PRÁVNÍ PORADNA

Na všechny Vaše dotazy odpovídá advokátka JUDr. Michaela Švecová, ve spolupráci s týmem dalších zkušených právníku z jednotlivých právních oborů, kteří Vám společně poradí, jaké kroky podniknout při řešení Vaší složité životní situace.


Odpověď na jeden právní dotaz je zpoplatněn částkou ve výši 100,- Kč.
 

Obsah odpovědi na právní dotazy je návodem či radou na možný postup či řešení problému v dané situaci, pro konkrétní právní kroky třeba posoudit vždy každý právní případ podrobně a individuálně, k čemuž potřebuje advokát dostatečné množství informací.

V průběhu měsíců duben/květen 2018 budou nově součástí služeb právní poradny ke stažení také právní vzory (návrhy, smlouvy, ostatní právní dokumenty) a webináře cílené na zajímavá právní témata z jednotlivých právních oblastí. Podmínky jejich užití najdete v obchodních podmínkách v sekci „pravidla pro využití služeb poskytovaných Portálem.“

V případě zájmu o konzultaci či právní pomoc kontaktujete advokátku JUDr. Michaelu Švecovou přes www.aksvecova.cz, za účelem podrobnějšího posouzení případu.

Projděte si již položené otázky, třeba tam najdete odpověď na Váš problém.

NOVINKA   VZORY SMLUV KE STAŽENÍ
DOTAZY A ODPOVĚDI

NÁJEM A SOUVISEJÍCÍ VZTAHY

27.10.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.31.4xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
už rok se rozvádíme s manželem a pořád není určená péče o dítě. Manžel chce dítě do péče, a nebo minimálně střídavou péči - formou hnízdo. Každopádně já s tím nesouhlasím, tak nás psycholožka a soud nutí do prodeje domu, který jsme před pár lety napsali na nezletilou dceru. Druhá již plnoletá dcera je jejím poručníkem a přišla s nápadem, že dům by se mohl pronajmout. Tím pádem by nezletilá dcera nepřišla o majetek prodejem. Musí s tím manžel souhlasit a nebo to může rozhodnout dcera jako poručník?Také oba dva platíme hypotéku a tím jsme se i zavázali do doby než bude dcera schopná platit sama. Proto si myslíme že podnájem je nejlepší volba jak dceři majetek uchránit, před špatným rozhodnutí mého manžela. Prodejem by se zbavil břemene a dcera by byla znevýhodněná.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

poručník má nezletilého zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů a také nezletilého vychovávat. Tzn., že v tomto případě již správa majetku nezletilé dcery je v rukou jejího poručníka tj. zletilé dcery. K úkonům ohledně pronájmu domu, tak není třeba souhlasu rodičů. Nicméně je třeba brát v potaz, že jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudem. Poručník odpovídá soudu za řádné plnění této funkce a podléhá jeho pravidelnému dozoru.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
01.10.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 91.139.3xx.xxx
Dotaz: Dobrý den
Dne 31.1.2020 nám vypršela najemni smlouva měli jsme ji na rok. Před ukončení jsem majitelku informovala o prodlouženi smlouvy ale ta se na to vykašlala. Všechno bylo v pořádku normálně sme platili nájem služby. A 30.9.2021 mi předala výzvu o vyklizení bytu pro zánik práva nájmu uplynutim doby. Stim že se máme do 10.10. Vystěhovat jinak nás dá k soudu. Dá se proti tomu něco dělat protože za takovou krátkou chvíli si nemůžu nic najít a s dětma na ulici být nemůžu. Poradite mi prosím co mám dělat? Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

u nájmu na dobu určitou platí, že nájem končí uplynutím sjednané doby. Nicméně zároveň platí, že pokud nájemník zůstane v pronajatém bytě po dobu alespoň tří měsíců po skončení nájmu na dobu určitou, automaticky dochází k prodloužení nájmu o tutéž dobu, po kterou trval původní nájem. To však neplatí, pokud ho pronajímatel před uplynutím dané doby vyzve, aby odešel. Výzva ovšem musí být písemná. Pakliže tedy nájem měl skončit ke dni 31.1.2020, nyní jste v bytě již další rok po automatickém prodloužení, přičemž tento by měl končit ke dni 31.01.2022. Jak uvádíte nyní Vás majitelka vyzvala k vyklizení nájmu, což lze vnímat jako výzvu, o které se zmiňuji. Chápu, že je pro Vás nyní nemožné v takto krátké době řešit náhradní bydlení, nicméně asi k tomu budete stejně muset přistoupit, pokud se nedohodnete s pronajímatelkou jinak. Můžete alespoň požádat o náhradní lhůtu k vyklizení, než si zajistíte nové bydlení. I v případě, že by majitelka podala návrh k soudu, proces není tak rychlý, aby Vás někdo do druhého dne vystěhoval na základě soudního rozhodnutí, načež máte ještě nějaký čas k tomu zatím hledat nové bydlení.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
22.06.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 77.48.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
bydlím v bytové domě o 6 bytových jednotkách, máme zde Společenství vlastníků jednotek. Na naší bytové jednotce jsme si sami udělali zateplení+ fasádu ( jinou barvu než původní, byl zde břizolit). Nyní po nás chce předseda doložit souhlas vlastníků jednotek. Bohužel jsme tento souhlas nedoložili před započetím fasády, ale stejně bychom nedostali souhlas všech vlastníků bytových jednotek. Nyní dodatečně máme souhlas, ale majitelé dvou bytových jednotek nám ho nedali. Nyní budeme dodatečně vyřizovat stavební povolení, ale nebudeme mít souhlas všech vlastníků bytových jednotek, je možné vyřídit stavební povolení bez souhlasu všech vlastníků? Může nás SVJ nějak právně napadnout nebo donutit změnit barvu na původní šedý břizolit?
A dále skončilo volební období členů volených orgánů (5 let) a nebyl zvolen nový výbor, kdo má za toto odpovědnost? Předseda nebo celý výbor (místopředseda,člen)? Hlasy se počítají 1 hlas 1 bytová jednotka nebo dle podílu v byt.jednotce?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jakékoliv stavební změny či úpravy na společných částech domu, kterou bezesporu fasáda domu je, podléhají schválení představenstva (Výboru) nebo jiného vrcholového orgánu SVJ. Konkrétní pravidla pro takové úpravy, jakož i podmínky pro jejich schválení zpravidla obsahují Stanovy SVJ, které rovněž určují kolik souhlasů vlastníků jednotek je k takovým změnám třeba. Pakliže k takovým změnám souhlasné stanovisko nemáte a úpravy provedete bez tohoto souhlasu, může po Vás SVJ žádat, abyste fasádu uvedli do původního stavu, čehož se může domáhat i soudně. Dále pak nový Výbor si volí členové SVJ, kdy po skončení volebního období původních členů (resp. ještě před skončením) by měla být svolána členská schůze ke jmenování nových členů, kdy každý člen SVJ (vlastník bytové jednotky) by měl disponovat hlasem dle podílů.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
14.01.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 2a00:1028:9942:7...
Dotaz: Dobrý den, mám pronajatý prostor k podnikání a teď v tuto těžkou dobu si majitel vzpomněl že chce doplatit všechny nájmy co jsem mu za celou dobu pronájmu nezaplatil. Že mám nějaký nedoplatek je pravda ale pronajímatel chce vše zaplatit 8let pozpátku. Chci se zeptat jaká je promlčecí lhůta u těchto pohledávek.
Děkuji Novák.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
obecná promlčecí lhůta činí 3 roky. Pakliže jste tedy pronajímateli nepodepsal uznání dluhu, kterým by se lhůta pro vymožení pohledávky prodloužila na 10 let, pak lze vymáhat dlužné nájemné za období 3 let zpětně.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
05.01.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 46.33.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,máme se ženou v pronájmu obchod již cca 20 let ,poslední dobou se někdy stalo že nám nezbylo na nájem a tento jsme nezaplatili.Nyní chce majitel doplatit všechny nezaplacené nájmy za 8 let.Nemáme však již na tuto dobu nájemní smlouvu.Dá se s tímto faktem nějak ,,operovat,,.Jsou tyto částky právně vymahatelné?Majitel má v ruce výpis ze svého účtu kde mu tyto platby chybi.
Děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
k uplatnění pohledávky je třeba, aby existoval právní důvod, na základě kterého svůj nárok bude věřitel požadovat. Pokud nemáte platnou smlouvu, na základě které jste prostory užívali, pak se bude pronajímateli těžce prokazovat, čeho se vlastně domáhá. Na druhou stranu hraje významnou roli skutečnost, zda jste prostory reálně užívali. Ze zákona však tento druh smlouvy nevyžaduje písemnou formu, takže se pronajímatel může odvolávat na její ústní podobu. Další významnou skutečností je vymahatelnost tohoto to nároku, co do doby uplatnění. Pakliže se jedná o 8 let starý dluh, pak se obávám, že s ohledem na 3 letou lhůtu k jeho uplatnění, bude tento již promlčen.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
14.06.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 2001:1ae9:121:a...
Dotaz: Dobrý den,
píši za jednoho nájemníka, který nemá přístup k pc. Bydlí několik desítek let v nájemním bytě a v loňském roce žádal provozovatele bytu pouze o opravu komínu. Provozovatel se rozhodl, že provede v bytě celkovou rekonstrukci, která se protáhla déle, než provozovatel sliboval. Teď ho prý chce předat nájemníkovi, ale naúčtoval mu nájem o 200 % vyšší než měl do doby rekonstrukce. Do nájmu mu prý napočítal materiál i mzdu pracovníků, které pracují u provozovatele a byt rekonstruovali v pracovní době. Od roku 1994 do roku 2010 jsem pracovala na městě, kde jsem měla na starosti nájemné. Ale od ledna 2010 se tomu nevěnuji a nemám přehled, jak se změnily zákony a je i lepší rada od právníka. Tak jsem Vás chtěla poprosit o odpověď pro onoho nájemníka.
Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den, Mirka Linhartová
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
výši nájmu bytu určuje hned několik faktorů včetně lokality, ve které se byt nachází a jeho celkový stav. Zároveň je třeba brát v potaz, že cenová hladina nájmu se nestále zvyšuje. Rekonstrukce bytu má samozřejmě vliv na jeho celkovou hodnotu, může se tedy projevit i v navýšení nájemného, nicméně vždy je třeba přihlížet k tomu, co si strany ohledně navýšení nájemného sjednaly v nájemní smlouvě, pakliže tato ujednaní ve smlouvě chybí, je třeba respektovat ustanovení zákona.
Podle § 2250 občanského zákoníku, může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného na základě provedení stavebních úprav, které zlepšují hodnotu bytu, podmínky v domě anebo přispívají k trvalé úspoře energie nebo vody. Nejvýše se však může s nájemci dohodnout na zvýšení o 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně. Aby mohlo zvýšené nájemné platit, musí s ním souhlasit nájemci alespoň ze dvou třetin bytů v celém domě. Pokud by se však pronajímatel s nájemci nedohodl, může ještě navrhnout ze stejného důvodu navýšení o 3,5 % z vynaložených nákladů ročně.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
10.06.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 185.190.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,při uzavírání nájemní smlouvy na dobu neurčitou jsem zaplatila 3nájmy dopředu,pak jsem platila každý měsíc, tudíž mám po celou dobu zaplacené tři nájmy dopředu.Nyní jsem dostala tříměsíční výpověď.Musím platit když mám vlastně předplaceno a pak mi peníze budou vráceny,nebo už platit po dobu výpovědi nemusím?Ve smlouvě toto není ošetřené.Děkuji za vaši odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
platby, o kterých hovoříte, jako o předplacených nájmech, představují tzv. vratné kauce, které zpravidla vyžaduje pronajímatel při sepisu nájemní smlouvy a představují zhruba 2-3 měsíční nájmy. Tyto platby jsou skládány za účelem uspokojení případných vzniklých škod na nájmu či dlužného nájemného. Pokud jste se s pronajímatelem při ukončení nájmu nedohodli jinak, platí Vaše povinnost platit měsíční nájemné až do okamžiku skončení nájmu a následně Vám tyto složené prostředky v podobě kauce budou pronajímatelem vráceny. Je však možné se dohodnout, že tato kauce bude započtena na poslední 3 měsíční nájmy, tudíž byste již nájem platit nemusela, ale kauce Vám pak vrácena nebude. Doporučuji toto učinit předmětem diskuse a následné dohody s pronajímatelem.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
25.01.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 2a00:1028:919c:6...
Dotaz: Majitel bytu,kde bydlím 6 let ,platila jsem 5100., nájem + 3200 služby.
Za služby ročně se mu vrací min.3500.,kč i více
Nájem mi zvýšil na 9900,prý mi zvýšil dle zákona nájem o 20 %.
Je možné nájem 5100., takto navýšit?
Má nárok mi zvýšit i služby,když se mu každoročně vrací přeplatek,z kterého já nevidím ani korunu ?
Když to prý nepodepíšu,dá mi výpověď
Moc děkuji za odpověď
Krausová Věra,jsem důchodkyně ZTP/P,takže je to pro mě velká zátěž.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pravidla pro zvyšování nájemného si strany sjednávají v nájemní smlouvě. Ve smlouvě může být ujednáno, že se nájemné bude každý rok zvyšovat o určitou částku, nejčastěji však ve smlouvě bývá ujednáno zvyšování na základě inflační doložky. Ta spočívá v tom, že pronajímatel může jednou ročně zvýšit nájem o tolik, kolik činila míra inflace v předchozím roce. Dle zákona může pronajímatel nájemci písemně navrhnout zvýšení měsíčního nájmu, a to až do výše srovnatelného nájemného v daném místě. Zvýšení však nesmí být vyšší než 20 %. Do těchto 20 % se však počítají všechna zvyšování za poslední 3 roky. Pakliže s výší nájmu nesouhlasíte, pronajímatel může do 3 měsíců navrhnout, aby o výši nájmu rozhodl soud.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
23.09.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 90.178.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den
Muze pronajímatel dělat problémy pri předložení výpovědí z najmu bytu dohodou? Chceme podat teď ke konci září. Je to být kde moji rodiče žili spolu přes 30let ale teď je to dva mesice co nám zemřel táta a.maminka jde do levnějšího bytu. Jenže jsme našli poslední smlouvu z roku 1994. Majitelka bytu zdědila dům a rodiče tam nechala bydlet. Všude máme pouze dodatky ke smlouvě ja o treba zvýšení nájemného a všude byl.podepsán pouze taťka. Jde mi o to když za ni přijdeme s dohodou aby na nás něco nevyzkoušela. Případně když bude Jak se bránit. A ještě se zeptám zda když odhlasime trvalý pobyt zda na to to má vliv.
Díky Primasova
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dohoda je dvoustranným právním úkonem, na jehož obsahu se musí obě strany shodnout, čili pokud obsah dohody o ukončení nájmu, bude korespondovat s představami a podmínkami, za kterých je ochotna ukončit nájem i majitelka, pak nemůže nastat žádný problém. Nevím však co se v rámci Vámi zmiňované dohody chystáte navrhnout, takže nemohu posoudit v porovnání se zněním nájemní smlouvy, zda je zde reálná šance, že na tento způsob ukončení nájmu majitelka přistoupí. Nicméně pokud doteď byly vztahy mezi rodiči a majitelkou domu, dobré, pak doporučuji jít touto cestou a snažit se na ukončení nájmu rozumně domluvit. Nájem lze ukončit rovněž výpovědí pro změnu okolností na straně nájemce. Odhlásit trvalý pobyt můžete bez ohledu na trvání nájmu i předtím než bude nájem ukončen.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
11.07.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 83.240.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
prosím o radu ohledně doručovací adresy. Bydlím v pronajatém bytě už dva roky a všude uvádím doručovací adresu tam kde teď bydlím. Majitel bytu mě ale řekl, že nemůžu uvádět doručovací adresu toho bytu, že si mám najít jinou adresu nebo vše nechat zasílat na trvalé bydliště. Jenže trvalé bydliště mám vzdálené přes 100km a nemůžu tam jezdit pořád pro poštu. Má na to majitel bytu právo? Děkuji za odpověď
Pavel Navara
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pronajímatelé často nechtějí, aby si nájemci v bytech zřizovali především trvalý pobyt z důvodných obav z případných exekutorů, kteří si v rámci vymáhání pohledávky za nájemcem přijdou vzít věci z bytu pronajímatele. Nicméně doručovací adresa není totéž, ale i přesto může exekutor přijít do místa dlužníka, kde se zdržuje a zabavit tam i věci, které přímo nepatří dlužníkovi. Předpokládám, že důvody pro které Vám pronajímatel nechce dovolit, aby Vám chodila pošta na adresu jeho bytu, jsou patrně výše zmíněné. Co se týče práva ze strany pronajímatele, tak s ohledem na to, že se jedná o jeho majetek, může rozhodovat jak o tom, kdo bude v bytě bydlet, tak za jakých podmínek, pakliže tedy jsou tyto jeho podmínky v souladu s právními předpisy. Pokud tedy s tím, abyste měl v bytě doručovací adresu nesouhlasí, obávám se, že nemá zákonem stanovenou povinnost Vám doručování pošty umožnit. Pokuste se však ještě dospět k rozumné domluvě, předpokládám, že když pronajímateli vylíčíte všechny důvody, proč tam adresu potřebujete mít a zároveň ho přesvědčíte o Vaší bezdlužnosti, věřím, že Vám nakonec vyjde vstříc. Pokud však i přesto neuspějete, Váš problém vyřeší zřízení případné P.O.BOX doručovací schránky na nejbližší poště.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
01.12.2014   |   IP: 194.48.2xx.xxx
Dotaz: Muž roce 2011 sepsal nájemní smlouvu o týden později nájemník přišel s jinou na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou a on ji podepsal, aniž by ji důkladně věnoval pozornost.
Nyní chceme dát nájemníkovi výpověď. Podle NOZ je výpovědní lhůta tříměsíční.
Chceme využít institut okamžité výpovědi a použít důvod havarijní stav rozvodů vody a elektřiny, způsobující časté výpadky elektřiny a dle revize elektrikáře nájemce si svévolně vyměnil pojistky u bytu za neodpovídající, které mohou způsobit vyhoření rozvodné skříně u bytu a navíc i v celém domě. Navíc i přes opakované upozornění, aby vyčkal na opravu odpadu u vany, odmítl, že se musí koupat a totálně vytopil koupelnu bytu pod ním, s masivní rozsahem poškození stropu až do šatny pronajímatele.
Nájemce zprvu ústně souhlasil s podpisem o ukončení ukončení nájmu k 31.12.2014,nyní ale odmítl.
Když se chci s ním domluvit,tak na mne jen řve a včera mne chtěl napadnout i fyzicky,od toho jej zadrželi jeho 2 synové.
Prosím co dělat?Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
zákon stanoví, že porušuje-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Těmito důvody tedy ve Vašem případě mohou být stavební úpravy provedené nájemcem bez Vašeho souhlasu a porušení povinnosti užívat byt řádně s nájemní smlouvou. Důležitým parametrem je tedy vznik značné a prokazatelné újmy, která Vám v důsledku jednání nájemce vznikla, jinak je třeba dodržet zákonnou tříměsíční výpovědní dobu a zákonné výpovědní důvody. Ať se však jedná o jakýkoliv důvod, který vede k podání výpovědi z nájmu bytu, výpověď musí být vždy písemná a musí být doručena druhé straně, jestliže vypovídá nájem pronajímatel, musí výpověď obsahovat i poučení nájemce o právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem (dle §2286 odst.2), jinak je výpověď neplatná.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
24.11.2014   |   IP: 178.17.8xx.xxx
Dotaz: Dobrý den pan pronajímatel došel za mnou, abych si začala hledat nové bydlení, nebot se dostal do peněžní tísně a prodává byt. To mi zdělil 29.7.2014, ale zhrůzou jsem zjistila že byt je v nabítce k prodeji, ale že má být již volný od 25.7.2014. Takže jsem musela jednat. Nemluvě o tom, že samoživitelce se 4 dětmi se špatně shání podnájem. Slova pana pronajímatele, doufám že když potřebuji byt prodat, tak si nebudem dělat naschvály. To vše bylo jen ústně. Nemluvě o tom, že ve smlouvě má uvedenou adresu jen bytu, který pronajímá, ale korespodenční adresa žádná. Když jsem našla druhý byt, tak jsem mu poslala výpověd z jeho bytu to bylo 5.8.2014 aspon emailem nebot kde bydlí nevím, to nikdy nezdělil.Ve výpovědi jsem uvedla důvod výpovědi a kdy se hodlám vystěhovat to bylo k 30.9.2014. Nebot jsem se dočetla, že nemusím dávat 3. měsíční výpovědní lhůtu nebot porušil nájemní smlouvu a to tím, že je byt volný od 25.7.2014. Dne 9.9.2014 jsem mu psala jestli toho 30.9.2014 bude k zastižení ohledně předání klíčů. Celou dobu se již neozval až k datumu 22.9.2014 kdy opět čekal na nájemné za měsíc říjen. Od 1.10.2014 bydlím jinde a pan pronajímatel chce ještě po mě zaplatit nájemné za měsíc říjen a listopat. Že udělal s realitní kanceláří podvrh to nechce akceptovat a trvá na 3.měsíční výpovědní lhůtě. Mám důkazy, že byt měl být volný již od 25.7.2014. Proto prosím o radu. Má nárok na 3.měsíční výpověd, ikdyž porušil nájemní smlouvu? Předem děkuji. Michnová
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže Vám v červenci pronajímatel oznámil skutečnost, že potřebuje byt prodat pak není možné, aby Vám takovou informaci sdělil pouze ústně bez jakékoliv písemné výpovědi bez uvedení výpovědního důvodu. Přičemž podotýkám, že pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou jen ze zákonem stanovených důvodů. Pronajímatel tak může vypovědět nájem také v případech, kdy byt potřebuje pro sebe, nebo pro své příbuzné. Toto právo má však pouze v případě, kdy smlouva o nájmu bytu je uzavřená na dobu neurčitou, nikoliv určitou. Vždy však písemnou výpovědí adresovanou druhé straně a s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tudíž dle uvedeného, jste neměla povinnost byt k 30.9. vyklízet, jelikož se ze strany pronajímatele nejednalo o řádně skončený nájem a i v případě, že by Vám pronajímatel řádnou výpověď doručil, měla byste právo nechat důvod výpovědi přezkoumat soudem. V současnosti nutno však pohlížet na aktuální situaci, s ohledem na pronajímatelovo pochybení při skončení nájmu, nepovažuji z jeho strany nárok na zaplacení dalšího nájemného za důvodný, nicméně je možné, že situace dojde tak daleko, že bude chtít svůj nárok na zaplacení nájemného vymáhat soudně. V tom okamžiku budete muset doložit, že pronajímatel porušil povinnosti vyplývající z nájmu zvlášť závažným způsobem a tím Vám způsobil značnou újmu, tudíž Vám vzniklo právo na vypovězení nájmu bez výpovědní doby.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
24.11.2014   |   IP: 212.79.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den.S moji rodinkou jsme si pronajali pozemek s Obytní buňkou,teda k rekreačnímu využití. Majitel před podpisem smlouvy nám slíbil možnost přestavby a v budoucnu i odkup nebo smluvní nájem na dobu, na kterou se domluvíme,mělo to být min. 5-10 let. Že s tím nemá problém a takový ty keci. Skládali jsme Kauci i nájem u podepisu smlouvy,s tím že k nastěhování dojde až ke konci měsíce,abych to co tady bylo v děsivém stavu bylo do podzimu k bydlení (vyklidit pozemek kolem buňky,vydezinfikovat,vyčistit,vymalovat samotnou buňku) a já sám jelikož jsem stavař, tak jsi to na zimu zateplím a upravím k celoročnímu využívaní,v našem případě k levnýmu bydlení. Chtěli jsme si tu přestavbu nechat právně podchytit,aby jsme nepřišli na hůl. Jenže,čím více jsme se začali o to zajímat tím víc jsme přicházeli na to co vše je tady špatně a při komunikaci s majitel,majitel začal zapírat. My chceme nájem zrušit a zpátky kauci ale on to odmítá a odvolává se na smlouvu,žadnu škodu jsme neprovedli.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
ve svém dotazu neuvádíte, zda se jedná o nájem na dobu určitou či neurčitou, nicméně v obou případech lze nájem skončit výpovědí některou ze stran, přičemž v případě nájmu na dobu neurčitou lze nájem vypovědět s dodržením tříměsíční výpovědní lhůty, v případě nájmu na dobu určitou lze smlovu vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Jestliže by došlo jednou ze stran k porušení povinností ze smlouvy zvlášť závažným způsobem a tím došlo ke značné újmě druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem i bez výpovědní doby. Veškeré podmínky úprav nemovitosti či jiné vydané náklady na majetek pronajímatele včetně souhlasu pronajímatele s těmito úpravami a další postupy, bylo nutno již před zahájením přestavby ošetřít buď přímo v nájemní smlouvě nebo jinou písemnou dohodou. Pokud nyní skončíte nájem výpovědí, můžete po pronajímateli, pokud Vám k těmto úpravám udělil souhlas, požadovat náhradu nákladů, o které jste zhodnotili přestavbami jeho majetek.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
11.11.2014   |   IP: 90.180.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Má mamka má dluh na nájmu i městského bytu.Já žiju v byte a mám dvě malé dcerky ve věku 4roky a 2roky.Bohužel to moje mamka nechala zajít vše daleko že jí nyní chtějí vystěhovat.Já jsem o dluhu nevěděla a nejsem ani teda zapsána v nájemní slouvě,nevěděla jsem že musím nahlásit na TBS.Už dříve jsem chtěla byt nechat přepsat na sebe ale žádost byla zamítnuta.Zajímalo by mě zda je nějaká možnost aby mě a mé dcerky nevystěhovaly.Mamka bydlí u přítele a dluh uznává.Předem děkuji za radu
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
samozřejmě nejjednodušší řešení je dlužné nájemné řádně uhradit nebo se alespoň pokusit domluvit na hrazení dluhu ve splátkách, pokud tedy maminka dluh uznala, pak přepokládám, že jej hodlá i splatit. To, že bydlíte v bytě bez jakékoliv smlouvy není úplně v pořádku, doporučuji tyto záležitosti ošetřit, jeikož Vám může hrozit v budoucnu vystěhování i v případě, že na nájmu již žádný dluh nebude.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
14.10.2014   |   IP: 93.99.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz nastěhovali jsme se v únoru letošního roku do bytu od Obecního úřadu. Vcelku jsme byli spokojeni až do konce letošního měsíce září. Najednou se objevili v bytě červi v kuchyni, dětském pokoji a v ložnici to začalo páchnout.Nahlásili jsme to majiteli bytu což je obec.Ta také nejprve poslala deratizérku, aby vystříkala byt. To udělala, ale v ložnici to začalo páchnou tak, že se tam nedalo v celém bytě vůcec být. Obecní úřad poslal řemeslníky, kteří po vystěhování celého pokoje odstranili lino a dřevěnou podlahu pod kterou nalezli uhynulé a již tlející potkany včetně nově narozených. Celou podlahu ještě dnes vyměňují a my bohužel nemůžeme používat byt,protože máme nábytek přestěhovaný do ostatních místností. Jde mi hlavně o jak mám napsat žádost o prominutí nájemného /ne zálohy na teplo/ a zda je to možné. Celé toto začalo 26.9.2014.
Předem děkuji a jsem s pozdravem šlichtová Jiřina
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dle zákona má pronajímatel povinnost udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Co se týče poškození a vad v bytě, tyto má povinnost po upozornění nájemcem, pronajímatel neprodleně odstranit. Ve Vašem případě se jedná o vady způsobeny okolnostmi, za které nájemce neodpovídá, tudíž máte právo za těchto okolností i vypovědět nájem bez výpovědní doby, představuje-li poškození nebo vada hrubé porušení povinností pronajímatele, za což považuji skutečnost, že byt není za těchto podmínek způsobilý k užívání. Slevu z nájemného či jakoukoliv náhradu nákladů můžete požadovat v případě, že byste vady odstraňovaly na svoje náklady. Za situace, že se však jedná o vady a poškození takového rázu, které Vám znemožňovaly po dobu oprav byt fakticky užívat, pak o slevu na nájemném požádejte.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
09.10.2014   |   IP: 88.102.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu. Pronajala jsem byt na dobu určitou s dohodou, že v případě zájmu nájemce bude nájemní vztah po písemné žádosti prodloužen, sjednaná doba skončila 31.1.2013. Po té jsme se ústně dohodli s nájemcem, že nájemní vztah potrvá, další písemnou dohodu jsme nepodepsali. Dne 28.8.2014 podal nájemce výpověď s tím, že do konce září byt opouští a končí nájemní vztah. Upozornila jsem ho na 3měsíční výpovědní lhůtu, dle které končí nájem až 30.11.2014. Nájemce již byt opustil 30,9,02014, odmítá zaplatit nájem za říjen a listopad a trvá na předání bytu. Jak mám postupovat, platí 3měsíční výpovědní lhůta, mám byt převzít před koncem výpovědní lhůty a při tom mohu trvat na zaplacení nájmu/event. soudním řízením/, nebo převzít byt až po skončení výpovědní lhůty?
Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
i kdybyste se po skončení nájmu na dobu určitou nedohodli na jeho dalším trvání platí, že pokračujel-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem skončit a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu jakou byl ujednán dříve. Výpovědní doba je stanovena na dobu 3 měsíců a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Nájemce může nájem vypovědět, pokud dojde k zásadní změně okolností, z nichž strany při uzavírání smlouvy vycházely. (může se jednat např.: získal nové zaměstnání a musím se přestěhovat do místa výkonu zaměstnání apod.) Nájem však končí až uplynutím výpovědní doby. Nájemce by měl byt odevzdat pronajímateli v den, kdy nájem končí (tedy uplynutím výpovědí doby). Proto trvejte na doplacení nájemného a převetí bytu k datu skončení výpovědní doby. Zaplacení nájemného se můžete domáhat soudně.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
07.10.2014   |   IP: 94.112.1xx.xxx
Dotaz: Dobry den. Po skončení podnájemní smlouvy obchodních prostor mam pohledávku vůči akciové společnosti, nevracej dvouměsíční kauce déle než 2 měsíce, neberou telefon. Akciová společnost v rámci prohlášeného konkurzu provozuje podnik pod jiným IČO. Našla jsem jméno podnikatele v odtajněném záznamu protikorupční linky jako hlavni podezřelý. Z novou a.s. měla sem smlouvu. Mam otázku jestliže podnikatel povinen plnit své závazky před věřiteli z přijmu podniku, který je teď v provozu, co hrozí podnikateli za ukryti přijmu dosavadního podniku (například podnájemní smlouva, což těžko se dá zkontrolovat insolvenčnímu správci ). Chtěla sem řešit problem z pomocí insolvenčního správce, tak zajíma mně jaký důsledky budou pro a.s. Děkuji za odpověd'
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
za vzniklé závazky z nájemní smlouvy odpovídá především akciová společnost existující pod IČ, které uvedla do této smlouvy a osoba, která se tedy za tuto společnost k právům a povinnostem ze smlouvy zavázala (statutární orgán). Jestliže dnes, jak uvádíte existuje nová a.s., pod novým IČ, se kterou máte sjednánu novou smlouvu, pak tato odpovídá za závazky z této nové smlouvy. Statutární orgán akciové společnosti je samozřejmě odpovědný za činnost akciové společnost, spolu s nesením odpovědnosti za následky, které z této činnosti vedou. Záleží samozřejmě na charakteru těchto následků, jedná-li se o peněžité pohledávky, tyto možno řešit soudně, popřípadě jde-li o jednání, které již naplňuje některý z trestných činů, pak se možno dovolávat práva prostřednictvím trestního oznámení. Záleží na skutečnostech, které souvisí např.s manipulací statutárního orgánu s majetkem společnosti, které souvisí s ostatním jednáním orgánů a.s. apod.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
25.09.2014   |   IP: 46.228.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, má vnučka pronajala byt, podnájemnice přestala platit nájem, tudíž dostala okamžitou výpověď. Snad skutečně se vystěhuje do konce září, a to po obtížných jednáních. Dluh za dva nájmy /srpen, září/ve výši 16.200 Kč nechce uhradit. Podepsala uznání dluhu, ale neznáme adresu kam se chce odstěhovat. Je možné podat exekuci na dlužné nájemné, včetně penále za celé období. Nebo jak postupovat.
Děkuji za odpověď. Skiminová
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dříve než exekuci musíte podat k soudu nejprve žalobu na zaplacení dlužného nájemného spolu s úroky z prodlení. Jakmile soud vydá rozhodnutí, kterým uloží nájemkyni povinnost zaplacení dlužné částky, můžete v případě nesplnění její povinnosti, podat návrh na výkon rozhodnutí - exekuci. K tomu, abyste mohli exekuci zahájit, musíte nejprve disponovat exekučním titulem, kterým je ve Vašem případě právě pravomocné soudní rozhodnutí.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
21.08.2014   |   IP: 94.113.2xx.xxx
Dotaz: Hezký den měl bych dotaz ohledně podnájmu bytu.Dal jsem do podnájmu byt,ve kterém mi podnájemník přestal platit nájemné.Ted jsem ale v rozpacích co mám dělat.zdali ho vůbec mohu napadnout u soudu. Podnájemní smlouvu jsem uzavřel přes R.K. Sting,ve smlouvě mám i svolení předsedy družstva i jeho razítko.Problém je ,že realitní kancelář chybně uvedla do smlouvy,že místo ,že je byt ve vlastnictví družstva Slovenka,tak překlepla a napsala,že je ve vlastnictí družstva Drubyt.Jinak adresa bytu,číslo popisné všechno souhlasí.pod smlouvu jsem se podepsal já,podnájemník i předseda družstva.Může takovouto smlouvu podnájemník napadnout jako neplatnou ?Předem děkuji za odpověd....s pozdravem Mielniček
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Rozhodné je určení stran smlouvy, co je předmětem podnájmu a jakou jste stanovili cenu nájemného. Jestliže z takové smlouvy jednoznačně vyplývá závazek pronajímatele dát byt do podnájmu, oproti tomu závazek podnájemce platit pravidelné nájemné a strany smlouvu řádně podepsaly, pak nevidím právní důvod pro stanovení neplatnosti smlouvy a naopak bych uplatnila u soudu nárok na zaplacení dlužného nájemného.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
06.08.2014   |   IP: 94.113.2xx.xxx
Dotaz: Hezky den,měl bych dotaz ohledně pronájmu bytu.Já jako pronajímatel jsem dal do pronájmu byt,ošetřený řádně sepsanou nájemní smlouvou 2 měsíce před řádným ukončením nájemní smlouvy za mnou nájemník přišel s tím,že že v bytě končí a hodil mi klíče na stůl.Jako důvod uvedl,že si našel jiný byt.Upozornil jsem ho,že vypověd musí být písemná a je tříměsíční.Řekl mi,že ho to nezajímá a za zbylé 2 měsíce mi už nájem nezaplatí,protože mi právě odevzdal klíče a už by neměl za co platit,když už tam nebydlí.
Mohu se třeba i u soudu domáhat zaplacení nájmu za zbylé 2 měsíce,ikdyž on už fyzicky byt neobýval,protože mi defacto hodil klíče na stůl aniž by se se mnou chtěl jakkoliv dohodnout ?Děkuji předem za odpověd.Mielniček
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nájemce jednoznačně porušil povinnosti vyplývající mu jak z nájemní smlouvy, tak ze zákona. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Tyto pravidla platí jak pro nájmce, tak pro pronajímatele.Zásadně lze vypovědět nájem na dobu neurčitou, nájem na dobu určitou může být vypověděn pouze ze zvláštních důvodů. Byť zákon nyní klade větší důraz na ochranu nájemce, nemůže si však dělat svoje pravidla, jestliže tedy nedodržel výpovědní lhůtu, je povinen Vám zaplatit nájemné po dobu trvání výpovědní lhůty i přesto, že již v bytě nechce bydlet. Před podáním návrhu k soudu však nájemce nejprve písmně vyzvěte k plnění.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
04.08.2014   |   IP: 213.129.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den mám takový problém mám syna kterému bude v říjnu 18let a i jeho přítelkyni která je těhotná a obec nám nechce umožnit jí k nám přihlásit nevím si rady co s tím mohu udělat děkuji za každou odpověď s pozdravem Eliška
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nejprve si prověřte, zda synova přítelkyně podnikla všechny potřebné kroky ke změně trvalého bydliště, tj. např. nejprve odhlášení původního bydliště, jelikož občan ČR může mít na území ČR jen jedno trvalé bydliště.....atd. Dále pouze uvádíte, že Vám Úřad nechce umožnit nahlášení přítelkyně syna na Vaši adresu, ale neuvádíte žádné důvody, které k tomu Úřad sděluje. Přepokládám také, že o žádosti, kterou jste na Úřad směřovali musel vydat nějaké rozhodnutí, proti kterému je tedy možno se bránit (např. odvoláním), možná jste jen neuvedly všechny adekvátní důvody, pro které chcete přítelkyni syna k trvalému bydlišti nahlásit a tyto tedy Úřad postrádá. Bohužel bez podrobnějších informací Vám nejsem schopna podat podrobnější vysvětlení.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
04.08.2014   |   IP: 178.255.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,chtěla jsem se prosím zeptat,bydlíme v bytě,který není zatím v našem OV,je napsán na majitele,který před 3,5lety dostal půlku peněz(smlouva byla dělána přes právníka-smlouva o smlouvě budoucí),kde je sepsáno,že majitel půlku dostal a za 5let dostane další. Jenže okolnosti se změnily tak,že majitel není k zastižení a na byt je exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Chci se tedy prosím zeptat,co dělat v takovém případě.Byt jsme si utvořili k obrazu svému,máme roční holčičku a neradi bychom byli vystěhovány. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

ideálním řešením by bylo doplatit co nejrychleji zbytek sjednané kupní ceny a získat tak vlastnického právo k nemovitosti, nicméně nařízená exekuce tyto kroky značně komplikuje. Bohužel v tomto případě není moc možností jak situaci řešit. Jestliže byt není Váš, exekutora nebude zajímat, že jste zde nájemníky a pokud na Vás vlastnické právo doposud nepřešlo, pak bude exekutor řešit dluhy stávajícího vlastníka a nebude mu nic bránit v tom, aby nařídil prodej bytu v dražbě. Samozřejmě je zde však stále existující a předpokládám, že platná smlouva o smlouvě budoucí kupní, která majitele rovněž zavazuje, jelikož neznám její obsah, nejsem schopna tedy vymezit konkrétní povinnosti, které mu z ní plynou, nicméně tyto lze následně nárokovat po vlastníkovi bytu případnou soudní cestou. Doposud Vám nezbude nic jiného než posečkat jak se situace bude dále vyvíjet a poté případně zahájit komunikaci přímo s exekutorem nebo soudem. V případě zájmu Vám mohu dodporučit zkušenou advokátní kancelář.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
30.07.2014   |   IP: 193.85.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
rozešli jsme se s přítelkyní. Ta si vzala z bytu věci a večer napsala že je konec. Při podpisu nájemní smlouvy se skládalo cca 20000 Kc. 8200 Kc na první měsíc, 8200 Kc jako kauce na poslední měsíc a 3000 jako jistina na případné škody. Na stvrzence od majitele je uvedena pouze ona že ty peníze dávala. Může po majitely bytu vyžadovat peníze zpět a abych to doplatil já? Jedná se o 8200 z posledního měsíce a 3000 jistinu na škody. V případě že by tyto peníze vydal, dala by se původní nájemní smlouva považovat za neplatnou?
Dále bych se chtěl zeptat jak to je když člověk dostane darem peníze, které ten kdo daruje řekne že jsou pro oba. Dostali jsme totiž 2x10000 Kč. Můžu si já nárokovat polovinu z těchto peněz?
Další otázka se týká společného soužití a placení nákladů jak na byt tak na jídlo. Řeší toto nějak právo? Bývalá přítelkyně platila nájem a já jsem se staral o jídlo, což bylo trochu v nepoměr.
Poslední otázka se týká dopadu toho rozchodu na moje zaměstnání. Její rodiče totiž psali k nám do firmy a dožadovali se potvrzení zda zde pracuji a mluvili zde o mimosoudním vyrovnání a že jsem zmizel z přechodného bydliště. Tzn. že toto nemůžou řešit se mnou osobně. Přitom email a telefon na mne mají pouze ho nepoužili. Jedinný kontakt byl asi po týdnu její bratr, že má plnou moc k ukončení nájemní smlouvy. Tato konverzace skončila tím že začal vyhrožovat policií.
Jelikož se pohybuji v oblasti zabezpečovací techniky a bankovnictví, tak mě majitel firmy nabídl firemního právníka jelikož pro tuto práci nesmím mít zápis v trestním rejstříku a měl bych dostat certifikát od národního bezpečnostního úřadu. Otázka tedy zní v případě vyhození z práce mám šanci si nárokovat nějaké odškodnění? Nehledě na to, že už to že psali něco o mimosoudním vyrovnání a to na mě vrhá špatné "světlo" v očích vedení.
Snad je to z těch stěžejních věcí vše. Budu Vám moc vděčný za jakoukoliv pomoc.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Uvádíte, že jste se rozešel s přítelkyní, nikoliv s manželkou, proto hned v úvodu podotýkám, že tedy cokoliv jste společně vlastnili, nebylo společným jměním manželů, tudíž úpravu těchto vztahů nelze pod tento institut zahrnovat. Co se týče nájmu bytu, zde je především rozhodné, kdo uzavřel nájemní smlouvu s pronajímatelem, tj. kdo vstoupil do práv a povinností nájemce, zda pouze Vaše bývalá přítelkyně nebo oba společně v rámci společného nájmu, pak byste tedy byli povinni plnit nájemné společně a nerozdílně. Zároveň ani v jednom z případů nájemního vztahu (společný nájem, jeden nájemce), neshledávám důvodnou oporu v zákoně pro navrácení nájemného, stejně tak tato skutečnost nezakládá neplatnost smlouvy.
Jestliže jste obdrželi cokoliv darem, který náleží oběma, pak samozřejmě máte nárok na svou část, přičemž důležitá je darovací smlouva, kterou dárce stanovil, co přesně komu z vás daroval, zda například každému polovinu, celá částka pro oba....atd. Stejně tak v otázce společného soužití a řešení zmíněného mimosoudního vyrovnání, znovu uvádím, že jste nebyli manželé, proto pokud jste se na nějakém takovém vedení domácnosti dohodli a nemáte nějaký soubor majetku v podílovém spoluvlastnictví, pak mi není moc dobře jasné, v čem konkrétně má mezi vámi dojít k vyrovnání.
K tomu, aby se něčím zabývala policie, je nutno naplnit skutkovou podstatu konkrétního trestného činu, tedy takový čin spáchat, což Vás mohu uklidnit, že není rozhodně Váš případ, takže považujte tyto výhružky opravdu pouze za zastrašování.
Jestliže byste byl schopen prokázat, že jste ztratil zaměstnání v důsledku úmyslného poškození dobré pověsti a Vašeho jména, pak byste se mohl domáhat náhrady vzniklé újmy, která Vám tímto jednáním vznikla. V každém případě rady firemního právníka využijte.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
07.05.2014   |   IP: 94.113.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
nový zákon o obchodních korporacích již neupravuje podmínky pro převod družstevního bytu do osobního vlastnictví. Vedení družstva s převodem nesouhlasí, ale stanovy družstva neobsahují pravidla pro převod bytu do osobního vlastnictví. Jak máme postupovat, pokud si přesto chceme byt převést?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Sice není tato problematika upravena v novelizovaných právních předpisech, nicméně dle mého názoru by například soud postupoval dle již neúčinného právního předpisu. A tedy pokud stanovy družstva neomezují převoditelnost družstevního bytu do osobního vlastnictví, tak by uznal tento převod jako možný.
Na dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
26.02.2014   |   IP: 90.176.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je možný přepsat majitele družstevního bytu, popřípadě doplatit úvěr na byt.. Jsem členem představenstva a mám dluhy z podnikání. Své závazky se sice snažím pravidelně splácet, ale vzhledem k tíživé finanční situaci se mi to ne každý měsíc a termín daří. Doplatek by chtěla udělat dcera, se kterou sdílíme společnou domácnost, ikdyž bydlí jinde, popř. zda je možnost odkoupení jiného člena rodiny (který není přímý) anebo úplně někdo cizí. Samozřejmě nechci nic protiprávního. Jen bych o byt nechtěla přijít, kdyby na mě byla uvalena exekuce nebo výkon rozhodnutí. Z médií i s osobních zkušeností svých známých vím, že to jde s prodejem ať už nemovitosti nebo členských práv po novele rychle. Předem děkuji za každou radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vaši situaci řeší nový zákon o obchodních korporacích, tedy zákon č. 90/2012 Sb. Ten ve svém ustanovení § 599 až 601 určuje za jakých podmínek lze převést podíl u družstevního bytu. Můžete tedy svůj podíl převést buď na dceru, nebo jiného člena rodiny. Je ale nutné nahlédnout do stanov, zda dovolují převod podílu na nečleny družstva, či nezakazují převod na jiné členy družstva, podle toho zda dcera, či jiná rodinná příbuzná je členem družstva.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
12.02.2014   |   IP: 151.249.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý večer.
Vážená paní doktorko,můj dotaz se týká nájemních vztahů. A to : v letech 1996-1999 jsem se souhlasem bývalého majitele domku jsem celí byt zrekonstruoval na vlastní náklady, vše mohu doložit písemně od tehdejšího majitele..A to kompletně (podlahy,elektroinstalace,vodovodní rozvody atd.) Současný majitel se domáhá vstupu do bytu za účelem kontroly přesto že v něm nemá vůbec nic. Jak se mohu bránit , neboť se domnívám že nemá co kontrolovat.Byt stále udržuji na vlastní náklady poté co jsem do něj investoval nemalé peníze.
Děkuji za předběžnou odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
I přesto, že jste na svoje náklady provedl v bytě nějaké úpravy, nedělá to z Vás vlastníka bytu, ale pouze jeho uživatele. Jak sám uvádíte vlastníkem je někdo jiný, tj. současný majitel. Původní právní úprava nájmu bytu (do 31. 12. 2013) zakotvovala právo pronajímatele vstoupit do bytu za účelem provedení kontroly a povinnost nájemce mu takový vstup umožnit. Současná právní úprava obdobné právo zakotvuje v ustanovení § 2219 Občanského zákoníku, který stanoví, že oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Není –li tedy ve smlouvě stanoveno jinak, může se nyní pronajímatel domáhat vstupu do bytu chce-li si jej tedy prohlédnout nebo za účelem provedení opravy či jiné úpravy. Ustanovení nájemní smlouvy však mají přednost před zákonem.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
05.02.2014   |   IP: 62.245.8xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,

ráda bych se zeptala, bydlím s dětma v nájemním obecním bytě, můj tatínek chce jít do domova důchodců a svůj byt,který je v osobním vlastnictví přepsat na mě.Je možné,abych figurovala ve 2 nájemních smlouvách - v obecním jako nájemce a v bytě v osobním vlastnictví jako vlastník ?
Pokud ano,jakým způsobem by bylo nejjednodušší a nejlevnější převést byt v osobním vlastnictví na mě ?
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Tomu, abyste figurovala v obou těchto právních vztazích, nic nebrání. Nejjednodušší cesta je provést převod darováním a to zejména s ohledem na daňové povinnosti. Pokud jde o darovací daň, pak ta je od 1.1.2014 přesunuta do zákona o daních z příjmů v rámci daně z tzv. bezúplatných příjmů, která je tedy shodná nově s daní z příjmu, včetně její výše. Osvobozeny od této daně jsou bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé jako rodiče, prarodiče, děti, vnuci atd. a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce, neteř, manžela, manžela dítěte…..atd.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
05.02.2014   |   IP: 80.156.1xx.xxx
Dotaz: Dotaz k nájemní smlouvě bytu: písemná smlouva byla uzavřena v r.2009 na dobu určitou 1 rok. Po skončení platnosti smlouvy v r.2010 nájemník byt ale dále používal, nájem platil řádně a včas. Pro pořádek jsem nájemci dodatečně předložil písemný dodatek o prodloužení smlouvy, ten ale nepodepsal, prý ústní dohoda také platí. Po 3 letech užívání bytu se ze dne na den vystěhoval, výpověď nepodal, byt zanechal plesnivý a nezrenovovaný a teď požaduje okamžité vrácení celé kauce. Otázka: Platí podmínky sjednané v původní písemné smlouvě dále i pro tzv. ústní dohodu, pokud nájemce byt používal další 3 roky za stejných podmínek jako v prvním roce? Došlo zde k tzv. konkludentnímu prodloužení platnosti nájemní smlouvy? Mohu po nájemci požadovat řádnou výpověď dle podmínek původní pís. smlouvy či nájemné za dobu nedodržené výpovědní lhůty? Ve smlouvě byla sjednána smluvní pokuta pokud byt nebude vrácen v původním stavu. Mohu od nájemce požadovat tuto pokutu a dodržení ostatních ustanovení smlouvy?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zcela jistě nedošlo o k prodloužení nájemní smlouvy konkludentně. Nájem bytu má totiž speciální úpravu k úpravě obecného nájmu. Původní smlouva je tedy zcela jistě neaplikovatelná na skutečnosti, které vznikly po skončení platnosti smlouvy.
Pokud se jedná o náhradu za poškození bytu bylo by nejlepší se pokusit tento spor vyřešit nejdříve smírnou cestou. Pokud by nájemník nechtěl přistoupit na dohodu, pak je cestou vymáhat tuto náhradu škody soudní cestou.
