PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY U LÉKAŘŮ

« seznam článků
Rubriky: Zdraví / Životní styl

publikováno: 31.01.2022

Prevence je důležitou součástí péče o naše zdraví, a i když člověka zrovna nic netrápí, neměl by zapomínat na to, že tomu tak vždy být nemusí. Na preventivní prohlídku u praktického lékaře má nárok každý dospělý Čech jednou za dva roky. Co všechno prohlídka obnáší a proč je dobré na ni nezapomínat?

V zahraničí chodí na pravidelné preventivní prohlídky asi osmdesát procent populace, v Česku je to o poznání méně. Prevence je přitom z hlediska předcházení lehčím i závažnějším chorobám či jejich zachycení v raném stadiu zásadní. Obsah preventivní prohlídky je ukotven ve vyhlášce o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a u praktického lékaře by ji měl pravidelně absolvovat každý dospělý i přesto, že nemá žádné zdravotní problémy. Na prevenci je nutné se objednat. Lékař poté buď pacientovi dopředu vystaví žádanku na krev a požádá jej také o donesení vzorku moči, nebo jej na krev, rozbor moči a případně další vyšetření pošle až po prohlídce na základě toho, co na ní zjistí.

Co vás čeká a nemine
Jde o celkové vyšetření, jehož součástí je také doplnění anamnézy. Lékaře tak zajímá, zda se od poslední návštěvy v ordinaci nevyskytla u pacienta nebo v jeho rodině vážnější nemoc, například kardiovaskulární choroba, plicní nebo nádorové onemocnění, vysoký tlak nebo cukrovka. Rovněž zjišťuje sociální anamnézu, tedy rodinné poměry či případnou pacientovu změnu zaměstnání.

Pěkně od plic
Samotná prohlídka zahrnuje kompletní fyzikální vyšetření – lékař při něm poklepem a poslechem vyšetří srdce i plíce, pohmatem prozkoumá štítnou žlázu, zkontroluje žíly a tepny na nohou. Neopomene ani měření krevního tlaku a vážení – zjistí tak index tělesné hmotnosti, takzvaný body mass index (BMI). Zkontroluje také, zda má dotyčný všechna potřebná očkování, například proti tetanu.

Součástí preventivní prohlídky je i rozbor krve, na kterou se pacient dostaví na základě vystavené žádanky buď ještě před prohlídkou, takže má lékař během ní již výsledky odběru k dispozici, nebo až po prohlídce, kde praktik zjistí aktuální pacientův stav, který může zohlednit v žádance na odběr. Zapomenout by neměl ani na rozbor moči, jejíž vzorek si člověk přinese s sebou – lékař moč otestuje obvykle přímo v ordinaci diagnostickým papírkem. Může ale pa­cien­ta o donesení vzorku moči požádat i dodatečně.

Oči jako rys
Orientačně praktik u daného člověka prověří sluch i zraka a pokud shledá potenciální problém, doporučí pacientovi návštěvu příslušného specialisty.

Součástí prohlídky je i teo­retické zhodnocení rizik onkologického onemocnění z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy.

Praktický lékař u mužů při pozitivní anamnéze také provádí klinické vyšetření varlat; u žen starších 25 let, které mají v anamnéze zhoubný nádor prsu či jiné rizikové faktory, by měl praktik provést klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování.

Kromě samotné prohlídky je její součástí i kontrola již provedených preventivních vyšetření, případně jejich zajištění, pokud nebyly v doporučených termínech provedeny. Jde například o vyšetření EKG.

Prevence rakoviny
Lékař by měl také hlídat pacientova preventivní screeningová vyšetření pro prevenci rakoviny. Jde o mamografická vyšetření u žen nad 45 let věku (jednou za dva roky) a u mužů i žen o screening karcinomu tlustého střeva a konečníku. Jedná se o stanovení okultního krvácení ve stolici, které se provádí speciálním testem – od 50 let věku jednou za rok a od 55 let věku jednou za dva roky. U žen může mamografické vyšetření i screening karcinomu střeva a konečníku zajistit také gynekolog; v tom případě praktik pouze zaznamená jejich výsledky. Každý pacient od 55 let věku má také nárok jednou za deset let podstoupit endoskopické vyšetření střev (kolonoskopii).

U pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi by lékař měl každé čtyři roky zkontrolovat funkci ledvin.

Výhody pro svědomité?
V Česku se již delší dobu mluví o tom, že by lidé, kteří nezanedbávají pravidelné preventivní prohlídky, mohli platit nižší zdravotní pojištění; zatím však nic podobného do praxe zavedeno není. Právě případná finanční úleva, větší osvěta a obecně zájem o vlastní zdraví by mohly být motivací, aby se počet lidí využívajících možnost preventivních prohlídek zvýšil.

 

Zdroj:

https://www.dtest.cz/clanek-9050/preventivni-prohlidka-u-praktickeho-lekare

Sdílet tento článek:
Sdílet tento článek na Facebooku Sdílet tento článek na Twitter Sdílet tento článek na Google+