OBCHODNÍ PODMÍNKY

« zpět na přehled zpráv

 

Aktualizováno 29. července 2014

 Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) upravují pravidla pro přístup a užívání webových stránek www.zarukakvalit.cz („Portál“), stejně tak jako pravidla pro užívání služeb poskytovaných samotným Portálem. Vstupem na tento Portál se stáváte „Uživatelem“, kterým je každý, kdo vstupuje na Portál, prostřednictvím svého prohlížeče webové stránky zobrazuje, prohlíží je nebo je jakýmkoliv jiným způsobem používá či využívá jiných služeb poskytovaných Portálem. Vstupem na Portál rovněž vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami. Přístupem na tento Portál a jeho používáním prohlašujete, že jste si tyto podmínky přečetly, že jejich obsahu rozumíte a že s těmito podmínkami souhlasíte.

Podmínky máme právo dle potřeby kdykoliv měnit. Pokud provedeme změny těchto Podmínek, budete s těmito změnami seznámení prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním oznámení o změně na Portále před nabytím platnosti těchto Podmínek. Berete na vědomí a potvrzujete, že váš přístup na tyto stránky a jejich používání se řídí Podmínkami, platnými v době vašeho přístupu na stránky či v době jejich užívání. Jestliže tedy vstoupíte na Portál po datu začátku platnosti změn těchto podmínek, berete rovněž na vědomí a potvrzujete, že tyto změny akceptujete

1.      O nás – kdo jsme?

Máte skvělé nebo naopak přímo děsivé zážitky s fungováním nebo službou nějaké firmy, podniku, provozovny nebo instituce? Nechcete, aby se další lidé napálili. Máte výbornou zkušenost a chcete se o ni podělit a doporučit ostatním? Využijte Vaši knihu přání a stížností. Podělte se o své zkušenosti, pište své názory formou hodnocení a pomáhejte si navzájem a zároveň pomáhejte provozovatelům jednotlivých služeb, aby mohli svoje služby zkvalitnit a přístup k zákazníkům a klientům zdokonalit.

Denně každý z nás činní rozhodnutí ohledně správného výběru.  Proto se ptáme všech okolo na doporučení a zkušenosti. Už se ptát nemusíte. Je tady Vaše kniha přání a stížností.

Chceme vám pomoci zorientovat se v záplavě informací a při výběru firem či služeb. Jsme si vědomi, že existuje spousta rozdílných názorů. Jaká je však skutečnost? Vyhledejte a přečtěte si hodnocení ostatních lidí, která vycházejí z jejich osobních zkušeností. Vždyť osobní zkušenost je tou nejcennější a nejspolehlivější informací.

Součástí Portálu je i zajímavý okruh užitečných informací, rad a služeb, jako například mapa PHM všech čerpacích stanic v ČR, jídelní či nápojové lístky restaurací jakož i právní poradna a možnost získání rozšířeného zápisu provozovny.

 

2.       Podmínky užívání Portálu a systém hodnocení

 

a)      Podmínky užívání

Portál zarukakvalit.cz umožňuje uživatelům zveřejňovat informace a hodnotit kvalitu a úroveň služeb, se kterou se u dané firmy setkali. Vložení komentáře či recenze je možno provést bez registrace nebo na základě registrace uživatele. K účelu registrace nutno založit uživatelský účet tzn. poskytnout o sobě určité informace. Při provádění registrace a vytváření účtu vás žádáme, abyste o sobě poskytli úplné a přesné informace, a tím podpořili svou důvěryhodnost jako osoby, která vstupuje na tento Portál. Poskytujte výhradně informace vztahující se k vaší osobě, nikom jiném, stejně jako svou vlastí emailovou adresu. Jste povinni zachovávat důvěrnost svého přístupového hesla k vašemu účtu. Odpovědnost za veškeré aktivity, k nimž dojde v souvislosti s vaším účtem je na vaší straně. Vyhrazujeme si právo váš účet v případě nutnosti uzavřít, a to kdykoliv, a bez uvedení důvodu. Váš účet je určen pouze pro vaše osobní použití. Není určen pro komerční účely.

Vkládáte-li hodnocení, komentáře či reference, nevystupujte jako anonym nebo hodnotitel pod smyšleným jménem, ale uvádějte pravdivé údaje o své osobě, zabráníte tak pochybnostem o pravdivosti obsahu takového hodnocení.

 

Dostupnost stránek

Portál a jeho obsah může být z naší strany kdykoliv upravován a aktualizován, provoz může tedy být dle potřeby přerušen nebo pozastaven a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu i bez předchozího oznámení, a bez povinnosti nahradit škodu jakéhokoliv druhu.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel Portálu („Provozovatel“) zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů. Zejména je nebude nijak zneužívat, ani poskytovat třetím osobám. Zároveň rovněž uvádí, že je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů.

Provozovatel je tedy v postavení správce osobních údajů, přičemž systém o Vás jako o Uživatelích neshromažďuje žádné jiné informace než ty, které jste se sami zadali. Informace o vás smíme odhalit třetím stranám pouze v okamžiku, kdy bude takové odhalení nutné k tomu, aby bylo zabráněno případné nezákonné činnosti či jednání z vaší strany nebo bude nutné poskytnutím těchto informací vyhovět zákonnému procesu nebo žádosti státních orgánů.

 

b)      Systém hodnocení

Uživatelské hodnocení, recenze a komentáře

Za "Hodnocení" se považuje každá informace vložená Uživatelem. Zejména se jedná o komentáře, názory, recenze, informace, ostatní uživatelské příspěvky. Uživatelské příspěvky vyjadřují názory pouze jejich autorů nikoliv názory Provozovatele. Provozovatel neručí za pravdivost údajů prezentovaných v Hodnoceních. Obzvláště anonymní Hodnocení by měli Uživatelé přijímat jako subjektivní názor autora, který sám o sobě nemusí poskytovat úplnou a pravdivou informaci o kvalitě služeb nebo jejich poskytovatelů.

Veškeré informace, názory a hodnocení podléhají moderování ze strany Provozovatele portálu zarukakvalit.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo neschválit či cenzurovat jakékoliv příspěvky a hodnocení porušující pravidla etikety, nebo která budou jakkoliv provokující, nenávistné nebo obtěžující, nesouvisející s tématem, které by mohly jinak narušit kvalitu služeb, které jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či následujícími pravidly:

- je zakázáno vkládat komentáře, názory, recenze, informace, příspěvky které nesouvisí se zaměřením webu;

- je zakázáno vkládat reklamní sdělení;

- informace, názory a komentáře nemohou porušovat právo nebo pravidla společenského soužití;

- zakazuje se používat vulgární a urážlivé výrazy, neoprávněně zasahovat do soukromého a rodinného života;

- zakazuje se vyzývání k násilí nebo nenávisti rasové, náboženské a etnické;

- zakazují se vyvíjet aktivity a jednání, které by mohly vést k vědomému poškozování konkurence nebo, které by v sobě nesly prvky nekalosoutěžního jednání.

 

Pravidla pro vkládání hodnocení, fotografií a ostatních příspěvků

- Autoři komentářů, recenzí, příspěvků atd. jsou odpovědni za vlastní uvedené názory a jejich soulad se zákony ČR. Provozovatel nenese zodpovědnost za jejich obsah. Portál slouží k recenzování, komentování a hodnocení firem a jejich služeb, ne k úmyslnému poškození společností či osob.

- Provozovatel není odpovědný za obsah a formu informací, názorů, komentářů a případné chyby anebo nepravdivé údaje vložené jejich zadavatelem. Za obsah hodnocení nese plnou odpovědnost pouze jeho autor, který rovněž nese odpovědnost za to, že obsah bude zahrnovat materiál, který je nepravdivý, úmyslně zavádějící či pomlouvačný, porušující práva třetí strany, včetně autorských práv, práv k obchodní značce, obchodní tajemství, patentová práva, etická práva.

- Ty nejkvalitnější hodnocení a recenze vždy pochází z vlastních osobních zkušeností, které jsou co nejvíce objektivní. Přistupujte tedy k jejich vládání s co největší zodpovědností a svědomitostí, vycházejte z vašich vlastních autentických zážitků, prožitku či pocitů z  podniku nebo služby a dbejte na pravdivá a aktuální fakta o nich. V případě sporu o pravdivost bude Portál vždy v pozici nestranného účastníka s neutrálním postojem, proto buďte schopni ustát vaše tvrzení.

- Jestliže se rozhodnete vkládat fotky či ostatní materiály o podniku či službě, mělo by se jednat o zachycení konkrétního okamžiku jako důkazu vašeho zážitku coby zákazníka daného podniku.

- Vyhněte se zveřejňování soukromých informací stejně jako fotografií o ostatních bez jejich svolení.

- Během procesu Hodnocení může podnik nebo poskytovatel služby dosáhnout procentuální hodnoty od 10% do 100%, což je i zobrazeno v grafickém vyjádření. S ohledem na důraz kladený na objektivitu a důvěryhodnost jednotlivých Hodnocení berte na vědomí, že hodnocení, recenze či příspěvek vložený od registrovaného uživatele (v souladu s podmínkami pro registrovaného uživatele) má vždy vyšší hodnotu a význam a procentuální přednost oproti neregistrovaným uživatelům.

- Všechny napsané příspěvky a vložené fotografie se stávají okamžikem jejich vložení ke konkrétnímu podniku nebo provozovateli služby majetkem Provozovatele. Uživatel se vložením Příspěvku vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu, nebude-li se jednat o konkrétní zvláštní pravidla o odměňování a prohlašuje, že nebude omezovat způsob použití jím vložených Příspěvků.

 

3.      Podmínky o službách poskytovaných Portálem

 

a)      Služby Portálu poskytované Uživatelům

Prostřednictvím Portálu se můžete vyjadřovat k jednotlivým službám, podnikům či provozovnám působícím v České republice, tyto provozovny na Portál sami vkládat a zároveň využívat všech dostupných níže uvedených služeb nabízených a poskytovaných přímo samotným Portálem a jeho Provozovatelem.

 

b)      Pravidla pro využití služeb poskytovaných Portálem

Vyhledat provozovnusložité hledání a listování jednotlivými sekcemi služeb a podniků vám usnadní jednoduchý a rychlý vyhledávací systém. Do kolonky s uvedeným nadpisem postačí jen vepsat počáteční písmena názvu vyhledávaného subjektu, a jestliže se hledaná provozovna, podnik či jeho provozovatel nachází již v evidenci našeho Portálu, pak vás k jeho vyhledání systém okamžitě navede.

- Přidat novou provozovnunenašli jste hledaný podnik či službu? Potom neváhejte a sami provozovnu zadejte.  Prostřednictvím jednoduchého formuláře vyplníte přesný název, adresu včetně kraje a okresu, zvolíte typ provozovny, její popis a máte-li, tak i pár fotografií. Po odeslání je nová provozovna zařazena ke kontrole a případnému doplnění administrátorem a po schválení se ve zvolené kategorii provozovna ihned zobrazí.

- Právní poradna – vaše právní dotazy zodpoví náš tým právníků a studentů práv s praxí pod vedením zkušené právničky Mgr. Michaely Švecové, která vám poradí, jaké kroky podniknout při řešení vaší složité životní situace. Právní poradna je otevřena a zpřístupněna ke vkládání vašich dotazů každý týden od pondělí do čtvrtka 8:00-20:00 hod. Odpověď je zasílána na vaši e-mailovou adresu v co nejkratším možném termínu (do 48 hodin). K Vašemu dotazu nutno uvést jméno, příjmení a platnou e-mail adresu.

S ohledem na množství obsahově náročnějších dotazů, podléhají odpovědi registračnímu poplatku dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

Berte na vědomí, že odpovědi na právní dotazy jsou stručného a obecného charakteru. V případě potřeby rozsáhlejší, časově náročnější a odborné právní pomoci, vás rádi odkážeme či vám doporučíme vhodnou advokátní kancelář. S vložením dotazu do právní poradny zároveň vyslovujete souhlas se zveřejněním Vašeho dotazu na Portále.

- Rozšířený zápis provozovny – základní zápis a evidence provozoven, podniků či služeb zapsaných na Portále je zdarma.  Portál však nabízí za poplatek možnost rozšíření tohoto zápisu např. o více fotografií provozovny, dokumenty vztahující se k provozovně, certifikáty, ocenění, pozitivní kontrolní zprávy, možnosti reakce „napsali o nás“, možnost reakce na každé obdržené hodnocení atd. Výše poplatku je stanovena dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

Reklama – za poplatek nabízíme také vložení reklamního banneru přímo na hlavní stranu Portálu spolu s podstránkou nebo pouze na podstránku a to s funkcí zpětného prokliku na webové stránky vaší provozovny, podniku. Výše poplatku je stanovena dle druhu reklamního banneru a dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem.

 

4.      Odpovědnost a náhrada škody

V souvislosti se vstupem na tento Portál a se znalostmi o obsahu těchto Podmínek, jste si vědomi, že vstup na tento Portál a jeho užívání je vašim vlastním rozhodnutím a užíváte je na vlastní riziko. Tento portál je vám k dispozici „tak jak je“, se všemi případnými chybami. Provozovatel neposkytuje žádné garance ani sliby ohledně kvality, spolehlivosti tohoto Portálu. Dále provozovatel neposkytuje uživatelům žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Portálu. Provozovatel není odpovědný za ztráty či škody způsobené nefunkčností, nedostupností nebo nedokonalostí Portálu nebo za kvalitu, přesnost i pravdivost informací o podnicích, službách, provozovnách včetně jejich hodnocení a dalších údajů, které jsou k dispozici na Portále.

Portál ani Provozovatel rovněž neodpovídají za prohlášení, jednání, konání nebo nekonání třetí strany vztahující se k podnikům nebo inzerentům, uživatelům Portálu.  Neneseme tedy žádnou odpovědnost za škody vzniklé jejich chováním, jednáním, konáním či nekonáním. Využití nebo nákup produktů, služeb nabízených třetími stranami je vaši vlastní svobodnou volbou a na vašem uvážení.

Jste si vědomi, že neposkytujeme žádné záruky týkající se produktů, služeb nabízených podniky, provozovnami evidovanými na Portále ani předpokládaných záruk vhodnosti, obchodovatelnosti či záruky neporušení práv či právních předpisů.

V případě nespokojenosti s Portálem a jeho užíváním nebo se službami, který poskytuje, můžete okamžitě a svobodně užívání Portálu ukončit.

Portál a jeho Provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením závazků třetích stran nebo za škody způsobené třetími stranami a souvisejícími se ztrátou zisku, přerušením obchodních aktivit, s poškozením pověsti či dobrého jména.

Je nepřípustné nabádat jiné lidi a umožňovat jim či jinak napomáhat, aby užívali tento Portál v rozporu s těmito Podmínkami, nabádat jiné lidi či jim umožňovat nebo napomáhat k porušování práv třetích stran, zejména právo na zachování důvěrnosti informací, autorské právo, právo k obchodní značce, patentové právo, obchodní tajemství, k porušování jiných příslušných zákonných norem, k obchodování s obsahem Portálu nebo Portál a jeho obsah s jakýmkoli jiným způsobem zneužívali, ke zpracovávání nebo získávání informací o ostatních uživatelích, k získání neoprávněného přístupu na tento Portál, do uživatelských účtů, počítačových systémů.

 

5.      Ostatní ujednání

Tento Portál může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo aplikace. Berete na vědomí, že za dostupnost ani obsah webových stránek třetích stran neodpovídáme, tyto stránky používáte na vlastní riziko.

Nemáme povinnost vymáhat vaším jménem dodržování těchto Podmínek vůči jinému uživateli.

Jestliže Portál obsahuje podrobnější podmínky vztahující se ke konkrétním službě poskytované přímo samotným Portálem, platí ustanovení obsažené v takových konkrétních podmínkách s úpravou pro danou službu. Obecná pravidla podléhají těmto všeobecným obchodním podmínkám.

Vítáme jakékoliv zajímavé nápady, názory nebo návrhy.  Stejně jako upozornění na chybně uvedené informace vztahující se k provozovnám, službám či podnikům jako špatný název, adresa, provozní doba a apod.  Na základě vašeho podnětu zahájíme okamžité kroky k nápravě a aktualizaci těchto informací.

Platnost těchto Podmínek můžete kdykoliv ukončit, a to to tak, že uzavřete svůj účet, přestanete užívat tento Portál a pošlete nám oznámení o uzavření účtu. Máme právo váš účet uzavřít, pozastavit vám užívání určitých částí Portálu nebo vám celkově zakázat přístup na Portál z nějakého důvodu nebo bez udání důvodu, a to bez předchozího oznámení a bez povinnosti nahradit škodu jakéhokoli druhu. Takový zásah by vám zabránil v přístupu na váš účet, na tyto webové stránky, k vašemu obsahu, k obsahu těchto stránek či k dalším souvisejícím informacím.

Vyhrazujeme si právo zasílat vám oznámení, která se týkají změn těchto Podmínek, a to e-mailem, poštou nebo prostřednictvím komunikace na tomto Portále.

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a Provozovatelem ohledně užívání tohoto Portálu.

V případě, že některé z ustanovení těchto Podmínek bude shledáno nevynutitelným nebo neplatným, bude pozměněno pouze toto ustanovení, a to tak, aby odráželo účel zamýšlený oběma stranami. 

 

5.      Kontakt

Provozovatel:
ZÁRUKA KVALIT s.r.o.
IČO: 281 20 973
Spisová značka: C 66709 vedená u Krajského soudu v Brně
 
sídlo:
Mučednická 945/3, Žabovřesky, 616 00 Brno
 
info@zarukakvalit.cz
+420 778 055 050
 
Sdílet tento článek:
Sdílet tento článek na Facebooku Sdílet tento článek na Twitter Sdílet tento článek na Google+