DOHODA O ÚPRAVĚ MAJETKOVÝCH POMĚRŮ, BYDLENÍ A VÝŽIVNÉHO PO DOBU ROZVODU - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

DOHODA O ÚPRAVĚ MAJETKOVÝCH POMĚRŮ, BYDLENÍ A VÝŽIVNÉHO PRO DOBU PO ROZVODU
(§ 757 OZ)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

 

Eva Nováková, roz. Nová,

Nar……..

trvale bytem ……………..

 

a

Jan Novák,

Nar………………,

trvale bytem…………….

 

tuto

dohodu
o úpravě majetkových poměrů, bydlení
a výživného pro dobu po rozvodu

I.

1.-- Účastníci této smlouvy jsou manželé, jejichž manželství bylo uzavřeno dne ……….úřadem ………... Oba vstupovali do manželství jako svobodní, jsou státní příslušnosti k ČR, národnosti české. Nejvyšší dosažené vzdělání u obou účastníků je vyučen/a.

2.-- Z manželství účastníků se narodily dvě děti, a to nezl. Jan, nar…………., a nezl. Michaela, nar………….. Žádný z účastníků nemá vyživovací povinnosti k jiným dětem než z tohoto manželství.

3.-- Ohledně výchovy a výživy těchto dětí schválil Okresní soud v ………….rozsudkem ze dne ………….., čj. ……………, dohodu účastníků pro dobu po rozvodu, podle které se obě nezletilé dcery svěřují do výchovy a výživy matce a otec se zavazuje přispívat na ně výživným v částkách ……….. a …………… Kč měsíčně.

II.

Eva a Jan Novákovi se s odvoláním na § 757 odst. 1 OZ dohodli na úpravě majetkových poměrů, bydlení a výživného pro dobu po rozvodu:

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: