MŮŽE NAROZENÍ DÍTĚTE OHROZIT MANŽELSTVÍ?

« seznam článků
Rubriky: Mezilidské vztahy / Životní styl

publikováno: 02.08.2021

Krize manželství s malými dětmi je často krizí právě už z toho důvodu, že spolu děti máte. To si spousta lidí neuvědomuje, a proto ji nemohou dobře řešit. 

Tím chci říci a upozornit na to, že velké množství mých klientů, s nimiž se setkávám, protože řeší téma krize manželství s malými dětmi, si neuvědomuje jednu zásadní věc. Tou věcí je, že v každém vztahu jsou – ať se jim to líbí, nebo ne – vždy nějaké předpokládatelné krize. Kromě nich samozřejmě můžou přijít i krize nepředpokládatelné. Jako jsou například ztráta zaměstnání, kterou nikdo nečekal, a s ní spojené velké finanční problémy. Úmrtí v rodině atd.,  ale o těch tady v tomto článku mluvit nebudeme.

Krize manželství s malými dětmi: Čekejte ji a přiznejte si její příčiny  

Mluvit budeme naopak o krizi, která se předvídat dá. Je krize, jež se odvíjí od toho, že se vám narodí jedno nebo následně druhé dítě. Jdou do školky, do školy a tak dále. Většina z nás velmi dobře ví, co děti na jejich cestě životem v prvních letech čeká. Od čehož se pak odvíjí i manželská nebo partnerská krize. Tu si ale manželé nebo partneři mnohdy nespojují s tím, že mají malé děti. Nebo si ji s tím spojují, ale vnímají to jako něco přirozeného, s čím se nedá nic dělat. Tím se ale ve skutečnosti ochuzují o možnost krizi řešit. 

Je naprosto přirozené, že jakmile se vám narodí dítě, už se jeden druhému nemůžete věnovat tak, jak jste byli dříve zvyklí. To je velmi často problém hlavně pro muže, kteří se s tím nemohou vyrovnat. Buď si někdy vůbec neuvědomí, že na ně žena nemá tolik času a nevěnuje jim tolik energie, častěji to ale vnímají, ale stydí se za to. Doslova se stydí říct své ženě, že i když mají dítě, které oba dva milují, je to svým způsobem někdo, kdo se mezi ně postavil. Pro některé muže je obtížné nahlas říct, že vnímají, že jejich dítě je pro ně překážkou a že je samotné odsunulo na druhou kolej. To je samozřejmě problém.

Máte mále děti a manželství v krizi? Základem je komunikace 

Abyste mohli řešit krizi manželství s malými dětmi, musíte si uvědomit, že se vás s největší pravděpodobností týká to, že tato krize s vašimi dětmi nějak souvisí. Málokdy je to tak, že je krize vyvolána něčím jiným. A to i kdybyste teď chtěli říct, že nastala, protože vám manžel byl nevěrný nebo proto, že spolu málo mluvíte.

To jsou bohužel často jen důsledky toho, že se vám s dítětem změnil režim: muž musí víc vydělávat, žena se musí víc věnovat dětem. Oba jsou unavení, mají na sebe méně času, přestanou spolu mluvit. Žena na sebe nemá často čas, aby se pro muže a sama pro sebe upravila. Muž přichází unavený z práce, kde má starosti, a tak dále. A je zaděláno na problém.

Dokud jste děti neměli, možná jste byli schopni svoje komunikační problémy řešit tím, že jste je vyrovnávali větší blízkostí. A že jste se jeden druhému víc věnovali, to ale teď nejde. V tuto chvíli se tedy ukazuje, že abyste vyřešili krizi manželství s malými dětmi, budete se muset chtít spojit a pracovat jako tým.

Je úplně jedno – v dobrém slova smyslu, aniž bych chtěl znevažovat vážnost vaší krize –, z jakých důvodů u vás krize vypukla. S největší pravděpodobností to bylo proto, že jste se od sebe odcizili. Přestali spolu řešit problémy, nemáte na sebe čas. Jste unavení, nenaplňujete vzájemně svoje očekávání a potřeby. A uprostřed toho jsou děti, kterým musíte dávat svoji energii. Které se na vaší krizi nepřímo, pasivně podílejí.

Manželství v krizi: Vina špatných rodičů, dětí nebo komunikace?  

Jak už bylo řečeno, pro některé lidi je toto těžké si přiznat. Mají pocit, že kdyby vyslovili, že jejich problém nastal v okamžiku, kdy přišly na svět jejich děti, budou špatnými rodiči. Abyste ale krizi manželství s malými dětmi mohli vůbec řešit, je dobré si to uvědomit. Neznamená to přitom, že říkáte, že děti jsou špatné nebo že byla chyba, že jste si je pořídili. Znamená to pouze, že děti, tento projekt, pokud to tak můžeme nazývat, vstoupil mezi vás. Vy jste se od sebe oddálili a začaly být prověřovány vaše schopnosti a to, zda spolu dokážete řešit problémy. 

Abyste je řešit mohli, měli byste na sebe přestat útočit. Přestat se obviňovat a hledat příčiny jen v tom druhém, na situaci se totiž podílíte oba dva. Chápu, že jste jeden, druhý nebo oba dva zranění.  Že to můžete vnímat tak, že vás druhý něčím zásadně zklamal, že se nesnaží. Nemá zájem, vždy ale platí, že se na tom podílíte oba. Někdo samozřejmě více a někdo méně. Pokud ale máte situaci vyřešit, nemá cenu se na to takto dívat, ale naopak na tom začít pracovat.

Na vyřešení krize manželství s dětmi pracujte jako tým

Vaše spolupráce by měla začít u toho, že se naučíte komunikaci a budete se zabývat potřebami jeden druhého. Nebude ale samozřejmě stačit naučit se komunikovat. Respektive si naplňovat potřeby: nemusí vám to jít a bude třeba něco změnit na vašem životě. A to je jeden z důvodů, proč lidé často popírají, že jsou jejich problémy v manželství spojeny s dětmi a s tím, že jim děti berou – v dobrém slova smyslu – spoustu energie.

Někdy to znamená, že lidé, aby se posunuli, si musí například najít někoho na hlídání. Naprosto běžná věc, se kterou se setkávám, když problém u klientů otevřeme, je to, že spolu už roky nebyli sami, bez dětí. Nemá jim kdo hlídat. Jsou z jiného města, prarodiče nebo příbuzní nejsou k dispozici, v dohledu není žádné řešení. A lidé propadají beznaději.

Řešení se ale vždy najít může nebo by mělo, v případě hlídaní to nemusí být nezbytně placená služba. Můžete si najít kamarády s podobně starými dětmi, můžete si vypomoci při hlídání a tak dále. Možností je hodně.

V tomto okamžiku ale nejde o to říci si konkrétní možnosti. Jde o to, že velkým problémem je to, že lidé problémy, se kterými si neví rady, přehazují jeden na druhého. Nezačnou spolupracovat tak, aby situaci mohli vyřešit.  Nehledají řešení, ale důvody, proč situaci řešit nelze. A to je něco, na čem spolu musíte chtít začít pracovat, spojit se a hledat způsoby, ne na sebe útočit, ale podporovat se a rozvíjet diskuzi.

 

Zdroj:

http://www.partnerske-vztahy.eu/krize-manzelstvi-s-malymi-detmi/

Sdílet tento článek:
Sdílet tento článek na Facebooku Sdílet tento článek na Twitter Sdílet tento článek na Google+