NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ROZVOD MANŽELSTVÍ S NEZLETILÝMI DĚTMI NESPORNÝ - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství

Dle ust.§ 757 zákona č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku

 

I.

Účastníci jsou manželé, jejichž manželství bylo uzavřeno dne …….. před Obecním úřadem………….. Oba účastníci vstupovali do manželství jako svobodní. Oba jsou státní příslušnosti k ČR, národnosti české.

Z manželství se narodil dne…………syn…………, ke dni podání návrhu o rozvod manželství zletilý a dne………..syn…………., ke dni podání návrhu o rozvod manželství nezletilý. Účastníci současně s tímto návrhem podávají k místně příslušnému soudu návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilému synovi.

 

Poslední společné bydliště účastníků bylo na adrese ………………….. čímž je s odvoláním na § 383 zákona o zvláštních řízeních soudních dána příslušnost…………soudu v ………….

 

Důkaz:
-     Oddacím listem
-     Občanskými průkazy účastníků
-      Výslechem účastníků

 

II.

Manželství účastníci uzavřeli po aktivní známosti a z citové náklonnosti. Zpočátku bylo manželství vyrovnané a spokojené. I přes drobné neshody naplňovalo svoji funkci. V posledních letech trvání manželství začalo docházet ke značným neshodám, jejichž hlavní příčinou byly zejména……………………...

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: