PRÁVNÍ PORADNA

Na všechny Vaše dotazy odpovídá advokátka JUDr. Michaela Švecová, ve spolupráci s týmem dalších zkušených právníku z jednotlivých právních oborů, kteří Vám společně poradí, jaké kroky podniknout při řešení Vaší složité životní situace.


Odpověď na jeden právní dotaz je zpoplatněn částkou ve výši 100,- Kč.
 

Obsah odpovědi na právní dotazy je návodem či radou na možný postup či řešení problému v dané situaci, pro konkrétní právní kroky třeba posoudit vždy každý právní případ podrobně a individuálně, k čemuž potřebuje advokát dostatečné množství informací.

V průběhu měsíců duben/květen 2018 budou nově součástí služeb právní poradny ke stažení také právní vzory (návrhy, smlouvy, ostatní právní dokumenty) a webináře cílené na zajímavá právní témata z jednotlivých právních oblastí. Podmínky jejich užití najdete v obchodních podmínkách v sekci „pravidla pro využití služeb poskytovaných Portálem.“

V případě zájmu o konzultaci či právní pomoc kontaktujete advokátku JUDr. Michaelu Švecovou přes www.aksvecova.cz, za účelem podrobnějšího posouzení případu.

Projděte si již položené otázky, třeba tam najdete odpověď na Váš problém.

NOVINKA   VZORY SMLUV KE STAŽENÍ
DOTAZY A ODPOVĚDI

OSTATNÍ

27.10.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.31.4xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
už rok se rozvádíme s manželem a pořád není určená péče o dítě. Manžel chce dítě do péče, a nebo minimálně střídavou péči - formou hnízdo. Každopádně já s tím nesouhlasím, tak nás psycholožka a soud nutí do prodeje domu, který jsme před pár lety napsali na nezletilou dceru. Druhá již plnoletá dcera je jejím poručníkem a přišla s nápadem, že dům by se mohl pronajmout. Tím pádem by nezletilá dcera nepřišla o majetek prodejem. Musí s tím manžel souhlasit a nebo to může rozhodnout dcera jako poručník?Také oba dva platíme hypotéku a tím jsme se i zavázali do doby než bude dcera schopná platit sama. Proto si myslíme že podnájem je nejlepší volba jak dceři majetek uchránit, před špatným rozhodnutí mého manžela. Prodejem by se zbavil břemene a dcera by byla znevýhodněná.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

poručník má nezletilého zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů a také nezletilého vychovávat. Tzn., že v tomto případě již správa majetku nezletilé dcery je v rukou jejího poručníka tj. zletilé dcery. K úkonům ohledně pronájmu domu, tak není třeba souhlasu rodičů. Nicméně je třeba brát v potaz, že jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudem. Poručník odpovídá soudu za řádné plnění této funkce a podléhá jeho pravidelnému dozoru.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
07.09.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 91.239.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, zakoupila jsem letos v květnu jako soukromá osoba malý domek ve velmi špatném stavu, investovala jsem zatím do nové střechy, kanalizace a vody. Mám faktury schované. V srpnu se mu naskytla příležitost domek prodat známé za vyšší cenu o 150 tis. Kč. Budu platit daň z příjmu 15% a musím uvést tento zisk do daňového přiznání za rok 2021? Mám na mysli, jestli tato situace spadá do vyjímek, kdy daň neplatím.......vyjímka - cituji...."Jestliže v nemovitosti bydlíte méně než dva roky, prodáte ji a do roka peníze použijete na uspokojení vlastní bytové potřeby, daň také odvádět nemusíte.".....
Nebo patří tyto investice do opravy domu k výdajům, které se započítají do výdajů, které byly v souvislosti s prodejem domu?
cituji... "Konkrétně uvedete příjem z prodeje, jako výdaj pak vypíšete kupní cenu, za kterou jste nemovitost původně kupovali. Nezapomeňte započítat také výdaje, které jste s prodejem měli. Z výsledné částky je pak nutné odvést zmiňovanou daň."
Děkuji B. Skakunová
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

konkrétní odpověď Vám poskytne spíše daňový poradce, nicméně z popisované situace mohu uvést, že první Vámi uvedená výjimka se na Vaši situaci nevztahuje. Z Vámi citovaného ustanovení zákona………myšleno …..“uspokojení vlastní bytové potřeby“ především bezprostřední koupě nového bytu nebo domu, ve kterém hodláte bydlet a to tedy z prostředků z prodeje Vašeho domku. Co se týče druhé části dotazu, pak s ohledem na spíše daňovou oblast, kam tento dotaz patří, doporučuji obrátit se s Vaším dotazem na odborníka z oblasti daňové, účetní.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
03.09.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 176.102.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, otec v roce 2014 zemřel a půl roku před smrtí přepsal svůj byt na příbuznou. Od bytu jsem již od dětství měl klíče a s otcovým vědomím a souhlasem je používal. Příbuzná si nyní vzpomněla, že jí je mám odevzdat. Má na ně právní nárok? Z řady důvodů bych byl raději, kdyby si místo toho vyměnila vložky v zámcích. Moc děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

jako vlastník nemovitosti po Vás klíče požadovat může, nicméně je i pro mě překvapující, že si je dotyčná žádá již po takové době od smrti otce. Pokud však klíče nevrátíte, nepředpokládám, že by jejich navrácení vymáhala soudně. Netuším však, jaké máte nyní vztahy a zda plánujete do bytu nadále chodit. Doporučila bych z opatrnosti rovněž spíše výměnu zámku a to i za okolností, že klíče vrátíte majitelce bytu.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
27.04.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 46.23.5xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu v následující věci: kamarádka zdědila část nemovitosti a má ji nyní
ve spoluvlastnictví s další osobou. Zůstavitel zemřel 11. 3. 2020, rozhodnutí o dědictví vstoupilo
v platnost 4.8.2020. Neteř hodlá uzavřít kupní smlouvu na prodej svého podílu třetí osobě.
Bude neteř muset svůj podíl nabídnout nejdříve spoluvlastníkovi v rámci předkupního práva?
Děkuji a přeji zdravé dny.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

od 1. července 2020 bylo již zákonné předkupní právo mezi spoluvlastníky zrušeno, toto právo se vztahuje pouze na spoluvlastnictví, které bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností (např. děděním, ať už na základě závěti nebo podle zákonné posloupnosti). Toto zákonné předkupní právo je však omezeno na dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. To znamená, že povinnost nabídnout svůj podíl nejprve některému ze spoluvlastníků, platí jen 6 měsíců od nabytí dědictví. Z toho co uvádíte, kdy došlo k dědictví, již tedy tuto povinnost neteř nemá.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
26.04.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 37.48.5xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, vlastním 9/10 RD, sestřenice vlastnila 1/10, ale dostala exekuci a její 1/10 v dražbě koupila nějaká společnost přes reality. Celková hodnota RD byla vyčíslena na cca 3 700 000. Kontaktoval jsem tu společnost s tím, že bych chtěl zbývající 1/10 od nich odkoupit a ta si částku stanovila na 500 000. Je to již přes rok, i když vlastní podíl, tak se na provozu a udržování RD nijak nepodílí a ještě si řeknou takovouhle částku za pouhou 1/10. Mají na to nárok? Mohou si říci o kolik chtějí a je nějaká možnost se proti tomu bránit? Děkuji za případnou odpověď. Žídek.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
cenu si zpravidla určuje prodávající, měla by však vycházet z tržní ceny (obvyklé ceny) celé nemovitosti. Nicméně samotná kupní cena, jak nemovitosti, tak podílu na ní se může lišit. To, jak je vysoká, záleží jen na dohodě s kupujícím. Bránit se můžete jen tím, že za tuto cenu prostě podíl koupit odmítnete a přednesete svůj návrh ceny, za který jste ochoten podíl odkoupit. Doporučuji si za tímto účelem nechat zhotovit odhad přímo cílený na koupi (prodej) podílu, který Vám pomůže s nastavením ceny, za kterou budete chtít podíl odkoupit.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
11.02.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 37.48.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, sestra si chtěla vzit k sobě naší nemocnou maminku. I když z toho později sešlo, ona požadovala odevzdat všechny doklady od účtu, kartu a od vlastnictví bytu. Také chtěla zablokovat maminky účet. Má na takový požadavek právo? Maminka je svepravna, nema opatrovníka. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Je-li maminka schopna o těchto záležitostech rozhodovat sama, pak není jediný důvod, aby o věcech rozhodoval někdo jiný. Jestliže maminka sestře zároveň neudělila plnou moc, aby za ni v těchto záležitostech jednala, pak k těmto krokům nemá sestra žádné oprávnění.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
06.12.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 213.19.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
Vlastním pozemek, který je v jako katastru veden jako orná půda. Při digitalizaci bylo zjištěno , že část pozemku neodpovídá
jako orná půda a měl by být překvalifikován na ostatní plochu .Katastr požaduje vyjmutí této části ze zemědělského půdního fondu. Odbor životního prostředí nesouhlasí a spočítal poplatek za cca 3000m2 na 100 000 Kč.

Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dle obecných pravidel je vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu zpoplatněno. Nicméně neuvádíte z jakého důvodu, má být vyjmutí provedeno, zda za účelem výstavby, prodeje či z jiných důvodů. Tyto skutečnosti jsou rozhodné pro posouzení možnosti obrany proti rozhodnutí odboru životního prostředí.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
18.10.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 2a00:1028:83aa:5...
Dotaz: Dobrý den dne 6.10 mi přišel posudek o invalitidě s OSSZ v OSRAVĚ e uš nejsem invalidni v žadnem stupni prodělala jsem 2016
onkologickou lečbu diagnoza C53 FIGO III B DALI MI 3 STUPEN V ROCE 2018 MI BYL SNIŽEN NA 1.STUPEN KADY PUL ROK CHODIM NA ONKOLOGICKE PROHLIDKY NEMĚNNÝ STAV NECITIM SE DOBŘE POŘAD UŠ SE I LEČIM NA UROLOGIE . JE NĚJAKA ŠANCE KDYŽ SE ODVOLÁM ČEKAM NA ROZHODNUTI OSSZ PRAHA MUE MI PRAHA PONECHAT INVALIDU NEBO VYCHAZEJI JEN Z POSUDKU OSSZ NAŠLA JSEM SI PRÁCI NA KRATKY UVAZEK SEDIM NA VRATNICI
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
OSSZ by měla vycházet z vyžádaného posudku ošetřujícího lékaře, který především vyhodnocuje trvající příznaky nemoci a nakolik Vás tato nemoc ovlivňuje v pracovních možnostech. Zpravidla při těchto druzích nemoci dochází po 3 letech od schválení invalidity k přezkumu nároku na dávky invalidního důchodu, pakliže jste byť prodělala léčbu, ale nyní jste onkologicky již v pořádku, pak je velice pravděpodobné, že odvolací orgán toto rozhodnutí OSSZ spíše potvrdí a invalidita Vám bude odejmuta.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
07.10.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 81.161.7xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
Chci koupit domek na pozemku , při prohlídce jsem zjistila, že součástí stavby je garáž, jejíž výjezd je orientovaný směrem k sousednímu pozemku , který už ovšem vlastní někdo jiný. Realitní agent mi řekl, že to nebude problém, přes pozemek bude možné zřídit tzv. nezbytnou cestu, takže garáž bude plně použitelná i s vjezdem orientovaným jeho směrem. Za pomocí nahlédnutí do katastru nemovitostí (jenž zahrnuje též mapku daného katastrálního území ). Sdělte mi prosím, zda si myslíte, že realitní agent má pravdu či ne.
Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Ano, pokud se jedná o přístupovou cestu k Vaší nemovitosti, pak majitel bude muset umožnit zřízení tzv. služebnosti cesty. Tzv. právo cesty přes cizí pozemek neboli právo průchodu je typickým představitelem věcného břemene. Jedná se o právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí a lze jej zřídit na základě smlouvy nebo případně rozhodnutí soudu.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
11.08.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 85.163.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,

prosím o radu, jak se bránit či postupovat, pokud opravář automobilů (důchodce, pracuje doma v dílně) odmítá dát doklad (oprava za cca. 16 000 + 8 000 kč) o výměně součástek i provedené práci. Peníze bere-vzal, ale nedává-nedal doklady. Odmítá dát jakýkoli doklad a hájí se tím, že je důchodce. předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Jiří Vojta
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže někdo přijímá za práci peníze, měl by rovněž doložit, za co si takové peníze účtuje, tedy pokud například použil nějaký materiál, minimálně doklad od tohoto materiálu. Důchodci mohou i v důchodě vykonávat samostatně výdělečnou činnost, nicméně v takovém případě na základě živnostenského oprávnění a jsou povinni podat daňové přiznání, kdy samozřejmě dokládají příslušné příjmy a výdaje. Zároveň je dle zákona podnikatel povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmení, identifikačním číslem osoby (bylo-li přiděleno), datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Pokud odmítne na žádost zákazníka vydat doklad o prodeji zboží, nebo poskytnutí služby, nebo neuvede zákonem stanované údaje, dopouští se přestupku. Dohledovým orgánem je Živnostenský úřad, na který se můžete pžípadně obrátit.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
08.07.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 109.183.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, prosím, jak postupovat v případě, kdy jsme odeslali doporučeně výpověď nejmenované energetické firmě, ale dopis se nám vrátil zpět, nikdo si ho nepřevzal, poslat znovu? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokuste se o znovu doručení. Pokud možno, zkuste využít jiné prostředky doručování jako napřklad datovou schránkou nebo ověřte aktuální adresu příjemce.
Na dotaz odpověděl JUDr. Michaela Švecová
28.06.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 213.226.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu. Máme statek na vesnici a z naší příjezdové cesty do dvora a vedle do garáže si naše sousedka "podnikatelka" a její návštěvy často dělají parkoviště a blokují nám výjezd. Co můžeme dělat? Upozorňujeme, troubíme, 2x k nám nepustila úmyslně ani sanitku.Můj dotaz je ale hlavně tento - Máme i zadní cestu za zahradou pro traktor ta je rozdělena mezi 3 sousedy, jeden soused si na svojí část-začátek cesty ze silnice dal bez našeho svolení bránu, kterou si zamknul a nedal nám klíč, ale největší problém je - druhá sousedka prodala zahradu té podnikatelce, ale ne svoji část cesty, a ta podnikatelka si na naší části cesty postavila z části kolnu a plot, takže nám znemožnila cestu používat, nechce to odstranit, ani přes zaměření geodetem a předešlá upozorňování. Už při stavbě domku přes upozorňování nám zabrala část našeho i obecního pozemku, bez jakéhokoliv zaměření pokračovala dál. Vždy jí vše projde. Jak máme prosím postupovat, aby dala cestu do původního stavu? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
k jakémukoliv užívání cizího pozemku je třeba souhlasu jeho vlastníka, popřípadě zřízení věcného břemena ve formě práva cesty, zapsáno také v katastru nemovitostí. Nejlépe však přímo právo stavby. Pakliže tedy došlo k neoprávněnému zásahu do vašeho pozemku nebo jinému užití, primárně doporučuji prověřit, které parcely byly skutečně prodány, jelikož nelze prodat něco, co není ve Vašem vlastnictví, následně případně podat podnět k soudu na neplatnost zápisu vlastnického práva, pakliže by došlo k přepisu Vašeho pozemku bez Vašeho vědomí.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
23.01.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 185.199.8xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, jsem většinový spoluvlastník nemovitosti. ¼ spoluvlastnického podílu byla nedobrovolně vydražena. Jak se určí část podílu nemovitosti, kterou může nový majitel užívat? Dům má pouze jednu bytovou jednotku. Nikdy nemovitost neobýval žádný se spoluvlastníků veškeré náklady jsem hradil sám. Musím povolit přístup do nemovitosti a poskytnout mu nějakou část k užívání, když se stal novým spoluvlastníkem ¼ nemovitosti. Předem děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
spoluvlastnictví nemovitosti značí, že každý spoluvlastník má podíl na společné věci jako celku. Spoluvlastnictví samo o sobě, není-li dohodnuto jinak, nepřináší právo spoluvlastníka výlučně užívat určitým způsobem vymezenou část společné věci a nakládat s ní, ale představuje jeho právo podílet se na užívání společné věci jako celku v míře odpovídající velikosti jeho podílu, a to buď faktickým užíváním, nebo například práva na peněžité plnění. Na straně druhé vyjadřuje podíl míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví. Čili neznamená to, že musíte vymezit část, kterou bude spoluvlastník užívat, nicméně musíte novému spoluvlastníku zajistit možnost podílet se na užívání a právech s tím spojených.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
06.01.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 213.195.1xx.xxx
Dotaz: DObrý den, prosím Vás o radu.
Před 4 lety jsme tehdy s přítelem začali stavět rod. dům, na který máme hypotéku. On byl vlastník pozemku, a po mě banka požadovala udělat si právo stavby. Mezitím jsme se vzali,dostavěli,a zkolaudovali. Na podzim jsme podali na KÚ zápis změn - kolaudaci, s přiřazením čísla popisného. Z KÚ se nám ozvaly, že za stávající situace kdy manžel je majitel pozemku a já mám právo stavby nelze dům zapsat. Z banky mi bylo ústně řečeno, že udělali chybu a právo stavby mělo být od začátku na oba dva.Máme si najmou právníka a podat nějaké vzdání se mého práva stavby. Bohužel sem nikde žádný tiskopis nenašla, jak se toto sepisuje. Navrhla sem bance, zda by nebylo jednodušší, kdyby mi manžel daroval pozemky a já dům zapsala na sebe .. Či nějakou nejrychlejší a nejlevjěší variantu ?? Ale nikdo se s námi nebaví ..
Potřebujeme dům, co nejrychleji uvést do "oficiálního stavu", můžete mi prosím poradit, příp. navést na nějaký tiskopis,či radu jak vše provést ? Děkuji moc
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jako nejrychlejší a nejvhodnější řešení bych ve Vašem případě viděla převod všech nemovitostí buď do podílového spoluvlastnictví vás obou, tj. každá id.1/2 celé nemovitosti včetně pozemku, případně, jak sama uvádíte, převést vlastnické právo jen na Vás. Nicméně doporučuji nejprve situaci zkonzultovat s úředníkem Katastru, který má Vaši záležitost na starost, často bývá jejich pohled na věc či výklad zákona odchylný. Proto doporučuji si zjistit nejprve řádné informace a požadavky především příslušného katastru nemovitostí, aby vše proběhlo, jak má.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
19.11.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 81.92.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, je mi 57 let, mám ID trvalý, mohu vykonávat práci pouze z domova, ale nyní ji nemám, takže jediným příjmem je ID. Vlastním nemovitost, kde nyní bydlí syn i dcera. Ta má ID zatím na 3 roky. Syn se chce osamostatnit, chce si vzít hypotéku cca 2 500 000Kč a žádá po mně, abych mu povolila zástavu mou nemovitostí cca 4 500 000Kč. Mohu to jako ID vůbec udělat? A může být zástava omezena např. 1-2 roky, plánuje, že by to stihl. Po pravdě, mám obavy, i když je syn pracovitý, ale stát se může cokoli, abychom neztratili střechu nad hlavou. Děkuji za odpověď. Ivana
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Invalidní důchod Vás nijak neomezuje v rozhodnutích o nakládání s nemovitostí, která je ve Vašem vlastnictví. Je jen na Vašem rozhodnutí, zda na požadavek syna budete ochotna přistoupit. Co se týče zástavy pro účely poskytnutí hypotéky, je zase naopak především na bance, která bude synovi hypotéku poskytovat a jejich podmínkách, zda přistoupí na zajištění zástavy nemovitosti, která není v jeho vlastnictví. Co se týče dále doby trvání zástavy, ta se zase odvíjí od délky trvání poskytnutí finančních prostředků ze strany banky a především okamžiku splacení. Dokud nebude dluh řádně splacen, bude zástava trvat.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
01.09.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 37.48.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
od paní H. jsem za výhodnou cenu (500Kč) koupil malý karavan s větším počtem závad, který ji 5 roků překážel na dvoře a potřebovala se ho zbavit a vyklidit dvůr. Tvrdila, že její bývalý přítel (pan M.), který je vlastníkem karavanu, o karavan vůbec nejeví zájem. Bývalého přítele přibližně pět let ústně vyzývala, aby si karavan odvezl. Z důvodu pasivity bývalého přítele, usoudila, že o věc nemá zájem a karavan mi prodala. Ke karavanu mi dodala jen malý technický průkaz ( kde je uveden provozovatel – bývalý přítel). Velký technický průkaz mi nebyl dodán, bylo dále ústně dohodnuto že paní H. zajistí s bývalým přítelem přepis na úřadě na mou osobu. S paní H. jsem sepsal jednoduchou Kupní smlouvu, že jsem od ní karavan zakoupil, kde je uvedena kupní částka a iniciály a adresy prodávajícího-paní H. a kupujícího (moje osoba). Uplynuly tři měsíce ode dne kdy jsem karavan odvezl a pan M. mne vyzývá k jeho vrácení. Rád bych se dotázal, jak mam v této situaci postupovat. Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Důležité je, kdo je resp. byl skutečným vlastníkem karavanu. Pokud tedy vlastník, jak uvádíte, byl bývalý přítel paní H., pak není možné, aby bez jeho vědomí někdo převedl vlastnictví k věci na někoho jiného. V podstatě kupní smlouva v podobě, kterou uvádíte, kdy prodávající je uvedena osoba odlišná od vlastníka, bez toho aniž by k takovému právnímu jednání měla tato osoba zplnomocnění od skutečného vlastníka, je neplatná. Skutečný vlastník má tedy plné právo se domáhat navrácení svého majetku.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
26.08.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 37.48.3xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, mamka má věcné břemeno na dožití v baráčku po přiteli. Teď se odstěhovala a děti od pritele ji nařkli, že něco odcizila. Bohužel jsme udelali chybu, že jsme to nenafotili. Chci se zeptat, může se tam vratit, když věcné břemeno nezrusila? A co když ji tam už nepustí co ma dělat. Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pokud věcné břemeno nezanikne některým ze způsobů uvedených v zákoně (tj. smrtí fyzické osoby, uplynutím doby, smlouvou....), pak stále trvá a s ním i všechna práva s tím spojená. Do nemovitosti ji tedy musí vlastníci pustit, je to jejich povinnost strpět toto právo.
na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
06.08.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 37.188.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
vlastním pozemek, na kterém stojí cizí stavba. Ta byla prodána v exekuci. Má nový vlastník povinnost jednat se mnou ohledně vstupu na náš pozemek, realizace rekonstrukce a podobně?
Do nemovitosti (hlavní vchod) je přístup z veřejné komunikace, ale z dalších stran je přístup pouze přes pozemky jiných vlastníků (dvě strany náš pozemek, na kterém stojí nemovitost, 3. strana soused). Pokud by tedy přistoupil k rekonstrukci, nemůže jinak, než manipulovat a přistupovat k nemovitosti přes naše pozemky.
Nabízí se i opačný pohled na věc. Mohu využívat náš pozemek bez ohledu na stávající stavbu, pokud vlastníkovi nezamezím přístupu do nemovitosti? Na pozemku plánuji vystavět parkovací stání, znemožním tím ale výhled ze dvou oken domu.

Děkuji
PR
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Od účinnosti nového občanského zákoníku (1. 1. 2014) se do zákona vrátilo dříve uplatňované právo stavby, které umožňuje stavět stavbu na cizím pozemku. Toto právo se zároveň vztahuje na rekonstrukci či modernizaci těchto staveb. Dále platí, že Vlastník nemovitosti má předkupní právo na pozemek, na němž stavba stojí. A zároveň vlastník pozemku má předkupní právo na nemovitost. V praxi se tyto vztahy a další otázky mezi majitelem stavby a majitelem pozemku upravují vzájemnou dohodou mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem zahrnující ono právo. Smlouva musí vždy být písemná. Vlastník pozemku v ní musí jasně vyjádřit svou vůli právo stavby zřídit (či rekonstrukci). Dalšími náležitostmi jsou specifikace pozemku, určení stavby, určení doby trvání práva stavby a určení výše úplaty, nebo že zřízení práva stavby je bezúplatné, případné zřízení věcných břemen. (právo cesty, ….)další záležitosti (co se týče Vašich stavebních plánů), jsou rovněž na posouzení stavebního úřadu.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
05.08.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 93.99.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz ohledně pojištění storna zájezdu. Měla jsem pojištěný zájezd u CK Blue Style - pojistka u Evropské pojišťovny. Odmítla nám plnění pojistky z důvodu, že účastníci zájezdu nejsou nejbližší příbuzní. V podmínkách není nic takového uvedeno, naopak, že plnění činí 80-90%. Pouze ve výkladu pojmů, na které nás odkazují, je uvedeno v případě plnění , rodinný příslušník (nejbližší příbuzný). Tyto dva pojmy si ale odporují, neboť babička a děda jsou rodinný příbuzní, ale nikoliv nejbližší příbuzní.
Jedná pojišťovna správně ? Mám se smířit s tím, že chudák vnučka si bohužel zlomila nohu a my za to zaplatím cca 37000 Kč.
Děkuji za informaci. L.K.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
veškeré podmínky případného storna zájezdu, stane - li se taková situace jsou obsahem obchodních podmínek cestovní kanceláře a stejně tak pravidel pro vyplacení storna u příslušné pojišťovny. Příbuzným jsou dle občanského zákoníku osoby příbuzné v linii přímé, pochází-li jedna od druhé. Osoby jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé. Mám tedy za to, že pokud pojišťovna uvádí nejbližší příbuzní, lze podřadit pod definici příbuzných ve vedlejší linii.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
06.06.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 85.207.1xx.xxx
Dotaz: Se sourozenci (jsme 3) řešíme vyrovnání majetku. Každý vlastníme po již zemřelých rodičích 1/3 nemovitosti včetně pozemku. Odhad majetku je vypracován po rekonstrukci vnitřku nemovitosti na současnou hodnotu 1.750.000,-Kč a před rekonstrukcí (z roku 2015) na částku 780.000,-. Pouze sestra investovala do rekonstrukce objektu 600.000,-Kč, je v objektu trvale přihlášena a objekt užívá jen ona a další členové její rodiny. Sestra se chce majetkově vypořádat tak, že vyplatí zbylé sourozence (2 bratry).

Jakou částku (od minimální po maximální výši) lze z právního hlediska požadovat při majetkovém vyrovnání za převod 1/3 majetku na sestru a z jakého odhadu hodnoty majetku vycházet při určování hodnoty 1/3 majetku při jednání o majetkovém vyrovnání mezi sourozenci?

Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pro realizované převody doporučuji nechat udělat znalecky posudek na odhad tržní hodnoty odpovídající 1/3 podílu na předmětné nemovitosti. Znalec Vám přesně určí obvyklou cenu 1/3 nemovitosti v poměru k aktuální tržní hodnotě celé nemovitosti. Tento znalecký posudek budete v každém případě pro účely vypořádání spoluvlastnických podílů potřebovat.
S pozdravem JUDr. Michaela Švecová
24.05.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 93.93.3xx.xxx
Dotaz: Je kamerový záznam pořízený kamerovým systémem instalovaném ve vozidle možné použít jako hlavní důkaz v přestupkovém řízení i když byl záznam doložen až po určité době a ne bezprostředně po údajném spáchání přestupku? Čas pořízení ani věrohodnost kamerového záznamu nelze s určitostí prokázat, ani jiným způsobem doložit. Děkuji za odpověď!
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Ano. Dnes je možno kamerový záznam pořízený z vozidla, použít jako důkazní prostředek v přestupkovém řízení či řízení u soudu. Nezákonné je pouze umístění takového záznamu například na sociální síť. Doba, kdy byl záznam, jako důkaz doložen je rozhodná pouze v rámci splnění lhůty, kterou zákon v konkrétním řízení poskytuje k doložení důkazů, která není omezena okamžikem spáchání přestupku. Věrohodnost a určitost tohoto důkazního materiálu je však již na posouzení orgánu, který bude přestupek projednávat.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
22.05.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 188.92.1xx.xxx
Dotaz: Chtěla bych se zeptat ,je li povinností OSPODU ,když jsou soudně děti odebrány rodičům,prověřit situci jak ze strany matky tak ze strany otce ,vyhodnotit situaci kde by se dětem vedlo lépe.Jsem PORUČNÍK dvou vnuček,kdy před lety OSPOD dal do péče otcovské babičce,mne nikdo neoslovil a děti si prošly obrovskýma traumatama,dneska je mám ve své péči,děti jsou ve stavu kdy se na nich všechno podepsalo a já to nyní zachranuji ,aspon co se dá,ale 5 let dětství a života jim nikdo nenahradí .Stále se mi honí hlavou jak je možné ,že mne obešly.Jsem bezproblémový člověk, 20 let bydlím na stejné adrese,pracuji do toho podnikám,platím řádně daně nebyl problém mne najít ............
Mnohokrát děkuji za informaci
s pozdravem Věra Kučerová
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
je velice těžké hodnotit, zda OSPOD ve Vašem případě něco zanedbal nebo měl udělat jinak, jestliže neznám podrobnosti případu. Souhlasím s Vámi, že OSPOD musí vždy pečlivě zkoumat situaci v celé rodině a všechny možnosti a přinejmenším situaci vyhodnotit v co nejlepším zájmu dítěte/dětí. Nicméně pokud si např. babička ze strany otce podala žádost o svěření dětí do péče, OSPOD jednal především v návaznosti na tuto žádost a zkoumal primárně podmínky, za kterým mohou nebo nemohou být děti svěřeny do této péče, přičemž se zároveň mohla tato forma v té době jevit jako nejrychlejší a nejvhodnější. Pokud tedy OSPOD v té době neshledal překážky, pro které by děti nemohly být svěřeny do péče této osoby, pak mělo být rozhodnuto v nejlepším zájmu dětí. Jak jsem již uvedla na začátku, nedovoluji si hodnotit práci a přístup OSPOD, aniž bych znala více souvislostí.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
04.03.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.177.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den ,před 10 lety ,po smrti otce,jsme s bratrem zdědili 1/4 domu s větším pozemkem.Bratr, který v té době žíl s manželkou s otcem v domě,se měsíc po smrti odstěhoval.Já jsem se půl roku poté nastěhoval se ženou a synem,do té poloviny ,kde žil otec a bratr se ženou.Horní polovinu domu obývá máma se svým povedeným přítelem.Za tu dobu jsem na domě proved dost prací,na které mi ani jeden z nich nepřispěl ani korunu(celkově to bude cca 200000kč).Nevím jak dál,matka má nahoře asi 6 koček,které pouští na půdu a nám ,už všechny místnosti,které jsou pod půdou,začínají smrdět kočičincem.Matka nepřispěla ani na koupi nového bojleru,ani na nové napojení kanalizace(od domu je to cca 20metrrů).Náš dům prošel rekonstrukcí v roce 1990 a od té doby,jsem jediné práce prováděl sám.Vrchol všeho,před měsícem nám spadl kus stropu v kuchyni nad ním se nachází balkon zapuštěný ve střeše.Mají nějakou povinnost příspívat na údržbu?Nevím už jak dál.Díky za odpověd Jaroslav Danda
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Je-li více spoluvlastníku nemovitosti, pak jsou tito povinni běžné náklady u nemovitosti jako je spotřeba energií, vody, úklid a další hradit všichni. Všichni mají stejná práva, ale i povinnosti. U více spoluvlastníků jedné nemovitosti si majitelé zvolí svého správce, nejčastěji je jím jeden ze spoluvlastníků. Ten je pak oprávněn vést účetnictví a drobné výdaje spojené se správou a provozem nemovitosti pokrýt z případných zisků. Veškeré náklady a výdaje na nemovitost tak hradí všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně, případně se pak také rozdělí o zisk, který z nemovitosti je (např. z pronájmu…..). Pokud však není se spoluvlastníky rozumná domluva, pak přichází na řadu zrušení spoluvlastnictví a jeho následné vypořádání, tj. např. odkup podílů od ostatních spoluvlastníků nebo prodej nemovitosti a vypořádání dle výše podílů.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
28.01.2019   |   IP: 178.255.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu ve věci, kdy pojišťovna odmítá vyplatit pojistné plnění. Zhruba před dvěmi měsíci jsem byl účastníkem dopravni nehody jako poškozený. Řidič od nehody ujel. Přivolal jsem policii, která případ prošetřila, vyslechla svědka. Řidič byl ztotžněn. Věc byla předána na MěÚ. Viník nehody, i přes výzvu pojišťovny, pojistnou událost neohlásil. Pojišťovna nyní tvrdí, že musí počkat na rozhodnutí Měú, a až poté mi může být škoda uhrazena. Na Měú jsem se dozvěděl, že vyšetřování může trvat půl roku i více. Jedná pojišťovna v souladu se zákonem? Popřípadě jak se mohu bránit. Vůz stále splacím a nerad bych, aby případnou korozí ztrácel na hodnotě. Děkuji Vám za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
tento častý postup pojišťovny není v souladu se zákonem. Pojišťovna by měla věc vyřídit rychle i bez uzavření přestupku úřadem. Pojišťovna má provádět k dopravní nehodě vlastní šetření, které je povinna ukončit do tří měsíců od oznámení dopravní nehody (v závislosti na konkrétní pojišťovně může být ve smluvních podmínkách stanovena tato doba kratší, nikdy ne však delší). Toto šetření je zcela nezávislé na postupu správních orgánů a soudů. Pokud nelze toto šetření v shora stanovené lhůtě dokončit, poskytne pojišťovna přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Jestliže tedy řízení o přestupku trvá déle, trvejte na tom, aby pojišťovna konala bez ohledu na řízení o dopravní nehodě a čekání na rozhodnutí MěÚ.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
06.01.2019   |   IP: 89.102.5xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, měla by jsem dotaz ohledně prodeje nemovitosti. V dědickém řízení jsem ještě se 7 spoluvlastníky získala spoluvlastnický podíl. Nyní 2 spoluvlastníci nesouhlasí s prodejem nemovitosti, nelze se s nimi žádným způsobem domluviti. Prosím o radu, jakým způsobem dále pokračovat. Nemovitost by bylo potřeba urychleně prodat, je neobydlená 4 roky a chátrá. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nelze-li mezi spoluvlastníky dospět k dohodě o prodeji, můžete podat k soudu návrh na zrušení a vypořádání spoluvlasnictví soudně, přičemž v samotném návrhu k soudu budete žádat, aby soud rozhodl prodejem nemovitosti a výtežek z prodeje byl rozdělen dle podílů. Případně může soud rozhodnout o přikázání celé nemovitosti jednomu ze spoluvlastníků s uložením povinnosti vypořádat ostatní spoluvlastníky, v neposlední řadě může soud rozhodnout o prodeji ve veřejné dražbě. S ohledem na institut spoluvlastnictví platí pravidlo, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
09.12.2018   |   IP: 193.86.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý večer
V roce 2008 jsem koupil rodinný dům , zjistil jsem že septik domu je na cizím pozemku. Pozemek patril rodině majitele domu s užíváním septiku neměl problém . Pozemek po nekolika letech majitel nabídl k odkupu ,ale začal se o nej zajímat i druhý soused ,majitel řekl at se dohodnem mezi sebou ,že mu je to jedno. Se sousedem jsem se dohodl, že já si odkoupím část se septikem a on zbytek. Po nekolika týdnech jsem zjistil, že si soused nechal zaměřit pozemek geodetem (bez mého vědomí) a udělat zapsání na katastr. Tím pádem jsem přišel o pozemek i o septik. Soused mi slíbil ,že mi nechá přístup k septiku at si udělám schodky, ale po týdnu mi na místě schodků udělal 2 velké truhlíky. A poslední kapka byla ta ,že na vetší části septiku si postavil dřevěnou garáž. Chci poradit co mám dělat, nebot na vybudování nového septiku nemám místo. Se sousedem už bohužel nemáme dobré vztahy .Ted mám strach z budoucích kontrol o vyvážení septiku . Dekuji za odpoved.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nejprve bych se v každém případě pokusila se sousedem ještě domluvit na způsobu užívání septiku. Pokud máte septik zřízený řádně na základě povolení, pak Vám k němu musí soused minimálně umožnit přístup za účelem vyvážení septiku, pokud se tak z jeho strany nestane, doporučuji zajistit si zřízení věcného břemene. Jestliže však nebude se sousedem žádná rozumná domluva, pak je možnost případně podat k soudu žalobu na určení, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti a septiku, který se na ní nachází spolu s určením práv a povinností.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
29.04.2018   |   IP: 86.49.1xx.xxx
Dotaz: Dobry den, mám dotaz ohledně studny, v roce 1999 můj otec vykopal studnu na vlastním pozemku, ale na vodu nenarazil, tak se studna uzavřela, v prosinci téhož roku zemřel, v roce 2016 jsem se stal,darovacím převodem od mé matky, majitelem onoho pozemku já, studna pravděpodobně nebyla nikde nahlášená, matka si nepamatuje. Až do letošního jara byla studna suchá, ale na jaře začala být půda kolem studny vlhká, zjistili jsme že je studna plná vody až po úroveň půdy, začal jsem vodu odčerpávat za účelem zalévání. Mám ale obavy před nějakým postihem, pokud nebyla studna nikde nahlášená, případně kde se to dá nahlásit. Hodlám vodu využívat maximálně na zalévání, nebo jestli se to dá nějak vyřešit abych nemusel absolvovat nějakou úředničinu.

Děkuji za radu.

S pozdravem Roman Hron
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
povinnost nahlásit studnu platí od roku 1955, nicméně pokud již studna existuje od roku 1999, ale nevyužívali jste z ní vodu, pak by Vám neměl hrozit žádny postih. V každém případě teď doporučuji informovat se na obecním úřadě o nutném postupu. Zaleží rovněž na tom, zda máte ve studně čerpadlo nebo zda lze studnu považovat například jen za zkušební vrt, v takovém případě by pak nepodléhalo ohlašovací povinnosti. S pozdravem JUDr. Michaela Švecová
25.11.2014   |   IP: 89.103.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,chtěla jsem se zeptat - matka nechala přepsat družstevní byt na bratra,jsme čtyři sourozenci,musí nás bratr vyplatit???Chce byt prodat.Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže se maminka rozhodla tímto způsobem naložit za života se svým majetkem, tj. přepsat byt jen na jedno dítě, aniž by se sepsala jakákoliv dohoda o tom, jak má dále bratr naložit se s peněžením majetku, pak Vám žádné výplaty podílu nenáleží. Nebyly jste ani v pozici podílových spoluvlastníků, kdy by se situace řešiila případným zrušením tohoto spoluvlastnictví a následným vypořádáním podílů. Nejedná se tedy o dědictví, podílové spoluvlastnictví a nemáte mezi sebou písemnou např. dědickou dohodu o vypořádání následných dědických podílů, pak Vám není bratr povinen nic vyplácet, jelikož se v současnosti jedná čistě o jeho majetek. V případném následném dědickém řízení (záleží však na tom jak naloží maminka s dalším majetkem), byste se potom mohli odvolávat na to o co jste jako ostatní sourozenci (neopomenutelní dědicové), byly na svých poviných dílech zkráceni, nicméně to by záleželo na mnoha okolnostech a nyní nelze tuto situaci předpovídat.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
06.11.2014   |   IP: 217.170.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
prosím o radu ve svém problému. Mí rodiče přepsali na mou sestru dům s přilehlými pozemky v hodnotě cca. 2 200 000,-kč a na mě byt v hodnotě cca. 1 400 000,-kč. Původní domluva byla že mě má sestra vyplatí a dorovná tak hodnotu nemovitostí aby jsme na tom byli oba stejně. Bohužel se ale dnes k dorovnání nemá a vůbec semnou místo toho nekomunikuje. Chtěl bych se zeptat jestli mám šanci uspět pokud to budu řešit soudní cestou i když nemám žádný dokument na kterém by bylo naše ujednání o dorovnání zaznamenáno. Je to již skoro 10let a já se bojím abych pak případně nedošel k tomu že je již něco promlčeno!Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
ústní dohody a smlouvy jsou z hlediska případného dokazování u soudu vždy poněkud problematické, jelikož se u soudu běžně vychází především z listinných důkazu popřípadě výpovědí svědků. Ve Vašem případě se tedy obávám, že soudní řízení nemůže vést k úspěchu, jelikož předpokládám, že setra by svůj závazek před soudem nebyla ochotna přiznat a Vy jí ho bez jakékoliv dohody nemáte jak prokázat. Neuvádíte však, zda jsou rodiče stále naživu nebo již zemželi, pokud se jednalo o jejich veškerý majetek, byť se svým majetkem mohou za života nakládat podle svého uvážení, mohl byste se domáhat jako neopomenutelný dědic svého povinného dílu v rámci dědického řízení. Nyní pomůže případné uzavření dohody se setrou zpětně s jasným vymezením podmínek jejího závazku. Nicméně situace vyžaduje bližžší a hlubší posouzení problému.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
05.11.2014   |   IP: 2a00:1028:83d0:4...
Dotaz: Dobrý den. Jsem majitelkou jedné poloviny bytu a druhá je rozdělena mezi děti. Nyní byt pronajímám s řádně uzavřenou smlouvou se všemi náležitostmi. V bytě bydlí již třičtvrtě roku matka s dítětem, která je samoživitelka a žádá na SSZ o příspěvek na bydlení.Všechny potřebné podklady jsou po předchozí informaci mezi mnou a tímto úřadem od samého začátku doloženy a matka příspěvek dostávala. Až nyní úřednice najednou bez odůvodnění " nařkla" smlouvu jako neplatnou Má úřednice právo zjištovat na katastru nemovitostí informace o tomto bytě a další osobní informace o mě, mé rodině a o soukromí ? Byt je řádně zapsán v KN, není na něm zádné zástavní právo ani exekuce a pod..Daň na FN odvádím.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
katastr nemovitostí je veřejný seznam, kam může nahlížet každý, tudíž se v případě zjišťování inofrmací o vlastnících nemovitosti nejedná o informace soukromého charakteru nebo získávané neoprávněně, co se týče dalších osobních informací, neuvádíte o jaké konkrétně se má jednat. Co se týče namítání neplatnosti smlouvy, smlouvu jako právní jednání lze považovat za neplatné, jestliže nelze pro jeho neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah. K namítání neplatnosti smlouvy je proto zásadní existující důvod neplatnosti, jestliže byla doposud smlouva považována za platnou, nechť paní ze SSZ uvede důvod, ve kterém spatřuje neplatnost smlouvy.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
26.10.2014   |   IP: 109.108.9xx.xxx
Dotaz: dobrý den mám dítě ve své péči.otec 6let odítě nejevil zájem ated poslal sms at mu podám informace o dítěti...jsem povinna mu tyto informace sdělit pokud mě nijak jinak nekontaktovala pouze přes sms...jak si mám být jista že to píše on?nechce se mi sdělovat informace o dceři jen tak...děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
otec má v rámci rodičovské odpovědnosti k dítěti stejná práva stejně tak povinnosti jako matka, pokud nebyl v těchto právech soudem omezen nebo zbaven. Dle zákona jsou si rodiče povinni vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. V Každém případě souhlasím s tím, že podávat informace formou sms zpráv není úplně vhodné. Jestliže Vám otec neplatil doposud výživné zažádejte soud o jeho stanovení, v rámci soudního řízení se bude moci otec znovu zapojit do péče o dítě a zároveň získat informace o jeho výchově a vývoji. Prozatím mu můžete alespoň odpovědět, že má-li zájem o informace o svém dítěti, nechť se o tyto zajímá telefonicky nebo osobním kontaktem.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
08.10.2014   |   IP: 31.47.9xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,s přítelem máme třileteho syna,nežijeme spolu.Dohodli jsme se na svěření syna do mé peče.Chtěla jsem se zeptat jestli stačí sepsat dohodu mezi námi a podat na soud(jsme na všem dohodnuti) nebo musime potom dokládat přijmy atd.Děkuji za odpoved.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
o úpravě poměrů k nezletilému dítěti postačí vzájemná dohoda, kterou je třeba mít schválenou soudem. Součástí této dohody je tedy úprava otázek, komu bude dítě svěřeno do výchovy a kdo a jakou měrou bude příspívat na výživu nezletilého dítěte, proto pokud se dohodnete na všech skutečnostech ohledně výchovy a výživy dítěte, pak po vás soud nebude vyžadovat doložení majetkových poměrů a nebude-li dohoda odporovat zájmům dítěte, soud dohodu schválí.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
02.10.2014   |   IP: 217.112.1xx.xxx
Dotaz: Hezký den přeji.

Prosím o informaci. Z finančních důvodů jsme nezaplatili já i manžel včas sociální pojištění.
Teprve nyní se chystáme zaplatit zmíněný dluh, nicméně částka penále je příliš vysoká, v našem případě je úročena 25% z částky což je pro nás docela šokující. Prosím o sdělení zda mohu zažádat o prominutí penále, zda máme šanci , že nám bude vyhověno.
Taky prosím , zda zaplatit částku i s penále či pouze samostatný dluh na soc. pojištění, nebo zaplatit i s 25% penále a následně žádat o vrácení penále? Taktéž kde zažádat o ono prominutí.
Vřelé díky. Jana
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
hodláte-li zaplatit dlužnou částku jednorázově, pak máte šanci, že Vaší žádosti správa sociálního zabezpečení vyhoví. Nicméně rozhodnutí, zda penále prominou nebo ne, je pouze na jejich uvážení. Ještě než začnete s placením, nejprve kontaktujte správu sociálního zabezpečení s dotazem, jakou máte šanci na prominutí penále při Vaší výši dluhu a s ohledem na důvody, které Vám bránily pojištění uhradit včas. SSZ Vás odkáže na podání písemné žádosti o prominutí penále a rovněž Vám poradí jaký nejvhodnější postup při placení dluhu momentalně zvolit.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
08.09.2014   |   IP: 109.81.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, máme problém se sousedy. Jsou to pouze chalupáři, kteří jezdí občas na víkendy. Máme společnou zeď baráku a jednu část plotu. Nikdy nebyl žádný problém, dokud nezemřel jejich otec. Pak to šlo, jen jsme zrušily společné vrátka do zahrad, protože nám bylo nepříjemné, když jsme je potkávaly na naší zahradě. Naši prarodiče vykopaly studnu, pak se přistěhovali oni a byla společná, samozřejmě bez papírů.Jednoho večera sousedi přišli k nám do hospody,zhádali se a on začal škrtit ženu,dostal od místních přes ústa a tím to začlo.Dal nám výpověď ze studny,protože je prý na jeho pozemku.Udělaly jsme si vrt legálně a oni nás stejně tahají po úřadech,do hospody nám poslali hygienu.Všude píší stížnosti a udání.Minulý týden jsme dokonce byly u výslechu,protože podali trestní oznámení,že jsme se jim vloupaly na zahradu a do studny atd.Je to dost otravné,všechny úřady se nás zastávají.Už nevíme,jak to zarazit.Co s tím??? Děkuji Kroftová
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
sousedské vztahy jsou odjakživa velice křehké a zároveň komplikované, bohužel však ne vždy je možné těmto potyčkám zabránit. Jestliže se jedná jen o běžné naschvály a provokaci, pak bych si nedělala žádné velké starosti, že by Vás snad mohli sousedi dostat do potíží se zákonem. Jak sama uvádíte úřady jsou na Vaší straně, proto pokud nebudou mít sousedé opravdu adekvátní oporu v zákoně pro svá tvrzení a útoky, pak nemají velké šance na úspěch. Jestliže by však jejich útoky a výroky nadměrně zasahovaly do Vašeho soukromí, pak se samozřejmě můžete bránit u soudu ochrany, v krajním případě podat trestní oznámení pro pomluvu nebo křivé obvinění (v návaznosti na jejich trestní oznámení - vloupání).
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
28.08.2014   |   IP: 89.176.7xx.xxx
Dotaz: Je poviností matky které dyla při rozvodu dána do výchovy 8 let stará dcera, aby matka po přestěhování se a zaregistrování své nové trvalé adresy si taky na své nové trvalé adrese zaregistrovala i trvalou adresu dcery, která s matkou žije?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
ptáte-li se na povinnost existence trvalého bydliště dcery, pak nějaké samozřejmě mít musí. Přímá povinnost přehlásit dceru z místa trvalého bydliště z původní domácnosti (vedené např. společně s otcem dcery) na bydliště, kde nyní žije s matkou, není nikde stanovena. Nicméně pokud si otec nebude přát, aby u něj měla dcera dále trvalé bydliště, může ji kdykoliv odhlásit a potom se bude muset dceři přihlásit bydliště na místě, kde žije. Jestliže má dceru v péči matka, pak vidím jako rozumné, aby měla rovněž trvalé bydliště v stejném místě.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
19.08.2014   |   IP: 85.207.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,

mám dotaz pro kolegu. Ten kolega ma schvalenou uz pred 2 lety kolaudaci domu, ten je o 40 cm sirsi nez mel nakres, ale je to na jeho pozemku a stavebni urad o tom vi a i presto mu bez problemu kolaudaci dal. Ma ale "mileho"souseda a ten mu ted vyhrozuje, ze da k soudu zalobu na zruseni kolaudace, nebot stavba neni podle puvodniho planu. Bude takova zaloba zamitnuta, nebo soud bude tuhle situaci projednavat? Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Kolaudační souhlas se nevydává ve správním řízení a veřejnost (občanská sdružení) ani dotčení vlastníci se tak nemohou účastnit „kolaudačního řízení“ a uplatňovat v něm své námitky. Dotčení vlastníci (sousedé) však mohou mít případné námitky adresované přímo stav.úřadu. Pokud by obsahem takových námitek byly závažné skutečnosti, mohl by stavební úřad užívání stavby zakázat.
Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních moci. Je rovněž možné proti kolaudačnímu souhlasu podat žalobu proti jinému zásahu správního orgánu v souladu s § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, nicméně žalobce (tj. soused) musí prokázat, že byl údajným nezákonným zásahem orgánu, který rozhodnutí vydal (v tomto případě stavebním úřadem) zkrácen na svých právech nezákonným postupem či zásahem stav. úřadu. Co je podstatné, je zde třeba rovněž dodržet lhůtu k podání žaloby, která činí dva měsíce, ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu, nejpozději lze takovou žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k takovému nezákonnému zásahu došlo. Soused tedy jednak není aktivně legitimován k podání žaloby a zároveň již promeškal lhůtu k jejímu podání.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
04.08.2014   |   IP: 2a00:1028:8382:2...
Dotaz: Dobrý den, před asi 3 lety na mne byl přes rodinu spáchán uvěrový podvod, půjčka 160 000 Kč, a před půl rokem proběhl soud a dostal jsem podmínku která mi končí 21.9.2014, můj dotaz zní jaká je pravděpodobnost že mám zápis v TR? A pokud ano smaže se mi zápis automaticky dne 21.9.2014. Dík rodině nemohu najít práci a jsem zadlužený. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
U podmíněného trestu odnětí svobody, pokud Vám podmínka nebyla/nebude přeměněna na nepodmíněný trest a osvědčil jste se, hledí se na Vás, jako byste odsouzen nebyl a odsouzení tedy nebude uváděno ve výpisu z rejstříku trestů. V trestním rejstříku jako takovém záznamy o uložení podmínky uvedeny jsou, ale ve výpise z rejstříku trestů se Vám po skončení podmínky již neobjevují.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
09.07.2014   |   IP: 93.99.1xx.xxx
Dotaz: Prosím o radu jak mám upozornit souseda, který vlasní pozemek za našima hospodářskýma budovama. Osázel ve vzdálenosti 1 m tůje, zlatici a další.Tyto se již rozrostli a jsou tak 10 cm od stavby. Udržuje se tam vlhkost, opadává omýtka a máme obavy, aby kořeny neprorůstavy do základů. Tůje dosahují do výšky již 2 m a výše. Předem děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle nové úpravy občanského práva může vlastník se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat, přičemž se vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Pokud souseda požádáte, aby thuje vhodným způsobem přesadil a zajistil tak ochranu Vašeho majetku a on tak v přiměřené lhůt neučiní, můžete šetrným způsobem a ve vhodné roční době zasáhnout sami a rostliny odstranit. Není-li takový zásah možný, budete se muset obrátit na soud.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
18.06.2014   |   IP: 93.99.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,prosím o radu jak mám postupvat,když geodeti vyměřili restituentovi parcely,kteréjim byly vráceny v restituci a nám jako uživatelům /vlastníkům / sousedních parcel nebylo umožněno se vyjádřit. Po zjištění jak je to zaněšeno v katastru jsem byla za inřenýrkou, která byla podepsána na dotyčném geometrickém plánu a ta mi sdělila že je to opravdu chybně provedeno, ale musí se žádat přes soud. Nevím zda se mám obrátit na nějakého advokáta a nebo jak mám postupovat. Předem děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Určitě doporučuji obrátit se na advokáta, který Vám poradí jak s přípravou žaloby, tak s tím jaké další kroky podniknout v průběhu řízení u soudu, popřípadě ještě před jeho zahájením.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
18.06.2014   |   IP: 2a00:1028:919a:3...
Dotaz: Dobrý den, cca v roce 1987 bylo vydáno oznámení o drobnou stavbu stavební komisi OÚ. Kůlna byla postavena větší, ale nikdy zkolaudována, není zanesena v KN. Cca pře 4 lety se zjistilo, že část stojí na pozemku, který patří někomu jinému - dědici po majiteli, od kterého byl domek i zahrada koupen. Vše jsme chtěli dát do pořádku. S majitelem bylo dohodnuto odkoupení /zahrady, kterou celých 38let obhospodařujeme a na níž stojí část kůlny/ za 10Kč/m2. před rokem se ozval s tím, že prodá za 100Kč/m2 popř. požaduje odstranění stavby ze svého pozemku a uvedení do původního stavu. Na základě Vaší jsem napsal, že je to již promlčené a nic bourat nebudeme. Nyní pozemek prodal našemu sousedovi. Tomuto sousedovi rodiče, cca před 1,5 rokem sdělili, že si nechají zaměřit svůj pozemek, protože celou dobu, co tam žijí on užíval podstatnou část naší zahrady. Nechali to tedy zaměřit, zaplatili, postavili plot. Soused tím přišel o zahradu, kterou užíval (ale mi z ní celou dobu platili daně) a přestal s rodiči komunikovat. Taťka mu ještě nechal x metrů, aby měl kde mít slepice a mohl "obejít" dům. Na našem pozemku zůstala jeho jímka, na tom se dohodli, má k ní přístup. No a soused teď chce vrátit vše do původního stavu. Tedy že pozemek, který nabyl, vymění za zahradu, kterou donedávna užíval. Mohl ten dědic prodat pozemek sousedovi, přestože tam stojí budova, byť nezkolaudovaná, která patří rodičům? Budova - garáž, kůlna s kurníkem zabírá téměř totožnou plochu, co taťka sousedovi nechal, přestože je psaná na taťku. Navíc je tam ta jímka, kterou ve vyhroceném stavu taťka bude chtít nechat odstranit. Rodiče v žádném případě nechtějí pustit zahradu, kterou získali zaměřením svého pozemku a znovu předělávat plot. Lze nyní nějak legalizovat postavené kůlny a zanést je do katastru? Musel by k tomu dát soused souhlas? Určitě to chtít nebude.
Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
S ohledem na skutečnost, že pozemek a stavba na něm nemají stejného majitele, tak může soused jako majitel pozemku, nakládat s pozemkem podle svého uvážení, tedy i převést na jiného vlastníka. Co se týče legalizace stavby, museli byste se s dotazem obrátit na stavební úřad, nicméně se obávám, že zahájení řízení v této věci povede v konečném výsledku k nutnosti odstranění stavby.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
18.06.2014   |   IP: 2a00:1028:919a:3...
Dotaz: Dobrý den, mohou mi dítě vyloučit ze školky na základě toho, že potřebuje "zvláštní" přístup? Dítě má uznaný příspěvek na péči II.stupně psycholožka doporučovala asistenta. V době nástupu se to ředitelce hodilo, protože dítě, které asistenta mělo, odcházelo na operaci a do lázní a ona by o asistenta pedagoga přišla. Nyní jsem přinesla do školky nějaká doporučení, jak s dcerou pracovat a paní ředitelka mi řekla, že učitelky o dceři říkají že je šikovná a nic extra nepotřebuje a jestli na tom budu trvat, že dceru bude muset vyloučit. Na asistenta prý nejsou peníze. Za jakých podmínek lze dítě vyloučit z předškolního zařízení? Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle ustanovení §35 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
Dle uvedeného mám tedy za to, že školka nemá zákonné důvody pro vyloučení Vašeho dítěte.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
18.06.2014   |   IP: 193.165.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, děkuji za odpověd na můj dotaz ohledně vydržení pozemku, ale potřebuji ještě vědět jaké mám učinit kroky aby mohlo dojít k zápisu do katastru nemovitostí. Děkuji předem za Vaši odbornou odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Takto nabyté vlastnické právo Katastr nemovitostí zapíše na základě soudního smíru, nebo na základě prohlášení ve formě notářského zápisu. Tzn., že první kroky by měli být učiněny ve Vašem případě u notáře, který Vám zároveň pomůže s dalšími podrobnostmi.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
11.06.2014   |   IP: 193.165.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den. 30 let bydlíme s manželkou v rodiném domě po jejich rodičích. Nyní jsem dostal od obecního ůřadu výzvu, že část naší zahrady a stodoly je na obecním pozemku a že to máme koupit. Může se na ten případ vztahovat zákon o vydržení ?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Mám za to, že institut vydržení lze na Váš případ uplatnit a to s ohledem na skutečnost, že NOZ (nový občanský zákoník č. 89/ 2012 Sb.) zavádí institut tzv. mimořádného vydržení, který za podmínek stanovených zákonem, reflektuje výjimečně dlouhou dobu trvání držby. Dle ust. § 1095 NOZ držitel vydrží vlastnické právo, uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo jinak zapotřebí, a to aniž by musel prokázat právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá.
Předpokladem mimořádného vydržení tedy je uplynutí dvojnásobné doby oproti standardním zákonem stanoveným lhůtám vydržení, tzn. u věcí movitých 6 let a u věcí nemovitých 20 let. Užíváte-li nemovitost 30 let, pak je možno uplatnit institut mimořádného vydržení.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
28.05.2014   |   IP: 78.45.2xx.xxx
Dotaz: Dobry den, mam problem se sestrou me i me matce a dalsim dvema sourozencum brani styk se svou triletou dcerou. Bydlime ve stejnem meste a neter me ani nezna.zkouseli sme se ozvat ale neproslo to. Chci tedy pozadat soud aby umoznil styk s neteri. Co potrebuji k tomu podani zadosti, co by mela asi obsahovat. A mam vubec sanci? Mam syna o rok mladsiho za nim sestra nikdy nebyla a neter ho taky nezna. Chteli bychom dbyt v kontaktu s dcerou od sestry vsichni.DekujiVam za odpoved.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle ust. § 927 občanského zákoníku, právo stýkat se s dítětem mají i osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Problém ve Vašem případě vidím v tom, že soud bude zkoumat právě onen citový vztah neteře k Vám, pokud Vás však neteř ani nezná, nebude nejspíš jednoduché tuto záležitost prokazovat. Nicméně dítě má stejně tak právo na styk s Vámi jako osobami příbuznými, tudíž mám za to, že v rámci zájmu dítěte by se soud měl důvody, po které brání matka styku dítěte s dalšími příbuznými zabývat. Na soud tedy nutno podat návrh na úpravu styku dítěte s příbuznými, nutno řádně označit účastníky řízení (matku, dítě, ostatní osoby, které mají zájem na styku a chtějí mít určený styk), dále vylíčit skutkový stav věci (proč se chcete se neteří vídat, jaká je dosavadní situace, proč si myslíte, že je v zajmu neteře, aby s Vámi byla ve styku…..), v neposlední řadě uvést, jak navrhujete, aby soud rozhodl (např. styk jednou týdně o víkendu od …..do….h atd.)
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
21.05.2014   |   IP: 78.102.4xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, jsem majitelkou tří právnických firem a chci je zrušit, jak mám prosím postupovat.Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nejdříve je nutné, aby tyto společnosti vypořádaly všechny své závazky se zaměstnanci, klienty, obchodními partnery a společníky. Poté je nutné provést mimořádnou uzávěrku a sestavit přiznání pro daň z příjmů právnických osob. Takto je společnost zrušena. Je nutné ale postupovat tak, aby došlo k zániku společnosti výmazem z obchodního rejstříku, a to rozhodnutím soudu o výmazu společnosti. Je tedy nutné podat podání na rejstříkový soud s žádostí o výmaz společnosti z obchodního rejstříku.
Na dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
14.05.2014   |   IP: 78.156.1xx.xxx
Dotaz: Mého syna odsoudili na 10 měsíců nepodmíněně a on se bezhlavě zřekl odvolání.Neměl právnika.Je nějaká možnost odvolání.Nebo jestli bych odvolání mohla podat za něj.
Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jestliže se syn odvolání vzdal, již tento úkon nelze vzít zpět a odvolání tedy nemůže podat ani on sám, ani nikdo jiný za něj.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
07.05.2014   |   IP: 77.92.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,děkuji za zodpovězení dotazu ohledně dávek v HN,ze dne 16.4./IP:77.92.2xx.xxx.Vím, že na tuto dávku nemám nárok, ale až od května. Jednak peníze jsem obdržela potom co jsem si žádala o dávku a pak za větší obnos se přece považuje částka převyšující 10 - tinásobek živ .minima. Ohledně alimentů - bývalý manžel nemá trv. bydliště, žádný majetek, je nezaměstnaný a to, že dělá načerno, to mu nikdo bohužel nedokáže. Tak byly vyměřeny alimenty 92,- na dceru a 150,- na syna!!! Řeší se to pouze obnovováním tr. oznámení na Policii, kde se jen navýší dlužné alimenty!! Ale alimenty teď řešit je bezvýznamné, spíš mě zajímá dávka v HN, která mi byla neoprávněně v dubnu okamžitě zrušena. Mezitím mi totiž ještě na můj dotaz na webu odpověděl i místopředseda pro sociální strategii a poslanec PS PČR a ten souhlasí s mou verzí, že pracovnice postupovala nespávně. Teď nevím jestli se mám odvolávat když jsou na jeden problém dva rozdílné názory. Měla jsem tedy na tu dávku v dubnu nárok?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Váš dotaz ohledně toho, zda se odolávat vůči rozhodnutí o neudělení dávky za měsíc duben, bych Vám zodpověděla následujícím způsobem. Vždy je lepší se u instituce odvolat, tak aby se Vaším problémem tato instituce zabývala. Jak vidíte na jednu věc je více právních názorů, a tak je možné, že Vám bude dávka přiznána a postup úřednice bude shledán nesprávným. Určitě bych Vám tedy poradila, ať v této věci konáte a podáte podnět k této instituci, tak aby se jím tato zabývala.
Na dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
16.04.2014   |   IP: 194.228.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den. Děkuji za odpověď ale chtěl jsem ještě svým dotazem vědět zda a).může zmocněnec operovat s plnou mocí zmocněnce v době kdy plná moc má jiné datum nežli je zapotřebí tzn.od kterého okamžiku je platná,např. zmocněnec předloží plnou moc od zmocnitele k jednání které probíhá cca.01.01.2014,ale datum v plné moci je - ode dne 14.01.2014.Je toto z právního hlediska v pořádku? nehledě na skutečnost že se nejedná o generální plnou moc nýbrž standardní plnou moc ? b).jak se bránit došlo-li k zastupování zmocněnce v dalších navazujících řízeních u soudu při níchž zmocněnec neměl plnou moc od zmocnitele ? Jak toto lze napadnout a kde se domáhat - soudně ? Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud je plná moc udělena od určitého data, je také od tohoto data účinná. Tedy všechny úkony, jež provedl zmocněnec s plnou mocí před jejím datem účinnosti jsou neplatné. Plná moc existuje pouze jako generální či speciální, tudíž z Vašeho dotazu není jasné o jakou plnou moc se jedná. Obecně platí, že pokud zmocněnec překročil svou pravomoc, která mu byla v moci udělena, nebo mu nebyla plná moc udělena vůbec, pak je zodpovědný za škodu z tohoto jednání třetí straně i Vám.
Pokud Vás zastupoval u soudu člověk, jež k tomuto jednání neměl zmocnění, pak došlo k pochybení soudu, jelikož tento musí při zahájení řízení zkontrolovat účastníky tohoto řízení. Tato skutečnost je odvolacím důvodem, jelikož nebyly dodrženy procesní náležitosti soudního řízení.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
16.04.2014   |   IP: 77.92.2xx.xxx
Dotaz: Jsem samoživitelka(2děti),momentálně na nemocenské a exmanžel neplatí alimenty.Od 2/2014 pobírám dávky v hm.nouzi,ale musela jsem si zrušit k tomu i pojistku.V únoru a březnu mi byla dávka v HN vyplacena (2x3200,-Kč).Pak jsem si byla žádat o dávku v HN 2.4.a 8.4.mi volali ze sociálky (jakoby to tušili) a ptali se,jestli už došly peníze za pojistku.Zrovna jsem měla peníze (42000,-)na poště. 9.4.jsem musela doložit,že už peníze mám a sepsali se mnou protokol o odejmutí dávky v HN.Neměla jsem nárok ani na dávky z 2.4.
Vždy jsem dokládala příjmy za minulý měsíc a teď jsem musela dokládat příjem okamžitě!Podle zákona však se za okamžitý příjem považuje částky přesahující desetinásobek živ.minima.Vůbec se se mnou o tom nechtěli bavit a mám dojít až v srpnu.Myslím,že nepostupovali správně.Na dávku,kterou jsem si vyřizovala 2.4.nárok mám a peníze z pojistky se dokládají až v květnu (jako příjem za duben).Postupovali na sociálce správně?
Děkuji za brzkou odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Co se týče Vašeho manžela, ta pokud neplatí soudem vyměřené alimenty, tak máte nárok na jejich vymáhání a to formou žaloby k soudu. Soud rozhodne formou rozhodnutí o zaplacení výživného a toto výživné bude vymáháno formou exekuce. Co se týká Vašich dávek v hmotné nouzi, pak opravdu pokud jste získala větší obnos peněz, tedy ve Vašem případě vyplacením pojistného, pak jste ztratila nárok na vyplacení dávek v hmotné nouzi.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
09.04.2014   |   IP: 2a00:1028:83b8:1...
Dotaz: Dobrý den, moje matka darovala mému bratrovi polovinu rod.domu se sepsáním věcného břemene, vše bylo v nejlepším pořádku až do smrti mého bratra. Dědicem se stal jeho syn z prvního manželství a ač dosud neproběhlo dědické řízení, začal se svojí družkou psychicky terorizovat mojí 92letou matku. Cíl je jasný, rd chtějí prodat. Informoval jsem o této skutečnosti policii, protože mohou zajít i fyzickému násilí. Je možné zrušit nebo nějakým způsobem odebrat část rd.Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Má-li přejít v rámci dědictví vlastnické právo k nemovitosti (nebo tedy k její části) na syna zůstavitele, pak další převod vlastnictví lze učinit jedině za jeho součinnosti. Není žádný způsob, na základě kterého byste mohla s částí domu nakládat než prostřednictvím např. kupní smlouvy, darovací smlouvy nebo tedy přechod vlastnictví v dědickém řízení, přičemž nakládat s nemovitostí nebo jejími částmi mohou jen oprávnění vlastníci.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
09.04.2014   |   IP: 86.157.2xx.xxx
Dotaz: Dobry den,
Viz. text nize bych se rad zeptal, co znamena nabyti pravni moci v tomto pripade, a jak dlouho to muze trvat. Zajimalo by me popis cinosti, ktere jsou nutne k dosazeni pravni moci tohoto dokumentu.
Ve výše uvedené exekuční věci potvrzujeme přijetí úhrady z ING Penzijní společnosti, a.s. ze dne
7.4.2014 ve výši 16.165,85 Kč. V současné době byl vyhotoven příkaz k úhradě nákladů exekuce, po nabytí právní moci tohoto příkazu bude vydáno oznámení o skončení exekučního řízení a bude rozeslán účastníkům a ING Penzijní společnosti, a.s.
Dekuji za odpoved a jsem s pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím lhůty pro podání opravného prostředku, počítané od doručení rozhodnutí. V případě příkazu k úhradě nákladů exekuce je stanovena 8denní lhůta pro podání námitek proti tomuto příkazu, tj. v případě, že žádný z účastníků námitky nepodá, pak se stane uplynutím 8 dnů tento příkaz pravomocným. Jak jsem však uvedla, je třeba vycházet z okamžiku doručení rozhodnutí a to všem účastníkům daného řízení, proto ve skutečnosti může být okamžik nabytí právní moci pozdějšího data, jelikož rozhodnutí nemusí všichni účastnící obdržet ve stejný den. Rozhodnutí se stává pravomocným až uplynutím lhůty poslední oprávněné osobě, které bylo rozhodnutí doručeno.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
26.03.2014   |   IP: 82.99.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, mám tento dotaz ohledně poplatku ze psů.
V naší obci se platí za prvního psa 100 Kč. Za druhého psa může být navýšena částka až o 50% podle zákona. Z jaké částky se vypočítává těch 50%??? (ze 100,- nebo ze zákonných 1500,-???) Moje druhá otázka je, jestli může každý z manželů mít na poplatky napsaného jednoho psa. (Jestliže máme v rodině 2 psy jako manželé, můžeme zaplatit každý jednoho? Tzn. v našem případě 100 + 100,-. Předem děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Má-li Vaše obec stanovena sazbu poplatků za psy 100,-Kč, potom se 50% navýšení bude počítat z horní hranice sazby stanovené obcí. Poplatek za psa má povinnost hradit jeho majitel (držitel) v místě trvalého pobytu. Pokud se uvedete každý samostatně jako držitel psa, potom můžete hradit poplatek každý samostatně.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
19.03.2014   |   IP: 176.98.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den . Je možné určení otcovství pokud se bývalá přítelkyně po našem rozchodu krátce na to vdala byla již těhotná vzala si muže který si po narození dítěte automaticky za dobu manželství dobrovolně napsal dítě na sebe přesto že věděl žě dítě není jeho a po dovršení 8 let dítěte na které má soudem určené výživné které neplatí .Po 6 letech se rozvedly on má již jinou svojí rodinu a chce požádat soud o určení otcovství toho dítěte kterému je již 8 let . Je to možné ? jaké to má právní důsledky? A já jako jeden s potencionálních možných otců jak se tomu mohu bránit? děkuji za vaší odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle práva je otce dítěte manžel ženy, která porodí v manželství s tímto mužem. Pokud je dítěti již 8 let, pak není možné ani před soudem se otcovství zříci, právě kvůli pokročilejšímu věku dítěte. Soud tedy jeho nároku zcela jistě nevyhoví a tento již bývalý manžel bude muset platit výživné na toto dítě. Vy, ač jste otec biologický, již nebudete označen za otce dítěte dle práva.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
12.03.2014   |   IP: 193.84.1xx.xxx
Dotaz: Prosím o radu. Žijeme v bytě 29 let /nyní x let družstvo/, nedávno se přistěhovala paní, která si stěžuje na našeho psa že "smrdí", že je starý a nemocný a že má alergii na psy a požaduje po výboru, aby mu zakázal jezdit výtahem. Rodičům, kteří se o psa starají je 61 a 72 let, labradorovi 13 let a bydlí ve 4.p. panelového domu. Za těch 29 let si nikdo nestěžoval, až tato nájemnice. Co může dát družstvo do stanov za omezení? Není to proti obč. zák. zakázat psovi aby jel výtahem, rodiče jsou staří, stejně tak pes, nemohou pěšky. Paní si stěžuje že mu prý smrdí z tlamy a uší, jsou to ještě ke všemu lži. Tvrdí že má alergii a odmítá jezdit ve společném výtahu ve kterém jezdí i psi. Má družstvo možnost nám to zakázat? Také se mluvilo o tom, že by lidé, kteří mají psa v bytě platili jako za další 1/2 os. poplatky za výtah, společné prostory atd. Mají na to nárok? Co staří lidé s inkontinencí, také budou někomu vadit a zakážou jim výtah? Nechá odstranit i psi na ulici když jde z práce domů?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Bytová družstva si většinou pro stanovení jasných pravidel vypracovávají domovní řády. Tyto se mohou nazývat různě, například také vnitřní směrnice či interní předpisy. V těchto předpisech si mohou obyvatelé úžeji upravit svá práva a povinnosti, nicméně tyto úpravy musejí být proveden v souladu a v mezích právní úpravy, zejména občanského zákoníku. Je skutečně možné upravit zvláštní pohyb psů po společných prostorech v domě, pokud s tímto ujednáním bude souhlasit valná hromada předepsaným počtem hlasů. Dle mého názoru je zákaz pohybů psů výtahem velmi omezujícím pro jejich majitele a také zbytečný. Nejdříve je rozumné jít cestou domluvy mezi Vámi a paní, jež si stěžuje. Co se týče poplatků za psy, které by měly dosahovat ½ poplatku na jednu osobu toto ustanovení je zcela v souladu s právem, pokud bude odsouhlaseno předepsanou většinou na valné hromadě.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
05.03.2014   |   IP: 62.204.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den.Přistěhovala jsem se k bývalému mavželovi,který měl v druhém manželství 2děti nyní jsou už 3 roky rozvedený.Byl majitelem rodinného domu,který jsme opravovaly ještě za našeho manželství.Když se s ním druhá manželka rozváděla,tak požadovala přepsání domu na jejich 2 syny.1syn30% a druhý 30% dostaly darem a jemu zůstalo40%.Po umrtí staršího se jeho část dědila mezi mého bývalého a jeho bývalou.Mladší syn bydlel v 1 patřě,jak jsem se nastěhovala já tak,za měsíc oznámil,že se stěhuje.My v domění,když je většinový vlastník,tak nebudou problémy s trvalím pobytem,opak byla pravda syn ani bejvalá mu povolení nedala.Syn si nechal zamčeno,lednici puštěnoutakže se druhý měsíc nevětráa vše tam hnije na telefonáty nereaguje.náš dotaz zní za jakých podmínek je možné odebrat dar a za jakých podmínek by bylo možno přihlásit se k trvalému pobytu.Za vaši odpověd vám moc děkujeme.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nová zákonná úprava umožňuje učinit dárci tzv. odvolání daru pro nouzi – dle ust.§ 2068 občanského zákoníku „Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo na nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povolán, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu….“ a odvolání daru pro nevděk – dle ust. § 2070 občanského zákoníku „ ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy odstoupit, požadovat navrácení celého daru. Za těchto zákonných podmínek je tedy možno dar odvolat. Co se týče trvalého pobytu, není mi úplně jasné, kdo se k trvalému pobytu hlásit, zda syn nebo Vy.?? Pokud se jedná o vlastníka nemovitosti, neměl by být problém s přihlášením trvalého pobytu, v ostatním je třeba doložit nějaký právní důvod např. nájemní smlouvu nebo již zmíněné vlastnictví k nemovitosti, zakládající nárok na přihlášení trvalého pobytu.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
05.03.2014   |   IP: 77.92.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, již je to 2 měsíce od podání výpovědi povinného ručení vozila z důvodu prodeje.Dodnes mi od pojišťovny nepřišly žádné doklady ani návratek zbylého pojistného.Pojišťovna se stále vymlouvá, že to ho má hodně. Má pojišťovna nějakou lhůtu do kdy by měla smlouvu ukončit?Dájí se po lhůtě vymáhat nějaké penále?Kdo je v právu?Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V tomto případě zaniká pojištění dnem nahlášení změny majitele pojišťovně. Změnu vlastnictví pojištěného vozidla musíte pojišťovně doložit buď kupní smlouvou, nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu na jiného majitele. Tzn., že jestliže jste již tyto informace pojišťovně zaslala, povinné ručení již zaniklo. Pro navrácení příslušných dokladů a zbylého pojistného nejsou zákonem pojišťovnám stanoveny žádné lhůty, nicméně bezdůvodně prodlužovat navrácení těchto prostředků by pojišťovna neměla. V případě, že Vám nevyplatí pojišťovna vratné pojistné včas od ukončení smlouvy, můžete žádat zákonné úroky z prodlení, nicméně bylo by nutné prokázat, ke kterému dni mělo být navráceno a jak dlouho je tedy v prodlení.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
26.02.2014   |   IP: 212.79.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,můj syn dne 24.2 boural pod vlivem.Najel do sousedova zaparkovaného auta ze zadu.Zpanikařil,vycouval a ujel.Soused zavolal policii,než dojeli byl nazpět,nadýchal 1.16 později 1.10.Jel na odebrání krve,na sepsání a byl mu zabaven řidičák.Na 28.2 je vyzván k podání vysvětlení k věci -ohrožení pod vlivem návykové látky.Prosím jak máme postupovat? Bude potřebovat právníka?děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Ve vašem případě se již jedná o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, jelikož množství alkoholu v krvi přesáhlo 1 promile. Pokud Váš syn nebyl ještě pro řízení pod vlivem alkoholu v minulosti postižen nebo nezpůsobil pod vlivem alkoholu nehodu, hrozí mu trest odnětí svobody až na dobu jednoho roku a další tresty také mohou být uloženy. Zcela jistě bude synovi nadále zabaven řidičský průkaz. Nejlepším postupem v této věci je spolupráce s Policií, Státním zastupitelstvem a následně Soudem. Váš syn by měl nejen spolupracovat, ale aktivně se podílet na nápravě svého společensky nepřijatelného chování tím, že například navrhne odpracování trestu při veřejně prospěšných pracích, bude ochoten k náhradě škody na sousedově autě. Právní zastoupení není nutné při jednání s policií, nicméně při soudním projednávání již ano.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
26.02.2014   |   IP: 77.104.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, můj dotaz se týká sousedských vztahů. V roce 2009 jsme prováděli opravu našeho plotu, který nás oddděluje od pozemku sousedů. V té době byly sousedské vztahy normální. Postavili jsme plot s podezdívkou a sloupky z KB bloku. Při stavbě jsme zjistili, že sousedé si svedli vodu pod zemí z deštovodů pod naším starým plotem až na náš pozemek. Jelikož nás to nijak neobtěžovalo, tak jsme sousedy recipročně požádali, zda bychom mohli v určitém úseku narovnat šíkminu plotu, abychom měli prostor pro posuvná vrata a tím posunout plot asi o 30 cm na jejich pozemek.Od souseda jsme dostali svolení a tak jsme plot postavili. Plot tedy stojí přes 4 roky. Nyní se mi písemně ozvala paní sousedka (zapsána jako jediná majitelka na katastru), že jsme jí provedli úpravu na jejím plotě a zabrali pozemek bez jejího souhlasu a žádá o návrácení do původního stavu. A také, že její manžel nemá právo dávat souhlas, neboť není majitelem. Máme nějakou oporu v ústní dohodě? Plot rozhodně bourat nechceme.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Sousedské vztahy jsou, byly a budou problematickou oblastí. Byť pro značnou část smluv není zákonem předepsaná písemná forma, mám za to, že pro některé typy právních vztahů, je přesto nezbytná. Ústní smlouvy a dohody mohou fungovat do okamžiku, kdy budou obě strany řádně plnit všechny povinnosti, které si mezi sebou navzájem dohodnou, jakmile však bude jednou ze stran tato povinnost porušena a druhá strana bude chtít její plnění vymáhat, nastává okamžik, kdy v případě uplatnění nároku u soudu, nebude tento takovou ústní dohodu vnímat jako plnohodnotný důkazní prostředek. Jednoduše řečeno, jak prokážete, že jste se někdy před lety se sousedem skutečně dohodli, že můžete plot vystavit, pokud jste si nesjednali nic písemně.?? Jestliže se sousedka rozhodně zažalovat Vás a bude tedy svůj nárok na uvedení do původního stavu nárokovat u soudu, pak pro vás bude velice komplikované, ne-li nemožné, doložit soudu Váš nárok na stavbu plotu, odvíjející se od ústní dohody.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
26.02.2014   |   IP: 2a00:1028:83b2:2...
Dotaz: Dobrý den,
od pojišťovny mi přišlo vyrozumění o navýšení pojistné částky poviného ručení s odůvodnění, že "z důvodu podstatných změn v právní úpravě rozsahu náhrady způsobené škody při dopravních nehodách a povinnosti odvodu zákonného příspěvku pojistitelů do fondu Zábrany škod, ke kterým dochází s počátkem roku 2014, musely pojišťovny přistoupit ke zvýšení pojistného".
Můj dotaz zní, zda na toto mají pojišťovny právo požadovat vyšší pojistné?
Domnívám se, že povinnost ukládá zákon pojišťovnám a přijde mi nepochopitelné automatické navýšení pojistného, aby na tom nebyly bity pojišťovny, ale zase obyčejní lidé.
Předem děkuji za radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
důvodů, pro které jsou pojišťovny nuceny zdražovat je mnoho. S novým občanským zákoníkem vzrostly především náklady na odškodnění v důsledku nového výpočtu škod na zdraví, přičemž byly zrušeny tabulky a nově škodu určuji soudy a to v možných podstatně větších výších. Odškodnění mohou žádat i další lidé postižení úmrtím, nejen příbuzní atd. Nejedná se tedy ze strany pojišťoven o nic neobvyklého. Pojišťovnám vznikly také další povinnosti ve formě úhrad a příspěvků jako hasičům nebo Fondu zábrany škod apod. Navýšení ceny povinného ručení by však měly pojišťovny nastavit rozdílně u různých skupin klientů, a to v závislosti na rizikových kritériích takového klienta apod., což však závisí na jednotlivých pojišťovnách.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
26.02.2014   |   IP: 88.103.6xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, s manželem jsme zástavní věřitelé na nemovitosti, při zpeněžení první v pořadí. Po jedenácti letech anabáze konkurzního řízení, úmrtí dlužníka, dědického řízení, se stal dědic majitelem nemovitosti s naší zástavou. K soudu jsme podali návrh na zpeněžení zástavy. Do dnešního dne soud nerozhodl. A do Katastru nemovitosti byla vložena jiná cizí exekuce. Do této exekuce jsme se přihlásili jako zástavní věřitelé. Obáváme se nekalých praktik ze strany exekutora a oprávněného při zpeněžování nemovitosti v exekuci. Otázka zní, jak zabránit podhodnocení odhadu nemovitosti (např. z důvodu prodeje nemovitosti spřízněné třetí osobě za nízkou cenu) a vlastnímu prodání nemovitosti hodně pod tržní cenou? Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
obecně hodnota nemovitosti zatížená zástavou či prodávaná v dražbě vždy klesá. Současný občanský zákoník navíc stanovuje jediné dvě možnosti zpeněžení zástavy, a to veřejnou dražbou nebo soudním prodejem zástavy. Mám však za to, že z toho co uvádíte, by mělo dojít přednostně v případě zpeněžení nemovitosti k uspokojení Vaší zástavy a následně k uspokojení dalších věřitelů. Doporučuji vyžádat si ze soudu informace o stavu řízení o zpeněžení zástavy, případně požádat soud o možnost nahlédnout do soudního spisu. V ostatním je pak nutné s exekutorem komunikovat s odvoláním se na soudní rozhodnutí ve věci (zpeněžení zástavy), případně s odkazem na probíhající soudní řízení. Máte-li pochybnosti o jednání exekutora, můžete se obrátit s podnětem k prověření jeho činnosti na Exekutorskou komoru.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
12.02.2014   |   IP: 95.85.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den.

Jmenuji se J. Š. a potřeboval bych poradit, co dělat.

Svojí vinou jsem se dostal do situace, ze které nevím jak dál. Před rokem jsem se rozvedl a následně po vypořádání majetkových vztahů s bývalou manželkou, jsem si začal hledat přítelkyni.
Po nějakém měsíci jsem se seznámil se sympatickou paní a padli jsme si do oka. Po pár měsících hezkého vztahu jsme se dohodli, že se ke mně do baráku přestěhuje. Přítelkyně má 9ti letého kluka a 13ti letou dceru. Zpočátku bylo vše v pořádku, ale jak šel čas, párkrát jsme se pohádali a to i kvůli dětem, jak jejím tak mému synovi.

A už to jelo, nyní jsme ve fázi, že se moc nebavíme a chtěl bych aby se i s jejími dětmi odstěhovala. A zde je kámen úrazu, přítelkyně je Polka a moc známých tady v okolí nemá ke komu by se na nějakou dobu odstěhovala. Trvalý pobyt u mě naštěstí nemá, ale na cizinecké policii je nahlášená, že jí poskytuji ubytování. Smlouvu mezi sebou žádnou nemáme, ona užívá mé prostory, elektřinu, teplo a vodu. Na co nepřispívá a vše platím já. Byli jsme domluveni, že ona bude aspoň platit jídlo, ale to už taky neplatí a já vlastně ubytovávám tři lidi, úplně zadarmo a nevím co s tím.

Jestli jí mám dát podepsat nájemní smlouvu? Co když ji nepodepíše nebo bude dělat peklo?

