KUPNÍ SMLOUVA - NEMOVITOST - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

Kupní smlouva nemovitost

(§2079 a § 2128 NOZ)

 

Prodávající:

 

……………….., r.č. …….………, bydliště ………………….

(dále jen „prodávající“)

 

a

 

kupující:

 

……………….., r.č. ……………, bydliště ………………….

(dále jen „kupující“)

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku ve spojení s ust. § 2128 a násl. občanského zákoníku:

 

 

I.

Vlastnické vztahy, předmět převodu

 

Prodávající je na základě ……………….. mimo jiné výlučným vlastníkem těchto nemovitostí:

*          pozemku označeného jako pozemková parcela č. ….. druh pozemku(orná půda), o výměře……..m2

*          pozemku označeného jako pozemková parcela č…….. (orná půda) o výměře……..m2

 

Výše uvedené nemovitosti jsou zapsané ve veřejném seznamu Katastrálního úřadu pro …………… kraj se sídlem v ……………., katastrální pracoviště …………….., ………. pro obec …………. a katastrální území ……………….. na LV č. ..................

 

II.

Projev vůle smluvních stran, kupní cena

 

Prodávající prodává nemovitosti uvedené v článku I., a to

*          pozemek označený jako pozemková parcela č………druh pozemku (orná půda) o výměře 235 m2

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: