NÁVRH NA STYK RODIČE S NEZLETILÝM - NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

Okresnímu soudu
…………..

 

 

V……dne….

 

 

Nezletilé dítě:   Petra Malá,

                          nar. …………,
                          bytem pod adresou matky

 

Zastoupeno:    opatrovníkem Městského úřadu v ..............

 

Otec:   Jan Malý,

            nar……………    
            bytem………….

 

 

Matka: Jana Malá,
            nar…………….

            bytem………….

 

 

Věc:    Styk otce s nezletilou
Návrh na zahájení řízení

 

I.

  1. Rodiče jsou bývalí manželé, jejichž manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v ……….. čj. ……….., ze dne………….. Rozsudkem téhož soudu čj………….., ze dne …………., který nabyl právní moci dne………….., byla schválena dohoda rodičů, podle níž se nezletilá dcera účastníků Petra Malá svěřuje pro dobu po rozvodu do péče matky, a otec se zavázal přispívat na ni výživným ve výši ……….. Kč.

 

  1. Matka bydlí s dcerou v ………….., čímž je dána ve smyslu § 467 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních místní příslušnost zdejšího soudu.

 

  1. Tato tvrzení otec prokazuje rodným listem nezletilé (kopie viz přílohu), spisem Okresního soudu v………., který nechť připojí k tomuto řízení Okresní soud v …………., a výslechem rodičů.

 

II.

 

Styk nezletilé s otcem nebyl dosud předmětem soudní úpravy. Rodiče však uzavřeli mimosoudně dne ……….. dohodu , podle níž byl otec oprávněn stýkat

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: