JAK SI VYPĚSTOVAT NEJHEZČÍ TRÁVNÍK V SOUSEDSTVÍ?

« seznam článků
Rubriky: Kvalita / Životní styl

publikováno: 04.03.2019

Krásný zelený trávník je snem každého zahrádkáře. Jak si ho vypěstovat, abychom měli trávník hustý, pěkný a kvalitní?

Navrhování trávníku

Před samotným zakládáním trávníku musí předcházet podrobné naplánování všech maličkostí a aspektů pro budoucí vývoj trávníku. Mezi prvními otázkami by se měla objevit otázka velikosti travní plochy. Celoroční údržba je časově náročná a nenahraditelná. 
1. Jaké travní osivo?
Pro lepší určení je dobré si prohlédnout pozemek během celého dne a hledat místa vlastnostmi rozdílná. Týká se to hlavně stínu, kam se lépe hodí travní směs stín s trávami, které nepotřebují mnoho slunečních paprsků.
2. Rozvržení pozemku, tvar trávníku
Trávník by neměl být příliš složitý tvarem, práce se sekačkou je složitější. Plochy by měly být ucelené, aby trávník lépe vyniknul....
3. Účel trávníku
Tato otázka je úzce spjatá s otázkou travních směsí. Pro zahradu okrasnou se použije osiva okrasnějšího charakteru a vzhledu a pro namáhané zahrady osivo s odolnějšími druhy trav. Pokud potřebujete trávník okamžitě a nemáte čas jednu sezónu čekat než trávník zesílí, tak je tu pro Vás další alternativa v podobě pokládání již vzrostlých trávníkových koberců.
4. Ostatní
Před samotným zasetím trávníku byste si měli také položit otázku úkon, které je snazší vykonat v době, kdy trávník ještě není. Týká se to hlavně závlahového systému, který je nejlepší zakopávat do země v době. kdy se ještě nemusí brát ohled na již vzrostlý trávník. Odvodnění zamokřených míst je potřeba též zhotovit před zaséváním.
5. shrnutí všech předchozích otázek. Pokud je vše vyřešeno, může se pokračovat se zakládáním.

Travní směsi

Jak už jste určitě slyšeli, existuje nepřeberné množství druhů trav. Ty můžeme rozdělit na trávy přírodní a trávy uměle vyšlechtěné. Pro okrasné trávníky v zahradách se samozřejmě používají nejvíce trávy uměle vyšlechtěné a to z důvodu vysokých nároků. Správný trávník v zahradě má být hustý, krásně vypadající, nízko sečený a velice odolný vůči sešlapávání a suchu.

O půdách pro trávník

Mezi nejdůležitější fyzikální vlastnosti půdy patří soudržnost nebo přilnavost jednotlivých částic k sobě. Velkou soudržnost mají půdy vazké, jílovité a uléhavé. Protože se těžko obdělávají, říká se jim půdy těžké. Malá soudržnost částic je u půd kyprých, sypkých (písčitých), kterým se říká lehké. Střed mezi půdou lehkou a těžkou představují půdy střední (hlinité, hlinitopísčité). Ty jsou pro pěstování zahradních rostlin (a tedy i trávníků) nejvhodnější.

Zasévání trávníku

Samotné ruční zasévání se může uskutečnit teprve, když jsou vyřešeny všechny základní úkony (plánování, výběr travní směsi, důkladné připravení půdy). Pak si musíte uvědomit, že na správném setí záleží nejvíce. Nejvhodnější období na setí je podzim až konec srpna, začátek září, kdy je půda dostatečně prohřátá a semínka rychleji klíčí.

Předpěstovaný trávník

Rolované kobercové trávníky nevyužívají jen netrpělivci a nešikové, ale i vyznavači vyjímečně krásného, neposkvrněného trávníku. Dá se využít též na místa, kde se nedaří opakovaně vypěstovat ze semen nový trávník. Rolované trávníky se pěstují v zahradnických školkách po dobu 12-15 měsíců, kde se o ně starají zkušení a znalý odborníci.

 

Zdroj:

http://www.travnik-kvalitne.cz/zakladani-travniku

Sdílet tento článek:
Sdílet tento článek na Facebooku Sdílet tento článek na Twitter Sdílet tento článek na Google+