OBCHODNÍ PODMÍNKY

« zpět na přehled zpráv

 

Obchodní podmínkyPortálu www.zárukakvalit.cz

 

 1. Úvodní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) upravují pravidla pro přístup a užívání webových stránek www.zarukakvalit.cz(„Portál“), stejně tak jako pravidla pro užívání služeb poskytovaných samotnýmPortálem.Vstupem na tento Portál se stáváte „Uživatelem“, kterým je každý, kdo vstupuje na Portál, prostřednictvím svého prohlížeče webové stránky zobrazuje, prohlíží je nebo je jakýmkoliv jiným způsobem používá či využívá jiných služeb poskytovaných Portálem. Vstupem na Portál rovněž vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami.Přístupem na tento Portál a jeho používáním prohlašujete, že jste si tyto podmínky přečetli, že jejich obsahu rozumíte a že s těmito podmínkami souhlasíte.V případě registrace tento souhlas navíc projevujete zaškrtnutím políčka vyjadřujícím souhlas s obsahem těchto Podmínek.

Provozovatel:M&I QUALITY s.r.o.,

                             IČ: 293 76 246,

                             se sídlem Kamenná 565, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55

 

JUDr. Michaela Švecová,

IČ: 05508681

se sídlem Brno, Mučednická 3, PSČ 616 00,

jako provozovatel právní poradny

 

Podmínky máme právo dle potřeby kdykoliv měnit. Pokud provedeme změny těchto Podmínek, budete s těmito změnami seznámení prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním oznámení o změně na Portále před nabytím platnosti těchto Podmínek. Berete na vědomí a potvrzujete, že váš přístup na tyto stránky a jejich používání se řídí Podmínkami, platnými v době vašeho přístupu na stránky či v době jejich užívání. Jestliže tedy vstoupíte na Portál po datu začátku platnosti změn těchto podmínek, berete rovněž na vědomí a potvrzujete, že tyto změny akceptujete.

Základní pojmy

Uživatel - je fyzická osoba nebo právnická osoba, s plnou způsobilostí k právním úkonům, která užívá nebo žádá služby poskytované poskytovatelem (Portálem) na základě smlouvy o poskytování služeb podle těchto Podmínek.

Poskytovatel – je provozovatelem Portálu, poskytovatelem produktů a služeb nabízených Portálem včetně zpřístupňování obsahu a poskytování volného prostoru k ukládání obsahu Uživatelem služby.

Služba–zahrnuje produkty a služby poskytované poskytovatelem uživateli buď bezúplatně či za úplatu v závislosti na typu registrovaných a/nebo zaplacených produktů a služeb a typu uživatele. V rámci služeb poskytuje poskytovatel kromě možnosti přístupu k volně veřejně přístupnému obsahu možnost užívat další obsah Portálu a prostor na Portálu pro ukládání informací uživatelem, účasti na diskusních fórech vstupováním do diskuse či zakládáním diskusí nových ve formě diskusních příspěvků ukládaných Uživatelem.

 

 1. O nás –kdo jsme?

Máte skvělé nebo naopak přímo děsivé zážitky s fungováním nebo službou nějaké firmy, podniku, provozovny nebo instituce? Nechcete, aby se další lidé napálili. Máte výbornou zkušenost a chcete se o ni podělit a doporučit ostatním?Využijte Vašiinternetovou tv a hodnotící portál. Podělte se o své zkušenosti, pište své názory formou hodnocení a pomáhejte si navzájem a zároveň pomáhejte provozovatelům jednotlivých služeb, aby mohli svoje služby zkvalitnit a přístup k zákazníkům a klientům zdokonalit.

Denně každý z nás činní rozhodnutí ohledně správného výběru.  Proto se ptáme všech okolo na doporučení a zkušenosti. Už se ptát nemusíte. Je tadyVaše internetová tv a hodnotící portál.

Chceme vám pomoci zorientovat se v záplavě informací a při výběru firem či služeb. Jsme si vědomi, že existuje spousta rozdílných názorů. Jaká je však skutečnost? Vyhledejte a přečtěte si hodnocení ostatních lidí, která vycházejí z jejich osobních zkušeností. Vždyť osobní zkušenost je tou nejcennější a nejspolehlivější informací.

Součástí Portálu jsou i zajímavé video reportáže se známými osobnostmi, články a aktuality a katalog nejvíce doporučovaných služeb, možnost využít právní poradnu.

 

 1. Podmínky užívání Portálu a systém hodnocení

 

 • Podmínky užívání

Portál www. zarukakvalit.cz umožňuje uživatelům zveřejňovat informace a hodnotit kvalitu a úroveň služeb, se kterou se u dané firmy setkali. Vložení komentáře či recenze je možno provést bez registrace nebo na základě registrace uživatele. K účelu registrace nutno založit uživatelský účet tzn. poskytnout o sobě určité informace. Při provádění registrace a vytváření účtu vás žádáme, abyste o sobě poskytli úplné a přesné informace, a tím podpořili svou důvěryhodnost jako osoby, která vstupuje na tento Portál. Poskytujte výhradně informace vztahující se k vaší osobě, nikom jiném, stejně jako svou vlastí emailovou adresu. Jste povinni zachovávat důvěrnost svého přístupového hesla k vašemu účtu. Odpovědnost za veškeré aktivity, k nimž dojde v souvislosti s vaším účtem je na vaší straně. Vyhrazujeme si právo váš účet v případě nutnosti uzavřít, a to kdykoliv, a bez uvedení důvodu.Váš účet je určen pouze pro vaše osobní použití. Není určen pro komerční účely.

Vkládáte-li hodnocení, komentáře či reference, doporučujeme nevystupovat jako anonym nebo hodnotitel pod smyšleným jménem, ale uvádějte pravdivé údaje o své osobě, zabráníte tak pochybnostem o pravdivosti obsahu takového hodnocení.

 

Dostupnost stránek

Portál a jeho obsah může být z naší strany kdykoliv upravován a aktualizován, provoz může tedy být dle potřeby přerušen nebo pozastaven a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu ibez předchozího oznámení, a bez povinnosti nahradit škodu jakéhokoliv druhu.

 • Systém hodnocení

Uživatelské hodnocení,recenze a komentáře

Za "Hodnocení" se považuje každá informace vložená Uživatelem. Zejména se jedná o komentáře, názory, recenze, informace, ostatní uživatelské příspěvky. Uživatelské příspěvky vyjadřují názory pouze jejich autorů nikoliv názory Provozovatele. Provozovatel neručí za pravdivost informací prezentovaných v Hodnoceních. Obzvláště anonymní Hodnocení by měli Uživatelé přijímat jako subjektivní názor autora, který sám o sobě nemusí poskytovat úplnou a pravdivou informaci o kvalitě služeb nebo jejich poskytovatelů.

Veškeré informace, názory a hodnocení podléhají moderování ze strany Provozovatele portálu zarukakvalit.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo neschválit či cenzurovat jakékoliv příspěvky a hodnocení porušující pravidla etikety, nebo kterábudoujakkoliv provokující, nenávistné nebo obtěžující, nesouvisející s tématem, které by mohly jinak narušit kvalitu služeb, které jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či následujícími pravidly:

- je zakázáno vkládat komentáře, názory, recenze, informace, příspěvky které nesouvisí se zaměřením webu

- je zakázáno vkládat reklamní sdělení

- informace, názory a komentáře nemohou porušovat právo nebo pravidla společenského soužití

- zakazuje se používat vulgární a urážlivé výrazy, neoprávněnězasahovat do soukromého a rodinného života

- zakazuje se vyzývání k násilí nebo nenávisti rasové, náboženské a etnické

- zakazují se vyvíjet aktivity a jednání, které by mohly vést k vědomému poškozování konkurence nebo, které by v sobě nesly prvky nekalosoutěžního jednání

 

Pravidla pro vkládání hodnocení, fotografií a ostatních příspěvků

 • Autoři komentářů, recenzí, příspěvků atd. jsou odpovědni za vlastní uvedené názory a jejich soulad se zákony ČR. Provozovatel nenese zodpovědnost za jejich obsah. Portál sloužík recenzování, komentování a hodnocení firem a jejich služeb, ne k úmyslnému poškození společností či osob.

