PRÁVNÍ PORADNA

Na všechny Vaše dotazy odpovídá advokátka JUDr. Michaela Švecová, ve spolupráci s týmem dalších zkušených právníku z jednotlivých právních oborů, kteří Vám společně poradí, jaké kroky podniknout při řešení Vaší složité životní situace.


Odpověď na jeden právní dotaz je zpoplatněn částkou ve výši 100,- Kč.
 

Obsah odpovědi na právní dotazy je návodem či radou na možný postup či řešení problému v dané situaci, pro konkrétní právní kroky třeba posoudit vždy každý právní případ podrobně a individuálně, k čemuž potřebuje advokát dostatečné množství informací.

V průběhu měsíců duben/květen 2018 budou nově součástí služeb právní poradny ke stažení také právní vzory (návrhy, smlouvy, ostatní právní dokumenty) a webináře cílené na zajímavá právní témata z jednotlivých právních oblastí. Podmínky jejich užití najdete v obchodních podmínkách v sekci „pravidla pro využití služeb poskytovaných Portálem.“

V případě zájmu o konzultaci či právní pomoc kontaktujete advokátku JUDr. Michaelu Švecovou přes www.aksvecova.cz, za účelem podrobnějšího posouzení případu.

Projděte si již položené otázky, třeba tam najdete odpověď na Váš problém.

NOVINKA   VZORY SMLUV KE STAŽENÍ
DOTAZY A ODPOVĚDI

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VADY

05.01.2022 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.103.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak postupovat při převzetí díla. Jedná se o rekonstrukci střechy na mém domě, která byla dokončena 17.12.2021.
Dodavatelská firma mi poslala emailem předávací protokol, který jsem měl vyplnit a zaslat zpět. Bohužel jsem mezitím onemocněl a nebyl jsem schopen dílo zkontrolovat a převzít. Ke dni 4.1. 2022 jsem stále ve stavu nemocný. Mezitím se na díle vyskytla vada, která způsobuje znehodnocení provedeného díla (do střechy zatéká).
Dodavatel byl na tento fakt 2x upozorněn (jedno emailem a jednou sms). Bohužel na mé upozornění nereaguje. Ve smlouvě máme ujednáno, že poslední splátka bude uhrazena po předání díla bez závad.
Mohu nechat provést opravu jinou firmou a částku za opravu si odečíst z poslední splátky? Jakým způsobem mám tento záměr oznámit dodavateli.
Na díle jsou ještě jiné konstrukční vady, které však nebrání užívání díla. Avšak na odstranění vad jsou navázány další práce (fasáda a zateplení).
Mohu i tyto práce svěřit jiné firmě?
Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

vady je nutné řádně vytknout při převzetí díla, respektive vypsat do předávacího protokolu. Následně je třeba vyhodnotit, zda se v případě vzniklých vad jedná z pohledu zákona o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. Pakliže se jedná o vadu, která znemožňuje užívání díla a výrazně dílo znehodnocuje, můžeme tuto označit za tzv. „podstatné porušení smlouvy“, ze kterého Vám jako objednateli plynou rovněž zákonná práva a to na:
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
nebo na odstranění vady opravou věci,
nebo na přiměřenou slevu z ceny díla,
v neposlední řadě pak právo odstoupit od smlouvy.

Nejprve bych tedy důrazně žádala v rámci vytčených vad o nápravu ze strany původního zhotovitele a příslušnou kompenzaci. Pakliže tento bude setrvávat v nečinnosti, můžete si nechat vady odstranit na Vaše náklady a tyto zpětně požadovat po zhotoviteli jako náhradu vzniklé škody.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
29.09.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 80.251.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
dva měsíce zpátky jsem koupila v AAA bazaru auto. Mimo menších škrábanců z opotřebení jsem byla upozorněna pouze na to, že bych pravděpodobně měla řešit rozvody, které je vhodné měnit po 10 letech, což tak nějak odpovídá stáří auta. Krátce po užívání auta jsem musela ihned řešit špatný katalizátor, dále i opotřebené brzdy. Mechanik mi auto opravil a vzhledem k tomu, že se jedná o běžnou záležitost, která souvisí s užíváním auta, tak očekávám, že nelze takovou záležitost raklamovat v daném bazaru. Nicméně mechanik auto prohlédl více a zjistil, že bylo určtě bourané a není tam původní motor. Nikde jsem nedostala zprávu, že by byl motor vyměněn, není o tom žádný písemný záznam, ani jsem na to nebyla upozorněna. Mám obavu, že motor nemusí byt zcela v pořádku. A celkově nevím, co mě ještě překvapí. Chci se zeptat, jestli je v takovém případě možná reklamace (snížení pořizovací ceny apod)? Nebo jestli se jedná o běžnou záležitost, o které mě nemusí prodávající informovat.
Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

koupě aut z bazaru má bohužel svá úskalí a to právě v případě, že chcete později opotřebované auto reklamovat. Velkou roli zde hraje především obsah kupní smlouvy o koupi vozu. Pokud je například ve smlouvě uvedeno, že vůz kupujete, jak stojí a leží, tak tím berete na vědomí, že kupujete vadný vůz resp. jste si vědoma jeho stáří a opotřebení včetně závad. Zároveň bývá často ve smlouvách zakomponováno, že se například do budoucna vzdáváte uplatnění práva z vadného plnění. Pakliže žádné takové záludné ustanovení smlouva neobsahuje, ze zákona platí, že máte 24 měsíců na to reklamaci uplatnit. Pokud vadu na voze zjistíte do 6 měsíců od koupě, pak musí bazar dokázat, že vadou vůz v době prodeje nedisponoval. Z toho co uvádíte plyne, že jste vadu objevila včas, proto bych tedy uplatnila řádnou reklamaci u prodejce, nechť tento prokáže, že vady zde neexistovaly již v době koupě. V případě, že bazar nebude chtít reklamaci uznat, doporučuji si zajistit posudek nezávislého znalce.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
07.08.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 2a00:1028:96d4:7...
Dotaz: Dobrý den,
servis měnil na autě přední kapotu,nárazník,L+P blatník + lak (cena cca110t.Kč)Po týdnu jsem zjistil vyskočený roh nárazníku ze zámku vůči blatníku.Jel sem do servisu to reklamovat.Po půlhodinovém marném čekání na technika jsme se nakonec domluvili na další den.Žádal jsem o možnost být u opravy,ale nebylo mi to umožněno,naopak byly otevřené rolovací garážová vrata které demonstračně zavřely.Po kolektivní diskuse osazenstva mi bylo zděleno,že je prasklý držák.Požádal jsem o sepsání reklamace a technik reagoval, že
je to zbytečný,objednají díl a zdarma ho vymění.Po několika asertivních žádosti se nakonec uvolil a sepsal, Zakázkový list místo reklamace s textem: 1.Slícování přední části vozidla (kapota,blatník,nárazník)
2.Nárazník bude slícován po dodání L držáku.
Dne 29.06.2021
Už při přebíráni vozidla po opravě jsem poukazoval na špatné slicování dílů.Předávající technik moje připomínky verbálně zlehčoval (mám audio záznam) a po shlédnutí záznamu js
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
byť Váš dotaz není kompletní předpokládám však, že se tedy jedná o reklamaci opravy vozidla. Bohužel nemám v textu tedy Váš konkrétní dotaz, proto se pokusím odpovědět alespoň obecně. V případě reklamace opravy či úpravy věci, je třeba tuto především učinit písemně a zároveň uvést o co v rámci nápravy žádáte. V případě, že Vaše reklamace nebude servisem uznána, můžete se domáhat náhrady škody na špatně opraveném vozidle soudně, přičemž pro úspěch ve věci, je třeba s podáním žaloby uvést všechny rozhodné skutečnosti a tyto rovněž doložit existujícími důkazy k prokázání Vašich tvrzení, jinak je šance na úspěch ve věci velice mizivá.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
27.07.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 185.243.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den. Mého bratrance srazilo u přechodu auto. Případ řeší policie. Je pooperaci ramene a kolena. Dnes byl přeložen na rehabilitaci LDN.
Prosím o radu, jak postupovat dále . Viník nehody se neozval . Je nutné podat trestní oznámení , již tuto dobu víme s informací od
lékaře ,že s největší pravděpodobností budou trvalé následky. Děkuji. Roman Rektoris.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
můžete podat trestní oznámení, pokud viníka neznáte, pak na neznámého pachatele. Policie pak je pak v rámci vyšetřování povinna pachatele najít. Pakliže tedy bude znám a bude obviněn z trestného činu ublížení na zdraví, pak se v rámci následného občanskoprávního řízení můžete domáhat náhrady škody na zdraví.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
13.07.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 85.207.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
žijeme v pronajatém bytě, ve kterém nám teplou vodu vč. vytápění zajišťuje majitelčin kotel na zemní plyn. Tento kotel měl závadu a to, přestal fungovat přerušovač tahu v kotli - výměna 1.018,- vč. práce, - hodnota 480.- což činilo ve výsledku - 1.598.- Kč. Majitelka nám to dala k úhradě na základě "Nařízení vlády č. 308/2015 Sb". - Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu". Účinnost nařízení: od 1. 1. 2016, ačkoliv když jsme si toto "NV č. 308/2015 Sb." pročetli dospěli jsme k závěru, že pouze položky v celkové částce do 1.000.- Kč lze považovat za drobné opravy. prosili bychom od Vás k tomu právní konzultaci, na čí straně je pravda.

Děkuji za odpověď

Novotná
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jako nájemce provádíte a hradíte běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Zmiňované nařízení obsahuje především konkrétní výčet drobných oprav, na které se toto nařízení vztahuje, a které jdou tedy za nájemcem. Mezi tyto mimo jiné patří: opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení………….
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
03.05.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 81.32.1xx.xxx
Dotaz: Stavíme malý domek (30m2) na rekreaci.
Zadali jsme stavbu stavební firmě bez podepsané smlouvy, kterou nám doporučili příbuzní. Stavba zdárně začala a pokračovala
Firma na nás sem tam chtěla peníze navíc za práce již vykonané bez předchozího Námi schváleného rozpočtu.
Letos na jaře jsme dohodli, že dokončí započaté a již zaplacené práce a zbytek stavby doděláme s někým jiným.
Zhruba před měsícem se objevil problém se septikem (plní se vodou, aniž by byl v provozu), kterého si všimla samotná stavební firma a navrhla naprosto zcestné řešení. Že je septik prasklý, jsme zjistili až posléze. Stavební firma nám to zatajila. Přibližně ve stejnou dobu nás firma telefonicky požádala o zaplacení poslední platby, která představuje cca 5 procent z celkové částky stavby a když jsem odpověděla, že jim zaplatíme až po kolaudaci ,oznámili nám, že odmítají ve stavbě pokračovat. Už se neobjevili ani aby dokončili nedokončené práce již uhrazené.Tento víkend dešťová voda vyplavila septik.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jako zásadní komplikaci vnímám, že jste neměli s firmou sepsanou řádnou smlouvu o dílo, bez smlouvy se Vám bude obtížně prokazovat jaké dílo (práce) mělo být skutečně provedeno, v jakém rozsahu a za jakou cenu. Stejně tak jaké práce, v jaké hodnotě již vykonané byly a na čem jste se dále dohodli, pakliže to nebylo opět písemně. Nicméně pokud firma skutečně práci odvedla a použila na ni materiál, načež tento se ukázal být následně vadný, můžete se pokusit dílo reklamovat a žádat opravu vadného díla či montáže, v neposlední řadě se můžete domáhat slevy z ceny za dílo, případně náhrady vzniklé škody. Nicméně, jak jsem uvedla již na začátku, pokud se Vám nepodaří prokázat existenci platně uzavřené smlouvy (která může být i ústní), pak se obávám, že Vaše nároky budou velice špatně uplatnitelné.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
20.10.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 185.17.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
potřeboval bych od vás poradit. Dne 18.9.2020 (pátek) jsem si v kamenném obchodě (DOOKIE) zakoupil celoodpružené horské kolo Rocky Mountain za 62 tisíc korun. Následně jsem dne 19.9.2020 (sobota) při první vyjížďce na kole do přilehlého parku u domu zjistil, že na zadní stavbě na pravé straně je promáčklina na vzpěře této stavby (zjištěno díky odrazu světla). Dne 21.9.2020 (pondělí) jsem s kolem jel do výše uvedené prodejny a podal reklamaci. Včera 19.10.2020 jsem obdržel emailem odpověď, že je reklamace zamítnuta s případným řešením: "Distributor nabízí náhradní díl poškozené části (crash replacement) za 5450,00 Kč". Při reklamaci v obchodě sám vedoucí prodejny uznal a také napsal do reklamačního protokolu, že kolo je viditelně bez jakéhokoliv poškození (myšleno tak, že u promáčkliny na zadní stavbě nejsou patrné žádné oděrky barvy, poškrábání či nic podobného). S tímto řešením nesouhlasím a rád bych věděl, zda mám možnost nějaké obrany. Předem velmi děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle ustanovení § 2165 občanského zákoníku náleží spotřebiteli ve dvaceti čtyř měsíční době práva z vadného plnění, tj. právo na odstranění vady opravou věci, dodáním nové věci bez vady, popř. výměnou součásti věci nebo dodáním chybějící věci, přiměřenou slevu z kupní ceny a v neposlední řadě v jistých případech i právo na odstoupení od smlouvy. Pakliže prodávající reklamaci neuzná, pak vyskytne –li se vada do šesti měsíců od převzetí zboží, platí domněnka, že vada na věci existovala již při převzetí, a prodávající by tak neměl argumentovat zaviněním spotřebitele. Tyto argumenty tedy můžete použít pro námitky proti neuznané reklamaci. Pakliže by i přesto prodávající trval na svém, pak je možné si nechat vypracovat znalecký posudek, který by mohl zvrátit rozhodnutí prodávajícího a tento tedy dodatečně reklamaci uznat. Následně pak je možné svůj nárok vymáhat soudně žalobou.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
17.09.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 2a00:1028:9194:e...
Dotaz: Dobrý den.
Při rekonstrukci stěn potoka zvolenou technologií, došlo ke škodě na nemovitosti tak,že popraskala fasáda.Škoda byla nahlášena na obecní úřad nejdříve ústně,poté emailem a žádná reakce.Po měsíci po poslední urgenci přišel vedoucí stavby se podívat na vzniklou škodu a konstatoval,že se máme rozmyslet,jaká je naše představa o odškodnění.Finančně to prý nejde,pouze v naturálijích.
Škoda vznikla jak na fasádě,na uvolněných schodech tak na luxverech.
Mám proto dotaz,jak postupovat v této záležitosti,když jako neodborník neumím posoudit výši vzniklé škody a ani výši nákladů na opravu.Postup firmy,která rekonstrukci provádí se mi zdá nestandardní
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
ve Vašem případě bych doporučila zajistit si znalce, který Vám vyhotoví odborný posudek a to jednak na vyhodnocení skutečné škody a zároveň její výše. Nevím jaké naturálie má konkrétně vedoucí stavby na mysli, nicméně možnost odškodnění může spočívat také v odstranění následků vzniklé škody na náklady obce. Pokud však budete chtít vyčíslit skutečnou škodu a její výši, pak bude jediné řešení vypracování odborného posudku. Seznam erudovaných znalců najdete na https://justice.cz/web/msp/znalci-znalecke-ustavy-a-tlumocnici.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
12.09.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.177.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den paní doktorko,
koupila jsem si od chovatelky na důchod pejska. Po příchodu domů jsem zjistila, že má průjem.
Léčení bylo dlouhé - málem jí to stálo život - nákladné a to jak finančně, tak časově i psychicky.
Konverzace s paní chovatelkou a to mockrát - je, že u nich byla zdravá, že má svědka a v době léčení mi napsala, ať Vivinku
tedy vrátím. Pro mě to bylo nemyslitelné, měla bolesti, místo stolice z ní šla krev.
Nejdříve zkoušela , že se nakazila u nás, ale inkubační doba a potvrzení lékařů je na sto procent, že se nakazila
u chovatelky.
Prodala mi nemocného pejska za cenu zdravého, uhradit léčbu taky nechce a dokonce mi oznámila, že pejsek nebyl její,
ale dcery, jejíchž jméno je na kupní smlouvě a celou dobu se mnou komunikuje člověk, který s tím nemá co dělat.
Napsala jsem, že se cítím podvedená a chci znát postoj. Jiní chovatelé mi řekli, že je to vyloučené štěně - předkus - a prodává se za méně, náklady za léčení hradí chovatel - slušný.
Děkuji. Zedníková
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Z toho co popisujete jednoznačně vyplývá, že chovatelka nese vinu na zdravotním stavu pejska, pakliže Vám tyto skutečnosti jsou schopni doložit i příslušní lékaři, pak bych se nezdráhala domáhat na původní majitelce jisté náhrady škody za náklady na léčbu či dokonce vrácení poměrné části kupní ceny. Ve Vašem případě je však zásadní otázkou, po kom se máte náhrady škody domoci, což souvisí se skutečným prodejcem, který je uveden v kupní smlouvě. Pakliže tedy byste například chtěla uplatnit svůj nárok u soudu, bude třeba jako žalovanou označit především prodávající, která je tedy ve Vaší smlouvě uvedena. Prokázání ostatních skutečností by pak záviselo na případných svědeckých výpovědích či dalších relevantních důkazech.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
23.07.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 193.35.9xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, potřebovala bych poradit přes internet jsme si pořídily elektrokoloběžky po 14dnech se jedna rozbila při vrácení z reklamace dorazila koloběžka s rozříznutým sedatkem . Teď čekáme na to až nám doručí nové je to skoro měsíc. A do toho se rozbila i druhá koloběžka a ta když dorazila opravená tak přišla s prasklým plastovým krytem na stupatku . Jelikož prý nemají náhradní díly tak mi nabízejí ubohých 200Kč jako kompenzaci. Jenže já mám díky jejich lajdáctví zničenou koloběžku je nějaká možnost se domoci nějakého práva nebo na co mám nárok nebo kam se obrátit o pomoc. Děkuji Kresilovj
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
důležité je provedení řádné reklamace zakoupeného zboží a ve lhůtě, pakliže reklamujete zboží do 6 měsíců od koupě, resp. převzetí zboží, platí zákonná domněnka, že zboží bylo vadné již při převzetí a jako kupující máte výhodnější postavení. Následně máte právo na dodání nové věci, příp. jen její součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud není možné věc či její část vyměnit, případně opravit, můžete odstoupit od kupní smlouvy, což představuje vrácení věci a kupní ceny v plné výši. Čili jednoduše shrnuto, pokud není prodávající schopen vadu odstranit nebo opravit, pak můžete žádat případně o slevu z kupní ceny, která odpovídá vadě, pakliže je věc v důsledku vady nepoužitelná, můžete zboží navrátit zpět prodávajícímu a domáhat se vrácení kupní ceny.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
07.07.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 212.79.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, paní JUDr. Švecová.

Dovoluji si obrátit se na Vás s následujícím dotazem.
V pátek 3.7. jsme odjížděli na prodloužený víkend na dovolenou a nejspíš při nošení věcí do auta nám do domu vběhla sousedovo (A) kočka. Nikdo z nás o tom nevěděl a ač jsem dům prošla 2x, zda je vše vpořádku a můžeme odjet, kočky si já ani nikdo z nás nevšiml. V sobotu dopoledne si druhý soused všiml, že je u nás zamčená sousedů (A) kočka. Volali mé rodiče, kteří ihned přijeli, ale poněvadž též neměli klíč od našeho domu, zavolali zámečníka (pohotovost) a nechali zámek odvrtat. V domě nenastala škoda žádná, avšak tato služba mě vyšla na 3.400,-- Kč (rodiče nepožadovali doklad), což pro mě není zanedbatelná částka. Soused - majitel kočky, se ihned začal ohánět právním názorem jeho právničky, že on za toto není odpovědný, poněvadž k nám domů kočku nepřivedl, my si ji zde zavřeli sami.
Můžete mi, prosím, napsat, správný právní názor, výklad zákona?
Děkuji Vám.

S přáním pěkných dnů
Hana Zemková, Plzeň
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Situace je poněkud sporná. Jako první problém shledávám v tom, že nemáte doklad od montáže, pakliže byste chtěli částku po někom nahradit. Zároveň tady nastává otázka právě odpovědnosti, na které straně tedy došlo k porušení nějaké povinnosti. To, že jste byť omylem kočku v domě zavřeli sami, sice pravda je, na druhou stranu, soused jako majitel kočky si má naopak svoje zvíře hlídat. Na jeho straně tedy také leží část odpovědnosti. Záleží tedy na tom, co a kdo po kom požaduje. Pokud budete nárokovat náhradu vzniklé ztráty (újmy) ve formě úhrady částky za odmontování zámku, pak jste to Vy, kdo musí prokázat, na základě čeho tuto náhradu žádáte, že Vám vznikla v této souvislosti škoda a že byla způsobena jednáním škůdce, po kterém náhradu žádáte. Všechny tyto skutečnosti musí být rovněž doloženy příslušnými důkazy (doklad o platbě, vzniklé škodě…..).
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
02.06.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 178.255.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, potřebuji se zeptat na povinnosti prodejce a dopravce zboží. Třetí osoba si koupí zboží od prodejce a zaplatí služby(doprava, výnos....). Kdo je zodpovědný za doklady od dodaného zboží, které jsou později nutné k případné reklamaci, aby se dostaly k třetí osobě? Je to starost prodejce či dopravce? Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dojde-li k poškození či ztrátě zboží (dokladů ke zboží…) při přepravě po předání přepravci, nese odpovědnost prodejce. Ten zákazníkovi odpovídá za to, že zboží bude v okamžiku převzetí zákazníkem bez vad a bude obsahovat vše potřebné, a proto případné poškození nebo ztrátu zboží musí řešit následně prodejce. Prodejce může pak případnou náhradu škody žádat po přepravci, pokud nebyla zaviněna prodejcem (např. nevhodným zabalením zásilky apod.).
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
08.01.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 2001:1ae9:d1:b...
Dotaz: Dobrý den
Měl bych dotaz. Dne 16.12 jsem prodal svůj automobil značky Škoda . Původní cena na prodej byla 35tis . Poté co přijel kupujicí a absolvovali jsme zkušební jízdu se mu stav nezdál. Ačkoli jsem mu předal veškeré informace o předešlém servise které jsem mel ( svítila kontrolka žhavení a motoru) Dle mechanika špatný Egr ventil.. Na to konto jsme cenu snížily o 5tis a auto si kupujíci odvezl s Velkým a malým TP a plnou mocí na přepis. Zhruba za 2h mi volal že ho údajně auto někde nechalo vyset ( dle jeho názoru prasklá hlava), žádal vrácení 10tis na tuto závadu, které jsem mu po dohodě obratem poslal. Za další týden volal že odešel DPF filtr a že to je skrytá vada a chce odstoupit od smlouvy s tím že mu mám buď uhradit nový DPF filtr nebo to co do auta již investoval + cenu auto cca 75tis. I přesto že byl obeznámen se stavem auta a vadami které mě osobně byly zděleny. Sám osobně jsem s tím autem jezdil každý den a od velké opravy jsem s ním najel 1100km. Jak tuto situaci řesit?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Důležité je, zda jste všechny tyto vady na automobilu měli písemně uvedeny v kupní smlouvě a můžete tedy prokázat, že kupující o těchto vadách spolehlivě věděl a že přesto s těmito vadami automobil převzal. Stejně tak, že si byl kupující vědom stáří a opotřebení vozidla. Další významnou skutečností je, o jaký druh vad se opravdu jedná, zda to jsou skutečně skryté vady nebo se jedná o vady, které mohl kupující zjistit již při převzetí. Všechny tyto aspekty hrají hlavní roli v posouzení nároků kupujícího. Prvotně může žádat o slevu z kupní ceny, kterou jste mu však již poskytl. Další nárokované vady jsou již na prokázání kupujícího. Pokud tedy můžete řádně prokázat, že byl obeznámen se stavem auta a vadami, které si přesto koupil, a které nyní nárokuje, pak bych na další požadavky na vrácení peněz nepřistupovala. Kupující se může případně obrátit se svým nárokem na soud, ale bez písemné kupní smlouvy k prokázání svých tvrzení, neuspějete.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
22.11.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 185.14.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,dnes 22.11.2019 bylo odřeno neznámým vozem/člověkem firemní auto na firemním parkovišti(Kaufland) když sem šel z práce k autu kolega mi ukázal že je škrábnutá pravá zadní strana auta tudiž sem to nafotil a poslal šéfovi. Po hodině mi šéf volal s tím že asi budu muset zaplatit 10.000kč za opravu aniž bych něco provedl já osobně na odpověd že sem vezl kolegy kteří klidně dokážou že sem to já neodřel..na tohle vůbec nereagoval jedinou možnost co mi dal je se zítra v práci zeptat jestli firma Kaufland na svém parkovišti(soukromém kde je potřeba čipová karta aby se otevřela závora) má kamery které zachytily viníka který bohužel nenechal na sebe žádný kontakt a prostě ujel.Má šéf narok na to chtít po mě těch 10.000 když stím autem nemám vůbec nic společného(nikde nejsem zapsan jako majitel ani nic podobného) jen sem prostě měl klíče a byl na řadě mezi pár kolegama v řízení. Díky Valouch
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
obecně platí, že ke vzniku odpovědnosti zaměstnance za škodu je třeba existence jednak porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, dále vznik škody a neposlední řadě tzv. příčinná souvislost mezi porušením pracovních povinností a vznikem škody a také zavinění zaměstnance, které musí zaměstnavatel vždy prokázat. Důležité je také, zda jste auto zrovna používal k plnění pracovních úkolů.... Je tedy především na zaměstnavateli, aby prokázal, že jste škodu skutečně způsobil. Tedy podmínkou proto, aby po Vás zaměstnavatel mohl chtít náhradu způsobené škody, je především prokázat, že ke škodě došlo především Vašim zaviněním spolu se splněním skutečností uvedených výše.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
29.09.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 77.236.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda existuje možnost uplatnit reklamaci zásadní poruchy automobilu po uplynutí záruční doby. V roce 2017 jsem si koupil nový vůz Range Rover, kde byla záruční doba do 23.3.2019. V polovině září 2019 se u auta objevila zásadní porucha a to konkrétně porucha turbo dmýchadla. Tato součástka by dle expertů měla zcela bez problému fungovat minimálně 150.000 km, kde já mám dle tachometru najeto 36.000 km. Cena nového turba je stanovena dle ceníku náhradních dílů na 120.000,- Kč bez DPH a práce. Je nějaká právní možnost uplatnit náhradu u výrobce, když jde o tak závažnou poruchu, kde bez výměny není možno vůz provozovat.
Velice děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Petr Šindelář
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
v rámci záruční doby, která je ze zákona 24měsíců, můžete u spotřebitele uplatnit veškeré nároky z vad, které se na věci v této době vyskytnou. Po této lhůtě, již tyto nároky uplatnit nelze a nejedná se o záruční opravy, nicméně můžete se pokusit v autorizovaném servise zjistit, zda se například nejedná o více případů stejných vad. Může jít o sérii špatně vyrobených dílů, za které v ojedinělých případech může převzít odpovědnost výrobce. Muselo by se ale jednat o prokazatelně více případů stejného druhu.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
12.03.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 194.228.6xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, spolu s příbuznou jsme byly spoluvlastnice RD (1/2+1/2).Po nabídce jsem podíl příbuzné (cca 40 let s námi nekomunikuje) koupila. Na koupeném podílu byly zjištěny závažné vady (nefunkční ÚT), které brání v užívání nemovitosti. Chtěla jsem s prodávající věc
řešit dohodou, ale domluva s ní není. Mám nějakou šanci toto vyřešit soudní cestou? Byla jsem upozorněna, že jako bývalá spoluvlastnice
nemám na nic nárok.
Dům má dva samostatné vchody a samostatné bytové jednotky. Spoluvlastnice podíl získala dědictvím, my s manželem jsme podíl koupili.
Děkuji za odpověď.
M.Jirková
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jako spoluvlastnice jste měly k nemovitosti obě stejná práva, ale i povinnosti a to k celé nemovitosti. Byť váš podíl na nemovitosti u každé z Vás činil 1/2 neznamená to, že by se tak fakticky dům rozdělil na dvě poloviny a každá jste měla ve správě jen svoji půlku domu. Princip spoluvlastnictví spočívá v tom, že každý ze spoluvlastníků se podílí na běžných nákladech, jako je spotřeba energií, vody, úklid a další výdaje spojené s provozem a údržbou nemovitosti.
Jak sama již uvádíte, odkoupila jste podíl na nemovitosti, které jste byla spoluvlastníkem, tudíž na případných opravách vad a další údržbě nemovitosti, jste se měla podílet stejnou měrou jako Vaše příbuzná.
S pozdravem JUDr. Michaela Švecová
01.03.2019   |   IP: 178.255.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, mám tento dotaz na záruční opravu nového auta:
-před rokem byla prováděná záruční oprava na vozidle
-nyní - po roce se stéjná závada objevila znovu- servis provedl záruční opravu, do protokolu o opravě uvedl opravu jiné věci- tu provedl a reklamovanou věc provedl také, ale do protokolu ji neuvedl / podle mne důvod - vyhnutí se možnosti třetí stéjné vady v budoucnu.
Opravu nezapsanou v protokolu jsem zjistil doma po prohlídce auta, vše jsem zadokumentoval - foto dokum.
Jak mám dále postupovat abych dosáhl zapsání provedené záruční opravy do protokolu.
Děkuji za radu.
S pozdravem Knopp
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dopsání provedené opravy do protokolu musí učinit servis, který Vám vozidlo opravoval, nejlépe, když jej znovu navštívíte s případnou fotodokumentací a upozorníte na chybu, která se patrně stala nedopatřením. Jestliže byla skutečně oprava věci provedena, pak o tom má jistě servis patřičné záznamy, spolu s Vaší fotodokumentací by neměl být problém protokol opravit a uvedené doplnit.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
07.11.2014   |   IP: 212.158.1xx.xxx
Dotaz: Dobry den,
27.6.2014 jsem zakoupila kavovar s tim, ze 17.10.2014 jsem zasla do oobchodu a informovala prodejce, ze kavovar je velmi hlucny a prutok kavy nepravidelny a nekdy to netece vůbec.
Domluvili jsme se s prodejcem, ze kavovar poslou na posouseni/diagnostiku, pricemz jsem ale vyslovne všude uvadela,pokud se jedna o vadu, at jiz zjevnou nebo skrytou, která se objevi do 6. mes. od koupe, tak se to posuzuje tak, ze vada byla jiz při koupi a jedna se o tzv. vadne plneni par:2161 obc.zak., který je v rozporu s kupni smlouvou a ja jakožto koncovy zakaznik tedy odstupuji na zaklade par. 2106 obc. zak od smlouvy pro poruseni smluvních podmínek.
Jenomze nyní volali ze servisu, ze tam vada byla a výrobek opravili. Cimz jsem velmi rozezlena, protože jiz k tomuto vyrobku nemam skutecne duveru.
Jak prosim postupovat? Mam se obrátit na prodejce a v zasade si stat za svým, ze doslo k vadnému plneni jiz při koupi a nehledet na to, ze výrobek opravili.
Moc dekuji za odpověď.Dana
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
práva z vadného plnění jste uplatnila správně, nicméně prodávající rovněž postupoval v souladu se zákonem, jestliže v rámci reklamace vadu odstranil. Zákon Vám ukládá možnosti, kdy můžete požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, lze požadovat výměnu součásti věci a v případě, že to není možné, lze od smlouvy odstoupit, což s ohledem na to, že se jednalo o odstranitelnou vadu a tato odstraněna byla, není vhodným řešením. Zákon však rovněž uvádí, že právo na dodání nové věci, nebo výměnu součáti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má již kupující jednoznačné právo od smlouvy odstoupit. Opravené zboží doporučuji tedy přijmout a v případě, že by se vada opakovala a kávovar tedy nebylo možno řádně užívat, uplatnila bych poté právo na odstoupení od smlouvy.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
19.10.2014   |   IP: 37.48.4xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
moc prosím o radu jak reagovat.Dnes jsem prodala ojetý vůz,který měl vadu v dobíjení.O této závadě byl kupující informován a napsali jsme to i do kupní smlouvy včetně poskytnuté slevy na tuto závadu.Ještě v tento den mi kupující volal,že auto nejede z důvodu toho dobíjení,chce uplatnit další slevu.Automobil nechal odtáhnout do autiservisu na opravu a ještě že bude chtít zaplatit případné další skryté vady.Jak mám reagovat?Má nato vůbec právo?MOC děkuji za radu.Kořístková
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
s ohledem na skutečnost, že kupující byl z Vaší strany obeznámen s existujícím vadami na předmětu koupě a i s těmito auto koupil, pak nyní nemůže uplatňovat práva z vad, na které byl předem prodávajícím upozorněn. Na další žádosti o uplatnění slevy z kupní ceny reagujte odkazem na ustanovení ve zmíněné kupní smlouvě, kterým máte existenci těchto vad ošetřenou. Bude-li kupující dále trvat na dalších slevách, pak mu nezbývá než uplatnit svůj nárok u soudu, obávám se však že šance na úspěch budou z jeho strany velice nízké.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
08.10.2014   |   IP: 78.45.1xx.xxx
Dotaz: Auto Petr Fojtík
Nechal jsem si u tohoto autoservisu dát LPG do auta a hned po měsíci jsem musel znovu k nim naštěstí jsem přežil jelikož se stalo to že páni odbornici samozřejmě proškolení udělali chybu a došlo k prodřeni hlavního přívodu plynu k motoru a v ten moment jsem měl kabinu plnou plynu štěstí že nikde nic nejiskřilo jinak bych byl v pánu. Asi trochu obecného Ohrožení NE? Naštěstí nedošlo k žádným škodám na majetku a hlavně na zdravý. Teď se vymlouvají že to není jejich zavinění, že ta hadice praskla, ale když ode mne přebíral technik vozidlo jasně řekl že tam povolil zavěs té hadice a díky toho praskla. Mam vůbec nějakou šanci se bránit.
Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
podmínkou k náhradě vzniklé újmy, tedy spíše k odstranění vad díla, je uplatnit tyto vady (reklamaci), ve Vašem případě u autoservisu, bez zbytečného odkladu poté, co jste se o nich dozvěděl. Pokud jste tak doposud neučinil, doporučuji provést co nejdříve písemnou reklamaci díla s návrhem na způsob řešení nápravy. Co se týče šance uspět při uplatnění tohoto nároku, nový občanský zákoník rozlišuje vadné plnění na plnění, které způsobuje podstatné porušení smlouvy a plnění, které představuje nepodstatné porušení smlouvy. Vadou způsobující podstatné porušení smlouvy je přitom takové porušení povinnosti, které pro druhou smluvní stranu znehodnocuje celý smluvní vztah, tj. znemožní naplnění známého účelu smlouvy (smluvní strana by při předvídání tohoto porušení smlouvu vůbec neuzavřela). Je-li vada plnění podstatným porušením smlouvy, máte jako objednatel právo na odstranění vady dodáním nového díla bez vady nebo dodáním chybějící části díla, na odstranění vady opravou díla, na přiměřenou slevu z ceny díla nebo právo odstoupit od smlouvy. Je-li vada plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte pouze možnost požadovat odstranění vady díla, anebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
24.09.2014   |   IP: 94.74.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
V práci nám bylo ukradeno ze zamčeného auta cca 100 000kč. Pachatel je natočený na kameře a věc řeší policie. Jezdíme jako dvoučlenná posádka a zaměstnavatel po nás chce vyrovnání dluhu. Ten den jsem neřídil tudíž sem auto nezamykal. Peníze byly v ledvince v autě. Ledvinka nebyla moje a asi jenom 2x jsem vybíral od zákazníků peníze ten den. Můžu se ještě nějak bránit ?

Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
odpovědnost za ztrátu svěřených věcí a hodnot nesete jako zaměstnanci oba stejnou. Byť uvádíte, že jste ten den auto neřídil a tudíž nezamykal, jak se sám zmiňujete, přítomen jste v něm byl a proto za škodu, která zaměstnavateli vznikla při plnění pracovních povinností, odpovídáte a to již tím, že jste ponechali ať už oba nebo jeden z vás ledvinku s penězi v autě, čímž jste zloději výrazně napomohli k jejímu odcizení. To zda bylo auto uzamčené či nikoliv a kdo je skutečných pachatelem by mělo být předmětem šetření policie. Zprostit odpovědnosti se můžete jedině v případě, že byste prokázal, že škoda vznikla bez Vašeho zavinění a zejména tím, že Vám bylo například zanedbáním povinnosti zaměstnavatele nějakým způsobem znemožněno nakládat se svěřenými hodnotami.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
08.09.2014   |   IP: 77.240.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, v dubnu 2013 jsme koupili novostavbu. Jednalo se o dům "na klíč, součástí byl pozemek. Celou stavbu včetně pozemku jsme koupili jako celek. Na pozemku byl evidentní problém s výskytem vody na některých místech. Byli jsme developerem ujištěni, že se jedná o vodu ze sněhu, kterého bylo ten rok mnoho a že je odvod vody vyřešen drenážemi pod pozemkem a že vše bude fungovat. Navíc zde měl být odtokový žlab, který nakonec neudělali. Po celou dobu od nastěhování do domu /11/2013/ řešíme neustálý problém s vodou. V případě přívalového deště máme vodu až u domu, jinak je pozemek v některých místech dost podmáčený. Nyní firma po několika urgencích začala problém řešit další drenáží. Máme ale strach, že se tím problém nevyřeší. V místě výkopu je nyní potok (tolik je zde vody). Máme tu smůlu, že jsme v dolíku a kolem nás (na obecním pozemku) jsou přetékající studny, které tečou k nám na pozemek. Máme chtít po developerovi slevu z ceny pozemku a řešit problém sami? Děkuji, L. Tardonová
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
máte možnost uplatnit své právo z vadného plnění prodávajícího, rozhodné je, zda vadným plněním developera došlo k podstatnému či nepodstatnému porušení smlouvy. V obou případech má kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Důležité je, aby práva z vadného plnění byla uplatněna včas, tzn. bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit. V případě, že tyto kroky nepovedou k nápravě, budete se muset se svým nárokem obrátit na soud.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
04.08.2014   |   IP: 193.86.2xx.xxx
Dotaz: dobrý den,nechal jsem si před odjezdem na dovolenou opravit vůz,servis opravu neprovedl dobře ani 2x.Musel jsem dát vůz do servisu a tím mi vznikla škoda přes 10OOOkč,mám právo vyžadovat ty peníze zpět po tom servisu?Děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
K tomu, abyste mohl řádně uplatnit náhradu škody u servisu, by muselo předejít několik kroků, nejprve by muselo dojít u původního servisu k řádné reklamaci i podruhé provedené opravy, zároveň byste musel od druhého servisu, který Vám provedl finální opravu, obdržet nějaké potvrzení o tom, že původní oprava byla zmařena popřípadě provedena nekvalitně, k čemuž by však mohl postačit i původní reklamační protokol. Základní kritériem pro uplatnění náhrady škody je, aby škoda vznikla, aby byla způsobena jednáním škůdce, tj. je třeba prokázat jeho úmysl, že tedy škodu zavinil. V případném soudním řízení pak může servis dokazovat, že škodu nezavinil a tak se náhradě škody popřípadě vyhnout.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
25.06.2014
Dotaz: Dobrý den..Scháněla jsem pro sebe zlatý zásnubní prstýnek..Sousedka mi doporučila zlatnictví SAN MARCO v Plaze -Liberec...Vyhlídla jsem si jeden,ale paní prodavačka mi ho vyvrátila,že byl velmi slabý a mohl by se ničit,poté mi pomohla vybrat jiný-silnější a říkala,že je možné,že by se mi někdy mohl lehce ohnout...tak jsem si ho rezervovala,jelikož byl stejné tloušťky prstenu,který už léta nosím.Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo,že po skušenostech se zlatými prstýnky narazím na takový,který se hned kroutil jak papír.Přítel dne 30.5.2014 ho byl koupit.Měla jsem ho na sobě necelé dvě hodiny a totálně se ohnul dole a tím ohybem vypadly kamínky,což při takové šířce není možné,že se ohne.ještě ten den jsem šla do zlatnictví říct co se děje a v ten moment mi bylo řečeno,že mě otom informovaly,že se muže ohnout..31.5. ho tam přítel odnesl i s paragonem o koupi,že stímto prstýnkem nejsme spokojeni,že žádáme o vrácení peněz..Pan Manuel stím nesouhlasil a tvrdil si svý,že mne na to informovaly...vzal tedy prstýnek,že ho dají zlatníkovy na posudek...Do posudku jsme uvedly,že chceme penize vrátit..Bohužel nám napsal do posudku toto:(zlatý prsten s kameny.prsten dodán k opravě zdeformovany proto vypadlý kameny..Není to reklamace!! neuznáno vrácení peněz.)..Poté jsem se byla informovat v českém zlatnictví,jestli by bylo možné třeba spodek ještě víc zesílit..Pani prodavačka mi okamžitě řekla,že to není možné,že ten prstýnek nejde upravit,jelikož je to cizí dovoz a mohl by se i rozpadnout..říkala mi že mam narok na vrácení,nebo se obrátit na ČOI,nebo se skusit snimi dohodnout o vrácení penez..Tak tedy přítel šel znovu,P.manuel stále dokola rovná prstýnek k ferari a není možné vrátit peníze,že kdby jsme mely uznanou reklamaci,tak možná by to ještě šlo,ale takto už ne..A to ještě byl opravený ten prsten tak že daly jiný kameny na konce,který není ani zajištěný zoubkama jako zbylý..Prstýnek mam od Té doby stále v krabičce,jelikož se ho bojím nosit...Mužete mi prosim poradit co stím mám dále dělat???Prstýnek po jednom dni pár hodinách a neuznaj reklamaci,prostě nic a svádějí na mě,že já ho poškodila..V životě se mi tohle neastalo u žádného prstýnku a ještě k takovému jednání..a ještě mi prodavačka stále do hlavy dávala,že když si ho rezervuju dá mi okamžitě velikou slevu,to kdybych věděla,tak v životě bych nic od tamtud nechtěla..a už vidím jak mladá holka ničí zásnubák!!!! děkuji za radu
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V každém případě jednání prodejce není v pořádku, jestliže Vás snad na možnost ohnutí nebo zkroucení někdo před koupí upozornil, nemá toto z hlediska reklamace žádný význam, pokud tuto poznámku např. nenapsal na účtenku nebo záruční list. V případě tohoto typu zboží je především nezbytné rozlišovat mezi záruční dobou a životností a běžným opotřebením, mám za to, že ve Vašem případě se jedná zcela jednoznačně o vadu výrobku způsobenou nikoliv vámi jako spotřebitelem. Doporučuji si nechat zhotovit vlastní znalecký posudek od znalce, který nemá spojitost s prodejcem a na základě toho nárokovat dále vrácení peněz. V případě, že prodejce bude stále trvat na svém, doporučuji dát rovněž podnět na Českou obchodní inspekci k prověření postupu prodejce v souladu s právními předpisy. Zároveň bych Vám doporučila, s ohledem na povahu našeho portálu www.zarukakvalit.cz , podělit se o Vaší zkušenost s touto prodejnou s ostatními a to formou vložení hodnocení na náš portál.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
18.06.2014   |   IP: 88.101.7xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, nechali jsme si u firmy vyměnit okno s balkonovými dveřmi a vchodové dveře, firma inzerovala na internetu že je česká plastové okna a dveře dodává s německými komponenty, když nám výrobky namontovali zjistili jsme, že je tam nálepka vyrobeno v Polsku, polská okna jsem opravdu nechtěli pokud ano objednali bychom si je sami, nemáme to do PLR daleko a cena by samozřejmě byla nižší, faktura je na částku 33206,-Kč, nelíbí se nám zapracování oken neboť jsou posazeny na 5 cm PU pěně, která není nosný prvek a okno které měří cca 2 metry a má trojsklo těžko udrží, myslím, že budou problémy s neustálým seřizováním oken,navíc pěnou prosvíta svělko z venku ,není řádně zapěněno, u oken nejsou paropropustné a parotěsnící pásky s tím že jsme si je neobjedali, ale dočetla jsem se, že dle normy 73 0540-2 mají být použity, jinak bude okolí oken plesnivět, prozatím se k naši stížnosti vyjádřili tak, že si nemáme na co stěžovat, prosím o radu co s tím prozatím jsme neprovedli zazdění.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V prvé řadě je nutno provedenou práci u firmy řádně reklamovat, tedy vytknout vady, které se na zakoupeném zboží objevily a zároveň uplatnit Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace, v každém případě takto učiňte písemně. Zásadní skutečnost pro úspěch při reklamaci je, zda se jedná ze strany dodavatele o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. O podstatné porušení smlouvy se jedná v případě, že kdybyste o takové vadě věděli předem, smlouvu byste neuzavřeli, potom si můžete vybrat, zda budete žádat odstoupení od smlouvy a vrácení peněz nebo opravu, slevu či výměnu.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
04.06.2014   |   IP: 109.75.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, dne 3.12.2013 jsem zaplatila za opravu auta v autoservisu Tukas 5800 Kč (cena zahrnovala práci i materiál). Než jsem provedení opravy odsouhlasila, ptala jsem se na přibližnou cenu (bohužel toto jsme řešili pouze telefonicky).Dnes tj. 4.6.2014 mě servis kontaktoval s tím, že částka za opravu měla být o 4700 Kč vyšší (prý zapomněli započítat některé položky materiálu). toto jednání mi přijde nesolidní, protože kdybych věděla, že skutečná částka za opravu bude činit téměř dvakrát tolik než avizovaná částka, s opravou v autorizovaném servisu bych zřejmě nesouhlasila. Mohou po mě tuto částku dodatečně vymáhat?
Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Občanský zákoník stanoví, že zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny, neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, aneb zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu ceny. Obávám se, že na zvýšení ceny Vás tedy měl servis upozornit ještě před provedením opravy, nejpozději před předáním opraveného automobilu a zaplacení ceny za opravu. Nyní již nemůže navýšení ceny nárokovat.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
21.05.2014   |   IP: 46.13.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat, jak je to v našem právním systému s případnou zodpovědností účetní, pokud by podnikatel, kterému vede účetnictví (na ŽL), udělal nějaký podvod? Nepřiznával část příjmů, ale výdaje spojené s těmito nepřiznanými příjmy uplatňoval, schodek v pokladně vyrovnával osobním vkladem do podnikání nebo půjčkou, a tím vytvářel výraznou ztrátu společnosti. Kontroly z finančního úřadu byly vždy s vedením účetnictví spokojeny, nebyly žádné problémy. Účetní pracuje pouze s doklady a podklady, které jí podnikatel předá.
Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Právní rozdíl je založen na skutečnosti, zda tato účetní o těchto podvodech podnikatele věděla, či ne. Pokud účetní o podvodech nevěděla, pak je nutné toto v případném trestním řízení dokázat, přičemž břemeno důkazní leží na soudu. Pokud by Účetní o podvodech věděla a tuto skutečnost neohlásila na Policii ČR, tak se jedná o trestný čin spolupachatelství při podvodu dle § 23 a § 209 Trestního zákona.
Na dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
23.04.2014   |   IP: 2a00:1028:838e:2...
Dotaz: Odstoupení od kupní smlouvy
Zemědělské pozemky máme je v současné době ve spoluvlastnictví rovným dílem. Bratr souhlasil, že je prodáme všechny. Na základě toho jsme uzavřeli s realitní kanceláří Smlouvu o zprostředkování prodeje pozemků, kterou jsme oba podepsali. Když realitní kancelář zajistila kupce a předložila Kupní smlouvu, bratr prohlásil, že si to rozmyslel. Kupní smlouvu nepodepsal a sám pozemky koupit nechce.
Pozemky se nyní snažíme rozdělit, ale zatím se dohoda nedaří.
Druhá možnost je prodej ideální poloviny, ale v případě, že se to vůbec podaří, bude prodej dle vyjádření realitní kanceláře pro nás značnou finanční ztrátou oproti původní kupní ceně.
Můžeme na základě výše zmíněné podepsané zprostředkovatelské smlouvy požadovat na spolumajiteli požadovat úhradu škody, která nám vznikne z důvodu zmařeného prodeje.
Je možné jiné řešení?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V jistém smyslu ano, v případě, že budete schopni prokázat, že bratr zapříčinil nemožnost prodeje pozemků, lze se na něm domáhat případné náhrady škody, kterou Vám způsobil tím, že pozemky odmítl prodat. Mám však za to, že tento nárok by pro Vás nevyplíval přímo ze smlouvy o zprostředkování, uzavřené s realitní kanceláří, ale spíše z jiného závazku sjednaného jen mezi Vámi a bratrem, jehož obsahem je právě dohoda o prodeji. Nároku na případnou náhradu vzniklé škody byste se museli domáhat soudně, přičemž byste museli prokázat, že škoda skutečně vznikla, že byla zapříčiněna jednáním Vašeho bratra. Upřímně se zároveň obávám, že by se jednalo o velice zdlouhavé soudní tahanice. Pokuste se raději docílit zrušení a rozdělení podílového spoluvlastnictví a to tedy dohodou nebo soudně.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
23.04.2014   |   IP: 79.170.2xx.xxx
Dotaz: Můj známý z Banské Bystrice po havarii auta poblíž Turnova si nechal opravit auto v autoopravně u P. Fryče v Turnově. Při přebírce aut neudělal zakázkový list a ani nechtěl dát předběžnou kalkulaci.Zákazník si přál auto opravit a dodat originální náhradní díly Místo toho pan Fryč dodal díly z bouraného auta sice stejné značky ale z auta mladšího o 8 let takže díly nepasovaly a vlastně přizpůsoboval auto náhradním dílům takže tím jej ještě poškodil. Za práci si účtoval neúměrnou částku 27 TIS KČ a při tom bylo poškozeno jen z přední čási vlevo t.j. světlomet přední nárazník a kapota. Můj dotaz jak má zákazník postupovat proti nekalému chování autoservisu. Děkuji za vyřízení.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Prvotně by měl zákazník uplatnit veškerá práva z vadného plnění autoservisu. Především tedy provést řádnou reklamaci vad díla (opravy). Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava při převzetí věci objednatelem, byť se projeví až později. Taktéž odpovídá za vady věcí a dílů, které pro opravu opatřil a použil, má ohledně nich postavení prodávajícího. Jako objednatel právo na odstranění vady opravou nebo dodáním chybějící věci. Stejně tak má právo na přiměřenou slevu z ceny opravy či úpravy nebo od smlouvy odstoupit. Objednatel musí zvolené právo sdělit zhotoviteli při oznámení vady nebo co nejdříve poté. Objednatel může odstoupit od smlouvy nebo se dožadovat slevy, pokud zhotovitel neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo to odmítne.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
16.04.2014   |   IP: 85.207.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,prosim o radu.Prodejce profi párty stanu mi nechce uznat reklamaci a to z duvodu že jsem se neřídil manuálem o stanu.Tento mi ale nebyl dodán,proto jsem neměl přesné informace jak se stanem zacházet a hlavně že jsem jej měl při větru více jak 12. m. za sek. vždy složit.Bránil jsem se, že bez manuálu jsem neměl přesné informce a je jejich povinností jej dodat se zbožím.To paní odmítá,měl jsem si o něj prý zažádat sám když jsem ho nedostal.Po té se zároven omluvila že jej skladník zapoměl přiložit k balíku a reklamaci stále odmíta,a za škodu si mužu pouze sám.Pro upřesní ještě podotýkam že jsem po roce stan již jednou reklamoval.Na stanu se potrhala plachta na střeše,stan byl vyměněn za nový bez problému,opět bez manuálu.Nyní znovu po roce má stan i navíc polámanou hliníkovou konstrukci,to již nechtěj uznat a znuvu se ohánějí manuálem,který jsem nikdy neviděl.Předem děkuji za radu.S pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Ke každému výrobku musí automaticky výrobce či obchodník přiložit návod v jazyce státu, kde se zboží prodává. Pokud tento není přiložen, pak není Vaší povinností, abyste si jej vyžádal. Argumentace prodávajícího, že jste se neřídil manuálem, je zcela nerelevantní, jelikož jste tento neměl k dispozici. Co se týče Vašeho nároku z reklamace, pak máte nárok na výměnu či odstranění vadného kusu a to nehledě na dodání či nedodání manuálu k tomuto stanu.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
19.03.2014   |   IP: 109.80.5xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,zakoupila jsem sedací soupravu ,která se mi po necelém roce rozpadla.Podala jsem reklamaci,ale ani po35dnech se nikdo nepřišel podívat na závadu,Reklamaci obchod vůbec neřešil podala jsem vyřešení problému soudu.Soud nám dal zapravdu,ale firma se nijak s námi neskontaktovala,ani nám nevrátila peníze a nevzala si sedací soupravu zpět jak jsme žádali.Právník bude požadovat exekuční řízení.Dnes jsem ale zjistila,že firma jede dál,ale má změněný název,Před rokem se jmenovala nábytek-Sakal s.r.o. Nyní nábytek S" zbytek (akal je začerněn,Mám obavy jestli se vůbec nějak domohu práva.Jméno vedoucí zůstává stejný i prodej sortimentu je stejný,Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pro účely exekuce není hlavním, zda firma změnila svůj název. Firma totiž je rozpoznatelná dle jiných znaků jako je identifikační číslo firmy a sídlo. Všechny změny těchto údajů firmy navíc musí být zavedeny v obchodním rejstříku, kde jsou velmi snadno dohledatelné. V soudním rozhodnutí je firma velmi podrobně identifikována právě vícero indentifikačními prvky.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
22.01.2014
Dotaz: Dobrý den,
15.3.2012 jsem si zakoupila v prodejně mobilplus na Soukenném náměstí 1 v Liberci mobil Nokia Lumis 800 za 8799,- Kč. V listopadu 2012 jsem odnesla do této prodejny, která je zároveň i opravnou svůj mobil z důvodu, že nešel zapnout. Po 14 dnech mi byl vrácen s tím, že závada se během testování v opravně neobjevila. V dubnu jsem mobil opět dala do opravny s tou samou závadou. Po 14 dnech mi byl vrácen s tím, že byla zjištěna oxidace, na kterou se záruka nevztahuje a mobil mi mohou opravit za 1600,- Kč. V srpnu jsem mobil opět odnesla do uvedené opravny s tím, že souhlasím s opravou za 1600,-Kč. Po týdnu mi byl mobil vrácen s tím, že deoxidace negativní a telefon se nepodařilo opravit. Vypravila jsem se tedy do jiné opravny MAXMOBIL v Pražské ulici, kde mi slíbili opravu za 1000,- Kč. Závěr z opravy zní : deska bez oxidace, vyzkoušeno pájení, neopravitelná vada desky.
Napsala jsem přímo do Nokia complaint (reklamaceopravy@nokiacomplain.cz), kde podle IMEI telefonu zjistili, že můj mobilní telefon není určen pro Českou republiku a jedná se o tzv. ŠEDIVÝ DOVOZ. Jelikož mám ještě jeden mobil Nokia zakoupený v této prodejně, tak jsem si nechala zjistit i jeho původ. Dle IMEI nemá platnou záruku u výrobce v ČR, ani v EU, země původu je TAIWAN.
Prodejna mobilplus není autorizovaný prodejce ani oprávce mobilů Nokia. V této prodejně mi bylo řečeno, že každého zákazníka na to upozorňují, což není pravda a dále, že je ne paragonu uvedeno : Aktualizován software s českou verzí, čehož si málokdo všimne.
Byla jsem v prodejně za panem vedoucím Tomášem Faksou, ale pro ně je mobil již bez záruky a není o čem jednat, prý si ho mohu dát doma na poličku. Opravdu zvláštní přístup k vyřizování reklamace.
Žádám o vrácení peněz.

.


Produkt

Nokia Lumia 800


Požadované řešení

Vrácení ceny mobilu 8799,- Kč
Prosím o Váš názor.
Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jestliže jste reklamaci provedla řádně v reklamační lhůtě. Prodejce měl povinnost vadu odstranit, pokud se jednalo o vadu neodstranitelnou, potom jste měla nárok na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní ceny. Nicméně ve Vašem případě a dle toho co uvádíte, bych zmíněné skutečnosti nechala prověřit orgány činnými v trestním řízení a obrátila se přímo na Policii ČR s podnětem na prověření jednání prodejce s podezřením na spáchání trestného činu podvodu a prověření existence oprávnění k prodeji (platné licence) a původu prodávaného zboží.
Na tento dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
22.01.2014
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když chci odstoupit od kupní smlouvy garáže (v záruční době) - do garáže teče a je postavená z nekvalitního materiálu, máme znalecký posudek a podle něj hrozí zřícení stropu garáže (na střeše garáže je totiž předzahrádka a stojí na špatných základech). Může po nás chtít původní majitel zpětně nějaký nájem? Předem děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Obecnou právní praxí je při odstoupení od smlouvy nepožadovat žádnou kompenzaci za užívání předmětu koupě. Odstoupením od smlouvy se právní vztah ruší od počátku, a tak nemůže prodávající od Vás žádnou peněžitou kompenzaci požadovat.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
15.01.2014
Dotaz: Dobrý den, potřeboval bych poradit, měl jsem dopravní nehodu, kterou jsem nezavinil a byl jsem při nehodě zraněn. Zranění: distorze krční páteře a léčení 12 dní. Potřeboval bych vědět, jaké tiskopisi mám vyplnit a na co mám nárok od pojišťovny. Na pojišťovně jsou nevrlí a připadá mi, že se mnou chtějí zamést. Doktorka mi řekla, že mám donést k vyplnění tiskopis o úraze a pojišťovna mi poslala jen tiskopis o bolestném. A ještě dotaz, je v mé blízkosti, nějaká právní poradna, která by mě zdarma zastoupila, eventuelně by si náklady naúčtovala z povinného ručení. Děkuji za odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nejprve k bezplatnému právnímu zastoupení. V případě, že potřebujete zastoupení advokátem a nemžete si ho dovolit, můžete se obrátit na Českou advokátní komoru s žádostí o přidělení advokáta, který Vám bude ochoten poskytnout právní rady a zastoupení bezplatně. V rámci takové žádosti však budete muset doložit, že si advokáta skutečně s ohledem na svoje poměry, nemůžete dovolit. Podrobnosti jak postupovat najdete přímo na stránkách ČAK http://www.cak.cz/.
Otázky ohledně tiskopisů Vám musí zodpovědět především příslušná pojišťovna, kde jste nahlásil úraz. Co se týče nároků na odškodnění záleží na povaze zranění (zda se jedná o zranění s trvalými následky…..), rovněž na formě Vaší pojistky, dle těchto kritérií a srovnávacích tabulek pak pojišťovna vyčísluje výši pojistného.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
15.01.2014
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz. Zlomila jsem si ruku na neočištěném chodníku, který patří městu. Mám úrazové pojištění. Mohu uplatnit škodu jak u své pojišťovny, tak u města, které má na tyto situace pojištění ? Moc děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zcela jistě tuto událost nahlaste u své pojišťovny v standardním procesu. Dále pak je nutné, se ujistit, zda chodník patří skutečně městu, pokud ano pak se na ni můžete obrátit s žádostí o náhradu při ublížení na zdraví dle § 2958 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Máte nárok nejen na tuto náhradu, ale dle § 2959 také na náhradu „za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného“ která se nahrazuje „peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu“. V této žádosti a dále pak bude důkazní břemeno ležet na vaší osobě, a tak je nutné si opatřit důkazy o této události. Nejlépe fotodokumentaci místa, kde došlo k této nehodě, pokud máte svědka, pak také jeho výpověď. Tuto žádost podejte na Magistrát příslušného města, městský úřad nebo obecní úřad.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
08.01.2014
Dotaz: Dobrý den
Mám problém reklamovala jsem zboží z internetového obchodu aggr.cz posílala jsem to poštou za pár dní mi přišel email že to převzali a že mě budou v průběhu informovat a už je to 2 měsíc a nezvedají telefony neodpovídaj na emaily prostě nic je to drahé zboží a nechci jim to jen tak nechat co mám dělat přes co to mám řešit ?
Děkuji za odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace máte stejná práva jako v případě neodstranitelné vady věci (odstoupit od smlouvy, tj. nechat si vrátit peníze, nebo vyměnit výrobek). Při odeslání poštou je pro počítání lhůty rozhodné, kdy prodejce obdrží reklamované zboží do sféry svého vlivu a od následujícího dne již poběží reklamační lhůta. Reklamace tedy měla být již vyřízena, nyní tedy můžete požadovat zpět peníze za zakoupené zboží. S žádostí se písemně obraťte nejprve na prodejce, přičemž jej upozorněte na skutečnost, že v případě jeho nečinnosti budete vymáhat vrácení peněz soudně. Pokud tedy nebude reagovat, podejte k soudu žalobu na vydání platebního rozkazu ve výši, kterou tvoří tedy kupní cena.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Dobrý den,28.11.2013 mi na parkovišti nabourali auto,byl sepsán záznam o dopravní nehodě a určený viník nehody.Já osobně jsem u nehody nebyl,jsem pouze poškozený.Dne 3.1.2014 mi servis sdělil,že mám opravené auto,ale nevydá mi ho z důvodu nezaplacení ČESKÉ POJIŠŤOVNY a musel jsem ten den vrátit náhrad.vozidlo z autopůjčovny.Cítím se jako rukojmí mezi pojištovnami,protože mám opravené auto,ale mám chodit pěšky..?Denně dojíždím do práce. 1)Může opravna držet mé vlastní auto jen proto,že se pojištovny nejsou schopny dohodnout a zaplatit požadovanou částku,protože viník se odvolal a tento proces,než se vyřeší může trvat i několik měsíců?Neměla by to zaplatit pojišťovna a po určení viníka vymáhat po pojišťovně viníka? 2)Neměla by mi pojištovna vyjít vstříc a dovolit mi zapůjčení náhrad.vozidla,než se případ uzavře a ne jenom po dobu opravy? 3)Připadá Vám adekvátní odpověď od likvidátora,že mám a)přemluvit viníka,aby se přiznal; b) Zaplatit opravu ze svých peněz(90 000,-)
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Servis nemá dle mého názoru žádný nárok na zadržování vozidla, pokud byl při nehodě určen viník nehody a tedy i povinný z náhrady škody na autě, měl by fakturovat opravu především jemu. Záleží však jak dobře byl záznam o dopravní nehodě sepsán a zda byl skutečně určen viník, který se k tomu přiznal. Jestliže je bezesporu viníkem druhý účastník nehody, pak je povinnost zaplatit škodu na jeho straně. Nicméně pokud využil opravného prostředku proti rozhodnutí o určení viníka a likvidaci škody, může, jak sám uvádíte spor o to, kdo je skutečným viníkem nehody trvat nekonečně dlouho. Pokud tedy viník určen nebude, někdo opravu vozu zaplatit musí a pokud se viník nepřizná a Vy máte zájem na vydání vozu, budete si muset opravu nejprve uhradit z vlastních nákladů a poté se domáhat náhrady na pojišťovně viníka či přímo na něm.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Dobrý den, 20.listopadu jsem se obrátila na Vás o radu jak mám postupovat ohledně sousedů, kteří udělali betonový základ pro oplocení jejich pozemku a my máme celý roh mokrý. Izolaci jsme provedli a stějně roh domu je mokrý. Uváděli jste, že bude asi nutno si nechat udělat odborný posudek - můžete mi poradit kdo tavé posudky vyhotovuje? Předem děkuji.
S pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Posudky vyhotovují především znalci specializovaní na obor dané problematiky. Existují i přímo specializované znalecké ústavy. Ve Vašem případě bych se obrátila na znalce z oblasti stavebnictví, oceňování nemovitostí……atd., seznam přímo soudních znalců najdete na stránkách www.justice.cz v sekci ostatní, odkaz znalci a tlumočníci, kde si můžete vybrat přímo dle zadání oboru a kraje. Jinak možno rovněž najít po zadání „znalec a obor“ v jakémkoliv internetovém vyhledavači.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Dobrý den mám dotaz reklamoval jsem peněženku a reklamaci uznali(výměna), ale zboží stejné barvy nemaji mám nárok na vrácení peněz nebo pouze výběr jiného zboží ve stejné hodnotě? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud prodejce vadu uznal. Máte nárok na opravu zboží, pokud je vada odstranitelná, na výměnu za zboží stejného druhu (tj. barvy, materiálu atd.), pokud není možno, můžete od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
20.11.2013
Dotaz: Dobrý den, mám jeden dotaz spíše poradit kam se mám obrátit. V roce 2009 si u našeho domu koupili pozemek mladí lidé. Při oplocování jim byl dán stavební souhlas ,kdy oplocení budeou tvořit ocel. sloupky a pletivo. V přední části vjezdová vrata a tady je kámen úrazu. V té přední části udělali betonový práh, který je dlouhý asi 5 m a hluboký nejméně 30cm a je pouze 10 cm od našeho domu. Od té doy máme přesně od tohoto prahu mokrý dům do výše 1,5 m. Udělali jsme izolaci a stále zůstává mokrý roh našeho domu zvláště při deštích.Po dotazu na stavebním úřadě nám bylo písemně sděleno, že touto stavbou náš majetek nebyl nijak dotčen.Ještě uvádím, nemají žádnou kanalizaci na odtok dešťové vody. prosím, o sdělení kam se máme obrátu nyní. Podotýkám, že máme již i mokrou stěnu uvnitř domu včetně plísně.
Předem děkuji a jsem s pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V tomto okamžiku třeba situaci řešit přímo se sousedy, tedy majiteli pozemku, v důsledku jejichž stavby došlo ke škodě na Vašem majetku. Jako poškození tedy máte právo domáhat se odstranění následků a případně i náhrady vzniklé škody, způsobené takovou stavbou. Prvotně vyzvěte dotyčné k nápravě s upozorněním na vzniklé škody na Vašem domě. Očekávejte však z jejich strany obranu včetně argumentace ze stavebního úřadu. Pro případné další kroky (soudní) budete však potřebovat vyhotovit znalecký posudek, který bude jasně dokládat, že mokrý roh Vašeho domu je důsledkem špatně provedené stavby u sousedů.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
20.11.2013
Dotaz: Dobrý den, objednal jsem si postel, která mi přišla otlučená. Volal jsem prodejci, ze chci buď slevu, nebo vracení zboží bez udání důvodu a nebo reklamaci. Ale vzhledem k tomu, že na to hodně spěchám, tak maximálně týden. Prodejce samozřejmě chtěl reklamaci. Jenže už je to týden a půl a výrobce se začíná vymlouvat, že na to má 30 dní. Chci se zeptat, jestli můžu vrátit zboží i když běží reklamace, popřípadě jestli se vracení zboží bez udání důvodu bude počítat až mi přijde nové zboží. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Neuvádíte, o jaký druh nákupu se jednalo. Při nákupu v běžném kamenném obchodě, není možné odstoupit od smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodů a dostat tak zpět veškeré peníze. V internetových obchodech a při tzv. nákupu na dálku (třeba přes telefon nebo katalog), může spotřebitel odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů a obchodník to musí akceptovat. Toto právo vychází zejména ze způsobu nákupu zboží a to „na dálku“ a zákazník nemá možnost si ho předem důkladně prohlédnout. Pokud se tedy jedná o nákup v obchodě, musí proběhnout řádná reklamace, teprve na základě jejího vyřízení (uznání), máte nárok na výměnu zboží, opravu nebo vrácení peněz. Je třeba si hlídat uběhnutí 30ti denní lhůty, jelikož prodejce nemá povinnost Vás o vyřízení reklamace informovat, solidní obchodníci Vás informují, nicméně lepší je si věci hlídat. V případě automatické výměny zboží by toto mělo proběhnout zpravidla do 14 dnů.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Dobrý den,
můj syn byl / 4.třída/ minulý týden hrubě napaden spolužákem, kdy jej dotyčný na zemi kopal do břicha a kolenou, mlátil mu hlavou o lavice, a tlačil ho k oknu, že jej z něj vyhodí se slovy "zhebni".
Vše jsem projednala s matkou spolužáka, kdy ona za ním pevně stojí , a vinu svádí i na mého syna, který ale v žádném případě není žádný rváč, spíše je to "truhlík".
Situaci jsem tedy začala řešit i ve škole, kdy se prokázalo, že můj syn mluví pravdu, a skutečně k dané situaci došlo.
Škola poslala spolužáka na psychoterapii ke školní psycholožce, a více dohlíží na dění o přestávce. Jedná se o problémového žáka, ale z klasické "slušné" rodiny.
Vzhledem k útrapám mého syna nechci, aby toto napadení zůstalo bez následků, navíc i vzhledem k tomu, že přístup jeho rodičů je k tomuto problému neadekvátně benevolentní.
Jak bych měla prosím dále postupovat? Jedná se mi o odškodnění prožitého traumatu mého syna, který má dodnes problém, aby šel v klidu do školy. Děkuji,
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Situaci je tedy třeba primárně řešit s rodiči spolužáka, kteří jsou tedy vzhledem k jeho nezletilosti v postavení zákonných zástupců. Ve Vašem případě by se tedy jednalo o uplatnění nároku na odškodnění nemajetkové psychické újmy, což je poměrně složitá záležitost. Dle ustanovení § 11 občanského zákoníku má každý právo „na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“ V případě, že někdo neoprávněně zasáhne do práva na ochranu osobnosti a způsobí tím jinému imateriální újmu, je za takovou újmu odpovědný a poškozený může nárokovat odškodnění takto vzniklé nemajetkové újmy. Je třeba podotknout, že soud v těchto případech klade velice vysoký důraz na zjištění, byla-li splněna podmínka příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a vznikem psychické újmy, tzn., že jednáním spolužáka došlo ke způsobení psychické újmy Vašemu synovi. Je proto nutné řádně prokázat a doložit všechny tvrzené skutečnosti, abyste byla v uplatňování svého nároku úspěšná. Pro zajištění klidu jak synovi tak Vám by spíše stálo za úvahu popřemýšlet o změně školy nebo alespoň přeřazení do jiné třídy.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Dobrý den.

Jsem po operaci syndrom karpálních tunelů,podloženo vyšetřením.Dne 18.10.2013 jsem se nechala vyšetřit na pracovním lékařství v Českých Budějovicích zda jde o nemoc z povolání.Mudr. Múllerová mi řekla,že musím podstoupit jejich vyšetření což jsem u dělala,ale zjistila že mudr.Burdová,která mi dělala vyšetření EMG mě nevyšetřila důkladně a zanedbala další potřebné vyšetření,které bylo potřeba.Mudr.Múllerová mě upozornila,že s tohoto důvodu mi nepřiznají nemoc z povolání a rozčilovala se,že už několikrát upozornila mudr.Burdovou,aby dělala důkladně toto vyšetření.Já jsem jí zdělila,že mám náročnou práci a pracuji v nepřetržitém provoze 12h a to má i v záznamu.Tak,že mě mudr.Burdová poškodila a mudr.Múllerová mi řekla,že se pokusí s mudr.Burdovou domluvit a pokud to nevíjde,tak mám podat na mudr.Burdovou žalobu.Dnes mi volala mudr Múllerová z pracovního lékařství že mi zamítly uznat nemoc z povolání a mudr.Burdová byla dost nepříjemná a arogantní ,když mi mudr Múllerová řekla,že mi to z její viny a nedostatečného vyšetření a její nedbalostí zamítly,pak mi řekla, že mám podám žalobu za poškození.Nestačí,že mám ještě problémy po operaci že mi špatně odoperovali ruku a 19.11.2013 mám nastoupit do nemocnice na opravu.Uznáte ,že se nějak bránit musím,ale nevím jak?Prosím moc prosím poradí te mi jak dál?Ze zaměstnání mě propustí už pro ně nebudu dost dobrá je mi 51 let a ještě když mám bolavé ruce,tak mě už nikdo nezaměstná.Prosím o vaše vyjádření.

Přeji pěkný den.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Proti postupu lékařky se můžete bránit podáním žaloby na náhradu škody, která Vám vznikla jejím nedůkladným postupem při provádění vyšetření, což vyústilo ve výsledek, že Vám nebyla uznána nemoc z povolání. Vzniklou škodu však budete muset řádně vyčíslit, tj. ušlý zisk, případnou nemajetkovou újmu, atd.……) jedná se o záležitosti poměrné náročné na dokazování u soudního řízení, proto doporučuji využít služeb některé specializované advokátní kanceláře, která Vám poradí jaké přesné kroky podniknout k úspěšnému vymožení svého práva. Nemáte-li peníze na advokáta, obraťte se na Českou advokátní komoru, která Vám pomůže s možností využití některého z advokátů/tek zapsaných v seznamu advokátu bezplatně. K otázce propuštění ze zaměstnání bych prozatím nedělala ukvapené závěry, chápu, že vzhledem k Vaší situaci takovou reakci od zaměstnavatele očekáváte, nicméně vždy můžete s ohledem na svůj zdravotní stav žádat přeřazení na výkon jiné vhodné práce, pokud Vám však takový výkon práce zaměstnavatel neumožní do 15 dnů od předložení lékařského posudku, dle kterého nemůžete dále bez vážného ohrožení zdraví práci vykonávat, máte nárok okamžitě ukončit pracovní poměr s nárokem na odstupné.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
09.10.2013
Dotaz: Můj pes bernský salašník udajně pokousal jokšíra.Náš byl volně,jokšír ho provokoval štěkáním a jeho panička tak ječela,že dní náš se vylekal a lechce ho chytil.Druhý den panička s pejskem jela na veterinu.Přišla si stěžovat ,že má trau..tříselnou kýlu,a že pokud kyla nezaleze,bude se muset operovat.Za 14 dní ho nechala operovat na traum.kýlu a donesla mě dvě faktury na 600Kč a 3000kč.ptala jsem se veterináře jestli je to možné.Postup byl prý nestandartní,diví se že pejsek nebyl operovaný ihned po napadení,že ho nechala 14 dní běhat po sídlišti.Nesouhlasím se zaplacením fa.poraďte prosím,jak mám postupovat,myslím si že majitelka zneužila toho všeho,nechá si neoprávněně zaplatit operaci.Navíc je sprostá a urážela mojeho zemřelého manžela.Děkuji za radu
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle ust. § 415 občanského zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Pokud pes způsobí škodu, je vlastník (majitel) psa za tuto škodu odpovědný, jelikož si má v rámci prevence způsobení možné škody každý majitel zajistit psa tak, aby tento nezpůsobil škodu. Tato odpovědnost majitele psa za škodu může být zmírněna spoluzaviněním poškozeného (poté poškozený nese škodu poměrně), popř. odpovědnost za škodu vlastníka psa může být zaviněním poškozeného eliminována úplně (třetí osoba psa provokovala apod.) Aby však po Vás mohla dotyčná paní požadovat náhradu škody na zdraví svého psa, bude muset prokázat, že jeho zranění (či špatný zdravotní stav) byl příčinou útoku Vašeho psa, tedy že zde vznikla příčinná souvislost mezi jednáním Vašeho psa a následným vznikem škody na zdraví jejího psa. Jednoduše řečeno pokud by dotyčná skutečně trvala na náhradě škody v podobě úhrady za ošetření psa, musela by prokázat, že tato zdravotní komplikace vznikla jako následek útoku Vašeho psa a že se nějakým způsobem rovněž nepodílela na vzniku škody.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
09.10.2013
Dotaz: Dobrý den, syn bydlel s 2 kamarády v pronajatém bytě 3 +1 . Každý měl svůj pokoj. /Poté dlužil za nájem 9 tis. a jeho spolubydlící mu sami od sebe vyměnily zámek - tudíž tam tam již neměl přístup. Jeho nábytek a osobní věci zůstaly v bytě. Majitelka mezitím pronajala pokoj jinému zájemci, který tvrdil, že vybavení je jeho. Mezitím syn doplatil nájem a když si chtěl odvézt věci, byly pryč. (nový nájemce je ukradl a odvezl).Kdo má v tomto případě zodpovědnost a po kom můžeme žádat náhradu - jde-li to vůbec? Syn navíc dluh řádně doplatil a též mu majitelka odmítla vrátit kauci pro pozdní plnění.
Moc bych potřebovala poradit v co nejbližším termínu, protože se chystám záležitost řešit s majitelkou. Děkuji moc
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Z uvedené jednání je odpovědný především pronajímatel bytu. Dle judikatury Nejvyššího soudu neplacení nájemného opravňuje pronajímatele podle nájemní smlouvy k tomu, aby smlouvu vypověděl, avšak nikoli k tomu, aby nájemci fyzicky znemožnil užívání místnosti jako předmětu nájmu, dokud nájemní vztah trvá. Proto v prvé řadě neměl být synovi znemožněn přístup do bytu, dokud tedy trval nájemní vztah a to i za okolností, že neplatil nájemné. Na což rovněž navazuje odpovědnost pronajímatele, v případě, že znemožnil nájemci přistup do bytu, za věci ve vlastnictví nájemce. Z tohoto titulu se tedy má syn nárok domáhat náhrady škody za odcizené věci přímo na pronajímateli, tento musí prokázat, že škodu nezavinil, popřípadě se musí domáhat zpětné náhrady této škody na skutečném viníkovi.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
02.10.2013
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu jak dále postupovat.
Synovi spolužák poškodil mobilní telefon. Poškozený jsem ho předala matce synova spolužáka, která přislíbila opravu závady, pokud by nebyla možná, tak koupi nového přístroje (náš bez vad, starý cca 6 měsíců), nebo vyplacení nákupní ceny přístroje s tím, že poškozený si ponechá.
Po třech měsících jsem obdržela "opravený" telefon, ovšem s vadami, které na něm původně nebyly. Prach pod displejem (způsobeno neodbornou manipulací v servisu) a vpáčené navigační tlačítko (předpokládám k zamáčknutí došlo rovněž při výměně displeje).
Přístroj jsem opět předala matce spolužáka s tím, že žádám, aby byl uveden do stavu, v jakém se nacházel v době těsně před poškozením. Ta to odmítla a více se věcí údajně nebude zaobírat.
Jak mám postupovat, obávám se, že domluva nebude možná.
Děkuji Vám
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V rámci obecné odpovědnosti za škodu, každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. V případě nezletilého za škodu odpovídá jak samotný nezletilý (je-li dle zákona schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky) a společně a nerozdílně s ním i osoba vykonávající nad ním dohled tj. rodič, zákonný zástupce.
Proto v každém případě trvejte na nápravě a to buď náhradou škody v penězích nebo uvedením do předešlého stavu, přičemž je třeba mít na paměti, že pro určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození. K náhradě škody vyzvěte škůdce písemně s upozorněním, že v případě nečinnosti z jejich strany, budete záležitost řešit podáním žaloby na náhradu škody u soudu. Je zde možnost rovněž opravu uskutečnit na svoje náklady a poté tyto žádat od matky spolužáka. Neuvádíte však hodnotu mobilního telefonu, proto bych se nejprve i v případě nutnosti podání žaloby, pokusila o dohodu, jelikož soudní náklady mohou být vyšší než samotný mobilní telefon či jeho oprava.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
25.09.2013
Dotaz: Dobrý den,zakoupila jsem si v prodejně bundu. Tu jsem zaplatila, prodavačka mi ji zabalila do tašky. Taška i s bundou zůstala u pokladny. Přítel si ještě dokupoval dvě trička a když je zaplatil, vyšli jsme z prodejny ven. Hned poté jsem zjistila, že moje zaplacená bunda zůstala na pultě. Hned jsem se vrátila, ale prodavačka tvrdila, že tam nic nezůstalo. Nikdo se se mnou už nechtěl bavit, jen, že mám nechat svoje telefonní číslo a že mi zavolají. Už je to tři dny a nikdo se neozval. V obchodě mají kameru přímo nad pokladnama. Když jsem na to podotkla, tak mi bylo řečeno, že na kameru se dívá jen p. ředitelka a oni mi nemohou záznam ukázat. Mám nějakou šanci, že bundu dostanu nazpět? Nebo to byla moje chyba,že jsem si ji nevzala hned po zaplacení do tašky? Můžu se domáhat vidět ten záznam z kamery? Na koho se mám obrátit?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
primárně jste měla jednat ihned na místě a nechat si ukázat kamerový záznam, popřípadě zavolat vedení. Pokud se doposud (3dny zpětně) prodejna neozvala, obávám se, že se musíte smířit se ztrátou. Opačný případ by nastal, kdyby Vám pokladní po zaplacení zboží nevydala a Vy se domáhala vydání zaplaceného zboží, nicméně musela byste dokázat, že k pochybení došlo na straně prodejce. I v případě, že byste se prokázala nyní zpětně dokladem o zaplacení, mám za to, že byste obtížně dokazovala, že jste tašku s bundou skutečně onoho dne zanechala na pokladně.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
11.09.2013
Dotaz: Dobrý den , chtěl bych se zeptat odstoupení od smlouvy při koupi nového vozidla (skůtr) , 27.7.2013 a nevím si rady jak na to aby mi vrátili peníze , nebo eventuelně výměna zboží . Podle mě má ten skůtr pravděpodobně konstrukční vadu a oni mi tvrdí že to tak má být ale já si myslím že ne protože na tom jezdím a nedá se to udržet na silnici, se to celé rozklepe. Tak pokud by bylo možné mi poradit jak postupovat. Děkuji za kladnou odpověd Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zjistil-li jste na zboží závadu, tedy jedná se o jakýkoliv rozpor s kupní smlouvu (tzn. vozidlo není ve stavu, jaký je uveden v kupní smlouvě) máte právo na slevu z kupní ceny, opravu nebo výměnu. Jedná-li se o vadu, pro kterou nelze vozidlo používat, máte nárok na odstoupení od kupní smlouvy s nárokem na navrácení zboží a obdržení celé kupní ceny. Odstoupení od smlouvy je třeba učinit písemně, jeho účinky nastávají okamžikem doručení druhé straně, smlouva tímto okamžikem zaniká a strany si musí vydat navzájem poskytnutá plnění. V případě, že nedosáhnete tímto způsobem nápravy, bude třeba uplatnit svůj nárok na odpovědnost za vady zboží a poskytnutí náhrady či vrácení kupní ceny, cestou soudní žaloby.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: dobrý den, maminka šla na procházku se psem a zaútočil na ni 2x pes, kterého neměl majitel opakovaně na vodítku. Jednou si ho stáhl a pak pes maminku pokousal na noze. Doba léčení je zatím 4týdny. Má komplikace s ránou, možná bude muset být tkán odebrána a udělána plastika. POlicie věc ještě nekvalifikovala. Teprve ted se chystá vyslechnout máti a svědkyni. Chtěl bych se zeptat jak máme dál postupovat, pokud bude věc jen přestupek. Jak posuzuje policie vážnost toho napadení, poranění, aby to byl trestný čin? Pán přestal po vyšetřeních psa komunikovat, navíc ještě vyhrožuje tr.oznámení za pomluvu. Samozřejmě máti říká každému na potkání, jak ji pes pokousal atd. Máme počkat jak věc dořeší policie? případně můžeme vznést nějaký odpor vůči posouzení - přestupek-trestní čin. a jak postupovat ve věci náhrady škody na zdraví? Stačí vyčíslit náklady (poplatky, doprava) + nechat obodovat zranění a sepsat s tímto žalobu? A výsledek, že chceme platební rozkaz? Děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den.
Aby jednání útočníka resp. jeho psa bylo posuzováno jako trestný čin ublížení na zdraví, musí být jeho následkem podstatné omezení v běžném způsobu života poškozeného na dobu nejméně 7 dnů. Záleží tedy, jak závažné je zranění Vaší maminky a jak dlouho ji bude omezovat v běžném způsobu života (běžným měřítkem je doba trvání pracovní neschopnosti). Má-li Vaše maminka jakékoliv lékařské zprávy vztahující se k ošetření jejího zranění, nechť tyto v každém případě předloží při výslechu policii. Proti rozhodnutí o přestupku máte možnost podat odvolání a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Nárok na náhradu škody na zdraví potom může Vaše maminka uplatnit žalobou na náhradu škody na zdraví v řízení občansko-právním, přičemž její výše se stanoví prováděcím předpisem, a to vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, kterou se určuje způsob výpočtu výše odškodnění bolesti a ztížení společenského, a to na základě bodového ohodnocení dle lékařského posudku, při hodnotě jednoho bodu ve výši 120,- Kč. V každém případě vyčkejte na doručení rozhodnutí o posouzení věci.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
17.07.2013
Dotaz: Dobrý den mám jen dotaz,když jsem žila s druhem vybral na sebe pujčky neuváděl nikde mě ani naše dvě společné děti.Nyní už spolu tři roky nejsme bývalý druh pujčky nyní neplatí je ve výkonu trestu za vraždu a nyní vyhrožuje tím že i když jsme nebyli manželé tak pulku pujček i s urokama budu platit já ikdyž nikde nejsem uváděná jako ručitel atd.Vím že pokud bychom v tý době kdy si pujčku bral byli manželé tak to určitě budu muset platit i já,ale jak je to když jsme spolu oddaný nebyli?Děkuji za odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jak sama uvádíte, jestliže jste nebyli manželé neodpovídáte za závazky, které vznikly v době trvání vztahu Vašemu bývalému partnerovi. Povinnost podílet se na jejich úhradě by Vám vznikla pouze v případě, že byste se zavázala k plnění za dlužníka (tedy tzv. ručením), k čemuž jak uvádíte rovněž nedošlo. Proto pokud se Váš partner zavázal k jakémukoliv plnění, jedná se pouze a jen o jeho závazek a Vy se žádným způsobem nepodílíte na plnění dluhu společně s ním nebo za něj.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
03.07.2013
Dotaz: Dobrý den.Mám prosbu,mému synovi v práci dávají podepsat protokol o poškození stroje a chtějí po něm náhradu škody,zatím to nepodepsal,potřebovali bychom vědět,kde se máme obrátit na radu,nezdá se nám vyčíslení výše způsobené škody,ani nevíme,jaké máme možnosti se bránit.Jsme z okresu Hodonín.Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V prvé řadě, je třeba určit, zda je skutečně syn odpovědný za poškození stroje, jelikož zákoník práce v rámci obecné odpovědnosti za škodu ve svém ust. §250 stanoví, že zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Další podmínkou proto, aby nesl zaměstnanec odpovědnost za škodu je, že zaměstnavatel musí prokázat zavinění zaměstnance. Pouze za těchto okolností může být náhrada škody po zaměstnanci požadována. Pokud dojde ke splnění těchto skutečností, vychází se při určení výše škody na věci z ceny v době poškození. Pokud si je syn vědom, že škodu nezpůsobil, nelze po něm ze strany zaměstnavatele náhradu škody požadovat a v případě, že by tak učinil, musel by řádně (např. i u soudu) prokázat, že škodu způsobil Váš syn a v jaké výši. V opačné případě je však syn za škodu plně odpovědný, nechť si však nechá škodu řádně vyčíslit s ohledem na hodnotu věci.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o řešení s reklamací. Mám firmu a prodávám vlastní výrobek, který je ručně dělaný. Dále se z tohoto výrobku skládá další větší celek. Zákazník si u mne objednal výrobek , odvezl si jej, měl jej asi dva dny doma a pak pověřil řemeslníka- vlastní smlouvou o dílo , který mu z jednotlivých kusů postavil jeden velký kus. Stavba tohoto díla trvala asi 14 dní, a po 14 dnech si zákazník uvědomil, že se mu můj výrobek nelíbí, že je vadný. Poslal reklamaci. S tím, že do toho zamotal i řemeslníka , který z mého výrobku staví, neboť je to řemeslník s kterým se i já znám, osočil jej, že o vadě výrobku věděl a přesto stavěl. Já jako výrobce však výrobek nepokládám za vadný, pouze má estetické nedokonalosti příznačné pro ruční výrobu, zda se jedná o vadu by musel posoudit soudní znalec z oboru. Zákazníka jsem bohužel o možném specifickém estetickém znaku ruční výroby předem písemně neinformovala, nabízím mu tedy slevu, on chce však zaplatit i stavbu. Jak to řešit?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vy jste jako zhotovitel výrobku odpovědna za vady na tomto výrobku, pokud však v důsledku vadného výrobku bylo zhotoveno i vadné dílo je plně odpovědný ten, kdo takové dílo zhotovil. Zhotovitel se nemůže zbavit odpovědnosti poukazem na to, že vadnost byla způsobena vadou materiálu či výrobku, který byl zhotoviteli ke zhotovení díla dodán jako vadný jiným subjektem, tedy subdodavatelem. Proto jste do jisté míry odpovědni oba, ale v konečném výsledku zhotovitel konečné stavby. Otázkou k řešení je však i míra vadnosti výrobku či díla a odstranitelnosti vady. Je-li vada odstranitelná je možno napravit tento problém jejím odstraněním, jedná-li se však o neodstranitelnou vadu, má objednatel právo na snížení ceny za dílo. Prvotně by se tedy takové nápravy měl domáhat u stavitele a ten se poté může případně domáhat jisté náhrady na Vás. Odpovědnost by stavitel nenesl, pokud objednatele na vadnost materiálu či nevhodnost pokynů upozornil, jestliže o ni věděl.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: Dobrý den, po ústní domluvě a přistavení mého automobilu do pneuservisu došlo k výměně pneumatik za nové. Po sedmi dnech jsem zjistil, že namontované pneumatiky není možno dle technického průkazu na vozidle provozovat, je na nich vyznačen nižší rychlostní limit. Je možné pneumatiky reklamovat a požadovat jejich výměnu, případně vrácení ?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Reklamaci určitě doporučuji uplatnit, máte-li alespoň písemnou objednávku či doklad a zaplacení výměny pneumatik. Na tomto základě požadujte výměnu za správné nebo alespoň odebrání vadných pneumatik oproti navrácení platby za jejich výměnu.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
22.05.2013
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat v případě "nevyřízené" reklamace do 30 dnů. Dne 9.4.2013 jsem reklamovala šaty - na předním díle byly díry, na které jsme přišly až doma. Majitelka butiku je vzala na opravu. Dne 10.5.2013 jsem si šla šaty vyzvednout, ale nebyly ještě na prodejně. Bylo mi řečeno, že se mám stavit až příští týden, až šaty přijdou. S tím jsem nesouhlasila a požadovala jsem vrácení peněz. To mi paní majitelka zamítla. Jak mohu dále postupovat? A kam a jakým způsobem popřípadě musím podat žalobu, pokud tedy není jiné řešení? Děkuji předem za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo, aby Vaše reklamace včetně odstranění vady byla vyřízena bez odkladu a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, jestliže se tak nestalo, po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, tzn. že dle občanského zákoníku máte právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy, přičemž Vám bude náležet právo na vrácení peněz oproti vrácení zboží. Poté se můžete domáhat nevrácených peněz z titulu bezdůvodného obohacení podáním žaloby v civilním řízení.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
22.05.2013
Dotaz: Dobrý den,soused má holubi a jejich trus ničí moje auto, řekl jsem mu o tom ale on řekl že ho to nezajímá . Děkuji za radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Občanský zákoník stanoví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Stejně tak jako nesmí obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek atd. V tomto ohledu by si měl soused tedy zajistit holuby tak, aby nedocházelo ke škodě na Vašem majetku nebo je chovat přinejmenším na místě, kde nehrozí, že mohou trusem poškodit cizí majetek. V mezích odpovědnosti za škodu můžete požadovat po sousedovi nápravu nebo náhradu hmotné škody v penězích. Musíte však vyčíslit její výši a být schopen prokázat, že ke škodě skutečně došlo a že k ni rovněž došlo v důsledku porušení něčí povinnosti.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
24.04.2013
Dotaz: Dobrý den,přes internet jsme si koupily dlažbu a když přišla,byli jsme zklamáni,že vypadá jinak než na obrázku v e-shopu.Dlažbu jsme chtěli vrátit(do 14 dnů od koupě),ale prodávající nám sdělil,že jsme si měli přečíst obchodní podmínky,kde mají uvedeno že zboží není možno vrátit,jelikož každý nakupující by měl vidět fyzické vzorky a tudíž vědět co kupuje.Je možné,aby si e-shop vytvářel podmínky,když v občanském zákoníku je, že zboží koupené přes internet je možné bez udání důvodu do 14ti dnů vrátit? Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Obchodní podmínky jsou běžnou součástí většiny internetových e-shopů, nicméně musí splňovat veškeré základní pravidla a požadavky kladené Občanským zákoníkem zajišťující ochranu spotřebitele a to zejména ty vztahující se k možnému odstoupení od smlouvy.
Při informacích o právu na odstoupení nesmí provozovatelé zapomenout zmínit, že spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Nejde však jen pouze o informaci, že zákazník může zboží do dvou týdnů vrátit, v obchodních podmínkách by mělo být i uvedeno, jak to má spotřebitel udělat. Jestliže se toto upozornění v obchodních podmínkách neobjeví, prodlužuje se čas na možné vrácení zboží až na 3 měsíce. 14denní lhůtu podnikatel navíc nesmí zkracovat ani jinak omezovat. Podmínky uplatňující nemožnost vrácení zboží jsou nepřípustné a jsou zcela v rozporu se zákonnými zásadami na ochranu spotřebitele. Máte právo na vrácení zboží i částky za jeho koupi.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.04.2013
Dotaz: Dobrý den, můj dotaz se týká opravy mého vozidla. U mého vozidla došlo k poškození turba na motoru. Auto bylo odtaženo do autoservisu s tím, že majitel autoservisu diagnostikoval závadu na autě jako zničené turbo. Společně jsme se domluvili na jeho výměně. V dohodnutém termínu , za dohodnutou cenu došlo k jeho opravě. Při zkušební jízdě, kterou prováděl zaměstnanec autoservisu došlo k fatální poruše motoru (praskla ojnice a udělala díru do bloku motoru), tím byl motor zničen. Tímto se Vás chci zeptat, zda za škodu způsobenou na motoru, zodpovídá autoservis, když si vozidlo předtím převzal. Předem děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle ustanovení občanského zákoníku o smlouvě o opravě a úpravě věci Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být opravena nebo upravena, či nevhodnost pokynů objednatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil.
Co se týče odpovědnosti servisu za škodu, platí zde rovněž ust. §421 občanského zákoníku:
"Každý, kdo od jiného převzal věc, jež má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení, ledaže by ke škodě došlo i jinak."
Za vzniklou škodu tedy provozovatel autoservisu odpovídá. Hlavní problém však může nastat v dokazování. Osoba předávající vozidlo servisu by měla trvat na tom, aby v předávacím protokolu bylo uvedeno, že je auto v bezvadném a funkčním stavu, bez vnějších poškození apod. V každém případě je nutné na sepisu protokolu trvat a uvést, že je auto v pořádku, funkční a bez vad. Cokoliv se pak vyskytne, půjde za provozovatelem servisu. U škod vzniklých spadlou střechou servisu nebo odřením při manipulaci s autem to nebude takový problém, větší důkazní komplikace ale vznikají u škody vzniklé následně vlivem neodborné opravy. Určitě však požadujte odškodnění po servisu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Dobrý den, rád bych Vaši radu ve věci nedodržení 30 denní zákonné lhůty pro reklamaci výrobku (fotoaparátu). Nyní né z pozice kupujícího, nýbrž prodávajícího. Naší vinou jsme nestihli onen termín dodržet, zákazník to přišel na prodejnu řešit v /pondělí 25.3.2013 (reklamace byla přijata 20.2.2013). Zde jsme se domluvili, že zákazník počká do konce tohoto týdne, v případě, že fotoaparát nebude, bude požadovat peníze. Proběhla mezi námi ústní dohoda. Máme na tuto dohodu svědectví zákazníka i audiovideo záznam z našich bezpečnostních kamer. Druhý den však dorazila maželka zákazníka, a požadovala peníze ihned. Od té doby to řešíme. Dnes dorazí znovu. Chci se tedy zeptat, jak to v zákoně je. Když byla uzavřena ústní dohoda, zda-li je platná, jestli z ní mužou vystoupit a tvrdit že tedy odednes neplatí a podobně. A na základě jakých zákonů mám argumentovat. Děkuji moc za radu
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zákon o ochraně spotřebitele ve svém § 19 odst. 3 stanovuje, že:
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě, pro tuto dohodu zákon nestanoví žádná konkrétní pravidla, proto dohoda může být i ústní. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, tzn., že může požadovat výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit a požadovat navrácení peněz.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.03.2013
Dotaz: Dobrý den,
bydlím v panelovém domě. Jsem vlastníkem bytu. V roce 2009 zde firma p. Brejly provedla opravy balkonů. Celkové náklady na můj balkon činily 50 616 Kč. Není to zanedbatelná částka. Současné době došlo k uvolnění celé první řady dlaždic a k uvolnění několika dlaždic i v druhé řadě. Dále došlo k odpadnutí přední strany ukončení obkladu a to v celé délce lodžie. Musím ještě poznamenat, že v bytě bydlím 18. let a za tu dobu mám již na balkoně čtvrtou dlažbu. Bytové družstvo vždy objedná firmu, která práci odvede nekvalitně a pak se ztratí. Již ani nepočítám, kolik jsem musela zaplatit za opravy balkonu. Firma p. Brejly ještě funguje. Záruka je podle smlouvy 5.let. Po zkušenostech s firmami od bytového družstva jsem ztratila důvěru k jejím pracovníkům. Objednala jsem si sama řemeslníka, který svou práci odvede kvalitně. Tento požadavek jsem sdělila na bytovém družstvu, kde mi odpověděli, že mám jen dvě možnosti.
1. Firma p. Brejly mi v záruční době opraví balkon zdarma, protože práce byla odvedena nekvalitně.
2. Objednaného řemeslníka si sama zaplatím.
Ani jedna varianta se mi nelíbí. Chtěla bych, aby mi firma p. Brejly vrátila přiměřenou část platby a z této částky bych zaplatila objednaného řemeslníka.
Chci se tedy zeptat,zda je tato možnost relevantní a zda mám na ni nárok, nebo jaké je vaše doporučení?
Předem děkuji za odpovědˇ a přeji hezký týden.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
U smlouvy o dílo jsou pravidla pro nároky vad z díla následující: Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je
povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Totéž právo mu přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu. Z uvedeného vyplívá, že pokud by firma provedla např. vadnou opravu a opětovně jste byla nucena dílo reklamovat, měla byste nárok na zrušení smlouvy a tím možnost na vrácení části ceny za dílo a nechat si balkon opravit od někoho jiného, přičemž pokud se jedná o prvotní reklamaci u této firmy, ta jako zhotovitel nemá povinnost přistoupit na Vaše podmínky a poskytnout Vám ihned slevu z ceny o dílo, tudíž předpokládám, že budou spíše směřovat k bezplatnému odstranění vad. Proto bych přistoupila na variantu, aby firma napravila, co pokazila, jelikož v případě, že byste si nyní chtěla řešit věc sama, přicházelo by takové řešení v úvahu pouze na Vaše vlastní náklady.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobry den, chtela bych vas pozadat o radu.Z domu, ktery ma ve vlastnictvi sro.na me spadl led,ktery mi poranil hlavu, pracovni neschopnost trvala 17 dni, firma mi prislibyla, ze vse podstoupi pojistovne, ktera zjedna vyrovnani, doposud se nic nedeje. Chtela bych vedet,jak mam dale postupovat, diky za odpoved.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vůči společnosti (jako vlastníkovi domu), máte nárok na náhradu vzniklé škody na zdraví, spolu s náhradou na náklady léčby a ztížení společenského uplatnění. Uvedené nároky je však třeba uplatnit do dvou let od okamžiku vzniku škody a o tom, kdo za ni odpovídá, jinak je nárok promlčen. Jestliže splňujete zákonnou lhůtu pro uplatnění nároku, je třeba nejprve písemně společnost vyzvat ke splnění povinnosti vyplatit Vám náhradu škody a stanovit její výši, poté je možno obrátit se na soud s žalobou o náhradu škody na zdraví (kterou je tedy třeba podat nejpozději do dvou let).
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý den, potřebovala bych od Vás radu. Nedávno jsem prodala přes inzerát nábytek. Lidé, kteří si pro něj přijeli, poškodili při stěhování na několika místech rohy zdí ve společných prostorách (nikde není důkaz, že jsou všechna poškození od nich). Nyní jsem obdržela fakturu od bytového družstva a mám uhradit náklady na opravu. Navíc vím, že se zahrnuly i opravy, za které stěhování nábytku nemohlo. Je družstvo oprávněné, vymáhat úhradu po mě? Těm lidem jsem jen předala nábytek mezi dveřmi a tím to pro mě skončilo. Předem moc děkuji za Vaši odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V prvé řadě mi není jasné, jak vůbec Družstvo zjistilo, že rohy byly odřené stěhováním Vašeho nábytku. Sama tvrdíte, že není žádný důkaz o tom, že škoda vznikla tímto stěhováním, kde má tedy Družstvo důkaz, že jste snad škodu způsobila Vy a tudíž jste za ni odpovědná? Pokud na Vás požaduje náhradu vzniklé škody, musí nejprve doložit, že škoda vznikla a že za ni odpovídáte a rovněž její výši, jinak nejste povinna ji hradit. V případě, že jste však sama Družstvu sdělila, že škoda vznikla a jak, může ji v rámci udržování společných prostor domu na Vás Družstvo požadovat, Vy však tuto kompenzaci můžete požadovat po skutečných škůdcích, ale obávám se, že s ohledem na důkazní nouzi moc neuspějete. Je-li to tedy ještě možné trvejte na tom, že nejste za škodu odpovědná.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobry den,chtela bych se Vas zeptat, jak mame postupovat v pripade, kdy nas vytopila sousedka na nama (na balkone praskla voda, protoze majitelka zapomela vypnout uzaver vody). Jeji pojistovna ovsem vyplatila nam jako nahradu skody smesnou castku a odmita zaplatit vic s tim, ze: (cituji pojistovnu)
Příčinou vzniku škody mělo být
rozpojení hadice na zalévání rostlin na balkónu bytu pojištěného
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Můžete-li doložit rozsah škody a rovněž skutečnost, že škoda byla opravdu způsobena sousedkou, můžete se nároku na její náhradu domáhat u soudu prostřednictvím žaloby na náhradu škody. Je třeba však tuto škodu přesně vyčíslit, uvést důvod vzniku, tento doložit spolu s důkazy na prokázání těchto tvrzení. Podotýkám, že podání žaloby podléhá soudnímu poplatku, který tvoří 5% z žalované částky. Od 1.1.2013, je rovněž povinnost poslat před podáním žaloby žalovanému tzv.předžalobní upomínku s uvedením výše škody, kterou budete požadovat zaplatit soudně, spolu se vzniklými náklady soudního řízení (soudní poplatek, příp. zastoupení advokátem)
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý den paní magistro,mám problém takový,že jsem koupil automobil s tím že byl podle prodávajícího trochu bouraný,přesto, že poměrně autu rozumím tak jsem se nechal zlákat zajímavou nabídkou a věřil jsem prodávajícímu že auto bylo jen trochu takzvaně tuknutý.Auto jsem nechal zkontrolovat mechanikem a zjistil že auto bylo nabouraný daleko víc než se zdálo.Nebylo to koupený v autobazaru,ale od člověka který auta dováží.Tak bych se vás chtěl zeptat co se v tomto případě dá dělat a jestli mám nějaký nárok na odstoupení od smlouvy či zlevnění ceny opravy.Předem děkuji za radu s pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
na dotaz podobného tématu jsem ji ž jednou odpovídala, nicméně v případě koupi ojetého automobilu se má situace následovně:
Jelikož jste vědomě kupoval ojetý automobil, reklamace ojetého automobilu mají jiná pravidla, než je tomu u nového vozidla. U ojetiny odpovídá prodávající jenom za vady, které vůz měl už v době prodeje – ne za závady, jež vzniknou později, a to ani pokud by k nim došlo následující den po uzavření obchodu. V případě, že vůz zakoupíte funkční a za pár dní přestane startovat, nic s tím nenaděláte. Ve vašem případě se však jedná zjevně o vadu, kterou měl automobil již v době prodeje, ale na druhou stranu jste však kupoval automobil s vědomím, že je bourané. Ve Vašem případě bude tedy reklamace oprávněná. Lhůta pro reklamaci však činí jen 6 měsíců od podpisu smlouvy. V případě oprávněné a řádné reklamace Vám vzniká nárok na slevu z kupní ceny. V určitých situacích lze i od smlouvy odstoupit, ale lze tak učinit, pokud se jedná o vadu, která činí automobil neupotřebitelným, nebo o poruchu, o níž prodávající v kupní smlouvě jasně prohlásil, že ji vůz nemá . Pokud jste byl v okamžiku nákupu srozuměn s tím, že automobil byl bouraný, bude těžké prokázat, že existující vady nebyly v souladu s kupní smlouvou. Jak jsem uvedla, na uplatnění reklamace nárok máte, ale obávám se, že ve Vašem případě není příliš velká šance na úspěch.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý den,mám dotaz-prosbu, máme pozemek v těsné blízkosti pozemku jzd, na našem pozemku jsou víběhy pro koně, jzd si najmulo firmu která provedla postřik v řepce olejné na pozemku jzd který má od jiného vlastníka v pronájmu,došlo k úletu postřiku a březí klisny, které jsou v těsné blízkosti se tohoto postřiku nadýchali,den po té,porodily kobylky mrtvá hříbata. Na koho je možné podat žalobu??
Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
žalobu o vzniklou újmu resp. náhradu škody na zdraví je třeba podat a náhradu škody požadovat především po tom, kdo tuto škodu způsobil a to do dvou let od okamžiku, kdy jste se o škodě dozvěděl a o tom, kdo ji způsobil. Ve Vašem případě bude namístě požadovat kompenzaci po JZD, jelikož ti si postřik objednali a jednalo se o jejich řepku. JZD ať už si žádá svoji náhradu po firmě, která postřik provedla.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý den, měl bych dotaz ohledně náhrady škody. Na internetovém serveru Aukro jsem zakoupil v aukci jízdní kolo za 10.000 Kč. Toto jsem obdržel a jelikož mi velikostně nebylo, tak jsem jej chtěl prodat. Na inzerát mi odpověděla policie s tím, že kolo je odcizené a tak jsem jej vydal. Podal jsem vysvětlení, kde jsem doložil vše o prodávajícím i o prodeji (včetně doložení mé platby). Dále jsem byl vyrozuměn o tom, že kolo bylo navráceno původnímu majiteli. Při podávání vysvětleni na policii jsem uváděl, že žádám o náhradu škody. Chtěl bych se zeptat jestli se mohu domoci náhrady škody? Pravděpodobně občanskoprávně? Jde mi o to, abych při případné žalobě neplatil nakonec i veškeré výlohy z důvodu neúspěchu. Děkuji moc za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Na náhradu škody samozřejmě nárok a právo máte, jak sám uvádíte jako poškozeného Vás policie odkáže na uplatnění svého nároku v občanskoprávním řízení. Každá žaloba na náhradu škody s sebou nese povinnost zaplatit soudní poplatek za podání žaloby, což činí v případě částky do 20.000,- Kč 1.000,-, při vyšší částce 5% z žalované částky. Záleží na tom do jaké míry bude schopen pachatel, tedy žalovaný ( ve Vašem případě) škodu uhradit. Ve Vašem případě se předpokládá plný úspěch ve věci, přičemž Vám samozřejmě bude náležet i náhrada vzniklých soudních nákladů.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
06.03.2013
Dotaz: Potřebovala bych od Vás poradit.15.03.2008 jsem si koupila a nechala od firmy zabudovat plastová okna. Čtvrtým rokem začátkem 7měsíce mi začalo zatékat okením pantem do pokoje. 23.07.2012 jsem zašla na firmu sepsat reklamaci.31.7.2012 mi byl zaslán technik a ten konstatoval že jsou vnější kanálky znečištěný a že je mám čistit. Odkryl kryt vnějších drážek a ty drážky byly plné špon, jak jsou nekvalitně udělané, hrubé nezačištěné, zubaté nepravidelné také jsou víš a do oblouku než je odtékací vnitřní drážka. Nedá se to čistit, udělala jsem co jsem mohla, ale stejně zatéká dál. Tak jsem po měsíci raklamaci napsala znova, opět byla zamítnuta. Dodala jsem jim i fotografie. Proto se obracím na Vás a prosím o radu jestli mám nějakou šanci. Tento měsíc 15.3.2013 mi končí záruční lhůta. Po dohodě můžu zaslat foto drážek i narezlého pantu. Předem děkuji za radu a odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže jste provedla řádnou a včasnou reklamaci, načež nedošlo ze strany zhotovitele k odstranění vad, máte právo a žádat slevu z kupní ceny odpovídající vzniklým vadám nebo odstoupit od smlouvy, načež na základě toho by muselo dojít k vrácení všeho co si strany navzájem poskytly, tudíž z Vaší strany by muselo dojít k navrácení oken a ze strany prodávajícího k úplnému navrácení kupní ceny, což vzhledem k instalaci oken není nejspíš nejvhodnější řešení, proto požadujte slevu z kupní ceny dle prokázaných vad. Pokud nebude zhotovitel přístupný na tuto formu řešení situace, upozorněte ho na možnost řešení situace soudní cestou.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.02.2013
Dotaz: Dobrý den,v listopadu na diskotéce údajně spadla ze zad jeho kamarádka.To že mu spadla ze zad tvrdí její kamarádka.Všichni byli dosti podnapilí že sama zraněná si nepamatuje jak se to stalo.Přijela pro ni sanita,policie u toho nebyla a lekařum se uvedlo zavinění jako samovina.Slečna po rekonvalescenci nemůže hýbat prstem.Její matka teď po manželovi žáda 10 000 kč za léčbu.Má na to nárok když šlo o nešťastnou nehodu?Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
v případě, že existuje lékařská zpráva o tom, že se jednalo o nešťastnou nehodu, ani u soudu by dotyčná s nárokem na náhradu škody neuspěla. Podmínkou nároku na náhradu vzniklé škody ať už na majetku nebo na zdraví je existence škody, že tuto škodu někdo svým jednáním způsobil a že došlo v důsledku tohoto jednání ke vzniku škody. Proto ten kdo, se náhrady škody domáhá musí prokázat, že mu na takovou náhradu vznikl právní nárok, u škody na zdraví se bude jednat o lékařskou zprávu dokládající např. trvalé následky na zdraví vzniklé v důsledku způsobeného úrazu, či záznam Policie dokládající existenci viníka. Pokud ničím takovým matka poškozené nedisponuje a je zcela evidentní, že úraz nebyl způsoben jednáním Vašeho manžela, výlohu spojené s léčením po něm požadovat nemůže.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.02.2013
Dotaz: Dobry vecer,chtela bych se Vás zeptat,byla jsem učastnicí havarií dvou autobusu,mam neschopenku. Kam se mam obratit a žadat o nahradu ušle mzdy? Policie mi dala potvrzeni na ucasti nehody a řika ,že k tomu neni kompetentni. Ridic,ktery nehodu zavinil je v komatu,vím,že to nebude hned,ale abych neco nezmeškala. Děkuji za odpoved
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Za škodu ať už na zdraví nebo na majetku odpovídá provozovatel dopravního prostředku, kterým byla škoda způsobena, proto tedy v případě havárie autobusu je to dopravní nebo jiný podnik, který provozuje autobusovou dopravu a jemuž patří autobus, jehož řidičem byla nehoda způsobena, proto se prvotně obraťte na tohoto provozovatele, v případě, že by jste neuspěla mimosoudní cestou, poté by muselo následovat podání žaloby k soudu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.02.2013
Dotaz: Dobrý den, můj problém začal před 15. lety. Tehdy jsem měla nastoupit na 3 dení gyn. operaci. Měla jsem donést předoperační vyšetření, které bylo v pořádku. Operaci nic nebránilo, byla jsem zdravá. Bohužel jsem se z narkozy probudila s pytlíkem na břiše, do kterého mi proudila stolice na chirurg. oddělení. Tehdy mi lékaři řekli, že střevo bylo nemocné. Že, ale budu v pořádku. Dodnes mám, ale trvalé následky a následkem operace mám mnoho dalších nemocí. Chtěla jsem se proto zeptat, zda mám ještě šanci se po tolika letech soudit. Dnes mám doklad o tom, že mi bylo ublíženo. Poraďte mi, prosím zda můžu ještě něco dělat. Dnes se mi lékaři vysmívají, protože jsem se nesoudila, mám bolesti, a má léčba je velice drahá. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V případě náhrady škody na zdraví je možné domáhat se náhrady této škody na tom kdo ji způsobil podáním žaloby na náhradu škody na zdraví, přičemž tento nárok na uplatnění škody se promlčí za dva roky ode dne kdy se poškozený o škodě a o tom kdo za ni odpovídá dozvěděl. U Vás se tedy tento okamžik bude odvíjet od doby, kdy jste zjistila, že škoda na Vašem zdravá je trvalých následků a že tyto následky vznikly v důsledku chybného postupu lékařů. Pokud jste se tedy o vzniku těchto trvalých následků dověděla před méně než dvěma roky, náhrady škody na zdraví se domáhat můžete, jedná-li se však o delší období, nárok je již promlčen.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.02.2013
Dotaz: Dobrý den,
v květnu loňského roku jsme zakoupili ojetý automobil od kamaráda našeho automechanika. Po pěti měsících přestala fungovat elektronika (centrál a blinkry). Závadu odstranil náš automechanik s vědomím prodávajícího kamaráda. Opravu jsme zaplatili. Po pár dnech se tato stejná závada vyskytla znovu, opět ji opravili, a my zaplatili. Dnes, tedy asi 3 měsíce po druhé opravě je na autě stejná závada. Je to tedy již třetí a stejná závada za sebou. Máme možnost automobil vrátit a odstoupit od kupní smlouvy, která byla uzavřena již před 9. měsíci, a přitom první dvě závady byly do půl roku od zakoupení? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dle toho co uvádíte, není zřejmé zda z Vaší strany došlo k reklamaci vad u prodejce, jelikož skutečnost, že došlo k odstranění vady na Vaše náklady, ještě nezakládá odpovědnost prodávajícího pokud mu nebyla vada oznámena. Reklamace ojetého automobilu mají navíc jiná pravidla, než je tomu u nového vozidla. U ojetiny odpovídá prodávající jenom za vady, které vůz měl už v době prodeje – ne za závady, jež vzniknou později, a to ani pokud by k nim došlo následující den po uzavření obchodu. V případě, že vůz zakoupíte funkční a za pár dní přestane startovat, nic s tím nenaděláte. Zcela jiná však bude situace, když s autem odjedete a druhý den nepůjde nastartovat z důvodu vybité autobaterie. Tedy z důvodu, že vůz nedobijí, nebo má vadný akumulátor. V tomto případě bude vaše reklamace oprávněná. Reklamovat ale nemůžete např. opotřebení dílů, u nichž vyplývá z jejich funkce a použití. Jde například o ojeté pneumatiky, opotřebené brzdové destičky, brzdové kotouče, tlumiče pérování nebo třeba zanesený vzduchový filtr. Lhůta pro reklamaci ve Vašem případě však činí jen 6 měsíců od podpisu smlouvy. V případě oprávněné a řádné reklamace, vzniká nárok na slevu z kupní ceny. V určitých situacích lze od smlouvy odstoupit, ale lze tak učinit, pokud se jedná o vadu, která činí automobil neupotřebitelným, nebo o poruchu, o níž prodávající v kupní smlouvě jasně prohlásil, že ji vůz nemá. Pokud jste tedy ve lhůtě 6 měsíců od podpisu smlouvy neprovedli řádnou reklamaci adresovanou prodávajícímu, nemůžete nyní již uplatňovat nároky z vad.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
06.02.2013
Dotaz: Dobrý den, před půl rokem mě slovně urážel a napadal kamarád mého souseda, který mi přivezl dřevo. Neudržel jsem se, vytáhl ho z vozu a padli jsme oba na zem. Pak jsme se pustili, ale on zavolal policii a hned jel do nemocnice stím, že budu platit. Dnes jsme měli řízení u přestupkové komise, která mě shledala viným a zaplatil jsem 1000,--Kč. On vinný uznán nebyl, protože svědkové neuvedli jak přesně mě slovně urážel a napadal. Prý už si to nepamatují. Nyní ale mě vyhrožuje občansko -právním sporem, ve kterém chce uhradit prý roztržené oblečení(kalhoty a tričko) a bolestné. Byl se nechat ošetřit v nemocnici. Vůbec nevím, co to pro mě může znamenat. Zda má nějakou možnost uspět, a jak mám dále postupovat ? Děkuji za pomoc. Přeji hezký den.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jak poškozený může žádat náhradu případné škody, která mu v důsledku Vašeho jednání vznikla tzn. jak škody na věcech (oblečení….) tak případné škody na zdraví, (zahrnující bolestné, ztížení společenského uplatnění, trvalé následky na zdraví atd.) výše takovéto případné škody na zdraví se však stanoví na základě lékařského posudku (bodového hodnocení), kterým se rovněž vyčíslí výše takové škody v důsledku vzniklé zdravotní újmy (trvalých zdravotních komplikací……atd) v případě, že jste byl uznán vinných z tělesného napadení poškozeného a vznikla mu nějaká újma s trvalými následky na zdraví, může se domáhat její finanční náhrady nebo alespoň doposud vynaložených nákladů na ošetření či léky. Výši příslušné náhrady však nemohu přesně určit, jelikož ta se stanoví, jak jsem již uvedla na základě odborného lékařského posudku. Pro uklidnění bych se být Vámi prozatím nijak neznepokojovala pro uznání nároku na náhradu škody bude muset doložit veškeré skutečnosti, které odůvodňují jeho právo na náhradu, prozatím hrozí, že budete maximálně povinen zaplatit výlohy za ošetření v nemocnici.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
30.01.2013
Dotaz: Dobrý den, měl bych na vás dotaz.Před cca 1,5 rokem mě v Brně vykradli byt, pachatel byl dohledán mé odcizené věci v hodntě cca 60 000 se nedohledali, spíš si myslím že se po nich ani nepátralo, v případě mimo mě bylo ještě dalších několik poškozených.Jelikož teď proběhla amnestie a pachatel byl odsouzen na 3,5 roku a předpokládám že ho amnestie dostala na svobodu, prosím poraďte, kde bych se měl obrátit kvuli vymáhání škody??
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Amnestie prezidenta republiky se vztahuje na:
• nevykonané nepodmíněné tresty nebo jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před 1.1. 2013 a výměra trestu nepřevyšuje 1 rok,
• dále nevykonané nepodmíněné tresty nebo jejich zbytky do 1.1.2013, které byly uloženy osobám, které dosáhly či v roce 2013 mají dosáhnout věku 75 let a zároveň jim byl uložen trest ve výměře nepřevyšující 10 let.
• nevykonané nepodmíněné tresty nebo jejich zbytky do 1.1.2013, které byly uloženy osobám, pokud byl uložen trest ve výměře nepřevyšující 24 měsíců.
• nevykonané nepodmíněné tresty nebo jejich zbytky do 1.1.2013, které byly uloženy osobám, pokud byl uložen trest ve výměře nepřevyšující 36 měsíců a zároveň osoba, které byl uložen trest dosáhla nebo má dosáhnout v roce 2013 věku 70 let.
• Podmíněné tresty se vztahují na osoby, které splňují podmínku 70ti let a osoby, kterým byl vyměřen trest ve výměře nepřevyšujícím 2 roky.
Pokud tedy odsouzený není osoba, která splňuje podmínku dosažení 75 let věku, amnestie se na něj nevztahuje. Pokud by však splňoval podmínky amnestie a škoda nebyla uplatněna v trestním řízení, máte nárok domáhat se náhrady majetkové škody vzniklé trestným činem v občanskoprávním řízení (žalobou na náhradu škody), přičemž je třeba nárokovanou škodu (její výši) a její vznik řádně doložit.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
23.01.2013
Dotaz: Dobrý den, máme objednané dveře do celého domu, měli být namontované 7. 1. 2013. Jenže pobočka v Č. Budějcích kde, jsme je objednali a také zaplatili nemalou zálohu, je zrušená a přestěhována do Prahy. Majitel se pořád na něco vymlouvá a slibuje, že zítra bude vědět jak to vypadá s tou naší zakázkou a pak ani nebere telefony. Co můžeme dělat? Nedodržel termín smlouvy,chtěli bychom vrátit zálohu a objednat si dveře jinde, protože od něj se jich nedočkáme, také vím, že je nás takových víc. Poslala bych mu doporučeně dopis, kde bych ho požádala o vrácení peněz a pohrozila mu soudem. Jenže nevím kam? Našla jsem dvě adresy do Prahy, ale myslím si že, tam už asi nebude, takže ani nevím kam to poslat? A ještě bych se chtěla zeptat, dá se něco udělat nebo spíše urychlit reklamace, která trvá už dva měsíce, myslím, že se reklamace řeší do 30ti dnů? Moc prosím pokud to bude možné o odpověď v co nejkratší době, nejlépe ještě dnes. Děkuji za ochotu a strávený čas nad mým dotazem.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle zákonných ustanovení vztahujících se ke smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Až do zhotovení díla můžete jako objednatel od smlouvy odstoupit, jste však povinni zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny si vydat co doposud navzájem plnily, tedy zhotovitel zálohu. Pro reklamaci platí totéž, po řádně neprojednané reklamaci, máte právo odstoupit od smlouvy, ve Vašem případě spíše tedy pro nedodržení termínu dokončení díla. Pokud si nejste jista kde má zhotovitel skutečné sídlo, můžete zaslat doporučeně písemné odstoupení od smlouvy s výzvou k navrácení zálohy na adresu, která je Vám známa, nejlépe na sídlo které má zapsáno v obchodním rejstříku, jedná-li se o podnikatele zapsaného do OR (pokud je jich více, tak na všechny adresy) zhotovitel, který je právnickou osobou se nemůže vymlouvat na to, že v sídle, které má zapsané v obchodním rejstříku, se fakticky nezdržuje. V případě, že na Vaše odstoupení a na výzvu k navrácení zálohy nebude zhotovitel nijak reagovat, můžete uplatnit pohledávku u soudu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
19.12.2012
Dotaz: Dobrý den.Pokud nás vytopila rodina,která bydlí nad námi,ale bydlí v pronajmutém bytě,škoda je značná,malba zničená a tvoří se bubliny.Majitel tvrdí,že on škodu hradit nebude,ale,že to má uhradit ten kdo tam bydlí.Praskla jim hadička,která vede na toaletu.Prosím o radu jak postupovat.Jestli si to dát vymalovat a fakturu poslat komu.Máme to celé vyfocené,hned po události.Předem děkujeme,nebo prosíme o radu kam se obrátit.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
odpovědnost za škodu způsobenou nájemcem bytu vyplývá ze vzájemných práv a povinností mezi pronajímatelem (vlastníkem bytu) a nájemcem. Občanský zákoník stanoví, že Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady věci, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny. Pokud tedy vytopení vzniklo v důsledku prasknutí hadičky,nejspíš toto nezpůsobili přímo nájemci, ale zároveň se odpovědnosti také nemohou úplně zprostit. V každém případě si opravu (vymalování) proveďte na svoje náklady a tyto poté požadujte po vlastníkovi bytu, ten by tyto záležitosti měl mít s nájemcem ošetřeny v nájemní smlouvě a minimálně by se na to měla vztahovat složena kauce nájemcem. Pronajímatel už si potom musí náhradu škody řešit přímo s nájemcem a požadovat po něm úhradu toho co plnil Vám.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
17.12.2012
Dotaz: Dobrý den v červenci tohoto roku jsem jel na kole do práce a při odbočování ´mne srazilo os.auto,přesto že jsem ukazoval ruků a mám na to svědka policie mě označila za viníka aniž by vyslechla mého svědka a postoupila můj případ na městský úřad kde tamní pracovník po počátečním kladném přístupu ně po nějaké době dal návrh že mi dá nejniší možnů pokutu když přistoupím na to že to byla moje chyba a mojeho svědka odmítá vyslechnůt a říká že jakékoli jiné řešení je příliš nákladné,škoda na autě je 8700 a tu mám nahradit. prosím poradte jak sa možu bránit proti tomuto rozhodnutí.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Proti tomuto rozhodnutí správního úřadu můžete podat odvolání. Nevím kdy Vám bylo doručeno, ale je třeba dodržet lhůtu, která činí 15 dni od doručení tohoto rozhodnutí. V odvolání se můžete bránit tím, že správní úřad rozhodl nesprávně nebo v nesouladu s právními předpisy. Odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Tudíž v rámci odvolání můžete namítat vše co podle Vašeho mínění nebylo v souladu s postupem dle správního řádu. (např. že nebyl vyslechnut svědek, či má řízení jiné vady, které měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.12.2012
Dotaz: Dobry den, potrebuju prosim porad ohledne reklamaci mobilniho telefonu. Mam ho jeste v zaruce a 3 krat jsem ho davala na opravu protoze nefungoval.Vymenovaly mi softvar a po te posledni reklamaci i display. Ted funguje , ale nemuzu rict, ze 100% jako v dobe, kdyz jsem ho koupila. Moje otazka je jestli mam narok na vraceni penez?Kdy vznika narok na vraceni penez.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Po dobu reklamace máte právo žádat po prodejci, aby vadu, pokud je odstranitelná, odstranil, tedy opravil, nebo nabídl přiměřenou kompenzaci. Pokud tedy již byl telefon tolikrát opravován, měla by jste nyní u prodejce v záruční době, jestliže již oprava není možná, uplatit nárok na slevu ze zboží, popřípadě jeho výměnu za nové zboží nebo vrácení peněz, jelikož prodejce odpovídá za vady na zboží a v tomto důsledku by Vám měl poskytnout přiměřenou náhradu za tyto vady.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
05.12.2012
Dotaz: Dobrý den,
prosím o radu,jak postupovat v jednání se sousedem,který nás opakovaně vytápí, byt který vlastní, pronajímá.Několikrát nás již vytopil,ale nechce vůbec komunikovat, Již jsem po dohodě s jeho nájemníky do bytu poslala na vlastní náklady instalatéra,s úmyslem vše vyřešit,ale bylo mi instalatérskou f.sděleno,že v bytě je co do rozvodů vše v pořádku,problém tkví v tom ,že koupelna je udělaná jako bytové jádro a to je již v dezolátním stavu.takže když se v ní lidé sprchují tak desky/zdi koupelny vsakují vodu a ta pak protéká k nám do bytu,/zeď je něco jako nacucaná houba/ Jistě chápete,že toto opravovat je již nnnad mé možnosti. Nevím,jak dotyčného majitele přinutit,aby svůj byt uvedl do takového stavu,aby mě jeho užíváním nezpůsoboval škodu,ani jedna insituce-Městský úřad ,Stavební úřad,Hygienická stanice mi nepomohla s tím,že toto není v její kompetenci. Velice děkuji za vaši odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle obecných ustanovení zákona platí, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě, životním prostředí. V souvislosti s těmito ustanoveními odpovědnosti za škodu je nezbytné, aby rovněž nebylo zasahováno do vlastnických práv a to v tom směru, že vlastník věci se musí zdržet všeho , čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, což se vztahuje zejména na sousedská práva. Ve Vašem případě nelze donutit vlastníka bytu, aby svůj byt dal do pořádku, nicméně máte právo požadovat po něm náhradu škody,která Vám v důsledku jeho špatné údržby bytu vznikla, tudíž můžete nárokovat veškerou náhradu oprav, které jste musela provést z důvodu prosakování vody a ostatní škodu, která Vám tímto vznikla, což je v podstatě forma, kterou ho můžete přimět, aby dal tyto záležitosti do pořádku.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
28.11.2012
Dotaz: Potřebovala bych poradit ohledně reklamace bot.V listopadu 2011 jsem koupila boty a už v únoru 2012 jsem je reklamovala teklo mi zespoda do pravé boty.Reklamace vyřízena za měsíc a uložila jsem
je.Začínalo jaro.Letos jsem je obula a hned po první vycházce opět mokro v botě a opět jsem je dala na reklamaci a po měsíci čekání zamítnuto prý z opotřebování.Zajímalo by mě co mohu udělat,aby mi
vrátili peníze za zboží,které mi je na nic.Boty po třech měsících nemohou být přeci opotřebované.Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
záruční doba na tento druh zboží je ze zákona 24 měsíců. Po tuto dobu tedy můžete zboží řádně reklamovat a žádat po prodejci, aby vadu, pokud je odstranitelná, odstranil, tedy opravil, nebo nabídl přiměřenou kompenzaci. Pokud tedy již byly boty jednou opravovány, měl by se prodejce v záruční době pokusit opět o opravu, bez ohledu na opotřebení zboží. Pokud nazná, že oprava není možná, máte nárok na slevu ze zboží, výměny zboží nebo vrácení peněz.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
26.11.2012
Dotaz: Zdravím paní magistro,rád bych se zeptal jaké je možnost podniknout kroky proti rozhodnutí České pojišťovny u které jsem uplatňoval pojistku na úraz. Jsem po třech operacích pravého oka kde mi byla
operována sítnice která se mi odchlípla.Pracuji jako provozní zámečník ve společnosti Synthesia Semtín,v Pardubicích a úraz se mi stal při výkonu povolání bohužel úraz nebyl způsoben cizí osobou ani mou neopatrnost jen sem se trochu více přepínal při opravách provozních aparatur bohužel podle vyjádření všeobecných předpisů musí úraz zpúsoben vnějšími vlivy,musím ještě podotknout že mou pracovní náplní je celý provoz který je velmi rizikový pracuji z nitráky jako i z čpavkem a to nejhorší z fosgenem úraz jsem nahlásil 1.10.2012 a stal se mi v týdnu od 22.9.do 27.9.nevěděl jsem dost dobře co se mi stalo tak jsem v pondělí 1.10.jel do Pardubic na oční a následně jsem byl operován bohužel musel být nový zákrok neboť se op.nepovedla nevím jak dál, jsem stále neschopen práce a bez nárok u práva. Omlouvám se ale mám ješťě pár poznatků které jsem získal, byl jsem na pobočce Č.P.zde v Heřmanově Městci okr.Chrudim kde byla se mnou sepsána žádost ke které jsem přidal první lékařskou správu a bylo mi zděleno že mi pojišťovna vezme do řešení a po dalších řešeních nemocnice přinesu další Zprávy čekal jsem tedy na rozhodnutí které mi nebyli schopní za celé dva měsíce poslat tak jsem se sebral a jel jsem na pobočku do Chrudimi kde mi paní na přepážce sice řekla že to oni nevyřizují ale poté mi podala záporné rozhodnutí.po této zkušenosti jsem rozhodnut od této společnosti odejít ale rád bych měl jasno neboť jak mi bylo naznačeno tak nemocnice rádi v těchto případech pomůžou aby nemuseli pojišťovny vyplácet pojistky bohužel v tomto státě už se není čemu divit na oko stále vidím tak na pět až 15 dioptrii je mi 56 roků oči jsem měl levé 0,75 a pravé na 1,0 teď jezdil jsem na kamionové dopravě vozil jsem zboží po celé Evropě, bohužel teď se musím bát i o práci.děkuji za odpověď co dělat.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
v případě škody na zdraví máte nárok požadovat v případě, že jste řádně pojištěn od pojišťovny finanční kompenzaci. V mnoha případech se však snaží pojišťovny této odpovědnosti zřeknout a proto se hledají všemožné důvody, proč na vyplacení pojistného nemáte nárok. Určitě bych se nenechala odbít a utlouci těmito argumenty ze strany pojišťovny a v rámci možnosti se snažila z pojišťovny tzv. odškodné vymoci. V případě, že však bude pojišťovna stále trvat na svém, máte právo domáhat se svého práva soudně a to formou žaloby na náhradu pojistného na zdraví. V případě této formy řešení situace doporučuji vyhledat pomoc advokáta, jelikož se jedná o záležitosti velice složité a je velmi komplikované ustát v soudním řízení důkazní břemeno a důkazní tvrzení. Pokud byste nechtěl jít cestou soudního řízení, existují rovněž společnosti, jejichž specializace je přímo vymáhání výš pojistného od pojišťoven (viz.Váš případ), záleží však na tom jakými disponujete finančními možnostmi. Tyto instituce si zpravidla účtují jistou procentuální částku z výše vymáhané částky pojistného.
S pozdravem Mgr. Michaela
20.11.2012
Dotaz: Dobrý den,koupila jsem dceři u Vietnamcu v kamenném obchodu zimní boty ,po týdnu se rozpad a oni tvrdí ,že u nich neplatí záruka ani den.Chtěla jsem se zeptat, jesli mají pravdu a jak mám postupovat.Děkuji za odpověd a přeji hezký den
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Občané vietnamské národnosti se odpovědnosti vyplývající ze záruky nemohou nijak zprostit, platí pro ně stejné povinnosti jako pro ostatní prodejce tohoto druhu zboží v rámci ochrany spotřebitele. Pokud mate doklad o koupi, můžete požadovat vrácení peněz nebo výměnu boží.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
19.11.2012