Co se týče kauce, pak tuto můžete použít na uhrazení škod, které nájemník způsobil za dobu užívání bytu, pokud však tento s tím souhlasí, anebo soud rozhodl, že kauci lze takto užít.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
29.01.2014   |   IP: 217.29.9xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat pronajímám byt u kterého končí nájemní smlouva ke dni 30.4.2014, musím nájemci poslat výpověď z nájmu nebo mu to stačí oznámit že se nájem nebude prodlužovat, ve smlouvě je sjednaná výpovědní lhůta na dobu 3 měsíců. Předem děkuji za odpověď s pozdravem Hladík Pavel.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Váš právní vztah plynoucí z nájmu bytu bude ukončen dnem, který jste si sjednali v nájemní smlouvě, tedy 30.4.2014, jak je to zakotveno v § 710 odst.3 zák. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku. Nájem bytu má odlišnou úpravu než nájem movité věci, která se nečinností pronajímatele automaticky obnovuje na další nájemní období. Nájem bytu na dobu určitou se tedy ukončuje dnem sjednaným ve smlouvě, nemusíte tedy posílat žádný oficiální dokument. Nejvhodnější je nájemníka na fakt, že se blíží konec nájemní smlouvy upozornit třeba jen ústně, abyste se vyhnuli situaci, kdy na toto nájemník pozapomene a nebude schopen včas byt vyklidit.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
22.01.2014
Dotaz: Dobrý den, pronajala jsem byt na dobu určitou od 15.8.2009 do 15.8.2010. Když jsem nájemníkovi předložila písemný dodatek o prodloužení smlouvy, odmítl ho podepsat s odůvodněním: máme přece hezký vztah tak nepotřebujeme žádný papír. Vše fungovalo bez problémů, nájemné a zálohy na služby platil řádně a i jeho chování bylo řádné. V listopadu 2013 najednou prohlásil, že byt je neobyvatelný a že se vystěhovává a k 15.12.2013 se vystěhoval. Byt zanechal nevymalovaný a plesnivý, důvod plísně bylo nedodržování topného režimu nájemcem. Byla jsem na to upozorněna firmou, která pro mé byty provádí vyůčtování nákladů na topení. Při předání bytu bylo v přítomnosti svědka dohodnuto, že kauce bude použita na rekonstrukci bytu (plísně) a vyúčtování energií a služeb. Nyní požaduje nájemce vrácení celé kauce do 25.1.2014. Slyšela jsem, že v tomto pžípadě nebyla smlouva ukončena ale automaticky prodloužená. je to pravda? Mám tedy nárok na sjednanou výpovědní lhůtu? Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle ust. § 710 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. platilo, že v případě nájmu na dobu určitou skončil nájem uplynutím této doby, pokud smlouva nestanoví jinak a zároveň na nájem bytu nelze použít ustanovení o obnovení nájmu bytu. Bez ohledu na toto ustanovení však dle ust. §677 odst. 1 nájem bytu na dobu určitou lze zrušit, nedojde-li k dohodě pronajímatele s nájemcem, pouze výpovědí. Rozdílně od současné právní úpravy je nyní novým občanským zákoníkem stanovena domněnka, kdy v případě že nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době písemně nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu sjednán na tutéž dobu, na jakou byl sjednán dříve, nejvýše ale na dobu tří let. (s účinností od 1. 1. 2014, nicméně Vaše vztahy z nájmu se řídí dle původní právní úpravy). Pokud byl však byt opuštěn ve špatném stavu, máte právo vratnou kauci uplatnit na náhradu škod v bytě, mělo by však být rovněž sjednáno ve smlouvě.
Na tento dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Dobrý den,mám k Vám dotaz s prosbou: Bydlím v městském bytě,nastěhovali k nám "nepřizpůsobilé"nájemníky,kteří odmítají dodržovat čistotu společných prostor.Chci Vás požádat,jakým způsobem lze docílit,aby dodržovali čistotu v domě.Jaká máme my nájemníci práva a kam se obrátit aby byla sjednána náprava.Lze použít některý z paragrafů z nového OZ ve prospěch slušných nájemníků dbající o úklid a vzhled domu v majetku města? Je město povinno věnovat se s péčí řádného hospodáře o domy jež jsou v jeho majetku,tj.provádět kontroly ohledně pořádku či na koho se máme obrátit a ještě jeden podružný dotaz: V bytě je plynový sporák z r.1975,je možné žádat domovní zprávu o výměnu,či si nájemník musí PS obstarat z vlastních prostředků?(u trouby již nelze snížit výši ohně).Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Co se týká otázek pořádku v domě, tento by měl zpravidla určovat a vymezovat domovní řád, který blíže konkretizuje práva a povinnosti nájemce a pronajímatele, které vyplývají z nájemního vztahu. Dále domovní řád upravuje většinou provozně technické záležitosti související s užíváním bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu a se správou domu, stejně tak jako klid v domě, zajištění čistoty a pořádku v domě atd. zároveň v něm bývají rovněž určena pravidla pro jeho dodržování stejně tak jako postup v případě jeho nedodržení. Jakékoliv další kroky vedoucí k postihu nájemníků za nedodržení domovního řádu by měl řešit především majitel domu (tj. ve Vašem případě město), proto se s případnými stížnostmi na nájemníky obraťte přímo na město s žádostí o řešení situace (možno prostřednictvím správy domu) stejně tak jako v otázkách výměny plynového sporáků, měla by zajistit obec.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
04.12.2013
Dotaz: Dobrý den.
Jsen nájemcem bytu v panelovém domě s ústředním vytápěním. Vlastníkem domu je město.
Již minulou sezonu nám vznikl problém s topením a to ten, že nám po celý den i v noci silně bouchá v radiátorech. Týká se to i některých jiných nájemníků, ale ne všech.Paní z bytového oddělení stále slibuje provedení opravy, ale oprava provedena nebyla. Závadu jsem jí hlásila už několikrát.Chtěla bych se zeptat, co mohu dělat, když vlastník domu (město) nechce sjednat opravu, protože poslouchat celý den (a v noci se nevyspat), jak nám ,,práská,, v radiátorech je velice obtěžující. Jsme z toho už téměř zoufalí.
Moc děkuji za odpověď. S pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Veškerá práva a povinnosti jak města (jako vlastníka nemovitosti) tak nájemců by měly být upraveny domovním řádem. V případě neplnění povinností vlastníka vztahujících se k opravám či údržbě domu se můžete obrátit na příslušný Magistrát města, přičemž tyto záležitosti by měl řešit a projednávat především správce domu. V případě nečinnosti města byste se museli obrátit s hromadnou žalobou na soud na plnění povinností města vyplívajících mu jako vlastníkovi domu z domovního řádu a nájemních vztahů.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
09.10.2013
Dotaz: Dobrý den, prosím, je šance na ZRUŠENÍ nájemní SMLOUVY (a vratky části peněz), sepsané na roky 2011 a 2012, s předplaceným nájmem 170000 Kč předem vč. záloh na náklady bydlení, jestliže od prvního dne pronajímatel smlouvu nerespektoval v bodě o jeho právech jen 4x do roka navštěvovat pronajatý byt, požadavek=návrh nájemnice na zrušení nájmu po 10měsících bydlení z důvodu nedostatku soukromí a de facto stalkingu v domě, odmítl, protože neměl na vrácení předplaceného nájmu, a v dalším roce vlivem důsledků tohoto, i vnějších okolností i vlivem společných zájmů došlo na SPOLEČNÉ SOUŽITÍ, které v roce 2013 vyústilo i ve SPOLEČNOU PRÁCI v živnosti pronajímatele, s prkazatelným přínosem - už bez sml. podkladu, jen na ústní dohodu "práce za bydlení" v rámci asexuálního soužití,
jestliže si "už přítel-alkoholik" vzpoměl, že je pronajímatel, že Náj. smlouva neplatí a vyhazuje "nájemnici" z domu dost agresivní formou, pod tlakem rodiny, na střídačku s projevy lístosti, bo "on nechce" aby odešla ? Podávala jsem 2 Žaloby a obě s Žádostí o bezplatné právní zastoupení (Žaloba na určení vztahu - zrušení nájemní smlouvy; Žaloba na zdržení se zásahu do obydlí na 3 měsíce, do vystěhování se z bytu, nebot docházelo k agresivním vpádům cizích lidí v domě nežijícíh, ale příbuzných pronajímatele ) a ani v jednom Usnesení od soudu to nebylo bráno v potaz - je to v pořádku? Nebo se lze nějak bránit? - První Usnesení žádalo u obou žalob přepracování a doplnění ( pro nesrozumitelnost a techn nedostatky, důkazy jsou i ve formě nahrávek a byly dodány), bylo dodáno ve lhůtě, ale druhé Usnesení stejně vše ZAMÍTLO se stejným odůvodněním a samosoudkyně odeslala Žalovanému první nedokonalé verze podání, aniž by mi dala šanci na právníka a jeho odbornou pomoc...V usnesení o tom není ani zmínka - ani zamítnutí žádostí o právníka podaných ke každé žalobě zvlášt...Nevím, co mám dělat...žalovaný je emocionálně na mě velmi závislý, ale nevyzrálý (45 let) alkoholik a chová se "ode zdi ke zdi"... Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Upřímně řečeno Vaše situace je opravdu velice nesrozumitelná (což možná vysvětluje skutečnost, proč soud Vašemu návrhu nevyhověl). V úvodu se dotazujete na možnost zrušení nájemní smlouvy, pokud jsem tomu dobře porozuměla, pronajímatel se nyní stal Vašim spolubydlícím, přičemž tedy již Váš vztah není založen nájemní smlouvou, ale nějakou ústní dohodou………
K Vaší záležitosti mohu uvést pouze toliko, že nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpovědí nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.
V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi, pokud není dále stanoveno jinak. V případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí také uplynutím této doby. Až v případě zániku nájmu některým ze způsobů uvedených shora, se lze poté domáhat splnění dalších povinností nájemce či pronajímatele prostřednictvím rozhodnutí soudu. Pro bezplatnou právní pomoc advokáta k zastoupení před soudem je třeba žádat Českou advokátní komoru, která zajišťuje právní pomoc osobám, které si z různých příčin nemohou dovolit právní pomoc a rozhoduje o splnění podmínek pro pověření konkrétního advokáta k poskytování právní pomoci žadatele bezplatně.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Podnájemník mi poslal mailem 26.8. výpověd z bytu a to k 12.9. V podnáj.smlouvě mám přitom ustanovení,že pokud se odstěhuje dřív jak 6 měsíců od podpisu smlouvy,vratná kauce se nevrací. O výpovědi jsou v podnáj.sml.také zmínky,ale není to dobře napsané,jednou tak,podruhí onak a je tam i napsáno,že výpověd se řídí ustanovením OZ.Kde se tedy říká,že výpověd je 3 měsíční,pokud nepřistoupím na jeho velmi krátkou lhůtu,je to tak?V OZ je psáno spíš o výpovědi opačným směrem :nájemce-podnájemník,ale tady jde o opačný příklad,tak by mě zajímalo,jak to vlastně je.Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Skončení nájmu bytu se skutečně řídí Občanským zákoníkem. Nájem bytu zaniká písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpovědí nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.
