DOHODA O GENERÁLNÍM NAROVNÁNÍ - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

DOHODA O GENERÁLNÍM NAROVNÁNÍ

(dle §1903 OZ)

………………..

nar.

bytem ……………….

 

(dále jen „věřitel“)

na straně jedné

a

……………………………..

IČO:

se sídlem……………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném………..soudem v………, oddíl………….., vložka………..

zastoupená jednatelem ………………………..

(dále jen „dlužník“)

na straně druhé

uzavřeli níže psaného dne, měsíce a roku

podle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

tuto dohodu o generálním narovnání:

I.
Úvodní ustanovení

Účastníci této dohody vedeni snahou o racionální řešení níže popsané věci, uzavírají tuto dohodu za účelem úplného narovnání svých veškerých doposud vzniklých sporných práv a povinností a jejich nahrazení novým závazkem.

II.
Popis výchozí situace

1.-- …………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: