PRÁVNÍ PORADNA

Na všechny Vaše dotazy odpovídá advokátka JUDr. Michaela Švecová, ve spolupráci s týmem dalších zkušených právníku z jednotlivých právních oborů, kteří Vám společně poradí, jaké kroky podniknout při řešení Vaší složité životní situace.


Odpověď na jeden právní dotaz je zpoplatněn částkou ve výši 100,- Kč.
 

Obsah odpovědi na právní dotazy je návodem či radou na možný postup či řešení problému v dané situaci, pro konkrétní právní kroky třeba posoudit vždy každý právní případ podrobně a individuálně, k čemuž potřebuje advokát dostatečné množství informací.

V průběhu měsíců duben/květen 2018 budou nově součástí služeb právní poradny ke stažení také právní vzory (návrhy, smlouvy, ostatní právní dokumenty) a webináře cílené na zajímavá právní témata z jednotlivých právních oblastí. Podmínky jejich užití najdete v obchodních podmínkách v sekci „pravidla pro využití služeb poskytovaných Portálem.“

V případě zájmu o konzultaci či právní pomoc kontaktujete advokátku JUDr. Michaelu Švecovou přes www.aksvecova.cz, za účelem podrobnějšího posouzení případu.

Projděte si již položené otázky, třeba tam najdete odpověď na Váš problém.

NOVINKA   VZORY SMLUV KE STAŽENÍ
DOTAZY A ODPOVĚDI

MANŽELSTVÍ A ROZVOD

27.10.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.31.4xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
už rok se rozvádíme s manželem a pořád není určená péče o dítě. Manžel chce dítě do péče, a nebo minimálně střídavou péči - formou hnízdo. Každopádně já s tím nesouhlasím, tak nás psycholožka a soud nutí do prodeje domu, který jsme před pár lety napsali na nezletilou dceru. Druhá již plnoletá dcera je jejím poručníkem a přišla s nápadem, že dům by se mohl pronajmout. Tím pádem by nezletilá dcera nepřišla o majetek prodejem. Musí s tím manžel souhlasit a nebo to může rozhodnout dcera jako poručník?Také oba dva platíme hypotéku a tím jsme se i zavázali do doby než bude dcera schopná platit sama. Proto si myslíme že podnájem je nejlepší volba jak dceři majetek uchránit, před špatným rozhodnutí mého manžela. Prodejem by se zbavil břemene a dcera by byla znevýhodněná.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

poručník má nezletilého zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů a také nezletilého vychovávat. Tzn., že v tomto případě již správa majetku nezletilé dcery je v rukou jejího poručníka tj. zletilé dcery. K úkonům ohledně pronájmu domu, tak není třeba souhlasu rodičů. Nicméně je třeba brát v potaz, že jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudem. Poručník odpovídá soudu za řádné plnění této funkce a podléhá jeho pravidelnému dozoru.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
28.07.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.24.4xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
moje žena odešla před 5 lety od rodiny za milencem a nechala mi dvě nezletilé děti, nyní již jedno dospělo. Teď přišla s tím, že se chce nechat rozvést a finančně vyrovnat. Vlastníme dva stejné byty, jen jeden je v lepší lokalitě. Já s dětmi a kdysi s manželkou, bydlím v lokalitě horší, v druhém bydlí sestra manželky. Já mám ve svém výhradním vlastnictví chatu, kterou jsem dostal darem od své tety a kam jsme jako rodina jezdili trávit víkendy.
Chatu jsme zvelebovali a opravovali společně. Poslední roky tam jezdím pouze já s dětmi. Manželka se vyjádřila tak, že chce vyplatit z našeho společného bytu a půlku investovaných peněz do chaty. Peníze na vyplacení nemám, chatu bych musel prodat a to kvůli dětem nechci, trávíme tam prázdniny a víkendy, jelikož na dovolené nejsou finance. Změnilo by něco, kdybych chatu daroval ještě před rozvodem již zletilému synovi? Mohl by soud nařídit synovi, aby svou matku vyplatil? Jak by pravděpodobně řešil soud rozdělení bytů?
Děkuji
Gabriel
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
soud při rozdělování majetku v SJM zohledňuje všechny skutečnosti. V případě rozdělení nemovitostí přihlíží například k tomu, kde byla vedena společná rodinná domácnost, jakož i zohledňuje zázemí a obydlí nezletilých dětí, pakliže je to reálně možné přikáže většinou nemovitost tomu, kdo ji fakticky v době rozhodování užívá. Za okolností, kdy uvádíte, že v bytě žijete i s dětmi, předpokládám, že tento byt by byl přikázán do Vašeho vlastnictví. V ostatním by soud rozhodoval dle pravidel pro rozdělení společného jmění manželů tedy dle ust. §§741 ve spojení s § 742 občanského zákoníku - podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné, soud přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí, přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost, přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění……v případě vyplacení podílu na chatě ve Vašem vlastnictví může manželka žádat, co bylo ze společného majetku investováno do Vašeho výlučného majetku. Jinak s chatou, jakožto s majetkem ve Vašem výlučném vlastnictví, můžete i za trvání manželství libovolně nakládat, nicméně na nároku manželky na výplatu prostředku do ní vložených se tímto pro Vás nic nezmění. Přičemž je třeba vzít na vědomí, že se vždy v těchto věcech jedná o individuální posouzení daného případu.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
15.10.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 109.81.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
prosím o radu, budu se s manželem rozvádět. Rádi bychom se dohodli a uzavřeli dohodu ve formě souhlasného rozvodu.
Manžel ale požaduje společnou péči u dvou našich nezletilých dětí se stanovením dnů, kdy budou v jeho péči a kdy v péči mojí a také výši výživného. Pokud bych s tímto souhlasila, mám možnost, v případě, že tyto dohodnutá pravidla nebudou fungovat a manžel je nebude plnit (stanovené dny, výživné) kdykoliv požádat soud o svěření dětí do péče a stanovení výše výživného soudem (manžel si již před rokem našel známost a odešel od rodiny a ze společné domácnosti ). Děkuji za pomoc. M. Šimoníková
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dohoda je za mě rozhodně nejlepší volba, nicméně samotná domluva jen mezi vámi dvěma nebude pro soud dostatečná. V každém případě je třeba, aby tedy takovou dohodu posvětil soud. Soud Vás rovněž nerozvede, dokud nebude rozhodnuto o úpravě poměrů k nezletilým dětem (resp. rodičovské odpovědnosti), tj. stanovení péče, výživného a případně rozsahu styku s druhým rodičem. To co popisujete, mi spíše připadá jako forma střídavé výchovy, nicméně pakliže se na této formě shodnete a bude zároveň tato forma péče v zájmu nezletilých dětí, pak nevidím důvod, aby soud Vaši dohodu neschválil. Pakliže by v budoucnu došlo ke změně poměrů, ať už na Vaší straně nebo straně otce, případně u dětí (může se jednat i o okamžik, kdy například děti z předškolního věku vstoupí do školního režimu, změna bydliště atd.………), případně z nějakých jiných důvodů se stane tato forma péče nevhodná, pak můžete podat návrh na změnu úpravy rodičovské odpovědnosti k nezletilým. Těmito důvody však není například neplacení výživného nebo obecně neplnění soudního rozhodnutí (zde nastupuje pak institut výkonu soudního rozhodnutí). V případě další právní pomoci v této problematice se na mě neváhejte obrátit. Kontakty najdete na mých webových stránkách www.aksvecova.cz .
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
09.09.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 46.135.3xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
s manzelkou se chceme rozvést, mame predmanzelskou smlouvu, ve které je veškerý majetek pred i po uzavreni manzelstvi, napsan na manzelku. Bylo to z duvodu me exekuce, tu jsem vsak jiz vyrovnal. Chci se zeptat, zda mam narok na nejake vyrovnání. Z mého platu se platila asi pet let hypotéka, úvěr na auto, školka atd. Předpokládám, ze za dane situace mam smůlu a skoncim na ulici.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jestliže jste si tímto způsobem upravili majetkové otázky za trvání manželství, pak jste za dobu trvání manželství netvořili žádné společné jmění manželů (SJM) a veškerý majetek jste tímto učinili výlučným majetkem manželky. Otázka zda jste tedy zúžili a rozdělili společné jmění jen ohledně nemovitostí nebo jste dále přestali tvořit SJM, pak nelze ani žádné vypořádávat. Pakliže jste však ze svého výlučného majetku vložil nějaké prostředky do výlučného majetku manželky, pak byste mohl žádat jistou náhradu resp. kompenzaci v rámci podílení se na vedení společné domácnosti atd. Nicméně všechny tyto skutečnosti je nutné důkazně doložit, v případě, že byste se chtěl nároků domáhat soudně, zároveň zde hraje roli vzájemná vyživovací povinnost manželů a vyživovací povinnost ke společným dětem.
Za této situace doporučuji, pokud je to alespoň trochu možné, pokusit se s manželkou domluvit na nějakém rozumném řešení, které bude přijatelné pro obě strany a které Vám ušetří nemalé náklady související s řízením u soudu.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
28.06.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 212.20.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, měla bych prosím na Vás dotaz. Chci podat žádost o rozvod a vím, že manžel na dohodu o vypořádání majetku nepřistoupí. Dále vím, že má větší obnos peněz na účtě, má dluhopisy a různé jiné cenné papíry, ke kterým nemám přístup. Toto bylo nabyto za stavu manželského. Obávám se, že po podání žádosti o rozvod můj manžel cenné papíry a dluhopisy zruší a peníze si nechá pro svoji potřebu a z účtu vybere všechny peníze a mně nedá nic. Můj dotaz zní, od jakého data soud pak řeší vypořádání SJM? Od podání žádosti o rozvod nebo až od ukončení rozvodu? Moc děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Společné jmění manželů zaniká okamžikem nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství. I v případě uzavření dohody o vypořádání společného jmění její účinky nastávají až k tomuto datu. Nicméně soud z úřední povinnosti neprovede vypořádání společného jmění ani není nutné tyto záležitosti mít řešeny před rozvodem manželství. Vypořádat společné jmění lze do uplynutí 3 let od rozvodu, načež lze v tomto období uzavřít dohodu nebo může jeden z bývalým manželů podat návrh na vypořádání na soud. Pakliže se tak do zmíněných tří let nestane, nastupuje zákonná fikce, přičemž v takovém případě platí, že movité věci si bývalí manželé rozdělili podle toho, u kterého z nich se nacházejí, u ostatních movitých věcí, dluhů a u nemovitých věcí vzniká podílové spoluvlastnictví, přičemž jejich podíly jsou stejné.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
20.11.2018   |   IP: 178.17.6xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, můj partner se rozvádí. již proběhlo první stání o děti a druhé stání bude rozvod a vyrovnání majetku, na kterém se se ženou dohodli. Rádi bychom si pořídili byt a vzali si hypotéku. pokud bychom nemovitost nabili dříve než by byl partner rozvedený, má jeho žena nárok na nemovitost, kterou bychom dohromady koupili i když je podepsané majetkové vyrovnaní??

Děkuji za odpověď

Přeji hezký den
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
účinky dohody o vypořádání společného jmění manželů nastávají až okamžikem právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Do té doby trvá manželství a veškerý majetek, nabytý ať už jedním z manželů nebo oběma, za jeho trvání, spadá do společného jmění manželů. Proto s nabýváním nového majetku, počkejte až do okamžiku pravomocného rozhodnutí o rozvodu stávajícího manželství.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
27.10.2014   |   IP: 88.83.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý večer, jak ošetřit majetek v případě svatby s dlužníkem? Pomůže předmanželská smlouva? A pokud si za trvání manželství třeba pořídíme nové auto, seberou ho exekutoři? A v případě mé smrti, když budeme manželé, vyřeší dědictví závěť, když vše odkážu dětem a manželovi nic. Majetek byl nabyt před manželstvím. Nemůžou to pak manželovo věřitelé napadnout? A naopak v případě manželovi smrti, můžeme dědictví všichni odmítnout? I za nezletilé děti? Nebo bude ohledně přítelových dluhů lepší se raději nebrat? Děkuji. I.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V souvislosti s novým občanským zákoníkem došlo i ke změnám v exekučním řádu a jednou z nich je právě možnost postihnout společné jmění manželů, a to i soudem zúžené nebo zrušené i v případě, že dluh vznikl jednomu z manželů před vstupem do manželství. Což za těchto okolností znamená, že Vás před případnou exekucí na majetek ve společném jmění nebo i Váš výlučný majetek, byť se bude jednat jen o dluhy manžela vzniklé před manželstvím, zúžení sjm ve formě předmanželské smlouvy neochrání. Proto jste-li si vědoma existence dluhů Vašeho nastávajícího, doporučuji sňatek neuzavírat. Co se týče případného dědictví, lze samozřejmě za podmínek stanovených zákonem, dědictví odmítnout.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
16.04.2014   |   IP: 93.91.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, máme ve společném jmění manželů rodinný dům se zahradou a chatu. Jakým dílem by se tento majetek dělil v případě rozvodu? Manželství nefunguje, já mám malý důchod a z něčeho bych musela žít na rozdíl od manžela který má důchod nadstandartní. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Společné jmění manželů se dělí rovným dílem mezi manžely. Tedy tyto Vámi vyjmenované nemovitosti by se nejdříve soudním znalcem ocenily a poté vypočítala ideální polovina. Odhaduji, že rodinný dům má větší hodnotu než chata, a tak by manžel, kterému by ve vypořádání byl přidělen dům, musel ještě doplatit druhému manželovi rozdíl těchto hodnot. Ohledně příjmu manželů soud rozhodne tak, aby manželé měli po rozvodu po dobu maximálně tří let stejnou životní úroveň. Ve Vašem případě je tedy možné, že soud určí aby Vám manžel platil takzvané výživné.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
12.02.2014   |   IP: 62.168.3xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, moje matka se provdala za muže Tuniské národnosti, v současné době má podanou žádost na rozvod, ale neví kde se její manžel nachází. Za jak dlouho může být manželství rozvedeno, pokud se manžel nedostavý (není k nalezení ) ? A druhá otázka se týká bytu, který matka koupila před manželstvím. Má manžel na něco nárok pokud matka byt před rozvodem prodá ?
Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jestliže si druhá strana nepřevezme předvolání k soudu, nebrání soudu, aby jednal a rozhodl. Pokud je žaloba a předvolání doručeno na adresu, kde se žalovaný skutečně zdržuje a ten si zásilku nevyzvedne na poště ani ji jinak nepřevezme, považuje se za den doručení ten den, kdy byla zásilka uložena na postě a adresát o tom byl vyrozuměn. Co se týče rychlosti soudu, záleží na tom, jak rychle se podaří soudu vykázat doručení do ciziny, pokud tedy bude mít soud předvolání za doručené, ale žalovaný se nedostaví bez omluvy, soud manželství rozvede. Doba trvání rozvodového řízení se může pohybovat od šesti měsíců do 1 roku, což je však orientační odhad, jelikož soudy nemají stanovenou lhůtu, dokdy musí manželství rozvést.
Byt, který matka nabyla před uzavřením manželství, patří výlučně do jejího vlastnictví a může s ním tak libovolně nakládat.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
08.01.2014
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat jsem rozvedený asi půl roku.Kamarád mi říkal že musím mít nebo měl bych mít v rozvodovích papírech takovou větu nevím jak to popsat tak vám to nějak vysvětlím.Když příjde ex manželka o práci abych ji nemusel nic platit žadné vyživovací povinosti nebo když udělá dluh tak prý to můžou vymahat po mě až deset let po rozvodu.Děti spolem nemáme.Mohla by jste mi poradit jestli je to pravda děkuji moc za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

Jestli během manželství jeden z manželů udělá dluhy, tak se bohužel druhý z manželů nezbaví společného závazku ani rozvodem. Co bylo provedeno ve společném jmění a úkonech stále manželů, tak nese následky i po rozvodu. Výjimkou je tedy majetek, který byl nabytý před manželstvím, dědictvím, darem. Pro úpravu těchto záležitostí nutno po rozvodu provést vypořádání společného jmění manželů a stanovit si vypořádání jak aktiv, tak pasiv nabytých za trvání manželství, aby bylo jasně stanoveno, komu náleží po rozvodu jaký majetek a komu jaké závazky. Pokud takové vypořádání neprovedete dohodou nebo soudně do 3 let od rozvodu, pak platí, že se bývalí manželé vypořádali tak, že hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou, jejich podíly jsou stejné, ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma, jejich podíly jsou stejné. Co se týče dluhů vzniklých v době po rozvodu manželství, tyto si nese každý sám.
Rozvedený manžel, který není schopen sám se živit s ohledem na jeho věk, zdravotní stav, má nárok na výživné od druhého manžela v přiměřeném rozsahu a dle schopností a možností a majetkových poměrů druhého manžela. Rozsah vyživovací povinnosti a způsob poskytování výživného se řídí dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů. Pokud by tedy Vaše bývala žena naznala, že má nárok požadovat od Vás výživné, pak by musela (pokud se nedohodnete) podat návrh na stanovení výživného na rozvedeného manžela k soudu, ten by pak zkoumal, zda splňuje podmínky pro nárok na plnění této povinnosti z Vaší strany.

S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Dobrý den, měla bych na vás dotaz,ohledně spolužití po rozvodu v jednom domě.V katastru jsme zapsaní jako spolumajitelé domu.Tj. každý má polovinu.V porozvodovém soudním rozhodnutí užívá on byt 1+1 v podkroví. Já užívám s dětmi 1+2 v přízemí. Po vzájemné dohodě mají děti ještě každý svůj pokoj v podkroví. Oba jsme s tím souhlasili. Jinak máme společné prostory vč. koupelny+WC v podkroví a užitkovou koupelnu v přízemí.Máme společné chodby, vchody.Přestože máme dohodu skrze pokojíčky, chce je dětem vzít .Týkalo by se to také koupelny v podkroví .Tímto způsobem chce takto rozdělit dům na půl.Aby tedy měl 1/2 domu jak je psané v katastru. Myslím,že ale porozvodová podepsaná dohoda oběma stranami je právoplatná a že na to co chce udělat nemá právo. Prosím vás moc o radu jak mám postupovat, stěžovat si na jeho chování a kam.Děti už toho mají dost ,už jim jejich pokojíčky sebral v létě ,ale potom zase vrátil. Teď teda chce udělat v domě i příčku , abychom se do podkroví vůbec nedostali .
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Podotýkám, že podílové spoluvlastnictví vyjadřuje především právo každého spoluvlastníka k celé věci. Nikoliv jen k části věci dle podílu. Následné plody a užitky ze společné věci se dělí podle poměru podílů. Přičemž každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu a podíl vyjadřuje především míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci (hospodaření s věcí…..atd.) Spoluvlastník sice může se svým podílem nakládat dle své vůle, ale takové nakládání nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků. Máte-li uzavřenu dohodu o vypořádání společného jmění manželu s úpravou otázek bydlení po rozvodu, pak jednoznačně bývalý manžel tato sjednaná pravidla porušuje a proto se jejich plnění z dohody můžete domáhat u soudu. Můžete požadovat, aby se žalovaný zdržel takového jednání a jednal v souladu s právy a povinnostmi sjednanými v dohodě.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
20.11.2013
Dotaz: 1.Dobrý den, chtěla bych vědět, v kolika vyhotoveních se podává žádost o rozvod a co všechno musí žádost obsahovat. Jsou zde 2 nezletilé děti.2. Kolik stojí žadatele jedno rozvodové stání.Ptám se za mého syna
Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Každý návrh adresovaný soudu musí být podán v tolika vyhotoveních, aby jedno vyhotovení zůstalo soudu a druhé mohl soud adresovat protistraně. V případě rozvodu ve dvou vyhotoveních. Narodily-li se v manželství děti, které jsou doposud nezletilé, musí být nejprve rozhodnuto o úpravě poměrů k nezletilým dětem po dobu do a po rozvodu, jinak soud manželství nerozvede. Prvotně tedy musí syn adresovat soudu návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem, zejména navrhnout komu budou děti svěřeny do výchovy, jakým způsobem bude druhý rodič přispívat na jejich výživu, popřípadě i úpravu styku druhého rodiče s dětmi (možno využít střídavé či společné výchovy). Současně s tímto návrhem (nebo po jeho podání), může podat návrh na rozvod. Obsah tohoto návrhu a požadovaných příloh se liší dle způsob rozvodu (sporný nebo nesporný rozvod). U sporného rozvodu (dle §24 zákona o rodině, postačí uvést okolnosti, za kterých došlo k rozvratu manželství s takovými hlubokými a trvalými následky, že nelze očekávat obnovení manželského soužití, soud přitom zkoumá příčiny takového rozvratu. V případě nesporného rozvodu (dohodou dle §24a zákona o rodině) musí být splněny podmínky trvání manželství alespoň 1 rok, manželé spolu více jak 6 měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, soud za těchto okolností nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou –li předloženy písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení, pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí (musí být doloženo i v případě sporného rozvodu). Mimo tyto přílohy nutno vždy dodat i kopii oddacího listu a rodných listů dětí. Jinak návrh musí obsahovat označení soudu (Okresní soud v místě posledního společného bydliště účastníků), přesné označení účastníků, uvedení skutečnosti o vzniku manželství, důvody jeho rozpadu, návrh jakým způsobem má soud rozhodnout.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Dobrý večer, zažádal jsem o rozvod s manželkou již nežiji déle než tři roky. Manželka se opakovaně nedostavuje k soudnímu líčení , vždy pošle pouze jako omluvenku neschopenku od lékaře. Jakou mám možnost řešit situaci. Na dotaz u soudu jsem žádné uspokojující vysvětlení nedostal.
Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Řízení o rozvod manželství je bohužel jedním z těch druhu řízení, u kterých je třeba osobní účast účastníku řízení. Soud samozřejmě omluvenou neúčast manželky bude respektovat, nicméně nebude takto činit do nekonečna. V případě, že by soud naznal, že se takto bude omlouvat opakovaně a účelově, s cílem mařit soudní řízení, může dotyčné uložit i případnou pořádkovou pokutu nebo ji nechat k řízení předvést, ale to v případě, že její neúčast bude neomluvená a opakovaná a bude tím ztěžován postup soudního řízení. Budete se muset prozatím po nějakou dobu obrnit trpělivostí.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
02.10.2013
Dotaz: Dobrý den.Moje manželství se rozvádí,manžel odešel k milence,já užívám byt SVJ náš společný,mohu po něm požadovat finanční částku na chod tohoto bytu,konkrétně platbu na plyn?Mohu si také před rozvodem vyměnit zámek z obavy o své zdraví.Manžel sice klíč nemá,ale panují zde výhrůžky ,mohu si tedy do bytu přivést cizí osobu a jaká mám práva a povinnosti?Společné auto si odvezl,může ho bez mého svolení užívat cizí osoba? Jak mohu naložit se společnými věcmi pořízenými v manželství než bude majetkové vyrovnání? Dohodli jsme se na darování bytu a zahrádky dětem,jsou už dospělé ,máme dohodu mezi sebou podepsanou ,ale manžel změnil názor a chce byt prodat .Je mi dohoda mezi námi podepsaná k něčemu platná ?Děkuji za cenné rady a přeji pěkný den
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nejprve něco málo k Vší dohodě. Soudní praxe nepřipouští, aby manželé mohli uzavřít platně dohodu o vypořádání společného jmění manželů před rozvodem manželství. Judikatura vychází především z ustanovení § 24a odst. 1 zákona o rodině, které podmiňuje možnost dohody manželů i na vypořádání společného jmění manželů před jeho zánikem, právě zánikem manželství rozvodem.
Nedošlo-li k rozvodu podle § 24a zákona o rodině, právní účinky předmětné dohody nemohly nenastat, proto taková dohoda nabyla pouze platnosti, účinná však bude až okamžikem rozvodu. Po dobu trvání manželství trvá rovněž existence společného jmění manželů, dokud tedy nedojde mezi Vámi k rozvodu platí, že majetek, který tvoří společné jmění manželů, užívají a udržují oba manželé společně, přičemž obvyklou správu majetku náležející do společného jmění může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný. Do rozvodu manželství by tedy s věcmi spadajícími do společného jmění manžel nemělo být jedním z manželů jakkoliv nakládáno, nejedná-li se o věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Oba tedy máte stejná práva a povinnosti k bytu (stejné právo byt užívat), ale zároveň je každý z Vás omezen právem druhého (manžela) při nakládání s tímto majetkem.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobry den,mam velky problem. Manželka se chce rozvést z duvodu ze uz není stastna. Ja ale vím ze uz nekolik mesícu ma noveho partnera byl jsem ochoten to tolerovat abych zacoval rodinu. Ted chce palit mosty. A ted ten problem,mame hypoteku a sedmilete díte. Dala mi na vyber bud to odejdu a budu jí platit pul hypoteky,nebo se to proda a ona pujde i s dítetem pryc. Platit jí nechci ani si to nemohu financne dovolit a odejít jí nemohu dovolit,jelikoz znam bytove podmínky toho milence. Co bych mel delat? Dekuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vaší situace lituji, nicméně způsobů jak ji řešit opravdu není mnoho. Co se týká hypotéky, jelikož jste ji sjednali za manželství, jste tento závazek povinni plnit oba společně a nerozdílně. Rozvodem manželství však společné jmění manželů zaniká a je třeba provést jeho vypořádání. Pokud se nedohodnete, může jeden z vás podat návrh na vypořádání sjm k soudu, jinak platí, že po uplynutí 3 let od rozvodu se veškeré pasiva i aktiva dělí na 1/2. Ve Vašem případě by dle mého názoru bylo nejideálnějším řešením dům/byt prodat, závazku v podobě hypotéky se zbavit a jít tak každý svým životem. V případě, že Vám např. zbydou z prodeje nějaké peníze navíc, tyto použít jako prostředky pro budoucí bydlení ženy a dítěte či Vašeho bydlení. Co se týká dítěte s ohledem na jeho věk, bude třeba nejprve (před samotným rozvodem), řešit úpravu poměrů k tomuto dítěti, tzn. komu bude dítě svěřeno do výchovy, s určením styku s druhým rodičem a jakým způsobem bude rodič přispívat na výživu dítěte. Pokud tedy má Vaše žena v úmyslu podat návrh na rozvod manželství, bude muset řešit nejprve tyto záležitosti, přičemž soud se při rozhodování o svěření dítěte do péče jednoho či druhého rodiče zejména zaměřuje na to, co je v největším zájmu nezletilého dítěte, načež zkoumá i budoucí prostředí, ve kterém bude dítě žít a to i spolu s ostatními podmínkami tak, aby bylo zajištěno co největší blaho dítěte. V případném soudním řízení o dítě, máte právo namítat tyto špatné podmínky budoucího prostředí dítěte, dokud soud neupraví poměry k Vašemu nezletilému dítěti, manželství nemůže být rozvedeno.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
03.07.2013
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat,můj přítel je rozvedený už 2roky,ale někde ztratil rozvodový list,nebo jak to mám nazvat,ale jezdí s kamionem a v srpnu se máme brát.Dá mi soud jeho rozsudek,když budu mít plnou moc?On se vrací 1x za měsíc a to v pátek večer a v pondělí ráno zase odjíždí,tak to nemá kdy stihnout.Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Rozsudek o rozvodu neboli jeho stejnopis, může soud zaslat přímo příteli, který se na soud musí obrátit s písemnou žádostí o jeho znovu zaslání z důvodu ztráty. V žádosti by mělo být uvedeno přesné označení účastníků řízení (tj.jména, data narození, bydliště) popřípadě datum kdy byl rozsudek vydán, nejlépe s uvedením jednacího čísla řízení, aby soud mohl dohledat, adresovat na příslušný soud. Doporučuji žádost opatřit úředně ověřeným podpisem. V případě, že byste chtěla rozsudek vyzvednout přímo na soudě, lze tak na základě udělené plné moci od Vašeho přítele, kterou však je třeba opatřit rovněž úředně ověřeným podpisem zmocnitele a je třeba přesně vymezit, ke kterým úkonům jste v rámci jednání za přítele zmocněna.(rovněž uvést číslo jednací, označení soudu….)
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
10.04.2013
Dotaz: dobrej den prosim o radu chtela bych se znova vdat a mam ekzekuce mojim snatkem muzou tyto ekzekuce prejit ne meho moveho manzela nejde uzavrit nejaka smlouva aby se tak nestalo moc dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V případě vzniklých závazků na Vaší straně a uzavřením manželství by do budoucna mohl vzniknout tento problém. Nejlepší řešení je samozřejmě uzavření tzv. předmanželské smlouvy či smlouvy o zúžení společného jmění manželů. Tato smlouva musí mít formu notářského zápisu, tudíž k jejímu uzavření je nutno navštívit a využít služeb notáře, jinak by byla neplatná. U notáře tedy přesně stanovíte do jaké míry (v jakých závazcích) hodláte jmění zúžit. Jen podotýkám, že k tomu, aby bylo možno takovou smlouvu použít při obraně proti věřitelům, je nutno, aby byli s její existenci a obsahem obeznámeni, jinak je věřitel je oprávněn uspokojit svou pohledávku i z majetku, který je výlučným vlastnictvím druhého manžela.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Dobrý den, potřebovala bych poradit co se týče nesporného rozvodu. Nežijeme s manželem již 1,5 roku, chceme se rozvést, domluvili jsme se na nesporném rozvodu. Jelikož nemám finanční prostředy, rozhodla jsem se sepsat žádost sama. Jen upřesním ještě, že mám jedno 6leté dítě, jeho výchovu i výživné máme dohodnuté. Ráda bych věděla, zdali se stanovení výživného, žádost o rozvod a majetkové vyrovnání podávají na soud současně a jaké jsou soudní poplatky. Manžel má spoustu dluhů, které měl snad i před manželstvím i v průběhu (řádně je splácí), tudíž je nutné toto uvádět k majetkovému vyrovnání, a pokud ano, jakým způsobem? Moc děkuji za radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jsou-li v manželství nezletilé děti, musí rozvodu předcházet nejprve úprava poměru k těmto dětem, tzn. že ještě před podáním návrhu na rozvod je třeba podat soudu návrh na chválení Vaší dohody o úpravě poměru k nezletilému, kterým bude stanoveno jakou formu výchovy navrhujete tzn. komu dítě bude pro dobu po rozvodu svěřeno do výchovy, jak bude druhý rodič přispívat na výživu. Jelikož k samotného návrhu na nesporný rozvod musí být již předloženy písemné smlouvy (dohody) s úředně ověřenými podpisy upravující po dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost (na rozvedeného manžela/manželku) a rovněž pravomocné rozhodnutí soudu o chválení dohody o úpravě poměru nezletilých dětí po dobu po rozvodu. Návrhy na schválení těchto dohod mohou být k soudu podány i současně s návrhem na rozvod, nicméně soud manželství nerozvede dříve než dojde k úpravě poměru k nezletilému dítěti. Soudní poplatek za návrh na rozvod činí 2.000,- Kč.
S pozdravem Mgr. Michalea Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: S manželem se rozvádíme a nyní jsem se dozvěděla, že manžel převádí náš společný majetek na svého otce a své známé, potřebovala bych poradit jak mám postupovat.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Společné jmění manželů (dále jen SJM), je jak již název napovídá opravdu majetkem, který náleží oběma manželům společně, tudíž rovněž oba manželé mají právo o nakládání s tímto společným majetkem rozhodovat. Občanský zákoník stanoví, že obvyklou správu majetku náležejícího do SJM, může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů, jinak se bude jednat o neplatný právní úkon. Proto jakýkoliv převod majetku na 3.sobu, můžete napadnout pro neplatnost takového úkonu a v důsledku toho se musí stát SJM předmětem vypořádání po rozvodu manželství.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.02.2013
Dotaz: Dobrý den chci se zeptat vdávala jsem se v srpnu 2012 a po častých neschodách se chceme po vzájemné dohodě s manželem rozvést nemáme ani společný majetek ani děti. Když pošleme společnou dohodu k soudu muže nastat nějaký problém že nás nerozvedou. A mužu žádost poslat poštou. Dekuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
zákon umožňuje tzv. dohodnutý rozvod, spočívá v tom, že jeden z manželů podá návrh na rozvod a druhý se k němu se souhlasem připojí, s tím, že k tomu musí být splněny určité zákonem stanovené podmínky, které je třeba soudu doložit. Zákon o rodině stanoví následovně § 24a: Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 jsou splněny (tzn: jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy:
a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a
b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.
Jelikož jak tvrdíte nemáte ani společné děti ani majetek, Váš rozvod by měl proběhnout bez sebemenších komplikací. Rozvod lze podat písemně poštou.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.02.2013
Dotaz: Dobry den,
chtela bych od Vas radu ohledne rozvodu. Jsem 8 let vdana a s manzelem jsme se rozesli kratce po uzavreni snatku.. Nemame deti, zadny spolecny majetek, proste nic. Nevim kde se zdrzuje, nemam o nem zadne informace. Chci se rozvest. K rozvodu mam pouze: Jeho jmeno, datum narozeni, rodne cislo.. Oddaci list nemam. Bude slozite se rozvest?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Oddací list stejně jako rodné listy jsou k návrhu na rozvod potřebné. Pokud však oddací list nemáte, např. jste ztratili…..atd. lze kdykoli požádat o vystavení duplikátu oddacího listu. Musíte však vědět, ve kterém městě nebo obci v České republice ke sňatku došlo (tj. ve které matriční knize je sňatek veden), jelikož duplikát oddacího listu se vydává pouze v případě, že daný sňatek je již v české matrice zapsán. Duplikát českého oddacího listu se vydává za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobu se rozumí osoba v oddacím listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání oddacího listu. Příbuzenský vztah je však nutno doložit rodnými listy. O duplikát rodného listu můžete požádat také, ale musíte doložit důvod, pro který potřebujete tento duplikát, v případě, že se nejedná přímo o Váš rodný list.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
30.01.2013
Dotaz: Dobrý den,měla bych prosbu:jsem na MD mám ročního syna,vdaná jsem od června 2012,s manželem si nerozumíme,často se hádáme a on je agresivní,začalo to tak nějak po svatbě.Bydlím a mám trvalý pobyt na vesnici kde obá bydlíme,já jsem v č.b.prodala loni byt a část kč jsem investovala do rekonstrukce v baráku,kde tedy žijeme,manžel mi to ještě za svobodna nechtěl podesat papír ohledně financování do jeho bydlení,teď žádám o rozvod a nevím jak se to bude řešit na co mám nyní nárok,chtěla bych alespoň ty kč co jsem investovala!Nemohu také s ním nadále sdílet společ.domácnost,takže se vrátím do č.b.,ale budu muset jít s děckem na podnájem,nemám jiné východisko!z 1manželství mám syna(12let),2rokem je u otce a chce žít znova se mnou,zeptám se když budu rozvedená,v č.b.proběhne soud a to že syn půjde ke mě do péče,tak budou poukazovat na to že jsem rozvedená a že budu na podnájmu?také to chci ještě řešit se sociál.pracovnicí,snad mi také něco pozitivního řekne.Děkuji moc.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dříve než dojde k rozvodu, soud nejdříve bude řešit úpravu poměrů k nezletilému dítěti, jelikož bez pravomocného rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilému dítěti Vás soud nerozvede, tudíž tuto záležitost musíte řešit přednostně (tedy vztahy k ročnímu synovi), poté tedy bude přistoupeno k samotnému rozvodu a až po rozvodu, tedy zániku společného jmění k jeho vypořádání. V podstatě máte nárok rozdělit si vše co jste nabyli jako manželé společně nebo každý sám za trváni manželství na polovinu (musí se však jednat pouze o majetek nabytý za trvání manželství, proto pokud byl dům manžela již před manželstvím, do společného jmění nespadá), přičemž se přihlíží k tomu, co kdo vložil do tohoto majetku ze svých prostředků, je však třeba to soudu doložit a občas to bývá velice komplikované, proto pokud můžete doporučuji v tomto případě využít služeb advokáta nebo se o tom s někým kvalifikovaným poradit. Na to, aby Vám soud dal druhého syna do péče, nemá vliv váš rodinný stav (svobodná, vdaná, rozvedená) soud bude zejména přihlížet k tomu, zda jste schopna synovi zajistit vhodné výchovné prostředí a rovněž jeho potřeby, budete tedy přihlížet především k zájmům dítěte. Pokud budete mít obě děti v péči, jsou jejich otcové rovněž povinni přispívat na jejich výživu pravidelnými měsíčními splátkami, což však bude stanoveno rozhodnutím o úpravě poměru ještě před rozvodem.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
12.12.2012
Dotaz: Dobrý podvečer,
můj bratr je v rozvodovém řízení, a jeho žena rozhlašuje že po dobu rozvodu si vezme vysoký úvěr a vytříská z něj co může. A on tomu nezabrání, bude splácet on.
Nárokuje si 2000 na výživu sebe, dále 10.000na obě děti. Můj bratr je u konce sil, protože sám má hypotéku na dům, který si bral na sebe před uzavřením manželství. Velmi se obáváme o jeho budoucnost. Vzhledem k výši výživného které si matka dětí nárokuje na děti a na sebe.
Podotýkám že manželka splácí hypotéku své matce-8000Kč/m které bratr splácel, a je si jist že veškeré výživné tak zkončí u její matky/splátkou hypotéky
Má otázka tedy zní:
1) lze nějakým způsobem zabránit aby si manželka bratra brala úvěr? popř. aby za mým bratrem nešly dluhy z takovéhoto počínání, pokud si žádné dluhy výslovně nepřeje?
2)Co může můj bratr dělat v případě, že mu soud nařídí splácet výživné ve výši kterou nebude moci splácet (viz výše zmíněná hypotéka na dům (která soudy nebude zajímat)
3) Jakým způsobem se výživné vypočítá
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dokud manželství pravomocně nezanikne rozvodem, bude zároveň existovat i společné jmění do nějž budou spadat veškerá aktiva i pasiva. Jediné možnosti je ještě za trvání manželství je upravit tyto majetkové záležitosti dohodou o vypořádání tohoto společného jmění , která se však stane účinnou až po rozvodu manželství nebo tzv. zúžením společného jmění. V takovém případě je nutné uzavřít smlouvu o zúžení SJM (ve formě notářského zápisu), v níž se se svým manželem dohodnete, jaký majetek bude ze SJM vyloučen a komu připadne, přičemž dále platí, že Obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů; jinak je právní úkon neplatný. Souhlas manžela je třeba i v situacích, kdy jeden z manželů chce závazkem nepřiměřeným poměrů manželství zatížit SJM.
Co se týká otázek výživného o výši výživného rozhoduje soud na návrh, přičemž zejména přihlíží k majetkové poměrům obou rodičů stejně tak jako na potřeby dětí s ohledem na jejich věk, jinou výši výživného stanoví např. na 3leté dítě a jinou na 15ti leté, které má již poněkud jiné potřeby a nároky, přičemž pravidla pro konkrétní výši výživného nejsou nikde přesně stanovena, v podstatě soud vychází z obvyklé výše výživného na nezletilé dítě dle věku a schopnosti,možností rodičů. Pokud tedy soud stanoví výši, která nebude úměrná majetkovým poměrům povinného (v prvé řadě bude možnost se na takové rozhodnutí soudu odvolat) po pravomocném skončení tohoto řízení potom jedině podat nový návrh na snížení určené výše výživného. V případě výživného na manželku se vychází zejména z pravidel stanovených zákonem a to zákonem o rodině, který umožňuje přiznat výživné na rozvedeného manžela pouze za situace, že tento není schopen se sám živit a to rovněž dle schopností, možnosti a majetkových poměrů druhého manžela.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.12.2012
Dotaz: Dobrý den, jak se bránit v průběhu rozvodového řízení, aby si partner nevzal vysoký úvěr, čímž vyhrožuje. s žádným úvěrem nesouhlasím, jak se bránit?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dokud nedojde k pravomocnému zániku manželství rozvodem, veškeré majetkové záležitosti spadají stále do společného jmění manželů, které zaniká v okamžiku zániku tohoto manželství, přičemž musí rovněž dojít k jeho následnému vypořádání. I před rozvodem manželství lze uzavřít dohodu o vypořádání SJM, v takovém případě však dohoda nabude pouze PLATNOSTI. ÚČINNOU se stane až v okamžiku zániku manželství (tedy právní moci rozsudku.
Pokud se tedy doposud stávající manžel rozhodne ještě za existence SJM uzavřít úvěr, je třeba se postarat o úpravu tohoto úvěrového vztahu do budoucna a to právě po zániku manželství. V okamžiku kdy totiž například přestane Váš manžel splácet některý ze svých dluhů, může se věřitel obrátit i na Vás, případnou exekuci nevyjímaje. Hodláte-li situaci řešit, trvejte ještě před zánikem manželství na tzv. zúžení společného jmění. V takovém případě je nutné uzavřít smlouvu o zúžení SJM (ve formě notářského zápisu), v níž se se svým manželem dohodnete, jaký majetek bude ze SJM vyloučen a komu připadne.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
08.11.2012
Dotaz: Chtěla bych poradit co dělat, když máme s manželem hypotéku na nemovitost. Každý máme polovinu. Manžel, ale hypotéku neplatí a všechno musím platit sama. Ani mi nedává peníze. Máme syna 11 let. Chci se informovat jestli by nešlo jeho půlka přepsat na syna. Manžel se chce pořád rozvádět, ale nedělá v tom žádné kroky. Manžel je gamblér a všechny peníze prohraje. Léčit se jít nechce. má spoustu dluhů. Poraďte mi prosím, jak mám postupovat. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jako manželé se společným jměním máte povinnost společně a nerozdílně plnit závazky, které Vám v manželství vznikly. Je možné nechat přepsat půlku domu na syna, ale toto může učinit manžel např. formou daru…..jestliže však je Vaše manželství již ve fázi kdy uvažujete o rozvodu. Doporučuji nejprve podat návrh na rozvod, kterému bude předcházet úprava poměrů k nezletilému dítěti a po právní moci rozsudku o rozvodu manželství přistoupit k vypořádání SJM formou, která pro Vás bude nejpříznivější a ošetří jak dům tak hypotéku. Pro tyto kroky však doporučuji využít rady a pomoc právníka.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
02.11.2012
Dotaz: Chtěla jsem požádat o radu, budu se rozvádět a mám podezření, že můj manžel vyvedl peníze cca 600.000,-Kč z účtu, který je psán na jeho jméno, ale za trvání našeho manželství, jelikož mi manžel momentálně tvrdí, že tyto peníze jsme nikdy neměli. Má otázka zní, pokud se po rozvodu budu soudit o majetek, který se týká této hotovosti, může soud nahlédnout na tento účet a dokázat, kam byly tyto peníze vyvedeny? Pokud ano, je toto trestným činem?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
společné jmění manželů (dále jen „SJM“) může vzniknout pouze mezi manželi a zejména za trvání manželství a tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného darem, dědictvím nebo majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela. Pokud byl účet zřízen na jméno manžela, byť za trvání manželství, ještě to neznamená, že se jedná o účet (majetek, finanční prostředky) spadající do SJM. Pokud však není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.
V případě rozvodu a následného vypořádání SJM by tedy jeho předmětem byl pouze majetek popsaný výše, soud tedy bude zkoumat aktuální stav majetku spadající do SJM. Pří vypořádání SJM se zejména vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné.
Vše, co si manželé za trvání manželství vydělají, jsou prostředky, spadající do společného jmění manželů, není rozhodné, zda některý vydělává méně a druhý více. Pokud bylo něco vynaloženo ze společného majetku (v tomto případě jde o výdělky obou manželů) na majetek, který je ve výlučném vlastnictví jen některého z nich, pak vzniká manželovi právo domáhat se poloviny. Pokud budete u soudu uvádět, že do SJM patří i finanční prostředky nacházející se na tomto účtu, budete muset doložit, že se jednalo o prostředky spadající do SJM a o jakou se jednalo částku.
Pokud by jeden z manželů bez souhlasu druhého provedl výběr z bankovního účtu, na kterém jsou uloženy výlučně finanční prostředky druhého manžela, a takto získané peníze použil pro vlastní potřebu, má druhý manžel, do jehož výlučného majetku tyto peníze patřily, právo na úhradu vybraných prostředků. Vzhledem k tomu, že jde o způsob nabytí hodnot, který není v právním řádu uznáván, nelze vyloučit možnost takto získaný majetkový prospěch kvalifikovat i jako bezdůvodného obohacení získané z nepoctivých zdrojů (§ 451 ObčZ). Jiná situace může nastat v případě, že takto získané prostředky použil manžel, který je neoprávněně vybral, na uspokojování potřeb rodiny (§ 19 zákona o rodině) nebo je vynaložil na společný majetek (§ 149 odst. 2 ObčZ), tyto skutečnosti by však musely být u soudu rovněž doloženy.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
23.10.2012
Dotaz: Nutně potřebuji odbornou pomoc/radu. Vdávala jsem se brzy v 19. letech. Narodil se nám 17. 7.1990 syn Ruda. Týden před jeho narozeninami můj muž od nás den ze dne odešel. Byl to šok, moc to bolelo. V té době jsem bydlela u rodičů a tuto životní ránu ustála. Manžel nás nenavštěvoval, byl arogantní, užíval si života. Zhruba po čtvrt roce se o nás začínal víc zajímat, navštěvoval nás a pak vznesl otázku, jestli jsem přemýšlela nad tím, kdyby se chtěl vrátit. Má otázka tenkrát byla ne, což muže překvapilo. Nicméně sled událostí to zařídil tak, že nevlastní otec mého muže obdrželi služební byt 2+1, který nám nabídl za podmínek, že jejich stávající byt 2+KK musí s nimi moji rodiče vyměnit za 3+1 s balkonem. Tak se i stalo a mi se přestěhovali do Strašnic.
Život plynul asi jako v každé rodině. Muž poté pracovně odjel do Německa, já zůstala sama v Praze s malým synem. A pak se to stalo. Synovi v jeho pěti letech diagnostikovali dědičné onemocnění cystická fibrosa. Tolik negativních zpráv, jaké jsme vyslechli od lékařů, by zamávalo asi s každým. Život plynul, já byla jako vždy na vše sama. Muž stále pracoval, vydělával peníze a já se starala, jak jsem nejlépe mohla o rodinu. Hodně jsem potřebovala podporu mého muže, které se mi bohužel nedostávalo. Finančně nás vždy zabezpečil, ostatní až na pár okamžiků bylo v naší rodině spíš napětí. Muž mi vyčítal, že neušetřím ani korunu, ale sám si nikdy nesedl, nevzal všechny složenky, které platíme aj., aby si v tom udělal pořádek. Abych se mu zavděčila, začala jsem si půjčovat peníze. Vždy jsem s toho koupila něco do domácnosti, nebo koupila muži dražší dárky k jeho narozeninám aj.. Upřímně jsem se stejně nikdy jeho pochopení nedočkala. Vše bylo špatně. Díky tolika splátkám jsem vše začal a splácet a žili jsme takřka z výplaty do výplaty.
Poté se stala další věc, která mě srazila na kolena. Ochrnula mi před vánocemi v roce 2010 pravá ruka. Po vyšetření magnetické resonance a odběru mozkomíšního moku mi paní profesorka Havrdová sdělila, že mám Roztroušenou sklerózu. Byl to jeden šok za druhým, neboť krátce před tímto ortelem nám náš syn doslova bojoval o život. Můj život a vše s ním spojené mě doslova srazilo na kolena. V tom období začal muž jezdit pracovně za Prahu. V začátku se vše jevilo v pořádku. Až jsem jednoho dne přišla na to, že se zamiloval do 20. leté ženy. Popisovat Vám, jak mi bylo, myslím, nemusím. S mužem jsme hovořili, co dál a já začala o zachování rodiny bojovat. Tím myslím, že jsem se chovala, jak nejlépe jsem mohla a toto mi přineslo muže zpět. Muž mi nakonec přiznal, že ho ta žena stála nemálo peněz, dokonce s ním i otěhotněla atd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Z Vašeho příběhu nevyplývá, co je předmětem dotazu. Pokud potřebujete nějakou právní radu, musíte konkretizovat problém, který chcete zodpovědět, tedy zda např. řešíte otázku rozvodu nebo svěření dítěte do péče….atd. Ani v úvodu ani v závěru jsem se k žádné otázce nedopracovala. Co se týká žádosti o bezplatnou osobní konzultaci, tuto neposkytujeme. Zde se jedná pouze o bezplatnou právní poradnu v rámci vznesení dotazu a stručné písemné odpovědi, která je bezplatná. Pokud byste potřebovala osobní schůzku s právníkem a v návaznosti na to poté poskytnutí právních služeb tyto již nelze poskytovat bezplatně.