 

 • Provozovatel není odpovědný za obsah a formu informací, názorů, komentářů a případné chyby anebo nepravdivé informace vložené jejich zadavatelem. Za obsah hodnocení nese plnou odpovědnost pouze jeho autor, který rovněž nese odpovědnost za to, že obsah bude zahrnovat materiál, který je nepravdivý, úmyslně zavádějící či pomlouvačný, porušující práva třetí strany, včetně autorských práv, práv k obchodní značce, obchodní tajemství, patentová práva, etická práva.

 

 • Ty nejkvalitnější hodnocení a recenze vždy pochází z vlastních osobních zkušeností, které jsou co nejvíce objektivní. Přistupujte tedy k jejich vládání s co největší zodpovědností a svědomitostí, vycházejte z vašich vlastních autentických zážitků, prožitku či pocitů z  podniku nebo služby a dbejte na pravdivá a aktuální fakta o nich. V případě sporu o pravdivost bude Portál vždy v pozici nestranného účastníka s neutrálním postojem, proto buďte schopni ustát vaše tvrzení.

 

 • Jestliže se rozhodnete vkládat fotky či ostatní materiály o podniku či službě, mělo by se jednat o zachycení konkrétního okamžiku jako důkazu vašeho zážitku coby zákazníka daného podniku.

 

 • Vyhněte se zveřejňování soukromých informací stejně jako fotografií o ostatních bez jejich svolení.

 

 • Během procesu Hodnocení může podnik nebo poskytovatel služby dosáhnout procentuální hodnoty od 10% do 100%, což je i zobrazeno v grafickém vyjádření. S ohledem na důraz kladený na objektivitu a důvěryhodnost jednotlivých Hodnocení berte na vědomí, že hodnocení, recenze či příspěvek vložený od registrovaného uživatele (v souladu s podmínkami pro registrovaného uživatele) má vždyvyšší hodnotu a význam a procentuální přednost oproti neregistrovaným uživatelům.

Všechny napsané příspěvky a vložené fotografie se stávají okamžikem jejich vložení ke konkrétnímu podniku nebo provozovateli služby majetkem Provozovatele. Uživatel se vložením Příspěvku vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu, nebude-li se jednat o konkrétní zvláštní pravidla o odměňování a prohlašuje, že nebude omezovat způsob použití jím vložených Příspěvků.

 1. Ochrana osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů

a)            Informace o správcích osobních údajů

 

Provozovatelé Portálu („Provozovatelé“) v postavení správců osobních údajů, kterými jsou společnost M&I QUALITY s.r.o., IČ: IČ: 293 76 246, se sídlem Kamenná 565, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55 a JUDr. Michaela Švecová, advokátka se sídlem Brno, Mučednická 3, PSČ 616 00, IČ: 05508681 jako provozovatel právní poradny, zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

 

Kontaktní údaje na správce:

 

M&I QUALITY s.r.o

Kamenná 565, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55

Tel: 788 055 50

Email: Info@zarukakvalit.cz

 

JUDr. Michaela Švecová

Mučednická 3, 616 00 Brno

Tel. 777 126 700

Email: pravnik@zarukakvalit.cz

 

 

b)         Specifikace osobních údajů

 

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, na základě které je ji možno identifikovat. V souvislosti s poskytováním a prodejem služeb ze strany Provozovatelů a návštěvou Portálu, může dojít ke zpracování následujících osobních údajů.

•          Jméno a příjmení

•          telefon

•          Rok narození

•          Kraj

•          Emailová adresa

 

Z toho osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, telefon, rok narození, kraj nejsou povinnými údaji, které jsou nezbytné pro účely založení uživatelského účtu na Portále. Je tedy zcela na dobrovolném rozhodnutí Uživatele, zda tyto údaje správci poskytne.  Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností správců, ale jejich zpracování umožní Provozovatelům zlepšovat služby, zaměřit se na to, co je pro Uživatele přínosem v rámci zkvalitnění služeb, a případně Uživatele informovat o nabídkách, které jim mohou zkvalitnit nebo zajistit lepší přístup ke službám či užívání Portálu. Pokud tedy tyto i nepovinné údaje správci poskytnete, pak jejich další zpracování správcem probíhá jen na základě udělení souhlasu k uvedenému účelu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

 

c)         Účel zpracování a právní titul, doba a způsob zpracování osobních údajů

 

Správci zpracovávají osobní údaje a to především emailovou adresu Uživatele, dále pak jméno, příjmení, telefon, rok narození, kraj pro účely vytvoření registrace umožňující užívání Portálu, za účelem zpřístupnění a využití všech funkcí a systému Portálu. Titulem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správců spočívající zejména v naplnění smyslu a podmínek užívání Portálu, za účelem poskytnutí kvalitních služeb Uživatelům. Osobní údaje poskytované Uživatelem při registraci do sekce právní poradna, jsou zpracovávány za účelem poskytnutí adresné odpovědi Uživateli na právní dotaz.

 

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 

Správci jsou oprávnění zpracovávat a shromažďovat osobní údaje po dobu 3 let od založení uživatelského účtu/registrace.

 

Správci zpracovávají osobní údaje elektronickými prostředky (automatizovaně) prostřednictvím počítačových programů, k nímž disponují užívacími právy.

 

d)         Obchodní sdělení

 

Obchodní sdělení jsou zasílány buď na kontakty našich Uživatelů na základě oprávněného zájmu Provozovatele, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž možnost pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

 

 

e)         Informace o právech subjektů údajů

 

Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má následující práva.

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

 

které zahrnuje jednak právo získat od Správce (Provozovatele):

•          potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

•          informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

•          v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Správce.

 

2. Právo na opravu nepřesných údajů

 

Subjekt údajů (Uživatel Portálu) má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Provozovatel zpracovávat. Uživatel Portálu má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

 

 

3. Právo na výmaz

 

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Provozovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Provozovatel má nastaveny mechanismy pro zajištění výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

 

4. Právo na omezení zpracování

 

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Správce.

 

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

 

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany Provozovatele v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud Správci na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od Správce získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

 

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce.

V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslatprostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Správce.

 

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na zákaznické lince, emailem nebo písemně na adresu sídla Provozovatele.

 

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

 

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Provozovatelé uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Informace o subjektu údajů smíme odhalit třetím stranám pouze v okamžiku, kdy bude takové odhalení nutné k tomu, aby bylo zabráněno případné nezákonné činnosti či jednání ze strany subjektu nebo bude nutné poskytnutím těchto informací vyhovět zákonnému procesu nebo žádosti státních orgánů

 

f) Ochrana osobních údajů

 

Shromažďujeme a uchováváme Vámi zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Prohlašujeme, že jsme podnikli veškerá možná, tj. t.č. známá technická a organizační opatření, abychom tyto údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 

Zavazujeme se vyvinout maximální úsilí, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich ztrátě či jinému zneužití a zároveň se zavazujeme, že je neposkytneme třetím osobám. V případě úniku dat Vás budeme neprodleně o tomto informovat (telefonicky, emailem).

 

V případě zjištění jakéhokoliv porušení zabezpečení osobních údajů v podobě bezpečnostního incidentu, je správce povinen nahlásit bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl dozorovému úřadu a zajistit přiměřenou nápravu.

 

g)         Další příjemci osobních údajů - zpracovatelé.

 

Při plnění svých závazků a povinností ze smluv využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Provozovatel jako správce je tedy oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů, přičemž Provozovatel jako správce využije pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování zajišťovalo ochranu práv subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Provozovatele, zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Provozovatele a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnost auditorů, advokátů, programátorů IT systémů, dodavatelů. S každým takovým subjektem Provozovatel uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky.

 

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU. Nepředáváme osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

V rámci plnění svých zákonných povinností můžeme předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 

Berete na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

 

h) Mlčenlivost

 

Zaměstnanci Provozovatele i další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

 

 1. Podmínky o službách poskytovaných Portálem

 

 • Služby Portálu poskytované Uživatelům

Prostřednictvím Portálu se můžete vyjadřovat k jednotlivým službám, podnikům či provozovnám působícím v České republice, tyto provozovny na Portál sami vkládat a zároveň využívat všech dostupných níže uvedených služeb nabízených a poskytovaných přímo samotným Portálem a jeho Provozovateli.

 

 • Pravidla pro využití služeb poskytovaných Portálem

 

 • Vyhledat provozovnusložité hledání a listování jednotlivými sekcemi služeb a podniků vám usnadní jednoduchý a rychlý vyhledávací systém. Do kolonky s uvedeným nadpisem postačí jen vepsat počáteční písmena názvu vyhledávaného subjektu, a jestliže se hledaná provozovna, podnik či jeho provozovatel nachází již v evidenci našeho Portálu, pak vás k jeho vyhledání systém okamžitě navede.

 

 • Přidat novou provozovnunenašli jste hledaný podnik či službu? Potom neváhejte a sami provozovnu zadejte.  Prostřednictvím jednoduchého formuláře vyplníte přesný název, adresu včetně kraje a okresu, zvolíte typ provozovny, její popis a máte-li, tak i pár fotografií. Po odeslání je nová provozovna zařazena ke kontrole a případnému doplnění administrátorem a po schválení se ve zvolené kategorii provozovna ihned zobrazí.Pro přidání provozovny můžete rovněž využít naši telefonní linku a pracovníci Portálu tyto kroky učiní za Vás.

 

 • Právní poradna – na všechny Vaše dotazy odpovídá advokátka JUDr. Michaela Švecová, ve spolupráci s týmem dalších zkušených právníku z jednotlivých právních oborů, kteří Vám společně poradí, jaké kroky podniknout při řešení Vaší složité životní situace.
 • On-line právní poradna je zpřístupněna ke vkládání Vašich dotazů 24h denně. Odpověď Vám bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu do 48hod.
 • Odpověď na jeden právní dotaz adresovaný od jednoho uživatele za období6ti po sobě jdoucích měsíců je ZDARMA.Dva a více dotazů adresovaných od jednoho uživatele v období 6ti po sobě jdoucích měsíců nebo za podmínek, že požádá uživatel o odpověď přímo a jen na jeho emailovou adresu je zpoplatněn částkou ve výši 69,- Kč/dotaz.viz. ceník poplatků za služby poskytované Portálem.
 • Obsah odpovědi na právní dotazy je návodem či radou na možný postup či řešení problému v dané situaci, pro konkrétní právní kroky třeba posoudit vždy každý právní případ podrobně a individuálně, k čemuž potřebuje advokát dostatečné množství informací.
 • V rámci registrace do právní poradny je nutno k Vašemu dotazu uvést alespoň platnou e-mailovou adresu, tento údaj slouží k účeluposkytnutí adresné odpovědi Uživateli na právní dotazviz. bod 3 písm. c) těchto obchodních podmínek „ochrana osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů“
 • Při vkládání právního dotazu máte možnost volby, zda máte zájem o zveřejnění obsahu Vašeho dotazu a odpovědi na něj, které mohou být obecným vodítkem pro ostatní Uživatele právní poradny, kteří řeší stejnou nebo obdobnou životní situaci.
 • Součástí právní poradny jsou rovněž právní vzory (návrhy, smlouvy, ostatní právní dokumenty), které jsou k dispozici ke stažení v elektronické podobě.Jedná se o vzorové dokumenty, které májí obecnou informativní povahu a při jejich použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.Autor těchto vzorových dokumentů nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny obsahu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele. Pro sestavení nebo kontrolu kompletního právního dokumentu, můžete využít placených advokátních služeb nabízených Provozovatelem právní poradny JUDr. Michaely Švecové, www.aksvecova.cz .Výše poplatků za právní vzory je stanovena dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.
 • Dále je možno si v právní poradně zakoupit webináře, jejichž obsah je cílený na aktuální a zajímavá právní témata z jednotlivých právních oblastí.Výše poplatku je stanovena dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

 • Rozšířený zápis provozovny– základní zápis a evidence provozoven, podniků či služeb zapsaných na Portále je zdarma.  Portál však nabízí za poplatek možnost rozšíření tohoto zápisu např. o více fotografií provozovny, dokumenty vztahující se k provozovně, certifikáty, ocenění, pozitivní kontrolní zprávy, možnosti reakce „napsali o nás“, možnost reakce na každé obdržené hodnocení atd. Výše poplatku je stanovena dle Výše poplatku je stanovena dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

 

 • Reklama– za poplatek nabízíme také vložení reklamního banneru přímo na hlavní stranu Portálu spolu s podstránkou nebo pouze na podstránku a to s funkcí zpětného prokliku na webové stránky vaší provozovny, podniku. Výše poplatku je stanovena dle druhu reklamního banneru a dleceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

 • Videoreportážna objednání Vám natočíme profesionální video například o otevírání provozovny, propagace Vaší firmy, kulturní akce,plesy, koncerty atd.Výše poplatku je stanovenadle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

 • Videoprofil-video ve formě krátkého, výstižného a profesionálního představení vašeho podniku, produktu atd.Výše poplatku je stanovenadle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

 • Videopřání-na míru pro vaše blízké, přátele, rodinu – např. výročí svatby, kulaté narozeniny, odchod do penze atd.Výše poplatku je stanovena dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

 • Natáčení svateb, plesů, narozenin, společenských akcí-Výše poplatku je stanovena dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

 • Reklama navždy –umožňujeme Vám umístění reklamy vaší firmy na začátek naší reportáže – např. z koncertů, křtů CD, nejrůznějších akcí atd. – tuto reklamu už vám nikdo nevezme. Výše poplatku je stanovena dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

 • Exkluzivita na našem webu, v katalogu firem -  zajistíme Vám přednostní umístění boxu s Vaším rozšířeným profilem vč. všech výhod rozšířeného profilu + bannerová kampaň, možnost natočení více videí za rok nebo přednostní zobrazování Vaší firmy v náhledu našeho katalogu firem. Výše poplatku je stanovena dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

 • PR článekmůžete využít naší služby a nechat si odborníkem sepsat informační text o Vaší provozovně, akcích, novinkách atd. Výše poplatku je stanovena dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

 • Vedení firemního Facebooku postaráme se Vám o vkládání novinek, obrázků, videí a informací o Vašem podnikání dle předběžné domluvy. Výše poplatku je stanovena ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

Komunikace mezi Portálem (Poskytovatelem) a Uživatelem probíhá ve formě elektronické (elektronicky) doručením dokumentu či sdělení na kontaktní e-mailovou adresu druhé strany.

Vztahy mezi Portálem (Poskytovatelem) a Uživatelem se řídí smlouvou o poskytování služby a od okamžiku započetí užívání služeb uživatelem těmito Podmínkami, včetně ceníků a kodexů, navazující na Podmínky a doplňující je.

Smlouva je uzavřena:

a) v případě neregistrovaného uživatele okamžikem:

 započetí užívání služby (započetí užívání volně veřejně přístupného obsahu), jímž uživatel uděluje souhlas s Podmínkami;

b) v případě registrovaného uživatele okamžikem:

registrace nového uživatele k Portálu prostřednictvím elektronického formuláře Registrace uživatele přístupného stránkách Portálu ze záložky Registrace, do něhož uživatel doplní požadované údaje, vyjádří výslovný souhlas se zněním Podmínek.ověřovacího kódu pomocí ikony „registrovat" poskytovateli;

 

 • Platební podmínky a dodací podmínky služeb

Cena za zřízení a poskytování placené služby poskytované uživateli za úplatu je vždy stanovena podle aktuálního ceníku přístupného na WWW stránkách Poskytovatele.

Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za službu dle těchto Podmínek.

Za placené služby poskytované Portálem Objednavatel zaplatí předem. Ceny všech služeb poskytovaných Portálem jsou uvedeny v platném ceníku našich služeb.

Po odeslání objednávky má Uživatel možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení Provozovateli, který může poskytnout službu ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGatePayments, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Kontaktní údaje, které uživateluvede při objednání služby, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Dodání služby závisí na druhu služby poskytované Portálem, přičemž termín dodání služby, jejichž předmětem je vytvoření reklamy, videa je upřesněno při objednávce služby ze strany Uživatele (objednatele), na základě požadavků ze strany Uživatele a určení časového rozsahu, který je nutný např. k vytvoření videa.

Služby zahrnující odpověď na právní dotaz, obdrží dotazovatel v případě dotazu, který není zpoplatněn do 48h od zadání dotazu do právní poradny. V případě zpoplatněné formy dotazu do 48h od připsání platby na účet Provozovatele právní poradny.

Zpoplatněné produkty v podobě právních vzorů, webinářů jsou k dispozici ke stažení od okamžiku připsání platby na účet Provozovatele právní poradny.

 

 • Způsob platby, specifikace transakcí

Platba předem bankovním převodem - V případě volby platby předem prostřednictvím bankovního převodu obdrží Objednatel instrukce potřebné k provedení platby.

Platba kartou online - zabezpečené platební bráně si budete moci vybrat z následujících plateb platební kartou MasterCard, MasterCardElectronic, VISA, VISA Electronic, Maestro.

Online platba z vašeho účtu vedeného u bank České spořitelny, ČSOB, Era, Komerční banky, Fio banky, mBank, Moneta Money Bank, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank a Sperbank.

Poskytovatel ke každé vyřízené objednávce vystaví daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačení DPH. Daňový doklad (faktura) je zasílána elektronicky ve formě .pdf souboru e-mailem v okamžiku poskytnutí služby na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl v registraci.

 

 • Odpovědnost a náhrada škody

Portál výslovně upozorňuje Uživatele a uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

 • V souvislosti se vstupem na tento Portál a se znalostmi o obsahu těchto Podmínek, jste si vědomi, že vstup na tento Portál a jeho užívání je vašim vlastním rozhodnutím a užíváte je na vlastní riziko. Tento portál je vám k dispozici „tak jak je“, se všemi případnými chybami.

 

 • Provozovatele neposkytuje žádné garance ani sliby ohledně kvality, spolehlivosti tohoto Portálu.Uživateli žádnou záruku za nepřetržité či bezvadné fungování Portálů včetně odkazů na jiné internetové stránky, za nepřetržité či bezvadné poskytování služeb, jejich dostupnost, ani rychlost připojení, ani za to, že budou vhodné pro uživatelem zamýšlený účel. Provozovatel není odpovědný za ztráty či škody způsobené nefunkčností, nedostupností nebo nedokonalostí Portálu nebo za kvalitu, přesnost i pravdivost informací o podnicích, službách, provozovnách včetně jejich hodnocení a dalších údajů, které jsou k dispozici na Portále

 

 • Portál ani Provozovatel rovněž neodpovídají za prohlášení, jednání, konání nebo nekonání třetí strany vztahující se k podnikům nebo inzerentům, uživatelům Portálu.Neneseme tedy žádnou odpovědnost za škody vzniklé jejich chováním, jednáním, konáním či nekonáním. Využití nebo nákup produktů, služeb nabízených třetími stranami je vaši vlastní svobodnou volbou a na vašem uvážení.

