DOHODA O NAROVNÁNÍ - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

Dohoda o narovnání

(§1903 NOZ a §4 ZP)

 

.......................... a.s.

se sídlem ………..

IČO: ………….…..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce ……..

zastoupená …………………

na straně jedné

(dále jen „bývalý zaměstnavatel“)

 

a

 

.......................................

nar. ………….

bydliště ………………….

na straně druhé

(dále jen „bývalý zaměstnanec“)

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o narovnání dle ust. § 4 zákoníku práce a § 1903 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dohoda“):

 

I.

Smluvní strany předně konstatují, že v době od………….do ……….mezi nimi existoval základní pracovněprávní vztah, který byl ukončen výpovědí ze strany zaměstnance.

 

II.

V souvislosti se skončením pracovního poměru bývalého zaměstnance vyvstal spor.....

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: