AKTUALIZACE ÚDAJŮ PROVOZOVNY

« zpět na detail provozovny
ÚDAJE PROVOZOVNY

DALŠÍ INFORMACE

např. popis, provozní dobu, link na facebook atp.Po uložení je požadavek na změny zařazen ke kontrole a případnému doplnění administrátorem.
Změny budou na webu viditelné až po schválení.