Za jakoukoli radu děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vaše situace se zdá býti složitá, nikoliv však neřešitelná. Vůči Vaší přítelkyni nemáte ze zákona žádné povinnosti a to ani jakékoliv vyživovací povinnosti, tak povinnosti poskytnutí přístřešku. S ohledem na to, že nejste manželé ani nemáte společné děti a zároveň jste mezi sebou nesjednali nájemní vztah, užívá Vaše prostory k bydlení bez jakéhokoliv právního důvodu a Vy máte veškerá oprávnění ji za těchto okolností z domu vystěhovat. Jediné co Vás může přimět, abyste se zdržel takového jednání, je určitý morální postoj a pohled na věc. V ostatním, jak jsem již zmínila výše, nemáte žádné zákonné ani jiné povinnosti vůči dotyčné a jejím dětem. Jestliže nepřistoupí na podpis nájemní smlouvy (k čemuž ji však nutit nemůžete), máte právo žádat po ní vystěhování z domu.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
05.02.2014   |   IP: 86.49.9xx.xxx
Dotaz: Dobry den potrebovala bych poradit s byvalym pritelem mam 8 letou dceru bydleli jsme spolu pul roku pote si nasel soucasnou pritelkyni se kterou zije urcil otcovstvi na dceru a ted tvrdi ze dcera neni jeho a buh vi co si otec i ja souhlasim aby byl zbaven otcovstvi jake kroky mam k tomu podniknout dekuji za radu
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte, může tak však učinit do 6 měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno. Matka dítěte může popřít, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů rovněž ve stejné lhůtě. Pouze v případě, že by to vyžadoval zájem dítěte a veřejný pořádek, může soud zmeškání této lhůty prominout.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
05.02.2014   |   IP: 46.13.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
prosím o radu ohledně stěhování od rodičů.Je mi 17 let a doma je to vážně teror, mám podstatně staršího přítele se kterým jsem dva roky a chtěl by abychom spolu bydleli, takže bych ,měla kam jít.Když jsem psala o teror, tak jsem rozhodně nemyslela že mi rodiče např. vezmou počítač, nebo zakáží jít ven a já to hned vydávám za teror, nesnáším je a chci se stěhovat. U nás doma je to složité,otec je tyran a mamka se mu podřizuje. Když mi bylo 11 let, přišla jsem o pět minut dýl domů než jsem měla a otec mě zbil tak že jsem měla celý obličej od krve a zlomený nos, on jen suše prohlásil ať se jdu umýt.Do patnácti let jsem prakticky ven s kamarády vůbec nemohla.Donutil mě jít na střední kde to nezvládám a chci přejít na učiliště.Prakticky mu doma dělám služku.Vyústilo to v to že jsem nyní na antydepresivech abych to doma snesla.Šlo by abych se odstěhovala nebo to musím ještě rok snést?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Současná nová právní úprava občanského zákoníku umožňuje v ust. § 37 tzv. přiznání svéprávnosti (tj. původní nabytí zletilosti). Soud tedy může na návrh nezletilého, staršího 16ti let se souhlasem zákonného zástupce (rodiče) přiznat svéprávnost již nyní, tj. před dovršením 18. roku věku a to jestliže osvědčíte svoji schopnost sama se živit a obstarat své záležitosti. Pokud však už do Vašeho nabytí svéprávnosti zbývá jen rok, může tento utéct mnohem rychleji než soudní řízení. Zároveň si myslím, že v tomto věku se již nabízí, abyste o svém životě začala rozhodovat sama, nicméně je třeba brát na vědomí, že do nabytí 18.roku věku, jsou za Vás odpovědni rodiče a to i co se týče vyživovací povinnosti proto s Vašim odchodem nemusí souhlasit, a nebo mohou podmínit souhlas jistými výhradami. Pokuste se s rodiči (nebo alespoň s jedním z nich) dohodnout na nějakém rozumném kompromisu, vysvětlete jim, že do nabytí svéprávnosti již nezbývá dlouhá doba a že chcete začít žít svůj život již teď před dovršením plnoletosti. Pokud bude situace nevyhnutelná, nezbývá než rok vydržet nebo požádat soud jak jsem uvedla výše.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
05.02.2014   |   IP: 94.242.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den.Před 3 roky jsme s manželem koupili dům,kdy v kupní smlouvě máme uvedeno,že nemovitost je bez dluhů,věcného břemene..Nyní přišel soused s tím,že přes náš pozemek vede jeho vodovodni a kanlizační potrubí a chce po nás ať mu podepíšeme věcné břemeno.Chtěla jsem Vás tedy poprosit o radu,zda nás může nějakým způsobem donutit tuto smlouvu o věcném břemenu podepsat.Děkuji moc za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Smlouva o věcném břemeni je dvoustranný právní akt. To znamená, že obě strany smlouvy musí souhlasit s obsahem smlouvy, nikdo Vás tedy nemůže donutit uzavřít smlouvu. Ať už je jakákoliv. S faktem, že pod Vaším pozemkem vede kanalizace se spojena povinnost, dle zák. č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích. Ten říká, že vlastník potrubí, kterým je společnost, jež vodu dodává , je oprávněn za účelem kontroly,...,vstupovat a vjíždět,..., přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
05.02.2014   |   IP: 88.102.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,mám dotaz ohledně invalidního duchodu. Po roce neschopnosti mi byl přiznán čid1.stupně , kdo mi určí při nástupu do zaměstnání kolik hodin denně nohu max.odpracovat a výši zátěže kterou mohu vykonávat, pracuji jako dělnice.U posudkové komise mi bylo zděleno ,že muj obvodní lékař, ale ten tvrdí ,že to určuje zaměstnavatel.Děkuji za odpověd .
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pracovní dobu a rozvrh práce určuje zaměstnavatel, nicméně v případě zdravotní indispozice se řídí odbornými lékařskými posudky lékaře. Nejprve byste si tedy měla vyžádat odborný posudek od lékaře, který určí Vaše zdravotní omezení a jakou pracovní zátěž jste schopna vykonávat. Zaměstnavatel Vám pak, pokud je to v jeho možnostech, nabídne vhodnou pracovní pozici.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
05.02.2014   |   IP: 94.113.7xx.xxx
Dotaz: Vážená paní doktorko, prosím Vás o radu, jak mám postupovat v případě, že mi bylo do pěstounské péče svěřeno dítě rozhodnutím z roku 2013, zahájení řízení v prosinci 2013, ale právní moc nabylo až v lednu 2014. Dítě jsem převzala v lednu, ale ÚP tvrdí, že rozhodnutí není platné, neboť od 1.1.2014 je třeba rozhodnutí soudu dle nového občanského zákoníku . Holčičku máme doma, bohužel nevíme kde má trvalé bydliště, na evidenci obyvatel mi to sdělit odmítli a tak nevím na jaký soud se mám případně obrátit. Soc.prac.z magistrátu, která s námi tuto situaci řešila tvrdí, že záleží na tom, kdy bylo rozhodnutí vydáno a k soudu žádat nemusím, tak opravdu nevím, jak mám dále postupovat. Moc prosím o radu!!! Předem děkuji za odpověď. R.L
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
právní moc rozsudku spočívá především v jeho závaznosti a nezměnitelnosti, což rovněž znamená, že v okamžiku nabytí právní moci, se již nelze proti takovému rozsudku bránit opravnými prostředky a nastupuje vykonatelnost takového rozsudku. Ve Vašem případě je rozhodné, kdy byl rozsudek vydán, tj. kdy bylo rozhodnuto o tom, že dítě bylo svěřeno do pěstounské péče a pokud tak bylo řízení vedeno a skončeno v roce 2013, byť rozsudek nabyl právní moci až 2014, platí to, jak bylo rozhodnuto za platnosti starých právních předpisů, proto není třeba zahajovat nové řízení ve věci pokud se nezměnily poměry.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
29.01.2014   |   IP: 82.99.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
mám 2 dotazy:
V loňském roce naše společnost zakoupila od obce pozemky orné půdy. Dodatečně se zjistilo, že na jedné parcele je vysázen les, který není jako les zanesen v mapách. Tato parcela je vedena jako orná půda.
V letošním roce na této (naší) parcele těží obec dřevo. Má na toto právo? Tuto parcelu jsme měli před koupí pronajatou a platili jsme nájem. Máme nárok na vrácení zaplaceného nájmu? Můžeme uplatňovat i ušlý zisk? (Když tam je les, nemohli jsme tento kus pole obdělávat).
Na parcele orné půdy bylo dříve těžiště jílu na cihly. Později tento kus pole zarostl buření. Myslivci tam posléze vysázeli stromy (smrky, duby atd.) a teď je z toho remíz v podobě malého lesíka s dvoumetrovým valem. Máme povinnost tento remíz vyjmout z orné půdy? Jaká daň by se z tohoto "lesíka" měla zaplatit? Daň z orné půdy nebo daň z lesa?
Předem děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Na Váš první dotaz, zda obec má právo na kácení dřeva na Vaší parcele je velmi jednoduchá odpověď. Tato parcela byla v době vykácení ve Vašem vlastnictví, tedy obec nemá žádný právní titul, aby les kácela. Pokud se jedná o nemožnost obdělávat tento kus lesa, pak je možné na obec podat správní žalobu.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
29.01.2014   |   IP: 37.188.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, při návštěvě termálních lázní v Chrastavě mě překvapil nápis u pokladny. Bylo na něm upozornění,
že nosit si vlastní jídlo do lázní je zakázáno. Platí se poplatek Kč 250,- na neomezenou dobu. Strávím tam 4 až 5 hodin
a potřebuji se najíst. V areálu bazénu je sice jakýsi bar na kávu a pod. Kromě toho mají dorty, párek a nějakou polévku nejasného původu.Prostor se stolečky není nijak oddělen od prostor bazénu, aby mohl být považován za samostatnou restauraci.Jiná sedadla v areálu bazénu nejsou. Nepřijde mi správné, aby mě někdo nutil kupovat si jídlo o které
nestojím a ani neodpovídá mojí dietě . Nejsem přece v restauraci, ale v lázních. Ráda bych znala Váš názor. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Tento způsob úpravy podmínek užití těchto lázeňských prostor je velmi obvyklý také i pro jiné druhy relaxačních a sportovních zařízení. Jednak provozovatelé chtějí předejít nekontrolovatelné konzumaci jídla a nápojů, kterými mohou návštěvníci znečistit prostor lázní, tedy hygienických důvodů. Ale také, aby zajistili tržby pro zařízení s občerstvením, kterého jsou provozovateli. Tato praxe je zcela v souladu se zákonem.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
29.01.2014   |   IP: 31.192.7xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak je to se zdělováním čísla občanského průkazu jiné osobě.Pro upřesnění:volala mi jedna telefonní společnost a nabídla mi jejich služby,které se mi zamlouvaly,proto jsem si je chtěla objednat ale paní operátorka po mě chtěla kromně jména a adresy i číslo občanského průkazu a to proto,že mi měla poslat poštou dopis do vlastních rukou a k tomu potřebuje to číslo občanky.Tak nevím jestli má pravdu ale nerada bych, aby si na číslo mé občanky vzal někdo třeba úvěr a pak to budou po mě vymáhat.Děkuji za odpověď a přeji hezký večer.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Obecně lze číslo občanského průkazu dle mého názoru zařadit do oblasti osobních údajů, na které se vztahuje ochrana a to dle zákona č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "ZOOU"), jelikož právě občanský průkaz je dokladem, který obsahuje veškeré nejen osobní, ale i citlivé údaje (jako fotografie). Právní úprava občanských průkazů je zakotvena i speciálním zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, který stanoví, že je zakázáno pořizovat kopie OP bez souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán….s ohledem na uvedené, mám za to, že pokud nedáte souhlas s použitím jakýchkoliv údajů z Vašeho OP, pak je po Vás nemůže nikdo požadovat. Poskytovat takové informace do telefonu může být opravdu v rozporu s ochranou těchto údajů. Nejsem si rovněž vědoma, že by při zasílání pošty do vlastních rukou bylo nutno uvádět odesílatelem tyto informace poště předem.
Na tento dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
29.01.2014   |   IP: 93.99.1xx.xxx
Dotaz: V cervenci 2013 jsem se se znamou domluvila,ze si odemne koupi nabytek v hodnote 10.000. A ze danou castku bude splacet mesicne po 1500. Do dnesniho dne jsem videla 2.000 dotycna se ke splaceni nema,veci zpet vydat nechce,maji exekuce cili se bojim,ze bych ani jedno nevidela. Dohodli jsme se pouze ustne a u situace byl pouze jeji manzel. Je nejaka sance,jak z ni penize vymahat?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zákon sice pro kupní smlouvu nevyžaduje písemnou formu, nicméně pro účely případného domáhání se plnění povinností z takové ústně sjednané smlouvy, je písemná forma vždy jistější. Soudní cestou se zcela určitě bez doložení písemné listiny, prokazující Váš nárok na zaplacení kupní ceny, ničeho nedomůžete. Jediná možnost je pokusit se jí písemně vyzvat k navrácení věci, jelikož není jejím vlastníkem a tudíž ji zadržuje neoprávněně, jestliže ani po této výzvě nedojde k doplacení zbytku kupní ceny nebo věc nevydá, můžete k soudu podat žalobu na vydání věci, přičemž však musíte prokázat, že jste vlastníkem Vy, nikoliv dotyčná a máte nárok na její vrácení.
Na tento dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
22.01.2014
Dotaz: Dobrý den , soused má na svém pozemku studnu a má zapsané věcné břemeno - braní vody ručně i potrubím ve prospěch
mě . Také čištění a údržbu studny máme zajišťovat a podílet se společně , podle darovací smlouvy z r. 1982.
Před rokem nám uzavřel cestu ke studni a ruční braní vody zakázal , neni s ním možná dohoda . Nemá žádný důvod .
O studnu jsme se vždy starali my i čistili, dezinfekcí na své náklady. V domě bydlíme trvale , soused jen občas v létě.
Tento rok chceme opět studnu vyčistit , jak se máme domáhat práva vstupu na pozemek a ke studni.
V plotě je naše branka na klíč - touto brankou jsme dříve chodili - souded vyměnil zámek a řetězy svázal prkna na branku.Jak máme postupovat - na naši žádost odpovídá sprostě a vyhrožuje . soudní cestou to bude asi na dlouho.
mohu zavolat policiji - bojíme se napadení. Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Budeme předpokládat, že spor nastal až po novém roce, a tak je příslušný již nový občanský zákoník, tedy zák. č. 89/2012 Sb. Vaše situace se týká věcných břemen, tyto jsou však v novém občanském zákoníku pojmenovány jako služebnosti. Změna názvu ale nic nemění na obsahu tohoto právního pojmu a práv a povinnosti z právního vztahu vyplývajících. Ve Vaší situaci by bylo nejlepší opravdu požádat o pomoc soud formou žaloby na určení existence služebnosti a výkonu tohoto práva a to dle zák. č. 99/1993 Sb. , občanského soudního řádu § 79 a § 42 odst.2.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
22.01.2014
Dotaz: Dobrý večer,chtěla bych Vás poprosit o radu. Je mi 53let propuštěna ze zaměstnání pro nadbytečnost.Bydlím v pronajatém bytě 1+kk kde s inkasem platím 6200kc a nemám zde trvalý pobyt.Hmotnou nouzi pobírám 3410kc tak ,že mě musí nájem platit syn na sociálku musím každý měsíc nosit potvrzení o placení nájmu a inkasa ale nic mi neplatí .Trvalý pobyt si nechci dávat z duvodu toho ,že doufám v to ,že seženu nějakou práci třeba v zemědělství na jaře.Ještě jednu věc co musím zdělit je ,že bydlím niní v jiném kraji než mám trvalé bydliště, Na jaké dávky mám prosím Vás nárok děkuji za odpověd hezký večer
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Ve Vašem případě připadá v úvahu také příspěvek na bydlení a jednorázová mimořádná finanční pomoc dle zák. č. 111/2006 Sb. zákona o pomoci v hmotné nouzi. Žádost o tyto příspěvky můžete podat u místně příslušného úřadu práce na tiskopise, který je pro tato podání určený. Samozřejmou podmínkou pro získání příspěvku na bydlení je to, že by syn za Vás přestal platit nájem.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
22.01.2014
Dotaz: Před měsícem jsme se s manželem rozhodli darovat synovci/synu manželovy sestry/naši chalupu.Sepsání darovací smlouvy jsme svěřili advokátovi,aby po právní stránce bylo vše řádně ošetřeno.Věděli jsme,že ve vztahu strýc-synovec se neplatí darovací daň.Advokát nás však neinformoval,že při společném vlastnictví manželů se osvobození od daně nevztahuje na mou polovinu nemovitosti.Zaplatili jsme za sepsání smlouvy šest tisíc a teprve poté,co jsme nechali změnu vlastníka zapsat na katastrálním úřadu,jsme se dozvěděli,že synovec bude muset zaplatit daň z poloviny chalupy.Chtěli jsme darem synovci a jeho dětem pomoci-ne jej připravit o peníze.Dá se v dané situaci ještě něco podniknout?Lze při dohodě obou stran vzít dar zpátky?/Je možné v podobných případech nejdříve darovat polovinu nemovitosti manželovi a následně celou nemovitost příbuznému manžela?/Děkuji za vaši odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle původní právní úpravy občanského zákoníku platilo, že dárce se může po obdarovaném domáhat vrácení daru tehdy, pokud se obdarovaný chová k němu nebo ke členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Tzn., že by se jednalo například o fyzický útok proti dárci nebo neposkytnutí potřebné pomoci, případně o majetkovou trestnou činnost vůči dárci. Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 přichází s možností odvolání daru v nouzi – tj. možnost dar odvolat a požadovat, aby mu vydal dar zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, jestliže se dárce dostane do takové nouze, že nemá na nutnou výživu či možnost odvolání daru pro nevděk – což je obdoba původní právní úpravy a možnost odstoupit od smlouvy, jestliže dárce obdarovanému úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížil a porušil tak dobré mravy. Pokud již proběhl zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí, nelze nyní vzít celé jednání zpět a daňové povinnosti je třeba rovněž dostát. Jelikož se jedná o společné jmění manželů jeho rozdělení by bylo možné pouze za jeho zániku a následného vypořádání (přičemž SJM zaniká rozvodem či smrtí jednoho z manželů).
Na tento dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
15.01.2014
Dotaz: dobrý den,chtěla bch se zeptat ještě na moje druhé dítě,dceři je 2 roky,otec řadně neplatil a musela jsem podat trestní oznámení,jinak bych nedostal dávku hmotné nouzi.po náročném boji s policii,jsme otce donutily platiřadně a už 2krát za dva roky poslal částky dvě,poslení byla 18.000 za 10 měsíců,to jsem neprodlaně musela oznámit úřadům na státní přidavky kde jsem tento příjem musela napsat,prože se jednalo o dlužné výživné.od PČR jsem dostala úřední záznam,kde stojí,že jde o náhrdu peněžité škody v částce 18.000,- kč,dále to bylo postoupeno ke státnímu zástupci a od nich jsem později dostala obžalobu a trstní příkaz že jde o dlužné výživné,stala se tam nějaká chyba,protože jsem si myslela,že by jme si v tomto případě mohli s dětmi přilepšit,ze zákona o soc.zabezpečení se náhrady škody nezapočítává do příjmu,můžete mi v tom poradit,jestli na to nárok máme nebo ne.Je šance po odvolání tyto peníze dostat zpět a kde mám podat odvolání na soc.odboru nebo ke státnímu zástupci? Děkuji moc
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Co se týče Vaší druhé otázky, tak pokud jste již dostala obžalobu, pak se Vás soud v rámci buď přípravného řízení či soudního řízení samotného dotáže na rozhodné skutečnosti. Vaši situaci tedy budete muset vylíčit soudu, jelikož ten teď Vaši věc projednává a případné odvolání rovněž směřovat proti soudnímu rozhodnutí ve věci.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
09.01.2014
Dotaz: Dobrý den paní Švecová,
náš dům má tři spolumajitele v podílech 25/48, 1/4 a 11/48. Na zahradě za domem, jejíž pozemek je rozdělen ve stejných spolupodílech jako dům, stojí další stavba-garáž+zděná kůlna, která je v podílech 5/24, 1/4, 1/24 a 1/2. První tři podíly jsou majitelů domu a pozemku, ale polovinu garáže a kůlny vlastní další majitel, který si nechal udělat odhad dané nemovitosti a chce vyplatit svůj podíl. Žádný z majitelů domu nemá zájem o koupi nabízeného podílu, proto majitel 1/2 garáže a kůlny dal věc na soud.Zajímalo by mě, jak bude soud postupovat, protože majitel 1/2 garáže+kůlny nevlastní žádný pozemek pod stavbou, ani nemá zřízeno věcné břemeno k přístupu. Samostatná prodejnost této garáže a kůlny je mizivá.. Také se chci zeptat, kdo bude platit veškeré soudní poplatky? Velice děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nejprve k poplatkům. Soudní poplatek za žalobní návrh, platí při zahájení řízení především žalobce, tedy ten kdo zahájil řízení, přičemž následná náhrada těchto nákladů řízení (vzniklých tedy po celou dobu trvání soudního sporu), přísluší tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch. Jestliže bude mít např. žalobce úspěch jen částečný, rozdělí soud náklady poměrně mezi všechny účastníky řízení, jestliže žalobce s žalobou neuspěje vůbec, bude muset zaplatit náklady řízení, které vzniknou ostatním účastníkům (tj. Vám). Předpokládám, že žalobce tedy majitel ½ garáže a kůlny podal žalobu na rozdělení podílového spoluvlastnictví, přičemž navrhl, aby byla nemovitost zpeněžena a podíly rozděleny. Pokud není mezi ostatními spoluvlastníky reálné uzavřít o rozdělení podílového spoluvlastnictví dohodu, soud se bude přiklánět k nejvhodnější možné variantě, jak s nemovitostí naložit. Nemusí tedy návrhu žalobce vyhovět, a proto může rovněž přikázat jeho podíl některému z ostatních spoluvlastníků nebo rozdělit mezi ostatní spoluvlastník oproti vyplacení tohoto podílu v penězích. Vše však bude vycházet z průběžného postupu řízení, přičemž jeho výsledek lze opravdu v této situaci jen odhadovat.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Dobrý den,
prosím o radu,jak postupovat proti mladé kolegyni, která o mně šíří nepravdivé údaje.
Pracuji 32 let jako učitelka, převážně 1.a 2.třídy. Několik let jsem pracovala ve funkci okresního metodika a zástupce ředitele. Po celou dobu jsem velmi dobře hodnocena, o čemž svědčí i to, že mnoho rodičů si přeje mít dítě právě u mě. V letošním roce nastoupilo do 1.tř.dítě mé kolegyně (nikoliv do mé třídy!), a ta najednou začala rozšiřovat informace, že jsem velmi přísná, postupuji neskutečně rychle, a tím také ovlivňuji učitelku jejího syna. Nic se nezakládá na pravdě.
Stojí za mnou jak ředitel, tak ostatní kolegyně. Přesto kolegyně o mě dál šíří tyto informace na veřejnosti. Nejenom, že očerňuje mé dobré jméno, ale zároveň i velmi dobré jméno naší školy. I přes upozornění ředitele školy nepřestala.
Cítím se velmi dotčena a chtěla bych vědět, jak mám dál situaci řešit. Nejen já, ale i vedení školy. Uč. má smlouvu na dobu neurčitou.
Děkuji mockrát za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud kolegyně šíří opravdu veřejně nepravdivé a pomlouvající informace vztahující se k Vaší osobě, lze se bránit v podstatě dvěma způsoby. Z pohledu občanskoprávního by se dala situace řešit žalobou na ochranu osobnosti. Žalobou se lze domáhat ochrany cti a důstojnosti a také zadostiučinění (satisfakce) např. zveřejněním omluvy nebo finanční částkou. Musíte však jako žalobce prokázat, že pomluvy či lživá obvinění byly skutečně nepravdivé a navíc poškodily Vaši čest a důstojnost. Prokazuje se tedy i to, jak byly pomluvy šířeny, okruh osob, kterým byly sdělovány a to takovým způsobem, který čest žalobce reálně ohrozil nebo snížil. Další řešení je možnost podání trestního oznámení pro přečin pomluvy, opět však nutno prokázat, že pomluva byla šířena v takové intenzitě, že Vás značně poškodila jak v zaměstnání, tak v osobním životě.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Dobrý den
Mám takový dotaz ohledně restitucí.V roce 1994 byl Zemědělským družstvem spočítán restituční podíl každého vlastníka polností(živý a mrtvý inventář) .Před měsícem jsme se dozvěděli ,že některým vlastníkům restitucí byly už podíly vyplaceny a proto jsme navštívili Zemědělské družstvo ,abychom požádali také o vyplacení.Tam nám bylo sděleno ,že podíl byl spočítán nějak divně až přehnaně a předsednictvo družstva se dohodlo,že bude vyplácet jen 1/2 podílu a to ještě na splátky v rozmezí 7 let a ještě k tomu ,že musíme podepsat smlouvu o pronájmu polností na 10 let.Tak se chci zeptat zdali mám právo na vyplacení celého podílu a jestli mě družstvo může nutit k podpisu pronájmu na 10 let dopředu.A ještě se chci zeptat ,zda v případě soudního sporu mám nějakou šanci spor vyhrát.Děkuji za odpověď .
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
K podpisu či k uzavření jakéhokoliv právního jednáni (úkonu, smlouvy) Vás nemůže nutit nikdo. Vždy se musí jednat o konsensus obou stran o vzájemných právech a povinnostech. Nechte si od družstva doložit na základě, jakých skutečností dospěli k tomuto řešení a proč by Vám mělo být k tíži, že kvůli špatně vypočteným podílům, budou nyní vyplácet jen ½ a ve splátkách. Byla-li zemědělskému družstvu stanovena usnesením soudu povinnost k výplatě určitých finančních obnosů, nemá družstvo oprávnění tyto podíly krátit. Je však možné, že si stanovami určily rozdílné výpočty. Je tedy nutné nejprve zjistit informace, které skutečnosti je vedli k těmto krokům a v případě jakéhokoliv porušení z jejich strany, lze potom řešit nárok i soudně.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
18.12.2013
Dotaz: Dobrý den,chci požádat o radu,jestli budu mít ještě nárok na obnovení vdovského důchodu po manželovi,Karel Rosendorf,nar.10.4.1957,zemřel 6.2.2010,pobíral invalidní důchod ve 3.skupině.Mně bude v lednu 57 let-pracuji.Z OSSZ mně sdělili,že nárok nemám,že nedosáhnu důch.věku-nerozumím tomu.V právu jsem se dočetla,že pokud pobíral invalidní důchod,že bych nárok mohla mít.
Děkuji Vám za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pro nárok na vdovský důchod je třeba splnit zákonné podmínky. Vdovský důchod ze zákona náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela (manželky). Po uplynutí jednoho roku má vdova (vdovec) nárok na vdovský důchod, jestliže je splněna některá ze zákonných podmínek. Zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) stanoví jako podmínky pro přiznání vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku následující:
Jestliže vdovec/vdova
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II
(středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo
stupni IV (úplná závislost)
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije
v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně
těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV
(úplná závislost)
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk
stanovený podle § 32 zákona pro muže stejného data narození nebo důchodového
věku, je-li důchodový věk nižší.
Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z
podmínek uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího
nároku na vdovský důchod.
S pozdravem a přáním krásných Vánoc a všeho dobrého v novém roce Mgr. Michaela Švecová
18.12.2013
Dotaz: Dobrý den chtěla jsem se zeptat,zda mi exmanžel musí zdělit adresu kde bydlí, kam si chce brát děti které jsou v mojí peči?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Uvedené sporné skutečnosti měly být již součástí řízení o úpravě poměrů k nezletilým, ještě před samotným rozvodem manželství. Pokud tedy byly soudem svěřeny děti do Vaší péče a manžel má určenu vyživovací povinnost a styk, v rámci úpravy styku tedy soud musel určit i kdy a kde si bude manžel děti vyzvedávat a jak Vám je bude poté zpět předávat. Ze zákona nemá povinnost sdělovat Vám údaje o tom, kde se zdržuje, je-li to jiná adresa než, kterou uvedl u soudu, ale jako matka dětí máte samozřejmě právo tyto informace (kde se tedy děti, v době kdy nejsou s Vámi nachází) mít a to už zejména s ohledem na nezletilé děti a pro případ, že by se něco přihodilo.
S pozdravem a přáním krásných Vánoc a všeho dobrého v novém roce Mgr. Michaela Švecová
04.12.2013
Dotaz: Dobrý den. Jako opatrovnice nesvéprávné dcery jsem ji založila v roce 2001 stavební spoření. Cílová částka není dosud naspořena. V letošním roce jsem nesplnila VOP čl. V. odst. 1 a 4. a obdržela jsem výpověď s tím abych předložila rozhodnutí opatrovnického soudu, kterým byla výpověď schválena. Chystám se požádat o rozhodnutí opatrovnický soud, ale nejsem si jistá, zda povolí převod naspořených finančních prostředků na můj účet u ČSOB. Na tento účet je zasílán i dceřin důchod. Jedná se mi o to, abych tyto prostředky mohla použit pro běžné dceřiny potřeby bez rozhodování opatrovnického soudu. Nebo musím založit samostatný účet na dceřino jméno, na jehož čerpání budu opět potřebovat souhlas opatrovnického soudu? Mám jinou možnost?
Děkuji za vaši ochotu a čas.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Obávám se, že veškerá rozhodnutí vztahující se k nakládání s finančními prostředky dcery, budou podléhat schválení opatrovnického soudu. Žádost o převod financí na Váš účet určitě zkuste podat, nicméně opravdu nedokážu rozhodovat za soud ani předvídat jeho úsudek. Z vlastního uvážení předpokládám, že nebude soud požadovat složení těchto finančních prostředků na účet vedený přímo na dceru, jestliže tato je nesvéprávná (tj. zbavena způsobilosti k právním úkonům). Jak jsem však uvedla vše bude na rozhodnutí a schválení soudu.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
04.12.2013
Dotaz: Dobrý den,
moje kamarádka se právě rozešla se svým přítelem, který bydlel u jejích rodičů v domě a měl tam i adresu trvalého bydliště. Nyní vyhrožuje, že jim obstaví dům hypotékou atd... Je možné, aby mu nějakým způsobem oni odhlásili to trvalé bydliště, když on sám to nebude chtít udělat??? Děkuji předem za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Ano. Postačí, když rodiče kamarádky nebo kamarádka, má-li oprávnění k užívání domu (vlastnické právo či nájemní) učiní na Úřadě městské části prohlášení o odhlášení dotyčného z trvalého pobytu. Postačí doložit oprávnění k takovému prohlášení (tj. vlastnické právo k domu, či nájemní smlouvu) dále splnění podmínek dle zákona o evidenci obyvatel:
- osobě zaniklo užívací právo k nemovitosti
- osoba v objektu nebydlí
- osoba objekt neužívá
při splnění shora uvedeného, Úřad provede odhlášení.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
04.12.2013
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Dům, ve kterém bydlím, přechází v rámci odprodeje obecních bytů do družstevního vlastnictví. Po té, co se stanu členem nově založeného družstva, je možné darovat nebo převést svoje členství na jinou osobu ? Pokud je to možné, je podmínkou splacení celého mého podílu ? A je možné zaplatit podíl celý? Eventuálně vyměnit tento družstevní byt za jiný družstevní byt, více vyhovující ? Předem děkuji za Vaši radu . S pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Převod členského podílu v Družstvu je možno převést dle smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu, kterou tedy převedete celý podíl respektive veškerá práva a povinností s tím spojená na jiného. Při převodu členských práv a povinností není vyžadován souhlas představenstva družstva. Družstvu se doručí oznámení o tom, že došlo k převodu podílu na nabyvatele a dále se družstvu předloží prohlášení nabyvatele o tom, že souhlasí se vstupem do družstva a s nabytím členských práv a povinností. Obchodní zákoník stanoví, že podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu určeného stanovami (základní členský vklad) anebo ve stanovách určené části základního členského vkladu (vstupní vklad) o jeho výši a dalších podmínkách splacení by měly pojednávat stanovy družstva, které doporučuji prostudovat. Dle nového zákona o obchodních korporacích účinného k 1.lednu 2014 bude platit, že převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. Tudíž , jak jsem již uvedla velice důležitý je obsah stanov a to i v otázkách případné výměny družstevních bytů.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
27.11.2013
Dotaz: Dobrý večer. Mám dotaz prosím. Syn žil s přítelkyní ve společné domácnosti do doby než nastoupil do VT. Poté za ně přítelkyně bez jeho souhlasu a vědomí platila různé peněžní částky, přestože jí syn zdůrazňoval ať za něj nic neplatí, že chce pohledávky platit sám. Plnila tak za jiného bez jeho souhlasu a vědomí. Plánovali svatbu, dítě a společný život po jeho návratu.Ještě v lednu tvrdila v dopisech jak ho miluje a moc jí schází, v dubnu mu naznačila, že má nového přítele, v červnu mu to oznámila oficiálně, v září se vdala a 3 týdny na to na něj podala žalobu pro bezdůvodné obohacení. Nám se zdá, že jednak podala žalobu účelově(aby se jí vrátily finance, které do vztahu vložila a jednak že došlo ke vnucení bezdůvodného obohacení). Soud prvního stupně to nijak neřešil-bezdůvodné obohacení. Syn se odvolal. Lze se nějak bránit? Je již na svobodě, je zdrcený z dívčina chování. Neví jak se bránit. Za radu moc děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dospěl-li soud I. stupně k jednoznačnému závěru, je možno se bránit pouze prostřednictvím odvolání proti takovému rozhodnutí, což jak uvádíte, syn učinil. Je však třeba uplatnit správné odvolací důvody, aby mohl soud II. stupně odvolání řádně projednat. Odůvodnění rozhodnutí soudu I. stupně neznám, proto nejsem schopna posoudit, zda má syn v odvolacím řízení šanci uspět. Pokud soud II. stupně nazná, že jsou zde důvody po změnu prvostupňového rozsudku, vrátí věc soudu I. stupně k novému projednání.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
20.11.2013
Dotaz: Je v české republice platná ústní dohoda (smlouva), případně dohoda e-mailovou korespondencí ? Jakou mají takové dohody (smlouvy) váhu u soudu ? děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Právní předpisy České republiky vyžadují písemnou formu, jen u některých zákonem taxativně vymezených typů smluv. Tzn. že tam, kde zákon výslovně stanoví povinnost uzavření smlouvy v písemné podobě, je ústně uzavřená smlouva tohoto typu neplatná ( např. kupní smlouva na nemovitosti, smlouva o obchodním zastoupení, licenční smlouva, ale např. i smlouva o smlouvě budoucí, pracovní smlouva…..). U většiny smluv však není forma smlouvy zákonem předepsána, v těchto případech lze tedy smlouvu uzavřít jakoukoliv formou (písemně, ústně, konkludentně). Nicméně v případě soudního sporu se existence takové ústně uzavřené dohody, prokazuje více než těžko. Co se týče emailové korespondence, lze tímto způsobem provést např. odsouhlasení některých úkonů stran (potvrzení objednávky….termínu schůzky), nicméně každá písemná smlouva se stává platnou a účinnou okamžikem podpisu obou stran, proto i jakákoliv dohoda po emailu nemá bez jednoznačných podpisů stran takovou právní relevanci a v dokazování u soudu by nemusela obstát.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Prodal sem své auto v AAA auto Liberec za 70 000 kč a výměnou si zato vzal jiné auto v hodnotě 69 900 kč. Řekli mi při odjezdu, že mi velký a malý techničák pošlou poštou. Jenže mi ted volal jejich manažer, že náklady stouply o nějakých 5 500 kč ( poplatky za mytí auta atd. ) O tom se se mnou při přebírání auta nikdo nebavil, že mi náklady stoupnou. Nic takového mi tam nikdo neřekl. Prostě jsem tam své auto prodal za 70 000 kč a koupil za 69 900kč. Víc nebyla žádná dohoda. nevím co mám teď dělat. Prosím poraďte mi. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Předpokládám, že jste s autobazarem uzavřel písemnou smlouvu (kupní, směnnou…), na základě které byste měli mít jako strany smlouvy vymezeny základní podmínky odkupu či výměny vozidel. Není-li ve smlouvě zmíněno nic o vzniku dalších nákladů souvisejících s prodejem či odkupem automobilu ani z žádného jiného ujednání nevyplývá povinnost z Vaší strany tyto náklady hradit, nemůže je po Vás nyní autobazar požadovat. Zjistěte si však podrobně podmínky odkupu a co přesně jste si vzájemně podepsali (obsah smlouvy, další ujednání). Zároveň požadujte od AAA řádné vyčíslení těchto nákladu a zejména doložení nároku na jejich uplatnění. Jestliže se AAA domáhá zaplacení těchto nákladů, musí nejprve řádně doložit, že jim vznikl nárok na jejich náhradu.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Dobrý den,
má známá zakoupila na obecním hřbitově pomníček a pravidelně uctívá památku bývalého manžela. Ale jeho děti,s kterýni není zadobře,ji tyto věci neustále vyhazují. Na §202a Trestního zákona to není,nicméně paní je z toho zoufalá,můžete něco doporučit?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Svým jednáním se děti zesnulého opravdu nedopouštějí žádného protiprávního či trestného činu, jedná se spíše o zásah do morální sféry. Nicméně návštěvníci hřbitova by se měli obecně zdržet takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, poškozovat nebo jakýmkoli způsobem upravovat hrobová zařízení a výzdobu cizích hrobů……… atd., tato ujednání bývají zpravidla součástí hřbitovních řádů. Vaše známá by se mohla domáhat případné vzniklé škody, kterou jí dotyční způsobili svým jednáním, přičemž by nejprve jednání, které vzniku této škody předcházelo, musela škůdcům prokázat.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat,mám automobil přihlášený na sebe jako vlastník (nemám ani ŘP) a jelikož provozovatel je někdo jiný, tak je uveden i provozovatel. Bohužel provozovatel se mnou přestal komunikovat a více jak půl roku mi už auto nechce vrátit, ani na telefony nereaguje i číslo si už změnil. Jak se dá tato situace řešit? Jde podat trestní oznámení? Nehledě na to, že před měsícem přestal platit povinné ručení, které měl psané na sebe a dohledal jsem že bylo právě ukončeno (asi neplatil) a já nemám možsnot si ani teďka auto pojistit, když všechny doklady (velký/malý techničák) má dotyčná osoba (složité na vysvětlení proč) a bez toho si nepojistím auto, což naskakuje suma u ČKP. Na policii mně poslali "pryč" a přijde mi divné, že jako vlastník vozidla, nemám možnost jak se auta domáhat...? Děkuji moc za radu,
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jako vlastník vozidla máte samozřejmě větší pravomoci, můžete provést změnu v registru a nahlásit místo dosavadního provozovatele sebe, nicméně k tomu je třeba doložit velký i malý technický průkaz……..(popřípadě lze opatřit jejich duplikáty). Co se týče sankce za neplacení povinného pojistného, povinnost k placení těchto penále však spadá na oba solidárně (jak provozovatele, tak vlastníka). Ve Vašem případě vidím jako jedinou možnost řešení, byť jak uvádíte, je dotyčný nekontaktní, adresovat mu písemnou výzvu na vydání automobilu spolu s příslušnými doklady s tím, že v případě jeho nečinnosti budete postupovat podáním žaloby na vydání věci a současně s ní uplatníte nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku jeho nečinnosti.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Dobry den,prosím o radu-manžel byl napaden sousedem na našem pozemku,navíc ještě měl s sebou velkého psa,ktery ošklivě vystrašil malou-2,5 vnučku,která byla zrovna s manželem.V sebeobraně manžel udeřil souseda,bohužel -pry nepřiměřeně.Byl 14 dní v nemocnici s přeraženou čelistí.Manžel je v invalidním důchodu po dlouhodobé,prodělané borelioze.Sousedé využívají jeho slabych stránek-ohledně nemoci a neustále nám znepříjemnují život což se stále stupnovalo až to dopadlo takto.Prosím co máme dál očekávat.Co nám popřípadě hrozí?Máme očekávat placení operace,apd.?Soused je též v důchodovém věku jako manžel.Prosím o radu jak se máme dál zachovat a co dělat.Manžel bere antidepresiva a je z celého incidentu ůplně na dně.Moc děkuji za radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jednání Vašeho manžela bohužel může být posuzováno jako trestný čin ublížení na zdraví. Je možné, že soused bud chtít podat na Vašeho manžela trestní oznámení, přičemž okolnosti k jakým k napadení (byť v sebeobraně došlo) budou posuzování v rámci trestního řízení. Ale ani sebeobrana nesmí být nepřiměřena útoku. Zároveň počítejte s tím, že může jako poškozený uplatnit veškeré nároky na náhradu vzniklé škody na zdraví. (bolestné, náklady na léčbu, operaci……atd.) Tyto však bude rovněž povinen řádně vyčíslit a doložit lékařskými zprávami. Vy nyní nemáte jiné možnosti, než vyčkat na další reakci souseda, jakým způsobem bude záležitost dále řešit a kam až bude své nároky a kroky směřovat. V případě postupu z jeho strany shora popsaným způsobem, se můžete poté pokusit o případnou dohodu o narovnání.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Prosim o radu jak dosahnout toho aby pribuzna se kterou nemame nejvrelejsi vztahy navstevovala hrob a neustale na nej neco davala a preskladavala kdyz si to neprejem,domluva nepomaha dokonce nas napadla ze ma na to pravo,hrob je nas a ona na na nej nema zadny narok.dekuji za odpoved
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Svým jednáním se Vaše příbuzná, dle mého názoru, dopouští jistého zásahu do Vašeho vlastnického práva k hrobu. Proti takovému zásahu se můžete bránit žalobou (tzv. zápůrčí žalobou) a tím požadovat, aby se takového jednání zdržela či nahradila případnou vzniklou škodu. Před přistoupení k tomuto kroku, nejprve zkuste dotyčnou písemně upozornit, aby se takového jednání zdržela, jinak jste připraveni k podniknutí jistých právních kroků. Pokud možno tento dopis bych adresovala v právním zastoupení (tedy prostřednictvím advokáta či advokátní kanceláře). Podotýkám však, že soudní řízení je v těchto situacích poměrně náročné a zdlouhavé.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
23.10.2013
Dotaz: dobry den ,mam dotaz. jsem 10 let rozvedena. nyni ziju s pritelem a cekame mimco. chci mu dat jmeno po nem,ale nevim zda potrebuji na matriku rozvodove papiry. ja nemam uz vubec zadne dokumenty ani zadne spojeni s byvalym manzelem.nemam ani jeho rodne cislo proste nic. dostanu nekde ty papiry v takove situaci?? potrebuju je co nejdrive termin porodu mam v prosimci.dekuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Chcete-li dát nenarozenému dítěti jméno po současném příteli, rozvodové papíry k tomu nepotřebujete. Po takové době od rozvodu je zřejmé, že bývalý manžel nemůže být otcem dítěte. Postačí tedy, když půjdete se současným přítelem na matriku a učiníte oba souhlasné prohlášení o otcovství, k čemuž Vám postačí občanské průkazy a rodné listy. Toto prohlášení učinit musíte, pokut chcete, aby dítě mělo příjmení otce, jelikož u neprovdaných matek se automaticky dítěti udává příjmení matky.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
23.10.2013
Dotaz: Dobrý den,
potřebovala bych poradit jak postupovat při podání stížnosti České advokátní komory na advokáta. Před 10měsíci jsem půjčila známénu peníze dostala smlouvu o půjčce a směnku. Najala jsem si vymahačskou firmu, ale při mém štěstí jsem naletěla podvodníkům. Protože byla sepsána mandátní smlouva vyhledala jsem advokátku a dohodla se na jednorázovém úkonu(výpověd man.sml.) s tím, že až mi příjde doručenka vrátím se k ní a dohodnem další postup. Cca za 3týdny jsme se domluvily na hodinový sazbě a zapltila 6tis. zálohu a tuto částku mám stvrzenku. Po 5měsících se na soudu nic neděje, prý dlužník nepřebíra poštu a tak prý soud čeká. No, dnes mi přišela faktura od advokátky, na necelé 4tis. za úkony co udělala a v nich bylo zahrnuto i mandátní smlouva, ale v hodinové sazbě. Obratem jsem odepsala, že dohoda zněla jinak atd. Odpověd advok.,že odstupuje od smlouvy pos.práv.služ., materiály pošle poštou+přeplatek poukázkou.Přestala komunikovat. Toto jednání se mi nelíbí, co dál? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Shledáváte-li v jednání advokátky něco co by bylo v rozporu se zákonem o advokacii či jiným právními předpisy upravující konání advokátů a jejich vztahy ke klientům, máte právo podat na ni stížnost adresovanou přímo na Českou advokátní komoru, v této řádně označíte advokáta/kátku a uvedete čeho se dle Vašeho mínění měla svým jednáním dopustit (tedy jakým způsobem porušila právní předpisy, popřípadě smlouvu s Vámi jako s klientem). Komora tuto stížnost prošetří, vyzve advokátku, aby se k věci vyjádřila, v případě, že shledá pochybnosti v jejím jednání (že došlo z její strany ke kárnému provinění), bude postupovat uložením kárného opatření (napomenutím, uložením pokuty, dočasným zákazem výkonu advokacie nebo v případě nutnosti vážnějšího zásahu až vyškrtnutím ze seznamu advokátů). Podrobnější informace najdete přímo na stránkách ČAK http://www.cak.cz/.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
23.10.2013
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu můj syn bydlí se svojí rodinou v mém domě. Nyní si našel přítelkyni a doma bývá jen občas, ale přestal mi přispívat na režii domu. Snacha má málo peněz od ní to požadovat nemohu. Když syn nebude přispívat na režii mohu ho vystěhovat a zrušit mu trvalý pobyt? Snachu s dětmi bych nechala v mém domě bydlet zadarmo. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Povinnost hradit náklady společné domácnosti je zákonem upravena pouze pro manžele, kteří jsou povinni hradit náklady společné domácnosti dle svých schopností, možností majetkových poměrů. Nemáte-li se synem nájemní smlouvu s pevně stanovenou výší nájemného, bude těžko prokazatelné, co Vám vlastně má syn hradit. Odhlásit z trvalého pobytu však syna můžete bez udání důvodů. Nicméně situaci může řešit snacha návrhem na soud, aby tento uložil synovi (jako jejímu manželovi) povinnost hradit náklady na společnou domácnost.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu. Pomalu o 2 roky zpátky jsem měla s ex-přítelem soudní spor o vyklizení nemovitosti. On soud prohrál a měl zaplatit soudní výdaje. Samozřejmě nezaplatil ani korunu a není známo kde bydlí. Trvalý pobyt má hlášen na MÚ. Teď požaduje můj právník, že mám vše zaplatit. Má na to vůbec právo? Ještě mi řekl, že já mám zjistit kde bydlí, atd. aby se věc předala exekutorovi. Jak já mám vše zjišťovat a platit, když jsem soudy vyhrála? To si to nemůže zjistit sám, nebo exekutoři či policie? Co to je potom za zákony? Mě se nikdo neptá, kde mám vzít peníze? V rozsudku přece nic takového nestojí v poznámce, že v případě zapírání a nejevení zájmu ex. mám platit já.
Prosím můžete mi poradit, jak se v této situaci mám zachovat?
Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Povinnost platit náklady řízení, tedy vznikly především druhé straně dle §142 odst. 1 občanského soudního řádu „Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.“ Co se však týče Vašich osobních nákladů za právní zastoupení, které Vám vznikly, tyto hradíte svému právnímu zástupci dle smluvní odměny či advokátního tarifu sama. Nevím jak jste se domluvila na hrazení těchto nákladů za právní zastoupení s Vašim právním zástupcem, proto se nemohu vyjádřit k jeho požadavku na zaplacení údajných nákladů. Nicméně jedná –li se o náhradu nákladů soudního řízení, jejíž úhrada byla soudním rozhodnutím přiznána druhé straně, je povinen tyto hradit žalovaný, pokud se však jedná o např. neuhrazenou zálohu na právní služby advokátovi, tu si jako osobní výdaj, musíte hradit sama. Doporučuji se však pro vyjasnění situace sejít s Vašim právním zástupcem a nechat si předmětné náklady na právní zastoupení a jejich náhradu znovu objasnit a vyčíslit. Chápu, že momentálně netušíte, kde se Váš ex-přítel zdržuje, není Vaší povinností tyto informace zjišťovat, nicméně pro úspěšný výkon pravomocného rozhodnutí (exekuci), bude tato skutečnost významná. Exekucí lze však postihnout mimo movitý či nemovitý majetek i mzdu dlužníka či účet. Návrh na exekuci bych tedy podala s uvedením posledního známého bydliště dlužníka.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Soused si v 80.tých letech 20. tého století postavil chlívky od naší stodoly asi 10 cm. V současné době chceme stodolu opravit a z této strany není žádný přístup. Podotýkám, že tato stavba /chlívky/ nejsou zaneseny ani v katastru nemovitostí.
Prosím o sdělení jak máme postupovat, aby nám byl umožněn přístup k celé naší stavbě. předem děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Z toho co uvádíte mi vyplývá, že sousedova stavba pravděpodobně zasahuje do Vašeho pozemku, tudíž máte plné právo žádat o zajištění přístupu k Vaší nemovitosti. Zároveň mám za to, že soused při stavbě zasáhl i do sousedských práv, jestliže nerespektoval dostatečnou vzdálenost od Vaší stavby. Podle ust. § 127 občanského zákoníku jsou vlastníci sousedících pozemků povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. V souvislosti s tím je však stanovena i povinnost nahradit škodu, pokud vznikne na pozemku nebo stavbě. Vyzvěte souseda, aby situaci nějak řešil zpřístupněním k Vaší stavbě. Jinak jste oprávnění situaci řešit s úřadem obce či soudním návrhem na sjednání nápravy.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
09.10.2013
Dotaz: Dobry den prosím měl bych dotaz dostal sem 3 roky zákaz řízeni motorových vozidel za jízdu pod vlivem alkoholu muj dotaz zni přišiti měsíc to bude 1 rok od moji sankce je možné žádat o upuštěni zbytku trestu kvůli dlouhému špatnému zdraví mého dítěte které ma ZTP-p jelikož diagnoza mého dítěte je středně těžka retardace sož znamená že se nám dost přitížilo ohledně návštěvy lékařů školi a dalších zdravotních zařízeni do kterých musíme chodit př.děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti můžete podat nejdříve po vykonání poloviny uloženého trestu, tzn., ve Vašem případě po uplynutí 18ti měsíců výkonu trestu. Dříve se bohužel věcí nebude soud zabývat a nezmění to ani skutečnost, že se potýkáte s tíživou životní situací týkající se k Vašeho dítěte. Po uplynutí této lhůty se tedy s žádosti na soud můžete obrátit. K žádosti můžete přiložit listiny, které by mohly žádost podpořit, což mohou být lékařská potvrzení popř. jiná stanoviska vztahující se ke zdravotnímu stavu Vaší dcery. Soud takové žádosti vyhoví jen tehdy, jestliže po tuto dobu řádným způsobem života prokážete, že není třeba, abyste uložený trest zákazu činnosti vykonal celý. Soud může žádosti vyhovět také tehdy, pokud za Vás nabídne záruku důvěryhodná osoba nebo sdružení osob a soud zároveň tuto záruku bude považovat za dostatečnou. To vše však možno, jak jsem uvedla v úvodu, až po uplynutí poloviny výkonu trestu.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
09.10.2013
Dotaz: Prosím o vysvětlení,co přesně znamená zástavní právo smluvní,jedná se o byt ve vlastnictví.A prokázání právního zájmu ,při zjišťování na registru automobilů. Příjemný den a děkuji Vám.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zástavní právo představuje prostředek zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který ji odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v případě nesplnění dluhu, lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Zástavním právem může být zajištěna pohledávka peněžitá i nepeněžitá a vztahuje se i na příslušenství této pohledávky. Zástavní právo může vzniknout na základě písemné smlouvy (zástavní právo smluvní), ze zákona (zákonné zástavní právo) nebo rozhodnutím soudu či správního úřadu (soudcovské zástavní právo). Zástavní právo smluvní je nejběžnější formou zástavy, vzniká písemnou smlouvou, která musí obsahovat označení zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje. Zástavní právo k nemovitým věcem, k bytům nebo nebytovým prostorům ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Jsou–li předmětem zástavy nemovité věci, které se neevidují v katastru nemovitostí nebo movité věci k nimž má zástavní právo vzniknout, musí být zástavní smlouva sepsána ve formě notářského zápisu. Zástavního právo smluvní zaniká, zanikne-li pohledávka nebo zástava, nebo složí-li zástavce zástavnímu věřiteli cenu zastavené věci. Zaniká též v případě, že se zástavní věřitel vzdá zástavního práva nebo uplynutím času, na který bylo jeho trvání smluvně omezeno.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
02.10.2013
Dotaz: Dobrý den,obracím se na Vás s touto prosbou:
U Metropolitního spořitelního družstva mám termínovaný vklad a státní zástupkyně JUDr. D. S. odůvodňuje blokování účtů tím, že účelem je zabránit vyvedení peněžních prostředků z MSD a chránit tak řádné členy družstva. Termínovaný vklad je pojištěný na 100000 eur. (podle Zákona 87/1995 pojištěny ve výši dané Zákonem 21/1992).
Nevím jak mám postupovat, abych o tyto peněžní prostředky nepřišel, jak dlouho mohou být blokovány (jestli není na to nějaký zákon) a úroky z termínovaného vkladu jsou v nedohlednu. Napsali mi - požadavky na platební příkazy jsou zpracovávány postupně v pořadí dle data doručení a splatnosti. Rychlost odesílání plateb je závislá i na uvolňování finančních prostředků z našich rezerv. Proto Vás prosíme o trpělivost. Na opětovné dotazy na termín splnění Vašeho požadavku již nejsme schopni individuálně reagovat. Jakmile bude Váš příkaz zpracován, zašleme Vám potvrzenou kopii.
Nevím co mám dělat, prosím o radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Blokace finančních prostředků u MSD, bude trvat minimálně po dobu, po kterou bude trvat podezření ze spáchání trestného činu, ke kterému měly být údajně jisté finanční prostředky z účtu vedeného u MSD použity, tedy po dobu vedení trestního řízení do jeho úplného skončení. Po tuto dobu nebude tedy moci MSD provádět platební příkazy do jiných finančních institucí. Z dostupných informací o celé záležitosti je zřejmé, že o svoje peněžní prostředky se obávat nemusíte. A to s ohledem na zákonné pojištění Vašich vkladů (100.000 eur), které jsou rovněž nadále úročeny jak na spořících účtech, tak na terminovaných vkladech. MSD rovněž podalo ve věci zajišťování finančních prostředků orgány činnými v trestním řízení stížnost, která je prozatím předmětem šetření. Zároveň však již vstoupila do celé záležitosti ČNB, která adresovala MSD rozhodnutí o odebrání povolení k působení jako družstevní záložna, k vyplácení finančních prostředků by tedy dle odhadů mělo dojít ke konci roku 2013 nebo začátkem roku 2014. V případě ztráty či jiné vzniklé škody v důsledku zmaření Vašich finančních prostředků máte právo žádat jejich náhradu v plné výši.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
25.09.2013
Dotaz: Dobrý den chtěla jsem se zeptat zda li je možne kdyz jsem v insolvenci uz 1,5 roku a splacim tak jak mam, dostat prispevek na bydleni? ziji sama najem i se sluzbami mam 6500kc ziji v Děčíne. děkuji za odpoved
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nárok na příspěvek na bydlení máte ve chvíli, pokud na úhradu bydlení připadá minimálně 30% Vašich příjmů. Současně těchto 30% nesmí být menších, než jsou zákonem stanovené náklady na bydlení. Zároveň musíte mít v bytě/domě trvalý pobyt. Rozhodující pro výpočet příspěvku, je životní minimum rodiny (nebo jednotlivce) a dále pak vládnou stanovené normativní náklady na bydlení. Životní minimum jednotlivce v roce 2013 je 3410 Kč. Jste-li však v insolvenci je třeba brát v úvahu, že se případný příspěvek bude počítat do Vašich příjmů, což bude mít rovněž na insolvenci vliv. Před žádostí o příspěvek na bydlení, doporučuji nejprve zkonzultovat s insolvenčním správcem.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
25.09.2013
Dotaz: Dobrý den mohu se zeptat zda je možné od sociálního úřadu při požádání dostat mateř.dovolenou najednou?jsem na MD synovi budou letos 2 roky,takže by šlo jen o rok a nějaký měsíc...poslední mateřskou dostanu v roce 2014 v listopadu,moc děkuji za odpověd.Hezký den
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Od ledna 2012 si může rodič, který je příjemcem příspěvku, sám určit jeho výši, ta ovšem nesmí překročit 11 500 Kč měsíčně, resp. výši peněžité pomoci v mateřství (tj. 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu). Rodičovský příspěvek se vyplácí, dokud jeho příjemce nevyčerpá celkovou částku (220 tis. Kč), případně dokud dítě nedovrší čtyř let věku. Výši příspěvku je možné upravovat jednou za 3 měsíce. Jednorázově se však příspěvky nevyplácejí, je možno pouze měnit jeho výši pokud nyní pobíráte 7.600,- Kč. Bližší informace Vám poskytne příslušný Úřad práce, kde je nutno rovněž celou záležitost řešit.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
11.09.2013
Dotaz: PODALA JSEM NÁVRH NA PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKU NA MOJI BABIČKU, ZA HRUBÉ ÚSTNÍ NAPADENÍ.BYLO TO SEPSANÉ NA POLICII ČR. TED SE TO PROJEDNÁVALO NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ. SITUACE JE ŠPATNÁ NĚKOLIK LET. HLAVNÍ PROBLÉM JE V TOM, ŽE BABIČKA JEDNODUŠE ŘEČENO JE DRBNA - VYKLÁDÁ KAŽDÉMU VŠE O MĚ. LŽI VÝMYSLY SOUKROMÉ VĚCI ATD.
JÁ JSEM SI VYŽÁDALA KOPIE VŠECH ZÁPISŮ. A TAK MĚ NAPADLO,ŽE AŽ TO UDĚLÁ I ONA A DOSTANOU SE JÍ TY ZÁPISY DO RUKY, PRÝ NA NĚ MÁ PRÁVO, TAK TO BUDE KAŽDÉMU DÁVAT ČÍST ,KOPÍROVAT ATD. JSOU TAM OSOBNÍ ÚDAJE. ČÍSLO OBČANSKÉHO PRŮKAZU, TELEFONU, E-MAIL ATD. MÁM STRACH, ŽE TO ZNEUŽIJE!!!!! CO MÁM DĚLAT? MÁ PRÁVO TEN SPIS TAKY DOSTAT? MÁM STRACH!!! NA 100% TO VŠEM BUDE UKAZOVAT!!! JAK SE MOHU BRÁNIT? JSEM FAKT ZOUFALÁ!!! DĚKUJI ZA ODPOVĚD. PŘEJI PĚKNÝ DEN

JÁ JSEM NAVRHOVATELKA PŘESTUPKU.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nárok na nahlédnutí do spisu a pořizování kopii všech písemností v něm obsažených Vaše babička bohužel má, jelikož je účastnicí řízení. Nicméně šíření informaci o Vaší osobě, zejména týkající se Vašich osobních údajů, poskytovat třetím osobám bez Vašeho souhlasu nemůže. Stejně tak jako o Vás nesmí šířit lživé informace, jelikož tímto jednáním již naplňuje znaky trestného činu pomluvy. Prozatím vyčkejte rozhodnutí MÚ o přestupku a stanoveném postihu. V případě pokračování jednání Vaší babičky, máte právo podat trestní oznámení nebo žalobu na ochranu osobnosti.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobrý den,
ráda bych darovala svou nemovitost dětem, které v nemovitosti se svými partnery se mnou žijí, s možností dožití-věcné břemeno, a s tou možnosti aby můj možný partner v nemovitosti bydlel též pouze do doby mého dožití (nevím jak správně formulovat) a aby nemovitost přešla pouze na děti aby nebyly zahrnutí jejich partneři. Nemovitostí ručím za úvěr, který děti splácí na rekonstrukci nemovitosti. Mohla byste mi poslat vzorovou smlouvu? eventuelně odkaz kde takovou smlouvu naleznu. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobý den,
S ohledem na bezplatnost naší právní poradny, právní služby zahrnující zasílání vzorů smluv a jiných dokumentů včetně kontroly a korekce těchto listin, bohužel neposkytujeme. Nicméně bych radila tento způsob převodu nemovitosti řešit spisem darovací smlouvy se zřízením věcného břemene. Pro správnost a úplnost tohoto dokumentu, formou notářského zápisu.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobrý den.Obrácím se na Vás s prosbou o následující radu.Vlastníme s manželkou byt v domě .který obhospodařuje Společenství vlastníku jednotek.Vedle nás majitel bytu pronajal svůj byt nájemníkům,kteří vlastní dva psy)jeden je bojová rasa).Pokud odejdou z bytu(mají malé dítě) oba psi tak hlasitě štěkají,že jsou slyšet značně v celém domě.Tento stav trvá také třeba i 5 hodin.Značně to zhoršuje ostatním nájemníků bydlení.V domě při tom bydlejí lidé staršího věku. Ústní jednání k žádným výsledkům nevede.Děkuji předem za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V takové situaci máte právo jako členové podat na SVJ podnět ve formě stížnosti na tyto obyvatele domu, kteří svým chováním resp. chováním svých domácích mazlíčků značně znepříjemňují bydlení a život ostatním obyvatelům domu. Jelikož hlavním účelem vzniku společenství vlastníků jednotek by mělo být zajištění péče o členy a o společný majetek jednotlivých vlastníků bytových jednotek a k zastupování vlastníků navenek, je tedy možno řešit např. možnost případného zániku členství těchto obyvatelů domu v SVJ, z důvodu nedodržování podmínek (tj.např. užívání byt. jednotky, omezování v užívání ostatním vlastníkům jednotek) určenými stanovami SVJ.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobrý den, chci podepsat smlouvu o postoupení pohledávky, a mám její návrh od prostistrany, mohli by Vám ji zaslat, aby jste mi řekli , zda je v pořádku?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
s ohledem na skutečnost, že naše právní poradna je bezplatná, poskytujeme pouze právní pomoc a rady formou odpovědi na konkrétní dotaz či problém. Kontrola smluv a jiných dokumentů již spadá pod právní služby poskytované advokátem či notářem za úplatu. Děkuji za pochopení.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobrý den-chtěla bych se zeptat - bydíme v městském bytě,sousedi pod námi v bytě nam napadají - a vyhrožují našim dvoum vnoučatům zato že šlapají na rohožku před jejich bytem na společné chodbě.Není to rohožka ale koberec-běhoun který má kolem90cm.JIní najemníci také přes koberec chodí a nenapadají je.Již 2x jsem musela vše hlasit na policajti a nic se nezměnilo.Stálé napadání-vyhrožování trvá.Na přestup.komisy jsem to hlásila.Soused stále nezměnil chování.Bojím se o vnoučata aby jim neublížil.Chtěla sem sním mluvit -co ztoho má proč to dělá.jen řek že si sežene tolik světku a věcí i co není pravda že se ztoho........,že ho to baví.A nedokážu mu opak.Jeho matka že nesnáší mého muže protože byl manželem její nejl.kamarádky.Nevím kam se mám obrátit-aby to přestalo,a děti se nebáli jit ven. děkuji za vaší odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jediná možnost jak zamezit Vašemu sousedovi v pokračování takového chování, je obrátit se opět na Policii s podáním trestního oznámení pro trestný čin vyhrožování. To, že se tím Policie doposud více nezabývala, svědčí jen o jisté důkazní nouzi celé věci. Pokuste se nejdříve zajistit naopak svědky, kteří by podpořili Vaše tvrzení (sousedy, kteří např. jak uvádíte, také chodí přes tuto rohožku). Rozhodně bych se jeho výhružek neobávala a nenechala se napadat, při prvním útoku z jeho strany zavolejte Policii a trvejte sepsání záznamu. Děti se snažte zdržovat co nejdále od tohoto nevrlého souseda. Věřím, že dojde co nejdříve k urovnání situace.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobrý den, cca v roce 1987 bylo vydáno stavební povolení na stavbu kůlny stavební komisi OÚ. Kůlna byla postavena dříve tam byly dřevěné kůlny/, ale nikdy zkolaudována, není zanesena v KN. Cca pře 3 lety se zjistilo, že část stojí na pozemku, který patří někomu jinému - dědici po majiteli, od kterého byl domek i zahrada koupen. V kupní smlouvě je uvedeno pouze jedno č.parcely zahrady. Vše jsme chtěli dát do pořádku. S majitelem bylo dohodnuto odkoupení /zahrady, kterou celých 38let obhospodařujeme a na níž stojí část kůlny/ za 10Kč/m2. Nyní se majitel ozval s tím, že prodá za 100Kč/m2 popř. požaduje odstranění stavby ze svého pozemku a uvedení do původního stavu. Cena 10Kč je v místě obvyklá, jak jsme zjišťovali. Nehodláme platit 100Kč. Můžeme se nějak bránit? Pomůže legalizace stavby? Stavební povolení nemáme, budeme žádat OÚ o dohledání, co když se nenajde? Několikrát bylo vše zatopeno, tak nevím, jestli se to na OÚ najde. Co když stavební povolení budeme mít, pomůže to? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
S ohledem na skutečnost, že Vaše stavba se tedy momentálně nachází na cizím pozemku, může majitel požadovat odstranění této stavby nebo je tedy možno tento kousek pozemku od něj jak uvádíte odkoupit. Byť jsou však otázky ceny mezi kupujícím a prodávajícím předmětem dohody, nejste povinni přistoupit na placení vyšší ceny než obvyklé. Pokud nebude možno dospět k dohodě o kupní ceně pozemku, bude třeba tuto cenu nechat odhadnout znaleckým posudkem. Pomohlo by Vám však dohledání stavebního povolení, jelikož byť se nyní může zdát, že se jedná o stavbu na cizím pozemku, nelze ji dle mého názoru považovat za neoprávněnou, bylo-li k jejímu umístění uděleno stavební povolení. Zároveň podotýkám, že s ohledem na dobu, kdy došlo k realizaci stavby a okamžik uplatnění nároku na její odstranění současným vlastníkem (nyní), mám za to, že se jedná již o právo promlčené.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobrý den,prosím o radu.
S manželem jsme do nedávna vlastnili na hypotéku byt 1+kk. Manžel má z prvního manželství tři (16,13,10) děti,kreří nás pravidelně jednou za 14 dní navštěvují,a tak jsme se rozhodli i z důvodu finančního byt prodat.Ze strachu z podvodníků jsme se z důvěrou obrátili s prostředkování prodeje na realitní kancelář České spořitelny.Ta měla údajně mít hned klientku na koupi,ale máme podezření na podvod.Dne 27.6. jsme podepsali kupní smlouvu s někým,koho jsme neviděli,do dnešního dne není předán byt,hypoteční banka po nás pořád požaduje splácení jistiny, z penězi z prodeje z důvodu podepsané plné moci k zastoupení pro jednání s Hypoteční bankou za účelem vyčíslení zůstatku dluhu na hypotéce disponuje zprostředkovatel.Vklad práva zapsán v katastru nemovitosti dne 22.7.2013 na údajnou majitelku,ale 23.7.2013 byl byt nabídnut nejen na internetových stránkách,ale i na veřejných vývěstkách(následující den ztáhnuto).Můžete mi poradit jak dál?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V prvé řadě máte především právo domáhat se zaplacení resp. vydání finančních prostředků za prodej bytu a to zejména, je-li již vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí kupující. Uvádíte, že penězi doposud disponuje realitní kancelář, nevím jak byla koncipována zprostředkovatelská či jiná smlouva mezi Vámi a realitní kanceláři, zejména ohledně podmínek vztahujících se k případné úschově a následnému vyplacení kupní ceny, nicméně kancelář nemůže s těmito finančními prostředky libovolně disponovat. Doporučuji zaslat na kancelář výzvu k okamžitému vyplacení těchto prostředků a v případě nečinnosti řešit věc podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: DOBRÝ DEN.MOHLA BY JSTE MI BEZPLATNĚ PORADIT,JAK POSTUPOVAT NA PŘESTUPKOVEM ŘÍZENÍ,ABYCH DOSTALA VYROZUMĚNÍ,JAK DOPADLO TOTO ŘÍZENÍ.ZDA DOSTAL POKUTU NEBO ...DĚKUJÍ.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Z Vašeho dotazu jsem dovodila, že chcete získat informace o jiné osobě nikoliv o sobě jako účastníkovi řízení. Jste-li však účastníkem tohoto přestupkového řízení, je orgán, který toto řízení vede, povinen Vás o stavu a průběhu řízení vyrozumět. Nejste-li účastníkem řízení, na informace o ostatních účastnících nárok nemáte pokud nejste zákonným či jiným zástupcem tohoto účastníka, o němž se řízení vede a v rámci případného zmocnění, máte právo tyto informace obdržet. Z Vašeho dotazu však nejsem schopna vyčíst konkrétnější stav věci.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Pekny den,

