DOHODA O ÚPRAVĚ POMĚRŮ K NEZLETILÉMU DÍTĚTI PRO DOBU DO I PO ROZVODU MANŽELSTVÍ - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

Dohoda o úpravě poměrů k nezletilému dítěti
pro dobu do i po rozvodu manželství

 

uzavřená mezi těmito stranami

 

Matka:           ……………., nar. ……………., bytem……………..

 

a

 

Otec:                          ……………., nar. …………………, bytem………….……….

 

 

I.

Strany této dohody hodlají ukončit své manželství uzavřené dne …………., před Obecním úřadem v………, obec…………….. rozvodem podle ustanovení § 757 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. Z tohoto manželství se dne …………… narodil syn Tomáš.

 

 

II.

Jelikož jednou z podmínek postupu podle ustanovení § 757 občanského zákoníku je předložení pravomocného rozhodnutí soudu o schválení....

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: