NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ROZVOD MANŽELSTVÍ S NEZLETILÝMI DĚTMI SPORNÝ - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ROZVOD MANŽELSTVÍ
(§ 755 a násl. OZ)

 

I.

1.-- Účastníci jsou manželé, jejichž manželství bylo uzavřeno dne………….před Městským úřadem v …………... Navrhovatel vstupoval do manželství jako jedenkrát rozvedený, jeho manželka jako svobodná. Nejvyšší dosažené vzdělání navrhovatele je vysokoškolské, manželka vystudovala střední školu s maturitou. Oba jsou státní příslušnosti k ČR, národnosti české.

2.-- Z manželství se narodilo jedno dítě – dcera ………., nar. …………. Navrhovatel má ještě jednu vyživovací povinnost z předchozího manželství – syna Petra……….., který je v péči jeho bývalé manželky.

3.-- Poslední společné bydliště účastníků bylo v ……………na adrese trvalého bydliště obou účastníků, čímž je s odvoláním na § 383 zákona o zvláštních řízeních soudních dána příslušnost Okresního soudu v………………….

4.-- Výše uvedená tvrzení prokáže navrhovatel nahlédnutím do občanských průkazů účastníků, oddacím listem, jehož kopie se přikládá k návrhu, a výpověďmi obou účastníků. Ohledně úpravy výchovy a výživy k nezletilé dceři pro dobu po rozvodu již rozhodl zdejší opatrovnický soud, který rozsudkem ze dne ………….. sp. zn. ………………, svěřil dceru do péče matky a navrhovateli určil výživné. Rozsudek již nabyl právní moci a navrhovatel ho přikládá k návrhu a žádá soud, aby připojil příslušný opatrovnický spis.

II.

1.         Manželství účastníků téměř nikdy neplnilo svou roli.

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: