NESPOKOJENOST VE VZTAHU

« seznam článků
Rubriky: Mezilidské vztahy

publikováno: 24.01.2021

Váš vztah byl na začátku velmi slibný a bylo vám v něm dobře. Postupem času jste se ale dostala do situace, kdy vám mnoho věcí ve vztahu vadí a nevyhovuje. Jaké mohou být příčiny, že nejste spokojená ve vztahu a jak to řešit? Je vždy nezbytně nutný rozchod? To vše a více se dočtete v dnešním článku. 

Jaké jsou hlavní příčiny vaší nespokojenosti ve vztahu?

Hlavními příčinami vaší nespokojenosti ve vztahu mohou být buď vaše nenaplněné potřeby ze strany vašeho partnera nebo nenaplněná očekávání, se kterými jste do vztahu vstupovala.

U těchto příčin je vždy na pozadí špatná komunikace. Problém je totiž v tom, že často nedokážeme své potřeby dostatečně konkrétně a pozitivně popsat svému protějšku. Ten pak bohužel neví, jaké naše potřeby jsou. Asi by nám je i uměl a chtěl splnit, ale často právě dochází k tomu, že se svým partnerem své potřeby vůbec nekomunikujeme. Pouze předpokládáme, že by partner měl vědět, co potřebujeme. A zde začíná naše nespokojenost ve vztahu.

Problém může být také v tom, že vaše očekávání nelze splnit, protože je dostatečně neprobíráte se svým protějškem. V některých případech mohou být až nereálná a v nejhorším případě si je necháváte pro sebe. Očekáváte, že pokud vás partner má rád, musí přece vědět, co potřebujete. Ale tak to s naší myslí bohužel nefunguje. Pokud spolu partneři nekomunikují, výsledkem je právě nespokojenost jednoho partnera ve vztahu.

Nespokojenost ve vztahu kvůli špatné komunikaci

Navzdory tomu, že můžete mít pocit, že jste se svým protějškem své potřeby mnohokrát probírali, tak pro vašeho partnera to nemusí být srozumitelné. Vy se můžete domnívat, že jste partnerovi  řekla, co potřebujete a očekáváte. Každý ale vnímá svým jedinečným způsobem a je zcela možné, že vás partner zcela nepochopil nebo si některé věci může vykládat trochu jinak, než je vnímáte vy. Hlavním zdrojem nespokojenosti tedy není váš partner. Vaše nespokojenost ve vztahu pramení z nedostatečné komunikace mezi vámi.

Někteří lidé za důkaz lásky považují, že jejich partner má tzv. „křišťálovou kouli“  a vždy ví, co partner/ka potřebuje. Nicméně tato představa o nadpřirozených schopnostech našeho partnera, čtení myšlenek či podobně, je samozřejmě nereálná. Váš partner ve vás bohužel číst neumí. Proto se pak můžete cítit nespokojení ve vašem vztahu. Za svou nespokojeností vždy hledejte odpovědnost hlavně u sebe. Buď s partnerem dostatečně nekomunikujete a nebo zůstáváte ve vztahu, kde váš partner nemá zájem vám vaše potřeby naplňovat.

Vzdělávejte se a učte se komunikaci ve vztahu

Abyste se těmto komunikačním problémům a nespokojenosti ve vztahu vyhnuli, měli byste se sami a i s partnerem společně vzdělávat v partnerské komunikaci. 

Za vaší nespokojeností ve vztahu může být ale třeba vaše osobní krize. Pokud osobní krize trvá déle jak tři měsíce, nevyhnete se tomu, že se začne vytvářet i krize vztahová. Bohužel nejde být ve vztahu dlouhodobě spokojený, pokud řešíte svou osobní krizi. Vaše nespokojenost začne pomalu, ale jistě infikovat i vašeho partnera i váš vztah jako takový.

Osobní krize vede i k nespokojenosti ve vztahu

Je naší lidskou přirozeností, že od vztahu očekáváme často příliš mnoho. Od partnera očekáváme, že nás udělá spokojené a často svou osobní krizi vnímáme jako chybu našeho protějšku. Většinou si totiž myslíme, že to on je zodpovědný za to, jak se cítíme, a že by nás měl dělat šťastnými a naplněnými a hlavně spokojenými.

Pokud si tedy nejste jistá, odkud pramení vaše nespokojenost ve vztahu, zamyslete se nejdřív nad tím, co vás opravdu trápí. Vezměte si na pomoc tužku a papír a sepište si, jaké jsou příčiny toho, že jste nespokojená. Teprve pak jděte za partnerem a chtějte s ním tuto situaci řešit. Pokud budou problémy a příčiny vaší krize vycházet opravdu z nenaplněných potřeb, pak se vás týká první část článku. Zde se jedná o komunikaci a naplnění potřeb.

Pokud se ale jedná o vaší osobní krizi, díky které jste ve vztahu nespokojená, pak byste to měla říct i partnerovi. Měli byste se dohodnout na přechodném období jednoho až tří měsíců. Měli byste si stanovit, jak se k sobě budete chovat, aby se váš stav nezhoršoval. Je nezbytně nutné se svým partnerem pravidelně diskutovat, jak se cítíte, kam se posouváte a co se ve vás děje.

Pokud se vám nebude dařit vaší osobní krizi vyřešit, tak rozhodně doporučuji navštívit odborníka, který vám ve vaší situaci pomůže.

Nespokojenost ve vztahu díky partnerově neochotě se změnit

Pakliže vaše nespokojenost ve vztahu vychází z toho, že váš partner nenaplňuje vaše potřeby a odmítá se s vámi učit vztahovým dovednostem jako je partnerská komunikace, měla byste si rozmyslet, zda má smysl ve vztahu dál pokračovat. V takovém případě je totiž jasné, že partnerovi nestojíte za snahu o změnu. Váš stav se tím pádem ani nemůže zlepšovat a v lepším případě zůstane stejný. V tom horším případě se bude jen více zhoršovat.

Zkuste se také poctivě zamyslet nad tím, jak se můžete podílet i vy sama na tom, že jste ve vztahu nespokojená. Může to být například z klasických důvodů, že se partnera třeba bojíte. Nebo si myslíte, že máte potřeby, na které nemáte nárok, že můžete být příliš náročná. Případně nechcete partnera zatěžovat, aby se na vás nerozčílil. 

Pokud se vás tato nebo podobná situace týká, uvědomte si, že pokud se nebudete chtít hnout z místa vy, nic se ve vašem vztahu nezmění a budete i nadále nespokojená. Je nezbytně nutné, abyste za sebe přijmula zodpovědnost a začala věci řešit jinak. Musíte se začít projevovat a s partnerem si vše vykomunikovat. Nejlépe tak, že si sednete s partnerem a slušnou a věcnou formou mu vysvětlíte, co vás trápí, a jak byste to chtěla změnit.

 

Zdroj:

https://www.partnerske-vztahy.eu/nejsem-spokojena-ve-vztahu-2/

Sdílet tento článek:
Sdílet tento článek na Facebooku Sdílet tento článek na Twitter Sdílet tento článek na Google+