Priatelka si chce vziat hypoteku. Je rozvedena rok a nema rozhodnutí soudu o vypořádání SJM. Je to potrebne ak mame prohlaseni o financom vysporiadani. Vsetko si vysporiadali mimo sud nakolko to nebolo potrebne. Dakujem.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Je-li již předchozí manželství rozvedeno, banka nebude zkoumat otázky vypořádání společného jmění. Bude ji spíše zajímat stávající stav žadatelky (rozvedená/vdaná) ve vztahu k případnému ručení a splnění podmínek, vztahujícím se k majetkovým poměrům žadatelky. Požadavky jednotlivých peněžních ústavů jsou však rozdílné, proto je třeba se informovat u konkrétního poskytovatele hypotečního úvěru, jaké podmínky bude požadovat pro poskytnutí této služby.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
14.08.2013
Dotaz: Dobrý den, prosím poraďte.
V květnu 2012 jsem ovdověla. V dědickém řízení jsme zdědili po manželovi já a můj nezletilý syn rodinný dům. Z finančních důvodů dům prodávám. Opatrovnický soud prodej odsouhlasil. Vzhledem k tomu, že "moje" polovina financí nebude stačit na nákup bytu, chci použít i synovi peníze. Chci koupit byt a převést ho na syna. Problém je v tom, že jsem si vybrala družstevní byt. Tam mi tvrdí, že členem družstva nemůže být nezletilý syn. Takže dotaz - může být nabyvatelem členského podílu nezletilé dítě? Moc děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu se uskutečňuje na základě smlouvy o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. K tomuto převodu není potřeba souhlasu orgánů družstva. Záleží však na úpravách stanov družstva, které mohu obsahovat další podmínky.
Pokud se jedná o nezletilého nabyvatele členského podílu, bude nabytí podílu podléhat rovněž schválení soudu ve smyslu občanského zákoníku, proto v případě udělení souhlasu soudem by neměl být s nabytím členského podílu v Družstvu zásadní problém.
S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. Michaela Švecová
31.07.2013
Dotaz: Zakoupila jsem si menší byt v Poděbradech, ke kterému v minulosti patřila i sklepní kóje. Při koupi však majitelka tento sklep do smlouvy nezahrnula. Bohužel rozprodala sklepní kóje jiným uživatelům za účelem výstavby garáží. Dá se s tím ještě po 15-ti letech něco dělat? Asi nikoliv.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Předpokládám, že po tak dlouhé době, jak i sama uvádíte, nejsou již sklepní prostory v původním provedení. Sklep se považuje za tzv. příslušenství bytu, tj. věc, která náleží vlastníku věci hlavní a je určena k tomu, aby mohla být s hlavní věcí trvale užívána. Proto pokud k bytu náležely i sklepní prostory, jsou tyto považovány za součást bytu, tedy nacházející se ve Vašem vlastnictví. Nicméně i toto příslušenství musí být do smlouvy zahrnuto. Jelikož vlastnické právo se nepromlčuje, můžete se ještě nyní domáhat práva na určení vlastnictví k příslušenství k bytu a to žalobou na určení vlastnictví, vlastnické právo však musí být prokázáno.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
31.07.2013
Dotaz: Dobrý den. Rád bych se zeptal.: mám dvě nevlastní sestry které vlastní každá 1/8 nemovitosti já též a můj otec 5/8.Jedna ze sester obývá celý dům(nikdo jiný tam nebydlí) a nedokážu jí s otcem vysvětlit že na to nemá právo. Rád bych se od Vás dozvěděl, jaká má práva vlastník 1/8 co si může dovolit a co naopak ne. A jestli se nás takhle může " utlačovat". Předem děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Obecně je spoluvlastnické právo vyjádřeno tak, že každý ze spoluvlastníků má podíl na společné věci jako celku. Rozpory zpravidla přicházejí v okamžiku, kdy se řeší otázky hospodaření se společnou věcí. Spoluvlastnictví však nepřináší právo spoluvlastníka, nedohodnou-li se na tom všichni spoluvlastníci, výlučně užívat určitým způsobem vymezenou část společné věci a nakládat s ní, nýbrž představuje jeho právo podílet se na užívání společné věci jako celku v míře odpovídající velikosti jeho podílu, a to buď faktickým užíváním nebo ve smyslu práva na peněžité plnění. O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle velikosti podílů. Pouze při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Co je důležité, nevyžaduje se souhlas všech spoluvlastníků k právnímu úkonu, jež se týká hospodaření se společnou věcí. Pokud se většina spoluvlastníků dohodne, můžete rozhodnou o tom, že věc nebude některým ze spoluvlastníků užívána, vznikne mu však právo na peněžitou náhradu za vyloučení odpovídající velikosti jeho podílu.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
17.07.2013
Dotaz: Dobrý den měl bych dotaz bydlel jsem u jedné rodiny rok odjel jsem na dovolenou a když jsem před měsícem přijel tak byla uměněná fabka u dveří a když jsem zaklepal a chtěl jsem si vzít prozatím své osobní doklady které tam mám společně s majetkem jako je elektronika atd částečně zařízený byt 1+1 tak jsem byl u dveří napaden spolu s kamarádkou která tam byla semnou jako svědek následně jsem nedostal nic protože kdybych si z bytu vzal všechno co je mé tak by tam nic nezbylo ale právo přeci na to mám je to můj majetek. potom jsme šli na služebnu státní policie kde když nás vyděly tak jsme musely jít na lékařské ošetření na pohotovost kde jsme byli ošetřeni a následně jsem odnesly lékařskou zprávu zpět na služebnu státní policie kde jsme spolu s policií sepsaly napadení ale nevím jak mám nadále postupovat stím abych dostal veškeré věcy co mám v bytě když mě tam pustit nechtějí policie mi řekla že to neřeší že se mám obrátit na občanskou právní poradnu a nebo advokáta děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Uvádíte, že jste bydlel u rodiny, ale nezmiňujete se o žádném právním vztahu např. nájemním, na základě kterého jste byt užíval spolu s jejími majiteli nebo dalšími nájemci. Proto mi nejsou známy právní důvody, které vedly rodinu k těmto krokům. Nicméně neexistují žádné oprávněné důvody k tomu, aby Vás někdo fyzicky napadal a aby rovněž držel a užíval neoprávněně Váš majetek. Proto máte právo na vydání těchto věci stejně tak na případnou náhradu škody, která Vám touto neoprávněnou držbu případně vznikla. Tento nárok můžete vymáhat soudně tzv. žalobou na vydání věci, ovšem za podmínky, že jste schopen doložit vlastnické právo k těmto věcem, tedy, že Vám skutečně patří, popřípadě tuto skutečnost doložit nějakými dalšími důkazy.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
17.07.2013
Dotaz: Dobrý den,
odbracím se na Vás v dost tíživé situaci. Před měsícem mi tragicky zemřel 15 letý syn. Zůstala jsem sama s dcerou. Jeho otec se o něj nikdy nestaral a také leta neplatil. V roce 2007 nabyl pravomocný rozsudek o dlužné částce na výživném cca 70 tisíc.Poté platil stanovené výživné + dluh, ale po malých částkách, takže v současné době stále dluží cca 30 tisíc. Má povinnost mi zaplatit zbylý dluh nebo smrtí tato povinnost pominula. Neptám se na aktuální výživné...
Děkuji moc za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Co se týká pravomocného rozsudku ve věci dlužného výživného, povinnost doplatit zbývající dlužné výživné samozřejmě trvá, jelikož se jedná o dlužné výživné a toto právo Vám bylo rovněž rozsudkem, který je již pravomocný a rovněž smrt (syna) ani popřípadě povinného (tj. otce) nemá vliv na dávky výživného splatné ke dni smrti. V případě, že by přestal plnit dle rozsudku, můžete se domáhat zaplacení dluhu prostřednictvím exekuce.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
03.07.2013
Dotaz: Dobrý den,
v akademickém roce 2009 jsem byla přijata k navazujícímu magisterskému studiu na VŠ, a to kombinovanou formou. Předchozí bakalářské studium jsem absolvovala na jiné fakultě.
Poslední část státní závěrečné zkoušky z předmětů jsem vykonala v červnu 2013.
V současné době mi schází vykonat obhajoba diplomové práce.
V průběhu studia jsem byla hospitalizovaná z důvodu nemoci, proto jsem některé části státní zkoušky absolvovala v pozdějších termínech, avšak studium jsem nepřerušila.
Úplné znění studijního a zkušebního řádu univerzity uvádí, že „Státní zkoušku nebo její část má student právo absolvovat ve lhůtě dvou let“. – Čili uvádí, že „má právo“, avšak neuvádí „povinnost“.
Zákon o VŠ v § 46, odst 2) uvádí standardní dobu studia „nejvýše 3 roky“. Zákon přece hovoří o standardní době studia a nezmiňuje maximální dobu studia anebo možnosti doby nadstandardní.
Proto se na Vás obracím se svými dotazy:
1a) Co se přesně rozumí dle zákona o VŠ pod pojmem „standardní“ doba studia?
1b) Lze udělit výjimku a prodloužit standardní dobu studia, než uvádí zákon?
2) V případě, že student vykonal některé části státní zkoušky od data splnění všech předpokladů pro vykonání státní zkoušky, avšak nevykonal ještě její poslední část, jak lze v tomto případě pohlížet na tuto situaci, kterou zákon ani vnitřní předpisy fakulty nezmiňují“?
3) Jak může fakulta pomoci studentovi v této situaci tak, aby zákony a předpisy nestály proti žádnému člověku ?
Děkuji předem za Vaši odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle ust. § 46 zákona o vysokých školách je v případě magisterského studijního programu vymezena standardní doba studia na období nejméně čtyři a nejvýše šest roků. V případě navazování magisterského studijního programu na bakalářský studijní program, je standardní doba studia nejméně dva a nejvýše tři roky, vymezení tohoto období má zejména motivační důvody (aby studenti zbytečně neprodužovali své studium na několik let) a samozřejmě má určovat jistou přesnou dobu studia, ve které má student studium řádně zakončit. Což v praxi znamená, že pokud v této době studium nedokončíte, nebudete již moci studium absolvovat bezplatně v rámci tedy standartní doby, ale s ohledem na její překročení se Vám bude účtovat poplatek. Ve Vašem případě by škola měla být však schůdná k udělení vyjímky a umožnění dokončeí studia, zvlášť pokud se jednalo o zdravotní důvody a zbývá Vám jen dokončení obhajoby diplomové práce. Myslím si, že jedná o běžnou praxi, která by v těchto ojedinělých případech měla bez problemů fungovat, čímž rovněž zodpovídám na poslední dotaz. Zároveň doporučuji o vyjímku zažádat bezodkladně.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
03.07.2013
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak postupovat v případě ukončení trvalého bydliště? Jde o to, že maminka je v insolvenci a její byt se prodal nové majitelce. Maminka je teď bez své nemovitosti a chtěla si nahlásit bydliště na úřad. Volala jsem tedy na MÚ a tam mi bylo řečeno, že ukončení její adresy musí nahlásit nový majitel nemovitosti, a že ze zákona by měla mít právo přihlásit si trvalý pobyt k adrese, kde nyní bydlí v podnájmu, pokud vlastník bytu v nájemní smlouvě přímo výslovně nenapsal, že si nepřeje, aby si tam nahlašovala někdy trvalý pobyt, na úřad ji nahlásit moc nechtějí, nelíbí se jim to vzhledem k počtu uchazečů, což zcela chápu. Je tedy pravda, že podnájemce má právo si nahlásit trvalý pobyt tam, kde bydlí? Jak dále postupovat, pokud to majitel neumožní?
Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
ano, jak správně uvádíte existuje-li platná nájemní smlouva, nájemce se může přihlásit na základě této smlouvy k trvalému pobytu na adrese, kde je v nájmu. Pokud však není ve smlouvě uvedeno, že s tím pronajímatel výslovně nesouhlasí. Postačí tedy prokázat nájemní vztah bez existence tohoto ustanovení. Většina nájemních smluv však toto ustanovení obsahuje, proto nejdříve smlouvu zkontrolujte. Pokud pronajímatel s nahlášením trvalého pobytu nesouhlasí, nezbyde nic jiného než se přihlásit na MÚ. Je třeba podotknout, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
03.07.2013
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli může sms zpráva nebo mail sloužit soudu jako důkaz.Děkuji za odpověd'.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Obsahuje-li text SMS zprávy nebo emailu skutečnosti rozhodné pro prokázání tvrzení žalobce či žalovaného, tak je možno použít jako důkaz, jelikož za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Podotýkám, že soud hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. (zásada volného hodnocení důkazů). Pokud tedy máte za to, že tento důkaz může přispět k prokázání sporných skutečností, můžete jej navrhnout.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
03.07.2013
Dotaz: Platím určitou finanč.částku jedné společnosti. Nyní se mi platba vrátila zpátky na účet. Patrně změnili č.účtu. Jsou nedohnatelní po telef a na e-mail neodpovídají. Vyhrožují, že pokud jen jednu jedinou platbu neobdrží, posílají exekutora. Jak mohu zjistit nový bank. účet společnosti? Název a adresu znám.Děkuji,
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Za této situace je možno získat potřebné informace jen na základě žádosti o poskytnutí aktuálního čísla účtu adresované přímo společnosti. Nikdo jiný Vám tyto informace sdělit nemůže. Máte-li alespoň aktuální adresu, pošlete tedy písemnou žádost o sdělení aktuálního čísla účtu, aby jste mohl řádně dostát svých povinností. Nicméně je především na společnosti, aby jako věřitel o takových změnách všechny, kterých se mohou dotýkat, řádně informovala. Proto pokud v důsledku toho, že Vám nebude z jejich strany sděleno aktuální číslo účtu, nebudete schopen svůj dluh splnit řádně a včas, nedojde z Vaší strany k prodlení s plněním dluhu, jelikož ze strany věřitele nedošlo k poskytnutí součinnosti potřebné ke splnění dluhu.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: Dobrý den, mám na Vás trochu více takových složitých dotazů.Můj přítel se kterým nežijeme ve společné domácnosti, vlastní polovinu rodinného domu, kde má i trvalé bydliště.Máme spolu nezletilou dceru a z minulých manželství má dva zletilé syny.Přítel by chtěl, aby tato polovina domu patřila mně.Co pro to musíme udělat, stačí když mi přítel polovinu domu daruje?nebudou mít po jeho smrti jeho synové nárok na tuto polovinu domu?a platí se darovací daň z odhadní ceny?nebo z jaké částky.A kdyby měl na kontě nějaké peníze?to by se asi dědilo rovným dílem mezi děti že?A ještě jeden dotaz druhou polovinu domu vlastní jeho teta, která je asi tak 20 let již rozvedená, ale bývalý manžel ji občas navštěvuje,má on nějaký nárok na její polovinu domu nebo majetek?Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Rozhodne-li se Vám přítel darovat za života cokoliv ze svého majetku, je to jeho svobodné rozhodnutí a v rámci volného nakládání se svým majetkem takto může učinit. Po tomto darování synové na darovanou polovinu mít nárok nebudou, jelikož se již nebude jednat o jeho majetek, ale o Váš. Základem je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, cenu majetku osvobozeného podle zákona od daně darovací (od daně jsou osvobození, jde-li o darování mezi příbuznými), pro ostatní skupiny se stanoví daň podle tabulky daňových sazeb (7-40%). V případě jakéhokoliv majetku který by byl v době smrti ve vlastnictví Vašeho přítele (i peněžní obnos na účtu), stal by se předmětem dědictví a tento by jako dědicové I.dědické skupiny dědily jeho děti. O otázce spoluvlastnického podílu tety, tento je v rámci již 20let zaniklého manželství a tím i zaniklého a rozděleného společného jmění pouze v jejím vlastnictví a dispozici.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: Dobrý den chci se zeptat zařizuji si společnost s.r.o. ale dnes sem zistil že mam záznam v registru trestov za neopravnené řízení mot.vozidla kde mám zákaz činnosti tak se chci zeptat jak to bude brát soud když amnestie byla ale zákazu se to netýkalo či mi povolí nebo mi zamítne tohle podnikání.Dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
tomu, aby jste mohl založit obchodní společnost záznam v Rejstříku trestů nebrání, nicméně nemůžete být v takové společnosti jmenován do funkce statutárního orgánu, tj.jednatele, předsedy představenstva....., jelikož součástí povolení zápisu do Obchodního rejstříku jako jednatele společnosti je zejména učinění prohlášení o bezúhonnosti takové osoby tedy, že splňuje podmínky pro provozování živnosti, s čím rovněž souvisí povolení k takové živnosti a získání živnostenského oprávnění, což je rovněž v případě trestního záznamu problém.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: Manžel je spoluvlastnik rodineho domku s garažemy bazenem vlastni studnou a pozemku vlastni 1/3 a jeho teta zbyle 3/4 před třemi lety se tam nastehovala bez vedomí manžela a před rokem si tam nastehovala ješte dceru s manželem a synem je možne aby obecni uřad vydal potvrzeni k trvalemu pobytu všem zučastneným bez vedomi manžela?dekuji za odpoved
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pro účely nahlášení pobytu je třeba prokázat právní vztah k dané nemovitosti (vlastnictví či nájem). Jestliže je prokázáno vlastnictví k nemovitosti výpisem s katastru nemovitostí, nevyžaduje se souhlas ostatních spoluvlastníků k nahlášení trvalého pobytu. Stejně tak jako v případě nájmu postačí předložení nájemní smlouvy a nahlášení trvalého pobytu docílíte také.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: Dobrý den paní Mgr. Švecová,
mám dotaz ohledně "zrušení" trestního příkazu. Přítel na základě trestního oznámení dostal zákaz styku a jakéhokoli kontaktu vůbec s mojí osobou. Vím, že působím tedy absurdně, ale chceme se k sobě vrátit.
Jakým zákonným způsobem můžeme tento příkaz "porušit"? Tedy - lze se obrátit na příslušný soud, policii atd. vystavit např. písemné prohlášení o tom, že se chceme stýkat...?
Děkuji Vám mnohokrát za odpověď.
Přeji Vám krásný večer.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Trestní příkaz lze zrušit jen podáním odporu v něm k tomu stanovené lhůtě (8dnů) od jeho doručení. Jinak již pravomocné rozhodnutí zrušit nelze. Jedná –li se o zákaz styku s Vaší osobou, můžete to být rovněž Vy, která by jste se jeho porušení nějak dále domáhala a to např. přivoláním Policie a zadržením Pachatele a následném dostavení se k soudu a vypovídáním o porušení příkazu. Jelikož porušení příkazu je trestným činem, musí pachatele Policie zadržet v případě, že je svědkem porušení tr.příkazu. Nestane-li se tak, je opět jen ve Vaší moci, zda budete podnikat kroky k tomu, aby byl Váš přítel zadržen. Na vydaném příkaze je zaznamenáno datum platnosti tohoto příkazu. Na tento den je stanoven termín hlavního líčení, kde bude rozhodnuto o případné další platnosti. V rámci tohoto líčení může oběť požádat o prodloužení příkazu. Nedostaví-li se oběť ve stanovený termín k soudu, platnost příkazu automaticky zaniká.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: Dobrý den, před dvěma roky jsme koupili byt a kočárky tu dávali do sušárny, protože jí stejně nikdo nevyužívá a tak jsme si je tam taky dali. A před 14 dny byla schůze, i když je uvedeno ve stanovách, že má být dáno vědět všem vlastníkům písemně minimálně 15 dní předem, tak ve večerních hodinách v pátek bylo na nástěnku vyvěšeno, že bude schůze v pondělí, a tam se dohodli, že pokud si věci nevystěhujeme ze sušárny, najme se firma na vyklizení a zlikvidování věcí. A teď by mne zajímalo, zda je tedy schůze platná a zda mi můžou kočáry vyhodit? Do kočárkárny se nevejdou, protože ta je zaskládaná kolama a jiné prostory tu nejsou. A ještě jestli můžou najmout firmu na úklid, pokud s tím nesouhlasí všichni a když já nesouhlasím, můžu dál uklízet sama a neplatit té firmě? Je uvedeno, že je nás tu 18 bytů a 11 odsouhlasilo a tím pádem, že je vše platné. Snad to z toho chápete nač se ptám. A moc děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Domnívám se, že pro řádné svolání domovní schůze musí být dodrženy podmínky uložené ve stanovách včetně dodržení doby pro její svolání. Za okolností „neřádného“ svolání domovní schůze by se tedy v jejím důsledku mohlo jednat rovněž o neplatné rozhodnutí či jeho schválení. V případě, že by se jednalo o platně svolanou schůzi, potom je třeba se rovněž řídit stanovami co se týče počtu vyžadovaných hlasů ke schválení konkrétního rozhodnutí (zpravidla se jedná o nadpoloviční většinu), proto pokud je tento požadavek splněn, není Váš souhlas k danému rozhodnutí třeba. Konkrétní podmínky a pravidla je však třeba hledat v příslušných stanovách.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych se zeptat, zhruba 2 měsíci jsem byl účastníkem dopravní nehody. Řidič mi způsobil zranění,ale řidič na místě zemřel, měl uzavřenou pojistku u Slavia pojišťovna,chtěl bych se zeptat jak dále postupovat, jestli bych měl nárok na nějaké bolestné? v pojistce měl uzavřenou úrazovou pojistku vztahující se i na spolujezdce.
Předem děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Je třeba uplatnit svůj nárok u pojišťovny viníka. V prvé řadě si musíte nechat u svého ošetřujícího lékaře vystavit doklad o bolestném a příp. o ztížení společenského uplatnění a dále zdokladovat veškeré vzniklé náklady na ošetření, léky, jízdy za lékařem, zničené oblečení atd. Za to vše máte nárok požadovat po pojišťovně řidiče finanční náhradu. Je třeba mít však vše řádně doloženo od lékaře, zejména, že Vám zranění bylo způsobeno v důsledku nehody, že máte případně i následky trvalého rázu. Více informací získáte na příslušné pojišťovně v návaznosti na obsah sjednaného pojistného a na osoby, na které se pojistka vztahuje.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
05.06.2013
Dotaz: Dobrý den, záleží prosím při spáchání činu obecného ohrožení na výši škody? Policie mi řekla, že pokud je výše škody do 5milionů, o obecné ohrožení se nejedná. Jedná se o případ, kdy místní zemědělec prokopal hráz u pole a nashromážděná voda vnikla do domů a zahrad. Škoda je v řádech desetitisíců. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
K tomu, aby byl spáchán úmyslný trestný čin obecného ohrožení, je zapotřebí, aby se pachatel úmyslně dopustil obecně nebezpečného jednání předpokládaného ve skutkové podstatě a dále, aby nastal obecně nebezpečný následek, který spočívá v ohrožení chráněných zájmů, a to v takovém rozsahu a intenzitě, jež předpokládá vydání většího počtu lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo vydání cizího majetku v nebezpečí škody velkého rozsahu. Mezi jednáním pachatele a následkem musí existovat příčinná souvislost a musí být splněny všechny uvedené znaky skutkové podstaty, aby se jednalo o trestný čin obecného hrožení, přičemž za škodu velkého rozsahu zákon stanoví škodu, která musí dosahovat částky nejméně 5 milionů.
S pozdravem Mgr.Michaela Švecová
05.06.2013
Dotaz: Dobrý den ,chtěla bych se zeptat co mám dělat ,když jsem byla křivě odsouzená bez vlastní asistence u soudu .Jednalo se o kauzu :Kamarádka si vzala půjčku od providentu ,a její matka to hodila na mě .Podala na mě trestní oznámení že jsem z její dcery vylákala peníze .Jenže takhle to nebylo,ona mě nedala žádné peníze .Mladá po mě chtěla abych její matce řekla ,že Ty peníze dala mě .Protože je její matka je nervově labilní tak své dceři vyhrožovala ,že pokud nebude lhát tak ,že jí vyhodí z domu i s malou dcerkou .Tak mladá souhlasila .Soud mě odsoudil ,a že to musím dle svých sil zaplatit .Dnes mě ale od Bývalé kamarádky došly 2 emaily kde mě píše ,že se mě omlouvá ,že mě nechtěla podrazit a že mě to všechno zaplatí.. Jak se mám k věci dál postavit?A jak to udělat ,aby to soud ještě jednou projednal?Předem děkuji za odpověď .
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
abych se přiznala, nevím co si mám představit pod pojmem „bez vlastní asistence“, jestli jste snad u soudu nebyla přítomna nebo jste snad o soudním řízení ani nevěděla?.......nicméně pokud bylo ve věci již pravomocně rozhodnuto, soud se bude věcí znovu zabývat jedině na základě návrhu na obnovu řízení to v případě, že se objevily dříve neznámé nebo nedostupné důkazy nebo skutečnosti, které by samy nebo ve spojení s původně známými důkazy a skutečnostmi mohly vést k jinému rozhodnutí ve věci.
Není-li věc ještě pravomocně skončena, máte možnost využít opravného prostředku –odvolání, ale pouze v případě, že ještě neuplynula lhůta pro jeho podání, která činí v trestním řízení 8 dní.
S pozdravem Mg. Michaela Švecová
05.06.2013
Dotaz: Když zemřela maminka, tak otec získal jednu polovinu majetku a můj bratr tu druhou polovinu.Já jsem se musela všeho vzdát ve prospěch bratra, protože si to otec přál. Dnes je situace taková, že můj bratr chce po otci, aby převedl svou polovinu majetku na jeho dceru, jelikož je již dospělá a chce se svým přítelem bydlet. Otci se moc nechce a tak bratr začal na něj používat psychologický nátlak a to tento: Když to na mou dceru nepřepíšeš, tak až umřeš, nebude Tvá urna vedle maminky, ale hodím tě někam na smetiště nebo někam jinam. Bratrova dcera otce tak nesnáší, že mu dělá naschvály, nadává mu do dědků, ale jeho majetek jí jak se říká Nesmrdí, spíš po něm lační. Mám obavy, že jestli dosáhnou toho, že jim to otec podepíše, tak otce vyhodí z domu jako nepotřebný odpad.....
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Otec za svého života může nakládat se svým majetkem jakkoliv, nicméně by určitě neměl být k takovému jednání nijak donucen, pokud se však rozhodne na nátlak syna přepsat svůj podíl na vnučku, doporučuji určitě zřízení věcného břemene doživotního užívání nemovitosti, které bude uvedeno v případné darovací smlouvě a za těchto okolností nebude moci otce z domu nikdo vyhazovat. Pokud by byl pod nátlakem například donucen k sepsání závěti, tato by pak z Vaší strany mohla být napadena, a to jak pro opomenutí Vás jako neopomenutelného dědice (dítěte) a tak jako neplatný právní úkon uzavřený v tísni.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
22.05.2013
Dotaz: Má garáž sousedí s jinou (řadovka) do které zatéká vadnou sřechou voda a rozmočila společnou stěnu a podlahu, takže v garáži nemůžu parkovat. Po zjištění na katastru nemovitostí jsem se dověděl jméno majitele, který je bezdomovec, má registrovaný pobyt na městském úřadě a v garáži asi 5 let nebyl. Na městské úřadě mi řekli, že dotyčný již 10 let nevybíral schránku a adresu jeho pobytu mi nesmí říct. Takže se s ním nemůžu kontaktovat aby sjednal nápravu na garáži. Jamk mám pokračovat? Přes policii jako škodní událost nebo občansko právním sporem?
Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jste-li schopen prokázat, že ke škodě vzniklo v důsledku špatného počínání jiné osoby, pak máte nárok domáhat se náhrady takové škody prostřednictvím žaloby na náhradu škody v občanskoprávním řízení. V případě, že vlastník nemovitosti není kontaktní, může však být situace složitější pokud se soudu nepodaří písemnosti žalovanému doručit, pak i v případě, že vyhoví Vašemu nároku, obávám se, že na bezdomovci žádnou finanční kompenzaci nevymůžete. Dle občanského zákoníku, každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti a takové odpovědnosti se zprostí pouze v případě, že prokáže, že škodu nezavinil. Proto jestliže uplatníte svůj nárok na náhradu vzniklé škody žalobou, bude na škůdci, aby prokázal, že škodu nezpůsobil. Vzniklou škodu je však třeba přesně vyčíslit, aby soud Vašemu nároku vyhověl a doložit potřebnými důkazy (např. fotodokumentací, výpisem z Katastru nemovitostí atd.)
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
22.05.2013
Dotaz: Dobrý den ,mám na Vás prosbu,potřebovala bych prosím nutně poradit s tím to problémem : Mám tíživou finanční situaci, už nevím kudy kam a nevím ani žádné řešení,proto se tedy obracím na Vás, potřebuji vyřešit - jak mám zaplatit nájem za tenhle měsíc, dluh na nájmu na technických službách a dluh na elektřině :-( ale půjčku mi nikde nedají,protože jsem v insolvenci - tu má na starosti P. Havlena,z mé nemocenské si vezme 6.000kč a zbytek mi posílá, já zaplatím internet,doktory a něco málo mi zbyde na jídlo protože jezdím do Budějovic na Hematologii, mám těžkou Trombocytopenie,byla jsem v ohrožení života + chodím po doktorech tady u nás ve Strakonicích a když jsem zkoušela se zeptat na jednorázoví příspěvek, že bych tím vše vyřešila, tak mi řekli ,že mám nemocenskou,ale nikoho už nezajímá, že nemám jak zaplatit nájemné :-(( - MOC VÁS PROSÍM PORAĎTE MI - JÁ UŽ MYSLÍM JEN NA TO NEJHORŠÍ :-( a to si jednou za 14 dní beru k sobě děti, protože jsem rozve dená a bývalí je má v péči a já jsem se psychicky sesypala :-( Děkuji za vyřízení mé prosby a prosím odpověď co nejdříve.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Uvádíte, že jste již v insolvenci, z toho co dále píšete předpokládám, že již rovněž došlo k prohlášení úpadku a stanovení způsobu jeho řešení. (tj. ve Vašem případě oddlužení nebo konkurs). V tomto okamžiku již není způsob jak situaci jinak řešit, jelikož celá Vaše majetková i finanční situace je řešena v rámci insolvence a insolvenčním správcem. Nevím jakým způsobem bylo rozhodnuto o Vašem nemovitém či movitém majetku, zda je možno ještě něco zpeněžit a uspokojit tak věřitele, nicméně veškeré tyto záležitosti musíte nyní řešit přes insolvenčního správce, s ním se rovněž můžete zkusit domluvit na změně způsobu placení tak, aby jste měla dostatek finančních prostředků na živobytí. Jediné co Vám mohu dále poradit je požádat o dočasnou finanční výpomoc rodinu a nejbližší přátele, pokud je tato možnost nebo si zajistit méně nákladné bydlení a pokusit se snížit náklady na minimum. Je mi líto, ale jinou možnost řešení nevidím.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
22.05.2013
Dotaz: Dobrý den.
Manžel vlastnil kousek pole a když se stavěl vodojem ,pozemek prodal na tuto stavbu.Nyní přišlo platit daně a tím jsme se dozvěděli,že uvedený pozemek sice prodal,ale ne celý. Ten, který zůstal manželovi obhospodařuje semenářské družstvo.Do katastru nemovitostí jsme se podívali a opravdu je tam jako majitel manžel. .Jde o cca 3500 m2,není to moc,ale daň je dost vysoká a už jsme ji zaplatili.
Měli bychom proto dotaz jak pokračovat dál,jaké máme vlastně možnosti.Nemáme s tím zkušenosti a proto se nejdříve pokoušíme informovat. Platit dost vysoké daně za někoho jiného a na vlastním pozemku nám přijde divné.Za odpověď děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže došlo k převodu vlastnického práva k pozemku kupní smlouvou je třeba nejdříve přes příslušný Katastr zjistit zda nedošlo k převodu celého pozemku v důsledku toho, že nebyla správně uvedena jeho velikost ve smlouvě nebo v důsledku toho, že ve smlouvě sice byly údaje správně, ale katastr špatně zapsal- potom by bylo na Katastru, aby tyto údaje z úřední povinnosti napravil. Pokud však došlo k chybě v kupní smlouvě a nemáte zájem pozemek vlastnit nezbývá nic jiného než zbytek pozemku rovněž převést na základě kupní smlouvy na odpovídajícího vlastníka, aby mohlo dojít k řádnému zapsání vlastníka do Katastru a zbavení se tak daňových povinností.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
22.05.2013
Dotaz: Dobrý večer!Dcera byla nemile překvapena,když jejímu expříteli byl vydán na matrice po půl roce od narození vnučky její rodný list s uvedením jeho jako otce a hlavně novým příjmením její dcery po otci.Vyzvedl si ho bez jejího souhlasu,ani jí z matriky v ten den nikdo nezavolal,aby se dostavila k opětovnému obnovení souhlasu s otcovstvím,které podepsali v době, kdy byl její přítel ve vazbě.6měsíců jí nepřispěl na výživu dcerky,jen se občas přišel na ni podívat a původně žádal její rodný list ke svému soudu do spisu,že je otec.Dcera rodila akutně a v porodnici neodevzdala souhlas s otcovstvím,takže jí matrika vydala rodný list bez uvedení otce s příjmením dcerky po ní.Jejich vztah začal být špatný,hádali se,kdykoliv přišel a rozhodla se tedy,že když jí nijak nepomáhá,tak bude samoživitelka a její dcera bude mít jméno po ní.Bohužel její expřítel si nyní rodný list vyzvedl a dceři jen oznámil,že má původní vrátit.Je možnost vrátit zpět rodné příjmení vnučky po matce?Prosím o odpověď s díky
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
při změně příjmení dítěte je až na výjimky vždy nutný souhlas druhého rodiče s takovou změnou. Takový souhlas musí být písemný a je nutné ho přiložit k žádosti o změnu příjmení dítěte, která se podává na matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
Doklad o souhlasu druhého rodiče není třeba předkládat, pokud druhý rodič zemřel, pokud byl druhý rodič zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo byl-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven, popřípadě pokud byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena. Doklad o poskytnutí souhlasu druhého rodiče se změnou příjmení dítěte není vyžadován, není-li známo místo trvalého pobytu druhého rodiče. Dle toho co uvádíte mi není jasné jak mohlo bez souhlasu dcery k tomuto dojít. Za tyto kroky je tedy především odpovědný příslušný matriční úřad a zde je také nutno se obrátit o poskytnutí informací jaké další kroky podniknout k navrácení původního příjmení dítěte.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
08.05.2013
Dotaz: Dobrý den, co mohu dělat v případě, že přepsali rodiče dům jen na jediného (nejstaršího) ze tří synů. Nikdy nebylo nic dohodnuto, nic jsme nesepisovali, nikdy nebyly žádné spory. Jen díky internetu a náhodnému nahlédnutí do katastru, jsem toto zjistil. Na dotaz proč mě a mladšího bratra úplně vynechali z dědictví, nám bylo řečeno, že byly nějaké problémy s pozemky kolem domu, a tak to nechali řešit bratra. Oba žijící rodiče, i bratr se o tomto vůbec nechtějí bavit. Mám vůbec na něco nárok, když to ,,prý" takto chtěli rodiče? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
rozhodli-li se rodiče za svého života takto naložit se svým majetkem, je to jejich výhradní právo a svobodné rozhodnutí. Dle zákona je vlastník v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Jiná situace by byla kdyby rodiče uzavřeli závěť a rozhodli by takto o svém majetku v rámci dědictví, v tomto ohledu už by závěť byla neplatná, jelikož by opomněli tzv.neopomenutelné dědice, kterými jsou ostatní děti. V této chvíli máte jedině možnost napadnout např.darovací smlouvu žalobou na neplatnost právního úkonu (z důvodů, pro které zákon považuje úkon za neplatný), taková žaloba by však musela být oprávněná a důvodná, tzn. že by skutečnosti uvedené v žalobě musely být řádně podloženy a rovněž byste musel doložit, že jste osobou oprávněnou k podání žaloby, tj. osvědčit právní zájem na věci.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
08.05.2013
Dotaz: Dobrý den,
dovoluji si Vás touto cestou požádat o radu jak postupovat v případě uznání otcovství mého přítele. Jedná se o předchozí manželství. Pomocí testu DNA zjistil, že otcem dítěte vůbec není. Jeho manželka ho nechala zapsat do rodného listu a vůbec o tomto neinformovala. Celých 13 let se přítel o rodinu řádně staral. Loňského roku v srpnu žena i s dítětem odešla k jinému muži, nejspíše pravému otci dítěte. Od té doby můj přítel platí výživné. V lednu tohoto roku proběhl rozvodový soud. I nadále je výživné placeno, taktéž výdaje na víc, o které si matka dítěte řekne. Dítě je mentálně postižené v plné péči matky.
Prosím tedy o radu, jak postupovat v případě, že by přítel chtěl být vymazán z rodného listu dítěte a nemusel nadále platit výživné. Taktéž, jaké jsou možnosti v případě kopmenzace za dlouholetou lež vůči němu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu otcovství. Nejpozději však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte. Aby byl někdo vymazán z rodného listu, muselo by nejprve proběhnout řízení o popření otcovství – k podání návrhu je oprávněna matka, otec dítěte.
Po uplynutí této lhůty může být pouze podána žaloba o popření otcovství nejvyšším státním zástupcem, pokud to vyžaduje zájem dítěte a je-li vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že muž, který je považován za otce dítěte, otcem není. Takže by musel přítel oslovit nejvyššího státního zástupce, zda by takový návrh nepodal a doložit případné testy DNA. Jinak nelze otce z rodného listu vymazat. Co se týká případných dalších vzniklých újem a kompenzací, situace by byla poněkud složitější.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
24.04.2013
Dotaz: Dobrý den,
obracím se na Vás v záležitosti jednání pracovnice na matrice, kde byl v říjnu 2012 pracovnicí na matrice chybně informován v záležitotsti přiznání se k otcovství.
Dané dítě má sporné otcovství a pracovnice na matrice tvrdila nepravdivé skutečnosti. Pod nátlakem této pracovnice byl poté údajný otec donucen otcovství doznat a být tak v rozporu se svým vědomím uveden do rodného listu tohoto dítěte. Prosím Vás o informaci, co se v této záležitosti dá dělat. Dle sdělení na sociálním odboru na ochranu dětí v případě sporného otcovství neměl být vytvářen nátlak ze strany matrikářky na údajného otce a vše se mělo okamžitě řešit soudní cestou, kde by byly soudní výlohy hrazeny státem.
Prosím Vás o odpověď jak dále postupovat v této věci. Prosím o informaci, zda je možné takto vynucené otcovství popřít nyní po tak dlouhé době.
Děkuji Vám za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jednání pracovnice matriky nebylo v žádném případě v pořádku, dle toho co popisujete se jednalo ze strany údajného otce o neplatný právní úkon, jelikož takový projev vůle nebyl bezesporu učiněn ani svobodně ani vážně. Samozřejmě lze situaci řešit primárně podáním stížnosti na příslušnou pracovnici odpovědnou za vznik této situace, stejně tak jako podáním žaloby na náhradu škody za nesprávný úřední postup, podmínkou však je, aby ke vzniku škody skutečně došlo. Dle zákona o rodině, muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může jej před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne 6 měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno, tato lhůta však neskončí před uplynutím 6 měsíců od narození dítěte. Stejně tak matka dítěte může ve stejné lhůtě popřít, že je otcem dítěte muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů. Nejprve však bude třeba řešit situaci se vznikem neplatného právního úkonu ze strany údajného otce.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
24.04.2013
Dotaz: Dobrý den,
zajímalo by mě, jaké povinnosti mám v 16ti letech věku vůči rodičům, do jaké míry musím dělat co si zamanou, co mi smí a nesmí zakázat a na základě jakých zákonů?
Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vztahy mezi rodiči a dětmi upravuje především zákon o rodině. S ohledem na Váš věk (nezletilý/á) za Vás mají rodiče dokud nenabudete zletilosti plnou zodpovědnost, což zahrnuje nejen péči o Vaše zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, ale zejména rozhodující úlohu Vašich rodičů ve Vaší výchově. Chápu, že ve Vašem věku se Vám mohou zdát některé postoje či požadavky rodičů nevyhovující, nicméně předpokládám, že se o Vás řádně starají, poskytují Vám příslušné zázemí a péči za což od Vás na oplátku jmenovaný zákon vyžaduje, aby jste své rodiče ctil/a a respektoval/a. Pokuste se s rodiči nejprve najít rozumný kompromis ve vztahu k jejich požadavkům a Vašim přáním. Věřím, že byť Vy to tak nevidíte, rodiče to s Vámi určitě ve všech ohledem myslí dobře, pokud máte pocit, že Vám něco neoprávněně zakazují nebo nerespektují Vaše názory, zkuste jim vysvětlit Váš pohled na věc a navrhnout Vaše představy o vzájemných pravidlech pro udržení bezkonfliktních rodinných vztahů.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.04.2013
Dotaz: Dobrý den, potřebuji pomoc, už jsem zoufalá. S bývalým přítelem a otcem mého dítěte(2 roky), bydlíme pořád v jeho bytě 4 roky, který má v osobním vlastnictví. S dcerou u něj máme hlášené trvalé bydliště po celou dobu s ním. Přítel se nyní rozhodl, že již s námi nechce žít a ať se v prosinci , kdy mi končí mateřská dovolená a nastupuji do zaměstnání, seženu vlastní bydlení nebo prý v lednu prodá byt a tím nás vykáže z bytu. má otázka zní: Může nás otec mého dítěte vykázat z bytu, pokud ještě v prosinci, kdy nastoupím do zaměstnání, neseženu jiné bydlení? A může nás vyhodit i v případě, že ten byt prodá? Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nejste a nebyli-li jste manželé, je právo nakládat s bytem v plné dispozici bývalého přítele. To, že spolu máte dítě na situaci nic nemění, proto pokud se rozhodne byt prodat, budete se muset s dítětem odstěhovat, nemáte-li např. sjednanou nájemní smlouvu, dle které by bylo nutno dodržet výpovědní dobu. Jako otec má však povinnost přispívat na výživu společného dítěte, tudíž doporučuji dívat se po náhradním bydlení již teď, než to budete nucena řešit ze dne na den a v této souvislosti rovněž zažádat otce o placení výživného na nezletilou, což Vám může přispět k možnostem zajistit si náhradní bydlení. V případě, že by se nebyl ochoten domluvit, budete muset podat návrh na stanovení a placení výživného k soudu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.04.2013
Dotaz: dobry den co mě hrozi když do velkeho technickeho prukazu na os. auta dopisu provozovatele os.auta muže se stat že si nikdo bude dělat na auto naroky třeba exekutor pritom on bude jen provozovatel a ne majitel dekuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vlastník i provozovatel vozidla jsou osoby zapisované do registru vozidel. Obecně provozovatelem rozumíme osobu, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka jej fakticky užívá a provozuje. Pokud je provozovatel rozdílný od vlastníka, potom je i tento odlišný provozovatel zapisován do registru silničních vozidel. Jak změna vlastníka, tak i změna provozovatele podléhá oznamovací povinnosti , tj. je nutné provést příslušnou změnu údajů na registru silničních vozidel. Provozovatel má tedy právní i faktické dispozice s vozidlem a rovněž zodpovídá za veškerou škodu způsobenou provozem vozidla. Není však vyloučeno, že v případě exekuce postihne exekutor vozidlo jako majetek povinného z exekuce (provozovatele) aniž by mu bylo zřejmé, kdo je skutečným vlastníkem vozidla. V případě, že by došlo k takové situaci, bude třeba podat návrh na vyloučení majetku (vozidla) z exekuce a doložit, kdo je oprávněným vlastníkem.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.04.2013
Dotaz: Dobrý den,zhruba před 3 lety jsem se dostal do finančních problémů,kdy jsem prodal auto do zastavárny, bohužel jsem neměl na to, abych si to vyzvedl. V té zastavárně to prodaly někomu jinému, ale prý ví jenom jeho jméno. Dotyčný si to nechce přihlásit na sebe,tudíž jsem evidovaný ve velkém techničáků pořád já,a před půl rokem mi i přišlo z ČKP, že mám zaplatit za pojištěné období,tudíž pořad ten dotyčný jezdí mojim autem, tudíž když něco udělá tak to půjde na mě. Byl jsem s tím i na policii,ale tam mi řekly že to není žádný trestný čin,a že se mám obrátit na občanskoprávní spor. Já potřebují odhlásit to auto,ale nevím jak,dotyčný má všechny papíry od toho auto. Předem děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Za Vaši situaci jste nejen odpovědný Vy sám, ale rovněž zastavárna, která od Vás vozidlo koupila a následně prodala někomu jinému, takový prodej zvlášť automobilu nelze provádět jako když dáváte do zastavárny nebo prodáváte mobilní telefon, vzhledem k příslušenství, které k automobilu patří, jako je technický průkaz…….předpokládám, že muselo mezi Vámi a zastavárnou dojít k uzavření nějaké smlouvy ať už kupní nebo zástavní, stejně tak s novým majitelem či kupujícím, není proto možné, aby zastavárna neznala jeho celé jméno a identifikační údaje, proto nápravu můžete požadovat pouze po autozastavárně. Jak sám jistě víte bez technického průkazu, bez identifikace nového majitele, automobil ani neodhlásíte ani nepřevedete na někoho jiného. Jediné co Vám mohu poradit je, že pokud by jste se v důsledku způsobení nějaké škody nebo přestupku novým majitelem dostal do problému, můžete se pouze ohradit zmíněnou zástavou automobilu a že již nejste jeho vlastníkem, což však bude možné jen v případě, že máte alespoň nějakou smlouvu, kterou jste uzavřel se zastavárnou, či smlouvu, na základě které přešel automobil na jiného vlastníka, aby jste tuto skutečnost mohl doložit.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.04.2013
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na následující: Manžel měl v roce 2003 živnost, kterou pro roky leden 2004-leden 2006 pozastavil. Poté mu přišlo oznámení, že pokud neuhradí poplatek 1.500 Kč bude živnost zrušena. Poplatek neuhradil, a považoval živnost za zrušenou. Po celou dobu od 2004 do 2013 byl zaměstnaný a sociální a zdravotní odváděl tedy zaměstnavatel. V dubnu 2013 se šel nahlásit na úřad práce a zjistili mu, že živnost zrušena není a od února 2006 je opět aktivní. Takže v podstatě se jednalo o souběh zaměstnání a SVČ od února 2006 do 2013. Příjem za SVČ je ale za celou dobu nulový. Hned v dubnu po zjištění živnost pozastavil. Je potřeba zpětně nahlásit nebo doložit nějaké přehledy za období únor 2006-březen 2013 na OSSZ a zdravotní pojišťovnu, přestože o živnosti nevěděl a soc. a zdr. hradil zaměstnavatel? Může OSSZ a ZP doměřit nějaké penále nebo nedoplatky za toto období? Telefonicky nám sdělili, že nedoplatky žádné nemá a o provozu živnosti od 2006 do 2013 nemají informace.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pokud byl manžel po tuto dobu řádně zaměstnán a tyto platby odváděl zaměstnavatel, neměl by být důvod pro vznik nedoplatků, ze strany OSZZ nebo ZP dle mého názoru není čeho se obávat, pokud měl činnost pozastavenu a bylo Vám rovněž sděleno, že nedoplatky nejsou, pak Vám nic nehrozí. Raději bych však ověřila zda nejsou ještě nějaké oznamovací či jiné povinnosti vůči Živnostenskému úřadu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.04.2013
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych koupit zahradu sousedící s naší, majitele osobně neznáme a z katastru nemovitostí lze vyčíst, že na tento pozemek je uvalena exekuce. Na adrese zmiňované v katasru se majitel nezdržuje. Proto bych se rád zeptal jak zjistit komu daný pán dluží respektive od koho by se daný pozemek dal koupit.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jediná možnost jak se dovědět o tom kdo je oprávněným z navržené exekuce, je zažádat si o náhled do Katastrálního spisu za účelem získání příslušných listin, nicméně pro oprávnění takového náhledu byste musel doložit právní zájem na takovém náhledu a na tom, že chcete kopii některé listiny jako např. usnesení o nařízení exekuce, jelikož nejste ani vlastník ani budoucí kupující (na základě smlouvy), proto Vám katastr takové listiny nevydá ani neposkytne jejich opisy. To, že je nemovitost zatížena exekucí, nic nemění na stávajícím vlastníkovi. Informace o věřiteli Vám není povinen nikdo poskytovat. Můžete však prostřednictvím žádosti adresované Ministerstvu vnitra žádat o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel, tak zjistit aktuální trvalé bydliště vlastníka nemovitosti a poté ho kontaktovat. Více informací na www.mvcr.cz.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Dobrý den,
v našem domě vzniklo SVJ. Všechny byty až na jeden jsou v osobním vlastnictví. Onen poslední byt je ve vlastnictví družstevním, obývaný družstevníkem s nedoplacenou anuitou. SVJ provedlo předpis záloh (voda, plyn, elektřina,…) a předalo jej majitelům bytu, takže i bytovému družstvu. Družstvo ale odmítá platit zálohy s tím, že se má SVJ domluvit přímo s jejich družstevníkem, obyvatelem bytu, a že bytové družstvo bude chtít po SVJ pravidelnou splátku anuity za daný byt/družstevníka. Dle našeho názoru (SVJ) je toto nesmysl, SVJ nemá žádný právní vztah s družstevníkem a tudíž by mělo chtít platby záloh po družstvu a družstvo ať si vybírá od družstevníka kolik chce včetně splátky anuity.Je to tak? Máme jako SVJ pravdu?
Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jako SVJ skutečně s družstevníkem žádné vztahy nemáte, tudíž Družstvo jako vlastník bytu se musí podílet na platbě záloh stejně jako ostatní vlastnící (tedy SVJ), přičemž tyto si může poté nárokovat po samotném nájemci dle družstevních nájemních vztahů. Vy jste oprávnění požadovat platbu záloh od Družstva.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu. Jsem s manželkou spoluvlastník 1/2 RD se zahradou. Druhou polovinu vlastní rodiče. Pro upřesnění jsme naši polovinu nezdědili, ale poctivě koupili napůl s rodiči. My na hypotéku rodiče prodejem bytu. Problémem na který se chci zeptat, jsou skoro každodenní návštěvy mých dvou sourozenců se svými potomky u rodičů. Přes zimu když jsou v bytě tak to nevadí, ale v létě se sejdou na zahradě víkend co víkend a jsou tam od rána do večera. Otázka zní jestli máme nějaké právo na větší soukromí (tzn. např. omezení návštěv 1 víkend rodiče, 2.víkend my atd.) Dá se toto chápat jako omezování spoluvlastnických práv? Když vlastně my si nemůžeme pozvat ani své přátele, poněvadž jim vadí, že když příjdou tak neustále jsou přítomni sourozenci s dětma? A za druhé bych se chtěl zeptat zda si mohou rodiče postavit bazén i když my s manželkou s tím nebudeme souhlasit. Děkuji za radu S pozdravem.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Omezování spoluvlastnických práv se v tomto jednání spatřovat nedá, nikdo Vás tím, že si rodiče pozvou pro Vás nevhodnou návštěvu neomezuje v užívání domu, nicméně je to o tom stanovit si jistá pravidla, když už musíte užívat společné prostory ať už v podobě omezení rodinných návštěv či jiných aktivit, nicméně jinak než vzájemnou dohodou se takového jednání nedomůžete. Podílové spoluvlastnictví spočívá v tom, že stejně tak jako Vy s manželkou, tak rodiče máte dům ve společném vlastnictví, přičemž Váš podíl vyjadřuje pouze míru jakou se každý spoluvlastník podílí na právech a povinnostech ke společné věci. Proto pokud jste již souhlasili se společným obýváním jednoho domu, je třeba počítat i s úskalími, které sebou takové soužití přináší. Co se týká postavení bazénu tedy tzv. hospodaření se společnou věcí, v tomto případě je třeba souhlasu všech spoluvlastníků či vzájemné dohody.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Dobrý den – prosím o radu.
Na mém oploceném pozemku stojí řadové garáže (kolaudováno pro osobní auta). V žádném případě nemíním majitelům bránit v garážování vozidel. Jelikož jsou ale tyto blízko proti oknům obytných místností mého domu, chci pouze věcným břemenem (nebo smlouvou o přístupu), zabránit tomu aby zde vznikali dílny, sklady, atd.
Dotazy:
1- Musím, jako majitel pozemku (když majitelé garáží zatím nic nepožadují) zřídit věcné břemeno, nestačí jen písemná smlouva.
2- Lze již ve smlouvě (nebo břemeni) nějak stanovit – co se stane když, majitel garáže nedodrží vzájemná ujednání - např. bude v garáži místo stání vozu skladovat stavební materiál a s tím podnikat? Lze tomuto majiteli garáže zamezit přístup (např. výměnou zámku na bráně pozemku) – nebo musí dojít k soudu?
3- Jak uzavřít smlouvu, nebo věcné břemeno - aby se např. za 10let mohlo opravit, provozem vozidel, poškozené vyasfaltované nádvoří před garážemi? Nechci to hrotit roční cenou přístupu.
4- Co když, z důvodu již podnikání s garáží, mi majitel odmítne smlouvu potvrdit?
Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Váš dotaz je poněkud obsáhlejší, nicméně se pokusím na něj alespoň obecně odpovědět. Zda zřídíte pro úpravu těchto vztahů věcné břemeno nebo např. smlouvu užívání věci je pouze na Vašem uvážení, do jaké míry chcete vlastníky garáží omezit v užívání, je však zároveň třeba brát zřetel na ochranu vlastnických práv a neoprávněného zásahu do těchto práv. Nicméně věcné břemeno náleží spíše ve prospěch majitelů garáží a to ve smyslu přístupu ke svým nemovitostem s ohledem na skutečnost, že tyto stojí na Vašem pozemku, tudíž předpokládám, že i oni mají zájem sjednat takovou úpravu, přičemž v rámci zřízení věcného břemene lze sjednat, že se povinný musí něčeho zdržet něco trpět nebo něco konat. Podotýkám, že k nabytí práva odpovídající věcnému břemeni je nutný vklad do Katastru nemovitostí. Pro zajištění dodržení povinností lze sjednat např. smluvní pokutu. Jako vlastník pozemku jste oprávněn provádět na něm úpravy, opravy atd., tyto vztahy lze rovněž ošetřit v rámci smlouvy. V ostatních záležitostech doporučuji navštívit advokátní kancelář a poradit se na další úpravě těchto vztahů, jelikož pro obsáhlost Vám nemohu poradit konkrétněji prostřednictvím poradny.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Přeji Vám krásný den,moje manželka má soudem určeno opatrovnictví na svého nesvéprávného bratra Josefa ,který bydlí ve vedlejší vesnici v jedné domácnosti s druhým bratrem Pavlem. Nesvéprávný Josef si dokáže udělat vše potřebné od jednoduchého nákupu potravin , osobní hygienu, úklid takže já s mojí ženou mu vozíme důchod a nakupujem mu potřebné věci do domácnosti ,oblečení apod.Již dlouhá léta je velkým problémem druhý bratr Pavel ,který nás uráží vulgárnímy slovnímy ůtoky ,moji ženu se pokusil i fyzicky napadnout , máme tam strach jezdit co udělá příště ,když se napije a je pod vlivem alkoholu tak to už vůbec máme strach tam jet. Nevíme jak se zachovat . Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Obávám se, že jediná možnost je na dotyčného podat trestní oznámení pro vyhrožování násilím a opakované slovní útoky a to ze strachu o život Váš, manželky a druhého bratra manželky. V tomto případě není dle mého názoru ani vhodné, aby nesvéprávný bratr sdílel s tímto člověkem společnou domácnost. Pouvažujte o jiném vhodném prostředí pro nesvéprávnou osobu pro klid Váš i jeho.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Dobrý den, měla by jsem na Vás jeden dotaz, manžel chtěl prodat nějaké pozemky, s kupujícím se domluvil na určitých pozemcích, ten vypracoval kupní smlouvu a připsal si tam ještě dvě parcely o kterých manžel nevěděl, bohužel tuto smlouvu si již nepřečetl a podepsal, je možné od takové smlouvy odstoupit a kolik dnů je na odstoupení po sepsání smlouvy. Smlouva byla podepsaná 8.3. a je to už vložené i v katastru na nového majitele. Předem moc děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Odstoupení od takové smlouvy již možní není, nicméně lze tuto smlouvu napadnout pro neplatnost z důvodu, že tato byla uzavřena ve smyslu § 49a Občanského zákoníku v omylu a tento omyl byl vyvolán úmyslně. Pokud jste byli uvedeni v omyl, máte přesně tři roky na to, abyste omyl namítli. Po třech letech se Vaše právo dovolat se omylu promlčí. Je třeba tedy namítnout neplatnost smlouvy a adresovat přímo kupujícímu, pokud tuto námitku neuzná, budete muset podat k soudu žalobu na neplatnost právního úkonu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Dobrý den,
S otcem jsme uzavřeli u Zemědělského družstva smlouvu o převodu majetkového podílu. Ve smlouvě je napsáno, že prohlašuje (otec), že je oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 14, zák. č. 42/1992 Sb., a ve smyslu zák. č. 229/1991 Sb., a má proto nárok na vydání podílu na majetku Zemědělského družstva (nárok na náhradu za vnesený či odňatý živý a mrtvý inventář). Tento nárok postoupil otec na mě a já jsem od otce tuto pohledávku převzal a činí cca 200 000 Kč.
Mezi otcem a Zemědělským družstvem byla zřejmě docílena dohoda o vypořádání této restituční náhrady ve formě započtením této restituční náhrady do majetkového podílu. (najít)
Po prostudování nějaké literatury jsem zjistil, že mohu - jsou-li k tomu osvědčeny podmínky - požadovat vypořádání vypočteného majetkového podílu.
Myslíte si, že bych mohl mít nějakou šanci na vydání tohoto podílu od Zemědělského družstva např. formou převodu pozemků, které vlastní toto Zemědělské družstvo (pole, louky), na moji osobu.
Pokud ano, prosím, o radu jak mám postupovat. Podle čeho se stanovuje cena pozemků, které by Zemědělské družstvo ne mě převedlo. Pokud máte jiné doporučení k řešení tohoto příkladu, tak Vás žádám, také o zodpovězení.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pro úpravu Vašeho problému nutno pracovat se zákonem o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev, který stanoví podmínky pro vydání tohoto podílu a současně lhůty pro podání žádosti, které je třeba dodržet, aby Vám mohl být podíl vypořádán. Pro uplatnění nároku na vypořádání podílu je třeba toliko podat písemnou žádost, nicméně neuvádíte žádná data, na základě kterých by se dalo orientovat, proto Vás mohu pouze odkázat na samotný zákon……http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-42.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Dobrý den. Pobírám částečný invalidní důchod a zároveň pracuji na poloviční úvazek. Zajímalo by mě, jak se bude vypočítávat starobní důchod. Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud při pobírání částečného invalidního důchodu pracujete na částečný pracovní úvazek, bude se při stanovení výše starobního důchodu vycházet z výpočtového základu, který se odvíjí od výdělku, minimálně však z takového, z něhož byl vyměřen částečný invalidní důchod. Pobírání částečného invalidního důchodu nebude mít tedy na výši starobního důchodu vliv.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Prosím o radu, jak se domoci příspěvku na bydlení. Vydělávám průměrně 7100,- Kč měsíčně a bydlím v družstevním bytě. Jsem po úrazu, nemohu fyzicky pracovat a ani v nařízených polohách, přesto pracuji zsice zařazená jako dělnice, ale vykonávám administrativní práci 5 hodin denně. Více pro mě zaměstavatel práce v administrativě nemá.
Úraz byl pracovní u podniku, kde nyní pracuji. Když jsem byla po úrazu dlouhodobě v neschopnosti a neměla jsem žádné peníze, byla jsem o tento příspěvek žádat. Bylo mi řečeno, že bohužel mám smůlu, že bydlím v družstevním bytě, protože do nájmu se nezapočítává fond oprav. Ten však platit musím. Když jsem byla žádat o dávku v hmotné nouzi, bylo mi řečeno, že jsem si měla našetřit peníze, když jsem ještě mohla pracovat a byl mi dán formulář ,co vlastním,npř.lednice, mikrovlnka atd. Musela jsem si vzít půjčku, splácím 1455,-měsíčně až do roku 2019.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Aby Vám Úřad práce přiznal příspěvek na bydlení, tak je nutné splnit zákonné podmínky a samozřejmě si o dávku zažádat. Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení splní vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, když:
Náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Vždy se posuzuje uplynulé čtvrtletí a je potřeba doložit doklady o zaplacených nákladech na bydlení. Pro výpočet příspěvku na bydlení jsou důležité normativní náklady na bydlení, které se liší u nájemního a vlastního bydlení. U nájemního bydlení se náklady liší na velikosti obce. Ve větších městech jsou náklady vyšší, což odpovídá tržní situaci. U vlastního bydlení je částka ve všech městech a obcích stejná. Normativní náklady na bydlení v roce 2013 najdete v Nařízení vlády č. 482/2012 Sb., dle kterých si můžete rovněž spočítat zda máte na příspěvek nárok a dle toho o něj opětovně zažádat.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Dobrý den,
ráda bych se zeptala na darovaci smlouvu. Vlastnim idealni polovinu domu s babickou, chce mi darovaci smlouvou dat jeji cast, ale chce mit nejak osetren vyminek. Bohuzel do katastru to zanest nejde, nebot mame bremeno z banky na dum. Co byste mi doporucili, jako dalsi moznost? Sepsat najemni smlouvu nebo zavet? Aby mela jiste sve bydleni i v pripade me smrti.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
darovací smlouvu uzavřít můžete s tím, že rovněž o této změně vlastníka uvědomte banku. Jako další postup je možno uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou, takovou nájemní smlouvu lze pak pronajímatelem vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů (viz. §711 Občanského zákoníku) v ostatních případech jen s přivolením soudu, nicméně je důležité nájemní smlouvu sepsat tak, aby babičce nehrozilo vypovězení např. v důsledku neplacení nájemného…..atd. Závětí určitě nic nepokazíte tím naopak posílíte pro případ Vaší smrti vztahy mezi dědici a babičkou tím, že v závěti stanovíte pravidla pro užívání nemovitosti. Pro obě formy úpravy však doporučuji využít služeb právníka a notáře (v případě závěti).
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Prosím o radu, můj přítel vzal pro svou neteř větší půjčku, protože ona by ji nedostala,chtěl pomoci. Ale asi po roce mu ji přestala splácet. Když se obrátil na právníka, místo splátek ho obžalovala neoprávněně z vydírání a vyhrožování. Když měla při vyšetřování předložit důkazy, raději obžalobu stáhla. Přítel ale chtěl, aby soudní jednání proběhlo, protože je nevinný. K prvnímu soudnímu jednání nepřišla, prý ji nemohli najít. Nyní mělo být další jednání, ale opět nemohou předvolání doručit, protože není k nalezení. Vždyť je to zavádějící,že žaluje a potom se schovává. Myslím, že není tak složité ji najít, jedno dítě v tomto městě navštěvuje školu, druhé školku. Jak dlouho může tento spor trvat, pokud ji nenajdou? Záleží v naší zemi vůbec někomu na tom, aby spravedlnost zvítězila? Přestávám v to věřit. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Došlo-li ke zpětvzetí obžaloby, předpokládám, že se jedná o soudní řízení zahájené ze strany přítele a to již pro navrácení částky, což není tedy z Vašeho dotazu patrné. Jedná-li se o původní trestní řízení, předpokládám, že soud řízení zastaví a obžalobu odmítne pro nedostatek důkazů. V případě občanskoprávního řízení soud může nechat předvést nebo uložit pořádkovou pokutu např. svědkovi, pokud se nedostaví k výslechu, nicméně v případě žalovaného a pokud mu nebylo doručeno, nijak postižen nebude. Někde však musí mít dotyčná uveden trvalý pobyt zvlášť pokud má děti, soud po opakovaném pokusu o doručení nařídí jednání a tvrzení žalobce vezme za prokázané, tudíž žalobě vyhoví, nicméně je-li to jak uvádíte, obávám se, že ani v případě pravomocného rozsudku se vrácení půjčky těžko domůžete. Soudy bohužel nemají zákonem stanovené lhůty za jak dlouho mají věc projednat, proto délku soudní řízení nelze odhadnout. Obecně však platí, že soudy mají věci řešit bez zbytečných průtahů.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Dobrý den,rád bych Vás požádal o radu,ve vzteku a zoufalství jsem napadl bývalou přítelkyni a vzal ji osobní věci(batoh,atd.),byl jsem obviněn pro trestní čin loupeže, je možné,aby bylo trestní řízení zastaveno popř. jaké mám možnosti, mrzí mě, že jsem ji ublížil,věci jsem vydal zpět policii.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dle trestního řádu Státní zástupce zastaví trestní stíhání,
a) je-li nepochybné, že se nestal skutek, pro který se trestní stíhání vede,
b) není-li tento skutek trestným činem a není důvod k postoupení věci,
c) není-li prokázáno, že skutek spáchal obviněný,
d) je-li trestní stíhání nepřípustné (§ 11 odst. 1),
e) nebyl-li obviněný v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný, nebo
f) zanikla-li trestnost činu.
(2) Státní zástupce může zastavit trestní stíhání,
a) je-li trest, k němuž může trestní stíhání vést, zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen nebo který ho podle očekávání postihne,
b) bylo-li o skutku obviněného již rozhodnuto jiným orgánem, kázeňsky, kárně anebo cizozemským soudem nebo úřadem a toto rozhodnutí lze považovat za postačující, nebo
c) jestliže vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování obviněného po spáchání činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu, je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo.
Trestní stíhání by však dle mého názoru mohlo být ve Vašem případě zastaveno podmíněně budou-li pro tento postup splněny podmínky stanovené trestním řádem (viz. § 307 a násl. Trestního řádu), s tím, že Vám bude stanoveno zkušební doba od 6měsícu do 2 let v případě, že se v této době osvědčíte, nebude již dále trestní řízení vedeno.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.03.2013
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda jde něco udělat se soudem, který si na pozemku ,který je určený jako stavební zřídil překladiště hlíny, která silně zapachá a je zde hodně hmyzu. Taky je zde hluk a hlavně se zde hodně praší. Hlína totiž pochazí ze stavby kanalizace. Pozemek se nachazí mezi dněma obydlenými domy s malými dětmi a taky 2 kojenci. Mohli byste mi poradit na který úřad nebo jiný orgám si mohu jít stěžoat, aby se začalo něco dít. Na Našem obecním úřadě to ví ale nic s tím nedělají. A majitel pozemku za to překladiště dostavá ještě peníze. Porsím můžete mi poradit? Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Občanský zákoník stanoví (§127), že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dodatečné opatření……….dále nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stínem, vibracemi……..proti takovým zásahům souseda do Vašeho vlastnického práva se tedy můžete domáhat ochrany především u soudu. Stavební úřad musí mít k dispozici projekt ohledně umístění
stavby. Pokud bude soused zasahovat od Vašeho vlastnického práva, můžete na něj podat žalobu na zásahy do vlastnického práva a žádat odškodnění nebo nápravu stavu. Příp. před žalobou podat návrh na vydání předběžného opatření s návrhem na vyslovení zákazu další činnosti související se zásahem do Vašeho vlastnického práva.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.03.2013
Dotaz: Dobry den potreboval bych vedet jak prevest pul baraku na syna, dum mame na hypoteku a syn plati hypoteku ale v katastru jsou napsany oba dva.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nemovitost či její část lze převést formou kupní nebo darovací smlouvy zakládající převod vlastnického práva a poté takovou smlouvu doložit k návrhu na zápis změny vlastnického práva do Katastru nemovitostí. Ve Vašem případě nejlépe formou darovací smlouvy, jelikož v případě darování mezi příbuznými v řadě přímé je darování osvobozeno od darovací daně. Nevím kdo má uzavřenu hypoteční smlouvu s bankou, ale pokud nyní syn hypotéku pouze splácí, ale nemá s bankou uzavřenou smlouvu přímo on, bude třeba rovněž o této změně banku vyrozumět.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.03.2013
Dotaz: Náš právní řád neklade, kromě toho, že trvalé bydliště musí být umístěno v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a že tato nemovitost musí být označena číslem popisným nebo evidenčním, na místo trvalého bydliště žádné zvláštní podmínky. Volba místa trvalého bydliště závisí pouze na vůli konkrétního občana.
prodala jsem domek a koupila pozemek s rujnou kde chci postavit zahradni domek k trvalemu bydleni starosta me ale odmita trvale prihlasit s tim az po kolaudaci,majetel domku ktery jsem prodala me s trvaleho obytu odhlasil,co mam delat nasla jsem clanek viz zhora,rozumim tomu tak ze by me starosta mel k trvalemu pobytu prihlasit, dekuji za odpoved.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jak sama uvádíte trvalé bydliště musí být umístěno v objektu, který je určen bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a tato nemovitost musí být rovněž označena číslem popisným nebo evidenčním. Proto mám za to, že Vaši žádosti odmítá pan starosta vyhovět jen v případě, že s domnívá, že nemovitost (místo) takové podmínky nesplňuje. S ohledem na to, že však v podstatě trvalý pobyt nemusí být faktickým místem pobytu, ale může se jednat jen o formální a dokonce nefunkční místo, přičemž trvalý pobyt je tedy definován jako údaj „pouze“ evidenční. K takovému jednání má Úřad jistě své důvody, proto žádejte nejprve o zdůvodnění jejich postupu, resp. zamítnutí Vaší žádosti. Dle mého názoru k přihlášení k trvalému pobytu nic nebrání.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý den, měla bych dotaz, moje dcera měla prítele ten se sní rozešel a ona zjistila že je těhotná, tak mu to řekla a od té doby jí pořád vyhrožuje že jí to nechá soudně vzít a nadávaji že je svině matka a tak se chci zeptat jestli ho musí uvádět jako otce do rodného nebo nemusí neuvádět, jaké by byli důsledky, on jí pořád nevěří že je těhotná a pořád jí píše že ho chce zničit, ta je stoho špatná, místo aby se těšila na své miminko tak se stresuje, co zněho zase vyleze a tak Vás žádám o radu jak máme v této situaci pokračovat a jak pomoc dcéři aby měla zdravé miminko. Předem děkuji odpověď a radu jak se máme zachovat.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dcera otce do rodného listu uvádět nemusí, vzdává se tím však nároku na poskytování výživného na dítě otcem a rovněž nároku na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce dle Zákona o rodině, který stanoví, že otec dítěte, za kterého není matka provdaná, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Dle situace, kterou však popisujete soudím, že by nejspíš požadování tohoto nároku pro pravděpodobném otci mohlo být poněkud komplikované. Dcera ať se snaží jak ve svém zájmu, tak v zájmu toho malého nestresovat. Pokud otec dítěte jeví takový nezájem, tak ať ho v naprostém klidu a bez emocí přesvědčí o tom, že ani ona nemá zájem, aby své otcovství přiznával. Byť je to pro ni nyní určitě bolestivé, měla by se v tom snažit vidět spíše tu lepší stránku věci, přece by nechtěla za otce svého dítěte někoho, kdo se chová tímto způsobem a ať je naopak ráda, že se tento člověk projevil již teď a ne nedej bože až se to malé narodí. Přinejmenším bych to považovala za štěstí, že se někoho takového zbavila. Jak jsem již uvedla, dcera nemusí nikde uvádět, kdo je otec jejího dítěte, pokud se takto rozhodne a v tomto případě nebude moci „údajný“ otec ani podnikat žádné kroky k tomu, aby dceři dítě odebral, což však není rozhodně jednoduché (i kdyby otcem uveden byl). Mám za to, že důvod jednání bývalého přítele je jen projevem slabosti a strachu z nečekané situace a snaha zastrašit Vaši dceru, aby nemusel nést případnou odpovědnost za své činy. Snažte se probudit v dceři sebedůvěru a sílu, aby ukázala, že je nejen odvážná a silná matka, ale i žena, která se nenechá trýznit někým, kdo jen ze strachu útočí na slabší. Věřím, že dcera i s narozeným dítětem najde někoho, kdo si ji i malé zaslouží daleko více.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz. Vlastním 1/2 nemovitosti s bývalým manželem, ráda bych ji prodala, jelikož nemám ani přístup do své 1/2, manžel nechce slyšet o prodeji a ke všemu má na svoji polovinu zástavní soudcovské právo, jelikož dlužil OSSZ. Myslíte si, že je možný prodej a pakliže ano, jakým způsobem provést prodej mé ideální 1/2 nemovitosti? To je zhruba problém, kdyby bylo potřeba více informací, odešlu emailem. Děkuji a přeji pěkný den.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
tomu, abyste mohla prodat svoji id.½ domu kromě Vašeho exmanžela v podstatě nic nebrání, jelikož jste již podílovými spoluvlastníky a ne společnými vlastníky v rámci SJM, načež ze zákona pro spoluvlastnické vztahy platí, že v případě převodu spoluvlastnického práva mají spoluvlastníci předkupní právo (tudíž nejprve byste musela nabídnout ke koupi svůj podíl exmanželovi), což ovšem neplatí v případě, že byste svůj podíl převáděla na osobu blízkou, za které zákon považuje příbuzné v řadě přímé, sourozence, manžela, partnera ( myšleno registrované partnerství)…..pokud byste tedy měla osobu z v tomto rodinném poměru, na kterou si troufnete nemovitost převést a která bude mít zájem od Vás nemovitost odkoupit a stát se tak spoluvlastníkem Vašeho exmanžela a poté např. odkoupit i jeho polovinu, bude takový prodej reálný, za jiných okolností se obávám, že nikoliv.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý den, spoluvlastník nemovitosti nám nabídl v rámci předkupního práva odkoupení jeho podílu formou dopisu, kde nám sděluje, že nám nabízí jeho podíl a pokud neprojevíme zájem, nabídne jej třetí osobě. Další informace nebo podmínky neuvedl. Rád bych např. věděl zásadní skutečnost, za jakou cenu je ochoten nám podíl prodat. Chtěl jsem se zeptat, jak v tomto případě postupovat, zda je nutné tuto záležitost řešit právní cestou. Zároveň bych si chtěl ověřit, za jakých podmínek je nutné v rámci předkupního práva dodržet dle zákona stanovenou dvouměsíční lhůtu, resp. platí i v tomto našem případě? Děkuji Vám.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Učinil-li Vám spoluvlastník nabídku na odkup podílu v rámci zákonné povinnosti, pak by Vás měl rovněž seznámit s kupní cenou, za kterou hodlá svůj podíl prodat, v čemž Vám předpokládám nebrání komunikace a možnost dohody o této ceně s ohledem na celkovou cenu nemovitosti. V případě zájmu spoluvlastníka o realizaci jemu svědčícího předkupního práva je nutno odlišovat jednak akceptaci nabídky a jednak právo a povinnost vykonat své předkupní právo v určené lhůtě. Nabídka týkající se výkonu předkupního práva je jednostranným právním úkonem a představuje svou povahou návrh na uzavření smlouvy. Samotná lhůta pro převod spoluvlastnického podílu na základě vyplacení ceny za převod spoluvlastnického podílu (§ 605 ObčZ) je stanovena jako osmidenní u movitostí a dvouměsíční u nemovitostí s počátkem běhu od doručení nabídky, přičemž zákon dává možnost stranám ujednat lhůty jiné. Uvedené zákonné lhůty pro zaplacení kupní ceny jsou lhůtami prekluzivními, tzn. že právo musí být uplatněno nejpozději poslední den této lhůty. Jelikož se jedná o smluvní ujednání, pro uzavření případné kupní smlouvy a následný vklad vlastnického práva do Katastru nemovitosti, doporučuji využít služeb advokáta nebo notáře a podmínka pro platné uskutečnění tohoto práva to není.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Při rozchodu s partnerkou si bez mého vědomí odnesla i mé osobní věci. Podal jsem na ní následně trestní oznámení. Policie provedla výslech a zaslala mi vyrozumění. Bývalá partnerka v něm samozřejmě vše zapřela a hlavně téměř vše co uvedla nebyla pravda. Naštěstí u spusty věcí, které na policii uvedla mohu prokázat, že lhala a u výslechu nemluvila pravdu. Pokud jsem bez problémů schopen toto dokázat, jak mám postupovat? Mohu podat např.trestní oznámení pro křivou výpověď nebo to je možné pouze v případě soudního líčení? Jaký je možný správný způsob v případě, že někdo úmyslně lže u výslechu při podání trestního oznámení a dá se to prokázat.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Křivá výpověď, je dle trestního zákoníku trestným činem, stejně tak jako je však trestným činem křivé obvinění. Křivá výpověď se vztahuje dle trestního zákoníku na jednání, které učiní svědek, který před soudem nebo mezinárodním soudním orgánem, před soudním komisařem, před orgánem činným v trestním řízení anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny bude lhát o okolnosti, která má pro dané řízení podstatný význam, nebo takovou okolnost zamlčí, přičemž je nutno podotknout, že křivé výpovědi se nemůže nikdy dopustit samotný obviněný, jelikož ten má vždy právo odmítnout vypovídat a nemůže být k výpovědi či k přiznání, že spáchal TČ nijak nucen. Píšete, že Vás Policie vyrozuměla o výslechu obviněné, pokud doposud ve věci nerozhodla, máte právo činit návrhy na doplňování dokazování a vyjadřovat se ke všem skutečnostem. Pokud jak tvrdíte obviněná lhala nebo neuvedla úplnou pravdu a máte to jak doložit, poukažte na to doložením existujících důkazů. Bude potom na Policii zda na základě těchto důkazů postoupí věc státnímu zástupci a záležitost půjde až před soud. Stejně tak jako Vy máte možnost podávat důkazy osvědčující vinu obviněné, stejně tak ona má právo prokazovat svoji nevinu, proto dávejte pozor na to, aby se záležitost neobrátila a nebyl jste naopak Vy obviněn z onoho křivého obvinění, pokud nebude dostatek důkazů na prokázání viny obviněné, jedná se toliko o Vaše a její tvrzení a Policie záležitost s největší pravděpodobností odloží.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ohledně mého otce, který je v současné době v kómatu a tento stav je bohužel trvalý, jelikož potřebujeme vyřídit spoustu věcí platby,půjčky a jiné, zajímá mě, co vše je potřeba udělat pro získání plné moci a zbavení svéprávnosti popřípadě jsou-li i jiné možnosti jak jednat jeho jménem.Moc děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Ve Vašem případě bude třeba podat k soudu návrh na ustanovení opatrovníka pro provádění úkonu za otce v důsledku vzniku omezené schopnosti rozhodování Vašeho otce. Návrh můžete podat Vy nebo jiná osoba v příbuzenském vztahu k otci, s uvedením osoby, která má být ustanovena opatrovníkem a z jakého důvodu, důvod bude třeba doložit lékařskými posudky či zprávami.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobry den.27,2,2012 jsem mela autonehodu,byla jsem vyslechnuta na magistratu, pracovnice se ke me chovala arogantne a křičela a dávala mi najevo ze jsem uplne blba, po stížnosti na tuto pracovníci mi bylo odepsáno ze tak postupovala proto ze jsem ji rekla ze dělám v rušnem prostředí a spatne slysim coz neni pravda.v kopci jsem v zakázu předjíždění objizdela auto ktere skoro stalo a neblíkalo doleva, řidička náhle odbočila vlevo a narazila mi do praveho zadního kola a tvrdila ze blinkr mela zaply,magistrat rozhodl tak ze jsem překročila 40km a jela jsem 52km a dal mi 5tisic pokutu a vzal mi na pul roku ridicak, odvolala jsem se 14.12,2012 magistrat to dal kraji az 4,1,2013 a ti to poslali 15.2.2013 aby mi to presne vyslo na rok do 27,2,2013,jak dlouho ma kraj na odvolani 30, nebo 60, dnu? Da se stim jeste neco delat ikdyz uz je rok po události? Chtela bych poslat stížnost prijde mi to ze bylo zneužití pravomoci od pracovnice magistratu za to ze jsem si na ni stěžovala. Dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Správní orgán je dle správního řádu povinen věci řešit bez zbytečného odkladu, nelze-li věc řešit bezodkladně je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až dalších 30 dnů. V případě odvolacího řízení správní orgán postupuje tak, že nejprve věc projednává orgán, který rozhodnutí vydal, který může napadené rozhodnutí sám buď změnit nebo zrušit, pokud neshledá podmínky pro takový postup, předá spis odvolacímu orgánu a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán má na projednání odvolání 30 dnů +30 dnů, je-li zapotřebí např. nařídit ústní jednání, místní šetření a apod. (celkem tedy 60 dnů). Po nabytí právní moci rozhodnutí můžete podat návrh na přezkum řízení, jestliže pochybujete o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Jestliže správní orgán neshledá důvod pro přezkum, je povinen Vás o tom do 30 dnů vyrozumět s uvedením konkrétního důvodu odmítnutí přezkumu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý večer ! Ráda bych se zeptala : Asi v polovině loškého roku mi přišla SMS zpráva od společnosti CRS Credit Ltd.,že dlužím České spořitelně a.s. 52664,01 Kč a bylo tam uvedeno číslo účtu na který mám dluh zaplatit. Šla jsem okamžitě s manželem do spořitelny, kde mimochodem nemám žádný účet. Tam prohledali celou databázi a zpětně mi volali,že žádný dluh nemám a učinili o tom i záznam, že jsem tam byla a byla jsem ochotná to i řešit. Nechala jsem to pak být. Následovala další SMS jestli dluh nezaplatím bude to předáno k soudu. Šla jsem znovu do spořitelny a znovu to samé - opět byl učiněn záznam. Volala jsem i do té vymahačské firmy a tam řekli, že je to omyl a že už mě kontaktovat nebudou. Vše stále pokračuje a SMS chodí dál se stále se zvyšující částkou k úhradě. Co mám dělat ? Bojím se , že příjde exekutor. Ptala jsem se i na policii, zda nebyly hlášeny nějaké podvodné SMS od této firmy. Také volali kam se dalo a neuměli mi poradit. Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Máte-li záznamy z pojišťovny, že se jednalo o omyl, SMS ignorujte, buď má pojišťovna nějakou chybu v systému, kterou doposud neodstranila a nebo se jedná o pokusy někoho jak z Vás dostat nějaké peníze podvodně. Žádná exekuce Vám nehrozí, pokud neexistuje žádný dluh. Nejprve by muselo dojít k soudnímu řízení, na základě návrhu pojišťovny (jako žalobce), ta pokud Vám sama potvrdila, že se jedná o omyl, žádnou žalobu podávat nebude, následně na to teprve (a to až na základě pravomocného rozhodnutí soudu) by mohlo dojít k případnému návrhu na výkon tohoto rozhodnutí prostřednictvím exekuce. Pokud Vás budou SMS nadále obtěžovat, změňte si telefonní číslo nebo podejte trestní oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin vydírání. Exekuce se opravdu bát nemusíte, zvlášť pokud máte od Pojišťovny prohlášení o omylu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat zda je v právně vpořádku pokud Vás klient odposlouchává při telefonování mezi ním a Vámí, bez Vašeho vědomí a nemá k tomu žádné soudní povolení ( či jakékoli povolení týkající se odposlechu telefonátu)? Vřele děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
takový odposlech je dle mého názoru bezesporu neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti. Občanský zákoník ve svém ustanovení § 12 odst. 1 stanoví, že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejich projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením, bez svolení mohou být takové záznamy apod. použity jen k úředním popř. vědeckým či uměleckým účelům. Takový zásah je rovněž porušením základního lidského práva stanoveného Listinou základních práv a svobod a to nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, která může být dle Listiny omezena jen v případech stanovených zákonem (tedy např. pro účely tr.řízení, načež musí být povoleno statním zástupcem nebo soudcem). Ve Vaší situaci máte právo se od dotyčného domáhat, aby bylo upuštěno od takového neoprávněného zásahu a zároveň byly odstraněny následky těchto zásahů, v případě, že by došlo k takové újmě, že by byla značně snížena Vaše důstojnost, máte rovněž právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
06.03.2013
Dotaz: Dobrý den. Bylo my soudem schválené oddluženi a přidělen insolvenční správce. Mám možnost si zvolit jiného správce?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je přípustné odvolání. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek. Z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce. K návrhu na odvolání insolvenčního správce jsou tedy oprávnění sám správce a věřitelé.
Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce. Takže odvolání a zvolení nového insolvečního správce lze za uvedených zákonných podmínek.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
06.03.2013
Dotaz: Chci stavět domek do 150 m2 v katastru města. Na pozemku mám již el přípojku-kanalizaci chci vyřešit dom.čističkou odpadních vod,protože měst.kanalizace je ode mne vzdálena 300 m. Ale vodohospodářský úřad chce abych vybudoval 300 m měst. kanalizace předal za 1 kč a pak se připojil.Tento požadavek se mi zdá poněkud podivný,protože náklady na tuto část měst. kanalice jsou pro mne velmi vysoké. děkuji za odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a kanalizace"), přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku upravuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích dále rovněž stavební zákon. Zákon mimo jiné stanoví, že Vlastník je „oprávněn“ uzavřít smlouvu o provozování vodovodu nebo kanalizace s provozovatelem, přičemž nikoliv „povinen“, proto pokud zřízení domácí čističky odpadních není v rozporu s nějakými technickými a hygienickými podmínkami, neměli byste být k připojení na městskou kanalizaci nijak nuceni.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
06.03.2013
Dotaz: Dobrý den potřeboval bych poradit,mám problém s dodavatelem plynu české energeické centrum,naúčtovali mi poplatky na zrušení smlouvy a odpojení plynu a v mých obchodních podmínkách nic není a na dotaz u nich mi bylo řečeno že se mám podívat na internet na nové obchodní podmínky,proto se ptám zda můžou měnit obchodní podmínky a nedat to ani vědět a pak podle nových mi účtovat sankce? děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dodavatel je povinen v případě změny obchodních podmínek Vám tuto změnu oznámit individuálně a adresně (dopisem, SMS zprávou, e-mailem s doručenkou) nejpozději 30 dnů před účinností nového ceníku nebo obchodních podmínek. V tom případě máte právo odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před účinností změny. Pokud Vám dodavatel ve stanovené lhůtě změny adresně neoznámil, nemáte povinnost sledovat webové portály dodavatele a tyto změny si zjišťovat a v této souvislosti máte nárok na bezplatné odstoupení od smlouvy a to ještě 3 měsíce poté co nový ceník či obchodní podmínky nabyly účinnosti.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.02.2013
Dotaz: Dobry den, mam prosbu proc jsem nedostala jeste zaplaceny paragravf v lednu ve dnech 16,17,18 a do dnes nemam paragraf zaplacen dekuji za odpoved preji krasny den s pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Váš dotaz směřujte na příslušnou instituci, která Vám má konkrétní dávky vyplácet. Jak jistě víte nejste jediná komu v ČR nebylo vyplaceno jak mělo. Nekonkretizujete však o jaké dávky se má jednat. O důvodech zpoždění výplaty sociálních dávek bylo již mnohokrát hovořeno. Bohužel není v mých možnostech Váš dotaz zodpovědět a s urychlením výplaty Vám nějak pomoci.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.02.2013
Dotaz: Dobrý den, dostal jsem připojení své provozovny od E-onu na sloup vedení, který se nachází na sousedním pozemku, jehož majitel mi udělil souhlas s vedením zakopaného kabelu přes jeho pozemek. Mezi našimi pozemky se ale ještě nachází 4 metry široká přístupová komunikace k ostatním sousedním pozemkům a je ve spoluvlastnictví všech majitelů okolních pozemků (cca 20 spoluvlastníků). Potřebuji písemný souhlas od všech vlastníků komunikace, nebo stačí jen ohláška na stavebním úřadu? Již dnes vím, že jedno spoluvlastnictví je aktuálně v dědickém řízení, které se "táhne" a dva majitelé jsou dlouhodobě k nezastižení. Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže se sloup, na kterém má být vedení napojeno nachází na pozemku jednoho vlastníka, který Vám již rovněž souhlas k vedení kabelu přes jeho pozemek udělil, měl by Vám pro tento souhlas postačit. Záleží však na tom, kterými konkrétními dalšími pozemky bude kabel procházet, pokud bude veden jen kolem těchto pozemků (tedy kolem přístupové cesty) bez zásahu do cesty, neměl by být problém v opačném případě, jestliže bude alespoň z malé části veden přes přístupovou komunikaci těchto ostatních spoluvlastníků, bude jejich souhlas třeba. Je však možné, že stavební úřad nebude požadovat souhlas všech spoluvlastníků, proto bych nejprve zahájila komunikaci se stavebním úřadem a vyžádala si potřebné pokyny.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.02.2013
Dotaz: Dobrý den, řeším momentálně problém s budoucím umístěním stavby na katastru obce. Podle územní ho plánu je schválená jako smíšená obytná zóna. Stavitel chce do současné obytné zástavby se zahradami umístit sklad náhradních dílů, dílny na zemědělskou techniku, sklad provozních náplní, a myčku traktorů. Tato budova má být vysoká 7 m, a svých charakterem narušuje urbanistický ráz krajiny. Dále touto stavbou zastíní okolní pozemky, budova bude umístěna na samé hranici sousedících parcel. Podnikatelský záměr bude narušovat pohodu bydlení v obytné zóně a to například: jízdou traktorů, vibracemi, hlukem, výpary, hlukem z dílny a z mycí linky. Po celé komunikaci jsou umístěny rodinné domy. Na závěr chci říci, že touto stavbou nám sníží možnost prodeje naší nemovitosti.
Tak se ptám jak je možno se bránit a jaké učinit kroky při tomto stavebním řízení. (PS. příslušný stavební úřad je pro povolení stavby), naše námitky mu připadnou málo adekvátní.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle stavebního zákona. Tam, kde se pro realizaci ohlášené stavby nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, zajišťuje zákon možnost ochrany práv a oprávněných zájmů sousedů stavebníka tím, že mohou ve stanovené lhůtě, tj. do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem o záměru informováni, oznámit příslušnému stavebnímu úřadu své případné námitky. Stavební úřad tyto námitky vypořádá současně s posouzením ohlášené stavby. Stavební úřad může provedení předmětné stavby zakázat pouze z důvodů v zákoně uvedených. Neshledá-li zákonem přípustné důvody k zákazu realizace stavby, nemůže ani vyhovět námitkám vlastníka sousedního pozemku a stavby na něm. Dále platí, že stavebník nepotřebuje k realizaci stavby souhlas vlastníka sousední nemovitosti. Pokud je stavba v souladu s platnou ÚPD, OTP a závaznými stanovisky DO, nemá stavební úřad zákonný důvod tuto stavbu nepovolit. Námitky účastníků ve výroku zamítne a v odůvodnění se s nimi vypořádá. Pokud tedy stavební úřad stavbu, i přes Vaše námitky povolí, nemáte jinou možnost než tuto skutečnost přijmout, jelikož v pravomoci soudu rozhodovat o povolování staveb není, a o námitkách vznesených ve stavebním řízení může soud rozhodnout jen tehdy, jde-li o námitku, jejíž řešení není v pravomoci stavebního úřadu a tento úřad odkáže účastníka na soud.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.02.2013
Dotaz: Dobrý den,
prosím Vás o radu:mám souseda s prokázaným syndromem ASP ve věku cca 24 let.9.1.2013 měl afektovaný 'záchvat" při kterém ničil majetek svůj i souseda,kterého napadl.Byla přivolána Policie ČR.Policie učinila zápis a předala ho na Měú.Do dnes nás Měú neinformoval o postupu.Postupuje obec správně?Mám obavy s budoucího agresivního jednání mířeného vůči mé rodině i okolí ,protože vím o jeho atacích vůči osobám z minulosti.S ohledem na jeho diagnózu a agresivitu bych chtěla vědět, jak ochránit svoji rodinu a okolí,když matka nespolupracuje při řešení situací,které syn způsobil.
Mám možnost se dopátrat, jak je pro nás,vzhledem ke své diagnóze nebezpečný?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
obec nyní nejspíš věc ještě neprojednala, nicméně předpokládám, že rozhoduje o způsobeném přestupku či vzniklé škodě způsobené tímto přestupkem, pokud nejste přímými účastníky řízení o průběhu rozhodování Vás informovat nemusí. Rozhodnutí správního orgánu bude adresováno pouze účastníkům takového řízení. Jedná-li se o osobu s takovou poruchou chování, jedná se u něj rovněž o omezenou způsobilost ovládat svoje jednání a chování, tudíž tuto osobu lze považovat za v podstatě nepříčetnou a rovněž za osobu, která pro duševní poruchu není trestně odpovědná. Za chování takové osoby by však měli odpovídat především její zákonní zástupci nebo-li opatrovníci a ti by měli situaci řešit, jelikož v případě, že osoba stižená duševní poruchou způsobí škodu, společně a nerozdílně se škůdcem odpovídá za způsobenou škodu i ten, kdo je povinen nad ním vykonávat dohled. V případě, že škůdce nemohl v okamžiku způsobení škody ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, stává se i občanskoprávně neodpovědným. Informace o diagnóze této osoby Vám nikdo neposkytne. Každopádně bych pro ochranu Vás i okolí požadovala opatření ze strany jeho rodičů.
S pozdravem Mgr.Michaela Buchtelová
27.02.2013
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu.
Vlastníme s manželem 2/3 rodinného domu. Zbylou 1/3 darovali rodiče před smrtí bratrovi a švagrové s tím, že se o ně do konce života postarají. Reakce švagrové byla, že si zde zřídila trvalý pobyt, ačkoli bydlí s bratrem ve vlastním rod. domě. Nikdy zde nebydlela, ani nic neudělala. Máme s ní ale neustále nesnesitelné problémy. Rodiče nedávno zemřeli. Ona se chová, jako kdyby jí to zde všechno patřilo. Neupíráme jim podíl na domě, ale do jaké míry jsme povinni její chování trpět. Můžeme jí zamezit přístup do domu, když tu nebydlí? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
s ohledem na spoluvlastnický podíl na domě má švagrová právo stejně jako Vy podílet se na veškerých právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Jak však uvádím zejména jak na „právech“ tak na „povinnostech“, tudíž by bylo rozumné ji na tuto skutečnost upozornit, přičemž s chováním jakým dává své spoluvlastnictví najevo nejspíš nic nenaděláte. Máte však možnost dohodnout se na tom, že spoluvlastnictví k domu zrušíte a vzájemně vypořádáte a to v tom smyslu, že buď švagrové vyplatíte její podíl a nemovitost zůstane celá ve Vašem vlastnictví nebo naopak švagrová vyplatí Váš podíl a nemovitost zůstane v jejím vlastnictví nebo nemovitost prodáte a zpeněžení si rozdělíte dle podílů. Obávám se, že do budoucna bude některé z těchto řešení žádoucí. V případě, že nebude reálné uzavření dohody, lze podat návrh na soud.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.02.2013
Dotaz: Dobrý den, prosím radu. Koupili jsme nemovitost a chtěli jsme uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem elektřiny, než měl původní majitel. Ten uzavřel na 3 roky smlouvu s Lama energy a ta trvá na tom, že jeho smlouva nadále trvá (ikdyž se odstěhoval a není již majitelem nemovitosti) a nutí nás, abychom s nimi uzavřeli pro nás nevýhodnou smlouvu (také se upsat na 3 roky a pak s tříměsíční výpovědní lhůtou) a v odběru na místo bývalého majitele pokračovali. Chtěli jsme přejít k Eonu, ale ten prý také nemůže nic dělat. Odběr u Lamy tedy nelze odhlásit (je tam ta 3letá smlouva) a nelze se prý jinam přehlásit. Abychom tedy mohli odebírat elektřinu, je prý jen jediná možnost, přehlásit se k Lamě. Máme nějakou šanci, jak z této situace ven? Chceme si dodavatele vybrat svobodně a za podmínek, které nám budou vyhovovat. Jak je možné, že prodáním a odstěhováním se z nemovitosti nelze smlouvu ukončit?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nový vlastník nemovitosti vstupuje do práv a povinností původního vlastníka a tedy musí respektovat i smlouvy uzavřené původním vlastníkem. Záleží na tom jak dlouho ještě smlouva trvá, do jejího skončení však budete muset ve smlouvě pokračovat. Po jejím zániku však můžete uzavřít smlouvu novou s jiným dodavatelem, proto hlídejte datum ukončení smlouvy, abyste poté mohli smlouvu řádně vypovědět či ukončit.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.02.2013
Dotaz: Dobrýden,prosím o odbornou radu.
Vlastním zahradu,na které má firma ČEZ Distrubuce a.s. sloupy a elektrické vedení.Přišlo mi oznámení,že poškozené sloupy bude ČEZ vyměńovat.Nechci,aby elektrické vedení bylo na mém pozemku. ČEZ by při výměně sloupů mohlo tedy vedení odklonit,protože má zahrada je poměrně malá. Co mám pro to udělat a jaké mám právní možnostii.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V současné době tuto situaci – tedy i výměnu již stojícího sloupu elektrického vedení za nový – řeší zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ten stanoví, že Provozovatel přenosové soustavy je povinen při výkonu oprávnění co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu (není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti) a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti.
Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přenosové soustavy např. majetková újma, nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. Právo na tuto náhradu je nutné uplatnit u provozovatele přenosové soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl. O možném odklonu umístění sloupu a o podmínkách výměny sloupu je třeba nejprve začít jednat s daným Provozovatelem přenosné soustavy a ten by Vám měl v rámci ochrany Vašich vlastnických práv a v rámci stavebních možností vyjít maximálně vstříc.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.02.2013
Dotaz: Potrebuji pro zamestnani zivnostensky list, ale nemam cisty trestni lejstrik dostanu ho?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud chcete získat jakoukoliv živnost, musíte splňovat všeobecné podmínky:
• stáří minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům (což znamená, že jsme této způsobilosti nebyli zbaveni)
• bezúhonnost (úřad si to ověří sám v trestním rejstříku)
Pokud tedy nemáte čistý trestní rejstřík živnost nezískáte.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.02.2013
Dotaz: Jiz 3 roky ziji v zahranici a nyni jsem prisel nato,ze jsem celostatne hledana osoba,muzete mi prosim zjistit zaco?zkousel jsem to telefonicky na policii,ale nikdo mi nedokazal odpovedet.dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
to Vám bohužel zjistit nemůžu, bez zplnomocnění k provádění úkonů za Vaši osobu mi nikdo žádné informace nesdělí, ale Vám ano, proto by Vám Policie tyto informace sdělit měla nebo zkuste hledat na: aplikace.mvcr.cz. Nevím odkud se k Vám tato informace, že jste celostátně hledaná osoba dostala, ale ujistěte se, že se jedná opravdu o Vás, může se jednat jen o shodu jmen. Žádná databáze mi však k Vašemu jménu nic nevynašla.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.02.2013
Dotaz: Dobrý den,
moje družka mi chce darovat prostřednictvím darovací smlouvy polovinu své nemovitosti (byt v osobním vlastnictví). Na tento byt, ve kterém čtyři roky společně žijeme a splácíme, má banka zástavní právo. Otázka: Je možné darovat polovinu nemovitosti v zástavě vůči bance a vztahuje se na nás v tomto případě osvobození od darovací daně podle zákonu č. 357/1992 § 19 odst. 3. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
darovat nemovitost zatíženou zástavním právem právně možné je, ovšem je vhodné si vyžádat předběžný souhlas banky a po zpracování smlouvy tuto bance předložit a vyžádat si písemný souhlas s převodem, a to zejména s ohledem na možné důsledky a sankce vyplývající z úvěrové či zástavní smlouvy. Takový převod nemovitosti rovněž podléhá osvobození od darovací daně, která se vztahuje na osoby zařazené v I. a II. skupině. Není také třeba zajišťovat ani znalecký posudek na ocenění nemovitostí. I skupinou jsou přitom příbuzní v řadě přímé (děti, vnuci, rodiče, prarodiče) a manželé, II. skupinou jsou pak zj. sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, zeťové a snachy, děti a rodiče manžela, manželé rodičů a tzv. osoby spolužijící ve společné domácnosti (např. druh či družka).
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.02.2013
Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat,do kdy je povinen zaměstnavatel proplatit nemocenskou? Od 2.12.2012 jsem byla v pracovní neschopnosti po operaci štítné žlázy. 10.ledna mi ze mzdové účtárny poslali mail,že ode mě potřebují lístek na peníze k 21.dni neschopnosti aby mi ji mohli proplatit. Lístek jsem ji obratem poslala,ještě před tím jsem ho naskenovala a poslala mailem na mzdovou účtárnu. Když peníze na účet stále nebyly připsány kontaktovala jsem mzdovou účtárnu a tam mi zdělili,že jsem lístek poslala pozdě a mzdy jsou již uzavřeny. Nemocenská mi bude proplacena následný měsíc.
Mají na toto vůbec právo? A ještě jeden dotaz ,zdali výše nemocenské za prosinec 2012 proplacená v únoru 2013 by byla stená,jako kdyby mi ji proplatili v lednu 2013? Předem děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nemocenská představuje v podstatě náhradu mzdy, tudíž její vyplacení náleží v nejbližším možném termínu pro výplatu mzdy nebo platu, proto v postupu zaměstnavatele nevidím nic nezákonného. Její výše se odvíjí od výše mzdy. Základ, z něhož se vypočítávají nemocenské dávky, je denní vyměřovací základ. Ze zákona se denní vyměřovací základ zjišťuje z hrubých příjmů dosažených ve 12 předcházejících kalendářních měsících v průměru na jeden kalendářní den. Denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského se redukuje. Nemocenská činí 60% z denního vyměřovacího základu. Pro rok 2013 se redukční hranice nepatrně mění. Výše nemocenské však závisí a vypočítává od doby kdy jste nastoupila do pracovní neschopnosti. Pro kontrolu si však můžete ověřit jaká výše nemocenských dávek Vám náleží např.: http://finexpert.e15.cz/vyse-nemocenske-v-roce-2013/?calc=1
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
06.02.2013
Dotaz: Dobry vecer. Můzete mi prosim Vas poradit. Chci prodat ornou pudu, ale mam na listu vlastnickem exekuci. Ta však nepokrije dluznou častku. Mam osobni bankrot. Jsem v tižive životni a finančni situaci. Muže te mi prosim Vas poradit jak to muzu nejak vyřešit ? Dekuji za odpoved
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
vázne-li na půdě záznam v podobě exekuce, nemůžete s půdou nijak nakládat po dobu zatížení exekucí. Nevím jaká je výše Vašeho dluhu, ale s ohledem na osobní bankrot předpokládám, že exekutor bude sám směřovat prodej půdy k jejímu zpeněžení, aby byl dluh uhrazen alespoň poměrně, tak jak stanoví podmínky pro oddlužení (osobní bankrot) tzn., že ve Vašem případě bude záležet na počtu věřitelů a jak soud rozhodne o oddlužení, tj. zda rozhodne o zpeněžení majetkové podstaty nebo stanoví způsob oddlužení zasahující Váš majetek především do budoucna, což spočívá v tom, že pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojí z výtěžku zpeněžení zajištění a současně po dobu 5 let plní dlužník pohledávky nezajištěných věřitelů podle daného poměru. Dlužník je tedy povinen měsíčně (po dobu 5 let) splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté je dlužník oprávněn podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
30.01.2013
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu, zda může 14,5 leté dítě zůstat samo přes noc ve svém bydlišti, kde jsou mu poskytnuta veškerá zabezpečení jeho potřeb. Jedná se o situace, kdy se nechce účastnit rodinných návštěv a chce zůstat v prostředí svého domova. Jedná se o bezproblémové dítě navštěvující ZŠ.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Za nezletilé dítě odpovídají samozřejmě v plné míře jeho zákonní zástupci, tedy rodiče. Jsou jednak odpovědni za jeho výchovu, ale i za případné porušení práv, kterých by se dítě v tomto věku dopustilo, přičemž jsou zejména povinni vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. 14, 5 leté dítě už není zase tak malé, aby nebylo schopno posoudit následky svého jednání nebo chování a pokud je jak tvrdíte bezproblémové a řádně zabezpečeno, neměl by být zase takový problém nechat ho občas bez dohledu byť i přes noc, nicméně je třeba si jako rodič, tedy osoba odpovědná za své dítě uvědomit, že kdyby se s dítětem cokoliv stalo nebo by dítě něco provedlo, nese veškerou zodpovědnost právě rodič. Proto bych být Vámi naznala zda je Vaše dítě schopno samo se o sebe bez problému postarat (což dle mého názoru dítě v tomto věku je) a můžete se spolehnout, že ve Vaší přítomnosti nic neprovede nebo, že se mu nemůže nic stát. Potom dle mého názoru vůbec nic nebrání tomu, aby zůstalo občas samo doma přes noc, pokud to však nebude stálé a časté.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
23.01.2013
Dotaz: Dobrý den,já svůj dotaz zjednoduším,ne vlastní vinnou jsem nemohla pracovat,těžká agorafobie a z toho těžká deprese,první lékař neuznal nutnost ID,nový lékař-okamžitě částečný ID,že nemám placené sociální pojištění a odpracovaných jen 16let tak chápu,že nedostávám důchod,ale zdravotní pojištění je placeno po celou dobu a když jsem byla na VZP,abych dostala jedinou výhodu a to tu,že stát platí zdravotní pojištění za ID,byla jsem odmítnutá tím,že jsem neplatila sociální pojištění.Můj dotaz je zda mám právo,aby za mě platil stát zdravotní pojištění,děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Stát platí zdravotní pojištění za starobní důchodce, invalidní důchodce, částečně invalidní důchodce a poživatele vdovského a sirotčího důchodu. Pojištění je placeno od doby přiznání důchodu až do doby, kdy je důchod odejmut (např. v případě, že poživatel předčasného důchodu začne znovu pracovat). Více informací Vám však může poskytnout Vaše zdravotní pojišťovna popřípadě správa sociálního zabezpečení.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
23.01.2013
Dotaz: Dobrý den, minulý týden jsem psala dotaz ohledně daru baráku (já i má teta jsme dostaly barák napůl - rovným dílem). V katastru nemovitostí máme zapsáno totéž - každá polovinu. Já ale potřebuji vědět na koho se obrátit (právník, notář ...?), když chci mít naše rozdělení zapsané ve smlouvě, jelikož patro a 1.poschodí můžeme nahlásit na Katastru nemovitostí, ale sklep máme rozdělený na místnosti a toto bych potřebovala mít také někde zapsané (kvůli nárokování do budoucnosti). A v případě, že teta zemře a barák přepíše na kohokoliv - tak nevím, zda bude zápis v Katastru platit stále a pokud se s novým vlastníkem nepohodnu (již dnes jsou vztahy napjaté) tak jakou budu mít do budoucna ochranu ?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud tedy potřebujete smlouvu nějak změnit nebo doplnit, je možno s problémem jít jak za advokátem, tak za notářem. Je třeba podrobně sdělit jaké úpravy si přejete ve smlouvě provést a co vše potřebujete ošetřit a advokát či notář Vám už poradí. K případnému dodatku smlouvy však bude potřeba součinnosti všech stran původní smlouvy.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
23.01.2013
Dotaz: Dobrý den přeji, chtěla bych Vás poprosit a poradit ohledně postupu ve věci: Manžel v roce 2010 požádal u nebankovního poskytovatele finančních služeb o půjčku cca 500 000 kč. Jako spoludlůžníka(ručitele) uvedl mě, ale smlouvu kde měl být můj osobní podpis, podepsal on bez mého vědomí, což jsem tehdy nevěděla. Půjčku splácel zhruba 2 roky. Dnes, v době kdy už jsme rozvedeni, ale stále bydlíme pod jednou střechou podal na sebe osobní bankrot, oddlužení. Nastala nepříjemná věc a to taková, že mě jako spoludlužníkovi přišlo upozornění, že do konce měsíce března musím uhradit dlužnou částku 450 000 kč. Ač v době, kdy jsme byli ještě manželé a bydleli společně v jednom bytě a tenhle podvod na mě udělal, měl trvalé bydliště psané jinde. A právě na té adrese jiného trvalého bydliště byla smlouva i odepsána, což považuji za jeho velkou chybu v následném sporu o zaplacení dlužné částky. S poskytovatelem dané půjčky jsem se telefonicky spojila a po konzultaci zmiňovaného problému, mě bylo doporučeno, abych napsala čestné prohlášení a dopis jim poslala. Chtěla bych Vás poprosit, jaké další kroky učinit, abych nemusela dlužnou částku platit já, a aby podvod, který na mě udělal, byl odhalen.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Institut ručení neboli ručitelského závazku vzniká dohodou účastníků a to tak, že ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Pokud bylo takové prohlášení učiněno bez Vašeho vědomí, nelze takový úkon považovat za platný a to z důvodu nedostatku vážnosti, svobody, určitosti a srozumitelnosti takového úkonu a rovněž z důvodu, že takovým úkonem byla druhá strana uvedena v omyl, pokud měla za to, že jedná s Vámi. Určitě zmiňovaný dopis s čestným prohlášením a svým podpisovým vzorem, úředně ověřeným pošlete, jelikož předpokládám, že s doložením Vašeho pravého podpisu bude zřejmé,že jste smlouvu nepodepsala, potom takový úkon nemůže být považován za platný a tudíž smlouva nemohla vzniknout. Ve Vašem případě se můžete obrátit na Policii s podáním trestního oznámení pro podvod. V případě, že by věřitel dále po Vás dluh vymáhal, bylo by možno podat k soudu žalobu na neplatnost právního úkonu (tedy smlouvy, ze které závazek vyplývá).
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
16.01.2013
Dotaz: Dobrý den,
v př. podezření z týrání psů chovaných za účelem jejich dalšího neleg. prodeje jsem byl verbálně a fyzicky(zranění) napaden 3 osobami. Při obraně jsem využil ust. § 29 z.č. 40/2009 Sb., tr. zákon("TZ"). Oznámeno na Policii ČR, stejně tak i min. jednou z osob. Následně postoupeno na MěÚ k projednání. Správní orgán("SO") mi sdělil, že věc bude projednávat jako spáchání přestupku dle ust. § 49/1,c) z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích("ZoPř"), kdy i mě označil za pachatele.(??)
Policie ČR mé oznámení a oznámení osob vedla jako dvě rozdílná oznámení. Ve věci existuje vysoké % důkazní nouze na straně osob, a to z důvodu jejich příbuz. poměru, ale i na mé straně(byl jsem sám). SO dále uvedl možnost odložení oznámení pro nedostatek důkazů u všech účastníků. Je tento způsob vedení řízení reálný a právně korektní a ošetřený? V př. odložení jsem jako poškozený, ale i pachatel, povinnen uhradit poplatek za projednání? Po osobách požaduji úhradu Kč 90,-(reg. polatek za ošetření).
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Policejní orgán může rozhodnout o postoupení věci jinému orgánu, pokud nazná, že výsledky řízení ukazují, že se nejedná o trestný čin, ale jde o skutek,který by mohl být jiným orgánem posouzen jako přestupek, jiný správní delikt nebo kárné provinění.
Přestupek,který uvádíte definuje zákon o přestupcích jako Přestupek proti občanskému soužití, kterého se dopustí ten, kdo
a)jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,
b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,……………………………………..
i pokud jste jednal v nutné obraně jak uvádíte, nemůže být tato obrana zjevně nepřiměřená předmětu útoku, což je nejspíš důvod postupu spr. orgánu z jakého Vás orgán označil také jako podezřelého. Správní orgán může projednání odložit z mnoha zákonných důvodů viz.ust.§ 66 odst.1-3 zákona o přestupcích, jedním z nich je rovněž, jestliže do šedesáti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě. Dle tohoto zákona správní orgán rovněž občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou, kterou stanoví ministerstvo vnitra České republiky v dohodě s ministerstvem financí České republiky zvláštním právním předpisem.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
16.01.2013
Dotaz: Dobrý den, potřebovala bych poradit, na koho se obrátit:
Dostala jsem darem spolu s tetou barák. Ve smlouvě je uvedeno - každá polovinu rovným dílem. Na rozdělení baráku jsme se dohodly, ale chtěla bych to mít někde zapsané (nová smlouva)? Místo ní zde bydlí její syn s přítelkyní, s kterýma nemáme zrovna růžové vztahy. Nerada bych do budoucna řešila problém s tím, že by někdo přišel a chtěl barák rozdělit jinak! (máme společný vchod, patro patří bratranci, 1.patro s půdou mě, sklep máme rozdělený po místnostech, el.a plyn bude taky samostatný).
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Veškeré nemovitosti v ČR podléhají evidenci v příslušném Katastru nemovitosti. Do něj se rovněž zapisují všechny změny související s danou nemovitostí a to zejména změny vlastnického práva k dané nemovitosti. Samotnou darovací smlouvou k domu na Vás zatím žádné vlastnické právo nepřešlo, to přechází až samotným vkladem tohoto práva do Katastru nemovitostí, kde budete uvedeni jako podíloví spoluvlastníci. Proto pokud jste tak doposud neučinily je třeba, aby jste jako oprávněné podaly návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitosti, u kterého je nemovitost evidována a k němu přiložit příslušnou darovací smlouvu jako důkaz o převodu vlastnictví na Vás a Vaši tetu. Poté budete vlastníky Vy dvě a příslušné změny mohou být provedeny pouze s Vašim přičiněním. Návrh je třeba podat na předepsaném formuláři, který najdete na stránkách Katastru.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
19.12.2012
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jak dlouho mám čekat na odpověď soudu, když jsem podávala odvolání na poplatek nákladů na insolvenčního řízení. A kdybych mohla začít splácet svoje závazky ? Jak to dlouho trvá vyjádření soudu ? Předem moc děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
soud nemá bohužel zákonem stanovené žádné lhůty, dokdy musí konkrétní řízení projednat. I když Občanský soudní řád stanoví, že by se měl soud snažit věc projednat a ve věci rozhodnout nejlépe již při prvním jednání, zatím se takto děje velice zřídka. Děje se tak bohužel v důsledku velkého množství soudních sporů v poměru k počtu soudců v návaznosti na složitost soudních sporů. Záleží na rychlosti soudce, kterému se dostala věc na stůl. Může to být otázka měsíce nebo dvou, ale v případě odvolacího řízení i půl roku nebo rok. U otázky nákladů řízení by však nemělo projednání odvolání trvat moc dlouho, jelikož pro rozhodnutí o nákladech řízení nepotřebuje soud provádět rozsáhlé dokazování k tomu, aby ve věci rozhodl., takže rozhodnutí můžete obdržet řádově do měsíce. Závazky (nebo-li to co Vám je soudem uloženo) musíte začít plnit ve lhůtě stanovené finálním rozhodnutím soudu,která běží od nabytí právní moci takového rozhodnutí, takže v případě, že bude například v odvolacím napadené rozhodnutí potvrzeno, stává se pravomocným a následně vykonatelných.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
19.12.2012
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je možné zrušení osvojení dnes již zletilé osoby, která má v rodném listu stále uvedeného původního otce (tzn. chápu to jako osvojení zrušitelné). Jak mám postupovat ohledně "zrušení osvojení" jako osvojitel, a co je ktomuto úkonu potřeba - jaké důvody? Děkuji předem za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
návrh na zrušení osvojení může podat pouze osvojitel nebo zletilý osvojenec a to z důležitých důvodů, za důležitý důvod lze považovat např. trestnou činnost osvojitele či osvojence, vážný zdravotní stav apod. V tomto případě pak dochází k obnovení původních rodinných vazeb osvojence a jeho biologických rodičů. Takovéto dítě může být samozřejmě opětovně osvojeno. Zrušením osvojení tedy vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou. Osvojenec nabývá opět svého dřívějšího příjmení. Proto, aby došlo ke zrušení osvojení je třeba podat soudu návrh osvojitele na zrušení osvojení zletilého, ve které je třeba soudu vylíčit skutečnosti, na základě kterých k osvojení došlo a rovněž důvody, pro které navrhujete osvojení zrušit (viz.výše).
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
19.12.2012
Dotaz: dobrý den, mám dotaz:bude mi vyplaceno z penzijního fondu jednorázová invalidní penza,chtěl bych vědět zda se na to vztahuje daň z přijmu děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
ukončení penzijního připojištění je možné třemi způsoby. Řádně, po splnění podmínek na výplatu, což je výplatou penze nebo jednorázovým vyrovnáním. Nebo předčasně formou odbytného. Daňové zatížení je u každé z těchto variant rozdílné. V Případě jednorázového vyrovnání se daní příspěvek zaměstnavatele, ale jen 15 %. Stejnou daň odvedeme ze všech výnosů. Vlastní příspěvek a příspěvek státu dostáváme v plné výši. Alternativou k jednorázovému vyrovnání je výplata penze. Zde jsou všechny příspěvky osvobozeny od daně a ze všech výnosů je odváděna daň 15 %.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
19.12.2012
Dotaz: Dobrý den,můj dotaz se týká insolvenčního správce.Manžel 2 roky splácel poctivě a pravidelně,samozřejmě mým přičiněním
nsolvenci,Ted v listopadu byla splacena,ale již měl platit jen menší částku.Mzdová účtárna udělala chybu a strhla mu opět celou částku.Jedná se o 3400 Kč.Když jsme se s manželem ptali kdy dostaneme přeplatek zpatky tak nám bylo v kanceláři řečeno několik již verzí,Zavolala jsem tam já jako manželka a bylo mě sděleno proč to zajímá mě.Nato volal insolvenční správce mému manželovi a docela ostře se na něho osopil cituji- Proč se vaše manželka chová jako kráva!
A že si musíme napsat žádost,aby nám byly peníze vráceny po 30 dnech co proběhlo soudní jednání o ukončení.Ten proběhl asi před týdnem.
Nelíbí se mě jednání insol.správce,chtěla bych se bránit,ale nevím jak a kde.A také jestli jedná správně s vrácením přeplatku.
Předem děkuji za Vaši odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jednání nebo spíše chování insolvenčního správce určitě není úplně v pořádku. Jestliže z jeho strany došlo k chybě v přijetí výše platby dlužné částky, měl by tuto chybu bezodkladně napravit a přeplatek na dlužné částce Vám vrátit. Zákon bohužel tuto problematiku nijak blíže neupravuje,proto neznám podmínky a pravidla pro vrácení takového přeplatku. Určitě si však o jeho vrácení zažádejte písemně, v případě, že by se chtěl správce povinnosti vrátit Vám poplatek nějak vyhnout budete mít doklad o tom, že jste o vrácení přeplatku žádali. V ostatním má té možnost podat proti správci a jeho nemístnému chování případnou stížnost k příslušné profesní organizaci, jíž je členem jak např.k České advokátní komoře.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
12.12.2012
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je možné podat žádost o zproštění platby za advokáta ex offo po prohraném soudním sporu. Jde o to, že na začátku soudního sporu žalovaná neměla finanční prostředky na svého advokáta, kterého musela v onom sporu mít, proto z finančních důvodů žádala o přidělení advokáta ex offo. Ten jí byl následně přidělen. Posléze po prohraném sporu jí byla soudem doručena obsílka, kde jí bylo sděleno, že musí soudu zaplatit za výlohy onoho advokáta. Jenže žalovaná je v tíživé životní situaci a z jejího platu jí zůstává jen životní minimum, proto ostatně žádala i o přidělení onoho advokáta, na nějž neměla prostředky. V současné době jí i nadále zůstává jen životní minimum, tudíž ani nemá z čeho platit i případné splátky dané částky. Proto jsem se Vás chtěla zeptat, zda jde žádat soud o zproštění, popř. o jinou možnost. V dopise stálo, že může podat stížnost proti tomuto rozhodnutí, a to do tří dnů, tudíž je ten dotaz velmi aktuální.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Ex offo je výraz označující, že obhájce byl obviněnému ustanoven soudem z úřední povinnosti (ex officio) v případech nutné obhajoby. Obviněný má v zásadě možnost obhájce si zvolit, a pokud to do určité doby neudělá je mu soudem ustanoven. I po tomto ustanovení je však možné zvolit si obhájce na plnou moc a v takovém případě obhájce ex offo s obhajobou končí.
Mnoho lidí se mylně domnívá, že obhajoba ex offo je zadarmo a že když si obhájce nezvolí, tak ho nebudou muset platit. Obecně ex offo funguje tak, že náklady obhajoby platí stát. Nicméně, pokud je obviněný uznán vinný, je mu následně zaslána soudem výzva k zaplacení nákladů trestního řízení, mezi které náleží jednak náklady na soudní řízení, znalecké posudky, tak náklady na obhajobu. Tím, že si obviněný obhájce nezvolí, tak neušetří nic. To by platilo pouze v případě, když by byl soudem zproštěn obžaloby a nebyl by uznán vinným. Můžete tedy zkusit soud požádat o osvobození od těchto nákladů, přičemž bude třeba poté na výzvu soudu doložit své majetkové poměry, na základě kterých soud nazná zda splňuje předpoklady pro osvobození od těchto nákladů či nikoliv.
S pozdravem Mgr.Michaela Buchtelová
10.12.2012
Dotaz: Dobrý den prosím o radu jak postupovat máme souseda,který má garáž a protože máme dům v ulici kde jsou stěny domů společné stará zástavba tak já mám s tou to garáží společnou ložnici.Soused opravuje auta převážně v noci,obec nemá na řešení prý pravomoc a volat polici je mi divné,protože mám strach,že budu platit výjezd a nemůžu nijak dokázat co se děje.Protože je to asi 3 až 4 krát do týdne a to se v deset večer doveze auto do garáže a zavře se pak já slyším nářadí a hovor,když je hotovo tak se vyjede,odjede a asi tak do hodiny dovezou další.A tak to jde do tří do rána někdy se i nosí z garáže různé věci.Domluva není možná to je ještě horší,děkuji za vyřízení mého dotazu
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Občanský zákoník problematiku sousedských vztahů upravuje pouze v jednom ze svých ustanovení (§ 127), ve kterém tedy určitým způsobem reguluje sousedské vztahy jako omezení vlastnického práva. Podle zmíněného ustanovení se vlastník věci (movité, nemovité – tedy i bytu, samozřejmě se nemusí jednat vždy jen o vlastníka věci, ale toto se vztahuje např. i na nájemce, uživatele apod.) musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Občanský zákoník dále obsahuje demonstrativní výčet případů, které nesmí obtěžovat nebo ohrožovat sousedy. Mezi nimi je i povinnost vlastníka neobtěžovat své sousedy nad míru přiměřenou poměrům hlukem. Je třeba ještě připomenout, že noční klid je mezi 22:00 hodinou večerní a 6:00 hodinou ranní. Po tuto dobu se předpokládá utišení veškerých domácích spotřebičů, zastavení práce na vedlejší stavbě a klid pro spánek. Přesné časové vymezení doby nočního klidu nalezneme v § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Jako postižený soused se tedy můžete v tomto případě dovolat právní ochrany dvojím způsobem. Buď se obrátit na příslušný orgán státní správy odpovědný za ochranu zdraví, aby situaci posoudil a předběžně zákaz zásahu do práv souseda zakázal nebo se obrátit přímo na soud s žalobou, aby se soused určitého jednání zdržel. Další případná možnost obrany, jíž nespadá do pravomoci postiženého souseda, ale může jí využít vlastník domu, ve kterém „hluční a pořádek narušující“ sousedé bydlí.
Ve vašem případě bych se rovněž nebránila zavolaní Policie, aby přinejmenším dotyčného upozornila, že podobné práce má provádět přes den. Zároveň se dle toho co popisujete obávám, zda nedochází k nějaké nelegální činnosti.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
05.12.2012
Dotaz: Dobrý den. Bydlím v "Domově pro seniory". Je zde volně přístupný Internet pro klienty na chodbě, není připojen samostatně ale přes PC v kanceláři. Mám podezření že zaměstnanci sledují co klienti na Internetu vyhledávají a kontrolují jejich e-maily. Jak se tomu bránit ? Musí "Domov" zajistit samostatné připojení pro klienty ? Děkuji Vám.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Mám za to, že „DOMOV“ není nijak povinen zajistit každému samostatné připojení k internetu, ovšem pokud využíváte hromadně PC, které je umístěno v kanceláři a zároveň k němu mají přístup všichni zaměstnanci, je třeba, aby v tomto případě byly zajištěny veškerá práva týkající se ochrany osobnosti. Občanský zákoník stanoví, že fyzická osoba má právo ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Pokud by tedy došlo k jakémukoliv zásahu do těchto osobnostních práv (v podobě, kterou uvádíte, např. některý ze zaměstnanců nahlíží do Vaši soukromé emailové pošty……atd.),máte právo domáhat se, aby od takového neoprávněného zásahu bylo upuštěno a aby byly odstraněny následky těchto zásahů a rovněž na přiměřené zadostiučinění. Měl by jste si ovšem být jistý , že k takových zásahům opravdu dochází.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
05.12.2012
Dotaz: Má (střední) škola právo informovat rodiče zletilého studenta (např. o chování či prospěchu) bez jeho předchozího souhlasu?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
úpravu práv a povinností žáků, studentů a jejich zákonných zástupců jakož i zletilých studentů upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v jeho ustanovení § 21, kde stanoví následující:
(1) Žáci a studenti mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
(2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.
(3) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.
S pozdravem Mgr.Michaela Buchtelová
05.12.2012
Dotaz: Dobrý den, může v této republice pracovat člověk, který se živí jako právník, má titul Mgr a Ph.D., ale není v ČAK? Tento právník zastupuje mého dlužníka, ale nikde jsem ho v databázi advokátů nenašel. Děkuji za vysvětlení
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
„Právník“ a „advokát“ nejsou jedno a totéž. Právníkem se stane ten, kdo úspěšné dokončí 5ti leté studium právnické fakulty (na kterékoliv univerzitě v ČR) a získá tak magisterský titul (Mgr.), přičemž jako právník může být zaměstnancem ve státní sféře nebo soukromé (firemní právník) v případě, že tedy vystupuje při soudních sporech za tyto své zaměstnavatele jako obecný zmocněnec, může zastupovat dle plné moci např. obchodní společnost, kde je zaměstnán jako právník nebo např. zdravotní pojišťovnu……atd., jako právník však není zapsán v seznamu advokátu u České advokátní komory.
Advokátem je potom osoba, která má rovněž dokončené právní vzdělání se získaným magisterským titulem, ale mimo to musí ještě absolvovat tříletou praxi u advokáta a složit advokátní zkoušky. Po splnění těchto předpokladů se stává advokátem a zapisuje se do seznamu advokátů vedených Českou advokátní komorou. Advokát je potom jako jediný oprávněn poskytovat veškeré právní služby za úplatu. (tzn. vystupovat jako osoba samostatně výdělečně činná a účtovat si za svoje služby úplatu) stejně tak jako zastupovat fyzické či právnické osoby v uplatňování jejich práv. Proto ano, osoba která není zapsána v ČAK jako advokát, ale má právní vzdělání, může zastupovat Vašeho dlužníka ve sporném řízení, pokud má od dlužníka udělenou plnou moc k zastupování, ale v případě úspěšnosti v soudním řízení, nemůže dlužník žádat spolu s náklady soudního řízení náklady zastoupení touto osobou.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.12.2012
Dotaz: Dovoluji se na vás obrátit s následujícím dotazem. Před cca 50 lety můj dědeček koupil od souseda pozemky. Po celoud obu je naše rodina užívá, stará se na ně, máme na nich vysázeno mnoho cca 40 let starých stromů. Před pár měsíci jsme zjsitili, že na katastrálním úřadu je zapsán soused. Situaci jsme řešili, bohužel se nedohledaly žádné doklady. Nyní přišel mamince která pozemky apoužívá - má ihned vedle dům (ten je na našem, ale velmi malém pozemky) dopis od souseda, že pozemky prodal, at do měsíce vše vystěhujeme. Lze s touto situací něco dělat? Lze něco dělat, že po celou dobu, kdy naše rodiny v době bydlely, cca 50 let, pozemky užívaly, aniž by někdo donedávna tušil, že nejsou naše, máme zde vysázené cca 40 let staré stromy, nebyla nám učiněna žádná oficiální nabídka na odkoupení, přestože jsme pozemek cca těch 50 let v dobré víře užívali?
Velmi se omlouvám, že vás obtěžuji, ale zkouším rady ze všech stran.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V době kdy Váš dědeček pozemky koupil nejspíš nedošlo k úplnému převodu vlastnického práva na dědečka, ke kterému dojde až zápisem do příslušného Katastru nemovitostí. Jestliže došlo ke koupi dle kupní smlouvy, na základě uzavření samotné smlouvy k převodu vlastnictví v případě nemovitosti nedojde, je třeba vždy podat příslušný návrh na zápis takové změny do Katastru, k čemuž nejspíš v té době nedošlo. Pokud jste doposud (byť takovou dlouhou dobu) užívali pozemky, jejichž vlastníkem byl a je někdo jiný, potom jste je užívali neoprávněně, tedy bez právního důvodu. Takovým důvodem by mohlo být např. zřízené věcného břemene nebo nájemní smlouva (na užívání pozemku). Vlastník pozemku má právo nakládat s ním aniž by Vás o tom musel nějak uvědomovat, jelikož nejste ani spoluvlastníky pozemku, nemusí Vám jej ani nabízet přednostně ke koupi. Chápu, že pokud jste se sousedem doposud nějak vycházeli, očekávali jste z jeho strany nějakou komunikaci, nicméně se obávám, že Vám není jiná možnost než sousedovi v jeho požadavcích vyhovět. Je však také možnost zřídit aktuálně např. věcné břemeno nebo se domluvit s novým vlastníkem na nějakém způsobu užívání.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.12.2012
Dotaz: Dotaz:
s manželem jsme synovi založili stavební spoření, kde je nyní cca 300 tis. Kč. Syn bude mít 18 let v dubnu 2013. Syn zjistil, že existuje stavební spoření na jeho jméno a tyto peníze chce v 18-ti letech vybrat. Syn kouří marihuanu, možná bere i jiné drogy, nechodí do školy, vulgárně nás slovně napadá. Nikdy nechodil na žádné brigády, žádné peníze nezdědil, neměl žádný příjem. Je možnost, abychom peníze ze stavebního spoření dostali my rodiče? Jak máme postupovat ? Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V okamžiku dovršení 18.roku věku se syn stává plně zletilým a tím rovněž nabývá způsobilosti k právním úkonům. I když jste stavení spoření zřizovali synovi jako nezletilému, tak jakmile dosáhne plnoletosti je oprávněn nakládat se smlouvou sám, jako rodiče už tedy bohužel nemůžete ovlivnit, zda si peníze vybere nebo nevybere, i když jste v minulosti smlouvu uzavírali a spořili synovi ze svých prostředků. Pro ošetření Vašeho dalšího majetku, však můžete syna vydědit pro vedení trvale nezřízeného života.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
28.11.2012
Dotaz: Dobrý den, žádám o radu v situaci: nakupuji v drogerii s dítětem v golf.holých,to je neklidné, tak šáhnu do příruční tašky,kterou mám přes rameno a podámmu sáček s tyčinkami(aby vydrželo,než nakoupím), jdu k pokladně a po zaplacení přistoupí ostraha(nevím tedy přesně znění, které bylo na legitimaci) s tím, jestli můžu jít do skladových prostor prodejny.Tam mi zdělila,že jsem byla viděna,jak si strkám"něco" do tašky. Tak jsem sama vyprázdnila obsah příruč. tašky, tam nic nenašla, tak mě ještě žádala ať vyprázdním kapsy u bundy, tam pouze klíče , paní to nevzdávala a požádala ještě o kapsy u kalhot- což jsem také udělala, ale už mi to přišlo absurdní,kdyžmi paní hned v začátku zělila, že dávám do tašky. Nic jsem nevzala a tohlemi přišlo až urážlivé. Ráda bych věděla- jaké práva mám já- jako zákazník, zda nemá být u této osobní prohlídky i třetí osoba, nebo policie ČR, zda se dá tohle šacování odmítnout, co vše má tento pracovník ostrahy vkompetenci vůči zákazníkovi. Děkuji za odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Osobní prohlídku je oprávněna provádět, v zásadě a pouze Policie ČR, která koná z titulu zákona, kdy prohlídku smí provádět pouze osoba stejného pohlaví.
V případě přistižení při krádeži v prodejně, nikoli v případě že ostraha bude chtít jen ukázat co nesete v tašce, mají právo pracovníci ostrahy osobu podezřelou zde pouze a jen zadržet a zavolat policii. Z pohledu práva je pojem osobní prohlídka přesně vymezen v §§ 82, 83b trestního řádu, kdy z těchto předpisů vyplývá, že kromě policie nemá nikdo jiný právo Vás prohledávat. Postup ostrahy byl zcela jistě neoprávněný a jestliže pokračovala v prohlídce i po tom, co zjistila, že jste nic nevzala jedná se o postup přinejmenším urážlivý. Záležitost bych určitě řešila s vedením prodejny a příslušnými odpovědnými osobami a žádala minimálně omluvu za urážku nebo jinou případnou kompenzaci.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
28.11.2012
Dotaz: Manžel je 4 měsíc hlášený na pracovním úřadě. Jedná se o podporu v nezaměstanosti. První měsíc dostal část (za půl měsíce), druhý měsíc nedostal celou podporu a třetí a čtvrtý měsíc nedostal
vůbec nic. Já jsem na mateřské dovolené a už nevíme z čeho vyžít. Na sociální dávky prý nemáme nárok. Prý mám dost vysokou mateřskou (11 500) - bohužel jen do konce roku. Úřad práce se stále odvolává na to, že tam mají nějaké problémy. Máme nějaké dovolání jak peníze získat? Předem mockrát děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V okamžiku kdy člověk přijde o zaměstnání má nárok na jistou finanční pomoc. Má tedy právo dostávat nutné prostředky pro placení svých závazků a životních potřeb, po dobu hledání nového zaměstnání. Částka podpory je odvozena od jeho předchozích příjmů a časově omezena podle jeho věku. Je třeba také splnit jisté zákonné podmínky, které jsou k vyplacení dávek nutné. Nárok dostávat dávky v nezaměstnanosti není podle české legislativy automatický. Na dávky v nezaměstnanosti tak nemají nárok lidé, kteří předtím nepracovali a občané, kteří pracovali pouze na dohodu o provedení práce.
Výše dávky v nezaměstnanosti se odvíjí od předešlého platu. Délka vyplácení dávek zase od věku. Je to kvůli tomu, že je obecně známé, že starší uchazeči o práci si hledají místo mnohem hůře, než jejich mladší konkurenti. Člověk, kterému je tedy více než 55 let, má nárok na vyplácení dávek 11 měsíců. Občan ve věku mezi 50 a 55 lety po dobu 8 měsíců a zbytek populace pouze měsíců 5. Každý z nich dostane první dva měsíce 65 % svého průměrného měsíčního čistého příjmu. Další dva měsíce už pouze 50 %. Zbytek období na podpoře v nezaměstnanosti dostane nezaměstnaný jen 45%. Lidé s vysoce nadstandardními příjmy, však na závratné částky dávek nedosáhnou. Státem je totiž stanovená maximální možná hranice na 13 528 Kč. Výjimka je však stanovena pro účastníky rekvalifikačních kurzů. Ti mají nárok na dávky ve výši 60%, omezené hranicí až 15 161 Kč.
Ve Vašem případě bude třeba vytrvat jaké stanovisko ÚP zaujme a jak bude ve Vašem případě postupovat, dle mého názoru máte po skončení mateřské nárok zažádat o sociálními dávky.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
26.11.2012
Dotaz: Postavili jsme si RD v nové obytné zóně, nyní nám přišlo vyrozumění, že bude zahájeno stavební řízení týkající se umístění mateřské školy na sousedním pozemku. Se stavbou nesouhlasíme, na dotyčný pozemek nám vede okno z obytné místnosti a obáváme se hluku. Existuje nějaká možnost se bránit? Nepodařilo se nám najít vyhlášku určující umístění MŠ v obytné zóně, je to tedy vždy na úpravě v konkrétním územním plánu? Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle stavebního zákona lze umísťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví.li zákon jinak, takové rozhodnutí (souhlas) vydává stavební úřad. V momentě zahájení stavebního řízení tuto skutečnost oznámí stavební úřad účastníkům řízení, kteří jsou mu známi a dotčeným orgánům a to nejméně 10 dní před ústním jednáním, které zároveň spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Dále bych jen uvedla, že dle stavebního řádu se za účastníky řízení považují stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, společenství vlastníku jednotek podle zvláštního právního předpisu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
26.11.2012
Dotaz: ČEZ chce do přípojené elektroskříně v mém oplocení napojit i souseda. Já si toto nepřeji. Může to i přes můj nesouhlas udělat? Ve věcném břemeni se hovoří, že bylo zřízeno k dotčené nemovitosti, a také že
strana povinná musí strpět právo strany oprávněné z věc. bř. aby zřizovala a provozovala zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti. Nabývám dojmu, že se jedná ale stále o zřizování a
provozování jen pro můj pozemek. Nikoli i sousední. Můžete mi tento fakt potvrdit či vyvrátit? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
detaily smlouvy o zřízení věcného břemene o které mluvíte neznám, tudíž nejsem schopna s jistou vyvrátit či potvrdit Vaše tvrzení, nicméně pokud jste Vy tím oprávněným z věcného břemene, potom se má věc tak jak uvádíte Vy. Pokud byste byl Vy stranou povinnou, byl byste naopak povinen připojení strpět.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
26.11.2012
Dotaz: Jak má vypadat čestné prohlášení o příjmu.Mám jej napsat vlastní rukou a nevím jak začít,co napsat a jak
skončit.Jelikož jsem na internetu toto prohlášení nenašla,dovoluji si touto cestou kontaktovat Vás.Prosím poraďte jak na to ,nejlepší pro mě by byl napsaný vzor,abych jej pouze opsala.Opravdu jej moc potřebuji. Předem Vám moc děkuji za pomoc.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nevím pro jaký účel potřebujete, nicméně takové prohlášení by tedy mohlo vypadat následovně: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PŘÍJMECH
Já, níže podepsaný/á
jméno a příjmení, rodné číslo, trvale bytem……….

prohlašuji, že mám pravidelný měsíční zdroj příjmů ze zaměstnání/podnikání/důchodu/ brigády /jiný
a mám průměrný čistý pravidelný měsíční příjem ve výši: _________________________ Kč.

Dále prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a důsledků uvedených nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že takové jednání může být klasifikováno jako trestný čin.

V…………. dne
Vlastnoruční podpis
Dle mého názoru, jelikož se jedná o čestné prohlášení, nebude na škodu, když necháte podpis úředně ověřit.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
26.11.2012
Dotaz: Jsem 2 roky rozvedená s exmanželem máme 1/5 podílu na baráku,kde bydlí i moji rodiče.Nedávno se sepsala smlouva,kterou jsme všichni podepsali bohužel po 14 dnech nám přišlo z katastru,že je neplatná.Exmanžel,ale dostal svůj podíl a nyní nechce novou smlouvu podepsat,takže je stále vlastníkem té 1/5,dá se s tím něco dělat,abychom nepřišli o další peníze?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
v současnosti jste všichni, kdo máte na nemovitosti nějaký podíl tzv. podílovými spoluvlastníky. Pokud tedy exmanžel není ochoten svůj podíl přepsat formou např. kupní nebo darovací smlouvy na někoho z ostatních spoluvlastníku (nebo i na třetí osobu), lze pouze podat k soudu návrh na zrušení podílového spoluvlastnictví. V takovém návrhu je třeba uvést jakým způsobem si navrhovatel představuje nemovitost rozdělit. Možnými způsoby jsou dle zákona přikázání nemovitosti jednomu ze spoluvlastníků za přiměřenou náhradu, přičemž soud přihlédne k tomu, aby věc mohla být účelně využita. Pokud by však nemovitost nikdo ze spoluvlastníků nechtěl, lze nařídit její prodej a výtěžek rozdělit mezi všechny spoluvlastníky. Ve Vašem případě bude nejspíš nejrozumnější rozdělní podílů exmanžela mezi Vás jako ostatní spoluvlastníky, s tím, že byste jej společně vyplatili nebo by se nemovitost přikázala jen jednomu z vás a ostatní by byli dle podílů vyplaceni.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
21.11.2012
Dotaz: Synovi ,kterému je 15 let byli přiznány mimořádné výhody III stupně tedy průkaz ZTP/P je sině nedoslíchaví. Při jiízdě v autobusu MHD ale neměl ještě sKartu protože za tři týdny nebyl Úřad práce schopen sKartu vystavit ale má rozhodnutí ,že karta je ve výrobě. Při kontrole revizorem tento doklad revizor neuznal. Byla mu udělena pokuta 500,-Kč tu ale syn na místě nezaplatil protože takový obnos u sebe nenosí. Revizor na něj zavolal Městskou policii ani tu nezajímalo ,že syn je postižený a trvali na zaplacení pokuty po delších dohadech syna propustili s tím ,že musí pokutu do tří dnů uhradit janak dostane penále za nezaplacení a od Městské policie další pokutu ve výši 1.000,-Kč za porušení přepravního řádu MHD. Pátm se jak byl postup správný ? Jak se může osoba ,která není plnoletá vůbec hájit proti postupu revizora následně Městské policie ? Vždyť my zato nemůžeme ,že nám Úřad práce starou průkazku odebral a novou nám ještě nebyl schopen vystavit. Moc děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
mám za to, že postup jak revizora, tak policie nebyl úplně namístě. Rovněž není správné, aby měl syn postih za to, že se bez vlastního přičinění nemohl prokázat příslušným průkazem, proto dle mého názoru máte právo po dopravním podniku požadovat vrácení pokuty, na základě doložení průkazu ZTP, stejně tak od Policie, jelikož ze strany syna nedošlo k porušení žádných právních předpisů vztahujících se k dopravě a přepravě osob.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
21.11.2012
Dotaz: Měli jsme na našem hotelu ubytovaného hosta, který si stěžoval na nedostatek tepla na pokoji a poté, že neteče teplá voda. Ostatní hosté si na zimu nestěžovali. Teplá voda netekla asi cca 1 hodinu ráno, protože jiní klienti nechali puštěnou sprchu celou noc. Personál klientovi nevrátil peníze, protože a místě nebyl odpovědný vedoucí. Nyní se host domáhá náhrady, a poté soudem. Je provozovatel povinen poskytnout náhradu i v případě, že nedostatek vody byl způsoben bezohledným chováním jiným klientů? Je možnost nějakého postihu od ČOI? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
při ubytování každého hosta se jedná o uzavření tzv. smlouvy o ubytování, na základě které vznikají stranám odlišná práva a povinnosti než u smlouvy nájemní. Právní vztah vyplývající ze smlouvy o ubytování není chráněn jako nájemní vztah. Jedná se o smluvní vztah, ze kterého vznikne objednateli právo na poskytnutí přechodného ubytování od ubytovatele a ubytovateli vznikne právo na odpovídající odměnu.
Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno. Prostory vyhrazené k ubytování musí být předány ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Musí být dodrženy veškeré veřejnoprávní předpisy regulující technický a jiný stav prostor, aby byla zajištěna nezávadnost užívání. Pokud není povinnost dodržena nastupuje odpovědnost za vady plnění a za škodu dle obecných ustanovení občanského zákoníku. Povinností ubytovatele tedy je zajistit, aby ubytovaný mohl svá práva vykonávat bez toho, aniž by byl ve svých právech rušen. Je tedy povinností ubytovatele zasáhnout v případě, že by byl ubytovaný například rušen hlukem…….atd. Ubytovaný má na druhou stranu povinnost zdržet se takového jednání, které by bylo v rozporu s řádným užíváním. Myslím, si, že postihy ze strany ČOI se na tento problém nevztahují, nicméně jelikož si host s ubytováním zaplatil i služby s tím spojené, tj. tekoucí voda…atd. má právo na to, aby mu byly řádně poskytnuty a zajištěny.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
21.11.2012
Dotaz: Je možno u darovací smlouvy na nemovitost s věc.- břemenem užívání na doživotí uvést, že nemovitost nelze prodat za života dárce? Jaké poplatky a kolik platí dárce za vklad do katastru? Platí obdarovaný /v tomto případě dcera nějakou daň z příjmu?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
smluvně lze ošetřit téměř jakékoliv vztahy. Pokud chcete do darovací smlouvy zahrnout i takovýto druh ošetření oprávněného z věcného břemene, je to samozřejmě možné. Věcné břemeno, pokud je sjednáno na doživotí však nezaniká ani v případě, že se změní vlastník nemovitosti. Podotýkám, že darovací smlouva tedy musí být písemná. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí činí 1.000,-Kč. Pokud se jedná o darovaní mezi příbuznými v řadě přímé (rodiče-dcera) je tento příjem oproštěn od daňových poplatků.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.11.2012
Dotaz: Při rozchodu s partnerem a otcem mého dítěte jsem stavební pozemek přepsala na otce syna.Vzhledem k exekucím,které bývalý přítel má jsem po dohodě nakonec pozemek přepsala na jeho sestru.Chci aby bylo na pozemek zřízeno věcné břemeno pro 11-letého syna.Jen z důvodu kdyby se s otcem syna něco stalo a sestra pozemek chtěla prodat, aby syn z toho něco měl,jelikož po otci nic k dědictví díky jeho dluhům syn mít nebude.Proto bych nepožadovala užívání pozemku pro syna.Opravdu jde jen o prodej a další nakládání s pozemkem, aby popřípadě syn mohl rozhodnout nebo mu byl při prodeji vyplacen nějaký podíl.Plynulo by synovi nějaké riziko z věcného břemene?Např. dluhy na dani z nemovitosti atd. Na co si mám dát pozor a co vyžadovat při sepsání, aby mě bývalý přítel se sestrou nenapálili? Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
z toho co uvádíte ve Vašem dotazu, se domnívám, že jít cestou zřízení věcného břemene, není úplně ten pravý krok. Pokud chcete, aby syn jak říkáte „něco z pozemku měl“ doporučuji spíše, aby sestra otce Vašeho syna, synovi část pozemku darovala nebo celý naopak převedla na něj. V případě darování části pozemku, by se stal syn se setrou spoluvlastníkem pozemku. Jelikož co se týká institutu věcného břemene, jedná se v případě jeho zřízení o omezení vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět, něco konat, něčeho se zdržet. Věcné břemeno musí mít opakující se charakter, musí být využíváno nepřetržitě nebo vícekrát v pravidelných intervalech. Jako věcné břemeno nelze sjednat předkupní právo, nájem ani omezení nakládat s nemovitostí (např. podmínečný prodej). Věcným břemenem lze zatížit nemovitost pouze jako celek, ale předmětem práva odpovídacímu věcnému břemeni však nemusí být celá zatížená nemovitost, ale může to být i její část. Může se jednat např. o právo doživotního užívání, či právo cesty atd. Co se týká rizik, spíše se jedná o povinnosti vyplývající vlastníkovi pozemku, Vašemu synovi z toho mohou plynout maximálně přiměřené náklady (pokud jsou) na užívání nemovitosti, ale vždy spolu s vlastníkem. Na závěr je třeba uvést, že věcné břemeno vždy přechází z osoby povinného z věcného břemene na jeho právní nástupce, tato skutečnost je základním znakem instrumentu věcného břemene. Obsahově může vypadat jako věcné břemeno i tzv. osobní závazek něco strpět či činit, avšak v tomto případě se jedná pouze o závazek smluvních stran dané smlouvy, tato práva nepřecházejí na právní nástupce „povinné“ smluvní strany. Tyto osobní závazky se poměrně často vyskytují v kupních smlouvách týkajících se nemovitostí, není možné je však zaměňovat s věcnými břemeny a navrhovat vklad těchto závazků do katastru nemovitostí. Pokud má být zřízeno věcné břemeno, musí být ve smlouvě jasně uvedeno, že se jedná o věcné břemeno (doporučujeme formulaci „právo odpovídající věcnému břemeni“). Dovoluji si ještě podotknout, že v případě jakéhokoliv převodu vlastnického práva či práva z věcného břemene, které by přešlo na Vašeho syna, nyní v době jeho nezletilosti, budou povinnosti z tohoto vztahu plynoucí, přecházet na Vás jako zákonného zástupce.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.11.2012
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat - co se považuje za závažné zanedbávání rodičovské zodpovědnosti (jde o zbavení rodičovských práv).
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zákon o rodině stanoví, že zneužívá-li rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon nebo ji závažným způsobem zanedbává, soud jej rodičovské zodpovědnosti zbaví. Rodičovské zodpovědnosti soud rodiče zbaví i v případě, že se rodič dopustí úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke spáchání trestného činu své dítě mladší patnácti let použil, popřípadě se dopustil trestného činu jako spolupachatel, návodce či pomocník k trestnému činu spáchanému jeho dítětem, soud vždy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti, přičemž vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti rozhodnutím soudu nezaniká.
Zneužíváním a závažným zanedbáváním rodičovské zodpovědnosti se zpravidla rozumí ohrožování tělesného a duševního vývoje dítěte, vybízení k trestné činnosti a nemorálnímu způsobu života, ubližování na zdraví, týrání nebo pohlavní zneužívání dítěte apod. Dále k závažným zanedbáním rodičovské zodpovědnosti patří např. trvalé zanechání dítěte ve výchovném zařízení a zároveň projevený nezájem o toto dítě, soustavné neplnění zákonné vyživovací povinnosti, nemorální způsob života rodiče apod. Podmínkou pro zbavení rodičovské zodpovědnosti je, že dotyčný neplní své povinnosti, i když by je plnit mohl, proto nedostatky v péči o dítě je nutné hodnotit vždy se zřetelem ke konkrétní situaci.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
19.11.2012
Dotaz: Chtěla jsem se Vás zeptat jakým způcobem mám napsat dopis na odstraněni tvrdosti zákona. Moje dcera má nárok na sirotčí důchod po svém otci, ale do důchodu jsme se nevešly a zbývá pár dní aby vznikl nárok. Tak mi poslaly z ČSSZ že zádost zamítli tak mi poradtě jakým způspbem se mám odvolat.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zmírnění tvrdosti je právní institut, jehož účelem je vyřešit výjimečné případy, kdy aplikace právní normy vede k zvlášť tíživým důsledkům. Legislativní technika obvykle zmírnění tvrdosti uvozuje slovy „případ zvláštního zřetele hodný“. Je tak popsána situace, kdy lze připustit výjimku z obecného pravidla, pokud veřejný úřad shledá, že pro ni jsou dány důležité důvody – aplikace normy by byla pro adresáta příliš tvrdá a zákonodárce evidentně s takovým případem nepočítal. Udělení výjimky musí být vždy odůvodněno tak, aby bylo zjevné, proč tento úřad ke svému závěru o existenci zvláštních důvodů dospěl.
Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení (Provádění důchodového pojištění, Provádění nemocenského pojištění), a může pověřit správy sociálního zabezpečení (Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení), aby odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech.
Tvrdost předpisů o sociálním zabezpečení lze odstranit na základě písemné a odůvodněné žádosti občana, v jehož prospěch má být tvrdost odstraněna. V nové žádosti o odstranění tvrdosti nemohou být uplatněny stejné důvody, které již obsahovala žádost původní; při opakování těchto důvodů bude nová žádost odložena a žadatel bude o tomto vyrozuměn. Na řízení o žádosti o odstranění tvrdosti se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Rozhodnutí o žádosti o odstranění tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení jsou vyloučena ze soudního přezkumu. Pokuste se tedy novou žádost co nejpečlivěji odůvodnit a Vaše tvrzení co nejpodrobněji doložit.
S pozdravem Mgr.Michaela Buchtelová
07.11.2012
Dotaz: Žiji se synem 18let,student denního studia na SŠ. Jak se budou posuzovat naše příjmy a náklady na bydlení, pokud bude žít jinde, např. internát nebo u otce? Má na to vliv kde je hlášen k trvalému pobytu? Pro mě není možné, aby se jeho výživné počítalo do nákladu a přitom je měl pro svoji vlastní potřebu. Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nevím pro jaké účely potřebujete řešit otázku posuzování příjmů a nákladů na bydlení. Jestliže však s Vámi syn sdílí společnou domácnost a nemá žádné příjmy mimo výživné, které pobíra jako zletilý na vlastní potřebu, bude se posuzovat společný příjem všech osob, které obývají společnou domácnost ve srovnání s náklady, které Vám vznikají na domácnost a běžnou spotřebu domácnosti, tzn. Váš příjem z pracovní činnosti a synovo výživné, přičemž nevím jaká je jeho výše. Pokud však bude syn bydlet jinde a nebude s Vámi sdílet společnou domácnost, je třeba tuto skutečnost doložit a v případě, že by např. začal bydlet na internátě, rovněž doložit další výdaje spojené s náklady na živobytí syna, který není schopen s ohledem na trvající studium zajistit si zdroj obživy sám, byť je již zletilý. Všechny tyto skutečnosti jsou rozhodné pro posuzování majetkových poměrů osob sdílejících společnou domácnost.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
07.11.2012
Dotaz: Mám dotaz ohledně spotřební daně za topný olej. Dnes bylo mému kolegovi zabaveno 990 litrů topného oleje celní správou ČB dováženého z Německa. I po doložení, že byl topný olej řádně zaplacen (účtenka byla doložena celní správě ČB, navíc účtenka obsahuje informaci o 19% dani, kterou jsem zaplatila). Upřesňuji, že topný olej je určený k vytápění nikoli jako náhrada pohonné hmoty do automobilů. Jelikož je topný olej určen k tomuto účelu, nepodléhá již v ČR spotřební dani, ale naopak bych měla nárok na doplacení již zaplacené spotřební daně v Německu. Jak je tedy možné, že byl kolegovi topný olej odejmut? Jak bych měla tuto situaci řešit? Děkuji zaodpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
v úvodu si dovoluji poznamenat, že Váš dotaz je spíše z oblasti, která spadá do problematiky daní a celní správy, proto si nejsem jista, zda jsem schopna Vám poskytnout adekvátní radu či odpověď.
Nicméně z tiskové zprávy celní správy ČR vyplývá, že v rámci Evropské unie je možné do České republiky přivézt bez dokladu o zdanění jen palivo, které máte v pevné nádrži automobilu a maximálně jen dalších dvacet litrů pohonných hmot v kanystru. Pokud celníci zastaví automobil a zjistí, že je vezeno větší množství pohonných hmot bez dokladu o zdanění, tak v tuto chvíli zboží zabaví a vyzvou majitele, aby tento doklad o zaplacení daně do určitého termínu dodal. Když tak neučiní, palivo propadne ve prospěch státu a majitel bude povinnen doplatit spotřební daň. Celníci mohou zastavovat a kontrolovat vozidla na celém území ČR. Veškeré informace týkající se problematiky spotřebních daní a dovozu nebo přepravy vybraných výrobků najdete na internetových stránkách Celní správy ČR.
Z obecného pohledu jen dodávám, že topné oleje se zdaňují (právě kvůli zamezení daňových úniků) stejnou sazbou daně z minerálních olejů jako motorová nafta. Účelem zdanění však není zdanit topné oleje v případech, kdy jsou použity ke svému účelu, tzn. pro výrobu tepla, a to bez ohledu na způsob spotřeby tepla (tzn. ať již se jedná o vytápění nebo teplo pro technologické účely, např. v sušičkách, pekárnách apod.). Proto ten, kdo nakoupí topné oleje, které jsou barveny a značkovány, za cenu obsahující spotřební daň, a prokazatelně je použije pro výrobu tepla, má nárok na vrácení spotřební daně. Nárok na vrácení se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu a spotřebě vedené kupujícím. Evidence o nákupu a spotřebě musí obsahovat údaje o množství nakoupených topných olejů podle jednotlivých dokladů o prodeji a o skutečné spotřebě topných olejů pro výrobu tepla. V ostatním si Vás tedy dovoluji odkázat na Celní správu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
05.11.2012
Dotaz: Chtěla bych poprosit o radu. Můj přítel je vlastníkem bytu 3+1, paní, které dřív byt patřil o něj přišla nebot neplatila za byt (inkaso), vzrostl ji u družstva dluh, tudíž přišla o byt, přítel byt odkoupil od družstva za velmi slušnou cenu i s tím, že věděl, že paní v důchodovém věku tam má trvalý pobyt a později počítal, že se s tama odstěhuje..dva roky ji tam nechal na smlouvu, kdy mu platila za podnájem, přítel nyní potřebuje peníze a byt prodat, jenže paní nemá v zájmu se odstěhovat, smlouva ji už skončila koncem měsíce roku 2011 a ona si tam zvesela dál bydlí, sama se vymlouvá, že peníze sežene a byt odkoupí jenže zůstává pouze u slov, vše je právnicky písemně podáno k soudu od srpna 2012 a čeká se, zatím přišlo jen paní vyrozumění k vyjádření...nevíme jak dlouho to může trvat je to nekonečná situace navíc paní minulý měsíc (říjen) poprvé nezaplatila za podnájem (dala jen půlku z peněz) v měsíci nynějším (listopad) se odkázala na to, že dá peníze koncem měsíce
, že je nemá, oddaluje a vymlouvá se, předpokládám, že zaplatit už nehodlá, je to nyní neplatička, smlouva ji skončila,..neexistuje nějaká právnická klička nebo něco, aby paní opustila byt? Znepříjemnuje nám situaci, nedá se s tím něco dělat? Zná svá práva a ví, že ji na ulici vyhodit nemůžeme...je možnost se proti tomu bránit než čekat na soudní příkaz a jak dlouho to může trvat, paní se může odvolávat a odvolávat, kazí nám kupce a slibuje jen peníze kdy si byt odkoupí, sama přitom na něj nemá !!! Dluží nám za inkasa. Prosím o radu jak s této prekérní situace ven, navíc byt užívá i její syn, který ve smlouvě uveden nikdy nebyl, vymlouvá se na to, že paní má vzp a stará se o ni, jenže podle mě kdyby to byla pravda tak by to bytu docházel a nespal v něm a neužíval jej a ke všemu měl nějaké potvrzení- papír, že se o paní může starat, podle mě jen využívá situace....děkuji mnohokrát za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jestliže již máte u soudu zahájené řízení (předpokládám žalobou na vyklizení bytu), je pravděpodobné, že řízení nějakou dobu potrvá než budete mít v ruce pravomocné rozhodnutí. Obávám se však, že bez takového rozhodnutí však paní nijak z bytu nedostanete. Ona sama sice již po ukončení nájmu nemá v bytě co dělat, náš právní řád však neumožňuje svépomocné vyklizení pronajaté věci pronajímatelem, to platí i v případě vyklizení bytu užívaného na základě neplatné nájemní smlouvy nebo po skončení nájmu sjednaného na dobu určitou.
Pokud však rovněž s neoprávněným užíváním neplatí ani úplatu za jeho užívání, můžete zároveň poté požadovat žalobou náhradu nájemného spolu s poplatkem z prodlení. Je mi líto, že pro Vás nemám jiný návrh jak situaci řešit a chápu, že Vás situace značně omezuje. Pokud však nechcete přistoupit k jiným třeba i razantnějším způsobům řešení situace, např. za přítomnosti Policie…..která však bez toho aniž byste měla v ruce vykonatelný soudní titul žádné kroky podnikat nebude.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.11.2012
Dotaz: Chtěla bych se zeptat moje máma měla přítele který je živnostník začal bydlet s mámou a začal předělávat byt vymaloval .koupil nové koberce a novou pračku a pak se rozešli a on to chce zaplatit chodí k ní kontrolovat co koupil a chce to po ní zaplatit odmítá si ty věci vzít a ještě ji k tomu naúčtoval za jídlo co koupil sám od sebe co s tím muže dělat a jestěji vyhrožuje že to dá přes sociálku a obecní úřad děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pokud přítel Vaší matky investoval nějaké peníze do majetku, který je v jejím vlastnictví, má právo tyto finanční prostředky po mamince požadovat v režimu bezdůvodného obohacení. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu …“v případě investic do cizího majetku je pohledávkou z bezdůvodného obohacení nikoliv hodnota vynaložených prostředků, nýbrž zhodnocení věci, jež se obohacenému dostalo, tj. rozdíl mezi hodnotou jeho věci (tržní cenou) před investicemi a poté. Je smutné, že vztah mezi Vaší maminkou a jejím přítelem vyústil až v tyto ubohé spory, přičemž bohužel se stávají i takové konce. Radila bych mamince, aby se pokusila s bývalým přítelem nějak domluvit, zkusit mu věci dát i byť je bude odmítat nebo ho přesvědčit o nějakém rozumném kompromisu, načež bych nediskutovala o případných příspěvcích na jídlo a podobné věci, něco snad musel jíst i on sám……..a pokud sdíleli společnou domácnost, měli oba povinnost přispívat na ni dle svých schopností a majetkových poměrů. Pokud se bude chtít přítel nějak domáhat příslušných finančních kompenzací, určitě neuspěje se svými nároky u institutů, které zmiňujete……pokud by chtěl řešit situaci jinak než dohodou, musel by se jedině obrátit na soud s žalobou na vydání bezdůvodného obohacení a tuto řádně odůvodnit a požadovanou finanční částku rovněž vyčíslit a řádně zdůvodnit.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
02.11.2012
Dotaz: Můj přítel pobírá invalidní důchod ( na modrou složenku) ovšem teď by měl být cca na 1.měsíc hospitalizován v nemocnici, jde nějak zařídit abych během této doby mohla peníze převzít já? předem děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pokud chce příbuzný vyzvednout důchod za nemocného důchodce, musí požádat obecní úřad v místě bydliště důchodce, aby ho ustanovil tzv. zvláštním příjemcem. (Odboru sociálním a zdravotním ÚMČ). Úřad je povinen této žádosti vyhovět v případě, že si důchodce není schopen důchod sám vyzvednout. Důchodce s tím musí souhlasit tzn., že zpravidla k tomuto udělí plnou moc.
Pokud by byl přítel dlouhodobě hospitalizován, pošta mu pošle důchod do nemocnice nebo může být také po dobu 3 měsíců uložen na poště, po uzdravení si jej může sám vyzvednout.V žádosti o ustanovení příjemce, uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena a důvody žádosti. V případě, že např. nebude schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat, může ji podat i osoba, která si přeje být ustanovena.
V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného, je však třeba doložit vyjádření lékaře o jeho stávajícím zdravotním stavu a neschopnosti přebírat důchod. Jestliže se však jedná jen o záležitost 1 měsíce, nevím zda řešení situace zrovna tímto způsobem je zrovna rozumné.
Raději bych se informovala na sociálním odboru jaké jsou další případné způsoby přebírání důchodu jinou osobou.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
02.11.2012
Dotaz: Je možné se bránit proti sousedům, kteří nadměrným hlukem velice znepříjemňují život-např. dupot dětí stylem několik hodin každý den v kuse tak, že např. televize u nás musí řvát, abychom slyšeli, třesou se sklenice ve vitríně, ale striktně jen do 22:00 hod. Sousedi dobře vědí, co způsobují a dávají si dobrý pozor, aby tuto hodinu dodrželi a tím si myslí, že jsou nepostižitelní.Muž dělá na směny a zvláště po noční by se rád vyspal, což nelze vzhledem k rachotu, kdy Vám padá málem strop na hlavu. Když na ně zaboucháme, ozve se nazpět stejný počet ran a naschvály začnou nanovo...Správce domu řekl, že s tím nic neudělá, jelikož je to ve dne a ani se neobtěžoval tam jít. Když jsem u nich zazvonila,paní i pán se mi vysmáli do obličeje, že je den a oni si můžou dělat co chtějí a dítě k topení nepřivážou. Už nevíme co máme dělat. Je možné tohle nějak vyřešit nebo se bránit?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Váš dotaz je zcela běžným a častým problémem. Nemálo z nás je často obtěžováno bezohlednými sousedy, kteří často vůbec nerespektují základní pravidla slušného chování a společného soužití v domě. I já sama se potýkám s podobným problémem.
Zákonná ochrana je však v tomto směru nedostatečná. Občanský zákoník problematiku upravuje pouze v jednom ze svých ustanovení (§ 127), ve kterém tedy určitým způsobem reguluje sousedské vztahy jako omezení vlastnického práva. Podle zmíněného ustanovení se vlastník věci (movité, nemovité – tedy i bytu, samozřejmě se nemusí jednat vždy jen o vlastníka věci, ale toto se vztahuje např. i na nájemce, uživatele apod.) musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Občanský zákoník dále obsahuje demonstrativní výčet případů, které nesmí obtěžovat nebo ohrožovat sousedy. Mezi nimi je i povinnost vlastníka neobtěžovat své sousedy nad míru přiměřenou poměrům hlukem. Je třeba ještě připomenout, že noční klid je mezi 22:00 hodinou večerní a 6:00 hodinou ranní. Po tuto dobu se předpokládá utišení veškerých domácích spotřebičů, zastavení práce na vedlejší stavbě a klid pro spánek. Přesné časové vymezení doby nočního klidu nalezneme v § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Jako postižený soused se tedy můžete v tomto případě dovolat právní ochrany dvojím způsobem. Buď se obrátit na příslušný orgán státní správy odpovědný za ochranu zdraví, aby situaci posoudil a předběžně zákaz zásahu do práv souseda zakázal nebo se obrátit přímo na soud s žalobou, aby se soused určitého jednání zdržel. Další případná možnost obrany, jíž nespadá do pravomoci postiženého souseda, ale může jí využít vlastník domu, ve kterém „hluční a pořádek narušující“ sousedé bydlí. Jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu pronajimatele bytu hrubě porušují dobré mravy v domě, může je pronajimatel na základě doručeného písemného dopisu se všemi zákonnými náležitosti vypovědět z nájmu bytu. Jelikož je zřejmé, že zejména v některých případech se bude nájemce převzetí výpovědi vyhýbat či bude činit jiné obtíže, může pronajimatel požádat soud o přivolení z nájmu bytu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
01.11.2012
Dotaz: Mám dotaz...je možné aby bejvalka mého přítele se kterym má 5 letou holčičku mohla dopsat příjmení po jejím přítely se kterym čeká dvojčata? jako že by měla 2 příjmení po svém pravém otci(který je samozřejemě napsaný v rodném listě) plus jeho přijmení..aby byly rodina prej..... samožřejme mi s tim nesouhlasíme....a řekla že to jde io bez našeho souhlasu..děkuji moc za radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže je otec dítěte zapsaný v jeho rodném listě, pak je důležité, aby s takovou změnou příjmení projevil souhlas. Tento musí být písemný a je nutné ho přiložit k žádosti o změnu příjmení dítěte, která se podává na matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
Doklad o souhlasu druhého rodiče není třeba předkládat pouze v případech, pokud druhý rodič zemřel, pokud byl druhý rodič zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo byl-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven, popřípadě pokud byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena.
Jestliže v případě Vašeho přítele jako otce dítěte nenastala žádná ze shora uvedených situací a otec dítěte se změnou jeho příjmení nesouhlasí, lze v odůvodněných případech jeho souhlas nahradit pravomocným rozhodnutím soudu.
Soud však změnu příjmení nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého naopak ji povolí zejména jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Pokud příjmení dítěte není hanlivé nebo směšné, návrh na soud by musel být skutečně pečlivě odůvodněn tak, aby soud mohl shledat existenci„vážného důvodu“.
Jestliže tedy otec dítěte nesouhlasí se změnou, lze souhlas nahradit rozhodnutím soudu pouze za uvedených podmínek, které bude muset strana, která podá případný návrh řádně odůvodnit.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
31.10.2012
Dotaz: 28.6.2012 jsme oznámili MěÚ užívání stavby (na ohlášení) do 30ti dnů jsme nedostali Rozhodnutí po 30 dnech jsme se nastěhovali
2.8.2012 přišli na dohlídku a z důvodu ter.úprav řekli, že dům nezkolaudují. Uvnitř nebyli a nezajímalo je to. terénní úpravy z příchzí strany byly zhotoveny pouze z J V, kam není vidět ani z komunikace jen z polí a bydlení nebrání.
8.8.2012 jsme obdrželi Rozhodnutí Zákaz užívání st. z důvodu ter.úprav ihned jsme se odvolali na 30ti denní lhůta..ke kr.úřadu (ještě neznáme výsledek) Slyšeli jsme, že může stavební úřad"tichý souhlas" zrušit a stavbu znovu zakázat užívat.Je to pravda? jak dál postupovat?
Zápis z dohlídky jsme neobdrželi ani nepodepsali, neviděli. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.
Stavební úřad užívání stavby zakáže, jestliže na základě závěrečné kontrolní prohlídky zjistí, že nejsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí nezbytné pro její užívání, že stavba ohrožuje bezpečnost nebo nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Obdobně postupuje stavební úřad u stavby provedené v rozporu se stavebním povolením či ohlášením nebo užívané bez předchozího oznámení.
Odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby nemá odkladný účinek. Po odstranění nedostatků, pro které bylo užívání stavby zakázáno, může být s jejím užíváním započato jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, že stavbu lze užívat. Pokud nebude na základě Vámi podaného odvolání rozhodnuto ve Váš prospěch, bude třeba odstranit nedostatky bránící kladnému rozhodnutí stavebního úřadu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
28.10.2012
Dotaz: Dobrý den. Je mi čerstvě 17 let a mám přítele, kterému je 37 let a čekáme spolu dítě, jsem na začátku těhotenství. Dítě si chceme nechat a rádi bychom se i vzali, aby se narodilo do úplné rodiny. Přítel má stálý příjem a byt, takže by o nás bylo postaráno. Vím, že případné zplnoletnění se musí řešit přes soud a že ten musí vyslechnout nás i moje rodiče, v tom ale vidím trochu problém, protože oni jsou proti tomuhle vztahu. Bral by tudíž soud velký ohled na názor mých rodičů? Jinak ještě jeden problém, můj přítel už byl trestaný a za jisté přestupky byl zhruba tři roky ve vězení, propustili ho asi před dvěma měsíci, ihned potom ale nastoupil do práce a našel si bydlení. Myslíte, že by to pro povolení ke sňatku od soudu mohl být problém?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zákon o rodině ve svém ustanovení §13 stanoví, že manželství nemůže uzavřít nezletilý. Výjimečně, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let. Bez tohoto povolení je manželství neplatné a soud vysloví neplatnost i bez návrhu.
Tedy tento § uvádí za podmínek
- výjimečně,
- jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství,
- z důležitých důvodů.
Za takový důležitý důvod se v praxi považuje i těhotenství. Návrh na povolení uzavřít manželství podává sám nezletilý (je účastníkem řízení, stejně jako jeho rodiče; druhý snoubenec je svědkem).
Soud přivolí k uzavření manželství za určitých podmínek, jestliže jste tedy těhotná a soud rovněž dospěje k názoru, že jste schopná a chcete se o dítě starat. Tímto řízením nedochází ke zplnoletnění, ale jedná se o řízení o povolení uzavřít manželství, s tím, že uzavřením takového soudně odsouhlaseného manželství nabýváte plné zletilosti stejně tak jako způsobilosti k právním úkonům.
Soud v řízení samozřejmě musí vzít v úvahu všechny skutečnosti, stejně tak s ohledem na Vaši nezletilost názor a postoj rodičů, rovněž trestní minulost Vašeho přítele, zároveň však bude brát i v úvahu Vaše případné budoucí zabezpečení bydlení a poměrů, proto bude zejména záležet na postoji konkrétního soudce nebo soudkyně, jak tyto skutečnosti bude hodnotit. Obávám se, že v případě, že rodiče nebudou souhlasit se sňatkem právě z důvodu trestní minulosti Vašeho přítele, soud nebude uzavření manželství příliš nakloněn. Vzhledem k Vašemu věku bych být Vámi ještě celou situaci zvážila a se svatbou nespěchala, nevím za jaké trestné činy byl přítel trestaný, ale je třeba si uvědomit, že nyní nesete odpovědnost nejen za svůj život, ale i za život svého dosud nenarozeného dítěte. Raději bych počkala do Vaší zletilosti a do narození dítěte a poté sama uvidíte, zda stále přetrvávají důvody ke sňatku.
28.10.2012
Dotaz: Dobrý den! Nevím, jestli se obracím na tu správnou instituci, ale popíšu svůj problém. V dubnu 2011 jsme jako Společenství vlastníků si nechali udělat společnou anténu a vstupy pro satelity na našem domě. Toto nám prováděla firma Aleš Weber,montáže TV a Sat antén, Liberecká 588, Hrádek nad Nisou, IČ 86724126, DIČ 7909142637. Je nás v domě 15 vlastníků, ale naše anténa nefunguje. Jelikož máme ještě záruční dobu na zařízení, snažila jsem se pana Webera dovolat, aby zajistil nápravu. Asi z deseti volání a mailových zpráv se dostavil dvakrát, přidal nějaké zesilovací zařízení a řekl, že to není možné, aby to nešlo. Pak mi sdělil, že je špatná krabička na satelit. Nechala jsem ji dvakrát vyměnit, ale satelit stále nejde. Kostičkuje a nedá se na něj dívat. Zrušila jsem i služby společnosti DIGI a ti když se mě otázali proč, tak jsem jim to řekla. Poslali mi technika, ten se na to podíval a řekl, že je všechno nastaveno na 100%, což by nemělo být, ale on do toho nemůže zasahovat, protože to je v záruce. Znovu kontaktovala p. Webera pí Víchová ze Společenství vlastníků (protože moje číslo už zná a tedy nebere telefon), které slíbil, že přijede do dvou dnů, ale nedostavil se. Signál dosahuje maximálně 33% a nedá se na obraz dívat. Díváme se bez satelitu, ale proč mám platit, když tyto služby nevyužívám. Znovu jsem psala mail p. Weberovi a to už se ke mě přidali i další dva vlastníci, že jim nejdou některé stanice, ale už to je čtrnáct dní a žádá odezva. Nevím si rady kam se mám obrátit, protože to nakonec vypadá, že si to budu muset zaplatit sama, abychom se mohli na televizi dívat. Nejhorší ale je, že do toho nikdo nechce zasáhnout, když je to v záruce a výše uvedená firma od toho dává ruce pryč. Děkuji a jsem s pozdravem.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jestliže jste si koupila a zaplatila příslušné služby od dotyčné firmy tyto služby poskytující , je právě ona odpovědna za nefunkčnost těchto služeb nebo za vadně dodané zboží. Máte samozřejmě právo vadné zboží či služby v záruční době reklamovat a dodavatel má povinnost tuto reklamaci řádně vyřešit a případné vady odstranit.
Jestliže se jedná o vady, které nelze odstranit máte právo odstoupit od sjednané kupní smlouvy nebo smlouvy o dodávce služeb a požadovat vrácení částky, kterou jste za tyto služby zaplatila s tím, že Vy vrátíte zakoupené zboží (satelitní zařízení „krabičku“ atd.)
Pokud však ze strany dodavatele nedojde k řádnému odstranění vad a budete nucena si vadu odstranit na Vaše náklady, máte nárok požadovat po firmě náhradu nákladů, které na případnou opravu či jiné odstranění vad vynaložíte.
25.10.2012
Dotaz: Dobrý den, v roce 2005 jsem koupil dům od realitní kanceláře. V ceně byla i garáž a hospodářská budova (je jako společná budova). Letos při žádosti o přestavbu garáže jsem zjistil, že tato budova je postavena načerno a nedostanu souhlas od stavebního úřadu z důvodu vlivu těžařské společnosti. I zanlecký odhad obsahoval cenu za tyto budovy. Jakou mám šanci vysoudit si zpět tuto částku, úroky z hypotéky či částku za donucenou demolici u soudu?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Veškerou odpovědnost za případné vady na předmětu koupě ať už právní či faktické nese původní vlastník nemovitosti, přičemž v konkrétním případě bych potřebovala vidět obsah kupní smlouvy a případné smluvní podmínky stanovující odpovědnost za vady. Dle ustanovení občanského zákoníku, kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že věc v době plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo dle toho co účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady….nejsem si však jista, zda se lze při tomto Vašem zjištění domáhat odpovědnosti za případné vady, jelikož toto lze těžko podřadit pod uvedené zmíněné vady a rovněž budete těžko dokazovat,že původní vlastník o těchto skutečnostech věděl a že Vám s tím nemovitost prodal. Před každou koupí nemovitosti je třeba zjistit tyto skutečnosti dříve než se rozhodnete přistoupit k samotné koupi. Jestliže se jedná o vadu, kterou nelze odstranit a nelze-li pro ni věc užívat dohodnutým způsobem nebo řádně, je nabyvatel oprávněn domáhat se zrušení smlouvy. Co se týká navrácení kupní ceny a hypotéky či náhrady škody za případnou demolici, nejsem si jista úspěšností sporu a délky trvání.
25.10.2012
Dotaz: Chci se zeptat jestli se můžu odvolat a jak.Dostala jsem výzvu k úhradě zákonneho příspěvku od České kanceláře pojistitelů.Vlastnila jsem malý motocykl Jawa,který jsem v roce 2001 prodala známému.Než došlo k přepsání onemocněla jsem a byla 7 a půl měsíce na neschopnosti.Tím jsem starost o odhlášení motocyklu z dopravního inspektorátu pustila z hlavy a prostě na to pak zapoměla.Známý měl motocykl chvilku a pak ho prodal dál,ale to jsem se dozvěděla až nyní.Česká kancelář pojistitelů mě upomíná za období 15.7.2011 - 12.10.2011 v částce 1 970,- Kč. malý motocykl jsem na dopravním inspektorátě odhlásila 8.10.2012 když jsem dostala vlastně výzvu k úhradě.Teď mám obavu,aby mě neupomínali za další období až k odhlášení motocyklu z registru.V dnešní době to není zrovna malá částka.Tuto výzvu jsem uhradila,ale zajímalo by mě jestli se dá nějakým způsobem odvolat v případě i dalších výzev.Při prodeji jsme žádnou smlouvu neuzavřeli.Moc děkuji za odpověď a radu jak dál postupovat.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Odvoláním jako řádným opravným prostředkem lze napadnout rozhodnutí či některá usnesení okresních a krajských soudu vydaných v řízení v I.stupni pokud to zákon nevylučuje. Nebo popřípadě proti jiným rozhodnutím statní správy, pokud to připouští zákon. Proti výzvě, o které se zmiňujete odvolaní uplatnit nepůjde, pokud se nejedná přímo o nějaké konkrétní rozhodnutí, proti kterému lze například uplatnit i jiný opravný prostředek. Jediné co Vám mohu doporučit je na výzvu reagovat vysvětlením stávající situace a kroků, které byly z Vaši strany učiněny, směřující k přechodu vlastnického práva a tím i k přechodu povinností na nového vlastníka.
24.10.2012
Dotaz: Uzavřela jem v prosinci 2011 přes pracovníka spol. OVB Allfinanz pojištění domácnosti,penzijní připoj. a životní pojišť. Smlouvu , kterou jsme uzavírali u mě doma, si pracovník OVB odnesl , s tím, že mi ji potvrzenou vrátí. Dodnes 10/12) nemám potvrzeného zpět vůbec nic, ačkoliv jsem o to několikrát pracovníka písemně žádala. Je toto možné? Údajně dostanu jen kopii. Zatím všude sem vždy dostala třeba kopii , ale podpis byl vždy originální . Ve formuláři ke smlouvě jsem uvedla bezhotovostní platbu, ale nikdy mi ze žádné podklady pro platbu nepřišli, což vedlo až k upomínce a následně ukončení jednoho z uzavřených pojištění . Je možné peníze, které jsem zaplatila za upomínku , dostat zpět? Velice děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jakoukoliv smlouvu, jako dvoustranný právní úkon, uzavírají tedy minimálně dvě strany a tyto obě by měly obdržet každá po jednom vyhotovení originálu smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti. Pokud jste doposud neobdržela originál smlouvy s podpisy obou stran ani formulář týkající se provedených plateb, je jisté, že ani nevíte čeho a kdy máte plnit. Jedná-li se však o návrh smlouvy, který je určen dvěma nebo více osobám, a z jeho obsahu vyplývá, že úmyslem navrhovatele je, aby všechny osoby, kterým je návrh určen, se staly stranou smlouvy, je smlouva uzavřena, jestliže všechny tyto osoby návrh přijmou.
Proto mám za to, že pokud společnost eviduje smlouvu jako podepsanou (a tím uzavřenou) oběma stranami, byť Vy nemáte vyhotovení smlouvy, bude těžké domáhat se nějakých zpětných plnění v podobě vrácení platby. Pro budoucí podobně uzavírané kontrakty doporučuji nepodepisovat nic, co Vám poté nezůstane v ruce, jelikož se pak těžko prokazuje, že smlouvu nemáte a nevíte co máte plnit, pokud jste ji opatřila svým podpisem. Proto doporučuji smlouvu jakkoliv z pojišťovny dostat i kdyby jste si ji měla jít osobně vyzvednout na nějakou pobočku pojišťovny, v případě jakýchkoliv upomínek písemně uvědomit protistranu, že jste doposud neobdržela žádné vyhotovení smlouvy ani podmínek platby a do doby než takto neobdržíte nebudete poskytovat žádná plnění. Do budoucna doma žádné podobné smlouvy neuzavírat, alespoň pokud si nebudete moci ihned nechat jedno vyhotovení smlouvy!!!!
23.10.2012
Dotaz: S manželem vlastníme rodinný domek.Bohužel tam snámy bydlí i manželuj bratr,který se dostal do velkých dluhů.Chceme,aby si zrušil trvalé bydliště z našeho domu,ale on sám nechce.Jak se máme s manželem bránit máme strach o majetek.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jestliže jste vlastníky domu, rozhodujete také o tom, kdo s Vámi ve Vašem domě bude sdílet společnou domácnost. Odhlašování trvalého pobytu se provádí na ohlašovně obecního úřadu.
Předpokládám, že manželův bratr má v domě užívací právo, které je odvozené od Vašeho souhlasu. Tento souhlas však můžete odvolat, tedy již nesouhlasit s jeho pobytem ve Vašem domě. Druhou podmínkou je, že daná osoba na uvedené adrese nebydlí. Tato skutečnost se zjišťuje různě, podle praxe jednotlivých úřadů. Některým postačí čestné prohlášení, někdy je třeba i prohlášení např. sousedů. Pokud tedy donesete takové prohlášení na úřad spolu s tvrzením, že daná osoba nemá ani vlastnické ani nájemní právo k domu, úřad zruší dané osobě trvalé bydliště.
17.10.2012
Dotaz: Prosím o radu - máme postavený RD, jelikož jsme v CHKO, ktëré nařizuje různé regulativy, chtěli, abychom místo celovalbové střechy alespoň na jedné straně střechy postavili sedlo. Proti tomu jsme se odvolávali, avšak bezúspěšně, ale my jsme přeci jen postavili valbovou střechu po celém domě. Nicméně paní ze stavebního nám v jeden den vydala souhlas s užíváním stavby bez vyjímka, s tím že je vše v souladu s PD a že jsme předložili všechnypotřebné dokumenty a zároveň papír o zahájení řízení o odstranění stavby-té jedné části střechy.toto řízení je přerušené na moji žádot, z důvodu dalšího jednání s CHKO. Není v rozporu papír o souhlasu s užíváním a odstraněním stavby? Myslím že paní z e stavebního pochybila. Jak mám v tomto případě postupovat? Je pro mne souhlas s užíváním stavby v této podobě směrodatný a lze jím argumentovat na CHKO?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud máte v současnosti souhlas s užíváním stavby, potom nerozumím tomu, proč Vám bylo zároveň doručeno rozhodnutí o odstranění stavby, předpokládám, že došlo tedy ze strany stavebního úřadu k pochybení. Nevím jak je záležitost stará, ale doporučuji využít opravného prostředku proti rozhodnutí o odstranění stavby ( pokud jste ještě schopna dodržet lhůtu) s odůvodněním, že disponujete rozhodnutím o povolení stavby a proto neshledáváte důvody pro její odstranění, s čímž bych rovněž argumentovala na CHKO.
17.10.2012
Dotaz: Nastěhovali jsem se do městského bytu, kde se topí jen přímotopy. Zařídili jsme si tedy elektřinu s tarifem na přímotopy (20 hodin levný na noční proud a 4 hod klasický). Přímotopy jsou zabudovány ve zdi kromě jednoho, který byl do klasické zásuvky, ale byli jsme ujištěni, že funguje na noční proud, Po ročním vyúčtování nám přišel přeplatek na 9000 Kč. Teď jsme zjistili, že právě ona zásuvka neběžela na noční proud, zásuvku, ale běžel stále na drahý. Po dotazu na MěÚ k nám došel elektrikář a zjistil,že zásuvka na noční proud byla zadělána. Kryt byl tedy odstraněn a přidělána nová zásuvka, která už je na noční proud. Můžeme požadovat nějaké odškodné od MěÚ za přeplatek, který by nenastal, kdyby přímotop byl v zásuvce na noční proud?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Ve Vašem případě bych určitě MěÚ písemně uvědomila o nastalé situaci a o Vašem zjištění, s tím, že bych rovněž k přípisu doložila nějakou zprávu od elektrikáře, který provedl kontrolu, vyčíslila období, kdy tedy došlo k výpadku zásuvky na noční proud a s tím vzniklý související přeplatek na elektřině a v důsledku toho požadovala po MěÚ alespoň částečné vrácení tohoto přeplatku.
11.10.2012
Dotaz: Dobry den mam dotaz ohledne odhadu nemovitosti bankou.Pri uzavreni hypoteky u komercni banky jsme museli zaplatit odhadce kvuli celkove cene nemovitostiale kdyz jsem chtela po bance at mi daji nebo aspon ukazi odhad domu tak mi bylo receno ze me to nemusi zajimat prosim o radu jestli je banka povina mi odhad ukazat nebo dokonce dat kdyz jsem si ho musela zaplati dekuji za odpoved.
Právník Zárukakvalit.cz:
Oceňování nemovitosti probíhalo donedávna výlučně na základě znaleckého posudku, který pro banku na žádost klienta zpracoval licencovaný odhadce nemovitostí. Významnou novinkou, kterou banky začaly v poslední době nabízet, je interní/on-line oceňování nemovitostí, což je tedy pravděpodobně Váš případ. Výhodou on-line oceňování je především její rychlost a také cena. Některé banky tuto službu nabízí dokonce zdarma. Nevýhodou pro klienta je fakt, že samotný výstup se stává součástí úvěrové dokumentace a klient, ačkoliv si za tuto službu zaplatil, odhad nemovitosti „do ruky" nedostane. Při prvním vyřizování hypotéky Vám nejspíš nebude působit problémy, že si banka odhad nemovitosti ponechala pro sebe, přičemž nevýhodu tohoto kroku si však nejspíš uvědomíte ve chvíli, kdy budete chtít se svým úvěrem přejít k jiné bance. Nová banka totiž zpravidla původní odhad ceny akceptuje a Vám, pokud jej původní banka odmítá vydat, nezbude, než si zažádat o odhad nový, který s velkou pravděpodobností znovu zaplatíte.
10.10.2012
Dotaz: Dobry den, obracim se na Vas s dotazem. Mam nemohouci 90-ti letou babicku, dusevne svezi a fungujici. Je vlastnikem vkladni knizky, kterou fyzicky nema, dala ji do spravy a jako druheho vkladatele uvedla sveho syna. Nyni se se synem nepohodla, a chce Vkladni knizku zpet. Nechala na doporuceni bankovniho ustavu zahajit umorovaci rizeni, ktere 2. vkladatel (syn, se kterym se nepohodla) zastavil. Babicka nechala sepsat vuli a posledni vuli, ktera je zaknihovana na matrice prislusneho uradu. Zde si preje, aby knizka byla umorena a prostredky se dostaly na novou VK s jinymi vkladateli, ktere urcila. Jak postupovat, pokud nedostane onu VK po dobrem, od jejiho syna, se kterym se nepohodla, zpet ? Jak ji eventuelne soudni cestou dostat zpek k babicce? Dekuji velmi za odpoved. Vnucka.
Právník Zárukakvalit.cz:
Mám za to, že jestliže onu vkladní knížku zahrnula do poslední vůle (tedy závěti) bude možné tuto záležitost řešit až po smrti babičky v důsledku dědického řízení. S tím, že si v této souvislosti dovoluji podotknout, že řízením o umoření listin lze dle občanského soudního řádu umořit ztracenou nebo zničenou listinu, kterou je třeba předložit k uplatnění práva, zjistí-li soud, že listina, jejíž umoření bylo navrženo, nebyla vystavena nebo že není zničena ani ztracena, návrh zamítne. Přičemž podmínky a postup pro nakládání s vkladní knížkou byl měl stanovit peněžní institut.
07.10.2012
Dotaz: Prosím Vas o radu. Moje sestra dostala po rozchodu s byvalym pritelem syna/6/ do pece, hlavni duvod byl ten, ze jeho otec silne syna popuzoval proti matce, psychicky ho vydiral. Otec si ho mel brat na 4 dny kazdy druhy vikend, nikdy ji ho nevratil ve smluveny den a pri posledni navsteve ho nevratil vubec, nedal ho ani do skoly. Socialni odbor byl vzdy o tomto informovan, taktez soudkyne byla o tomto informovana, avsak nikdy mu nebyla udelena zadna pokuta. Moje sestra i zadala o prideleni exekutora, nestalo se. Dite bylo poslano do ustavu, sestra s tim souhlasila s tim, ze se dite uklidni, ale nikdo ji nerekl, ze dite bude v peci toho ustavu, nikdo ji nerekl jak dlouho tam jeji syn bude a co vlastne se od tohoto umisteni ditete v ustavu ocekava. Ja osobne si myslim, ze se melo pracovat s otcem, aby syna radne vracel a ne takto vytrhnout dite z domova, on tam trpi a styska se mu. Jak ma ted vlastne postupovat, aby ji syn byl vracen, nebo bude ji vlastne vracen?Ma napsat nejakou stiznost, popripade kam a jakou?Dekuji Vam.
Právník Zárukakvalit.cz:
Orgány Sociálně právní ochrany dětí mají v popisu práce především ochranu práv a nároku dětí na jejich příznivý vývoj a zejména řádnou výchovu, včetně působení na obnovení narušených funkcí rodiny. Ústavní výchova představuje institut, k jehož uplatnění by mělo dojít až tehdy, jestliže všechny mírnější prostředky ochrany dítěte nejsou možné uplatnit.Soud musí zpravidla posuzovat danou věc s přihlédnutím k prioritě péče o dítě v rodině, jestliže již dojde k umístění dítěte do ústavní péče soudem, znamená to, že má v úmyslu nebo spíše je nucen z nějakých důvodů omezit rodičovská práva povinnosti k dítěti. Mám za to, že v tomto případě nebylo umístění dítěte do ústavu tím správným krokem a patří mezi řadu případů rozhodnutí soudu nesprávným směrem. Zákonnými důvody a tedy i důvody rozhodnutí soudu mohou být, jestliže:
a) je výchova dítěte vážně ohrožena (zanedbávání ze strany rodičů)
b) je výchova dítěte vážně narušena a současně jiná výchovná opatření nevedla k nápravě
c) z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit
Sestře doporučuji podat soudu návrh na zrušení ústavní výchovy, jelikož pominuly důvody pro to, aby soud dále nechával dítě umístěné v ústavu. S tím, že ve spoluprácí Orgánem Sociálně právní ochrany dětí tyto důvody doloží (např. že dítěti se stýská po matce, že je pro něj prostředí u matky určitě příznivější….atd.)
30.09.2012
Dotaz: Dobrý den, přejdu rovnou k věci. Chtěl bych si založit webový portál ve kterém budu umísťovat odkazy na filmy ve formě vyhledávání na externím úložném serveru. Tzn. výsledek odkazu bude čistě vyhledávaní ve formě http://server/vyhledavaní?=hledanyfilm a následný výpis všech souborů podle kriterií vyhledávaní.
Zajímala by mě trestní zodpovědnost v této věci, odkaz by nebyl formou embeddingu či odkazu na daný soubor, nýbrž pokaždé výpis X shodných či podobných souborů (filmů) již na externím webu dle názvu filmu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Ve Vašem případě bych se poradila s někým, kdo má zkušenosti se zakládáním podobných webových portálů, aby jste předešel případných problémům souvisejícím s plagiátorstvím nebo se zásahem do autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, čímž má zákon na mysli zejména chráněná práva k autorskému dílů, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, přičemž zásah do těchto práv zákon trestá odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty dle ust. § 270 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku. V případě, že by z tohoto jednání plynul značný prospěch nebo byla jinému způsobeno značná škoda, lze uložit trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest nebo, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Proto bych nejprve zkoumala podmínky za jakých lze takový portál založit a poté se vyhnout případnému zásahu do shora uvedených práv.
30.09.2012
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat bydlím v podnájmu a tedka v listopadu 2012 to bude rok.Majitel má na sebe napsanou teplou i studenou vodu a ve smlouvě je podrobně rozepsáno kolik platím zálohy a v brzké době přijde vyučtování a majitel mi tvrdí,že nemám nárok k nahlednutí kolik jsem spotřebovala. A potom kdyby mu měli vracet přeplatek za vodu mám na peníze nárok nebo mu zustavají jak on tvrdí? Popřípadě jak se mužu bránit? děkuji moc.
Právník Zárukakvalit.cz:
Jak jsem již uváděla v některém z předešlých dotazů, pouze opakuji, že nájem bytu vzniká dle ust. § 686 zákona č. 40/1964Sb., Občanského zákoníku na základě písemné nájemní smlouvy, přičemž tato musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši, což jak tvrdíte máte ve smlouvě podrobně rozepsáno.
Záleží však na tom jaké další podmínky máte sjednány v nájemní smlouvě týkající se navrácení případných přeplatků či nedoplatků záloh.
Zpravidla však platí, že nájemci bude vyúčtován v příslušném období (přeplatek, či nedoplatek na nájemném), proto byste tuto částku měla znát a pronajímatel by Vám ji měl přesně vyčíslit.
Jestliže po Vás bude požadovat částku v rámci nedoplatku nebo naopak Vám nebude chtít vyplatit částku, která tvoří přeplatek, požadujte zdůvodnění a přesné vyčíslení záloh a plateb za služby.
29.09.2012
Dotaz: Dobry den, chtela bych vas pozadat o radu.Bydleli jsme s manzelem v dome meho syna.Syn mel na tento dum hypoteku.Protoze mel i jine dluhy,rozhodl se dum prodat stim,ze nam se postara o byt,protoze jsme byli zapsany jako vecne bremeno.Oslovila nas jista realitni kancelar,ktere jsme prodej zadali.V srpnu lonskeho roku byl dum prodan,syn nam koupil na nase jmeno druzstevni byt a vratil nam nejake penize,ktere jsme i my do domu investovali.Stavajici majitele maji rovnez hypoteku u banky,ktera si pri prodeji vyminila,ze penize posle na synovo hypoteku a pak vyplati osta ipenize synovi,az bude vymazano zastavni pravo.,Penize na ucet synovo hypoteky dorazily,zastavni pravo bylo vymazano,ale nakym zahadnym zpusobem nekdo ty one penize poslal synovi na ucet zpet z uctu hypoteky a on nezjistil,ze toto se stalo a poroste v domeni,ze tam ma stale penize z prodeje tyto pouzil,tedy utratil Novi majitele zjistili,ze tam to zastavni pravo znovu nekdo vlozil,aniz by oni o tom vedeli.Nyni prislo majitelum domu,ze maji hypoteku doplatit,ze nebyla doplacena a samozrejme na syna,potazmo i na mne,protoze ja jsem mela zplnomocneni a podepisovala jsem smlouvy,protoze muj syn uz v dome nybydlel.Vim,ze se stala velka chyba a je mi to lito.Chci se zeptat,je mozne,protoze nas byt byl koupen z prodeje domu,nam mohl byt odebran na tento nesplaceny dluh,nebo jaky v tomto pripade bude asi postup.Spachal timto muj syn trestny cin,protoze majitel na nas chce podat trestni oznameni.Dekuji mnohokrat za odpoved.
Právník Zárukakvalit.cz:
Vaše záležitost se jeví značně složitá a protože si problém vyžaduje podrobnější rozbor a rovněž podrobnější popis z Vaší strany, mohu k uvedenému jen uvést, že jestliže na účet vašeho syna přišly peníze, které mu nenáležely, lze v jeho jednání spatřovat znaky bezdůvodného obohacení dle ust. § 451 a násl. Obč zákoníku, který stanoví, že kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat, přičemž za bezdůvodné obohacení se považuje majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.
V případě postihu Vašeho domu pro nesplacený dluh bude záležet na tom, kdo bude uveden jako dlužník, zda syn nebo Vy, zda bude dlužná částka vymáhána soudně a následně prostřednictvím výkonu rozhodnutí exekučně a na způsobu provedení případné exekuce.
Jak jsem již uvedla na začátku situace si vyžaduje podrobnější právní rozbor a rovněž více informací z Vaší strany, proto k problematice viz.uvedené.
Zda se jedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu, bude záležet na okolnostech, do jaké míry bude schopen orgán činný v trestním řízení v případě trestního oznámení prokázat, že se jednalo o případnou zpronevěru.
Přičemž si dovoluji pouze podotknout, že považuji přinejmenším za zvláštní, že syn nemá přehled o příchozích a odchozích platbách či jiných transakcích na jeho účtu.
27.09.2012
Dotaz: Před rokem jsem uzavřel smlouvu s RWEGasNEt,s.r.o. o zřízení věcného břemene za 500 kč za metr čtvereční. Dnes mi tato společnost na jiném pozemku nabízí cenu 126 kč za metr čtvereční.Já požaduji 250 kč za
metr čtvereční.Jestliže na jejich požadavek nepřistoupím vyhrožují vyvlastněním pozemku.Mají na to pravo? Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Institut vyvlastnění upravuje ust. § 128 odst. 2) zákona č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, jedná se o nejzávažnější případ nuceného omezení vlastnického práva úředním výrokem a rozumí se jím nucené odnětí, resp. nucený přechod vlastnického práva k pozemku či stavbě na základě správního aktu.
Na základě uvedeného ustanovení zákona lze provést vyvlastnění pouze za těchto podmínek:
• ve veřejném zájmu, jehož existence musí být v každém konkrétním případě zkoumána
• jen k účelu veřejným zájmem indikovanému
• nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak, zejména dohodou
• jen na základě zákona
• vždy za náhradu (náhradou se rozumí náhrada spravedlivá, má byt zásadně poskytována v penězích, blíže zákon o vyvlastnění č. 184/2006 Sb.)
Proto v případě, že by mělo dojít k vyvlastnění musí být splněny tyto zákonem stanovené podmínky což dokládá rovněž čl.11 odst.4 Litiny základních práv a svobod.
23.09.2012
Dotaz: Máme žumpu společnou se sousedem, je na našem pozemku. Dříve byla majetkem Státního statku, již 17 let ji vlastní soused, nestará se o ni a nemá ani věcné břemeno. Napsala jsem mu dopis, aby si do určitého data udělal svoji žumpu jinak,že ho odpojím. Chtěla bych vědět zda-li je to v pořádku a jak jinak dále pokračovat. Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Z Vašeho dotazu není patrné kdo je tedy skutečným vlastníkem žumpy, tedy resp. kdo je vlastníkem pozemku, na kterém se žumpa nachází, nebo zda se jedná o podílové spoluvlastnictví a z něj plynoucí práva a povinnosti spoluvlastníků, což je pro Váš problém rozhodující skutečností. V případě, že je vlastníkem soused, jak uvádíte v úvodu dotazu, potom nemáte právo do jeho vlastnictví jakkoliv zasahovat, přičemž však ze zákona zároveň platí, že vlastník věci(tedy soused) se musí zdržet všeho čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážné ohrožoval výkon jeho práv, proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené……….stejně tak jako nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady…..atd.
Ve Vašem případě doporučuji nejprve řádně upravit sporná vlastnická práva k nemovitostem (pozemku a žumpě) a z nich dále vyplynou příslušné povinnosti až už z titulu spoluvlastnictví k daným nemovitostem nebo z titulu z řízení věcného břemene, což si myslím, že asi bude u Vás jádro problému, jelikož z toho co popisujete je zřejmé, že by toto mělo být zřízeno.
21.09.2012
Dotaz: Chtěla bych Vás poprosit o radu. Jsem jednou z 6 majitelů rodinného domu, který jsme zdědili po smrti rodičů. V domě nebydlím a protože se s ostatními majiteli jen těžko domluvíme. Chtěla bych se zeptat, jestli je možnost se svého podílu na tomto domě nějakým způsobem vzdát. Při dědickém řízení jsem bohužel tuto možnost nevyužila. Nepředpokládám, že bych se s ostatními majiteli domluvila na eventuálním přepsání své části domu na ně, proto mě zajímá, jestli je jiná možnost, jak se vlastnického podílu na nemovitosti zbavit.
Právník Zárukakvalit.cz:
Institut podílového spoluvlastnictví zejména obnáší, že z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávnění a povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně. Při hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů.
Na rozdíl od společného jmění manželů poskytuje institut podílového spoluvlastnictví kterémukoliv ze spoluvlastníku právo tyto vztahy kdykoliv zrušit a to tedy zrušením podílového spoluvlastnictví a provedením jeho vzájemného vypořádání a to buď písemnou dohodou nebo v případě, že k ní nedojde, rozhodne o tom na návrh některého spoluvlastníka soud. Rovněž můžete svůj spoluvlastnický podíl převést na jiného, ovšem za podmínek dodržení předkupního práva, které náleží všem ostatním spoluvlastníkům, ledaže by šlo o převod na osobu blízkou ( příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner, popř. jiné osoby v poměru příbuzném nebo obdobném dle §116 Občanského zákoníku). Tzn., že nejprve byste musela nabídnout podíl ostatním spoluvlastníkům.
Pokud nemáte zájem na tom převést podíl na někoho ze spoluvlastníků a nemůžete převést podíl na někoho z blízkých osob, potom jedině přichází v úvahu zrušení podílového spoluvlastnictví a následné vypořádání.
16.09.2012
Dotaz: Dobrý den,je mi 17let a chtěla bych se zeptat, zda když by rodič souhlasil s mím odchodem z domu již už v 17 letech, zda by se to dalo nějak zařídit. Podle zákona je za mne zákonný zástupce odpovědný do mé plnoletosti, ale mám přítele,který je plnoletý a dokázal by se o mne postarat. Bohužel kvůli finančním důvodům nestuduji a chtěla bych s přítelem do jiného města kvůli pracovní příležitosti. Bylo by možné, aby za mne převzal odpovědnost přítel? Kdybych jen tak odešla, tak by z toho mohli být veliké problémy a to opravdu nechceme. Děkuji moc za Vaší radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Jak správně uvádíte rodiče za Vás mají plnou odpovědnost do Vašich 18ti let, tedy do plného nabití zletilosti, do té doby za Vás mají rodiče plnou odpovědnost vyplývající ze zákonné rodičovské zodpovědnosti, kterou nemůže nahradit nikdo jiný, jedině v případě, že by rodiče této odpovědnosti byli z nějakých zákonných důvodů zbaveni nebo jim byla rovněž z nějakých zákonných důvodů omezena.
Ve Vašem případě v prvé řadě záleží na vzájemných rodinných vztazích, které s rodiči mezi sebou vedete, jak rodiče vychází s přítelem a jak se staví k celé záležitosti týkající se Vašeho odchodu z domova, jestliže plně důvěřují Vám a Vašemu příteli a s Vašim odchodem souhlasí, nic nebrání tomu, aby jste se s přítelem odstěhovala i když jste ještě nenabyla plnoletosti, ale je důležité si uvědomit, že za Vás do 18ti let zůstanou stále rodiče odpovědni, proto si musíte být nejprve sama vědoma důsledku, které z takové životní změny plynou a rovněž se vyvarovat všemu čím byste mohla způsobit problémy jak sobě, tak rodičům.
V každém případě doporučuji situaci nejprve řádně zvážit, s rodiči probrat a počkat na jejich souhlas.
15.09.2012
Dotaz: Dobrý den, máme doma těžce zdravotně postiženého syna (3 roky). Sousedům vadí, že vydává zvuky a dělá hluk, proto údajně sepsali stížnost, aby jsme byli vystěhováni. Stížnost jsme ale neviděli. Noční klid neporušujem a jiné spory nemáme. Má majitel právo nás vystěhovat? Můžeme se nějak bránit? Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Váš problém se týká záležitosti obsažené převážně v ustanovení občanského zákoníku, konkrétně v jeho §127, které stanoví, že "Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Obecné ustanovení použitelné na tyto případy obsahuje i samotná Listina základních práv a svobod v článku. 11 odstavci třetím. Výkon práva nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Proto mimo jiné nikdo nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek, což se však týká např. rodinných domů a podobných nemovitostí.
Co se týče hluku, poskytuje náš právní řadu ještě ochranu zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde se hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Dle mého názoru hluk související s Vašim synem nelze považovat za obtěžování nad míru přiměřenou poměrům ani se nejedná o hluk, který by nějakým způsobem ohrožoval zdraví ostatních, proto mám za to, že pokud by Vás chtěl majitel z těchto důvodů vystěhovat nemá pro toto jednání oporu v zákoně.
Proto zkuste nejprve zjistit na čem je postavena stížnost a s majitelem domu(bytu) si nejprve o všem rozumně promluvit.
13.09.2012
Dotaz: Dobrý den, před více jak 30dny jsme uplatnili reklamaci na pánev firmy Teskoma. Do dnešního dne se nikdo neozval, jak byla reklamace vyřízena. Máme po uplynutí 30 denní lhůty bez odezvy ze strany prodávajícího nárok na vrácení peněz? K této firmě jsme již ztratili důvěru. Děkuji Vám za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Jestliže jste reklamaci uplatnili řádně v záruční době, máte právo požadovat plnění ze strany prodávajícího spočívající v odstranění vad, pokud je jejich odstranění možné, jestliže jde o neodstranitelné vady můžete odstoupit od smlouvy a požadovat od prodávajícího výměnu zboží, popřípadě slevu z kupní ceny, nebo vrácení celé kupní ceny, v závislosti na vadě věci.
Ve Vašem případě s ohledem na druh zboží, předpokládám, že by se jednalo o výměnu nebo vrácení peněz. Zpravidla mají obchodníci na vyřízení reklamace 30 dní, přičemž poté by Vám měli sdělit stanovisko. Určitě bych společnost vyzvala a připomněla Vaší reklamaci a zažádala o jejich vyjádření jak hodlají problém řešit a poté uplatnila svoje práva na náhradu za vadné zboží. Je možné, že už mají reklamaci vyřízenou jen se Vám nikdo prozatím k reklamaci nevyjádřil.
10.09.2012
Dotaz: Dobrý den, mám otázku ohledně VB. V dubnu 2008 jsme koupili chatu s pozemkem. Část pozemku využívají sousedé jako přístupovou cestu ke své chatě. Jedná se cca o 100 m. Letos na jaře ji sousedé převedli na svoje děti. Nyní by chtěli cestu upravit pro vjezd autem. Je možné, aby to udělali bez našeho písemného souhlasu? Když to udělají, je možné aby - když investovali peníze do cesty- požádali o zapsání VB aniž by nás informovali? Jakou částku můžeme požadovat za zapsání VB (chata má hodnotu cca 900 000,-). Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Co se týká institutu věcného břemene, spočívá tedy v jistém omezení vlastníka nemovitosti a trvá bez ohledu na změnu subjektu vlastníka. Z Vašeho dotazu není patrné na základě čeho věcné břemeno vzniklo, rovněž jaké vztahy panovaly mezi původními vlastníky nemovitosti a sousedy. Také zda jde o věcné břemeno zřízené smlouvou, popř.rozhodnutím soudu, přičemž pro Váš případ platí, že co se týká věcného břemene obecně, že nelze toto provést bez souhlasu vlastníka nemovitosti, přičemž se můžete bránit zejména námitkami spočívajícími např:
- v neoprávněné stavbě na cizím pozemku ve smyslu ustanovení § 135c obč. zákoníku pro neexistenci souhlasu pravého vlastníka pozemku ke zřízení a stavby,
-v neexistenci oprávnění k umístění stavby na cizím pozemku ve smyslu ustanovení § 126 odst. 1 obč. zákoníku, pro které nelze zřídit věcné břemeno dle § 151o odst. 3 obč. zákoníku,
- nebo, že zřízením věcného břemene nezbytné cesty ke stavbě dojde k podstatnému snížení tržní ceny pozemkových parcel, kterou musí uhradit v penězích oprávněný z věcného břemene atd.
Jinak rovněž platí povinnost platit náhradu za zřízení věcného břemene ve výši tržního nájemného za užívání pozemku každoročně po celou dobu existence věcného břemene. Doporučovala bych však ve Vašem případě využít rad zkušeného právníka, kterému celou záležitost popíšete podrobněji.
07.09.2012
Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem za svoje rodiče a vlastně jako spolumajitel objektu i též dotazovatel. Moji rodiče zakoupili původní dům cca v roce 1974 s věcným břemenem a to doživotní péčí o otcovo rodiče. Ve smlouvě je i mimo jiné uvedeno, že musi povolit návštěvy ke rodičům. Mezitím si vedle původního domu postavili nový dům, ve kterém společně žijeme. K dnešnímu dni žije otcovo matka, které je 92 a ve svém objektu z důvodu nemohoucnosti a upoutání na lůžko již nemůže bydlet, proto si ji moji řodiče přestěhovali do našeho domu, do jejich patra do jedné místnosti, kde se o ni pečlivě nadále starají. Předmětem dotazu je, jak často a kdy musejí povolit oné návštěvy příbuzných v našem domě, aby mohli navštívit prababičku. Vadí mě, že tento stav není oštřen a my jsme vázáni, že musí každý den někdo z rodiny být doma ve všechny dostupné hodiny, neb nevíme, kdy si naši příbuzní usmyslí momentální návštěvy a "kontroly" u prababi...Je to vcelku vysilující, deprimující a ten to stav již trvá cca 1 rok a 1/2. Moje maminka již kvůli tomuto psychickému gradujícímu nátlaku příbuzných byla během posledního měsíce 2* hospitalizovaná v nemocnici. Nelíbí se mě tento stav a chtěla bych se zeptat jako spolumajitel objektu a dcera maminky, kterou mám vemi ráda a vadí mě, že příbuzní přijedou často s výčitkami, urážkami a tahanicemi o peníze...Jdou tyto "nechtěné návštěvy" právně ošetřit a jak často a kdy jim vymezit prostor k návštěvě prababičky ?(která bez toho o jejich návštěvy moc nestojí, neb ve svých 92 letech je nemohoucí a s velmi pokročilou stařeckou demenci). Velmi děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Co se týká Vašeho problému zmiňujete se o existenci nějaké smlouvy zahrnující i úpravu návštěv rodičů (prarodičů), z toho bych nejspíš vycházela, ovšem podle toho co píšete pravděpodobně pravidelnost těchto návštěv určena není. Jedná se obecně o problematiku citlivou už z toho pohledu, že se jedná o zásah do rodinně-právních vztahů a právní předpisy nestanoví obecně nějaká základní pravidla a ustanovení, kterými by se dalo pro tuto oblast řídit, víceméně se spíše jedná konkrétní vnitřní pravidla a řády, které si stanoví například některé Domovy důchodců nebo podobné ústavy. Proto je třeba ve Vašem případě brát zejména zřetel na zásah do základních lidských práv poskytovaných Listinou základních práv a svobod, spočívající zejména v ochraně před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, popřípadě nedotknutelnosti obydlí atd.
Ve Vašem případě bych rodinu upozornila co svými neohlášenými návštěvami způsobují jak prababičce, tak ostatním členům rodiny, zejména bych se zaměřila na její pokročilý věk a značné úsilí, které musí celá rodina kvůli těmto návštěvám vynaložit a rozumně se s nimi pokusila domluvit na jiném režimu uskutečňování těchto návštěv s ohledem na dodržení základních lidských práv jak prababičky, tak ostatních (právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, nedotknutelnost obydlí…….) i za těch okolností, že byste si měli tento režim sjednat smluvně.
31.08.2012
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu. Před dvěma lety jsem si objednala opravu střechy poslala zálohu 120000Kč a dosud mám hotovou jen polovinu střechy, nevím kam se obrátit slibují že to dodělají ale při každém dešti mi do domu zatéká a ničí mi to štuky a vnitřní malbu.
Právník Zárukakvalit.cz:
V případě opravy věci se jedná o zvláštní ustanovení smlouvy o dílo dle ust. Občanského zákoníku. Jestliže se nejedná o zhotovení díla na počkání, což je tedy Váš případ a nebyla sjednána písemná smlouva o dílo, je zhotovitel povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky, které musí především obsahovat označení předmětu díla, rozsah, jakost, cenu za provedení díla a dobu jeho zhotovení.(stejně jako případná smlouva o dílo) Zhotovitel je tedy povinen provést dílo řádně dle smlouvy, resp. objednávky a zejména v dohodnuté době. Pokud tedy opravu neprovedl v dohodnuté době, máte právo dožadovat se dokončení opravy v přiměřené lhůtě, kterou zhotoviteli poskytnete, pokud ani tak nebude dílo řádně dokončeno, můžete od smlouvy odstoupit. Poté se můžete domáhat navrácení zálohy či řádného dokončení díla soudní cestou. Rovněž máte právo požadovat náhradu nákladů, popřípadě škody, která Vám v důsledku nedokončené opravy vznikla.
31.08.2012
Dotaz: Dobrý den. Před našim rodinným domem přes silnici asi 10m od domu je vzrostlý,osamocený smrk ,vysoký cca.17m.(nálet). Průměr stromu je ve výšce 1m asi 35 cm, takže podléhá veškerým povolení k tomu nutných. Pozemek ,na kterém se strom nachází je silnic. Kdyby se tento strom vyvrátil, pádem na dům, by spáchal velké škody. Ve štítě domu je zabudovaná konzole, na které se nachází el. vedení s 380 V. Myslíte, že stojí za to, zažádat o poražení stromu, nebo musíme počkat, až by eventuelně strom padl sám na následky větru. Děkuji za radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Tato záležitost není předmětem ryze právním nebo spíše záležitostí k posouzení právníkem, nicméně mám za to, že bude třeba v případě Vašich obav, které popisujete využít součinnost Obce, Městské části, ve které se strom nachází. Přičemž Úřad obce by se měl postarat o zhotovení nějakého odborného posudku, kterým bude poté určeno zda se jedná o provozně nebezpečný strom, strom ohrožující život, zdraví…… a na základě kterého bude vydáno orgánem státní správy povolení k jeho odstranění. Což je samozřejmě rozumné řešení jak předejít nepříjemným následkům v případě, že by strom spadl na Váš dům. V případě, že chcete počkat až do způsobení škody, nebo v případě, že by na žádost k odstranění stromu nedošlo ačkoliv by k jeho odstranění dojit mělo a vznikla by Vám jeho pádem na domě škoda, můžete se pak domáhat náhrady škod u orgánů, které nesou odpovědnost za jeho neodstranění. Určitě bych doporučila raději předejít těmto nepříjemnostem žádostí o odstranění stromu a podniknout veškeré potřebné kroky, ne vždy totiž mohou být následky a škody jen na věcech.
27.08.2012
Dotaz: Dobrý den chtěla jsem se zeptat jakou částku si může nechat soukromý exekutor z vymožených alimentů. Přišlo mu asi tak 11800kč.
Právník Zárukakvalit.cz:
Náklady exekuce upravuje jednak zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v ustanoveních §§ 87 – 92, dále potom vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, vydaná k provedení § 92 exekučního řádu.
Dále je odměna exekutora stanovena prováděcí vyhláškou podle jednotlivých způsobů exekuce. Jestliže se jedná o exekuce na peněžité plnění: odměna se stanoví procentní sazbou ze základu, jímž je výše vymoženého peněžitého plnění (ne vymáhaného; tedy ne částka, na kterou je exekuce vedena, ale pouze částka, kterou exekutor skutečně na povinném vymohl. Zejména se nezapočítává to, co bylo plněno dobrovolně, byť i po nařízení exekuce ).
(Výše odměny by dle názoru Ústavního soudu neměla vycházet (pouze) z výše vymoženého plnění, ale měla by odrážet zejména složitost, odpovědnost a namáhavost exekuční činnosti.
Minimální odměna činí 3 000 Kč. Dále exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3 500 Kč a náhrada za promeškaný čas. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření atd.
22.08.2012
Dotaz: Dobrý den, na internetu jsem si zaplatila letní dovolenou v objektu cestovní kanceláře BK Tour. Ta na svých www stránkách dostatečně neinformuje, v kterých objektech je pitná voda, a ve kterých pouze voda užitková. Protože dovolenou trávím se třemi malými dětmi, v žádném případě bych nezvolila objekt bez pitné vody. Navíc tento problém nebyl zdaleka jediný! Dle mého názoru se jedná o klamání spotřebitele. Můžete mi prosím poradit, na koho se mám obrátit se svou stížností?
Právník Zárukakvalit.cz:
Ve svém dotazu uvádíte, že jste zakoupila dovoulenou na internetu od cestovní kanceláře, tudíž součástí zakoupení takového zájezdu je i uzavření písemné cestovní smlouvy, na základě které je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi zájezd řádně tj. se všemi ustanoveními cestovní smlouvy, dále je cestovní kancelář rovněž povinna zákazníka náležitě informovat o všech skutečnostech, které jsou jí známy a pro zákazníka důležité.
Jestliže tedy kancelář porušila některé ze svých povinností, které jí vyplývají z cestovní smlouvy, v plném rozsahu za takové porušení zákazníkovi odpovídá, bez ohledu na to, zda mají být určité podmínky splněny přímo cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb poskytovaných v rámci zájezdu.
Ve Vašem případě máte tedy právo domáhat se svých práv na případné odškodnění ze strany cestovní kanceláře přímo u této kanceláře (v tomto případě je však podstatné o jaké porušení povinností ze strany kanceláře se jednalo, jelikož uvádíte, že problémů bylo více, tomu potom odpovídá příslušný nárok v podobě ať už peněžité či jiné náhrady vzniklé škody) k uvedenému je třeba dodat, že svá práva musíte u cestovní kanceláře uplatnit ve lhůtě 3 měsíců od skončení zájezdu, jinak zaniknout. V případě, že se dále cestovní kancelář bude vyhýbat přijetí odpovědnosti za porušení svých povinností, můžete se svých práv domáhat soudní cestou.
26.07.2012
Dotaz: Chtěla bych se zeptat jak se můžu bránit proti umístění dítěte do diagnostického ústavu. Měla problémy s chováním, na základě školních zpráv na OSPOD, byl z jejich strany podán návrh na umístění do ústavní péče.
V případě, že by soud tento návrh schválil jak mohu dítě získat zpět? Mám se spojit raději s nějakým právníkem? Nevím jak se ceny za právní služby pohybují a zda bych na ně měla dostatek financí.
Právník Zárukakvalit.cz:
Ve svém dotazu uvádíte, že na základě problému dítěte s chováním dle školních zpráv byl podán návrh na umístění dítěte do ústavní výchovy. OSPOD mají v popisu práce především ochranu práv a nároku dětí na jejich příznivý vývoj a zejména řádnou výchovu, včetně působení na obnovení narušených funkcí rodiny. Ústavní výchova představuje institut, k jehož uplatnění dojde tehdy, jestliže všechny mírnější prostředky ochrany dítěte nejsou možné uplatnit.Soud musí zpravidla posuzovat danou věc s přihlédnutím k prioritě péče o dítě v rodině, jestliže již dojde k umístění dítěte do ústatvní péče soudem, znamená to, že má v úmyslu nebo spíše je nucen z nějákých důvodů omezit rodičovská práva povinnosti k dítěti. Nevím z čeho pochází problémy s chováním Vašeho dítěte......tudíž nemohu dát konkrétní radu jak situaci řešit, ale rozhodujícími faktory a zároveň zákonnými podmínkami pro úmístění dítěte do ústavní péče soudem jsou:
a) je-li výchova dítěte vážně ohrožena (zanedbávání ze strany rodičů)
b) je-li výchova dítěte vážně narušena a současně jiná výchovná opatření nevedla k nápravě
c) z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit
jestliže u soudu prokážete, že žádná z těchto ohrožení dítěti nehrozí není důvod, aby soud rozhodl o umístění dítěte do ústavu.
V ostatním určitě doporučuji využít služeb advokáta, jelikož se jedná o dítě a o jeho budoucí život, je třeba podniknout ty správné nejen právní kroky. Co se týká cen za právní služby, advokáti se řídí zpravidla advokátním tarifem, přičemž ve věcech péče o nezletilé se pohybuje sazba 1.000,- Kč za jeden úkon právní služby v dané věci. (což značí jakékoliv písemné podání k soudu, účast na jednání u soudu a další právní kroky).