V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit . Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce to jak v případě výpovědi ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele . Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi, pokud není stanoveno jinak. Tzn., že ve Vašem případě by měl nájem skončit až uplynutím měsíce listopadu. Pokud je tedy ve smlouvě sjednána lhůta jiná, nesmí být kratší než 3 měsíční, proto nemáte povinnost přistupovat na kratší výpovědní dobu určenou podnájemcem, tento Vám naopak má povinnost uhradit nájemné do konce výpovědní doby.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
14.08.2013
Dotaz: Dobrý den, jsem majitelkou rodinného domku, který jsem pronajala. Nájemci přestali platit nájemné a přes opakované výzvy k vystěhování nemovitost nadále užívají. Nyní jsem zjistila, že mají schváleno oddlužení, do kterého však neuvedli, že mají závazky z dlužného nájemného. Já jsem nepřihlásila svou pohledávku, neboť jsem o řízení nevěděla. Jak mám postupovat, když mi podepsali smlouvu o uznání závazků až po schválení oddlužení? Mohu napadnout insolvenční řízení a jak postupovat? Zatím jsem podala žalobu k soudu na vystěhování.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V případě zahájení insolvenčního řízení dlužníka, mají věřitelé nárok uplatnit svoje existující pohledávky jejich přihlášením do zahájeného insolvenčního řízení, k tomu je soud vyzve vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení nebo samostatnou výzvou. Došlo-li však k uznání závazku dlužníkem po povolení oddlužení, máte nárok vymáhat tento dluh formou žaloby, stejně tak je správný Váš postup ve formě podání žalovy na vyklizení nemovitosti.
S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. Michaela Švecová
17.07.2013
Dotaz: Dobrý den, měla bych na Váš prosbu ohledně nájemní smlouvy. Dne 21.5. 2013 jsem podepsala smlouvu o pronájmu bytu. Smlouvy za účelem bydlení je od 1.6.2013. Majitelce bytu jsem v den podpisu smlouvy předala 12500 Kč, které měly slouziž na nájem za období červen + služby + vratná kauce. Dne 24.5.2013 jsem majitelce oznámila, že chci od smlouvy odstoupit a dne 29.5.2013 jsem ji proti podpisu vrátila klíče od bytu ke kterému byla smlouva sepsána. Majitelka ode mne žádá nájemné za tři měsíce + poplatky a nehodlá mi vrátit peníze, které byly určeny k zaplacení nájmu i když účel smlouvy nebyl nikdy naplněn. Můj dotaz se týká toho, zda si peníze může nechat, nebo je povinna mi je vrátit. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Prvotně je třeba upozornit na skutečnost, že odstoupení od smlouvy o nájmu bytu lze učinit pouze písemně a jeho účinky nastávají okamžikem, kdy toto odstoupení je doručeno adresátovi (tedy pronajímateli). Dalším významným faktem je, že toto odstoupení lze učinit jen ze zákonných důvodů, které jsou jasně vymezeny Občanským zákoníkem (§§ 679 odst. 1-3.) anebo popřípadě pokud si toto právo na odstoupení strany sjednají v nájemní smlouvě.
Obecně je institut odstoupení od smlouvy vázán na závažné porušení smluvní povinnosti druhou ze smluvních stran. Pokud tedy z Vaší strany došlo k platnému odstoupení ať už z důvodů sjednaných ve smlouvě nebo zákonných, potom máte právo na navrácení zaplacené platby. Neznám však znění smlouvy ani důvody odstoupení, proto mohu uvést pouze shora uvedené.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
05.06.2013
Dotaz: Dobry den mela bych dotaz,jsme čtyř členná rodina a další dítko je na cestě bydlíme v podnájmu v celoroční chatě kde nemáme sepsanou smlouvu jen ústní.Ústní smlouva zněla tak ze když nebudeme platit nebo nás tam nebudou chtít tak máme dva měsíce na vystěhováni.Ale teť nám bylo řečeno že se máme vystěhovat do posledního června což dela jen jeden měsíc,nebo na nás zavolá policii.chata není zkolaudovaná a na katastru je vedená pouze stavební pozemek.Chci se zeptat jaké máme mi podnájemníci své práva jestli majitele toto můžou.
Předem děkuji za váš čas.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zákon sice v případě nájmu, nejedná-li se o nájem bytu, nepředepisuje písemnou formu smlouvy, nicméně v případě jako je ten Váš mám za to, že písemná forma smlouvy je více než nutná. Dle zákona lze zrušit nájemní smlouvu sjednanou na dobu neurčitou, nedojde-li k dohodě, pouze výpovědí. Výpovědní lhůta u nemovitostí je ze zákona tříměsíční, pokud jste se nedohodli s pronajímatelem jinak, ale to jsme opět u písemné formy smlouvy- Nemáte v ruce žádný právní důvod, na základě kterého můžete nemovitost užívat jako nájemci, pokud jste v nájmu pouze na dobré slovo, takové jak sami zjišťujete dnes již nemusí být tak „dobré“ a pokud se rozhodne pronajímatel, že Vás jednoduše vyhodí, nemáte žádný důkaz, že užíváte nemovitost dle „ústně“ sjednané nájemní smlouvy. Nicméně pokud by chtěl pronajímatel zavolat Policii, bude sám vystaven vysvětlování jak může pronajímat a dávat tak k užívání nezkolaudovanou stavbu…..Radila bych Vám nemovitost opustit a přestěhovat se do domu či bytu na základě řádně sjednané nájemní smlouvy nebo se pokusit nějakou písemnou smlouvu uzavřít se současným pronajímatelem, jelikož tento stav pro Vás není v žádném případě po právní stránce v pořádku.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
05.06.2013
Dotaz: dobry den, chci se vas zeptat. pronajimatel ma ze studny vodu kterou použivame . požaduje od nas měsícně 42,50 kč za kubik vody a každi mesic platime za cerpdlo .je to možne aby majitel po najemnikovi požadoval castku za vodu ze studny? jeste po nas majitel požaduje za mesicni poplatek elektryckych hodin a to v castce113 kč aby jsme platily každy mesic . prosim o odpoved predem dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Předpokládám, že se jedná o pronájem domu nebo chaty, kdy běžnou součástí nájemného jsou rovněž úhrady spojené s nájmem (voda, elektřina……atd.). Je však třeba vycházet z ujednání nájemní smlouvy, zda její součástí je i úhrada odčerpané vody z vlastní studny. Byť takový postup není obvyklý, záleží na tom, co jste si v rámci užívání nemovitosti sjednali s pronajímatelem a co jste se zavázali hradit ke stanovenému nájemnému.
S pozdravem Mg. Michaela Švecová
03.04.2013
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat na nájemní smlouvu na zemědělský pozemek uzavřenou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let v r. 2009. V r. 2010 došlo k digitalizaci. Byla nám předložena nová smlouva, kterou jsme za navrhovaných podmínek nepodepsali. Je tedy stále platná stará smlouva? Také nám neplatí DAŇ Z NEMOVITOSTI , nemohl by to být důvod k odstoupení od smlouvy (nájem platí). Musíme dodržet výpovědní lhůtu? Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Daň z nemovitosti zásadně platí její vlastník. Výjimečně ji platí nájemce, a to ve třech případech stanovených zákonem, nejdůležitější z nich se týká pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí „zjednodušeným způsobem". Nedošlo-li k výpovědi staré smlouvy, platí stále původní nájemní vztah. Výpovědní lhůtu stanovenou ve smlouvě je třeba vždy dodržet.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Dobrý den,mám v pronájmu nebytový prostor kde mám zvířata-na neurčito.Z důvodu kdy jsem přišla o práci ted neplatím nájem a dostala jsem výpověď a k 1.4. bych měla objekt předat.Nícméně mám tam psy a králíky a žádala jsem o prodloužení výpovědi o měsíc,pak se stěhuju.Můžou mě během toho měsíce když to nevyklidím protože nemám kam zvířata dát vystěhovat policií a na zvířata mi šáhnout? nebo musí mít soudní příkaz? díky za odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
výpovědní lhůta pro výpověď nájmu z nebytových prostor činí 3 měsíce pokud nebylo dohodnuto něco jiného, počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručená výpovědi. Po skončení výpovědní doby jste povinna prostor vyklidit a předat nájemci ve stavu, ve kterém jste jej převzala s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud tak neučiníte, může se pronajímatel domáhat svého práva soudně a to žalobou na vyklizení nemovitosti. Za pomocí policie Vás může vystěhovat až na základě pravomocného rozsudku soudu o vyklizení, nicméně bych s vyklizením dlouho neotálela.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Dobry den! Prosím o odpověď. Je možno sjednat nájemní smlouvu na pronájem ideální poloviny nemovitosti - pozemku druhému spoluvlastníkovi a to za úplatu ? Nebude to v rozporu s Občanským zákoníkem ? Je pravda že v případě že jde o smlouvu mezi spoluvlastníky je možno sjednat pouze smlouvu o užívání společné věci ? Díky za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zákon uzavření nájemní smlouvy mezi spoluvlastníky nijak nebrání. Občanský zákoník ukládá spoluvlastníkům toliko povinnost o hospodaření se společnou věcí rozhodnout většinou, počítanou dle velikostí podílů a v případě prodeje podílu, nabídnout tento podíl přednostně ostatním spoluvlastníkům. Smlouva (dohoda) o užívání společné věci spíše znamená stanovení a dohodnutí podmínek za jakých budou nemovitost společně všichni vlastníci užívat, především nakládat s nemovitostí, podílet se na opravách, úpravách atd.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Dobrý den,prosila bych o radu.Od července 2007 jsem v nájemním bytě,pronajímatelem je obec.Dosud mi nebylo uděláno vyúčtování za vodné,které činí 400kč měsíčně,ikdyž jsem na to pronajímatele ústní formou upozorňovala na začátku nájemního vztahu.Vše mi bylo odkýváno,ale ještě se tak nestalo.V nájemní smlouvě se píše,že vyúčtování bude prováděno 1krát ročně,ale bohužel.Co se s tím dá dělat?děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nemůžete dělat nic jiného než se vyúčtování domáhat, doporučuji spíše písemnou formou adresovat pronajímateli žádost o vyúčtování. V případě nesrovnalostí ve zpětném vyúčtování můžete namítat opožděnost tohoto vyúčtování a žádat o řádné doložení naúčtované částky, s tím, že ze strany pronajímatele došlo k porušení ustanovení nájemní smlouvy vztahující se k vyúčtování těchto plateb.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.11.2012
Dotaz: Dobrý den,dcera zdědila po svém otci se kterým jsem byla rozvedená,ale pečovala jsem o něj až do jeho smrti,rodinný dům,v tomto domě bydlím téměř35 let.Dcera mě nyní vyhazuje přesto že nemám kde bydlet,platím jí 1200kč měsíčně na energii.domek je zatížen věcným břemenem,matkou mého zesnulého manžela.chci se zeptat zda má dcera právo mě vyhodit a zda bych mohla požádat tchýni o užívání jejího pokoje(výminku)tato totiž přechodně nyní bydlí u své dcery.Děkuji za odpoved
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
za situace, kdy Vy nemáte na domě zřízeno věcné břemeno např. k doživotnímu užívání, má dcera po právu možnost Vás z domu vykázat, byť takové jednání dcery osobně považuji za zcela nemorální ve vztahu k Vám jako k matce. Morálka však není právo, i když spolu navzájem úzce souvisí, proto nelze bohužel s takovým nemorálním postojem Vaší dcery nic udělat. Právo matky zesnulého manžela užívat dům se vztahuje jen na ni(dle věcného břemene). Samozřejmě dohodou lze zajistit cokoliv, pokud platíte dceři částku za užívání, můžete si zajistit bydlení v domě např. nájemní smlouvou. Popřípadě s tchýni, která Vás uvede ve smlouvě jako podnájemníka pokoje, jelikož jej nyní fyzicky neobývá, jestliže je však dcera jediným vlastníkem domu, bude muset k takovému nájemnímu vztahu udělit souhlas. Pokud možno pokuste se s dcerou nějak rozumně domluvit, jelikož tím, že nemáte na domě věcné břemeno, nemáte k domu a jeho užívání žádná práva. Věřím však, že dcera si co nejdřív uvědomí, že vyhazovat vlastní matku z domu, není ten správný krok.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
05.11.2012
Dotaz: Jsem podnájemce bytu, nájemce rodič, vlastník družstvo. V minulosti mi byl přiznám příspěvek na živobytí + zvláštní zřetel na doplatek na bydlení. Po nějaké době jsem se opět ocitl ve finanční tísni a opětovně žádal.
