PRÁVNÍ PORADNA

Na všechny Vaše dotazy odpovídá advokátka JUDr. Michaela Švecová, ve spolupráci s týmem dalších zkušených právníku z jednotlivých právních oborů, kteří Vám společně poradí, jaké kroky podniknout při řešení Vaší složité životní situace.


Odpověď na jeden právní dotaz je zpoplatněn částkou ve výši 100,- Kč.
 

Obsah odpovědi na právní dotazy je návodem či radou na možný postup či řešení problému v dané situaci, pro konkrétní právní kroky třeba posoudit vždy každý právní případ podrobně a individuálně, k čemuž potřebuje advokát dostatečné množství informací.

V průběhu měsíců duben/květen 2018 budou nově součástí služeb právní poradny ke stažení také právní vzory (návrhy, smlouvy, ostatní právní dokumenty) a webináře cílené na zajímavá právní témata z jednotlivých právních oblastí. Podmínky jejich užití najdete v obchodních podmínkách v sekci „pravidla pro využití služeb poskytovaných Portálem.“

V případě zájmu o konzultaci či právní pomoc kontaktujete advokátku JUDr. Michaelu Švecovou přes www.aksvecova.cz, za účelem podrobnějšího posouzení případu.

Projděte si již položené otázky, třeba tam najdete odpověď na Váš problém.

NOVINKA   VZORY SMLUV KE STAŽENÍ
DOTAZY A ODPOVĚDI

PODNÁJEM

07.05.2014   |   IP: 94.113.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
předseda malého bytového družstva svůj byt neužívá (již 4 roky v něm nebydlí), přesto má v bytě trvalý pobyt a byt pronajímá problémovým nájemníkům. Ze své funkce je neodvolatelný, protože má v družstvu příbuzné a přátele. Můžeme jako řadoví členové družstva nějak dosáhnout zrušení jeho trvalého pobytu nebo zrušení práva užívání nevyužívaného bytu? Nevíme, na koho se můžeme obrátit.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zde je řešením tento problém přednést na dalším shromáždění bytového družstva a běžným postupem schvalování se snažit o to, aby bylo předsedovi družstva uloženo buď problémové nájemníky vypovědět z bytu. V případě neúspěchu výpovědi, neuložit majiteli bytu pro nedodržení tohoto potupu uložit převod družstevního podílu na jinou osobu a vystěhování. V návaznosti na Vaši otázku, na koho se lze v této věci obrátit, pak se lze obrátit na okresní soud v soukromoprávním sporu, který se také nazývá sousedským sporem. V této žalobě je nutné zejména uvést to, že tento předseda pronajímá byt problémovým nájemníkům a také, že ani po pokusech jej odvolat, se toto nepodařilo z důvodu jeho osobních vazeb v družstvu.
Na dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
23.04.2014   |   IP: 178.255.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,bydlím v bytrovce,kde každý byt má vlastní kotel na tuhá paliva ve společné kotelně v suterénu.Po 23 letech se mi kotel rozbill.Je pronajímatel povinen zajistit nový kotel,nebo si ho musím hradit sama?Pokud je to povinnost pronajímatele,má právo mi kvůli tomu zvednout nájem?Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve svém ustanovení § 2257 stanoví, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Mezi tyto drobné opravy dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, patří např. opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění. Dle uvedeného byste měla tedy případnou opravu kotle hradit sama, pokud by se však jednalo o opakované problémy s funkčností kotle, které budou mít vliv na způsobilost užívání bytu, tyto by měl dále řešit pronajímatel.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
27.09.2012
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych vás požádat o radu. Bydlim v pronajatém bytě deset let.Byt byl nejdříve prádelna celý jsem ho předála.Podlahy, koupela,kuchynská linka,vestavěné skříně atd...vše cca 500tisíc možná víc stavební práce si už tolik nepamatuji a za byt jsme předali 280tisic majiteli za topení,zdi atd,no že měl byt nějakou formu.Nájem byl 2800kč plus inkaso.
Minulý rok jsem měla ve schránce hozený papír o zdražení na 4450 kč a nýní neuplynul ani rok mám mám další papír na další rok zdražení na 4920kč,ale vyřizuje to nějaky idiot protože píší,že mi to zvyšují ze 4100kč ani si nepamatuji,že už platím 4450????Přijde mi to přehnané,mám šanci se nějak bránit???
Právník Zárukakvalit.cz:
Nájem bytu vzniká dle ust. § 686 zákona č. 40/1964Sb., Občanského zákoníku na základě písemné nájemní smlouvy, přičemž tato musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši.
Předpokládám, že taková smlouva mezi Vámi a pronajímatelem existuje a tudíž i sjednání způsobu úhrady nájemného a podmínky pro jeho zvýšení v souvislosti s plněními poskytovaná s užíváním bytu. Neznám podrobnosti o vzájemném vyúčtování či započtení úprav na bytě, které zmiňujete. Jestliže máte pochybnosti o výši nájemného doporučuji nechat si od majitele přesně zdůvodnit a vyčíslit jeho výši a poté vyjádřit svoje námitky k uvedené částce.
Majitel by měl být schopen požadovanou částku nájemného zdůvodnit a podložit případným vyčíslením, přičemž rovněž platí, že nájemné při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu se sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, jestliže ke sjednání nájemného nedošlo dohodou, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného, jestliže s tím nájemce souhlasí, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu.viz ust, § 696 odst. 1, a odst. 2. Občanského zákoníku.