Dotaz: Dcera,které je 21 let si pořídila v červnu z útulku dospělého psa rasy výmarský ohař,v srpnu s ním byla na dovolené, celou dobu psa vodila na vodítku, ten jí ale vyskočil oknem z karavanu a údajně zaútočil na venčeného psa yorkšíráka, dcera okamžitě vyběhla,psa odvolala,viděla majitelku psa, jak leží na svém psovi,majitelka tvrdí, že dceřin pes na jejího zaútočil a pokousal ho, dcera to neviděla, pomohla yorkšíráka odnést,stalo se to navečer, k ráno odvezli yorkšíráka majitelé na veterinu, kde od odoperovali a on na vnitřní zranění zemřel,na dceru podali trestní oznámení na policii,vyslelchli svědky, výpovědi se liší, teď dceru předvolali k došetření na MÚ s tím, že vznikla majitelům škoda 20 000,--. Můžou po dceři chtít uhradit škodu a v jaké výši? Nejsou na vině také majitelé, že nechali psa pomalu 10h bez ošetření? Pokud bude muset uhradit dcera škodu může chtít splátkový kalendář? Je nezaměstnaná a má brigádu, kdy si vydělá asi 2000,- měsíčně. Děkuji za rychlou odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pořídí-li si někdo psa, vznikají mu zároveň povinností s tím spojené. Z právního hlediska se majitel (vlastník) psa obecně stává odpovědným za chování svého psa. Zároveň s tímto vzniká majiteli psa i odpovědnost za jeho případné chování nebo činy. Pokud tedy pes způsobí škodu (na věci - rozkouše věc, na zdraví - pokouše někoho), je vlastník (majitel) psa za tuto škodu odpovědný. Tato odpovědnost majitele psa za škodu může být zmírněna spoluzaviněním poškozeného (poté poškozený nese škodu poměrně), popř. odpovědnost za škodu vlastníka psa může být zaviněním poškozeného eliminována úplně (třetí osoba psa např. vyprovokovala apod.). Z tohoto pohledu tedy mohu majitelé zemřelého psa po dceři chtít nahradit škodu, která jim vznikla v důsledku zaútočení jejího psa na jejich psa a tím došlo k jeho smrti. Je však důležité, aby bylo prokázáno, že ke škodě došlo právě v důsledku tohoto nešťastného chování a počinu jejího psa, že zde opravdu nedošlo i k určité formě spoluzavinění poškozeného. Co se týká náhrady škody, budou nejspíše požadovat nahradit náklady na operaci a náklady spojené s úmrtím psa, jejichž výši by však měli doložit. V případě možnosti splátek bude záležet na poškozených zda se s dcerou dohodnou mimosoudně a umožní jí škodu nahradit tímto způsoben, nebo zda budou natolik pohlcení touhou po satisfakci a budou chtít uplatnit své právo na náhradu škody žalobou u soudu, tam už by v případě rozhodnuté soudu nebyla možnost splátek tak jednoduchá. Nicméně v případě podání žaloby ze strany poškozených by bylo na jejich straně řádně situaci a škodu dokázat.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
05.11.2012
Dotaz: Chtěl bych se zeptat na tento problém. Maminka cca. před 2 měsící spadla na schodech na náměstí. Ty schody jsou široké několik metrů, zábradlí mají jen z jedné strany a to nízko. Vedla přítelkyni a šla uprostřed schodů a neměla možnost se držet zábradlí. Kontrolou místa jsme zjistil, že první schod je prasklý a je šikmý a před ním je betonováno. Došlo evidentně k posunu prvního schodu. Na šikmé ploše prvního schodu mohlo dojít k pádu. Po pádu si maminka zlomila ruku a její celkový zdravotní stav se změnil k výrazně horšímu. Předtím byla soběstačná a fit s přihlédnutím k věku. Pak si ještě zlomila krček u kyčle. Postupně ztrácela sílu a minulý týden zemřela. Vše odstartovala ta zlomenina ruky, to bylo evidentní, mamince bylo 85 let a úraz v tomto věku může být začátkem konce života, což se stalo. Jsem zděšen z toho, v jakém stavu jsou ty schody na náměstí, tj. na veřejném prostoru. Pro mladšího člověka by to nebyl problém, ale pro seniora jsou schody velmi nebezpečné, tím spíše, že tudy nechodí často. Je možno to nějak řešit s majitelem schodů, tj. městem?
Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
v prvé řadě, pokud jste to doposud neučinili a je zjevné, že úraz s následkem smrti se stal mamince v důsledku pádu ze schodů, které má město povinnost udržovat, nese město odpovědnost za vzniklou situaci a to v důsledku porušení právních povinností. Vy máte nárok žádat od města odškodné za škodu způsobenou na zdraví s následkem smrti. Při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění. Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové poškození a to dle příbuzenského vztahu manželovi nebo manželce 240.tis., každému dítěti 240.tis., každému rodiči 240.tis…..záležitosti náhrady škody jsou však z hlediska důkazních tvrzení velice složitými, proto určitě doporučuji využít služeb právníka.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
05.11.2012
Dotaz: Dobrý den,koupil jsem auto synovi k maturitě,ale jelikož syn nebyl přítomen podepsali jsme smlouvu za něj se souhlasem prodávajícího(podpis nebyl ověřen).Nyní se objevily závady,které jsme nechali opravit v dobré víře a reklamaci nahlásili ve stanovené době,ale majitel bazaru nám je neuznal,můžeme přesto od smlouvy odstoupit i když ji syn osobně nepodepsal?Navíc auto bylo bourané ale tato skutečnost nám nebyla oznámená,děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže jako kupující byl ve smlouvě uveden Váš syn a jeho jménem byla smlouva rovněž podepsána (byť jste ji podepisoval Vaší rukou) musí odstoupení provést syn jako strana smlouvy vystupující na straně kupujícího.
Dle ust. § 622 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, jestliže se jedná o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit, táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.11.2012
Dotaz: Okresní ůřad mi uložil pokutu za rychlost,ja se odvolal,Krajský ůřad to potvrdil.Byla na mně vydaná exekuce.ale já se odvolal k min.dopravy.(odvolal jsem se i proti exekuci.)Výrok min.dopravy-vše zrušeno,nebyl důkaz že jsem způsobyl přestupek a značná pochybení ůředníků při zpracování obvinění,v některých přímo lhaní.Vyjádření z min.dopravy jsem dostal 18.5.2012,to samé exekutor.dodnes nemám zrušený výkon exekuce a blombu na K.N na můj dům.Chci žádat stát o odškodnění,do kdy to mohu udělat,abych nepromeškal lhůtu.A kolik mohu žádat.mám psychycké problémi s toho a také finančí v souvislosti s tím.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pokud Vám příslušný úřad nesprávným úředním postupem způsobí škodu, můžete se domáhat náhrady dle zákona č. 82/1998 Sb. zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
Aby však vznikla odpovědnost státu za škodu, musí být splněny tři podmínky: Musí dojít k nezákonné rozhodnutí nebo nesprávnému úřednímu postupu, důležité je rovněž, aby se účastník proti rozhodnutí bránil (např. odvoláním a posléze žalobou), dále musí vzniknout škoda, která představuje zmenšení majetku a ušlý zisk. Musíte zabezpečit dostatečné důkazy dokládající, že Vám škoda v daném rozsahu vznikla. Pro soud je důležité, aby škoda vznikla již před rozhodováním soudu. Pokud by jste nárokoval náhradu škody, která Vám teprve pravděpodobně vznikne, soud by žalobu zamítl pro předčasnost. V neposlední řadě musí existovat příčinná souvislost mezi nesprávným postupem a vznikem škody. Musíte tedy doložit, že nebýt nesprávného rozhodnutí či úředního postupu úřadu, tak by ke škodě nedošlo.
Lhůta pro uplatnění nároku škody je dle výše jmenovaného zákona 3letá. Předtím, ale musíte nárok na náhradu škody uplatnit u Ministerstva spravedlnosti ČR a teprve pokud ministerstvo do 6 měsíců o nároku nerozhodne, tak podat žalobu.
Podle tohoto zákona můžete žalovat pouze stát, který v rámci regresního nároku může další řízení vést s exekutorem. Co se týká výše náhrady, tu je třeba vyčíslit dle skutečně vzniklé škody např.v důsledků nákladů a výdajů, které Vám vznikly exekucí, pokud máte i problémy zdravotního rázu na tyto budete potřebovat lékařský posudek.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
24.10.2012
Dotaz: Dobrý den,před 3 a půl roky zemřela má dcera při autonehodě,soud byl po té době ukončen a mám jsi zažádat o občansko právní soud,ale nejsem majetná a je mě 61,l smrt mé dcery mě dostala do hrozné situace,děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud byste tedy podávala občanskoprávní žalobu o náhradu škody za usmrcení dcery máte nárok na odškodnění spočívající v náhradě nákladů za výdaje spojené s pohřbem, náhradu imateriální újmy, náklady na výživu pozůstalým, jednorázové odškodnění pozůstalé ve výši 240.000,- Kč, což je tedy majetkové odškodnění náležející ve Váš prospěch. Za podání žaloby o náhradu škody na zdraví a odškodnění za smrt se neplatí soudní poplatek. Žaloba se podává u okresního soudu, přičemž žalobce si může vybrat, zda podá žalobu u soudu, v jehož obvodu má pachatel trestného činu bydliště, nebo u soudu, v jehož obvodu došlo ke spáchání trestného činu, jímž byla způsobena škoda. Žalobu je třeba podat v potřebném počtu vyhotovení tak, aby jedno vyhotovení zůstalo u soudu a aby každý žalovaný mohl také dostat po jednom vyhotovení (soud žalobu zašle žalovanému, tedy pachateli – je-li žalováno více pachatelů, musí být i více vyhotovení žaloby). V žalobě musí být uveden soud, jemuž je určena, musejí být přesně označeni všichni účastníci (žalobce i žalovaný), a to jménem a příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále musí být v žalobě stručně vylíčeno, co je důvodem žaloby a musí být přesně navrženo rozhodnutí, jehož se žalobce domáhá. Žaloba musí být datována a podepsána žalobcem. Není tedy podstatné jaké jsou Vaše majetkové poměry.
24.10.2012
Dotaz: Mám takovýto problém. Před nedávnem jsem zakoupil řadovou garáž přes realitní společnost. Součástí garáže (což je v kupní smlouvě zapsáno) i připojení na elektrickou sít 230V.Při prohlídce jsem zjistil že elektřina nefunguje. Dostal jsem vyjádření, že řadové garáže jsou propojeny a že elektřinu pouští majitel první garáže pro všechny. Což podepsal i minulý majitel mé garáže při podepisování smlouvy k prodeji(je u RK). Po koupi jsem však zjistil, že je elektřina již pro celou řadu garáží odpojena a bývalý majitel to záměrně(kvůli vyšší prodejní ceně) zamlčel.
Pokoušel jsem se mu mnohokrát dovolat, ale z toho mi vzal telefon pouze jednou a jen sliboval, že se dohodneme na slevě.Nyní skoro 2 měsíce mi již telefon nezvedá(telefon vyzvání) a doporučený dopis nevyzvedává.
Prosím Vás proto o radu, jak je možné v této situaci postupovat. Realitní kancelář prý za tuto "odstranitelnou" vadu nezodpovídá. Proto jsem rozhodnutý se bránit i soudní cestou a třeba i podat na majitele žalobu. Děkuji za Váš čas i ochotu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Z vad vyplývajících z kupní smlouvy je odpovědný především prodávající (tj.původní vlastník) ,realitní kancelář funguje jako zprostředkovatel prodeje, ale neodpovídá za případné faktické či právní vady na předmětu koupě.
Dle ustanovení občanského zákoníku platí, že kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že věc má v době plnění vlastností výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady.
Nabyvatel může uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady u soudu jen tehdy, vytkl-li vady bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost věc prohlednout. Nabyvatel může vadu vytknout nejpozději do 6ti měsíců, pokud zákon nestanoví jinak, nevytkne-li vadu v této lhůtě, právo zanikne.
Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni věc užívat dohodnutým způsobem nebo řádně, je nabyvatel oprávněn domáhat se zrušení smlouvy. Jinak se může nabyvatel domáhat buď přiměřené slevy z ceny nebo opravy nebo doplnění toho, co chybí. Právo z odpovědnosti za vady je třeba uplatnit u soudu v obecné tříleté promlčecí době, která počíná běžet ode dne, kdy nabyvatel vytkl vady. Rovněž máte právo na náhradu nutných nákladů, které Vám vzniknou v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. Pokud tedy původní majitel nereaguje na Váši komunikaci, uschovejte doklady o tom, že jste se ho pokusil kontaktovat písemně a poté vše s žalobou adresujte příslušnému soudu.
21.10.2012
Dotaz: Vloni jsme koupili nový kočárek a při běžném denním jezdění se u kočárku zlomila konstrukce.Dceři je 10 měsíců.Byla jsem ten kočárek reklamovat a paní vedoucí mě nepěkným způsobem řekla,že jsme si ho rozbili sami a že nemáme nárok na náhradní kočárek.Chci se optat jak v takovém případě máme postupovat,když kočárek potřebuji.Je to taková bezmoc a lítost chování ze strany prodejců.Děkuji za odpovědˇ.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jako běžná spotřební věc, kočárek podléhá záruce (záruční době), proto dle občanského zákoníku platí, že prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci a v záruční době. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z věci nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny si vydat vzájemná plnění v souladu s pravidly bezdůvodného obohacení, tzn. Vy budete muset vrátit kočárek a prodávající peníze. Jestliže jste věc řádně a v záruční reklamovala, máte právo na řádné vyřízení této reklamace a prověření vad ze strany prodávajícího, pokud tvrdí, že jste si vadu způsobili sami, pak ať prokáže, že nejde o vadu, která nevznikla v důsledku vady výrobku.
17.10.2012
Dotaz: Koupil jsem v autobazaru automobil,který měl být v perfektním stavu.Mnou vymíněné vlastnosti, hlavně že by nemělo být bouráno a opravováno, mi byli potvrzeny za účasti svědka.Další den mi auto prohlédl známý mechanik a zjistil,že na autě byly měněny některé díly, navařen nový blatník a auto je zjevně bourané. Odstoupil jsem bezprostředně od kupní smlouvy a spor se dostal k soudu. Od pojišťovny jsem zjistil, že byla u tohoto vozidla hlášena škodná událost-střet dvou vozidel-a byla provedena oprava tohoto auta zhruba za 80 tisíc. Soud moji žalobu zamítl s odůvodněním,že jsem při koupi vozidla jednal s jinou osobou než kterou byla podepsaná kupní smlouva a která zastupovala prodávajícího. Upřesňuji-konkrétní autobazar MN.auto v Prostějově vlastní majitel Nevečeřal,v jehož areálu jsou auta vystaveny, s ním jsem jednal při koupi,absolvoval zkušební jízdu,předal hotovost a podepsal kupní smlouvu, na které ale byla uvedena jako zástupce prodávajícího jiná osoba-společník Maťcha, který v tomto areálu provozuje dílnu na opravu aut. Jedná se tedy o dvě osoby,kdy každý z nich podniká pod samostatným IČ. V tomto nemám jasno -na webových stránkách je uveden jako majitel autobazaru Nevečeřal,se kterým jsem jednal, a pokud vím, takto postupují i při prodeji ostatních aut,ale podle soudu jsem měl jednat z Maťchou-jeho společníkem. Mám ještě pět dní na rozmyšlenou,jestli podat odvolání ke krajskému soudu-což mi můj právní zastupce moc nedopuručuje. Prosím poraďte.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nevím zda Vám moje odpověď ještě pomůže vzhledem ke lhůtě na odvoláním kterou jste uvedl. Nicméně mám za to, že co se týká prodeje automobilů přes autobazary zpravidla autobazar vystupuje jako zástupce skutečného vlastníka vozidla neboli jakýsi zprostředkovatel mezi vlastníkem vozidla a potencionálním kupcem, proto v případě, že jste jako žalobce (tedy jako osoba aktivně legitimovaná k podání žaloby) podal záležitost k soudu je třeba vždy správně označit i osobu žalovanou a tou by tedy měl být v tomto případě původní vlastník vozidla nikoliv autobazar (neboli osoba pasivně legitimovaná).Váš právní zástupce, pokud Vás ve sporu zastupoval, má nejspíš záležitost nastudovanou a proto pokud Vám odvolání nedoporučuje jistě k tomu má důvody, které lze opřít o řádné právní argumenty, proto bych mu důvěřovala a do odvolacího řízení se nepouštěla.
04.10.2012
Dotaz: Můj dotaz zní-jakým způsobem se domoci na stavební firmě, aby opravila závady na provedené fasádě RD, vzniklé nedodržením prac. postupů dotyčnou firmou. Na fasádu byla s firmou uzavřena smlouva o dílo s 5-ti letou zárukou a dle smlouvy bylo firmě zaplaceno. Závada byla ihned po zjištění několikrát reklamována e-mailem. Zpočátku firma reagovala a "hledala" způsob řešení opravy. Když přestala komunikovat, dostala i písemnou reklamaci na "doručenku", ale i ta zůstala bez odpovědi. Zdá se mi, že se nevyhnu žalobě, akorát nevím, v jaké podobě by měla žaloba vypadat, zda občansko-právní spor, či jiná. Nebo zda se má odvíjet od výše způsobené škody - finančního vyčíslení ceny nutné opravy.
Právník Zárukakvalit.cz:
Jak správně uvádíte ve Vašem případě máte nejspíš jedinou možnost a to domáhat se provedení opravy díla u soudu. Bude se jednat o tzv. žalobu na plnění, jedná se o občanskoprávní spor, přičemž v konkrétně podobě může znít žaloba, jako „žaloba na splnění povinnosti řádně dokončit (opravit) a předat dílo“. V souvislosti s takovou žalobou můžete rovněž uplatnit i právo na náhradu škody, která Vám vznikla v důsledku vadného plnění a vadně provedené stavby, přičemž částku je třeba přesně vyčíslit.
Pokud nebude firma nadále nijak reagovat, doporučuji nechat si provést opravu na svoje náklady a poté požadovat náhradu veškerého plnění.
13.09.2012
Dotaz: Dobrý den, před více jak 30dny jsme uplatnili reklamaci na pánev firmy Teskoma. Do dnešního dne se nikdo neozval, jak byla reklamace vyřízena. Máme po uplynutí 30 denní lhůty bez odezvy ze strany prodávajícího nárok na vrácení peněz? K této firmě jsme již ztratili důvěru. Děkuji Vám za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Jestliže jste reklamaci uplatnili řádně v záruční době, máte právo požadovat plnění ze strany prodávajícího spočívající v odstranění vad, pokud je jejich odstranění možné, jestliže jde o neodstranitelné vady můžete odstoupit od smlouvy a požadovat od prodávajícího výměnu zboží, popřípadě slevu z kupní ceny, nebo vrácení celé kupní ceny, v závislosti na vadě věci.
Ve Vašem případě s ohledem na druh zboží, předpokládám, že by se jednalo o výměnu nebo vrácení peněz. Zpravidla mají obchodníci na vyřízení reklamace 30 dní, přičemž poté by Vám měli sdělit stanovisko. Určitě bych společnost vyzvala a připomněla Vaší reklamaci a zažádala o jejich vyjádření jak hodlají problém řešit a poté uplatnila svoje práva na náhradu za vadné zboží. Je možné, že už mají reklamaci vyřízenou jen se Vám nikdo prozatím k reklamaci nevyjádřil.
18.08.2012
Dotaz: V čistírně oděvů v OC ... v ... jsem si nechal vyčistit sako. Během měsíce nebyla zakázka vyřízena, pozdější reklamace nebyla uznána. Domnívám se, že nesprávným postupem bylo sako čištěním zničeno. S vyřízením reklamace nejsem spokojen. Můžete mi poradit jak dál postupovat. Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Ve svém dotazu uvádíte, že nejprve pozdější reklamace nebyla uznána, poté, že nejste spokojen s vyřízením reklamace, z toho tedy není patrné zda jste namítal nejprve dobu trvání nebo poté špatně vyčištěné sako.
Co se týká Vašeho problému v okamžiku od převzetí Vašeho saka čistírnou došlo k uzavření smlouvy o úpravě věci, která se obecně řídí ustanovením občanského zákoníku, přičemž zhotovitel v tomto případě odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava (ve Vašem případě vyčištění), přičemž co se týká konkrétně čistíren, ty mají většinou ještě vnitřní předpis týkající se uplatnění a podmínek odpovědnosti za vady, podmínek reklamace, včetně lhůt k uplatnění vad atd. tj. tzv reklamační řád, všeobecné obchodní podmínky apod., proto pro případ dalšího postupu by bylo vhodné seznámit se s jejich interním řádem pro uplatnění Vašich nároků z odpovědnosti za vady.
Jinak obecně platí dle občanského zákoníku, že je-li věc opravena nebo upravena vadně, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady, kterou je zhotovitel povinen odstranit nejdéle v dohodnuté lhůtě. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji v dohodnuté lhůtě, má zhotovitel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy.