AKTUALIZACE ÚDAJŮ PROVOZOVNY

« zpět na detail provozovny
ÚDAJE PROVOZOVNY













DALŠÍ INFORMACE













např. popis, provozní dobu, link na facebook atp.



Po uložení je požadavek na změny zařazen ke kontrole a případnému doplnění administrátorem.
Změny budou na webu viditelné až po schválení.