 

 • Portál odpovídá Uživateli za umožnění přístupu k placené službě v rozsahu podle smlouvy a těchto Podmínek a za to, že je oprávněn poskytnout službu.

 

 • Portál neposkytujeme žádné záruky týkající se produktů, služeb nabízených podniky, provozovnami evidovanými na Portále ani předpokládaných záruk vhodnosti, obchodovatelnosti či záruky neporušení práv či právních předpisů.

 

 • Portál a jeho Provozovatele nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením závazků třetích stran nebo za škody způsobené třetími stranami a souvisejícími se ztrátou zisku, přerušením obchodních aktivit, s poškozením pověsti či dobrého jména.

 

 • Portál podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů zásadně neodpovídá za obsah uživatele;

 

 • Je nepřípustné nabádat jiné lidi a umožňovat jim či jinak napomáhat, aby užívali tento Portál v rozporu s těmito Podmínkami, nabádat jiné lidi či jim umožňovat nebo napomáhat k porušování práv třetích stran, zejména právo na zachování důvěrnosti informací, autorské právo, právo k obchodní značce, patentové právo, obchodní tajemství, k porušování jiných příslušných zákonných norem, k obchodování s obsahem Portálu nebo Portál a jeho obsah s jakýmkoli jiným způsobem zneužívali, ke zpracovávání nebo získávání informací o ostatních uživatelích, k získání neoprávněného přístupu na tento Portál, do uživatelských účtů, počítačových systémů.

 

 

 • Ostatní ujednání

Tento Portál může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo aplikace. Berete na vědomí, že za dostupnost ani obsah webových stránek třetích stran neodpovídáme, tyto stránky používáte na vlastní riziko.

Nemáme povinnost vymáhat vaším jménem dodržování těchto Podmínek vůči jinému uživateli.

Jestliže Portál obsahuje podrobnější podmínky vztahující se ke konkrétním službě poskytované přímo samotným Portálem, platí ustanovení obsažené v takových konkrétních podmínkách s úpravou pro danou službu. Obecná pravidla podléhají těmto všeobecným obchodním podmínkám.

Vítáme jakékoliv zajímavé nápady, názory nebo návrhy. Stejně jako upozornění na chybně uvedené informace vztahující se k provozovnám, službám či podnikům jako špatný název, adresa, provozní doba a apod.  Na základě vašeho podnětu zahájíme okamžité kroky k nápravě a aktualizaci těchto informací.

Platnost těchto Podmínek můžete kdykoliv ukončit, a to to tak, že uzavřete svůj účet, přestanete užívat tento Portál a pošlete nám oznámení o uzavření účtu. Máme právo váš účet uzavřít, pozastavit vám užívání určitých částí Portálu nebo vám celkově zakázat přístup na Portál z nějakého důvodu nebo bez udání důvodu, a to bez předchozího oznámení a bez povinnosti nahradit škodu jakéhokoli druhu. Takový zásah by vám zabránil v přístupu na váš účet, na tyto webové stránky, k vašemu obsahu, k obsahu těchto stránek či k dalším souvisejícím informacím.

Vyhrazujeme si právo zasílat vám oznámení, která se týkají změn těchto Podmínek, a to e-mailem, poštou nebo prostřednictvím komunikace na tomto Portále.

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a Provozovatelem ohledně užívání tohoto Portálu.

Právní vztahy mezi Portálem a uživatelem neupravené smlouvou a těmito Podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanskýmzákoníkem, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

V případě, že některé z ustanovení těchto Podmínek bude shledáno nevynutitelným nebo neplatným, bude pozměněno pouze toto ustanovení, a to tak, aby odráželo účel zamýšlený oběma stranami.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni 05. 04. 2018.

 

Sdílet tento článek:
Sdílet tento článek na Facebooku Sdílet tento článek na Twitter Sdílet tento článek na Google+