Zvláštní zřetel na doplatek na bydlení mi prý přiznám nebude. I když jsem ve stejné situaci. Prosím o radu, kdo ZZ určuje a zamítá. A jak případně mohu postupovat za obhajobou přiznání ZZ.
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Veškeré otázky související s tímto problémem upravuje zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, který vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi, přičemž záleží na posouzení orgánu, který dávku vyplácí.
Pokud jste tedy žádal o doplatek znovu, muselo Vám přijít vyrozumění se zamítavým stanoviskem pro přiznání doplatku na bydlení a příslušným odůvodněním tohoto rozhodnutí. Je však vždy na úvaze orgánu pomoci v hmotné nouzi, zda dávku přizná či nikoliv. Proto se v ostatním budete muset informovat u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který dávky přiznává.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
25.10.2012
Dotaz: Přebírám do pronájmu ranč s koňmi. Je zde jeden kůň, jehož majitel byl s předchozím jajitelem domluven jen ústně a hradil mu měsíční ustájení dle jejich ústní dohody. Jejich dohoda nebyla písemně podložena. Já ranč přebírám od 01.11.2012. Majitele koně se snažím kontaktovat, ale marně. Dle mého nározu chce mít koně i nadále zde ustájeného a nehodlá za něho platit. Jak je možné koně ze stáje dostat, když tam vlastně není ustájený dle písemné dohody. Mohu třeba vyrozumět policii s tím, že cizí kůň konkrétního majitele je na mém pozemku a tento se o něho řádně nestará a mě poškozuje výběhy? Nezavánělo by to týráním zvířad ze strany majitele? Lze takového, ve své podstatě, cizího koně naložit a odvézt mu ho a uvázat mu ho u domu? Nebo lze ho uvázat u stromu a vyrozumět o tom policii? Chci zabránít tomu, abych se o něho nemusel zdarma starat a krmit ho, když jsem ho nepřevzal na ustájení. Následný soudní spor by byl nadlouho apod. Děkuji za pomoc.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud majitel nejeví o svého koně zájem, nezbývá nic jiného než se ho nějakým způsobem pokusit vyrozumět o tom, že jste novým majitelem ranče a že pokud chce mít svého koně dále ustájeného na Vašem pozemku, lze tak sjednat pouze na základě řádné smlouvy a dle dohodnutých podmínek a za úhradu. Zákon stanoví, že vlastník věci je oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním, ale rovněž je povinen zdržet se všeho čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv……což rovněž zahrnuje např. zákaz vnikání zvířat na sousedící pozemek atd. (to v případě, že by se jednalo přímo o souseda). V podstatě má u Vás koně ustájeného bez jakéhokoliv právního důvodu a navíc na Vaše náklady, tudíž si myslím, že není nic proti ničemu, kdyby jste koně řádnému majiteli odvezl, aby se o něj jako vlastník nyní staral na vlastní náklady, pokud se nedohodnete jinak. V otázkách dalšího případného postupu s koněm, o kterého majitel nejeví zájem, po případě v otázkách týrání zvířat, doporučuji obrátit se na příslušné instituty, které se touto problematikou zabývají. Další podrobnosti o týrání zvířat upravuje zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. V případě, že záležitost nevedla k žádnému řešení, nebude jiná možnost, než se domáhat svých práv u soudu.
23.10.2012
Dotaz: Prosím o radu, jak mám postupovat. Pronajímala jsem byt a měla uzavřenu řádnou nájemní smlouvu. Nájemce mě požádal, zda by mohl skončit o 3 měsíce dříve. Souhlasila jsem. Po skončení nájmu jsem mu dle smlouvy předložila vyúčtování služeb, on mi sdělil, že si to prostuduje a ozve se. Nájem i zálohy na služby hradil po celou dobu řádně. Měla jsem od něj i kauci ve výši 8.ooo,-. Vyúčtování vyšlo tak, že součet záloh plus kauce nestačí na pokrytí spotřeby energií /zapsaných v předávacím protokolu/ a nájemce by měl za 10 měsíců doplatit ještě 15.000,-. Nereaguje však ani na moje vzkazy a nebere telefon, toto trvá již měsíc. Prosím o radu, jak mám dále postupovat, zda to mohu řešit případně soudní cestou. Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V každé nájemní smlouvě by měly být i řádně sjednané podmínky a způsob výpočtu úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a způsob jejich placení, přičemž tento stanoví zvláštní právní předpis. Jak uvádíte ve svém dotazu jedná se zpravidla současné s nájemným především o zálohy na tyto služby, přičemž tyto jsou vždy přesně doúčtovány v případě skončení nájmu nebo na konci zúčtovacího období, proto máte právo částku, o která převyšuje platbu záloh po nájemci požadovat. Důrazně bych ho tedy písemně (doporučeným dopisem) upozornila na povinnosti, které mu plynou z nájemní smlouvy a že v případě, že tento doplatek neuhradí budete záležitost řešit žalobou na zaplacení dlužné částky za úhradu služeb spojených s nájmem. Přičemž je třeba, pro případ soudu, mít řádně dokladovanou příslušnými listinami částku, kterou požadujete doplatit a rovněž písemné upozornění zaslané nájemci.
18.10.2012
Dotaz: Dobrý den.Prosím o informaci v jakém stavu je nájemce - zeměděl.firma povinna navrátit zeměděl.pozemek, k čemuž jsme se dohodli s datem k 1.102012.Zda je povinna pozemek vytyčit,zorat nebo může ho vrátit ve stavu osetí zeleným hnojením a zaorat si ho musím sám.V nájemní smlouvě toto není nikterak ošetřeno.Jak a kdy má být provedeno vytýčení?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
U nájmu zemědělských pozemků stejně jako u jiných druhů nájmů se zpravidla vychází z práv a povinností stanovených nájemní smlouvou, bez toho aniž bych viděla tuto smlouvu (byť tvrdíte, že v ní tyto otázky nejsou upraveny) nejsem schopna blíže problém rozebrat.
Obecně dle Občanského zákoníku platí, že skončí-li nájem je nájemce povinen vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci, nebyl-li způsob užívání výslovně smluven ve stavu v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému optřebení a užívání. Přičemž další podrobonosti týkající se zěmědělských pozemků a pozenků patřících do zemědělského půdního fondu upravují zvláštní zákony jako zákon č. 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 183/1993 o půdě......atd.
02.10.2012
Dotaz: Obracím se na Vás s prosbou o radu v záležitosti smlouvy o pronájmu garáže. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. O další pronájem garáže nemám zájem, již déle než měsíc se mi bohužel nedaří se s majitelem uvedeným ve smlouvě spojit a k tomu jsem v katastru nemovitostí zjistila, že je v něm zapsán nový majitel. Další věc je, že ve smlouvě je jako nájemce uvedeno pouze mé jméno a na konci smlouvy samozřejmě můj podpis, jinak žádné další identifikační údaje k mé osobě. Jelikož se mi tedy s majitelem nedaří se spojit, můj první dotaz zní, zda je vůbec smlouva platná, pokud chybí jakékoli údaje k mé osobě kromě jména, a zadruhé, jak postupovat pokud smlouva platná je a mě zbytečně plyne výpovědní doba jenom z toho důvodu, že se nemohu s majitelem sejít a na adrese uvedené v katastru se nezdržuje.
Velmi děkuji!
Právník Zárukakvalit.cz:
Smlouva jako taková je dvoustranným právním úkonem, který se považuje za platný za splnění podmínek stanovených zákonem, tzn., že musí být učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný. Mám za to, že pokud je ve smlouvě uvedeno jen Vaše jméno, byť je smlouva stvrzena Vašim podpisem, nelze ji považovat za určitou a srozumitelnou, jelikož nejste jako účastník smlouvy identifikovatelná, datem narození a bydlištěm, takto by například mohly vyplývat povinnosti z této smlouvy nikoliv Vám, ale i komukoliv jinému, kdo nese stejné jméno a příjmení jako Vy (např. matka…..), proto bych považovala smlouvu za neplatnou z důvodu její neurčitosti. Přesto bych se Však pokusila pronajímateli výpověď doručit doporučeně poštou, abyste měla popřípadě doklad o tom, že jste se snažila i když bezúspěšně pronajímatele kontaktovat.