PRÁVNÍ PORADNA

Na všechny Vaše dotazy odpovídá advokátka JUDr. Michaela Švecová, ve spolupráci s týmem dalších zkušených právníku z jednotlivých právních oborů, kteří Vám společně poradí, jaké kroky podniknout při řešení Vaší složité životní situace.


Odpověď na jeden právní dotaz je zpoplatněn částkou ve výši 100,- Kč.
 

Obsah odpovědi na právní dotazy je návodem či radou na možný postup či řešení problému v dané situaci, pro konkrétní právní kroky třeba posoudit vždy každý právní případ podrobně a individuálně, k čemuž potřebuje advokát dostatečné množství informací.

V průběhu měsíců duben/květen 2018 budou nově součástí služeb právní poradny ke stažení také právní vzory (návrhy, smlouvy, ostatní právní dokumenty) a webináře cílené na zajímavá právní témata z jednotlivých právních oblastí. Podmínky jejich užití najdete v obchodních podmínkách v sekci „pravidla pro využití služeb poskytovaných Portálem.“

V případě zájmu o konzultaci či právní pomoc kontaktujete advokátku JUDr. Michaelu Švecovou přes www.aksvecova.cz, za účelem podrobnějšího posouzení případu.

Projděte si již položené otázky, třeba tam najdete odpověď na Váš problém.

NOVINKA   VZORY SMLUV KE STAŽENÍ
DOTAZY A ODPOVĚDI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

10.03.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.103.2xx.xxx
Dotaz: Zdravím, mám takový problém. Mám půjčku od providentu platím řádně každý měsíc ale neplatí plnou splátku kterou mam cca 4300kc ale platím 1000 někdy 2000 vic bohužel dohromady nedám mam pouze rodičovsky příspěvek. A teď k věci porad mi volaji a píšou že neplatim a předají me k vymáháci společnosti. Mám strach co bude dál víc proste platit nemohu a už jsem jim to říkala několikrát. Děkuji za radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
v této záležitosti Vám bohužel nezbývá než se pokusit splácet splátky řádně nebo požádat o změnu výše splátek, případně o jejich dočasný odklad, což Vás však nezbavuje povinnosti splácet půjčku v budoucnu. Dojde pouze k prodloužení doby splácení. Pokud nebudete dodržovat stávající režim splátek a nepožádáte o změnu, vystavujete se riziku soudního vymáhání dluhu a následné exekuce.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
15.12.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 46.135.7xx.xxx
Dotaz: Dobrý den.
Mám kamaráda, který byl ženatý a s bývalou manželkou prováděli rekonstrukci domu, na kterou si vzali hypotéku. Po několika letech
se rozvedli a kamarád splácel hypotéku sám . Děti neměli. Manželka mu podepsala směnku na nějaký obnos s tím, že dlužnou částku
uhradí do konce tohoto roku. Už teď ví , že dlužná částka nebude uhražena , protože je jeho bývalá žena v insolvenci. Prosím o radu,
co udělat , aby můj kamarád dostal své peníze zpátky. Děkuji za radu s pozdravem R Rektoris.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pakliže má kamarád podepsanou směnku, může její splacení vymáhat soudně a to prostřednictvím návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Nejprve bych však doporučila, aby kamarád bývalou ženu písemně vyzval k zaplacení a pokusil se například domluvit na úhradě dluhu po částech. Uvádíte, že paní má schválenou insolvenci, pak patrně není schopná dostát svým závazkům, nicméně to nebrání tomu, aby proti ní byla rovněž vedena exekuce například pro dluh ze směnky. Nejprve však směnka musí projít soudním řízení, kde bude rozhodnuto o povinnosti zaplatit, následně pak může být nařízena exekuce.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
11.09.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 83.180.4xx.xxx
Dotaz: Může obec prominout dluh tomu kdo neplatil za zábor veřejného prostranství a dluží několik desítek tisíc korun?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Obce si mohou obecně závaznou vyhláškou individuálně stanovit vyšší poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství (např. pro podnikatelské účely), než který je uveden v zákoně a zároveň do určité míry i regulovat. Výše zpoplatnění za zábor veřejného prostranství se proto v jednotlivých městech a obcích může lišit. V takovéto vyhlášce by měly být rovněž uvedeny informace týkající se vybírání poplatků, vzniku a zániku poplatkové povinnosti, jakož i lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti nebo eventuální úlevy či osvobození od placení poplatků v určitých případech. Veškeré výjimky z placení poplatku či prominutí dluhů vycházejí tedy z konkrétních pravidel dané obce.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
07.08.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 37.188.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Měla jsem přítele, který měl plno dluhů a ja jsem mu pomohla tím že jsem nabrala dluhy na sebe aby mohl on proplatit všechny svoje dluhy. Díky tomu jsem se dostala do insolvence s částkou cca 500.000,-. Všechno to se stalo když jsme spolu ještě byli ve společné domácnosti. Mám nějakou šanci z bývalého pritele aspoň nějaké peníze dostat? Dnes jsem se dozvěděla nahodou od policie České republiky že dluhy nabyte ve společné domácnosti se dělí napůl. Stejně jako v manželství. Je to prosím pravda? Děkuji předem za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
vzájemná majetková práva nesezdaných párů občanský zákoník speciálně neupravuje, platí obecná pravidla jako pro jakékoliv jiné občany, např. spoluvlastníky nějaké věci atp., zároveň platí, že jakékoliv závazky nabyté jedním z partnerů, pakliže se k nim nezavázali oba společně, jsou závazkem jen jednoho z nich, nikoliv společné jako je tomu například u společného jmění, které vzniká jen mezi manželi, na tom nic nemění ani skutečnost, že spolu partneři sdílí společnou domácnost. Veškerá pravidla daná zákonem pro rozdělení společného jmění, jsou pak uplatňována jen mezi manželi resp. rozvádějícími se manželi, kteří tedy spolu společnou domácnost po dobu trvání manželství vedli, nikoliv mezi partnery. Pakliže jste splnila nějaký závazek (dluh) za partnera, pak se po něm můžete toto plnění nárokovat. Nicméně neznám okolnosti ani způsob, jakým jste dluhy převzala, takže je třeba v rámci toho respektovat i podmínky, za jakých se lze domáhat těchto nároku a zda se lze domáhat.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
06.10.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 37.221.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, v rode 2018 jsem zakoupil "DLUHOPIS" E-mobility v hodnotě 25.000Kč na tři roky od firmy PETLAS CZ s.r.o., IČ 01912259, sídlo Vyšehradská 1349/2, PRAHA 2, 128 00 s výnosem 9 % ročně, s půlročním vyplácením úrokových výnosů, ty byly vyplaceny jenom jedno pololetí...……...a poté nic...…….. mám nyní dojem, že je to podvodný projekt, jak se mám zachovat do budoucna, co mohu podniknout, řekněte mi Váš názor. Děkuji za radu. Přeji pěkné dny.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
ano tyhle „podvodné“ dluhopisy nejsou žádnou výjimkou. Skutečně se mohlo stát, že jste zrovna na takové narazil. Dokonce jsem zaznamenala podobné dotazy na internetu, vztahující se právě k Vašemu případu. Znaků, kterých si je třeba všímat, abyste rozeznal podvodné dluhopisy od reálných, je vždy více. Zrovna Váš typ za mě vykazuje pravděpodobnost toho, že společnost nebude schopna svým investorům do budoucna vyplácet, jak slibuje a to například z ekonomických důvodů. Vždy se nemusí jednat přímo o podvodný úmysl, ale o pouhou neschopnost splnit závazky ve formě uvedených výnosů. Tady jediné co mohu doporučit, pokusit se zjistit více informací o společnosti, od které jste dluhopis zakoupil a to např. hospodaření společnosti v podobě výsledků za uplynulá období, což najdete např. v Obchodním rejstříku, zda je prospekt schválený ČNB…..apod.) Na základě toho vyhodnotit, zda nebude lepší se poohlédnout po jiné investiční příležitosti.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
02.09.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 83.208.2xx.xxx
Dotaz: Hezký den
V průběhu manželství jsem z vlastních prostředků postavil chatu pro mé aktivity, zaregistrovanou na mé jméno jediného vlastníka. Teď ji prodávám, a kupující si zajišťuje prostředky u banky. Banka potřebuje k budoucímu úvěru kupujícího i souhlas a potvrzení mé manželky. Osobně mám k jejich požadavku jiné stanovisko.
Prosím o váš názor.
Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
se změnou občanského zákoníku od 1. 1. 2014, došlo i k podstatným změnám v převodech nemovitostí. Současně s těmito změnami se vložil i termín osoby žijící ve společné domácnosti nebo-li termín rodinná domácnost, dříve společná domácnost. Zákon říká, že manžel může nakládat s věcí patřící do obvyklého vybavení rodinné domácnosti pouze se souhlasem druhého manžela, nejedná-li se o věc zanedbatelné hodnoty. Pokud jeden z manželů toto pravidlo poruší, může se druhý manžel dovolat neplatnosti tohoto právního jednání. Proto tedy, aby se předešlo riziku soudního se domáhání jednoho z manželů na nárok rozhodovat o nemovitosti, která sice není v SJM, ale vlastní ji je jeden z manželů, vyžadují banky, aby součástí zástavních smluv pro banku byl zároveň i ověřený podpis manželky prodávajícího. To se tedy týká i nemovitostí, které nabyli vlastníci před manželstvím dědictvím, darem nebo koupí.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
21.03.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 46.135.3xx.xxx
Dotaz: Dobrý den.
Dotaz zní: V roce 2013 jsme zúžili sjm až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Jiná dohoda uzavřena nebyla. Před rokem jsme se rozvedli.
Po zúžení jsem předala manželovi peníze na koupi jeho domu (1/2) a zařídila další jeho byt movitými věcmi, které jsem koupila já nebo byly pořízeny z majetku mé firmy. Mám nyní nárok na vypořádání? Doslechla jsem se, že již nejde o žalobu na vypořádání sjm, ale žalobu na plnění vůči bývalému manželovi či na vydání bezdůvodného obohacení. Jak je to v tomto případě s promlčením?
Pokud některé věci byly pořízeny na mou firmu, musela by jejich náhradu vymáhat moje firma či přímo já osobně? Šlo by pak o 2 žaloby, jedna za firmu a jedna za mě?
Jedná se o žaloby na zaplacení (náhrady) za věci, věci zpět nechci, či bezdůvodné obohacení? jedná se o částku,kterou jsem mu dala na koupi nemovitosti a částku za věci, které manželu zůstaly.
Děkuji
kusnírová
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jak správně uvádíte, o SJM a jeho vypořádání se ve Vašem případě nejedná. Nemáte –li mezi sebou žádnou smlouvu například o zápůčce peněžních prostředků, je třeba nejprve určit, z čeho ve Vašem případě vyplývá nárok na navrácení těchto prostředků. Pokud by obdržel bývalý manžel finanční prostředky bez právního důvodu resp. bez spravedlivého důvodu (smlouvy, dohody….) nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, pak se bude z jeho strany jednat o bezdůvodné obohacení. Právo na vydání bezdůvodného obohacení je 3 roky a počátek běhu lhůty je stanoven ode dne, kdy se oprávněná osoba dozví, že k bezdůvodnému obohacení došlo a o osobě povinné k jeho vydání. Pak ještě existuje tzv. objektivní promlčecí lhůta, která je 10 let a její počátek začíná ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo. Tuhle cestu bych volila jako účinnou pro případ vydání věcí, které jak uvádíte, byly pořízeny „na Vaší firmu“, pak jsou jejím majetkem, tudíž můžete firma žádat jejich vydání. Zároveň je důležité rozlišit Vaše výlučné finanční prostředky a finanční prostředky firmy. Od toho se potom odvíjí osoba žalobce. Mám za to, že z toho co uvádíte je namístě žaloba na vydání bezdůvodné obohacení, ale je důležité, abyste byla schopna doložit, že se skutečně jednalo o Vaše finanční prostředky, které užil žalovaný (bývalý manžel bez již uvedeného právního důvodu)bezprávně. Pro konkrétnější doporučený postup bych musela však znát více informací.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
18.11.2014   |   IP: 79.127.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, asi před rokem a půl jsem si vzala u jedné společnosti půjčku ve výši 3000kč. Při sjednávání půjčky jsem uvedla a doložila pravdivé informace o sobě a svých příjmech(RD,kopii OP.poplatek 60 kč za kontrolu exekucí,1kč,že ban.učet je na moje jméno,doklad o trvalé adrese). Jelikož jsem šla pak podruhé rodit a nastali komplikace - cystycké onemocnění novorozence , na zaplacení půjčky jsem zapomněla. Společnost se mi neozvala, až teď po roce a půl s tím, že na mě podávájí trestní oznámení z podezření ůvěrového podvodu, domluvit se na splátkách snimi nejde. Požadují celou dlužnou částku,ale momentálně nejsem schopna celou částku uhradit. Manžel má pouze dohodu o provedení práce 70kč/hod a já mám RD 3800kč. Jedná se nezaplacení půjčky o trestní čin. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
samotným nezaplacením některé ze splátek půjčky se o trestný čin nejedná, ale jelikož jste rok a půl půjčku neřešila, může banka nyní ve Vašem jednání trestný čin spatřovat. Nicméně v souladu s dikcí trestního zákona se úvěrového podvodu dopustí ten, kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, což dle toho co uvádíte není Váš případ. Pokud není nyní již s bankou možná domluva, pokuste se ji kontaktovat písemně s vysvětlením nastálé situace, abyste mohla i Policii doložit, že jste se snažila o nápravu. Jinak budete muset počkat na prošetření Policie a snažit se prokázat, že se z Vaší strany o žádné podvodné jednání nejednalo a řešit situaci následně.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
11.09.2014   |   IP: 178.77.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat. rodiče se rozvádějí a chtějí dům přepsat na mě, je na něm zástava.Je to možné ?a jestli jo tak na mě budou a ji převedeny dluhy?a budou po mě vymáhány? nebo prosím poraďte.děkuji moc
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
převodem vlastnictví k nemovitosti zatížené zástavním právem na Vás přejdou jak vlastnická prává k nemovitosti, tak právo zástavní. Převod tedy možný je. Předpokládám, že se jedná o zástavu banky, načež v těchto případech je třeba tedy souhlas banky s převodem na jného vlastníka, která s Vámi rovněž dohodne podmínky úhrady dluhu.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
03.09.2014   |   IP: 193.85.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
bydlel jsem s bývalou přítelkyní. Měli jsme sepsanou pouze nájemní smlouvu a nebyly jsme manželé. Bylo dohodnuté (ústně) že ona bude platit nájem a já budu platit jídlo a různé dodělávky (třeba ručně dělaný nábytek atd...). Teď po asi 1 a 1/2 měsíci se ozval její bratr a vymáhá po mě částku cca 100 000 Kč jako kompenzaci. Chtěl bych se tedy zeptat:
1) může to po mě vymáhat?
2) zda když nemám účtenky, ale mám výpisy z účtů ve kterých jsou uvedené obchody (Albert, Spar,Hornbach,....) s částkou, by se s tímto dalo operovat.
Děkuji za odpověď
S pozdravem

Bc. Lukáš Mana
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
není mi zcela jasné o jakou kompenzaci se má konrétně jednat, jestli to však dobře chápu, tak po Vás nyní bratr chce náhradu nájemného, které po celou dobu platila přítelkyně....za této situace je rozhodné, na koho byla psána nájemní smlouva, zda pouze na přítelkyni nebo na Vás na oba jako společné nájemce, pak byste měli oba stejné práva i povinnosti co se týče placení nájemného. I přesto, že jste nebyli manželé, lze předpokládat, že jste po nějakou dobu vedli společnou domácnost, přičemž v rámci společného soužití jste se měli rovněž společně podílet na úhradě nákladů na potřeby domácnosti. Z tohoto pohledu by po Vás bývalá přítelkyně mohla požadovat jistou kompenzaci nákladů na nájemné, pokud tyto převyšují naopak náklady na jídlo a ostatní věci, které jste financoval Vy. Výpisy z účtů si zcela určitě uchovejte, pokud by se dotyčná rozhodla nárokovat po Vás zmíněnou částku soudně, pak by tuto musela také řádně odůvodnit. Soudní řízení by bylo poněkud složité a zdlouhavé. Pokud jste schopni spolu nyní komunikovat bez právníků, pak doporučuji udělat vzájemenou dohodu (a to nejlépe písemnou), kde si určíte kolik, kdo do společné domácnosti investoval a do jaké míry je nutno si něco finančně kompenzovat. Nebude-li k dohodě možno dospět, nechť přítelkyně zkusí štěstí u soudu.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
29.08.2014   |   IP: 89.102.7xx.xxx
Dotaz: Prosím o radu, přítel dluží na zdravotním pojištění. Požádal zdravotní pojišťovnu o splátkový kalendář. Pojišťovna splátkový kalendář bez udání důvodu zamítla. Prosím, jak má dál postupovat a co má dělat, když dlužnou částku nemůže najednou zaplatit. Moc děkuji za odpověď Hanka
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže pojišťovna splátky zamítla, pak není bohužel jiné řešení než dluh zaplatit jednorázově. Jsou-li ve výši dluhu zahrnuty i penále, může se přítel pokusit ještě zažádat o prominutí penále, ale tyto mu pojišťovna promine pouze za okolností, že splní celý dluh. Není-li ve jeho možnostech dluh splnit pak bude pojišťovna vymáhat dluh exekučně např. pravidelnými srážkami ze mzdy (což bude v podstatě odpovídat formě splátek, nicméně částka bude navýšena o náklady exekuce) nebo přikázáním z účtu povinného. Pokud je to možné doporučuji sehnat finanční prostředky a dluh uhradit co nejdříve.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
20.08.2014   |   IP: 81.92.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, zaměstnankyně ČS si na manžela vzala podvodně 4 půjčky v clkové hodnotě 105000 kč. Zjistili jsme to tak, že se manžel dokojnce dostal do solusu. Nakonec jsme to po 1,5 roce vyřešili, ale chtěla jsem se zeptat jestli v tomto případě máme nárok na finanční odškodné.Děkuji Synková
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
ve Vašem dotazu uvádíte, že jste tento podvod zjistili tak, že se manžel dostal do registru Solus. Neuvádíte však, jak jste tuto situaci řešili s dotyčnou, zda jste podávali trestní oznámení pro podvod nebo jste situaci řešili jinou formou. K tomu, aby bylo možno žádat náhradu škody v penězích, je nutno, aby byly splněny jisté předpoklady a to je v zásadě vznik újmy z důvodu protiprávního a většinou též zaviněného jednání. Tzn. že škoda musí vzniknout jednáním někoho. Ve Vašem případě máte samozřejmě nárok na náhradu škody, která Vám vznikla protiprávním jednáním jiného, je však třeba tyto skutečnosti soudu doložit. Je tedy důležité především prokázat, že škoda vznikla, v jaké výši a že byla způsobena jednáním dotyčné osoby. K tomu by Vám spolehlivě napomohl závěr učiněný od Policie, týkající se spáchání trestného činu podvodu a navazující trestní řízení u soudu, ze kterého by poté navazovalo občansko-právní řízení o náhradu škody v penězích. V případě zájmu Vás mohu odkázat na pomoc zkušené advokátní kanceláře.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
06.08.2014   |   IP: 94.112.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
Rodiče jsou rozvedený už přes rok, otec má ale dluhy. Ted volají mamce z cetelemu a chtějí po ní peníze, které dluží otec a chtějí ji šáhnout i na výplatu z práce. Mají na to nárok? Proč si nevyhledají otce který podniká?

Děkuji za odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
rozhodné je, zda mají rodiče rovněž již po zániku manželství vypořádáno společné jmění, a to jak aktiva tak pasiva, jelkož jestliže dluh otce vznikl za trvání manželství, pak za něj odpovídají oba společně i v případě, že se k takovému závazku zavázal pouze jeden z ních. Je tedy možné, že vyzvali oba k plnění. Věřitel (tj.cetelem) však nemá takové pravomoci, aby bez exekutora zahájil kroky k vymáhání pohledávky např. srážkami ze mzdy povinného. Pokud se s matkou na takovém postupu nedohodnou, mohou být srážky ze mzdy prováděny jen exekučně, popřípadě na základě rozhodnutí soudu.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
05.08.2014   |   IP: 193.24.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,máme možnost koupit dům, který je ovšem zatížen zástavními právy. Majitel má exekuce a je nyní v insolvenci. Dotaz je, když na výpise z katastru má zastavenou nemovitost v hodnotě cca 3.000.000,- Kč(hypotéka KB, plynárenská, exekutoři...) a prodá nám jí za cca 2.500.000,-, tak jak se zruší zástavní práva u bank a exekutorů, když prodejní částka bude nižší o půl milionu?Zástavy se dají přece zrušit jen při zaplacení celé částky, pokud se nepletu. Díky za info.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
zastavní právo k nemovitosti zanikne zánikem zajištěné pohledávky, proto jak správně uvádíte, věřitelé, kteří mají zástavní právo k nemovitosti, zástavu neuovolní dříve než bude uhrazena celá pohledávka. Před nákupem nemovitosti se tedy ujistěte, jak hodlá prodejce tato zajištění či dluhy řešit, popřípadě zda neváznou na nemovitosti jiná omezení vlastnického práva.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
30.07.2014   |   IP: 217.194.1xx.xxx
Dotaz: dobry den muj bratr se ozenil v r2000 a dum po otci zdedil v r 2001 maji spolu 2 deti manzelka si vzala pujcku 300000 .- bez jeho vedomi byla uvalena exekuce ve vysi 500000.- jejich prijmy nedovoluji splacet dluh manzelka pracuje bratr je na pracovnim urade dloudobe.chci se zeptat muzou jim vydrazit dum.
ja mam zastavni pravo ve vysi 150000.- ktere skoncilo v roce 2010 ale nebylo vyplaceno a vynato z katastru.jaka je promlceci lhuta na zastavni pravo.dekuji za odpoved
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
bude-li v důsledku dluhu zatížena nemovitost exekučně, pak je možné, že dojde za účelem zajištění pohledávky, prodána nemovitost v dražbě, dluh může být však uspokojen i jinými způsoby, jako srážkami ze mzdy či jiných příjmů, zastavením bankovního účtu apod., budeli tedy možno exekuce provádět některým z těchto způsobů, nemusí nutně dojít k dražbě domu.
Zástavní právo k nemovitosti, které je zapsané do veřejného seznamu se promlčí za deset let ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
30.07.2014   |   IP: 90.182.9xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,v roce 2001 jsme si půjčili s manželem na stavbu domu od banka. Zřídíli zástavní právo k pozemku a nemovitosti. Tuto nemovitost jsme v r. 2002 darovali dceři bez vědomí banky. Banka nepodala návrh na odporovatelnost dle § 42 obč, zák.a uplynula 3 letá lhůta. Nyní jsme oba manželé v insolvenci banka přihlásila pohledávku jako nezajištěnou ale na naší dceru podala žalobu na soudní prodej zástavy dle § 183 Iz. Dcera není účastníkem řízení v insolveci. Je 11 let vlastníkem nemovitosti na níž vázne zástavní právo banky.jak se má hájit u sudu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
s převodem nemovitosti na dceru jste samozřejmě zároveň na dceru převedli i předmětnou zástavu. Banka si tedy přirozeně bude chtít zajistit uspokojení pohledávky jak v insolvenci, tak prodejem této zástavy. Je velice obtížné poskytnout adekvátní právní radu jako použitelnou obranu u soudu, která by zajistila úspěch u soudu. Jelikož neznám obsah zástavní smlouvy ani jiné detaily. V případě zájmu mohu doporučit advokátní kancelář, která by dceři poskytla případnou právní pomoc.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
30.07.2014   |   IP: 149.255.8xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, maminka zdědila 2/3 domu. V minulosti byl dům zastaven na částku 600000Kč. Zástava byla po čase na KN vymazána po splacení. Později se ukázalo, že šlo o padělanou listinu a k výmazu nemělo dojít. Proběhl soud o soudní prodej zástavy, který byl nařízen cca před rokem. Nic se nedělo. Nyní věřitel znovu nechává zapsat zástavu do KN. Maminka je tam psaná jako dlužník spolu s dalším podílníkem domu. Dům zastavil jejich bratr, který nesplácel dluh až to vyústilo v nařízení soudního prodeje zástavy. V době dědického řízení byl dům v KN zapsán bez zástavy, bez dluhu.
Jestliže bude nyní zástava znovu zapsána, znamená to pro maminku něco? Dům za ta léta již hodnotu dlužné částky nemá. Jestli bude prodán např. za 300tis. může zbytek věřitel požadovat po mamince jako spoluvlastníkovi domu? Bude nějak ohrožen její nynější majetek, jako je RD kde bydlí, pole, les...? Má svůj majetek přepsat na někoho jiného, aby o něj nepřišla?
Děkuji za odpověď a přeji hezké dny
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
uvádíte, že maminka je uvedena jako spoludlužník, což ve mně vzbuzuje jisté obavy, jelikož v takovém případě by za dluh a zástavu nesla odpovědnost spolu s ostaními dlužníky, proto z toho co uvádíte vyvozuji, že součástí dědictví se stal i dluh a zástava, která na nemovitosti vázla, jelikož byla-li vymazána neplatně, pak se má za to, že existovala. Je-li v důsledku uspokejení pohledávky zastavena pouze nemovitost, pak by mělo dojít k jejímu uspokojení pouze z případného prodeje této nemovitosti, nikoliv z dalšího majetku. Doporučuji však znovu projít dědictví a zjistit co bylo přesně jeho předmětem, zda například maminka nezdědila nějaké jiné dluhy, které by mohly ohrozit její majetek. Samozřejmě pro její klid bych se převodu majetku nebránila.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
29.07.2014   |   IP: 89.203.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý večer.
Mám přítele, který má dluhy, které jsou v takové výši, že nemá na to je splácet. Má několik půjček od několika institucí a již je v registru dlužníků, některé půjčky již byly předány tzv. vymahačským společnostem, ale exekuce zatím nařízena nebyla. Půjčky se snaží splácet jak to jde, jeden měsíc zaplatí jedné společnosti, další měsíc druhé a střídá to, aby nebyl ve velkém prodlení. Celkem dluhy činí asi 500 000 Kč. Půjčky sloučit nelze, protože žádná banka je nepřevezme, když je přítel v registru dlužníků.
Můj dotaz zní: Za předpokladu, že bych si vzala sama na sebe půjčku ve výši zmiňovaných 500 000 Kč, abychom tím splatili veškeré jeho dluhy - lze tuto mojí půjčku pak převést na přítele - čili on se stane dlužníkem za mne. Bude to pro něj znamenat platit pouze jednu splátku měsíčně např. ve výši 9000,- namísto pěti splátek ve výši 16 000,- Kč. Chci mu pomoci vyřešit situaci s vysokými dluhy, ale zároveň nechci být já dlužník - člověk nikdy neví co se stane.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
převod půjčky za splnění jistých podmíněk možný je. Vždy s takovým převodem však musí souhlasít banka nebo institut, který Vám půjčku poskytne. V situaci Vašeho partnera bych, má-li stálý příjem uvažovala popřípadě o podání návrhu na oddlužení (neboli vyhlášení osobního bankrotu), o kterém sice rozhoduje soud, ale mohl by být pro něj lepším řešením než, abyste se za něj k něčemu, byť dočasně zavazovala.

Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
25.06.2014   |   IP: 109.80.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den.
Prosím o radu. Prodávám byt v osobním vlastnictví na kterém neváznou žádná zástavní práva ani věcná břemena. Kupující bude hradit kupní cenu prostřednictvím úvěru. Banka chce zástavní právo smluvní zapsat do KN ale vlastníkem tam budu pořád já. Mohu se tomu nějak bránit ? Chtěla bych aby zástavní právo smluvní (úvěr nového vlastníka) tam bylo zapsáno až bude na listu vlastnictví zapsán nový vlastník nemovitosti.
Děkuji .
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Bohužel se jedná o běžný postup bank, v případě, že kupující musí využít sjednání úvěru na zaplacení kupní ceny za nemovitost. Banka tedy vystaví zástavní smlouvu na nemovitost, kterou se chystá kupující koupit, přičemž zástavní smlouva se na katastr přikládá spolu se smlouvou kupní, tudíž obě práva jak vlastnické, tak zástavní by měla být do katastru zapsána současně. S těmito úkony je tedy nutno počítat, jestliže není kupující schopen složit celou kupní cenu jednorázově.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
18.06.2014   |   IP: 193.86.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych Vás požádat o radu. S přítelem chceme sepsat smlouvu o zápůjčce /finanční hotovost/. Na žádost jeho rodinného příslušníka mi předložili ke kontrole mimo smlouvy i směnku vlastní. První dotaz směřuje ke smlouvě. Domluvili jsme se na pravidelných měsíčních splátkách. Ve smlouvě je uvedeno, že vydlužitel se zavazuje půjčku splácet v pravidelných, opakujících se a po sobě bezprostředně jdoucích měsíčních splátkách, ve výši jedné měsíční splátky min. .... (částka k doplnění). Avšak není zde uvedeno jakým způsobem (hotovostně, bezhotovostně a na jaký účet) a není ve smlouvě uvedeno ani datum splatnosti půjčky. Měly by tam být zmiňované údaje zakomponovány? A druhý dotaz směřuje ke směnce. Vzhledem k tomu, že splátky jsou hrazeny měsíčně, je bezpečné pro mě podepisovat směnku? Nemůže se stát, že směnku při osobních rozporech prodá a bude po mě vymáhána opět celá částka uvedená na směnce, přestože bude půjčka třeba již částečně splacená? Předem Vám velice děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Podstatnou náležitostí tohoto druhu smlouvy je určitě určení data splatnosti zápůjčky. Tzn. i když jste se dohodli, že zápůjčka bude hrazena ve splátkách, je třeba, aby bylo datum splátky nebo, alespoň doba, do které má být splátka uhrazena, uvedena. Doporučuji uvést i způsob provedení splátky tedy v hotovosti, převodem na účet. Směnku při tomto druhu zápůjčky spíše nedoporučuji, pokud by však zapůjčitel na směnce trval, můžete vystavit alespoň tzv. blanko směnku, bez vyplněné částky spolu s dohodou o vyplňovacím právu, v případě, že byste nedodržela některou ze splátek, může si poté zapůjčitel zbylou výši dluhu do směnky dopsat. V nejlepším případě však, pokud bude možno se dohodnout, vystavit směnku až v okamžiku, že byste přestala dluh plnit a zapůjčitel si tak chtěl poté zajistit jeho následné plnění.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
18.06.2014   |   IP: 89.233.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den , prosim vás známí si nemohl v autobazaru AAA dovolit koupit auto na uver jelikoz je v registru a prosil me jestli bych mu s tim nepomoh a auto nenapsal na sebe s tim ze po 14 dnech by sme ho prepsali na nej ,udelal sem nesmirnou hloupost ale je to chlap od rodiny a ja mu veril bohuzel on se s tim autem vyboural pod vlivem alkoholu a cele auto je na odpis , u koupi auta sme byli spolu on tam daval i acountaci v hodnote asi 30 tisic kc a psala se na nej i pojistka auto take zkousel projezdit atd ja tam v podstate figuroval jenom z 20% ale jinak ostatni papiry jako kupni smlouva atd jsou psane na me.Od te doby se me jeste neozval a je mi jasny ze ted mesicni splatky platit prestane jelikoz auto je na odpis, prosim vas mam nejakou sanci to dat k soudu jako uverovy podvod a soudit se s nim? Zamestnanec AAA se kterym sme smlouvu sepisovali me nabidl pomocnou ruku ze by u soudu potvrdil ze melo auto byt pro znameho tak jestli mam nejakou sanci na uspech. Dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Mám za to, že Vámi výše uvedené skutečnosti budou jak u Policie, tak u soudu těžko prokazatelné. Byť byste si zajistil věrohodné svědectví, soudu ani Policii nejspíš stačit nebude a bude vycházet jen z toho, co je napsáno, tedy z úvěrové smlouvy, kterou jste podepsal Vy. Nicméně ze zkušeností vím, že věci se mohou ve finále vyvinout i jinak, takže pokusit se to nahlásit na Policii určitě můžete a sám uvidíte, které další skutečnosti a důkazy bude třeba předložit.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
23.04.2014   |   IP: 93.93.3xx.xxx
Dotaz: dobry den,mam dotaz.kamaradka si vzala uver ceska sporitelna kde penize mi zapujcila s tim ,ze jsme spolu sepsaly u notare formalni dohodu,ze pokud nebudu pravidelne uver hradit,ci vynecham spaltky tak jsem ni do dohody uvedla pri poruseni spatek ze si muze vzit me auto,dale pokud bych zemrela ze penize na uhrazeni dluhu muze cerpat z me ziv.pojistky.nyni jsem nezamestnana a ve financni tisni -nehradim splatky,oslovila me s tim, ze kdyz splatky nehradim a ze si odveze auto coz bylo zakotveno v dohode,v dohode nebylo nic jineho jen svedek jeji dcera-podpis,zajima me jestli ma narok kdyz si auto odveze,ktrere na ni prepisi,jestli muze pozadovat dopalceni dluhu do vyse uveru.podotykam ze cena auta je v dnesni dobe mensi nez vyse uveru.V dohode neni zakotveno, ze bude jeste pozadovat doplaceni vyse uveru.dekuji za odpoved hezky den
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pro případ zajištění automobilu jako jistoty v případě nesplácení dluhu, záleží na celkové výši dluhu a hodnotě zajištěné věci. Občanský zákoník uvádí, že jestliže ztratí hodnota jistoty na ceně tak, že se zajištění stane nedostatečným, má věřitel právo od dlužníka žádat, aby zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně doplnil, pokud to dlužník neučiní, stane se splatnou ta část pohledávky, která není zajištěna. Stane-li se tedy hodnota automobilu nedostatečná k pokrytí výše úvěru, může po Vás kamarádka požadovat přiměřené dorovnání dluhu.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
09.04.2014   |   IP: 37.48.3xx.xxx
Dotaz: Dobry den,mam na Vas dve otazky a moc prosim o radu. Moje mama se hodne zadluzila,jeji dluhy dosahly do vyse cca 3500000 kc, asi pred tremi lety vyhlasila osobni bankrot,ale aby ji insolvence financne vysla,podepsala jsem darovaci smlouvu ze ji budu poskytovat kazdy mesic na splaceni insolvence 10000Kc,jenze mama ani tyto zavazky nesplaci a bojim se aby je pozdeji nevymahali po me. Je moje darovaci smlouva zavazna,mohli by po me vymahat tyto dluhy? A dalsi otazka,jelikoz bohuzel navysovani dluhu pokracuje i nadale v okruhu znamych,chtela jsem se zeptat jakym zpusobem se uz ted zabezpecit proti pripadnemu vymahani dluhu po me a mem bratrovi jak v pripade insolvence,tak i ostatnich dluhu. Castky jsou opravdu bohuzel vysoke a chceme se vyhnou pripadnym problemum. Moc dekuji za Vasi odpoved.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Za dluhy a další závazky zodpovídá pouze Vaše matka, máte-li vy dvě mezi sebou nějakou smlouvu, věřitelé zajímat nebude a v případě vymáhání dluhu se mohou obracet zase jen na Vaši matku. Po Vás by mohli případné dluhy vymáhat, pokud byste se v některém z jejich závazků angažovala jako ručitelka, což jak vyvozuji z Vašeho dotazu, nejste. Dluhy můžete s bratrem případně zdědit, pokud by Vaše matka zemřela, dědictví však můžete odmítnout a tím se tak od dluhů oprostit. Za života matky však na Vás dluhy nijak nepřechází v případě její nečinnosti. Ochránit se nyní můžete jedině tak, že nebude mít matka trvalé bydliště v domě nebo bytě, kde bydlíte i Vy s bratrem, aby v okamžiku exekuce nemohli toto místo exekutoři navštívit a odnést například Vaše nebo bratrovy věci nebo pokud je matka vlastníkem domu, bytu, tak převést vlastnictví na Vás nebo bratra, aby nemovitost nebyla zatížena exekucí.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
26.03.2014   |   IP: 94.242.9xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, potřeboval bych poradit ve věci neoprávněného hrazení mého dluhu. Dluh se týká placení povinného pojištění odpovědnosti auta. Zjistil jsem a mám to i písemně potvrzené z centrálního registru vozidel, že jsem nikdy nebyl veden jalo vlastník, ani jako provozovatel tohoto vozidla. Než jsem to zjistil platil jsem věřiteli - Česká kancelář pojistitelů mezi náma sjednanou částku v pravidelných měsíčních splátkách. Chci se zeptat jestli je pohledávka vůči mě oprávněná, když nejsem vlastníkem ani provozovatelem a nikdy jsem nebyl. poraďte mi prosím jak mám postupovat. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Poněkud mě zaráží, že jste tyto skutečnosti zjišťoval až po tom, co jste tyto splátky uhradil. Záleží spíše na smlouvě uzavřené s pojišťovnou, které jste pojištění hradil, kde jste však nejspíš byl uveden jako pojistník, potom si bude po Vás pojišťovna úhradu dluhu vymáhat bez ohledu na evidenci v registru vozidel. Pokud by se však ukázalo, že jste nebyl stranou smlouvy, tedy povinným plnit pojistné plnění, pak byste mohl od pojišťovny požadovat navrácení plnění u titulu bezdůvodného obohacení se bez spravedlivého důvodu na úkor jiného.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
19.02.2014   |   IP: 88.102.1xx.xxx
Dotaz: Na základě telefonického rozhovoru nám bylo nabídnuto prodloužení internetové prezentace. Jelikož jsem si neuvědomila o jakou službu se jedná, souhlasila jsem se zasláním zálohové faktury, kterou jsem považovala jako podklad pro následné rozhodnutí.
Zjistili jsme, že tato prezentace je již pro nás nezajímavá a zálohu jsme neuhradili. Nyní nám přišla mailem důrazná upomínka k úhradě a následně i informace, že na základě původního telefonického rozhovoru a nového OZ jsme povinni zálohu zaplatit.
Podotýkám, že nová prezentace má být spuštěna 22.2.2014.
Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
telefonicky jste odsouhlasili prodloužení smlouvy, jelikož lze takové druhy smluv uzavírat i ústně např. tedy po telefonu. Jak sama uvádíte, zároveň jste i odsouhlasila složení zálohy. Pokud jste se nyní rozhodli, že službu nebudete využívat, mělo by z Vaší strany dojít k tzv. odstoupení od smlouvy, ještě před započetím poskytování služby. Uplatnit svoje právo odstoupit od smlouvy můžete do 14 dnů od uzavření smlouvy. Nebyla-li jste však poučena o právu odstoupení od smlouvy, můžete od smlouvy odstoupit do jednoho roku a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
05.02.2014   |   IP: 178.255.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,mám povoleno oddlužení a zabavený majetek u p. V. z P..... Můj insolvenční správce mi u soudu řekl,že mám právo na jejich vrácení.Exekutor chce písemnou žádost o vydání sepsanou a odeslanou správcem.Ten toto zásadně odmítá,že nemůže bojovat za můj majetek. Nevím jak mám tedy postupovat, insol.správce nemá zájem o komunikaci se mnou a exekutor trvá na svém.Poradíte mi? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Exekutor by Vám skutečně měl nyní majetek vydat. Dle mého názoru postačí sepsat žádost o vydání a doložit ji rozhodnutím o povolení oddlužení. Ostatní skutečnosti si může exekutor ověřit přes insolvenčního správce. Insolvenčí správce možná nemá povinnost bojovat za Váš majetek, nicméně v průběhu insolvenčního řízení spadá kontrola majetku a jeho správa do jeho dispozice.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
05.02.2014   |   IP: 77.237.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,přišel mi dopis z katastrálniho úřadu,že mi byla vyznačena plomba na můj byt z důvodů exekuce na pohledavku 507kč pojistka od Allianz na byt.Tuto částku jsem zaplatila,ale měla jsem prý zaplatit žalobci náklady na řízení.JÁ DLUH 507KČ JSEM HRADILA 2.10.2013 a teprve potom jsem obdržela návrh na vydani elek.platebniho rozkazu.Když castka byla uhrazena ,tak allianz podala zpětvzetí žaloby,ale s tim,že musim náklady veškere zaplatit.Nezaplatila jsem náklady v častce 4272kč a ted mi přišlo ,že mám plombu na byte.Volala jsem exekutorovi ,ktery byl na dopise od Katas,uřadu napsan,tam mi oznamili,že dluh je 13278kc a po mesici to bude přes 17ti.Chci se zeptat,mají na to právo?Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud jste opravdu nezaplatila náhradu nákladů řízení, jak píšete v dotazu, pak opravdu je tento postup v souladu se zákonem. Pokud částku neuhradíte v době její splatnosti, pak je k této ještě přičítán úrok z prodlení dle zákona.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
05.02.2014   |   IP: 212.111.8xx.xxx
Dotaz: Dobrý den
Dělal jsem ručitele při koupi auta příteli od mé sestry.
Věčně měli problémy se splátkami nedoplatky,penalizační poplatky apod
Teď je auto konečně splaceno ale stále chodí dopisy o nezaplacení dopravních přestupků a pojištění.
On se brání že vše zaplatil a že to může inkasní a exekuční společnosti doložit ale že na to potřebuje mou plou moc.
Já mu po této zkušenosti nedůvěřuji a chci se zeptat jestli je jiné řešení
Auto měl mít dávno přepsané na sebe ale pořád nemá čas.
Děkuji za radu
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zcela přesně nerozumím, k čemu by měl přítel sestry potřebovat Vaše zplnomocnění. K doložení listinných dokladů o splnění dluhu postačí kopie těchto dokladů, není třeba dalších úkonů. Pokud disponujete doklady od vozidla (především velkým technickým průkazem), můžete provést odhlášení a přehlášení sama, ale budete k tomu potřebovat i údaje nového vlastníka. Ostatní informace Vám poskytne příslušný registr vozidel.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
22.01.2014
Dotaz: Vzal jsem si pújčku 450 000 kč u Č.S.Tuto pújčku jsem si vzal pro moji již bývalou přítelkyni,která z těchto peněz zaplatila své dluhy.Sepsalo se u notáře uznání dluhu že se zavazuje splácet tento úvěr a že bude pravidelně každý měsíc zasílat na múj účet hotovost k hrazení úvěru.První splátka byla 20.12.2013 a to mně peníze na tuto splátku zaslala.Další splátka byla 20.1.2014 a ona mně zaslala jen 1500 kč, ale já musím platit měsíčně 7500 kč a to po dobu 7 let.Zkoušel jsem ji kontaktovat ale ona nereaguje.Další splátka bude 20.2.2014 a nejsem si jist jestli vůbec něco pošle.Už tet´ jsem za ni doplatil 6000 kč.Prosím o radu na koho se mohu obrátit nebo co mám dělat abych ji přiměl k splácení úvěru.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Neplní – li dlužník (bývalá přítelkyně) dobrovolně uznaný dluh, máte právo obrátit se s nárokem na jeho plnění přímo k soudu a to s žalobou na vydání platebního rozkazu, přičemž hlavním důkazem bude notářským zápisem sepsané uznání dluhu. Před podáním žaloby však adresujte bývalé přítelkyni tzv. předžalobní výzvu ke splnění dluhu s určením náhradní lhůty k zaplacení a s upozorněním, že jste připraven uplatnit svůj nárok u soudu, tato výzva musí být zaslána 7 dní před podáním žaloby a to z důvodu následného přiznání nároku na náhradu nákladů řízení. V případě její nečinnosti i po adresování předžalobní upomínky, máte nárok uplatnit svoji pohledávku u soudu.
Na tento dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
22.01.2014
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych se zeptat,před 8 lety jsem měl životní pojištění u Kooperativy,kterou jsem následně zrušil cca po půl roce.V roce 2009 jsem si vyřídil insolvenci,kvůli svým dluhům,kterou jsem řádně splatil během 3,5 let (celých 100 procent věřitelům).Nedávno jsem čirou náhodou na pobočce Kooperativy zjistil,že z mé předchozý životní pojistky,kterou jsem měl jak jsem si myslel řádně zaplacenou,mi zbyl dluh 1200 kč + penále což aktuálně dělá 10500 kč.Paní na pobočce mi řekla,že mi jistě v tom roce 2006 po ukončení byl zaslán dopis o mých nedoplacených 1200 kč,že je mám doplatit,což jsem v tu dobu jistě neudělal.Jelikož jsem na tuto nedoplacenou událost časem zapoměl a v době vyřizování insolvence,jsem ji tudíž ani nepřiznal (jako dluh tomuto věřiteli).Proto vás chci poprosit o radu,zda-li tuto částku aktuálně 10500 kč musím opravdu zaplatit nebo tak říkajíc zanikla díky mé insolvenci.Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nebyla-li věřitelem (Kooperativou) pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení, pak nemohla být ani v rámci insolvence uspokojena. Nicméně dle data splatnosti soudím, že se již nyní jedná o promlčený nárok na její uplatnění. Má-li věřitel za to, že po Vás nyní ještě může dluh požadovat, nechť uplatní svůj nárok u soudu, v případě zahájení soudního řízení, můžete uplatnit námitku promlčení.
Na tento dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
22.01.2014
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli může insolvenčni spravce použít mé danové vyrovnání na splátku insolvnence.nebo si musí vzit jen častku určenou soudem a zbytek mého platu náleží mě??děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Z Vašeho dotazu předpokládám, že již proběhlo insolvenční řízení a je v něm pravomocně rozhodnuto. Pokud ano, pak je již pevně nastaven způsob insolvenčního plnění, u Vás tedy srážkami z platu. Tímto způsobem bude dle rozhodnutí soudu také pokračováno v plnění a splácení pohledávek přihlášených k insolvenci.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
15.01.2014
Dotaz: Dobrý den, dlužím společnosti t-mobile dle jejich evidence za 3 měsíce 24.000 Kč. Za T-mobile se mnou komunikuje společnost MBA Finance z Jeseníku. Samozřejmě, že jsem vznesl dotaz, z čeho se tak vysoká dlužná částka skládá. Nicméně můj dotaz zní. Nabídli mi splátkový kalendář, ale max. ve čtyřech splátkách po 6.000 Kč. Pokud dluh takto nesplatím je dlužná částka splatná celá. Jsem v tuto chvíli nezaměstnaný, tudíž bez příjmu. Splácet dluh chci, ale ne v tak vysokých částkách. Můžete mi prosím sdělit, zda mi takto vysoké splátky mohou určit, když jsem projevil snahu dluh splatit, ale ne za takových podmínek. Mé možnosti v tuto chvíli jsou splácet dluh max v částkách 1.000 Kč měsíčně. Vím je to na dlouho. Pokud budu znovu zaměstnaný, neměl by se splácením být problém. Děkuji za Vaší reakci.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vstřícný krok ze strany věřitele (T – mobile) spočívající v možnosti splácet dluh ve splátkách, není v žádném případě jeho povinnosti, takovou úlevu dlužníkovi poskytnout. Proto namítat nyní ještě výši určených splátek, není na místě. Pokud Vám T – mobile vyhověl se splácením dluhu, pak je pouze na něm jako věřiteli, k jaké výši a v jakých termínech Vám povolí dluh splácet, jinak po Vás beze sporu může požadovat splacení celého dluhu. Můžete se ještě pokusit navrhnout jinou výši splátek s odkazem na Vaši životní situaci, ale jak jsem uvedla, nemusí Vám vyhovět.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
15.01.2014
Dotaz: dobrý den. švagr několikrát po sobě přestal pracovat, na pracák nejde tak že mu naskakují dluhy na zdravotním a sociálním pojištění. Je mu to jedno.Nechá se živit .švagrová pracuje a neví co stím ,byt je její. Tak se ptám kdyby se sním rozvedla, musela by po rozvodu platit jeho dluhy na tomto pojištění Děkuji za odpovět
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V současné době je právní systém nastaven tak, že dluhy, které vznikly jednomu z manželů nebo oběma za trvání manželství, spadají automaticky do společného jmění manželů, a proto za ně odpovídají oba manželé společně a nerozdílně. Pokud by se manželé rozvedli, museli by po té v rámci vypořádání společného jmění určit, jakým způsobem si rozdělí i tyto závazky. Pokud tedy nebude určeno vypořádáním SJM, kdo je povinen z těchto dluhů, potom mohou exekutoři vymáhat i po rozvodu po druhém manželovi.
Na tento dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
15.01.2014
Dotaz: Když jsem podal insolvenci jsem povinen platit nebo čekat na rozhodnutí soudu Paní co naás zastupuje řika že ne. Že nesmím upřesňovat žadnou instituci ale oni tvrdí že bych mněl platit. tak se chci zeptat jak to je. Předem děkuji za odpoveť
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Z Vašeho dotazu je zřejmých jen velmi málo věcí, nicméně se pokusím plnohodnotně odpovědět. Předpokládám, že je již insolvenční řízení zahájeno, pokud jste „podal insolvenci“ , tento fakt má hned několik následků. Vaši věřitelé mohou dle § 110 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení uplatnit své pohledávky přihláškou. Dalším důsledkem, je že Vy můžete nakládat se svým majetkem jen v případech, jež dovoluje zákon. Tyto jsou specifikovány v § 111 a jsou jimi například případy, kdy jste povinen plnit vyživovací povinnost či zaplacení procesních sankcí. Pokud byste postupoval v rozporu s těmito ustanoveními, pak by tyto úkony byly vůči vašim věřitelům, jež přihlásily své pohledávky do insolvenčního řízení, neplatné.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
15.01.2014
Dotaz: Dcera ručila svému teť už bývalému manželi bianko směnkou na konkokorent na podnikání a to v době kdy byli v rzvodovém řízení na to upozornila banku.V soudním rozhodnutí u rozvodu se zavázal že veškeré dluhy z podnikání bere na sebe.Podruhé se oženil a konkokorent bez problému platil,asi po 6 letech přestal a na upomínky banky nereagoval a nakonec banka kontaktovala dceru aby za něho jako ručitel dluh uhradila jinak ho bude vymáhat exzekučně,tak přistoupila na splátkový kalendář.Vyhlásil na sebe úpadek ale soud to zamítl.Jak dluh dostat od svého ex manžela který je veden na UP?Banka nedala nahlédnout kde byl konkokoren užíván.Jezdí si v novém autě a jeho manželka podniká v oboru jako její manžel.Je samoživitelka na syna dlužil výživné a exzekučně bylo doplaceno a dluží další peníze.Za syna přestal platit po 7 letech životní pojistku.Na pojišťovně bylo řečeno že pojistku si syn může vyzvednout po dovršení 18 let nikdo nemá nárok to vyzvednout.Jeho otec otec ji vyzvedl bez souhlasu?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
na ručitelský vztah mezi manželi se použije zákon č. 40/1964 Sb. tedy již neplatný občanský zákoník, jelikož tento byl účinný v době vzniku tohoto právního vztahu. Dle jeho ustanovení § 548 odst.1, „ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, …“. Banka j tedy oprávněna vymáhat na Vaší dceři toto plnění a ta je povinna toto uhradit. Poté co však uhradí tuto dlužnou částku bance je oprávněna dle § 550 požadovat po dlužníku, tedy po svém bývalém manželovi tuto částku zpět. Toho by měla vyzvat k uhrazení písemnou výzvou. Tato výzva by v případě, že bývalý manžel nebude reagovat a nezaplatí, bude sloužit jako předžalobní upomínka. Dcera pak bude moct podat na bývalého manžela civilní žalobu na zaplacení dlužné částky dle zák. č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu ustanovení § 80, písm. b).
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
08.01.2014
Dotaz: Dobrý den jsem v insolovenci zastavila jsem byt a muj insolovencní správce mi řekl ze byt musím opustit,mam dve deti rodice uz nemám celková moje dluzna častka byla okolo 700000 z toho zastava toho bytu 500000 .Byt je družstevni a já ho koupila za 1390000 Dekuji za radu
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud insolvenční soud rozhodl o uspokojení pohledávek prodejem bytu, nemáte bohužel jinou možnost než byt poskytnout. Jediné na čem se můžete pokusit domluvit s insolvenčím správcem jsou případné podmínky, za kterých byt opustíte (tj. dokdy, popřípadě po zajištění náhradního bydlení), vše je však na správci, zda bude v jeho možnostech Vám vyhovět (není však jeho povinností). Není –li však o prodeji bytu ještě rozhodnuto soudem, pokuste se ještě dohodnout plnění dluhu prostřednictvím splátkového kalendáře.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Dobrý den,jsem rok v insolvenci a neplánovaně jsem otěhotněla.Tudíš nemám splaceno 30% z dlužné částky.Miminka se vzdát nechci ale bojím se aby mi insolvenci nezrušili.Když bych šla jen na dvou letou mateřskou tak bych pobírala asi 9000 a moje insolvenční správkyně mi napsala že minimální splátka činí 1800,-Kč.Myslíte že je možné že by mi i z té mateřské mohli srážet částku 1800 ikdyž už jedno dítě mám?Nebo že mi strhli část a já bych jim třeba měsíčně zbylou část splátky zasílala sama?Chtěla bych splácet dál celou částku jako dosud ale nevím jestli je to možné.Nevím vůbec jak v této situaci postupovat,můžete mi prosím poradit.Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V případě, že Vašim příjmem budou tedy dávky mateřské, je možno, aby byly splátky strhávány rovněž z těchto dávek, jelikož tyto dávky jsou považovány za jiné příjmy namísto mzdy neb platu a není tedy důvod, aby byla za těchto okolností insolvence zrušena. O změně Vašich příjmu a životní situace, popřípadě žádosti o změnu výši splátek však bude nutno informovat insolvenční správkyni.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: DOBRY VECER VCERA SEM KOUPILA AUTO NA UVER V AAA AUTO DNES BY SEM CHTELA ODSTOUPIT OD ZMLUVY A AUTO VRATIT ALE ZE PREJ TO NENI MOZNE???MAM NEJAKOU MOZNOST ESTE ZRUSIT UVER A VRATIT AUTO??JA S AUTEM NEJSEM SPOKOJENA A TAKY HO PROPLATIM DVOJNASOBNE DEKUJU ZA ODPOVED
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vše závisí na koncepci smlouvy a smluvních podmínek. Autobazary mají většinou smlouvy koncipované v jejich prospěch, proto je dobré si před koupi vozu smlouvu vždy řádně pročíst. U koupě ojetých vozidel se nejedná o vztah podnikatel – spotřebitel, proto neplatí zákonná ustanovení o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Proto, abyste mohla uplatnit tento nárok, musí na autě existovat vady, za které odpovídá především prodávající a na které jste nebyla při koupi upozorněna. Co se týče úvěru, zde rovněž nutno vycházek z podmínek stanovených smlouvou.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Dobrý večer. Zaměstnavatel přítele zkrachoval,insolvenční správce po sečtení všch aktiv a pasiv navrhl soudu vyrovnání z dluhu 138 306Kč 652,17Kč.Soud toto uznal, potvrdil a nelze se odvolat. Je nějaká možnost ,jak se bránit? Přítel nebyl jediný zaměstnanec,ostatní dopadli stejně. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V rámci pravomocně skončeného insolvenčního řízení již bohužel nikoliv. Byla by snad možnost domáhat se nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku zániku zaměstnavatele či vznést případné nároky zaměstnance na odstupné (nevím však podrobnosti o zániku zaměstnavatele, skončení pracovních poměrů atd.) Problém však vyžaduje podrobnější náhled na věc, zda je ještě reálné tyto nároky uplatnit. Doporučuji se se záležitostí obrátit na advokáta, kterému vysvětlíte věci osobně a podrobněji.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Slyšel jsem ,že od 1.1.2014 musí rodiče platit za své zletilé děti dluhy?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nevím o žádném zákonném (starém ani novém) ustanovení, které by tuto povinnost rodičům ukládalo. Stejně jako do účinnosti NOZ (Nového občanského zákoníku), tak i nyní každý odpovídá za svoje závazky sám, jestliže se tedy k jejich plnění nezaváže někdo další. Může však nastat situace, že pokud s Vámi Vaše (zletilé) dítě sdílí společnou domácnost, má tedy trvalé bydliště ve Vašem domě nebo bytě a dostal by se jeho dluh až do exekuce, pak může exekutor navštívit Váš dům nebo byt za účelem vymožení dluhu a zabavit tak např. Vaše věci, prokážete-li však, že věci nepatří dlužníkovi, ale Vám, pak nemá exekutor právo domáhat se uspokojení pohledávky z Vašeho majetku, tj. z jiného majetku než dlužníkova. Další možná situace, kdy by mohlo dojít k přechodu dluhů na Vás, je v případě, že by zadlužené dítě zemřelo a rodiče se staly jedinými oprávněnými dědici.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Dobry den mam dotaz,kdyz jsem vyrovnala zbytek dluhy jitiny,a zustaly mi jen uroky a penale,preto mi chce posld eekutor na dum znalce.Ma otazka je zda a komu je mozne pozadat o prominuti uroku a penalu.Dluch celi zbytek 10.800,-jsem vyrovnala a zustaly tam uroky a penale 94.tis ,jsem na UP,proto bych se rada poradila a pozastavila exekutora aby mi neposilal na dum znalce a pozadala o prominuti,ale mam na to jen tyden to vyresit.Dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Úroky Vám vznikly z důvodu neplnění dluhu řádně a včas a s těmi již exekutor ani nikdo jiný nemůže v této fázi nic udělat, jelikož se jedná o příslušenství dlužné částky, stejně jako penále jak uvádíte. Můžete se pokusit domluvit na plnění prostřednictvím splátkového kalendáře, ale exekutor Vám nemusí vyhovět. Pokud částka zahrnuje i náklady exekuce, pak se můžete pokusit exekutora požádat alespoň o prominutí těchto nákladů nebo rovněž možnosti splátek, ale opět záleží jen na ochotě exekutora, zda Vám vyhoví.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
08.01.2014
Dotaz: Pri koupe noveho bytu jsem se obratila na jednu z nejvetsich realitnich kancelari v CR. Jejich frencizovy makler me pri zprostredkovani koupe podvedl. Financni skoda dosahla 1 000 000,-KC. Realitni makler byl odsouzen soudem pro zlocin podvodu dle § 209 odst.1, odst.4 pism. d) trestniho zakoniku a na zaklade rozsudku jmenem republiky povinnost uhradit vzniklou skodu. Vzhledem k nesolventnosti maklere dluh nebyl vracen. Kdyz jsem pozadovala uhradit vzniklou skodu po realitni kancelari, - odpoved znela, ze frencizant jedna sam za sebe a realitni kancelar s ochrannou znamkou nema zadnou odpovednost za sve frencizove maklere. Odpoved realitni kancelare me pripada velmi neseriozni. Je nejaka moznost pozadovat vzniklou skodu po realitni kancelari?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vaše nároky na náhradu škody se odvíjí od samotného vzniku smluvního vztahu při zajištění koupě bytu, tj. zda jste uzavřela smlouvu o zprostředkování koupě přímo s realitní kanceláří nebo s jejím zprostředkovatelem (makléřem), potom by taková smlouva měla rovněž vymezovat odpovědnost za případné vzniklé škody nebo se úprava těchto vztahů bude řídit zákonem. V každém případě kontaktujte kancelář písemně s žádostí o náhradu škody z důvodu nezprostředkované koupě a škodu řádně vyčíslete. Jestliže kancelář odmítne nést odpovědnost za takto vzniklou škodu, nechť prokáže, že ji nezavinila a že není ze vzniklé škody odpovědná. Pokud je však povinnost nést náklady za vzniklou škodu na její straně, máte nárok požadovat škodu přímo po kanceláři, nechť si pak nárokuje náhradu od makléře. Jak jsem již zmínila v úvodu, je třeba si řádně projít smluvní podmínky, za kterých jste s kanceláří zahájila spolupráci.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
18.12.2013
Dotaz: Chtěla bych poprosit o radu s Komereční bankou,nesplácela jsem kreditní kartu ve výši 40.000Kč a vše šlo k soudu.Ten pravomocně rozhodnul (únor 2013)a já dle nařízení, jsem vše splácela v měsíčních splátkách 6000Kč.Mám před sebou poslední splátku,ale nemůžu se dohodnout na její výši,KB po mě dle výpisů požaduje 3.161,-Kč ale advokátní kancelář 4.800,-Ve výpisu KB mám již dluh splacený a nyní 2měs. platím úroky, bohužel AK mi tvrdí že dluh splacený není tudíž tam pořád běží úroky,nevím čím se mám řídít zaplatila jsem skoro 80.000,-Kč a pořád není konec.Můžete mi prosím poradit jakou částku mám vlastně hradit dle rozhodnutí soudu:žalováná je povinna uhradit částku 41.576,58Kč,běžný úrok ve výši 6.765,56Kč a běžný úrok ve výši 21,9% ročně z částky 39.986,58Kč od
19.4.2012 do zaplacení, úrok z prodlení ve výši 477,90Kč a úrok z prodlení ve výši 7,75% ročně z částky 41.576,58Kč od 19.4.2012 do zaplacení a náhradu řízení částku 17.824,-Kč Velice Vám děkuji za radu a za ochotu. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zákonný úrok z prodlení z Vaší dlužné částky (tj. 7,75% ročně z částky 41.576,- Kč) činí celkem 2.789, 58, přičemž banka si připočítává ještě svůj běžný úrok z prodlení. Dle toho co uvádíte, mi vychází celková dlužná částka včetně všech úroků a nákladů řízení ve výši 69.441,- Kč. Nicméně tento můj výpočet je třeba brát jako orientační, jelikož neznám přesný počátek s prodlením dluhu. Doporučuji vyžádat si od advokátní kanceláře přesné doložení výpočtu úroků spolu se vzniklými náklady řízení.
S pozdravem a přáním krásných Vánoc a všeho dobrého v novém roce Mgr. Michaela Švecová
18.12.2013
Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vaši bezplatnou poradnu s otázkou insolvence. Rodinný příslušník je již delší dobu v insolvenci a řádně jí hradí splátkovým kalendářem ze své mzdy. Letos došlo k nezaplacení nájemného z městského bytu, rodinný příslušník si na bytovém družstvu dohodl měsíční splátky, které hradil také, mezitím došlo opět k nezaplacení dalších dvou nájmů, na bytovém družstvu mu bylo sděleno, že dlužnou částku z posledních dvou nezaplacených nájmů musí uhradit do konce tohoto roku, v opačném případě bude odeslána žaloba na soud, domluva byla i tentokrát (s pracovnicí úřadu se rodinný příslušník domluvil že dlužnou částku z posledních 2 nezaplacených nájmů uhradí tedy do konce tohoto roku, toto si pracovnice zaznamenala k dluhu.Dnes ale volala insolvenční správkyně, že dluh z bytového úřadu byl žalobou již předán na soud. Do konce roku musí být uhrazen celý dluh. Pokud se tak nestane, jak to bude s insolvencí, která je řádně hrazena a jak to bude s věřiteli? Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Bylo-li dotyčnému povoleno oddlužení pak tato skutečnost, může mít vliv na posuzování soudu o plnění povinnosti z oddlužení, který oddlužení zruší. Jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti, anebo to navrhne dlužník, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. V ostatním je poté třeba konzultovat se svým insolvenčním správcem.
S pozdravem a přáním krásných Vánoc a všeho dobrého v novém roce Mgr. Michaela Švecová
11.12.2013
Dotaz: Dobrý den,
v červnu t.r. jsme vybrali firmu na opravu střechy garáže.19.7.jsme podepsali smlouvu a zaplatili 20000 zálohu na materiál. 23.7. začali s opravou. Druhý den už nepřišli, do firmy jsem volal a 25.7. jsme dodatkem ke smlouvě dohodli, že odstraní závady,dílo dokončí a předají po našem návratu z dovolené 15.8. Během dovolené se ale objevili,od spolumajitelky si nechali vyplatit více než 20 000.- a tím veškerá komunikace skončila. Dílo je zfušované, počínaje oplechováním, přes pokrytí asfalt.pásy, až po diletantské provedení okapů. Materiál je znehodnocený pro ev.opravu, špatně naohýbané plechy, zlámané a chybně nastříhané pásy lepenky, které ani nejsou navařeny.Pod lepenku zatéká,voda teče za okapem a promáčí zeď.Firma na nic nereaguje,ani na dopis o odstoupení od smlouvy z důvodu jejího nesplnění. Pokusil jsem se o smírné řešení přes SOS Asociaci, ale ani ta se odezvy nedočkala.Může trestní oznámení pomoci řešení případu, ve kterém máme škodu zatím cca 45000.-? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vhodnější než trestní oznámení, bude podat na společnost žalobu o zaplacení jmenované částky jako kompenzaci vadného díla, respektive pro porušení povinností zhotovitele předat dílo řádně a včas a zejména bez vad. Jestliže jste od smlouvy již odstoupili, platí, že není-li sjednáno jinak, odstoupením od smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 642 Obč. zákoníku se smlouva od počátku ruší (§ 48 odst. 2 obč. zákoníku), čímž zanikají i práva a povinnosti účastníků vyplývající ze zrušené smlouvy, např. na zaplacení úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody apod. Je důležité, aby jste jako objednatel volili pro odůvodnění odstoupení od smlouvy o dílo tomu odpovídající skutková tvrzení, případně i právní odůvodnění. Ve Vašem případě by se mělo jednat o důvod dle § 642 odst. 2, tj. objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. Soud je tedy z tohoto jednoznačného určení důvodu pro odstoupení povinen vycházet.
S pozdravem a přáním krásných Vánoc a všeho dobrého v Novém roce Mgr. Michaela Švecová
11.12.2013
Dotaz: Dobrý den, můj syn před pár lety naboural auto a splátky měl dohodnuté na 500,- měsíc, které platil trvalým příkazem z účtu. Věřitel -firma, které předává česká kancelář pojistitelů pohledávky, nyní přesto předala pohledávku exekutorovi a tím zvýšil dluh asi o 16 000,- kč . Chci se zeptat, když byly splátky pravidelně placeny, jestli věřitel přesto může dát dluh exekutorovi a jestli se můžeme nějak bránit. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Důležité je, zda byl splátkový kalendář sjednán písemně. V takovém případě má syn jednoznačnou obranu proti exekuci, jestliže splátky rovněž řádně splácí, může doložit provedené platby. Je možné, že věřitel k tomuto kroku přistoupil po prodlení syna s některou splátkou. Nicméně pokud syn splácel řádně, není tento krok ze strany věřitele obvyklým, prvotně měl zejména synovi adresovat předžalobní výzvu s upozorněním na neplnění jeho závazku. Proti usnesení o nařízení exekuce, má syn právo se odvolat, důvody odvolání jsou řádné plnění závazku a doložení splátek. Odvolání doporučuji adresovat přímo exekutorovi s návrhem na zastavení exekuce.
S pozdravem a přáním krásných Vánoc a všeho dobrého v Novém roce Mgr. Michaela Švecová
04.12.2013
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz. Od 16.7. jsme se sestrou 2 spolumajitelky domu, předtím jsem byli 4 majitelé. Jeden z původních majitelů kdysi "ukradl" účet v bance, i díky správcovské firmě, bez souhlasu. Platby pro všechny chodily tedy na jeho účet, ke kterému jsme neměly přístup, výpisy, tuneloval účet atd. Správcovské firmě bylo oznámeno nové číslo účtu, kam mají nájemníci platit, leč nestalo se tak, majitel správcovské firmě přístup k účtu v srpnu zrušil a majitelkám nic neoznámil. Účet nepředal, neukončil a další 4 měsíce tam chodily nájmy pro nové majitelky, staří majitelé s ním různě manipulovali, i platili něco na co neměli nárok atd. Nyní poslali jen asi 1/3 z vybraných nájmů. Se správcovskou firmou byla spolupráce ukončena v říjnu. Chceme podat žalobu na vydání platebního rozkazu za neoprávněné přijímání cizích plateb (plus finanční manipulace s prostředky nových majitelek) a poslání celé částky nájmů. Děkuji za názor. MV
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nárok na vymožení dlužné částky určitě máte. Nicméně při uplatnění nároku žalobou je třeba řádně doložit soudu všechny rozhodné skutečnosti vztahující se k vymáhanému nároku tj. nejlépe listinné důkazy prokazující, že jste oprávněni částku vymáhat, jinak soud Vaší žalobě nevyhoví. Jste-li schopni veškeré skutečnosti doložit, adresujte nejdříve povinnému písemnou výzvu k navrácení finančních prostředků, v případě jeho nečinnosti podejte žalobu na vydání bezdůvodného obohacení (mám za to, že z toho co popisujete je tento návrh vhodnější).
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
27.11.2013
Dotaz: Dobrý den, v červnu v roce 2012 nám s manželem bylo schváleno společné oddlužení , insolvence, splátkovým kalendářem, měsíčně máme společně hradit minimální částku 4800,- pro uhrazení dlůhu, oba jsme byli v té době zaměstnaní a měli příjem . Splácíme řádně, od června tohoto roku spolu nežijeme a chceme se rozvést. Jak se bude postupovat v hrazení dlůhu, je nějaké riziko zrušení insolvence. Manžel je stále zaměstnaný, částku hradí v plné výši. Já jsem od září tohoto roku na uřadu práce, z důvodu peče o děti školního věku. V příštím roce na jaře mám sehnané zaměstnání. Prosím o radu, jak se bude v řízení postupovat děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
rozvod manželů, u nichž probíhá oddlužení má jistý dopad na schopnost splácet. V souvislosti s rozvodem dojde k vypořádání společného jmění manželů, mělo by tedy dojít i k rozdělení společných závazků. Dohodou manželů nebo prostřednictvím soudu bude rovněž stanovena vyživovací povinnost vůči nezletilým dětem anebo vůči jednomu z bývalých manželů. Výše vyživovací povinnosti může ovlivnit schopnost hradit splátky pro splnění oddlužení. Stanovní výživné bude placeno v plné výši. Je nutno tedy dodržet stále podmínku, aby příjmy dlužníka natolik dostatečné, aby mohli být jeho věřitelé uspokojení minimálně ve výši 30 % svých pohledávek, což však bude odvíjet od Vaši dohody či rozhodnutí vypořádání Vašich závzků v rámci vypořádání zaniklého SJM. Ztráta zaměstnání není dle zákona důvodem pro zrušení oddlužení.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
27.11.2013
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych poradit, jedná se o firmu .... - tato firma prodává kosmetiku
značky Eveline přes internet. Před měsícem a půl jsem objednala zboží v
hodnotě 4350kc, ihned mi byl odeslány podklady pro zaplacení, to jsem ihned
učinila, poslala (bohužel) peníze na uvedený účet a čekala, kdy zboží dorazí. Do
dnešního dne nemám ani zboží, ani peníze zpět na účtu, které jsem žádala
poslat zpět. Po několikátým emailu, co jsem firmu urgovala o vysvětlení a
vyřešení situace-žádná odezva, mobil nikdo nebere. Na internetu jsem se
dočetla, že nejsem sama, kdo má tyto problémy. Veškeré podklady o platbě mám,
tak tímto Vás prosím o radu, jak dále postupovat. Objednávky by měl vyřizovat pan .... Moc děkuji za
ochotu mi pomoct mou situaci řešit.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Máte více možností jak situaci řešit a podobným případů je nemálo (sama jsme se dostala do stejné situace s jiným prodejcem). Primárně můžete uplatnit svoji pohledávku vůči prodejci prostřednictvím soudní žaloby a to konkrétně žalobou na vydání bezdůvodného obohacení (tedy navrácení zaplacené částky) s ohledem na výši finanční částky mám však za to, že při zaplacení soudního poplatku (dalších 1.000,- Kč a zdlouhavosti soudního řízení, není pro Vás tento krok k uspokojení dlužné částky ideální. Další variantou je možnost podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, je třeba se však pokusit navázat komunikaci s dalšími poškozenými, aby se s Vámi k trestnímu řízení připojili s ohledem na výši finanční částky. V probíhajícím trestním řízení můžete nárokovat navrácení peněz jako formu náhrady škody.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
27.11.2013
Dotaz: Zdravím.Jsem v insolovenci 3.5 roku splaceno přes 60% jenže ted jsem v pracovní neschopnosti do konce roku.Zřejmě dostanu výpověd ze zdravotních duvodu. V lednu vyberu dovolenou a v unoru jsem bez prace.Vyberu 5 měsícu podpory a z toho budu splácet do června.Mezi tim požádám o částečný invalidní duchod ten by mohl byti kolem 4000kč.Od července budu mít k dispozici jen ID pokud praci neseženu, což bude obtížné.Jasný je že vše oznamým mému správci.Pokud budu mít jen ID z čeho bych měl platit spravce a z čeho věřitele.Nebylo by možné požádat soud o odpuštění zbývajících 10 měsícu.Jsem si vědom že je má povinost si sehnat zaměstnání.Ale s ID co když neseženu. DĚKUJI
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Za stálý příjem, jako jednu z podmínek oddlužení, se považuje jak invalidní důchod, tak i starobní důchod. S ostatními nastalými změnami ve Vašich majetkových poměrech by Vám měl, po oznámení těchto změn, pomoci insolvenční správce, který je zároveň Vašim rádcem a průvodcem celého procesu oddlužení a to i v oblasti případné pomoci s možnostmi přivýdělku, proto se na něj v okamžiku změny Vašich poměrů obratťe nejen s nahlášením těchto změn.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
20.11.2013
Dotaz: Dobrý večer.Prosím o radu ohledně podání žaloby na neplacení splátek-dluhu u Home Credit.Synova přítelkyně podepsala půjčku pro své rodiče u Home Credit s tím,že si ji rodiče sami budou splácet,nějakou dobu spláceli,ale potom přestali.Když se jejich dcera chtěla odstěhovat po dlouhé známosti k mému synovi a zřídit trvalý pobyt,tak ji rodiče řekli, že půjčku už dlouho neplatí -dluh by měl být cca 38 tis. s úroky a penály údajně 70 tis.částky udala advokátka.Jak dlouho a kolik dluží nejsou schopni říct,nemají žádný doklad o zaplaceni ani o výši výpisu dlužné částky,vše vyhazovali.Chtěla bych vědět,když byla podána žaloba jestli by se nechala stáhnout, když se celý dluh uhradí co nejdříve, a co musíme udělat? Jaké jsou náklady soud.řízení,když by se žaloba stáhla?Advokátka Home Credit s námi moc nechce komunikovat a mám pocit,že se celá záležitost úmyslně protahuje-narůstá dluh.Jak máme postupovat,abychom celou záležitost vyřídili co nejdříve a bez zbytečného navyš.dluhu?Předem děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Uhrazení dluhu a tím splnění závazku, je nepochybně důvodem pro zpětvzetí žalobního návrhu. Nicméně nepočítejte s tím, že Vám budou odpuštěny úroky z prodlení za neplacení dlužné částky řádně a včas. Je třeba navrhnout protistraně smírné řešení věci, co se týká nákladů řízení, již vzniklé náklady druhé strany na advokátku, budou pouze na velké benevolenci a ochotě druhé strany od těchto nákladu popřípadě upustit, jelikož by se jich musela vzdát přímo advokátka, aby protistraně nevznikly, což nebývá obvyklé. Jediné, co Vám nebude zřejmě do náhrady nákladů zahrnováno, bude soudní poplatek, který soud druhé straně vrátí po zpětvzetí žaloby. Pokuste se tedy druhou stranu kontaktovat s návrhem dohody o narovnání a v rámci smírného řešení věci najít nějaký kompromis, na který bude ochotna přistoupit i druhá strana a to co nejdříve, jelikož s každým dalším dnem trvání závazku, rostou i úroky a další náklady.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Dobrý den,
Mám tento dotaz. Naše obec se rozhodla vybudovat obecní kanalizaci s čističkou odpadních vod (ČOV). Budování začalo v roce 2012 s podporou dotace. Obecní zastupitelstvo požaduje zaplacení 20 000,- za připojení domovní kanalizace (myšleno:připojení na pozemku majitele domu, si buduje sám na své náklady. Poplatek je pouze za to, že se připojíme ke kanalizaci.) Chci se zeptat, jestli obec má právo požadovat po vlastnících domů zaplacení této částky.
Předem děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Tuto problematiku upravuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění:
Kanalizačn přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; který se pak i stává jejím vlastníkem. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. (§ 3 zákona). Možnost napojení nesmí být podmiňována vyžadováním poplatků nebo jiných finančních plnění. Náklady na realizaci napojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci hradí však vlastník, jemuž je umožněno napojení vodovodu nebo kanalizace, pokud se nedohodnou jinak. (§ 8 odst. 5 zákona). Obec tedy může, ale nemusí, uložit vlastníkům staveb povinnost se připojit na kanalizaci - záleží tedy na rozhodnutí obce a místních technických podmínkách kanalizace, zároveň má obec povinnost umožnit toto napojení a nesmí za něj vyžadovat žádné poplatky, přičemž ale náklady na vybudování takového připojení hradí odběratel. Zákon zároveň nestanoví žádné sankce, pokud se odběratel odmítne připojit. Záleží tedy vždy na vzájemné rozumné dohodě mezi obcí, investorem a občany (odběrateli).
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
23.10.2013
Dotaz: Dobry den,podal jsem insolvenci,,vzala jsem si pred tremi tydny pujcku,chtela jsem zaplatit exekuci ale kdyz jsem zaplatila cast penez chteli po me splatku 50 tisic mesicne.Muj plat je 12 tisic.Tak jsem podala insovenci a jefen veritel tvrdi ze je to od poskutnuti pujcky kratky cas a ze na me podaji trestni oznameni ze to byl podvod s tou pujckou a ze mi potom zastavi i tu insolvenci.Ma pravdu nebo me jen strasi?Dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Podmínky, které musí dlužník splnit, aby soud prohlásil jeho úpadek je především existence více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a neschopnost tyto závazky plnit (tedy tzv. „platební neschopnost“). To značí, že je třeba splnit všechny tyto podmínky u všech existujících věřitelů. Soud Vás v případě zahájení insolvenčního řízení vyzve, aby jste doložila seznam věřitelů i závazků, stejně tak vyzve věřitele, aby přihlásili svoje pohledávky, popřípadě se k nim vyjádřili. Věřitele tedy mohou směřovat svoje kroky i k zastavení insolvenčního řízení, jelikož smyslem insolvenčního řízení a případného schválení oddlužení je, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo neoprávněně zvýhodněn. Zároveň bude soud zkoumat, zda jste schopna svým nezajištěným věřitelům jednorázově nebo ve splátkách uhradit alespoň 30% jejich pohledávek po dobu 5 let. (a to za souhlasu všech věřitelů, nebude-li některý z věřitelů souhlasit s uspokojením dluhu jen do takové výše, může být rovněž důsledkem zastavení insolvence) Aby tedy insolvence vedla pro Vás k úspěšnému konci, je třeba splnění všech shora uvedených podmínek.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
23.10.2013
Dotaz: Prosím o radu. Díky kamarádkám jsem podepsala směnku. Nyní vypadá, že ne mne bude uvalena exekuce. Zajímalo by mne, zdali mohu přijít o byt jenž je zastaven hypotečním úvěrem v němž nadále bydlí moje matka.. Trvalé bydliště v něm nemám. Mockrát děkují.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V okamžiku zahájení exekuce, může exekutor postihnout veškerý majetek dlužníka. Stejně tak jako může nařídit exekuci srážkami ze mzdy, může zatížit exekučně Váš byt, trvalé bydliště zde nehraje roli, podstatné je, že jste vlastníkem bytu. Nicméně jeho zpeněžení za účelem uspokojení pohledávky by bylo komplikovanější s ohledem na hypoteční zástavu nemovitosti. Nejprve dojde k zaplombování nemovitosti a teprve v okamžiku, kdy nebude možné pohledávku uspokojit jinak, by byl byt prodáván v dražbě. Dojde-li skutečně k zahájení exekuce na Vaši osobu, pokuste se od okamžiku zahájení exekučního řízení sjednat případný splátkový kalendář. Pokud máte stálý měsíční příjem, exekutor obvykle postihne mzdu nebo plat, nařízením exekuce srážkami ze mzdy/platu, proto prodej nemovitosti může být nařízen až jako poslední možnost.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
23.10.2013
Dotaz: Dobrý den, jsme ručitelé a dlužník splácí nepravidelně své pohledávky. Celá záležitost je nyní na právním oddělení bankovního ústavu, zatím nebylo předáno k vymáhání. Nyní jsme zjistili, že dlužník podal návrh na oddlužení, který zatím nebyl kladně vyřízen. Pohledávku s ručitelem prý do oddlužení nelze přihlásit. Pokud bude oddlužení povoleno, je možné srážet pohledávky s ručitelem ze mzdy? Můžeme po dlužníkovi i v insolvenčním řízení vymáhat dlužné částky? Jak můžeme donutit dlužníka, aby splácel krom oddlužení i další pohledávky, které v oddlužení nejsou?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud nebude pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení, nebude rovněž zohledňována v rámci tohoto řízení. Věřitel, jehož pohledávka za dlužníkem, který je v insolvenčním řízení, je zajištěna ručením, je oprávněn přihlásit si tuto pohledávku do insolvenčního řízení a bude mu tak plněno v rámci insolvenčního řízení, jedná se o pohledávku zajištěnou jinak než majetkem dlužníka. Vedle toho je oprávněn vymáhat tuto přihlášenou pohledávku mimo insolvenční řízení i po ručiteli. Může rovněž ručitele o její zaplacení zažalovat a domáhat se plnění povinností i po ručiteli. Přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoliv z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem, o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, to platí obdobně. Pokud budete jako ručitelé plnit za dlužníka, můžete se tohoto plnění domáhat po dlužníkovi. Bude-li soudem povoleno oddlužení bude o všech pohledávkách za dlužníkem rozhodováno v rámci schváleného oddlužení samotnými věřiteli.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
23.10.2013
Dotaz: Dobrý den,
chci se optat jak postupovat,když mám smlouvu na auto,které je už zrušeno,ale nájemce dluží za pronájem vozu 170 000,-KČ,mám smlouvu o pronájmu.Jak mám postupovat ohledně pohledávky.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zaplacení dlužné částky můžete samozřejmě nárokovat žalobou u soudu a to přímo podáním návrhu na vydání platebního rozkazu. V rámci tohoto žalobního návrhu máte právo domáhat se zaplacení jak samotné jistiny (dluhu), tak zákonných úroků z prodlení s placením tohoto dluhu. Před podáním žaloby nejprve vyzvěte dlužníka k plnění, v případě jeho nečinnosti přistupte k podání žaloby.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Dobrý den chtěla bych se zeptat dnes jsem si vyzvedla dopis na poště kde stojí Předžalobní Upomínka.Na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č.201218 ze dne 22.1.2013mezi Telefonika Czech Republik, a.s. a mým mandantem společností REALBOHEMIA a.s. Vám sděluji,že bylo Vaší povinností uhradit úplatu za poskytnuté telekomunikační služby výše uvedeného operátora.Prý dlužím firmě REALBOHEMIA 7372,74kč.Volala jsem tam a dluh je prý z roku 2010.Není to již promlčené?Prosím poraďte co mám dělat nic takového si nevybavuji.Děkuji s pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Žádejte od aktuálního věřitele veškeré dostupné podklady vztahující se k předmětné pohledávce, tj. jak existenci smlouvy o postoupení, tak smlouvu mezi telefonika a Vámi dokládající existenci právního vztahu a vzniklého dluhu, stejně tak případnou fakturaci či doklad o tom, že jste byla vyzvána k placení tohoto dluhu. Byla–li však splatnost dluhu datována k roku 2010, je nárok na uplatnění tohoto práva promlčen (dle §100 odst.1občanského zákoníku). Tuto námitku je však třeba u věřitele uplatnit.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Dobrý den.Chtěla bych se zeptat zda mě bude insolvenční správce ztrhávat peníze z podpory v nezaměstnanosti? Jelikož jsem druhý rokem v Insolvenci a přišla jsem o zaměstnín tak nevím zda mě může správce vzít i tutu částku která činí necelých 5 tisíc pouze 2 měsíce a po té 4 tisíce. Děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Veškeré změny týkající se Vašich příjmů nutno insolvenčnímu správci oznámit, ten poté bude Vaši situaci řešit se soudem. Obecně ztráta zaměstnání není insolvenčním zákonem považována za důvod pro zrušení již schváleného oddluženi. Mezi povinnosti dlužníka po schválení oddlužení patří i povinnost usilovat o zaměstnání, pokud o zaměstnání dlužník během probíhajícího oddlužení přijde. Za takovéto úsilí se považuje absolvování přijímacích pohovorů, realizace rekvalifikačních kurzů, samostatné aktivní vyhledávání zaměstnání. V souvislosti s těmito změnami by měly být poté splátky upraveny za podmínek zachování životního minima.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Dobrý den

Prosím chci se zeptat na komplikovaný případ. Jde o dobrého kamaráda, který si neví rady jak z daných problémů ven .
Cca 3-4 roky neplatí soc.a ani zdravotní pojištění. Minimálně 2 roky nepodal daňové přiznání a na živnost dá se říct nefunguje. Nepozastavil živnosťák a vše mu běží. Jak a kde jde zjistit konkrétně dluhy ohledně živnosti a všeho s tím spojeného? Jde podat bez větší újmy daň.podání zpětně za 3 roky? Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Neplacení zdravotního pojištění má za následek vznik nemalých penále, které dlužníkovi vznikají při prodlení s placením zdravotního pojištění a přičítají se k samotnému dluhu. Pojišťovna není povinna dlužníka o těchto skutečnostech informovat okamžitě, nicméně jednou ročně zpravidla zasílá dlužníkovi vyúčtování spolu se sankcí (v podobě penále). Dluh může být poté vymáháno i soudně. Neplacení sociálního pojištění nemá již takové razantní postihy, jestliže však není sociální pojištění odváděno, není uvedená doba zhodnocena pro důchod. Jedná-li se o dlouhodobé neplacení pojistného, nemusí mít občan nárok na starobní důchod vůbec. Sankci za nepodání daňového přiznání se však Váš kamarád nevyhne. Finanční úřad může vyměřit či doměřit daň po tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. Za opožděné podání daňového přiznání delší než pět pracovních dnů hrozí pokuta za každý den prodlení 0,05 % vyměřené daně (nebo nadměrného odpočtu). Pokud se jednalo o ztrátu, dělá pokuta 0,01 % daňové ztráty.
Maximálně však může dostat pokutu 5 % daně, nadměrného odpočtu nebo daňové ztráty. Maximální pokuta je 300.000 Kč.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Prosil bych o radu či informaci. Má partnerka (ne manželka) se dostala do dluhové spirály díky tomu, že za kamarádky kteří dlužily provozovateli peníze za hraní herních automatů musela podepsat směnky ( v minulém roce). Naděj na úspěch je mizivý. Zajímalo by mne s předstihem, pokud to prohraje a nabyvatel směnky bude prostřednictvím soudního rozhodnutí uplatňování své pohledávky cestou exekuce, zda-li se to dotkne mého majetku nabytý před dnem přihlášení mé partnerky k trvalému bydlišti. Spolu máme jen dvě děti. Děkují a přejí příjemný den.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V případě exekuce lze postihnout pouze majetek a finanční prostředky ve vlastnictví dlužníka. Jelikož nejste manželé Váš majetek či příjmy nemohou být exekucí postihnuty. Jediný problém je trvalé bydliště Vaší přítelkyně, zde nebude exekutor zkoumat, zda se k Vám nastěhovala před nebo po vzniku dluhů, ani nebude řešena otázka okamžiku nabytí movitých věci. Exekutor může navštívit byt, kde je pravděpodobné, že se dlužník zdržuje a může zabavit majetek nacházející se na tomto místě. Jedinou obranou je doložení skutečnosti, že majetek je ve Vašem vlastnictví a domáhat se jeho vrácení prostřednictvím podání žaloby na vyloučení věci z exekuce, která musí být podána do dvou měsíců. Jednodušší řešení a zároveň způsob jak předejít těmto problémům je, odhlásit přítelkyni z trvalého pobytu.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Dobrý den chci se zeptat , jsem ručitel a tet musím zapatil dluh ktery se nezplácel , a přišlo mi že budu muset platit 12500kč nevím z čeho se usoudilo muj hruby příjem je 22500 a když mi tohle vemou tak mi nezbyde ani na nájem , tak se chci zeptat jestli se stím dá neco dělat dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Je možné, že dluh je již navýšen o úroky. Neuvádíte jakým způsobem je Vám uložena tato povinnost (předžalobní výzva k plnění, soudní rozhodnutí, exekuce……..) v mnoha případech se lze např. před zahájením vymáhání pohledávky soudně, dohodnout na smírném řešení věci a domluvit se např. na splátkovém kalendáři. Stejně tak pokud by došlo na případné vymáhání exekučně, může Vám být strháváno srážkami ze mzdy za podmínek zachování životního minima (což činí k 1.1. 2013 3.410,-/m pro jednotlivce k tomu další osoby v domácnosti) Výše Vašich příjmů se bohužel v tomto okamžiku nezohledňuje, podstatné je, že jste se zavázal jako ručitel plnit za dlužníka v případě, že nebude plnit on. Pro konkrétní radu či návod jak situaci řešit bych musela znát více informací. (o způsobu vymáhání dluhu.....apod.)
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Dobrý den dostala sem od soudu že mam zaplatit 250000 kč ,byla sem ručitelem uvěru a přišlo mi od soudu že se uvěr neplatí podala sem odvolaní na 5000kč to zamítly , určily mi splátku na 12500kč .
Chci se zeptat jestli je to možné aby mi vzaly takovou častku když muj hruby příjem je 23700kč , jsem samoživitelka a vychovávám 15 letou dceru a jestli se i do toho vzatahuje i vyžívne na dceru ktery mi otec neplatí Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Soud v tomto okamžiku nezkoumá Vaši finanční situaci, je pro něj podstatná skutečnost, že jste se zavázala plnit (ručení) v době, kdy nebude plnit dlužník. Mohl zároveň rozhodnout o zaplacení celé výše dluhu najednou. I v případě vymáhání této částky prostřednictvím exekuce Vám může být např. strhávána z příjmů (mzdy) taková nejvyšší možná částka, aby Vám bylo zachováno životní a existenční minimum, tj. v současnosti 1.1. 2013 3.410,-/m pro jednotlivce, 2.450,- pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let. Neplacení výživného na dceru se nezohledňuje. Tento nárok můžete po otci dcery uplatnit soudně.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Dobrý večer.Jsem čerstvě rozvedená.Odstěhovala jsem se nedobrovolně od manžela kvůli domácímu násilí z domku,který je v exekuci.Platím si svůj pronájem bytu a navíc platím hypotéku na dům a za manžela půjčku kde jsem uvedená jako ručitel.
Jedná se mi o to,že napíšu věřitelům,že jsem rozvedená a od teď si budu platit svoji polovinu,ať si zbytek vymáhají na něm(ať si vemou dům).Mám to platit do r.2024 s ním není řeč,barák nechce prodat a já do něj nesmím ale platit musím.Má ještě ve svém výlučném vlastnictví chatu.Jsem připravená i na to že dům půjde do dražby a že nám nám zbudou i dluhy,ale aspoň bude mít každý stejný dluh.Proč mám platit já když dům neužívám.Je to začarovaný kruh a nevím jak ho rozplést.V práci mi snížili navíc úvazek což znamená méně peněz.Prosím najděme společné řešení jak s tímto pánem celou záležitost uzavřít.Existuje nějaká právnická smyčka aby on,který vše způsobil doplatil na svoje praktiky,proč to mám odnášet já,která si vždy plnila v pořádku své povinnosti.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jediná možnost by byla pokusit se s bývalým manželem dohodnout na rozdělení SJM, přičemž byste si v rámci této dohody stanovili pravidla hrazení těchto závazků. Manželství přináší bohužel i tato úskalí, manžele totiž v rámci nabývání společného jmění, společně nabývají i závazky, které vznikly některému z manželů nebo společně oběma manželům za trvání manželství. S výjimkou závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Tzn., že byste se mohla společného placení těchto závazku zprostit v případě, že by tyto závazky vznikly bez Vašeho vědomí a ve výši, která značně přesahuje Vaše společné majetkové poměry. Nicméně po rozvodu je třeba přistoupit k rozdělení zaniklého společného jmění manželů, pokud není možná zmíněná dohoda. Můžete podat na soud žalobu na vypořádání společného jmění s návrhem, jak má být takové vypořádání provedeno, samotné oznámení o rozvodu věřitelům stejně nepostačí. Žalobu se můžete pokusit směřovat i k tomu, aby převážnou část dluhu platil bývalý manžel, což doložíte např. Vašimi majetkovými poměry.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Dobrý den chtěl jsem se zeptat koupili jsme s manželkou auto na uvěr přes spol.cetelem. Pujčovali jsme si zhruba 85% častky a auto je napsané na manželku. V současné době se soudím s vymahací spol. jelikož mam dluhy s podnikaní a zřejmě na mě bude uvalena exekuce. Jak se řeší tahle situace? Auto zabaví a prodá v dražbě i když to není moje. Velký tech. prukaz je u cetelemu dokud se auto nesplatí.
Děkuji za odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vlastnictví automobilu je v tomto okamžiku zásadní otázkou. Je-li tedy majetkem úvěrové (resp. leasingové) společnosti, exekutor jej zabavit nemůže. Pokud by se však jednalo koupení na jiný typ úvěru, a bylo Vaším majetkem, pak Vám ho zabavit může i přes to že nemáte zatím doplacené všechny splátky.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Prosim vas prisel mi dopis od banky na zahajeni insolvencniho rizeni nevim jak to probiha muzete mi prosim vas poradit a sdelit podrobnosti dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Insolvenční řízení má více fází. Začíná samotným zahájením insolvenčního řízení tj. ve Vašem případě tedy podáním insolvenčního návrhu bankou. Nemám povědomí o tom, v jaké jste situaci, co se týče dalších dluhů, nicméně pro úspěšné prohlášení úpadku dlužníka je třeba splnit několik zákonných podmínek a jednou z nich je především existence více věřitelů. Další Vaše věřitele musí tedy banka jako navrhovatel označit v insolvenčním návrhu s uvedením výše a data splatnosti pohledávek………k tomu třeba splnit i další podmínky (např. lhůta splatnosti těchto pohledávek a nemožnost jejich plnění). Soud je povinen oznámit zahájení insolvenčního řízení vyhláškou, kterou zveřejní v insolvenčním rejstříku a to nejpozději do dvou hodin od obdržení návrhu. Rovněž pošle dlužníkovi. Od zveřejnění vyhlášky o zahájení řízení nesmí dlužník spravovat svůj majetek způsobem, který by snižoval jeho hodnotu. Pokud byste například v této době uzavřela kupní smlouvu na prodej části svého majetku, jednalo by se o neúčinný právní úkon a k převodu vlastnického práva by nedošlo. Pro věřitele znamená zahájení insolvenčního řízení, že své pohledávky vůči dlužníkovi nemůže vymáhat žalobou v soudním řízení, ale musí je uplatnit přihláškou v insolvenčním řízení. V této fázi budete rovněž soudem vyzvána k doložení seznamu svého majetku, závazků, pohledávek…….poté nastává fáze prohlášení úpadku a způsobu jeho řešení. Podrobnosti o těchto fázích řízení a další důležité informace najdete na tomto odkaze: http://insolvencni-zakon.justice.cz/.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
09.10.2013
Dotaz: Nezaplatili jsme jako firma fakturu a přišla nám upomínka od právníka. Žádá o uhrazení výše faktury a poplatku za právní úkony + DPH. Má na to právník nárok?
Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
v okamžiku, kdy se dostanete do prodlení s plněním pohledávky, vzniká věřiteli jednak nárok požadovat zákonné úroky z prodlení, počítané ode dne následujícího po dni, kdy mělo dojít k úhradě fakturace do zaplacení. V případě, že věřitel svěří vymáhání dlužné částky advokátovi, je oprávněn si rovněž účtovat náklady spojené s vymáháním tohoto dluhu prostřednictvím právního zástupce, je-li tento plátcem DPH, může rovněž přičíst k nákladům. Doporučuji pokusit se o smírné řešení věci, jelikož v případě uplatnění nároku žalobou, mohou být náklady navýšeny o soudní výlohy.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
11.09.2013
Dotaz: S firmou jsme uzavřeli smlouvu o dílo na novou izolaci a oplech. střechy dvojgaráže.
Předem jsme zaplatili 20000.- zálohu. První den strhli starou asfalt. krytinu, druhý den začali pracovat.
Třetí den nepřišli, po týdnu, den před naší dovolenou se objevili a dohodli jsme dodatkem ke smlouvě, že dílo dokončí po našem návratu . Během dovolené se proti dohodě nečekaně objevili,něco? udělali, od spolumajitelky vybrali bez předávacího protokolu více než 20 000.- a tím skončila spolupráce. Střecha je po všech stránkách zfušovaná počínaje oplechováním přes pokrytí asfalt.pásy, které nejsou vůbec navařeny po strašné provedení okapů. Materiál, který jsme zaplatili, je z větší části pro opravu nepoužitelný(špatně naohýbané plechy, zlámané a chybně délkově nastříhané pásy asfalt. lepenky. Důsledkem je, že pod lepenku zatéká a voda stéká po zdi pod okapem.Firma nereaguje ani na dopis o odstoupení od smlouvy z důvodu jejího nedodržení. Mám, mimo soudní žalobu jinou možnost nápravy? Dík
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V prvé řadě by bylo třeba nárokovat především odstranění vad díla, jelikož základní podmínkou pro vznik práva odstoupit od smlouvy je včasné oznámení vad díla zhotoviteli. Odstoupení od smlouvy má za následek, že smlouva zaniká. Okamžikem zániku smlouvy, si strany musí navzájem vrátit plnění, které jim bylo druhou stranou poskytnuto. Reklamaci vad adresujte zhotoviteli díla s žádosti o jejich odstranění nebo navrácení doposud zaplacené ceny za dílo, které však nebylo provedeno v souladu se smlouvou. V případě nečinnosti nemáte jinou možnost než domáhat se svého nároku na odstranění vad případně vrácení ceny za dílo cestou soudní.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
11.09.2013
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat, zda když je člověk už v insolvenci, dříve na něho byla vedená exekuce od bytového družstva, u kterého dlužník vlastní práva na byt, může bytové družstvo poslat výzvu k vystěhování z bytu? Doba která zbývá k vystěhování je pouhých 11 dní. Povinný své závazky vůči exekuci řádně splácel a nyní splácí i insolvence, ke které se bytové družstvo se svou pohledávkou přihlásilo. Má na to družstvo právo, pokud ne jakým způsobem se bránit? Děkuji za jakoukoliv radu ....
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
I v případě, že dlužník nyní řádně splácí své závazky vyplývající mu z členství v Bytovém družstvu, Družstvo může požadovat vystěhování z bytu, který je ve vlastnictví Družstva a to pro porušení povinností člena Družstva, jelikož neplatil např. nájemné a platby s ním související řádně a včas nebo jiným způsobem porušil členské povinnosti. Je však třeba podotknout, že nájemníkovi stále zůstává členský podíl v Družstvu, proto by mu Družstvo muselo poskytnout případně náhradní bydlení. Veškeré práva a povinnosti Družstva stejně tak jako jeho členů by měly být obsaženy ve Stanovách Družstva. Družstvo by mělo výzvu k vystěhování rovněž řádně odůvodnit. Pro poskytnutí dalších právních rad bych musela znát bližší okolnosti případu. Doporučuji však, aby dotyčný využil pomoc advokáta.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
11.09.2013
Dotaz: Dobrý večer,chtěla bych se zeptat na dotaz :mám už něco přes rok společné oddlužení s manželem .Řádně splácím je mě strháváno z platu insolvenční správkyní.Dnes mě ale na můj mobil přišla sms od jednoho z věřitelů, že vznikl na nějakém účtě dluh něco přes 2478 kc.Jde o dluh co měl zaplatit ted v cervnu můj manžel.S manželem nežiji již skoro 2 roky .Mám i jinou změnu adresy.Chci se zeptat zda mě v době oddlužení můžou stále obtěžovat věřitelé svýma hovorama smskama či dopisy.Paní od Českomoravské po mě dnes chtěla vědět zda číslo mobilu platí adresu zda je změna i můj email.Pochopitelně jsem v zaleknutí vše řekla.Myslela jsem ,že v oddlužení mě již nikdo z věřitelů nebude obtěžovat a budu to řešit s insolvenční správkyní .Docela mě to stresuje.Děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jednou z výhod povolení oddlužení je zejména vznik určité ochrany, pod kterou se dlužník v důsledku povolení oddlužení dostává, a to ochrany insolvenčního zákona. Podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení se zastavuje nárůst veškerých závazků dlužníka. V průběhu insolvenčního řízení a oddlužení nelze vykonat exekuci. Věřitelé po dlužníkovi mohou požadovat dlužné částky pouze přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení u krajského soudu. Zahájení každého insolvenčního řízení dlužníka je vyznačeno v insolvenčním rejstříku a věřitelé i další osoby mají povinnost insolvenční rejstřík sledovat. Proto nemáte povinnost a další věřitele rovněž právo po Vás závazky požadovat jiným způsobem než prostřednictvím insolvenčního řízení.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobrý den,
dcera žije s přítelem v jeho rodinném domě.Na dům má přítel hypotéku/cca na 50% ceny/ a dcera je ručitelem.Dcera sama vlastní byt.Můj dotaz je pokud by se rozešili,dcera se odstěhovala, přítel by přestal splácet hypotéku,bude banka toto řešit, že bude splátky požadovat po dceři nebo je možný prodej domu a tím uspokojení banky,při variantě, že by ani dcera nesplácela. Děkuji za stanovisko
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Ručitelský závazek představuje zajištění splnění dluhu v případě, že jej nesplní hlavní dlužník. V případě neplnění závazku dlužníkem, tj. přítelem Vaší dcery, bude samozřejmě banka požadovat, aby tohoto závazku dostála dcera jako ručitel. Samozřejmě ideální forma vyřešení takové situace je prodej domu a tím splnění závazku bance vyplacením celé výše hypotéky.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobrý den mám dotaz ohledně insolvence.Můj švagr mi na mé hypotéce dělal spoludlužníka a já figuruji jako dlužník.Můj švagr podal návrh na odlužení a to mu bylo povoleno.Avšak do odlužení se přihlásila i moje banka a to nehledě na to ,že tento závazek je placen a žádný dluh nevykazuje.Já jesm se nyní dostal do situace ,že musím skoro celou splátku posílat insolvenční správkyni a ta zase mé bance i přesto ,že jsem splátky plnil a to jenom z toho důvodu ,že moje banka se přihlásila do odlužení.Chci se zeptat jestli se moje banka jednou přihlásí a bance se po dobu pěti let zaplatí 33 procent z dluhu pak tedy můj dluh je po pěti letech splacen .Mělo by to tak asi být ne.Ale já si myslím že po těch pěti letech asi budu pokračovat dále v placení. Potom nechápu proč se banka přihlašovala a dělala v tom takový nepořádek.Děkuji za odpovědˇ.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
I přesto, že Váš švagr vystupuje vůči bance jako spoludlužník(resp.ručitel). Banka je v postavení k němu věřitelem, který má nárok uplatnit svoji pohledávku přihláškou do insolvenčního řízení, jelikož by mohlo být uspokojení její pohledávky do budoucna ohroženo. Nicméně hlavním dlužníkem zůstáváte Vy, proto dluh bude dle mého názoru touto formou uhrazen pouze do výše splnění povinností švagra jako insolvenčního dlužníka, nicméně jeho plněním nezanikne. Ostatní podmínky hrazení dluhu v insolvenčním řízení stanoví insolvenční správce.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobrý den. Mám dotaz ohledně insolvence. Synovi bylo povoleno oddlužení splátkovým kalendářem a od měsíce srpna 2013 je mu již sráženo ze mzdy. Během srpna však přišlo vyrozumění o zahájení exekuce ohledně úvěru u Staveb. spořitelny kde spoludlužníkem je bývalá manželka. Syn má tuto pohledávku zahrnutou v insolvenci v plné výši 332 000,- Kč. V dopise o zahájení exekuce už je 450 000,- Kč s příslušenstvím. Po kom se prosím potom bude tato částka vymáhat po skončení insolvence. Bývalé manželce tam budou stále nabíhat úroky? Může pak bývalá manželka po skončení insolvence požadovat zaplacení toho co zaplatila ona a co ještě jistě bude zbývat. Dluh uhradit nemůže. Děkuji .
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Bylo-li Vašemu synovi již povoleno oddlužení, jednou z výhod tohoto institutu, je právě ochrana před exekucemi, jelikož v rámci oddlužení již nelze exekuce provádět. Od povolení tohoto oddlužení, mohou být veškeré dluhy uspokojovány pouze tímto způsobem. Exekuce může být po zahájení insolvenčního řízení nařízena, nelze ji však vykonat. Exekutor je povinen upustit od výkonu exekuce, tj. nesmí provést exekuci na majetek, ani na příjem dlužníka, a to nejpozději v okamžiku, kdy se o zahájení insolvenčního řízení daného dlužníka dozví. Proto není možné, aby si věřitel- stavební spořitelna uplatnil svůj nárok přihláškou do insolvenčního řízení a dále navíc ještě formou exekuce, zároveň navýšenou o úroky. Povolením oddlužení se zastavují jednak exekuce, stejně tak úroky či penalizace dluhu.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobrý den.Dostala jsem nabídku od firmy která se zabývá oddlužením, že mi pomůžou s dluhy.Nezvládám splácet.Přijde mi divný,že pokud mě vyvěsí na internet s tím,že jsem vyhlásila osobní bankrot,nemusím nic splácet bance.Budu čekat 4 měsíce na soud,jestli mi povolí insolvenci.Nevím jestli to říkám dobře.Podle mě mi narostou úroky z prodlení.Budu ráda pokud mi pomůžou vyřešit situaci,ale mám strach,abych se nedostala do větších potíží než mám.Můžete mi poradit? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Se společnostmi, které Vám nabízí tyto služby buďte nanejvýš opatrná, jelikož spousta z nich se zavazuje k zajištění veškerých podmínek pro úspěšné oddlužení, nicméně výsledky nebývají vždy uspokojivé. Proto v prvé řadě pokud se rozhodnete využít některou z těchto firem, dejte spíše na prověřené firmy s doporučeními. Princip oddlužení (osobního bankrotu) spočívá zejména v tom, že po souhlasu soudu s oddlužením musí dlužník podobu 5 let dodržovat splátkový kalendář, přičemž v pravidelných splátkách uhradí alespoň 30 % všech dluhů. To ale pouze v případě, že 5 let opravdu poctivě splácí. Z příjmů mu po toto období zůstává životní minimum. Aby tedy soud povolil oddlužení, musíte rovněž disponovat pravidelnými měsíčními příjmy, musíte mít alespoň dva věřitele a nesmí se jednat o velké dluhy. Od okamžiku vyhlášení insolvenčního řízení, mají všichni věřitele možnost přihlásit svoje pohledávky do insolvenčního řízení a po tuto dobu neběží úroky, nelze provádět exekuce. Pro úspěšné povolení oddlužení je třeba tedy splňovat všechny zákonem stanovené podmínky. Máte-li pochybnosti o vhodnosti či správnosti tohoto způsobu řešení Vaší životní situace, doporučuji obrátit se nejprve s žádostí o radu na advokáta a případně jej rovněž pověřit zpracováním insolvenčního návrhu s návrhem na oddlužení.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
28.08.2013
Dotaz: Dobry den, prosim poradte mi uz nevim kudy kam. V roce 2008 v lednu jsme si brali americkou hypoteku, muj tehdy pritel o ni zazadal a ja tam figuruji jako pouze rucitel, rucila jsem mu z toho duvodu, ze jsme se pak v unoru brali a cekali jsme syna. Tak jsem mu verila a rucila svym bytem od rodicu. Nyni v roce 2010 jsme se rozvedli, on se zavazal hypoteku splacet do te doby nez bude radne zplacena, ted to neplati vubec. Pozadala jsem o insolvenci a byt musim prodat a zaplatit z toho zbyvajici dluznou castku na hypotece, ale on nema ani exekuci na ucte, nejdou po nem vubec, soud to nezajima, uz nevim kam a jak na neho podat trestni oznameni. On legalne pracuje, ma mensi majetek, jako je vybaveni bytu, auto a stale po nem nikdo nic nechce, ani veritel ho nijak neupomina, zaslali mu jen upominku a me nic jen mi volali a chteli po me celou zbyvajici castku. Nikdo me neupozornil, ani muj insolvencni spravce, ze byt je na prodej ihned až pres realitni kancelar jsem se to dozvedela. S prodejem nesouhlasim a nevim co mam delat. Muj byvaly manzel se mi muze akorat ted vysmivat, protoze nevim jak z nej ty penize dostat. Pozadal o snizeni alimentu z duvodu, aby mohl platit splatku na hypoteku a tu stejne neplati, takze lhal i u soudu. Dekuji za zodpovezeny dotaz predem. Dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Primárním problémem ve Vašem případě je zejména právě onen způsob zajištění finančních prostředků a to tedy formou tzv. americké hypotéky, tato se může zdát na první pohled v mnoha směrech výhodnější a přijatelnější, ale je třeba si uvědomit, že účelem a předmětem této hypotéky je zejména poskytnutí neúčelového spotřebitelského úvěru, přičemž hlavní a zákonnou podmínkou poskytnutí tohoto úvěru, a to jakéhokoliv, je zejména a především zajištění tohoto úvěru nemovitostí. Pokud se tedy Váš bývalý manžel sice zavázal ke splácení závazku, ale Vy jste dala do zástavy svoji nemovitost, potom jste to bohužel právě Vy, kdo jste se stal tím nejhlavnějším ručitelem a to zejména z důvodu poskytnutí Vašeho bytu do zástavy. Mimo tuto skutečnost však dle mého názoru není možné, aby se Váš bývalý manžel ze závazku splácet dluh zcela vymanil, proto máte právo domáhat se na něm náhrady plnění, které jako ručitel budete plnit za dlužníka. Co se týká prodeje bytu, k tomu bych musela znát bližší okolnosti, nicméně jste-li v insolvenci a byl již prohlášen úpadek, činností insolvenčního správce je především zpeněžování majetkové podstaty insolvenčního dlužníka za účelem uspokojení věřitelů, proto se jedná o postup obvyklý. Jak jsem již uvedla, po splacení dluhu doporučuji domáhat se jeho náhrady na bývalém manželovi.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
14.08.2013
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych se zeptat na jednu věc,mám od jedné stavební firmy půjčku ve výši 300tis.kč,je to ve formě směnky.K tomu aby nám jí s manželkou dali,tak potřebovali ještě mého otce,který je v důchodu,jako spolužadatele.Ta půjčka měla být na zálohu a rozjezd stavebních prací a dle firmy která má zařizovat i veškeré financování,měla být prý tak do tří měsíců zaplacena hypotékou,kterou zařídí,jinak bych do té půjčky ani nešel.Ale už je to rok a půl a pořád se nic neděje a na té půjčce naskakujou úroky a jelikož už jsou tak velké,byli jsme nuceni jít s manželkou do osobního bankrotu.Mají právo tuhle částku i s navýšením vymáhat po mém otci?,který směnku s částkou podepsal s náma ale ve smlouvě o půjčce vůbec nefiguruje,jen my s manželkou,nemá podepsanou žádnou ručitelskou smlouvu,pouze je na jednom papíru veden s náma jako spolužadatel půjčky.oni tvrdili,že pokud nebudem platit my,budou to vymáhat po mém otci,mají na to právo,když otec není ve smlouvě uveden,moc Vám děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Z toho co uvádíte, je Váš otec na směnce v postavení avala, tedy tzv.směnečného ručitele což znamená, že v případě neplnění povinností dlužníka (Vás) nastupuje jako povinný ze směnky právě Váš otec, bez ohledu na to, zda je Váš otec uveden ve smlouvě o půjčce. Věřiteli totiž postačí k uplatnění nároku na zaplacení směnečné sumy pouhá směnka. Pokud jste tedy souhlasili s jejím vystavením a ručením Vašeho otce, může věřitel požadovat splnění dluhu i po něm, ale až v případě, že nebudete plnit Vy.
S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. Michaela Švecová
31.07.2013
Dotaz: Objednala jsem si zbozi z internetove stranky www.exkluzivshop.cz zaplatila jsem prevodem na ucet ale zbozi jsem uz po skoro 3 tydnech neobdrzela a nikdo nebere telefon a neodpovida na emaily. Co delat? Dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Doporučuji na adresu sídla společnosti zaslat písemnou výzvu ke splnění dodávky zakoupeného zboží nebo v opačném případě žádejte navrácení platby v důsledku nesplnění povinností prodejce. Neuvádíte za jakou cenu jste zboží zakoupila, proto Vám nemohu sdělit názor, zda bude rozumné uplatňovat nárok na vrácení částky soudně. Zároveň rovněž pokud se částka nepohybuje ve výši min. 5.000,- Kč, nejedná se ani o trestný čin. Jak jsem uvedla na začátku, pokusit se prodejce jakýmkoliv způsobem kontaktovat a v případě jeho nečinnosti se domáhat vrácení zaplacené kupní ceny soudně (k žalobě však nutno doložit všechny skutečnosti osvědčující zakoupení zboží a zaplacení kupní ceny). Rovněž doporučuji dostat prodejce do povědomí, aby se široká veřejnost dozvěděla co nejvíce o jeho přístupu k zákazníkům.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
03.07.2013
Dotaz: Dobry den,potreboval bych poradit ohledne půjčky. Klientka si vzala půjčku a ja delam na te půjčce rucitele. Klientka si po case nechala udelat snizeni splátky s tim ze, potrebovali podpis i rucitele a klientka padělala muj podpis. Zasel jsem si na policii kde se skutecne prokázalo ze klientka padělala podpis, ovsem policie to neuznala jako trestny cin protože klientka půjčku splaci. Policie mi rekla pokud klientka prestane splácet a hrozila by nejaka exekuce ne-boli vznikla by skoda, tak by to byl trestni cin. Ted se mi stalo ze klientka nezaplatila splátku a dala jasne na vedomi ze to prestane splácet. Proto Vas prosim jake kroky bych mel udelat. Dekuji s pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jak uvedla policie v případě, že by Vám neplněním povinností dotyčné způsobilo škodu, potom by se jednalo o trestný čin v důsledku padělaného podpisu a na jeho základě by Vám náležela náhrada této škody od klientky. Ručitelovo postavení nemůže být zhoršeno jednostrannými úkony dlužníka, pokud ten např. svůj dluh písemně uzná, má to vůči ručiteli účinky jen tehdy, pokud by s tím souhlasil. To rovněž znamená, že pokud došlo ze strany dlužníka k nějakým změnám v závazku (tj.snížení splátek) bez Vašeho vědomí a souhlasu, nelze takový úkon považovat vůči Vám za platný a účinný, zvlášť pokud Policie potvrdila, že se jedná o padělek podpisu. V současné chvíli můžete o této skutečnosti minimálně uvědomit věřitele, nicméně situaci lze reálně řešit až v momentě, kdy se Vás bude přímo dotýkat, tj. v okamžiku kdy v důsledku neplnění dlužníka přejde povinnost na Vás jako na ručitele. Ručitelský závazek totiž zaniká až zánikem závazku hlavního (tedy především jeho splněním). V momentě kdy Vás tedy vyzve věřitel k plnění za dlužníka, budete muset prokázat padělání podpisu neplatnost smlouvy.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
03.07.2013
Dotaz: Dobrý den ráda bych se vás zeptala jak formulovat žalobu na bývalou manželku mého partnera za kterou společně splácime půjčku kterou si vzali spolu za manželství a ona toto nehodlá řešit.Staráme se také o jejich společné děti a tak každá koruna by nám přišla vhot.Zajímá mě též jakou máme šanci na uspěch v této kauze a jaké důkazy nutno předložit.Předem moc děkuji za vaší odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jedná-li se o závazek, který vznikl byť jednomu z manželů, ale za trvání manželství , jsou z takového závazku vázání oba manželé společně a nerozdílně. Neuvádíte jaká doba uplynula od rozvodu Vašeho partnera s bývalou manželkou, nicméně součástí každého rozvodu manželství je i následný proces vypořádání společného jmění (a to jak aktiv, tak pasiv), tzn. že situaci lze řešit nejprve v rámci vypořádání SJM, tj. buď dohodou, ve které se stanoví, komu připadne jaký majetek a jaké závazky nebo podáním žaloby na vypořádání sjm, kterou se určí jak má být majetek a závazky vypořádány. Pokud není určeno dohodou nebo rozhodnutím soudu o vypořádání sjm, že mají např. půjčku splácet oba společně, potom musí závazek plnit zejména ten, který jej v rámci vypořádání převzal. Není-li tedy mezi rozvedenými manželi majetek takto vypořádán, musí závazek platit oba. (tzn., není-li tedy dohodnuto kdo má závazek hradit) Po třech letech od rozvodu manželství platí, že se společné jmění automaticky dělí v poměru každý ½ . (jak majetek tak závazky)
Pokud plní partner za manželku něco co je jen čistě její povinnost a závazek, (a bylo tak určeno v rámci vypořádání sjm) takovou povinnost nemá a může se domáhat regrese. (náhrady za poskytnuté plnění)
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: Dobrý den,Česká spořitelna podala insolvenční návrh na prodej nemovitosti.Do insol.řízení se přihlásili i další věřitelé.Nemovitost byla nabídnuta mimo dražbu.Moje otázka je:Než se prodal insol.nařídil mi strhávat část peněz z výplaty jako přednostní pohledávku.V dnešní době se dům prodal,prodejem určitě nebudou uspokojení všichni věřitelé.Proto se Vás ptám na Váš názor.Bude mi insolve.správce i nadále strhávat peníze až do zaplacení všech dluhů?jak je to s věřiteli ostatnima (byli to exekuce),můžou to po mě znovu vymáhat nebo jsem chráněna a nemůžou na mě jsem v insol.řízení ?Mám se bát že exekutoři začnou opět se ozývat?Platím ale peníze jdou na účet insol.správce.Jak to tedy je a co mě vůbec dál čeká.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V insolvenčním řízení jsou věřitelé uspokojeni poměrně. Zajištění věřitelé jsou zpravidla uspokojeni ve větší míře, než nezajištění. Věřitelé pohledávek za majetkovou podstatou mají přednost před jinými věřiteli. Neuvádíte jaký způsob řešení úpadku byl ve Vašem případě zvolen, zda byl prohlášen konkurs nebo povoleno oddlužení. Věřitelé přihlášeni do insolvenčního řízení již svoje pohledávky znovu uplatňovat nemohou, jelikož by měli být v rámci insolvenčního řízení uspokojeni alespoň poměrně. K pohledávkám nepřihlášených věřitelů se v insolvenčím řízení nepřihlíží, nicméně tito mohou po skončení insolvenčního řízení svoje pohledávky začít znovu uplatňovat, jestliže se nestihli přihlásit do insolvenčního řízení. Bližší informace najdete např. na portálu www.justice.cz sekce insolvenční zákon a související odkazy.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: Dobry den,chtěl bych se jen zeptat,mam svoji biologickou matku ktera beha po svete a krade lidem penize a vsude si pujcuje vím to od policie protoze jsem ji nahlasil jako pohresovanou pred 3-4rokami nejsem sní v kontaktu a ani nechci byt hodne ublizila me i moji rodine,jen se chci zeptat jestli mi muze spadnout do klina jeji dluhy,strastne se bojim ze to tak neni nicim jsem ji v zivote nerucil ,nevim kde je a vedet to ani nechci dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Odpovědnost za závazky Vaší matky na Vás mohou přejít dědictvím, v případě, že by tedy matka zemřela a Vy se stal oprávněným dědicem. Nicméně dědictví můžete odmítnout a to ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením zaslaným soudu v rámci dědického řízení. Prohlášení o dědictví musíte učinit do jednoho měsíce ode dne kdy budete soudem o právu dědictví odmítnout vyrozuměn. Za jiných okolností na Vás dluhy matky přejít nemůžou, jen v případě, že by matce hrozily exekuce a měla nahlášené trvalé bydliště na adrese, kde rovněž bydlíte nebo byla vlastníkem takové nemovitosti. Potom může hrozit exekuční postih nemovitosti a zabavení majetku v ní se nacházející (v případě trvalého bydliště).
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: dobrý den, dal jsem auto na splatky,podepsali jsme smlouvu v které jasně bylo udedeno,že spozdíly se se splátkou 1měsíc a více tak musí auto vátit zpět a k tomu jsme jeste sepsaly smenku v ceně automobilu.. Po pul roce mi prestal auto splacet,nechce mi ho vrátit a dál ho užívá. Neber mi telefon ani neodpovídá na email.Nemohu ho nikde zastihnout. Když pujdu na policii tak pomohou mi nebo z tím nic neudělají ??
Děkuji moc za Odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Z tohoto co uvádíte se předpokládám jednalo o kupní smlouvu na automobil. Ohledně splátek si dovoluji uvést, že v případě takových ujednání ve smlouvě se zpravidla uvádí ustanovení stanovující tzv. výhradu vlastnického práva, na základě čehož dochází k nabytí vlastnického práva k dané věci až úplným zaplacením kupní ceny. V případě, že jste nadále zůstal vlastníkem automobilu, můžete požadovat prostřednictvím Policie jeho vydání v rámci neoprávněného držení, nicméně se obávám, že to nebude krok správným směrem. Jste-li držitelem platné směnky, máte právo domáhat se zaplacením směnečné sumy na ní uvedené prostřednictvím žaloby/návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Dále můžete požadovat vydání automobilu rovněž prostřednictvím žaloby na vydání věci, musíte však prokázat vlastnické právo k této věci (automobilu).
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
19.06.2013
Dotaz: Můj syn dostal exekuční příkaz ve výši 17 569 Kč kvůli dlužné částce 428 Kč za pojistku pojišťovně Kooperativa, kterou zapomněl zaplatit. Za prodlení v platbě nebyla sjednána žádná pokuta. Nikdy mu nebyla na doručovací adresu doručena žádná upomínka. Exekuční příkaz byl vydán na základě soudního příkazu Okresního soudu v Kroměříž, ale o probíhajícím jednání nikdo syna neinformoval.
Příkaz doručili jeho zaměstnavateli v Praze, výrazně tím poškodili jeho dobré jméno a požadují od zaměstnavatele, aby pohledávku strhával synovi z platu.
Jak má dále postupovat? Musí tuo nehoráznou částku uhradit?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Poplatky za prodlení nemusejí být sjednány, v tomto případě se jedná o naúčtování běžných zákonných úrok z prodlení. Co s týká exekučních řízení, tyto probíhají bez jednání a povinný se o exekuci dozví až doručením onoho exekučního příkazu, nicméně tento by měl být doručen rovněž povinnému tj. dlužníkovi a s exekučním příkazem by Vám mělo být doručeno rovněž usnesení o nařízení exekuce, do tohoto usnesení se v něm uvedené lhůtě můžete odvolat. Co s týká samotného exekučního příkazu tento musel být vydán na základě určitého exekučního titulu (tj. pravomocného platebního rozkazu či rozsudku soudu), pokud si syn není vědom uvedeného závazku, doporučuji požádat u příslušného soudu o nahlédnutí do exekučního spisu a zjistit si všechny potřebné souvislosti, zejména na základě jakého titulu exekuční príkaz vznikl.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
05.06.2013
Dotaz: Dobrý den. Syn je v insolvenci a má životní pojištění. Jak by to bylo když by dlouhodobě onemocněl. Mohl by splátky hradit ze životní pojistky nebo je to počítáno jako mimořádný příjem?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud by výsledkem insolvenčního řízení bylo povolení oddlužení, potom se za příjem použitelný pro oddlužení považuje pouze příjem, který tzv. podléhá výkonu rozhodnutí, tím je např. mzda, plat či odměna z brigády, dále důchod, mateřská či rodičovská, podpora v nezaměstnanosti a nejrůznější náhrady mzdy např. i nemocenská, přičemž do této kategorie spadá i pojištění pro případ nemoci.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
05.06.2013
Dotaz: Dobrý den, včera jsem byla na jakési přednášce o zdravé výživě, na konci přednášky mi bylo nabídnuto, jestli bych nechtěla vyzkoušet nějaký měsíční program, s tím že bych si koupila nějakou stravu. Podepsala jsem jen paragon, a na něm je uveden název výrobku a cena plus tedy můj podpis, ale jaksi jsem si to rozmyslela a teď nevím jestli je potřeba to uhradit a nebo to platit nemusím. Necci mít problémy, ale oni to už objednali a já bych si to měla jít vyzvednout někdy příští měsíc, zatím jsem nic neplatila. Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle listiny, kterou popisujete , že jste podepsala soudím, že se má jednat o formu objednávky, která může nahrazovat mnohdy písemnou smlouvu. Taková objednávka, která by mohla být považována za závaznou, musí však obsahovat veškeré náležitosti, aby byla adekvátní náhradou za smlouvu tj. číslo objednávky, označení dodavatele, odběratele, definici zboží či služeb, termín či místo dodání zboží a rovněž způsob placení. Pokud „paragon“ jak uvádíte, který jste podepsala, tyto náležitosti nemá, nelze jej považovat za závaznou objednávku. Nicméně pokud máte kontakt na prodejce a nemáte zájem zboží odkoupit, doporučuji objednávku zrušit. Zároveň platí, že pokud jste doposud neobdržela žádné zboží nejste povinna nic platit předem a jestliže tedy platbu neprovedete, předpokládám, že Vám ani žádné zboží nebude ze strany prodejce doručeno.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
05.06.2013
Dotaz: Dobrý den ...Mám dotaz udělal jsem si insolvenci byla mi schválena v dubnu 2013..Bydlel jsem u společnosti CPI...ta si přiznala dluh k insolvenci 47049 kč k 22.3.2013 ... v květnu 2013 mi přišlo od nich vyúčtování s částkou 45266kč a zaplatit to mám do 31.7.2013...oficiálně mám přiznaný přeplatek 3893 kč absolutně to nesedí nehledě nato že dluh uznali do insolvence..podle mého mi měl přijít pouze přeplatek 3893 kč...opravdu si nevím rady a vůbec si nedokážu představit co bude když to do 31.7.2013 nezaplatím ...to tam pořád půjdou penále,ale to nejde když mám insolvenci.. mám nějakou šanci když tam půjdu a budu požadovat jiné vyúčtování respektivě bez té částky co si přiznali do insolvence...
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jestliže si přiznala společnost svoji pohledávku do insolvenčního řízení, a tato byla zařazena na seznam pohledávek insolvenčním správcem, potom musí jednat v návaznosti na toto řízení a vymáhat svoji pohledávku jeho prostřednictvím a to po vyhlášení úpadku a oddlužení. Proto pokud máte schváleno oddlužení, lze pohledávku uhradit dle podmínek stanovených insolvenčním řízením a insolvenčním správcem.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
22.05.2013
Dotaz: Dobrý den, zpracovali jsme návrhy kanceláří, pracovali jsme na tom cca. 20 hodin a pak si zákazník nechal poslat cenovou nabídku a na konec zakázku dal jiné firmě, objednávku na návrhy nemáme, dá se vyúčtovat firmě nějaké peníze.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jste-li schopni doložit, že došlo k provedení práce za sjednanou cenu a že Vám za tuto práci náleží sjednaná odměna, pak ano. Nicméně bez řádné objednávky bude situace poněkud komplikovaná a to zejména v okamžiku kdy budete v důsledku neplacení objednatele nuceni vymáhat částku soudně, jelikož nebudete schopni tyto skutečnosti prokázat nemáte-li uzavřenu řádnou smlouvu o dílo či objednávku s určením přesné ceny a objednaného produktu. Zákon však pro smlouvu o dílo nevyžaduje písemnou formu, proto samozřejmě svoji odvedenou práci máte právo objednateli řádně vyúčtovat a po objednateli požadovat zaplacení provedené práce, nicméně se obávám, že pokud se této povinnosti bude chtít vyhnout Vaše šance na uplatnění pohledávky u soudu jsou nulové.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
22.05.2013
Dotaz: Dobry večer,mam dotaz ohledne insolvence.Přitel mel celkovy dluh vycislen na 560 000 kc a jeho plat je okolo 20 tisic mesicne.zustava mu z platu zhruba 10600 Kc.kdyz jsme spocitali kolik by za tech 5 let zaplatil bylo to skoro 90 % cele castky.Prijde mi ,ze tim padem ta insolvece pozbyva smysl.je mozne ,ze by zaplatil ti insolvenci drive?pripadne se snizily splatky?dekuji za odpoved.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Došlo-li již k rozhodnutí o způsobu řešení úpadku je třeba veškeré změny či návrhy na placení dluhů řešit nyní přes insolvenčního správce/správkyni.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
22.05.2013
Dotaz: Bezdůvodné obohacení, objednala jsem si kupon na kosm.služby za 280kč. Po zaplacení jsem se šla domluvit s majitelkou salonu, ale ta mě odmítla, že se jí přihlásilo spoustu klientek. Měla jsem se znovu přihlásit o měsíc později, což jsem udělala a to mi řekla, že má uzavřeny všechny faktury a tudíž mám smůlu. Požadovala jsem tedy po ní vrácení částky, což kategoricky pdmítla. Dále se se mnou nebavila a peníze si ponechala za nevykonanou službu. Po nějakém čase mi nabídla, že mi vrátí jen část, což mělo být 180kč. Odůvodnila to tím, že si slePoradíte mi prosím, jak se mohu bránit?sle vový portál odečetl provizi. Tuto informaci jsem si ihned ověřila, nebyla to však pravda, mám to od nich písemně. Poradíte mi prosím, jak se mohu bránit?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nedošlo-li k poskytnutí zakoupené služby, máte samozřejmě právo na odstoupení od kupní smlouvy a domáhat se vrácení peněz. Nákup zboží a služeb na internetových portálech je však v tomto směru mnohdy komplikovaný, jelikož samotné portály se brání přijetí jakékoliv zodpovědnosti za neposkytnuté služby či nedoručené zboží prodejce, proto lze uplatňovat veškeré nároky a práva jedině na prodejci (poskytovateli služeb). Ve Vaší situaci a s ohledem na částku, kterou jste zaplatila doručuji vyzvat písemně majitelku k navrácení celé kupní ceny s tím, že k tomu doložíte kopii písemného sdělení portálu o odečtení provize a upozorníte tak majitelku, že máte právo na vrácení celé částky nebo poskytnutí dané služby, jinak budete situaci řešit podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení. Věřím, že se Vám podaří najít rozumné řešení celé situace, jelikož jak jsem již uvedla s ohledem na výši dlužné částky vás budou stát více soudní náklady (1.000,- Kč za podání žaloby) a případné právní zastoupení nehledě na skutečnost, že spor může trvat dlouho.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
08.05.2013
Dotaz: Dobrý den,
potřebovala poradit.Konkrétně jde o tuto situaci:
1. Přítel zdědil 1/8 nemovitosti a následného prodal tuto 1/8 paní (nevlastní matka), která vlastní 5/8 této nemovitosti.
2. Na nemovitost je vázán závazek vůči ČMSS.
3. V soudním usnesení o dědictví je napsáno, že přítel od této paní dostane na ruku 50 000 Kč s tím, že zaplatí 1/8 dluhu u ČMMS, 1/8 u GE Money a 1/8 u ČS.
4. Přítel se s paní dohodl, že mu nevyplatí těch 50 000 Kč a zaplatí za něj ty dluhy - bohužel jen ústně. Ale 1/8 dluhu u GE Money i ČS už zaplatila (tudíž potvrdila podle mého názoru plnila ústní dohodu).
5. A dále v kupní smlouvě na prodej té 1/8 je napsáno že dle § 534 ObčZ přebírá závazek u ČMSS ta paní.

Máme nějakou šanci, že ČMSS odepíše přítele ze závazku? Na pobočce mu řekli, že to nepůjde, ale dle mého názoru s tím, už nemá nic společného.

Moc děkuji za radu
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pokud bylo ČMMS řádně doloženo přítelem, že je závazku zproštěn v důsledku převzetí dluhu současnou vlastnicí nemovitosti, neměl by být problém, nicméně záleží na tom, zda je přítel tím povinným, kterému reálně závazek vznikl a který jej proto musí plnit. Jakákoliv dohoda o převzetí závazku/dluhu, měla být uzavřena v každém případě písemně, nicméně máte-li takovou dohodu zahrnutou v samotné kupní smlouvě a dotyčná rovněž již plnila, nevidím důvod proč by neměl být přítel od závazku zproštěn.
S pozdravem Mgr.Michaela Buchtelová
24.04.2013
Dotaz: Dlužník na sebe podal insolvenční návrh, ke Krajskému soudu v místě trvalého pobytu a ten mu jej zamítl. O týden později jej podal se stejnými listinnými podklady u jiného Krajského soudu, kde má známého soudce. Tento soud začal návrh řešit - neměl by jej dle IZ přeposlat k řešení opět ke Krajskému soudu, kterému tento návrh přísluší řešit ? Co mohu jako věřitel v tomto případě učinit ? Podat nějakou stížnost - kam ? Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Příslušnost soudu se řídí i v případě insolvence občanským soudním řádem, je však třeba rozlišovat tzv. příslušnost věcnou a místní. Pro insolvenční řízení je tedy stanovena tímto předpisem jako věcná příslušnost soudu Krajskému, nicméně co se týká příslušnosti místní, ta je dána místem trvalého bydliště či sídla dlužníka, přičemž pro určení této místní příslušnosti jsou rozhodné okolnosti , které existují v době zahájení řízení, není proto vyloučeno, aby dlužník podal návrh u jiného Krajského soudu např. z důvodu vhodnosti, důležité je dodržet podmínku věcné příslušnosti. Máte-li pochybnosti o nepodjatosti soudce. Můžete namítnout jeho podjatost z důvodu pochybností o poměru soudce k projednávané věci, k účastníkům řízení či jejich zástupcům. Tuto námitku však musíte řádně odůvodnit a uplatnit nejpozději při prvním jednání ve věci. Bude-li rozhodnuto o tom, že soudce je podjatý, bude z projednávané věci vyloučen a určen jiný soudce.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
24.04.2013
Dotaz: dobry den rada bych se vas chtela zeptat co presne znamena podstoupeni pohledavky? kdo pohledavku muze odkoupit? a zda pohledavka u puvidnih veritele tak zanika?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Proces postoupení pohledávky znamená, že dojde ke změně v osobě věřitele, přičemž pohledávka jako taková nezaniká jen přejde z původního věřitele na nového, který je oprávněn domáhat se jejího splnění po dlužníkovi namísto původního věřitele. Původní věřitel tedy může i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou pohledávku jinému (zákon neurčuje okruh nových věřitelů, tudíž jím může být kdokoliv, jak fyzická tak právnická osoba). S postoupenou pohledávkou přechází rovněž její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Podmínkou pro platné postoupení je povinnost původního věřitele oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu dlužníkovi nebo prokázání postoupení ze strany nového věřitele. Postoupení tedy musí být provedeno na základě písemné smlouvy mezi postupitelem ( původní věřitel) a postupníkem (nový věřitel), které musí být neprodleně oznámeno dlužníkovi. Poté se může domáhat nový věřitel splnění dluhu po dlužníkovi. ( více ustanovení § 524 a násl. Občanského zákoníku)
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
24.04.2013
Dotaz: dobry den ,chtěla bych Vás požádat o radu.V roce 2009 jsem půjčila " kamarádovi " 200.000kc-přes banku. Splátku 3.872kc po dobu 84 měsíců, splácel asi rok a půl .teď už mi ani nezveda telefon a kde bydlel už nebydlí. a co je ještě horší mam s nim smlouvu sjednanou jen ústně. což jak jsem zjistila mi je k ničemu. da se ještě něco dělat? uvidím ještě někdy své peníze?dekuji předem za odpověď, za radu. hezky den
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Problém uzavírání ústních smluv se stává stále častějším, byť zákon pro některé typy závazkových vztahů nepředepisuje písemnou formu, je vždy lepší mít vše černé na bílém. Pak je řešení situací jako je ta Vaše mnohem jednodušší. Nemáte-li s dlužníkem žádnou písemnou smlouvu o půjčce není bohužel způsob jak se domoci splnění dluhu, jelikož nemáte žádný písemný důkaz, který by tuto skutečnost prokazoval. Jediná možnost jak prokázat, že jste mu uvedenou částku půjčila, je doložit nějaké doklady (jako výpis z účtu….příjmový doklad….), které dokazují, že došlo k převedení částky k jeho rukám a poté můžete tvrdit, že se jednalo z Vaší strany o půjčku, nicméně pokud dotyčný bude tvrdit opak, nemáte opět s ohledem na neexistenci písemné smlouvy, nic co by dokládalo vznik půjčky. Jediné východisko je pokusit se dlužníka dohledat a nechat si od něj zbylou výši dluhu písemně uznat nebo na zbylou částku uzavřít písemnou smlouvu o půjčce, aby jste měla něco s čím můžete eventuelně operovat u soudu. Pokud je však dlužník nekontaktní, obávám se, že není způsob jak se domoci vrácení částky.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.04.2013
Dotaz: Dobrý den chci se zeptat, dnes mi obstavili učet z duvodu neplacení komunálního odpadu z místa kde mám nahlášene trvale bydliště. Už asi deset let Bydlím někde jindě. Chcou pomě 5000Kč na učtu jsem je bohužel neměla mám dvě male děti. Takže pobírám mateřskou, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Mužou mi to vzít vše a když ne tak moc prosím kolik děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jedná-li se o tento způsob provedení exekuce, tedy přikázáním pohledávky z účtu povinného je tu třeba upozornit na jednu skutečnost, která je příznačná pro tento způsob provedení exekuce. V případě exekuce srážkami ze mzdy nelze mzdu, popřípadě jiné příjmy, které povinnému nahrazují odměnu za práci, exekučně postihnout v plné výši, ale pouze částečně. Při výpočtu výše srážek se vychází z občanského soudního řádu a nařízení vlády č. 63/1998 Sb., o nezabavitelných částkách. U exekuce přikázáním pohledávky podobnou ochranu zákon neposkytuje. Zde naopak zásadně platí, že jsou tímto způsobem postižitelné jakékoli peněžité prostředky na účtu povinného, s určitými výjimkami, které jsou uvedené v ustanovení § 317 a násl. občanského soudního řádu. Tak například podle § 317 odst. 2 OSŘ nepodléhají výkonu rozhodnutí "peněžité dávky sociální péče" (např. dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti - tzv. "doplatek do životního minima") a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory (tj. porodné a pohřebné). Toto se ovšem netýká ostatních dávek státní sociální podpory (například přídavek na dítě, sociální příplatek, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení...) – zde totiž nejde o jednorázové dávky, a proto nic nebrání tomu, aby tyto dávky byly exekučně postiženy formou přikázání pohledávky. Doporučuji tedy dluh co nejrychleji uhradit, pokusit se např. sjednat s exekutorem splátkový kalendář.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.04.2013
Dotaz: Dobrý den, rodiče mají dluhy a hypotéku. Mám strach, že kdyby dluhy a hypotéku nestihli splatit že by to všechno přešlo na mě. Jak se tenhle problém řeší? Předem děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Za dluhy odpovídají pouze a jen samotní dlužníci, pokud by tedy ještě za života nedošlo z nějakých důvodů k jejich splacení, nepřechází tyto dluhy na Vás. Pokud by však rodiče umřeli, stávají se bohužel i závazky předmětem dědictví, nicméně dědictví můžete odmítnout a na druhé straně dobrou zprávou je fakt, že se dědí pouze do výše zůstavitelových aktiv (majetku).
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.04.2013
Dotaz: Dobrý den, vyřídila jsem si u KB kreditní kartu, bohužel jsem nebyla schopna splácet a tak banka částečně prodala moji pohledávku jiné společnosti, snažila jsem se s nima dohodnout na splátkách a však oni ihned dali pohledávku k soudu, dluh jsem uznala, dohodla se na splátkách a po rozhodnutí soudu již nějakou dobu svou pohledávku splácím,problém je že KB mi stále zasílá výpisy z karty kde je má pohledávka o platby snižována a však každý měsíc si připočítávajjí 1500Kč za zasílání upomínek, které mi už více jak rok nechodí, dluh se mi i přes soudní rozhodnutí stále navyšuje a já nevím jestli je možnost se tomu nějakým způsobem bránit. Velice Vám děkuji za radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
doporučuji kontaktovat banku a upozornit je na skutečnost, že dluh řádně hradíte prostřednictvím splátkového kalendáře, tudíž nevidíte důvod proč by Vás banka měla opakovaně o úhradu upomínat a zároveň si účtovat další náklady za zasílání výpisů či upomínek. Vyžádejte si osobní schůzku na právním oddělení banky a nechte si zdůvodnit jejich postup a případně zažádat o zrušení výpisů či jiných nadbytečných placených služeb banky. Dluhu, který byl již přiznán pravomocným soudním rozhodnutím a který řádně plníte, nelze navyšovat o nové závazky.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Dobrý den,moc Vás prosím o radu. Máme dospělého syna 32 let, který u nás již řadu let nemá trvalé bydliště. Jelikož s ním byly samé problémy, nepracoval, nadělal si spousty dluhu. Pošta mu doručovala dopisy od soudu , ale on na ně nereagoval. Dokonce jsem měla jít k soudu místo něho, ale mohla jsem to odmítnout. Nejsem s ním v kontaktu, ani nevím kde se nachází. Zajímalo by mě, kdyby se s ním něco stalo zda bych nemusla platit jeho dluhy. Mužete mi poradit moc děkuji za odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V případě smrti syna, jestliže syn nemá děti ani manželku či družku, která by žila se synem po dobu nejméně 1 roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a která by po něm dědila, byste se stali jako rodiče jedinými zákonnými dědici, přičemž součástí dědictví jsou bohužel i zůstavitelovi dluhy. Případné dědictví však můžete odmítnout a to do 1 měsíce ode dne, kdy byste se o právu odmítnout dědictví dozvěděli od soudu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Prosim Vas o radu, manzel ma pohledavku u vzp, 1.9-31.10.2007 a 1.4.-30.11.2008, cetla jsem o promlceci lhute myslite ze je nebo neni zda to zkusit namitnout, prislo mu exekucni prikaz do prace ale, muze se odvolat se tam pise. moc v tom neumime chodit tak se obracim na vas s prosbou o radu. dekuji vam moc
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pro počátek běhu promlčecí lhůty je důležitý okamžik, kdy byly tyto pohledávky splatné, což z Vašeho dotazu není zřejmé. Došlo-li však k vydání pravomocnému rozsudku o povinnosti zaplatit dlužnou částku, takový rozsudek se promlčí po 10 letech od nabytí právní moci a v této době je tedy možno vymáhat pohledávku prostřednictvím exekuce. Neuvádíte k dotazu konkrétnější informace, tudíž nejsem schopna promlčecí dobu určit.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Potřebuji poradit ohledně insolvence. Syn je v insolvenci a již bylo vydáno usnesení o úpadku a to 25. 3. 2013.
Nyní mu přišel od soudu platební rozkaz . Ještě jsme si ho nevyzvedli a ani netušíme o co se jedná. Všechny dluhy byly sepsány do insolvence . Máme tento PR poslat insolvenčnímu soudu a žalobci oznámit že je podán insolvenční návrh. A co když si PR syn nevyzvedne, jezdí s kamionem a šance na vyzvednutí je minimální.
Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nejprve bych se zeptala jak víte, že se jedná o platební rozkaz, když tvrdíte, že si jej ještě nikdo nevyzvedl a rovněž netušíte o co se jedná……jde-li však skutečně o platební rozkaz jak tvrdíte, u tohoto druhu rozsudku nelze využít tzv. náhradní způsob doručení tzn., že v případě, že nebude synovi doručen, bude zrušen a soud nařídí jednání, jestliže se neúčastní syn z důvodu neobdržení předvolání ani soudního jednání, bude tento platební rozkaz potvrzen rozsudkem. Má-li syn již prohlášen úpadek, mám za to, že lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů již uběhla, nicméně pokud by došlo k doručení platebního rozkazu, je třeba o tom uvědomit žalobce i insolvenčního správce.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Dobrý den,
můžete mi prosím poradit jakou cestou se vydat: Zakoupil jsem a zaplatil na inzerát radiostanici, je to již tři měsíce a prodávající, ač sliboval různé varianty předání zboží, nedodržel nikdy naší dohodu a do dnešního dne nepředal mnou zakoupené zboží, ani mi nevyhověl při návrhu zrušení obchodu a vrácení finanční částky. Dnes již není možná žádná komunikace - nezvedá telefon a neodpovídá na sms ani email.
Děkuji za radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Váš případ není bohužel ničím výjimečným. Ve Vaší situaci se můžete pokusit o poslední výzvu k dodání zboží s upozorněním prodejce, že v případě jeho nečinnosti budete požadovat vrácení platby nebo dodání zboží prostřednictvím žaloby na plnění (ať už zaplacení tedy vrácení dlužné částky nebo dodání zboží) nebo podáte trestní oznámení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. Což jsou rovněž možnosti jakým způsobem můžete záležitost řešit. Veškerou komunikaci ať už písemnou nebo telefonickou si pro případné trestní či soudní řízení evidujte pro prokázání Vašich tvrzení o nečinnosti prodejce.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Dobrý den, mám smlouvu se stavební firmou, která zajištuje veškeré věci ohledně stavby domu, už mám projekt a stavební povolení ale za celou dobu ještě nebyli schopni zajistit hypotéku, což při podpisu smlouvy nebyl prý vůbec žádný problém. Prý nemám čím ručit, ale o tom při podpisu nepadlo ani slovo, kdybych věděl, že musím mít nemovitost na ručení, tak bych do toho nešel. Už to trvá víc jak 1,5 roku. Zaplatil jsem zálohu na projekt, inženíring a atd 200 000 kč. Když stále nejsou schopni vyřídit financování, rád bych odstoupil od smlouvy, je mě jasné, že přijdu o tu zálohu, jsem s tím smířen, ale ve smlouvě o dílo je psáno, že při odstoupení od smlouvy je odstupné ve výši 15% z ceny nedokončeného díla (3,5 milionu), budu to muset platit?, když se stavba ještě vůbec nerozběhla, nic není postaveno. Musel jsem při podpisu podepsat i rozhodčí doložku, proto jsem smířen, že o zálohu přijdu, jen potřebuju ukončit smlouvu a mít od nich už klid. Moc Vám děkuji za radu, tedy jestli vůbec existuje nějaké řešení, nashledanou.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle ustanovení § 642 odst. 1 obč. zák. může objednatel až do zhotovení díla od smlouvy odstoupit; je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a nahradit mu účelně vynaložené náklady, ve Vašem případě však práce vykonané doposud nebyly. Dále ustanovení § 497 obč. zák. stanoví, že si každý z účastníků může vymínit odstoupení od smlouvy a sjednat pro ten případ odstupné. Kdo však smlouvu splní alespoň zčásti nebo přijme třeba jen částečné plnění, nemůže již od smlouvy odstoupit, ani poskytne-li odstupné. Podle ustanovení § 55 odst. 1 obč. zák. se smluvní ujednání spotřebitelských smluv nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. Jak jsem již zmínila na začátku ustanovení § 642 odst. 1 obč. zák. zakládá objednateli právo kdykoli až do zhotovení díla odstoupit od smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu, dokonce i bez udání důvodu; tato úprava tedy pokrývá až na časové omezení (dané okamžikem zhotovení díla) veškeré možnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. Toto ustanovení má dispozitivní povahu, tzn., že smluvní strany se proto mohou ve smlouvě od jeho dikce odchýlit a uspořádat svá práva a povinnosti odlišně. Záleží však na konkrétní podobě tohoto ujednání a zda je sjednané odstupné v souladu s ustanovením zákona tedy zda se např. nejedná o bezdůvodné odstoupení od smlouvy. Ustanovení § 642 odst. 2 obč. zák., rovněž stanoví, že objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. S ohledem na to, že nebyly doposud provedeny žádné práce a s ohledem na Vaše postavení jako účastníka smlouvy o dílo (postavení spotřebitele), obč. zák. zakazuje odchýlit se ve spotřebitelských smlouvách od zákona v neprospěch spotřebitele. Ze zákona (§ 642 odst. 1 obč. zák.) pro objednatele vyplývá právo kdykoli (až do zhotovení díla) i bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o dílo a následkem takového odstoupení je pouze povinnost zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Neznám konkrétní ustanovení smlouvy vztahující se k odstupnému, ale mám za to, že ve Vašem případě je sjednané odstupné neplatné a zcela v rozporu s dobrými mravy již s ohledem na skutečnost složení zálohy a doposud nezapočatých prací. Naopak požadujte na základě odstoupení od smlouvy i navrácení složené zálohy z důvodu doposud nezapočatých prací, jelikož Vaše odstoupení je zcela důvodné.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.03.2013
Dotaz: Dobrý den,
mám paušál u o2 a měla jsem nějaké nezaplacené faktury (za říjen, listopad a prosinec), s operátorem jsem byla domluvena na úhradě v Březnu, skrz nesrovnalosti, které jsem řešila.
Jenže 26. února mi došel papír, že je číslo zrušeno z důvodu nehrazení a dali mi pokutu 5500kč. Nedošla mi žádná upomínka. Ihned jsem volala a pokuta mi byla stornována, ale teď se zjistilo, že storno neproběhlo.
Chci se tedy zeptat zda jsou povinni mi upomínku poslat, nebo mi mohou dát rovnou takovou pokutu a zrušit číslo, aniž by poslali jakoukoliv upomínku?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pravidla pro sankce za neplacení fakturace za využívání telefonních služeb se řídí všeobecnými obchodními podmínkami jednotlivých poskytovatelů těchto služeb, stejně tak jako O2, které má rovněž svoje obchodní podmínky. Proto doporučuji se s těmito podmínkami blíže seznámit a rovněž se dozvíte jak postupují v případě, že dojde k nezaplacení faktury. Obvykle však dle těchto podmínek telefonní operátoři zasílají předem více druhů upomínek ať už SMS, písemně…..až teprve poté účtují poplatky a sankce.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.03.2013
Dotaz: Dobrý den můj bývalý přítel mi zprostředkoval v roce 2010 prodej auta peníze mi doposud nedal jedná se o 45000 na auto jsem si brala úvěr,který splácím obrátila jsem se na policii a podala trestní oznámení ta ho po čase našla,je z něj bezdomovec a uvedl,že mi peníze vrátil měli být poslány na můj účet, mám i výpisy z banky žádné peníze na tento účet nikdo neposlal.Měla bych to prý řešit jako občansko právní spor ráda bych požádala o radu jak postupovat děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
podat žalobu na zaplacení (resp. vrácení) uvedené částky samozřejmě můžete, ale vzhledem k tomu co uvádíte o dotyčném, že je nyní bezdomovec atd., myslíte si snad, že by disponoval jako bezdomovec takovou částkou, tedy že by snad mohla být tato částka z něj vymožena? Upřímně si dovoluji tvrdit, že ne. Zahájením soudního řízení Vám vznikne povinnost zaplatit soudní poplatek, což činí z uvedené částky 2.250,- Kč, což sice není tolik, v případě, že by se Vám tato částka navrátila v podobě náhrady nákladů řízení, kterou by Vám byl povinen zaplatit žalovaný. Pokud však nedisponuje žádným movitým ani nemovitým majetkem, ani příjmy či hotovostmi na účtech (což se dá vzhledem k tomu, jaký vede nyní život předpokládat) ani případná exekuce na základě pravomocného soudního rozsudku Vám peníze zpátky nedostane, pokud je nebude možno dostat z dlužníkova majetku. Soud Vám určitě nárok na zaplacení částky přizná, ale jeho vymahatelnost dle mého názoru bude nulová.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.03.2013
Dotaz: Dobrý den mám dotaz šla jsem do insolvence 1.3 a v prosinci jsem si vzala půjčku od proficreditu jednu splátku jsem uhradila v lednu.Pak jsem i zažádala o odklad splátek a než se to vyřídilo tak jsem vstoupila do insolvence a 4.3 mi teprve přišel papír na odklad splátek. No a obchodní zástupce té firmy tedy proficreditu mě od té doby bombarduje sms a prý na mě podal žalobu za úvěrový podvod.Může?Neměla by na mě žalobu spíše podat firma tedy přímo proficredit.Ten udělal jen to ,že mé pohledávky předal profidebetu.Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nejsem si jista zda dobře chápu Váš problém, možná by bylo lepší pro příště lépe upřesnit souvislosti. Nicméně, jestli Vás vyzývá k úhradě dluhu přímo společnost nebo její obchodní zástupce, není rozhodující, pokud je zaměstnancem společnosti a má např. na starost vymáhání dlužných pohledávek. Skutečnost, že pohledávku od společnosti převzala jiná, tedy, že ji někomu postoupila, není rovněž nic neobvyklého, lze však tak učinit pouze dle řádné smlouvy o postoupení pohledávek. Pokud tedy máte pochybnosti o tom zda stávající věřitel je oprávněným k vymáhání dluhu, nechte si doložit právní důvod, dle kterého přešla kompetence k vymáhání dluhu právě na něj.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý den,můj syn asi v 12/2008 si vzal půjčku u Providentu, nesplatil ji protože o několik měsíců nastoupil do VT. Doklady zůstali u jeho bývalé přítelkyně, tak nemá nic. V loni se na jaře vrátil a písemně požádal Provident o částku a možnost splátek. Neozvali se a nyní po roce mu přišlo od Eosu, že převzali vymáhání pohledávky a vyhrožují soudem. Neměli zájem a nyní to teprva začínají vymáhat, nevstahuje se ted na to promlčecí lhůta? Ostatnín závazky(soudy...) řádně splácí-vše právě splátkovým kalendářem. Děkuji za odpověd
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Obecná promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem je tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tzn. že tato doba začíná( u tohoto právního vztahu) běžet následující den po době splatnosti dluhu. Píšete, že si syn vzal půjčku 12/2008, ale neuvádíte na jakou dobu byla půjčka sjednána a v jakých splátkách. Je třeba si vyžádat či zjistit přesná data splátek a rovněž trvání půjčky, pokud můžete rovněž doložit , že syn žádal o splátky, pokuste se domluvit na splátkovém kalendáři nyní.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu, pokud je to ve Vašich možnostech. Vzal jsem si úvěr u společnosti Proficredit, po téměř 2 letech řádného splácení jsem se dostal do finančních problémů a úvěr mě byl zesplatněn. Jistina úvěru byla začátku 51tis.Kč, ale nyní po mě Proficredit požaduje zaplatit částku 205tis.Kč. Hledám tedy způsob, jak se tomuto problému mohu bránit. Nesplacenou jistinu nezpochybňuji, ale takováto částka mě přijde na hranici podvodu...
Děkuji za radu, případně kontakt, na koho se mohu obrátit s tímto problémem.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Došlo-li v důsledku neplacení dluhu jeho navýšení, jeho výše s odvíjí ode délky prodlení s jeho placením a s tím souvisejících úroku za toto prodlení. Zákonný úrok z prodlení je platně stanoven ČNB, přičemž s účinností od 1. července 2010 došlo ke změně stanovení úroků z prodlení, která zní, že: Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Konkrétní sazby v% pro každé kalendářní pololetí najdete na stránkách České národní banky. Na základě stanovených úroků si můžete přepočítat Váš dluh a jeho výši včetně úroků.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: Dobry den mam dotaz podepsal jsem smlouvu o budouci smlouvě o zřizeni věcneho břemene na udžbu domu sousedovy kvuli stvebnimu povoleni musim tu smlouvu podepsat a jestli ne tak jestli mi hrozi nějake sankcea jestli mě mohou donutit k podpisu diky za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Předpokládám, že zmíněná smlouva má, jako povinnou součást smlouvy, v některém ze svým ustanovení i určenou dobu, do které je třeba uzavřít samotnou smlouvu o zřízení věcného břemene, pokud jste se tedy budoucí smlouvou zavázal k uzavření v budoucnu takové smlouvy, jste povinen ji uzavřít. Povinnost uzavřít smlouvu vzniká až výzvou k uzavření. Bez této výzvy se později nemůže strana dovolávat nesplnění závazku. Pakliže druhá strana přes výzvu nesplnila svoji povinnost smlouvu uzavřít, nastávají negativní účinky jako v případě porušení jiných smluv. Smlouva o smlouvě budoucí je závazná jako každá jiná smlouva. Strana, která neúspěšně druhou stranu vyzvala, se může domáhat u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Dalším následkem nesplnění povinnosti uzavřít smlouvu na základě výzvy je možnost domáhat se práva na náhradu škody, za předpokladu, že škoda v důsledku nesplnění povinnosti vznikla. Sankce za nedodržení termínu podpisu smlouvy by měly být rovněž uvedeny v této smlouvě.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
06.03.2013
Dotaz: Přišel mi el.platební rozkaz se žalobou. Zaplatila jsem dlužnou částku i náklady řízení.
Došlo ke zpětvzetí žaloby dříve než došlo k jednání. Soud řízení zcela zastavil. O nákladech řízení soud v dané věci rozhodl podle ustanovení §151 o.s.ř. za použití §143 odst.2 věty druhé o.s.ř. Vzhledem k tvrzení účastníků že "náklady řízení" byly žalobci již zaplaceny,pak faktické a právní vypořádání nákladů řízení bylo a je věcí účastníků (postup mimosoudní).
Chtěla bych vědět,zda-li mám nějakou šanci dostat zaplacené náklady řízení zpět a jak mám postupovat.
Předem Vám velice děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nejsem si zcela jista zda jsem porozuměla Vaší situaci, pokud jste zaplatila vzniklé náklady na již zahájené soudní řízení , to že byla žaloba vzata zpět na vzniku nákladů nice nemění, ty žalobci vznikly již v důsledku toho, že musel věc řešit podáním žaloby.Nárok na úhradu nákladů protistranou byste měla v případě, že byste prokázala, že Vám vznikl nárok na náhradu nákladů řízení v důsledku toho, že jste nezavdala příčinu k podání návrhu na zahájení řízení. V tomto případě byste se těchto nároku mohla domáhat jedině ve lhůtě na podání odvolání proti usnesení o zastavení řízení v důsledku zpětvzetí žaloby.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
06.03.2013
Dotaz: Chtěla bych se zeptat, jestli je po právní stránce v pořádku, když si právník za odeslání upomínky naúčtuje 2 500,- Kč jako poplatek za vymáhání. Jedná se o to, že jsem jako klient pojišťovny kooperativa přestala platit pojistku na RD, která po nějaké době pro neplacení zanikla. Pojišťovna mi zaslala upomínku o zaplacení dlužného pojistného po dobu trvání smlouvy ve výši cca 900,.- Kč. Což chápu a nebráním se tomu. Je fakt, že jsem placení této položky z finančních důvodů odkládala. Po třech měsících mi však bez předešlého varování nebo upozornění pojišťovny přišel doporučený dopis z advokátní kanceláře, že moje pohledávka byla předána k vymáhání a že mám zaplatit dlužnou částku + úroky v celkové výši cca 1000,- Kč. Tomu se nebráním, ale další částka ve výši 2500,- Kč jako poplatek za vymáhání, který mám zaslat na účet právní kanceláře mě vcelku šokovala. Je to v pořádku? Mám zaplatit? Není to v rozporu s dobrými mravy?
Děkuji předem za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
účtování odměny advokátů se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/200Sb, která stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka v řízení. Při účtování těchto nákladů s e vychází ze stanovené sazby na provedený úkon právní služby, přičemž se vychází v případě peněžitého plnění z výše z dlužné částky. Budeme-li vycházet ve Vašem případě z částky 1.900,- Kč, potom dle § 3 předmětné vyhlášky činí sazba odměny z peněžité částky přes 1.000,- do 5.000,- Kč dokonce 6.000,- Kč, proto mám za to, že stanovená odměna je počítána dle sazby za 1 úkon právní služby, jehož výše činí dle žalované částky 1.000,- Kč za každý provedený úkon právní služby, přičemž za tento úkon se považuje i samotné převzetí sporu, tudíž požadovaná odměna je adekvátní a oprávněná.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.02.2013
Dotaz: Objednali jsme si nábytek u prodejce v Českých Budějovicích, zaplatili požadovanou zálohu a pak jsme byli vyzváni k doplacení celé částky s tím, že nábytek je vyroben a bude dodán do termínu sjednaném v objednávce (14.12.2012). Protože však dodávka nebyla uskutečněna , neustále jsme kontaktovali prodejce, který nám opakovaně sliboval dodání do týdne . Bohužel se tak nestalo do dneška. Nemáme ani nábytek ale ani peníze, které jsme mu zaplatili. Pobočka v Č.Budějovicích byla zrušena a veškeré aktivity z ní byly převedeny do pobočky v Praze.
Prosíme o radu, jak postupovat. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dle toho co uvádíte, jste nejspíš narazili na podvodnou firmu. V prvé řadě platit někomu předem celou částku peněz aniž bych něco držela v ruce je vždy riskantní. Máte-li informace o tom, že společnost reálně existuje a má přemístěné např. jen sídlo. Pokuste se nejprve kontaktovat společnost písemně na adresu do Prahy s výzvou k dokončení a předání díla, v případě nečinnosti zhotovitele máte nárok od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz v případě, že na tuto Vaši výzvu či odstoupení nebude zhotovitel přesto reagovat, doporučuji obrátit se na Policii s podáním trestního oznámení na podezření z přečinu podvodu. Policie situaci vyšetří a v případě uznání viny budete mít možnost peníze požadovat po zhotoviteli formou občanskoprávní žaloby u příslušného soudu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.02.2013
Dotaz: Mam dotaz mela jsem danou exekuci,ktera byla jiz vymozena a opravnenemu byly zaslane penize i s uroky,ale po mem odvolani jsem spor vyhrala a opravnenymi penize odnita vratit i presto,ze je vyzval soud .Jako prvni krok jsem udelala,ze jsem pozadala soud o platebni rozkaz,ale cekam ,dnes jsem obdrzela od soudu ,ze opravneny odmita penize vyplatit zpet a ze mam podat zalobu.Rozhodnuti jeste nemam o platebnim rozkazu ,co mohu v teto chvili delat?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nevím zda jsem zcela pochopila Vaši situaci, hovoříte o tom, že jste podala k soudu návrh na vydání platebního rozkazu , ten soud tedy vydá a následuje možnost žalovaného podat proti tomuto platebnímu rozkaz ve lhůtě 15ti dnů odpor. Podáním odporu se platební rozkaz ruší a soud ve věci nařídí jednání , výsledkem takového jednání je poté vydání rozsudku, kterým se platební rozkaz buď potvrzuje, tudíž soud rozhodne o povinnosti žalovaného dluh zaplatit nebo tuto povinnost zruší či upraví. Pokud tedy máte nyní řízení ve fázi před vydáním rozsudku o platebním rozkazu, nemůžete dělat nic jiného než počkat na vydání tohoto rozsudku a poté využít případného práva na odvolání proti tomuto rozsudku.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
27.02.2013
Dotaz: Dobrý večer,vzniknul mi dluh za pojištění auta. Dnes mi přišel dopis od nějaké firmy,že má plnou moc na pohledávku a požaduje dluh 2500,-Kč,úrok cca 35 Kč a náklady řízení 1500,-Kč.Má na to tato firma nárok?.Dluh hodlám co nejdříve zaplatit,ale proč platit jiné firmě náklady řízení?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pojišťovna nejspíš záležitost předala společnosti, jejíž předmětem činnosti je zejména vymáhání pohledávek (pokud se nejedná přímo o advokátní kancelář, to by byla situace jiná), pokud jste dluh nesplnil řádně a včas má určitě věřitel nárok na úrok z prodlení. Co se týká případných nákladů, ty vznikají v okamžiku zahájení případného soudního řízení, jestliže takové řízení doposud neproběhlo, nelze takové náklady po dlužníkovi požadovat. Pokud po Vás společnost takové náklady požaduje, žádejte jejich zdůvodnění a přesné vyčíslení , z čeho vychází tato částka požadovaná jako náklady řízení (jelikož např. u advokátů se tyto náklady vyčíslují dle příslušné vyhlášky o advokátním tarifu)
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.02.2013
Dotaz: Dotaz:
dotaz 1. Syn neplatí výživné na dítě, může naše bývala snacha požadovat výživné po nás jako po prarodíčích?
Pokud Ano musí proběhnout s námi nové soudní řízení, kde bude zkoumána náše finanční situace a možná výše nového výživného?
Je dobré si vzít právníka k takovému soudu?
Dotaz 2. Může po nás bývalá snacha požadovat zaplatit dlužné výživné?
Dotaz 3. Protože má syn i jiné dluhy než je výživné, mohou po nás vymáhat i tyto dluhy? Popřípadě bez našeho vědomí na nás uvalit exekuci, když syn s námi již 20 let nežije?
Pokud ANO, tak co nám radíte, máme se syna zříct , vydědit, ještě před možnou exekucí.?
Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vzájemnou vyživovací povinnost mají mezi sebou všichni potomci vůči svým předkům a všichni předci vůči svým potomkům. Vyživovací povinnost mají zákonem příbuzní v linii přímé. Pokud potomci nemohou své vyživovací povinnosti dostát, přechází tato povinnost na předky. Vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li tuto povinnost plnit příbuzní bližší. Je-li několik povinných, kteří jsou příbuzní v témže stupni, plní každý z nich vyživovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům ostatních. Pokud tedy syn nebude schopen platit výživné přechází tato povinnost na vás, přičemž by nejprve musel soud stanovit, že otec není schopen výživné plnit. Zároveň nejste povinni platit výživné ve stejné výši jako otec dítěte, ale pouze ve výši, která odpovídá vašim poměrům schopnostem a možnostem, což by tedy bylo předmětem posouzení u soudního řízení. Stejná je situace v případě dlužného výživného, v případě, že je u otce dítěte dluh nedobytný, je možno u soudu podat návrh na placení výživného prarodiči.
V případě jiných dluhů je situace jiná, za ostatní dluhy syna nijak nezodpovídáte ani nejste povinni je hradit. Tyto budou vymáhány pouze z movitého a nemovitého majetku náležející do jeho vlastnictví, přičemž předpokládám, že pokud s vámi takovou dobu nežije, nemá ani na vaší adrese trvalé bydliště.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.02.2013
Dotaz: Dobry den vzal jsem si pujčku cca 15 000 kč a splacim pravidelně a chci vše doplatit.Pujčka je na biankosmněnku.Ptam se musi mi obchodni zastupce vydat smněnku při doplaceni,protože se ptam doplati ji a pak mi obchodni zastupce řekne že smněnku mi vyda až po vyučtovani je vše v pořadku.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
máte-li závazek zajištěn tzv.biankousměnkou, je to pro věřitele záruka, že v případě, kdy nesplníte alespoň část dluhu, vyplní si jeho výši do biankosměnky, která mu poté slouží k tomu, aby mohl částku vymoci soudně. V případě splnění dluhu tedy závazek zaniká a věřitel by Vám měl směnku vydat nebo ji zničit. Není rozhodné zda Vám ji předá ihned po doplacení poslední výše dluhu nebo až po provedení určitého vyúčtování, záleží však na podmínkách, které byly stanoveny ve smlouvě o půjčce nebo smlouvě o vyplňovacím směnečném právu, která určuje, kdo a za jakých podmínek smí směnku vyplnit. Předpokládám, že však máte veškeré splátky dluhu řádně doloženy, tudíž pokud Vám nevydá věřitel směnku ihned, musí Vám ji vydat neprodleně po příslušné evidenci řádně doplaceného dluhu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.02.2013
Dotaz: Mám dotaz, dělám ručitele na byt svému bívalému příteli a po rozchodu jsem ho žádala, aby si našel jiného ručitele, ale on že mu to vyhovuje.Ručit bytem nechce. Mám strach, aby jsem nedopadla, že budu platit úvěr, užívat byt by si užíval on nebo jeho rodina. Můžu se nějak bránit, kdyby se nedej bože něco sním stalo kdo by měl nárok na byt. Já nebo jeho rodina, kdyby nebyl doplacený úvěr.Nejsem nikde napsaná, jen jako ručitel. děkuji za vyřízení.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
ručení spočívá v závazku ručitele splatit za dlužníka jeho dluh, jestliže dlužník sám nemůže své závazky řádně plnit. Povinnost ručitele plnit za dlužníka nastává tedy až v okamžiku, kdy nesplní dlužník, tzn. že Vaše povinnost platit úvěr by nastupovala až v případě, že by nebyl z nějakých důvodů schopen plnit bývalý přítel. Ručení v ideálním případě zaniká řádným splacením dlužné částky ze strany dlužníka. Pokud by však došlo na situaci, že by dlužník nebyl schopen svůj dluh splatit a úvěr byste musela splatit Vy jako ručitel, máte právo žádat po dlužníkovi vrácení této částky. Jako ručitel však můžete rovněž požádat o zrušení ručitelského závazku. Nicméně v tomto případě musí být tento krok odsouhlasen věřitelem (tedy bývalým přítelem).
Tím, že byste splnila dluh za dlužníka se však nic nemění na tom, že z ručení jako takového se nestáváte vlastníkem nemovitosti, jestli jak píšete nejste spoluvlastníkem bytu zapsaná v Katastru nemovitostí, vystupujete pouze jako osoba, která je ochotna splnit dluh za dlužníka. Pokud již spolu s přítelem nežijete, trvejte na zrušení ručitelského závazku nebo na zápisu spoluvlastnického podílu k bytu, v opačném případě hrozí, že jak sama uvádíte, pokud by se s věřitelem něco stalo, dluh spadá na Vás, ale majetek by náležel jeho dědicům.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
06.02.2013
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na následující věc:
Rodiče se rozvedli, kdy otec získal rozvodem ½ nemovitosti (v dnešní hodnotě 4.000.000 Kč – jedná se o rodinný dvougenerační dům s pozemkem o rozloze 3.000 m2). Matka získala druhou polovinu. Matka s mojí starší sestrou koupily společně byt, kdy následně matka si tento byt chtěla zachovat pro sebe a vyplatila mou sestru svou polovinou z uvedené nemovitosti, kterou nabyla rozvodem. Dále bylo ústně sděleno a zároveň dohodnuto, že můj otec mi také dá svou ½ nemovitosti nabyté rozvodem.
Můj otec je alkoholik, kdy si ho sestra získala na svojí stranu. Sestra z otce nejprve dostala ½ z jeho poloviny (tím se stala ¾ majitelem celé nemovitosti a otci zůstala ¼ podílu).
Zhruba před 2 roky jsem dala ze svého stavebního spoření svému otci 160.000 Kč ze svého stavebního spoření a to převodem na bankovní účet přítele mojí sestry (s kterým má dítě) a to z důvodu, že otec nemá zřízený bankovní účet. Tyto peníze jsem jim poslala na opravy uvedené nemovitosti v dobré víře, jelikož jsem předpokládala, že jednou budu vlastníkem alespoň části této nemovitosti. Ovšem stalo se následující:
Před nedávnem jsem nahlédla do katastru nemovitostí na internetu a zjistila jsem, že otec na ní přepsal zbývající ¼ nemovitosti a tudíž se sestra stala majitelem celé nemovitosti.
Tímto bych se Vás chtěla zeptat, jakým způsobem bych mohla nabýt svých peněz zpět, dále jestli mám možnost napadnout jejich darovací smlouvu (dále jen smlouvu).
S otcem i matkou jsem vycházela vždy dobře. Sestra se nás vždy snažila rozhádat svými intrikami a nyní vidím již, že to bylo účelové z výše popsaného důvodu. Já sama jsem od svých rodičů nedostala nic, žádný majetek a naopak jsem do nemovitosti investovala 160.000 Kč (což mám prokázané bankovním výpisem).
Jako svědky mám svou matku a mého přítele.
Jelikož jsem těhotná a bez prostředků (finančních i jinak materiálních), žádám Vás o pomoc ve smyslu Vaší rady. Mnohokrát Vám děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Váš případ není bohužel ničím ojedinělým, často jsme v dobré víře dělat věci, vkládat peníze, dávat dary a sliby aniž bychom si tyto záležitosti nějak zvlášť např. smluvně ošetřili, většinou právě pokud se jedná o rodinu, která nás však ve finále nejvíce překvapí. Obávám se však, že Vaše situace vzhledem k tomu jak ji popisujete nemá moc reálné východisko. Jestliže otec Vaší sestře daroval zbytek nemovitosti, bylo to jeho čisté právo a v podstatě pokud takto nakládal za života se svým majetkem, který byl v jeho vlastnictví, nelze tohle jeho jednání nějak napadat, jiná by byla situace kdyby se jednalo již o dědictví a otec např. odkázal celý majetek jen setře, potom by se jednalo o neplatnou závěť z důvodu opomenutí neopomenutelného dědice (tj.dítěte zůstavitele). Zmiňujete se však, že otec je alkoholik, proto pokud byste chtěla napadnout darovací smlouvu, pak jedině z důvodu, že ji uzavřel pod nátlakem sestry a vzhledem ke svému alkoholismu nebyla smlouva uzavřena dobrovolně a vážně a za těchto okolností by se jednalo o neplatný právní úkon.
To, že jste do domu vložila svoje vlastní úspory pod vidinou budoucího vlastnictví nemovitosti, byl rovněž Váš dobrovolný krok a pokud jste si nějak písemně nesjednala s otcem případné kroky a následky do budoucna to, že máte nyní bankovní výpis o tom, že jste do nemovitosti vložila tuto částku, není však žádnou velkou výhrou, jestliže jste peníze poskytla dobrovolně. Jediné řešení je dle mého mínění pokusit se se setrou dohodnout na tom, že Vám vrátí, co jste doposud do nemovitosti vložila (tj. 160.000,- nebo hodláte napadnout darovací smlouvu). V opačném případě se obávám, že se budete muset vzdát jak vložených peněžních prostředku tak vidiny na vlastnický podíl na dané nemovitosti.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
06.02.2013
Dotaz: Dobrý den , chtěla bych se poradit ohledně dluhů mého přítele, nevíme jak začít a u koho žádat o pomoc. Přítel dříve podnikal a z tohoto podnikání má dluh na sociálním pojištění cca 100000 + exekuci, na zdravotním pojištění má také dluh cca 100000 dále má ještě pujčku od banky cca 150000 + exekuci, majetek žádný nevlastní a momentálně pracuje v zahraničí. Chtěla bych vědět zda je možné se nějak z tohoto kruhu vymotat jak nejlépe splácet??? Zda splácet pouze jednu pujčku a pak druhou a nebudou ty ostatní narustat. Děkuji za jakoukoliv pomoc . S přáním hezkého dne.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
uvádíte, že dva dluhy jsou již postiženy exekučně, proto bych tyto řešila určitě přednostně, záleží na tom, jakým druh exekuce byl nařízen (srážkami z příjmů, vyplacením z peněžního účtu povinného…….). Určitě není moc rozumné upřednostňovat nějaký dluh před druhým, jelikož tím se povinnosti nijak nezbavíte a zároveň tam, kde ještě nedošlo k exekuci, v nejbližší době hrozí. V případě dluhu u zdravotní pojišťovny zkusit zažádat o možnost splátkového kalendáře, dříve než bude chtít pojišťovna řešit záležitost rovněž exekučně. U ostatních exekucí je možné jedině dluh zaplatit jednorázově, pokud je to ve Vašich možnostech nebo se pokusit nějak domluvit s exekutorem, zda by byl rovněž ochoten přistoupit na formu případných splátek. Pokud je to možné raději se pokusit plnit alespoň co do možností a schopností všechny dluhy (byť minimálními splátkami) než některé neplnit vůbec, každopádně pokusit se zajistit si s věřiteli podmínky, za kterých budete schopni dluhy plnit tak, aby to vedlo ke spokojenosti obou stran. V případě, že by však přítel nedisponoval vůbec žádným majetkem ani příjmy, exekuce by musely být pro nedostatek majetku a nemožnost uspokojení dluhů zastaveny.
S pozdrave Mgr. Michaela Buchtelová
30.01.2013
Dotaz: Dobrý večer,potřebuji poradit jak dál řešit muj problém,zapujčila jsem větší obnos pěnez a dotyčná osoba je nechce vrátit,oznámila jsem to na policii a tam se vše sepsalo a prověřilo,nakonec mi bylo řečeno ,že když jsem peníze dala dobrovolně a nemám nikde nic podepsané od osoby,které byly penize dány,tak že se nejedná o podvod.Ale ted už mám doklad o tom že osoba,které jsem zapujčila peníze,mi je chce splácet měsíčně,doklad předemnou podepsala a to dobrovolně.Přesto že doklad byl sepsán v prosinci lonského roku,ale žádnou splátku však nezaplatil a já se zatím dostávám do velkých finančních problému,...Děkuji za radu
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud Vám dlužník podepsal smlouvu o půjčce nebo uznání dluhu je nyní povinen jej řádně splácet dle splátkového kalendáře, který jste si sjednali a ten dodržovat. Jestliže nesplní některou z dohodnutých splátek, ztrácí výhodu splátek a je povinen splatit celý dluh ihned. Nevím o jaký doklad se jedná, zda Vám jen podepsal a uznal existující dluh, sepsali jste smlouvu o půjčce (je třeba dodržet vždy jisté náležitosti těchto úkonu, včetně uvedení data splatnosti atd.). Máte-li tedy platný právní úkon, můžete se domáhat zaplacení dlužné částky podáním žaloby (resp. Návrhu na vydání platebního rozkazu) k soudu, budete však muset jako žalobce existenci a splatnost dluhu prokázat. Nyní rovněž od prvního ledna musíte dlužníka nejméně 7 dní před podáním žaloby písemně vyzvat ke splnění dluhu a s tím ho upozornit, že v případě jeho nečinnosti budete řešit záležitost soudní cestou.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
23.01.2013
Dotaz: Bývali kamarad sina mé udaje koupil os.auto.Stím že veskere platby bude řádně platit.Nečinil tak a autu jsen vratil,ale dluh se musi splacet.A strhávaji mi dvě třetiny z platu.A odneho musim penize spoptižemi postavat,ale dava mi směšne častky!Dase neco udelat aby to splacel si sam,či aby mi hradil takovou častku kterou mi díky němu strhavají.Dekuji za vasi pomoc.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Prvotně si dovoluji podotknout, že takové a podobné kroky (kdy si na Vaše jméno někdo něco pořídí, vezme půjčku apod.) jsou zcela nerozumné a nyní jste si nepochybně vědom právních důsledků, které pro Vás z toho plynou. Ve Vašem případě jsou zpravidla dvě možnosti, ale k oběma potřebujete součinnost i Vašeho kamaráda, ale vzhledem k tomu, že Vás dostal do těchto problémů, ta by měl být ochoten Vám z nich i pomoci. Aby jste se dluhu zbavil a ten přešel zpět na Vašeho kamaráda musel by kamarád dluh od Vás na základě písemné smlouvy převzít, načež k tomuto převzetí se však vyžaduje souhlas věřitele (kterému se má dluh plnit), potom by tedy nastoupil do pozice dlužníka na místo Vás a byl by povinen plnit sám. Další možností jak se domoci toho, aby Vám kamarád dluh splácel je, aby Vám písemně dluh uznal, to znamená, že písemně prohlásí, že má vůči Vám dluh určité výše , že jej uznává co do důvodu a výše a slibuje, že jej zaplatí do určité doby. S tímto prohlášením potom můžete uplatnit svou pohledávku i soudně. Jinak by šlo Vaši záležitost ošetřit např. nějakou smlouvou mezi Vámi a kamarádem, kupříkladu o půjčce, kde se Vám zaváže částku splatit byť i ve splátkách a v případě nedodržení určité splátky můžete zase vymáhat soudně.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
23.01.2013
Dotaz: Dobry den,rada bych se zeptala,jestli mam moznost soudne vymahat preplatek z rocniho vyuctovani sluzeb?Bytove druzstvo me odpalkovalo,ze mi penize vrati az pry ostatni zaplati nedoplatky.Termin jiz vyprsel.Platim vse radne bez jakehokoliv spozdeni,tak bych uvitala stejne jednani,coz jsem zduraznila pri komunikaci s byt.druzstvem.Vsechny pozadovane kroky pro vyplaceni byly me strany splneny.Termin pro vyplacen preplatku i nedoplatku je uveden ve vyuctovacim formulari jasne.dekuji za informaci.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
nárok na vymožení přeplatku od Družstva soudně samozřejmě máte, pokud již uběhla lhůta splatnosti tohoto přeplatku, je již nyní Družstvo jako dlužník v prodlení. Před podáním žaloby k soudu však nejprve písemně vyzvěte Družstvo, aby Vám přeplatek vrátilo a upozorněte ho na to, že v případě jejich nečinnosti hodláte uplatnit svou pohledávku u soudu. Nevím o jak velkou částku se jedná, ale v případě podání žaloby (nejlépe návrhu na vydání platebního rozkazu) budete muset zaplatit soudní poplatek a ten v případě částky nad 20tis.Kč činí 5% z žalované částky, do 20tis. 1000,- Kč. V případě, že je dlužník v prodlení, máte možnost požadovat i příslušné zákonné úroky z prodlení jako příslušenství k dlužné částce.Rovněž dávejte pozor na to, že žalobu budete moci u soudu uplatnit jen do 3 let od data splatnosti.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
16.01.2013
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda může moje maminka pobírat dávky nemohoucnosti i když je v insolvenčním řízení? Nebo bude insolvence zasahovat i na tyto dávky? Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Insolvenční řízení je poněkud odlišné od exekučního řízení, kdy může exekutor v některých případech relativně rychlým způsobem uspokojit pohledávku věřitele, například při úspěšném výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo prodejem lukrativní nemovitosti, kde věřiteli svědčí zástava nebo se jedná o nezastavenou nemovitost.
Insolvenční řízení bývá zpravidla delší, protože je v rámci zpeněžování majetku dlužníka nutné zjistit a následně zpeněžit pokud možno veškerý, tedy i hůře prodejný majetek, a nezřídka vyřešit majetkové spory nebo spory o pořadí a pravost pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení. Teprve potom lze v rámci rozvrhu očekávat částečné uspokojení pohledávky. V insolvenční řízení tedy jde o zpeněžení majetku dlužníka a z jeho zpeněžení uspokojení věřitelů, proto je jeho účelem spíše zjištění tohoto existujícího majetku dlužníka než postihnutí příjmů či dávek dlužníka. Dávky v hmotné nouzi nelze postihnout ani exekučně.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
16.01.2013
Dotaz: Dobrý den,potřebuji poradit jakým způsobem mám vymoci zaplacenou zálohu. Dcera si objednala svatební hostinu, majitel požadoval zaplatit zálohu 10.000,--Kč. Částku dcera zaplatila na účet majitele-nedostala žádný daňový doklad. Po svatební hostině obsluha vystavila paragon z pokladny, který dcera zaplatila hotově, aniž by si uvědomila, že by jí měli vrátit zaplacenou zálohu. Zálohu teď zpětně vymáhají na majiteli, ten odmítá a tvrdí, že zálohu jí vrátila obsluha při placení, což není pravda. Je možné dostat tyto peníze z pana majitele?
Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud poukázala dcera zálohu na účet majitele, musí mít tedy sama doklad o tom, že peníze majiteli poskytla (poštovní poukázku, výpis z bankovního účtu), spolu s účtem o zaplacení hostiny musí být rovněž zřejmé, že se jednalo o zálohu. Na základě tohoto dokladu tedy může vymáhat peníze i soudně, návrhem na vydání platebního rozkazu. V tomto případě lze jednání majitele restaurace považovat jako bezdůvodné obohacení, které je povinen vydat (tedy možno podat i žalobu na vydání bezdůvodného obohacení). Novelou občanského soudního řádu je nyní s účinností od 1.1.2013 věřitel povinen před podáním žaloby nejprve zaslat dlužníkovi tzv. předžalobní upomínku, tedy vyzvat nejprve majitele písemně k navrácení zálohy, s tím, že v případě jejího nevrácení budete záležitost řešit soudně. Tato upomínka musí být dlužníkovi doručena nejméně 7 dní před případným podáním žaloby.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
19.12.2012
Dotaz: Dobry den, chtela jsem se zeptat, jak mohu postupovat, když jsem byla podvedena na www.bazos.cz. Zaslala jsem na ucet penize a zbozi mi pani neposlala,zrusila si emailovou schranku a telefon je nedostupny.Podala jsem trestni oznameni,ale jedna se jen o 600Kc,tak je to jen prestupek. Znam jenom cislo uctu,na ktery jsem penize poslala a nevim ani jmeno podvodnice. Dekuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jelikož se jedná o tak malou částku, tak jak správně uvádíte nebude policie toto jednání posuzovat jako trestný čin. Jediné co můžete udělat je společnost zažalovat formou návrhu na vydání platebního rozkazu, přičemž podotýkám, že za návrh na zahájení řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně, činí soudní poplatek 1000Kč; jde-li o částku vyšší, poplatek činí 5 % z této částky (z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) , proto se domnívám, že s ohledem, na tak malou částku se Vám soudní řízení nevyplatí. Nejlepší řešení by ve Vašem případě bylo, kdyby se Vám podařilo zajistit další osoby,které byly v důsledku jednání prodejce takto poškozeny,aby se k trestnímu řízení připojili, čímž by se mohlo dosáhnout alespoň částky, která by už zakládala naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.12.2012
Dotaz: Dobrý den,
prosím touto cestou o radu. Dcera se svým manželem mě a mému manželovi a naši rodičům dluží dohromady asi 300000 Kč. Nyní jsem se dozvěděla, že chtějí vyhlásit osobní bankrot, protože další jejich dluhy činí asi 700000 Kč. Jestliže zahrnou rodinné dluhy do osobního bankrotu, tak možná na vyhlášení nedosáhnou a v případě, že by vyhlášení bankrotu prošlo, tak prý dostaneme max. 30% . Je nějaká možnost jak rodinné dluhy vymáhat, je to možné,že nás nezahrnou do osobního bankrotu a my budeme vymáhat dluhy až po skončení jejich osobního bankrotu což je za 5 nebo 8 let? Co můžeme dělat. Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka - nepodnikatele oddlužením (tzv. osobním bankrotem). Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 % (alespoň 50% v případě snížení zákonem určených měsíčních splátek). Jestliže dlužník úspěšně projde testem poctivosti a soud oddlužení povolí, rozhodnou nezajištění věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po dobu příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům téměř všechny své příjmy v rámci plnění splátkového kalendáře, a to v rozsahu, v jakém z jeho příjmu mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tato částka je u každého dlužníka jiná, záleží například na počtu vyživovaných osob. V každém případě je výrazně nižší, než s jakou byl dlužník zvyklý hospodařit. Dlužník může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, pokud bude schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 50 % jejich pohledávek (je možné se s věřiteli dohodnout jinak). Jestliže dlužník řádně plán oddlužení splní, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů promíjí. Jinak na majetek dlužníka vyhlásí konkurs. V ostatním pouze záleží jaké u Vás panují rodinné vztahy a zda například uvažujete o tom, že byste řešili záležitost soudní cestou.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.12.2012
Dotaz: Uzavřel jsem kupní smlouvu v AAA Liberec, 7.12. ve 23 hod večer(po pracovní době). Byl mi sjednán údajně nejvýhodnější úvěr na nákup auta, který se mi jevil výhodnější, než nákup za hotové. Cena byla 384.000 Kč,přičemž jsem zaplatil zhruba 200.000 Kč hotově a 200.000 byl úvěr. Vzhledem k velmi pozdní době a i nemožnosti zpětného návratu do bydliště (přivezli mě v noci jejich autem jsem ve spěchu již odjet přehlédl výši úroku na poskytnutém úvěru. Můj dotaz,zda částka uvedená na přední straně smlouvy (text: Celková výše úvěru) ve výši 261.308.- Kč,je celková částka, kterou zaplatím za poskytnutý úvěr mi pracovnice AAA odsouhlasila. Celková výši úvěru, ve skutečnosti bude splácena během 36 splátek, je však téměř 400.000.-. S tou částkou naprosto nesouhlasím a odeslal jsem na vedení AAA mail o záměru odstoupit od smlouvy s úvěrem a zaplatit auto hotově.(mail mohu zaslat k posouzení). potřeboval bych poradit,jaké kroky bych měl učinit,aby nedošlo k prodlení a zda je možné řešení.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Je třeba řádně překontrolovat všechna ustanovení smlouvy, jestliže už jste smlouvu podepsal, odsouhlasil jste tím její ustanovení a zároveň tak podmínky úvěrování. Nevím jak je ve smlouvě koncipována možnost odstoupení od smlouvy a zda se Váš problém vztahuje na důvod odstoupení, jelikož toto je možno uskutečnit v okamžiku kdy došlo u jedné ze stran k podstatnému porušení smlouvy. Ve Vašem případě by snad bylo možno vztáhnout důvody odstoupení na to, že jste byl uveden v omyl a že text smlouvy nakonec obsahoval něco jiného než jste si původně s autobazarem sjednal, přičemž to, že jste ve smlouvě něco přehlédl nebo si něco řádně nepřečetl Vás však nijak neomlouvá a nezakládá nárok se závazku nějak zprostit.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.12.2012
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli se vztahuje 3 letá promlčecí lhůta na platbu zákonného příspěvku nepojištěných, přišla mi výzva abych tento příspěvek uhradila. Jedná se o platbu kdy můj automobil nebyl 14 dní pojištěn z důvodu že jsem si v září 2009 zakoupila v autobazaru auto a než mi poštou přišli veškeré potřebné listiny jako technický průkaz atd. uběhlo 14 dní. Já jsem si myslela že do té doby než mi doklady přijdou je automobil pojištěn přes autobazar. Jak mi doklady přišli hned jsem si povinné ručení uzavřela. A těd po mě kancelář pojistitelů chce zaplatit tento zákonný příspěvek nepojištěných. Už jsem jim napsala tento důvod jak k tomu došlo, ale neakceptují ho a peníze po mě vyžadují dál. Chtěla bych Vás tedy poprasit o radu, jestli se na takovouto pohledávku vztahuje 3 letá promlčecí lhůta.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dle zákona se promlčují všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického, nepromlčuji se rovněž práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na jiných formách vkladů a běžných účtech , pokud vkladový vztah trvá. Tudíž se rovněž na tento závazek vztahuje promlčecí lhůta, která je 3 roky a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.12.2012
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych požádat o radu. Mé sestře volala vymahačská agentura ohledne dluhů našeho otce.Nejsme s ním již několik let v kontaktu a rodiče jsou rozvedení- Chtějí po ní jako po prvorozene zaplatit jeho dluhy na sociálním a zdravotním pojištění.Do telefonu ji řekli,že už to je dáno soudně,že soud proběhl. Nic víc jí nesdělili. Chtěla sem se proto zeptat jestli na to mají nárok. Jestli vubec mají nárok vymáhat dluhy po ní když otec žije, proč to nechtějí po něm. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jedná-li se o závazky, které nejsou přímo Vaší sestry,nelze je po ní za žádných okolností vymáhat. Sestra by byla povinna dluhy plnit za otce pouze v případě, že by vystupovala v závazkovém vztahu jako ručitel nebo v případě, že by závazky zdědila v rámci dědického řízení. V žádném jiném případě neodpovídá za jiného ani není povinna plnit jeho závazky ani v případě, že se jedná o otce. Společnost nejspíš zkouší jednu ze svých obvyklých praktik kdy se snaží vymoci pohledávku Vašeho otce alespoň od někoho z rodiny. Ať se sestra v žádném případě nesnaží za otce plnit, pokud je záležitost řešena soudně, nemůže být povinným nikdo jiný než Váš otec a ten za života nemůže převést svůj dluh na nikoho jiného, aniž by s tím dotyčný souhlasil.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.12.2012
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Jsme od 19.září v insolvenci.Jeden náš věřitel si od 25.7.2012 do 28.8.2012 nepřihlásil všechny nezaplacené dluhy na ,které měl 30 dnů.Má tedˇ nárok ,když už insolvence nabyla právní moci nárok na zaplacení ostatních pohledávek.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle insolvenčního zákona jsou věřitele povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon. Jestliže tedy věřitel v insolvenčním řízení nepřihlásil a tím neuplatnil všechny svoje pohledávky, nemůže je nyní vymáhat.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
05.12.2012
Dotaz: Jsem OSVČ,již rok vymáhám neúspěšně uznanou pohledávku za stav.práce ve výši 7mil.Z dlužných 7mil já dále dlužím cca 6mil na OSSZ,VZP,FU,subdodávky na práce a materiál.Peníze mi dluží sro,které je funkční,ale záměrně již nemajetné.Podal jsem trestní oznámení,snažím se komunikovat s mými věřiteli,ale někteří už mě dali k soudu,k exekucím,již mi v dražbě sebrali nábytek a pozemek.Co můžu jako fyz.osoba dělat,abych obstál u soudů,exekutorů,vymahačů?Jak se můžu bránit,aby mi všichni uvěřili(osočují mě už i rodiče mých subdodavatelů),že jsem do zakázky za 10mil vložil veškeré své úspory,že už nic nemám,že jsem vyplatil svým subdodavatelům víc, než 3mil,které mi zaplatili na zálohách.Trpí tím celá moje rodina,vše co vydělám jde na zákl.životní zabezpečení rodiny,zbytek malé splátky všem z důvodu neupřednostňování věřitele.Do insolvence nechci,protože bych nemohl podnikat a neměl bych vůbec žádný zdroj příjmu.Existuje v této republice pomoc takovýmto případům,jako jsem já?Díky za radu
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
V dnešní době se lze setkat s množstvím případů a situací v jaké se nacházíte zrovna Vy. Bohužel důvody, které Vás dostaly do této situace, nejsou také ojedinělé a obávám se, že jak sám jistě už víte, na to, za jakých okolností Vám dluhy vznikly se nikdo nedívá. Odpovídáte tedy za tyto dluhy jen Vy a to zcela, bez ohledu na to, že vznikly v důsledku toho, že Vám někdo nezaplatil, co zaplatit měl, to je bohužel u mnoha OSVČ celkem běžné. Je mi líto, ale pokud nemáte prostředky, abyste svoje závazky splatil, jediná cesta je formou insolvence které se tak vyhýbáte. Ve fázi uvalených exekucí a všech dalších forem vymáhání pohledávek,mám za to, že tohle je pro Vás nejlepší a jediné řešení.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
28.11.2012
Dotaz: Potřebovala bych ve vaší bezplatné právní poradně poradit s tímto problémem. Zaplatila jsem si výměnu oken u firmy.Okna nebyla dodába a ani nebyla vrácena záloha.Mezitím byly podaná insolvence ze strany jiného poškozeného. pohledávku jsem u soudu uplatnila a byla dlužníkem uznána. Ovšem s.r.o., jehož je jediným majitelem a zároveń i jednatelem jedna osoba je silně zadlužené a jeho majetek je nulový. Všechen osobní majetek je účelově přepsán na manželku. Takže v insolven, řízení nedostane nikdo nic.Jako jednatel s námi sepisoval další Smlouvy o dílo, i když předem věděl, že je nemůže splnit. Proti majiteli je vedeno současně i trestní řízení a pravděpodobně bude souzen za to, že na sebe nepodal sám insolvenci - podniká od.r.20008 v silném ředluženi,upřednostńování některých věřitelů a pro podvod. Věc je teprve u státního zástupce. Prosím,poraďte mě,jak dostat zpět své peníze -jedná se o celoživotní úspory. Moc vám děkuji a přeji hezký den.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vaše situace je složitá nikoliv však ojedinělá. Dnes se bohužel s takovými společnosti setkává mnoho z nás. Pokud jste již uplatnila svoji pohledávku v insolvenčním řízení, ale dlužní nemá ničeho z čeho by ji uspokojil, budete se muset smířit s tím, že o jste o peníze přišla. Můžete se pokusit uplatnit svoji pohledávku ještě prostřednictvím civilní žaloby u soudu, ale obávám se, že takové řízení bude rovněž bezvýsledné. Pokud je společnost rovněž vyšetřována v trestním řízení , budete maximálně odkázána jako jedna z poškozených se svým nárokem na náhradu škody na civilní řízení, kdy jak už jsem uvedla budete moci dluh zažalovat. Upřímně, pokud však dlužník nedisponuje žádným majetkem a dluhů má více, není reálná šance, že peníze ještě někdy uvidíte.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
28.11.2012
Dotaz: Chtěla jsem se zeptat, manžel kdysi uzavřel půjčku u Smart Capital nesplacený dluh je 12000kč. Dnes nám přišlo že chtějí 170000. Dá se proti tomu nějak bránit? je pravda že nesplácel delší dobu z důvodu složité finanční situace a máme 4 děti. Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
v případě prodlení s placením dluhu, má věřitel právo požadovat případné smluvené nebo zákonné úroky z prodlení. Výše zákonných úroků z prodlení se stanoví pevnou sazbou, kterou určuje ČNB vždy pro každé kalendářní pololetí zvýšené o 7 procentních bodů. Od června 2010 je stanovena roční sazba. Doporučuji věřitele uvědomit o úmyslu svému závazku dostát a požádat o splátkový kalendář, se stanovením výše splátek, které jste schopni vzhledem ke svým majetkovým možnostem splácet. Určitě se snažte se společností nějak rozumně domluvit, jestliže uvidí Váš zájem závazek splatit, nepovede to z jejich strany např. k řešení situace soudní cestou. V tomto případě už by potom hrozilo i navýšení částky např. o soudní výlohy.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
26.11.2012
Dotaz: Potřebovala bych poradit ohledně vymáhání dluhu. Moje matka si půjčila na mě, mého manžela a mou kamarádku peníze u společnosti Provident a splátky nesplácí jak v pravidelných intervalech, tak v hodnotách jaké mají být. Navíc celá půjčka je už po splatnosti. Člověk z této společnosti určený jako vymahatel tvrdí, že jediná šance je směnka na matčino jméno nebo trestní oznámení pro úvěrový podvod. Matka, která u této společnosti pracovala tvrdí, že tohle po nás chtít nesmí a že by měla být šance tzv."odpisu" neboli splátkového kalendáře na dobu jednoho roku, kde se celá dlužná částka vydělí 12-ti měsíci a bude ji prý platit ona tak, aby nás už neobtěžovali. Náš vymahatel s tímto nesouhlasí. Má k tomu důvod?My váháme, která cesta je pro nás nejlepší. Upozorňuji, že matka směnku podepsat nechce. Je i nějaká jiná cesta, jak dluh zaplatit pro dobro všech stran a nebo kdo z nich má pravdu? Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jakýkoliv závazek ve formě půjčky je třeba plnit, ať už ve splátkách nebo jednorázově. To, že jste nechali matku, aby si Vašim jménem půjčila peníze, byla nejspíš Vaše dobrá vůle matce pomoci, ale odpovědnost nyní nesete Vy. Pokud se již jedná o závazky po splatnosti, věřiteli (Provident) nic nebrání tomu zajistit si plnění např. i žalobou u soudu. K podpisu směnky nebo k uznání dluhu by Vás však nikdo nutit neměl. Co se týká splátkového kalendáře, je jen na benevolenci společnosti, zda Vám umožní splácet dluh touto formou, ale rovněž to není její povinnost. Pokuste se tedy domluvit s věřitelem na co nejvhodnější formě splátek jak pro něj tak pro Vás, ale jak jsem již uvedla, je pouze na nich zda Vám vyhoví.
S pozdravem Buchtelová
26.11.2012
Dotaz: Dobrý den, mám směnku, která by měla být 12/2012 promlčena(dle 3 leté promlčecí lhůty od data splatnosti). Směnku jsme ale 07/2012 splolu s dalšími dluhy od stejnéh dlužníka dala jako součást trestního oznámení pro fin. podvod - niní vysetruje kriminální policie. Prodlužuje se tímto úkonem platnost směnky, nebo bude i přes to promlčena, nevíme jak dlouho bude trvat vysetrovani policie, urcite
vsak do roku 2013. Velice děkuji za opověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
platnost nebo lépe promlčecí doba směnky se podáním trestního oznámení nijak neprodlužuje pokud chcete uplatnit nárok na zaplacení směnečné sumy u soudu je třeba do data splatnosti směnky doručit soudu návrh na vydání směnečného platebního rozkazu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
21.11.2012
Dotaz: V říjnu 2011 jsem s manželem uzavřela s operátorem T-Mobile smlouvu na dobu určitou (2 roky) na telefonní služby, včetně internetu(ve smlouvě je zanesena smluvní pokuta). Základní částka za službu byla 2500,-Kč měsíčně. Na manžela byla v roce 2012 uvalena exekuce a přišli jsme o nemovitost. Po provedení exekuce, mě byly nařízeny soudem měsíční splátky v částce 1600,-Kč České spořitelně v celkové částce 300000,-Kč. V listopadu 2012 jsme se rozvedli a já již po několikáté musím zaplatit celou dlužnou měsíční částku za telefon T-Mobilu (cca 4000,-Kč). Manžel službu využívá, ale nic neplatí (je mu vyplácen částečný invalidní důchod, proto to nemá z čeho zaplatit), pro mě to znamená obrovské existenční finanční problémy, jelikož mám minimální mzdu cca 8500,-Kč. Existuje prosím Vás možnost vypovězení smlouvy s operátorem, aniž bych musela platit pokutu 2500,-Kč za každý nedodržený měsíc?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pokud byla smlouva uzavřena na dobu určitou, zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Pokud však chcete smlouvu ukončit před uplynutím této doby, je třeba si řádně prostudovat smluvní podmínky, resp. smlouvu, kterou jste se společností podepsala, zejména všeobecné obchodní podmínky operátora, které se však mohou v průběhu trvání smlouvy měnit. Jednání s operátory se však ne vždy obejde bez drobných komplikací. Dovoluji si Vás odkázat na následující článek
http://mobil.idnes.cz/operatorum-lze-vypovedet-i-smlouvu-na-dobu-urcitou-nebojte-se-branit-12h-/mobilnioperatori.aspx?c=A090510_175741_mob_operatori_lhc. Věřím, že Vám bude přínosem a najdete v něm přesné odpovědi na Váš problém.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.11.2012
Dotaz: Chci se zeptat, mám problém s bývalím přítelem.Před rokem mi půjčil 50 000 na auto, jelikož, se mi to co jsem měla polámalo a potřebovala jsem jiné, abych mohla dojíždět do práce...poté jsme se rozešli, a on mi v červnu letočního roku napsal, že to chce do konce listopadu, vrátit...Já mu 12 listopadu 2012 poslala to co jsem měla našetřené, což bylo 30 000, víc nemám a půjčku kvůli mému uznanému platu nedostanu....Psala jsem mu, že mu pošlu co mám a zbytek až budu mít, ale on, že si vezme právníka, a nebo to bude vyžadovat po mích rodičích...Co mám dělat???jsem už úplně zoufalá, nic jsem mu nepodepisovala, nebyla mezi námi dohoda, kdy mu to mám vrátit, vždy říkal, až budu mít, že na to nechvátá, jenže jak jsme se rozešli, tak to chtěl hned....Chci se zeptat jak mám postupovat a na co mám právo...
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže se jednalo opravdu o půjčku, pak zákon pro tento závazkový právní vztah nestanoví požadavek písemné formy, tzn., že takový závazek lze sjednat i ústně. Z toho co popisujete však vyplývá, že se nejednalo ani o žádnou ústní smlouvu, na základě které by Vašemu bývalému příteli vznikl nárok na vrácení tohoto finančního obnosu a Vám oproti tomu povinnost tuto částku vracet. Jestliže mezi Vámi nebyla sepsána žádná písemná smlouva nemá přítel nic, co by osvědčovalo jeho právo po Vás částku vymáhat. I kdyby snad chtěl po Vás vymáhat částku soudně, nemá žádný důkaz o existenci pohledávky a žádný soud by mu jeho nárok bez důkazů nepřiznal. Právníka ať si klidně vezme, ale nevím o žádném, který by mu dal naději na úspěch. Dle mého názoru se Vás jen snaží zastrašit a donutit k plnění. Po Vašich rodičích nemá právo nárokovat vůbec nic, i kdyby existovala mezi bývalým přítelem a Vámi písemná smlouva o půjčce, dlužníkem zůstáváte jen Vy, pokud by od Vás někdo dluh nepřevzal nebo k němu nepřistoupil. Jestliže hodláte bývalému příteli zbytek peněz splatit, určitě se nenechte zastrašovat jeho výhružkami, jelikož jak jsem uvedla výše, nemá žádné reálné důkazy o existenci závazku. Pokud nepřistoupí na posečkání doplatku dluhu nebo nepřistoupí na to, aby Vám umožnil ho splácet, nemá žádnou možnost jak z Vás peníze jinak dostat.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.11.2012
Dotaz: Mám RD v zástavě kuli uvěru od společnosti Jet Money spolu stím mám i garáž která je postavena mimo dům a chtěl bych jí prodat. Můj dotaz zní jesi můžu a musím dávat nákou částku i společnosti nebo ne?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
záleží na tom, jestli je garáž rovněž zajištěna zástavním právem nebo se zástava vztahuje jen na RD, zástavní právo je instrument, který slouží k tomu, aby v případě, že nebude uspokojen dluh ve sjednané době, uspokojí si ho věřitel zpeněžením zástavy, tj. zastavené nemovitosti, vztahuje se i na příslušenství, přírůstky….. Pokud se vztahuje zástava i na garáž, potom nezaniká převodem vlastnického práva, ale naopak působí vůči každému pozdějšímu vlastníku zastavěné věci, jedině, že by byl uspokojen celý dluh. Pokud je garáž oddělena od domu a není zajištěna zástavou, můžete uskutečnit prodej, aniž byste musel odvádět nějakou částku úvěrové společnosti. Pokud budete řádně dodržovat splátky dle úvěrové smlouvy, nejste povinen platit jiné větší částky jednorázově.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
19.11.2012
Dotaz: Chtěla bych se zeptat jak správně postupovat při podání platebního rozkazu. Stavíme rodinný dům a podepsali jsme smlouvu o dílo s vybranou firmou dle občanského zákoníku. S firmou jsme vůbec nebyli spokojeni a tak jsme v průběhu díla od smlouvy odstoupili. Na počátku jsme zaslali zálohu na dodávku staveb. prací a materiálu a
mělo dojít k vyúčtování. Zaslané vyúčtování je ale v rozporu s tím, co bylo dohodnuto. Firma nám chce vrátit cca 6 tis. Kč namísto 35.000,- účtují si položky, které nebyly odsouhlaseny, nerespektují reklamované záležitosti. Faktury nám nepředložili. Na telefony nám často neodpovídají, na e-mail odpoví na jeden z deseti. Tento problém trvá již déle než měsíc. Co nám poradíte. Je platební rozkaz tím správným krokem? Děkujeme za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
žaloba na zaplacení peněžité částky formou návrhu na vydání platebního rozkazu, je jednou z forem rychlejšího soudního řízení, pokud disponujete jako věřitelé splatnou pohledávkou vůči dlužníkovi, která vychází z běžného platebního vztahu. V zákoně je platební rozkaz specifikován jako rozhodnutí soudu, který může být vydán jen v případě, kdy žalobce nárokuje zaplacení peněžité částky, a právo na její zaplacení vyplývá již z žalobcem uvedených skutečností. Pro platební rozkaz je charakteristické, že k jeho vydání dojde bez nařízení soudního jednání a bez vyjádření druhé strany, a to v horizontu týdnů od doručení návrhu na jeho vydání k soudu. Procesní obranou žalovaného proti již vydanému a řádně doručenému platebnímu rozkazu (do jeho vlastních rukou) je odpor, jehož doručením soudu v zákonné lhůtě (15 dnů od doručení platebního rozkazu) se platební rozkaz ruší a soudní řízení dále směřuje k vydání klasického rozsudku. Pokud žalovaný i přes doručení platebního rozkazu této obrany nevyužije, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku a žalobce tak získává vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul), který může použít pro návrh na nařízení exekuce/výkonu rozhodnutí v případě, kdy žalovaný žalovanou částku dobrovolně nezaplatí. Často se jedná např. o závazky ze smluv o půjčce, kupních smluv, nesplacených faktur…..atd.
Ve Vašem případě, který se týká spíše závazku jiného druhu a to závazku ze smlouvy o dílo bych spíše doporučovala podat žalobu na vrácení přeplatku ceny za dílo, popřípadě žalobu na vydání bezdůvodného obohacení. Sporné vztahy vycházející ze smluv o dílo jsou však záležitostí velice komplikovanou s ohledem na případné reklamace díla atd. a vyžadují mnohdy podrobnější studium dané problematiky. V případě, že se tedy rozhodnete vymáhat nárok na vrácení peněz soudní cestou, doporučuji využít rady a pomoc právníka.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
19.11.2012
Dotaz: Jsem ručitel u bývalého kamaráda. Veškeré splátky za úvěr jsem za něho splatil a chtěl bych se zeptat, jak můžu z něho dostat tyto peníze, které přišly v niveč, místo abych je použil pro rodinu. Jedná se cca. o částku 100.000,- kč. Mám k dispozici veškré výpisy z banky o provedených operacích. Na internetu jsem se dozvěděl, že lze vymáhát pohledávku a to jak exekučně tak soudním výkonem rozhodnutí. Jaký je v těchto dvou
procesech rozdíl, kterou by jste doporučila a která je pro obyčejného občana výhodnější a levnější. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Institut ručení je jedním ze způsobů zajištění závazků, v případě, kdy se ručitel zaváže, že splní za dlužníka dluh, nesplní-li jej dlužník na výzvu věřitele sám.
Jestliže jste za dlužníka splnil celý dluh, máte dle zákona možnost požadovat po dlužníkovi náhradu za plnění poskytnutá věřiteli. Co se týká vymožení pohledávky po dlužníkovi pro uplatnění některého z Vámi uvedených způsobů vymožení, je nejprve třeba disponovat určitým vykonatelným/exekučním titulem, kterým může být např. vykonatelné (pravomocné) rozhodutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy……a další.
Pokud Vám tedy nebude chtít dlužník vyplatit peníze na výzvu. Budete se muset nejprve domáhat zaplacení příslušné částky u soudu a to žalobou ručitele proti dlužníkovi na náhradu za poskytnuté plnění věřiteli (v souladu s ust. §550 Občanského zákoníku). Jakmile budte mít pravomocné rozhodnutí soudu a dlužník ani přes toto rozhodnutí nebude plnit, můžete poté toto rozhodnutí použít jako titul pro zahájení exekučního řízení nebo soudního výkonu rozhodnutí. Rozdíl u těchto dvou řízení je pouze v tom, že u prvního případu musíte mít zpravidla povědomí o majetku dlužníka a soudu rovnou navrhnout způsob výkonu (tzn. Např. srážkami ze mzdy či jiných příjmů, zastavením nemovitosti, přikázáním z účtu u banky…) v druhém případě potom rovnou stanovíte exekutora, kterého určíte pro vymožení dluhu a ten už si sám zjistí majekové možnosti dlužníka a stanoví způsob exekuce.
Náklady na řízení začínají již podáním žaloby a to zaplacením soudního poplatku, který tvoří při žalované částce vyšší než 20.tis do 40.000.000,. Kč 5% z žalované částky. Pokud Vám však v řízení bude přiznáno právo na zaplacení žalované částky, můžete požadovat náklady, které Vám vznikly v souvislosti s podáním žaloby a soudním řízením nahradit po dlužníkovi. Další náklady v souvislosti s výkonem rozhodnutí a exekucí se přičítají dlužníkovi.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
06.11.2012
Dotaz: Potřebovala bych prosím co nejrychleji poradit.Jeden exekutor vyhrožoval že musím zaplatit vzala jsem si od providentu ,pak mi poradili že si mám zažádat o insolvenci že to tak bude nejlepší ale provident když zjistil že jsem v insolvenci chce peníze vrátit nejlépe hned.děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže jste v insolvenci, musí být věřitele uspokojeni poměrně dle přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení. Pokud nyní chtějí dluh splatit, mají povinnost podat řádnou přihlášku k insolvenčnímu návrhu jako oprávnění věřitelé, pokud tak neučinili, nemohou se pohledávky domáhat.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
02.11.2012
Dotaz: Jsme s manželem ručiteli , ale dlužník je od roku 2010 v osobním bankrotu. Věřitel pravidelně dostává splátky od insolvenčního správce a dlužník za 5 let splatí celkem cca 80%dlužné částky. Nyní nám jako ručitelům po 2 letech přišla od věřitele výzva k zaplacení celé částky 108000Kč, kterou si přihlásil v insolvenčním řízení.Máme na Vás dotaz zda tuto celou sumu může po nás společnost nárokovat, když dlužníci po dobu dvou let splatili 36000Kč. Nyní je dlužná částka 73000Kč.Mysleli jsme si , že po skončení osobního bankrotu ,nás vyzve věřitel, abychom doplatili zbývající část.Předem děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
zajištění závazku ručením spočívá zejména v prohlášení ručitele, jímž na sebe bere vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Věřitel je rovněž povinen kdykoliv a bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na požádání výši své pohledávky. Podstatou ručitelského závazku tedy je, že ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván.
Věřitel tedy po Vás nemůže chtít plnění dříve než po samotném dlužníkovi a zároveň pokud mu již dlužník částečně plnil, může se po Vás jako ručiteli domáhat pouze do výše nesplaceného dluhu.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
01.11.2012
Dotaz: Dobry den mam dotaz jako veritel jsem pujcil dluznikovi pred rokem na jeho jmeno 180 000 kc tuto castku jsem mu predal osobne pri podpisu smlouvy. tento dluznik po 1 roce by chtel smlouvu prevest na firmu aby tuto pujcku hradila firma tato firma je s.r.o a ma hlasene sidlo na becnim urade. ja se tedy ptam je mozne prevest smlouvu z dluznika na firmu a s tim ze jednatel firmy bude dluznik a majitel dalsi jina osoba ktereho jsem nevidel a pokud lze dluh prevest jaka je pravni vymahatelnost oproti dluznikovi pokud by firma prestala dluh veriteli plnit? Penize byly pujceny dluznikovi jako fizicke osobe a proto bych chtel vedet jaka je sance na vymozeni dluzne castky v jeke bych byl pozici o proti fizicke osoby a firmy. Dekuji ua odpoved.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
zákon umožňuje, aby za dlužníka převzal dluh někdo jiný, hovoříme v tomto případě o tzv. převzetí dluhu, přičemž toto převzetí neomezuje přechod dluhu na fyzickou nebo popřípadě právnickou osobu. Jediné omezení, které je při této změně závazku stanoveno spočívá v tom, že kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas, tzn., že převzetí dluhu je podmíněno souhlasem věřitele (tedy Vašim souhlasem). Smlouva o převzetí dluhu vyžaduje písemnou formu. Nový dlužník tedy nastupuje do pozice původního dlužníka se všemi jeho právy a povinnosti vůči věřiteli, stejně tak jako věřiteli zůstávají stejná práva jako vůči původnímu dlužníku, tudíž věřiteli se převzetím dluhu (pokud k němu udělí souhlas) pozice nijak nemění. V případě, že by dluh převzala právnická osoba (tedy obchodní společnost), jejímž jednatelem bude dlužník, odpovídá za tento dluh jako statutární orgán, který za společnost jedná. Jako oprávněný věřitel tedy budete moci uplatnit své právo na vrácení půjčky u soudu nebo popřípadě v případě pravomocného soudního rozhodnutí prostřednictvím jeho výkonu např. exekucí.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
28.10.2012
Dotaz: Dobrý den, dcera dostala pokutu 1000,-Kč za jízdu na černo a k tomu ještě 400 Kč - přirážku za porušení ustanovení Zákona č. 111/1994 Sb., Zákona č. 266/1994 Sb., Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. a Smluvních přepravních podmínek. Za co tato přirážka je? Jí bylo řečeno, že za to, že nechtěla předložit OP a proto byla zavolána PČR. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zákon č. 111/1994 Sb., který jmenujete je zákon o silniční dopravě, jehož předmětem úpravy je zejména úprava podmínek provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly (dále jen "vozidlo") prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku. Tento zákon rovněž ve svém ustanovení § 18a upravuje vztahy mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy a stanoví, že cestující je povinen:
- dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif,
- dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
- na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo se prokázat osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky; osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození a adresa pro doručování.
Pokud tedy dcera neměla jízdenku ani se neprokázala osobním dokladem, porušila povinnosti řádného cestujícího a dostala tedy k pokutě i přirážku jak uvádím výše. (zákon rovněž stanoví, že maximální výše přirážky je 1.000,-Kč.)
Ostatní předpisy zákon č. 266/1994 Sb o drahách., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. jsou předpisy souvisejícími.
27.10.2012
Dotaz: Dobrý den, můj otec spadl ze stropu (před 2 lety) a utrpěl tříštivou zlomeninu patní kosti. V patní kosti má nyní 16 šroubů a ty mu v kosti zůstanou napořád. Po uplynutí dvou let žádal u své pojištóvný odškodnění trvalých následku. Smluvní lékař pojištovny sepsal stav nohy po úraze. Po cca jednom měsíci přišlo vyrozumění s částkou 17tis. Kč. Která je sedum procent z plné částky trvalých následku 233tis, Kč. Čož se mi zdá být opravdu směšné, jelikož s úrazem byl v pracovní neschopnosti 7 měsíců a byl hospitalizován 21 dni. Po dvou letech necítí ani nehýbe s třemi prsty na noze, kulhá, nemůže na noze déle stát a delší chůze mu dělá problémy, v noze nemá cit (před úrazem hrával rekreačně fotbal a nyní ani kloudně nevystřeli na bránu). Po celodenním fungováni má nohu nateklou a bolí ho kloub druhé nohy, jelikož namáhá více zdravou nohu. A výběr vhodné obuvi je problém, protože v kotníku má šroub a ten vadí, proto musí mít boty nad kotníkem a to je v letních měsících problém. Lékař který otce operoval naznal že takhle roztříštěnou patu ještě nikdy neviděl. Potřeboval bych poradit jak postupovat v případě nesouhlasu se směsnou částkou která mu byla uznána. Děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud dojde k nahlášení úrazu , začne fungovat ve všech pojišťovnách stejný mechanismus. Klíčem k určení, kolik pojišťovna za den léčení úrazu vyplatí a jak rozsáhlé následky úraz zanechal, jsou takzvané „oceňovací tabulky“. Ty si každá pojišťovna vytváří sama, s vývojem medicíny je po čase vždy aktualizuje a klienti mají právo do nich nahlížet na všech jednacích místech pojišťovny. Konkrétní denní odškodnění, které pojištěnému náleží za každý den léčení, vypočítávají pojišťovny vynásobením pojistné denní sazby sjednané ve smlouvě a počtem dnů léčby určené podle oceňovacích tabulek s přihlédnutím ke všem lékařským dokumentům. Čím je sazba vyšší, o to víc peněz pojištěný dostane, dražší je samozřejmě ale i roční pojistné.
I při výpočtu odškodnění za trvalé následky se používají oceňovací tabulky. V nich má každá pojišťovna popsané všechny druhy trvalých následků. K nim je přiřazeno určité procento nebo procentní rozsah poúrazového poškození. Tyto údaje opět patří k interním informacím každé pojišťovny a po čase se mohou s vývojem medicíny změnit. Proto je třeba zjistit jaké jsou tyto interní předpisy u Vaší pojišťovny resp. pojišťovny otce, popřípadě co má sjednané ve smlouvě a na základě těchto skutečností ověřit zda je přiznaná částka v souladu, pokud zjistíte, že mu náleží vyšší odškodné, je třeba tuto částku po pojišťovně nárokovat žalobou na vyplacení pojistného v příslušné výši a to řádně odůvodnit.
27.10.2012
Dotaz: Dobrý den , moc prosím o radu.V roce 2007 jsem prodala staré auto za 20.000.-Kč r.v.1992., pro nemoc jsem kupujícímu dala ke kupní smlouvě i plnou moc a veškreré doklady , kde se zavázal do 14 dnů auto odhlásit a přihlásit na sebe. Vím , že asi po roce mu ukradli SPZ a tak to byl údajně nahlásit na policii.Já jsem zrušila p. ručení a poslala jsem kupní smlouvu na pojištovnu pov.ručení to znamená , že mám další důkaz , že jsem auto prodala.Letos na jaře jsem dostala exekuci na 230.000.-Kč jelikož správa silnic v roce 2009 odtáhla auto bez SPZ při údržbě silnic /měla probíhat skoro půl roku /od bydliště kupujícího a nechala ho stát na svém hlídaném parkovišti 565 dní a potom to dala k soudu,jelikož jsem měla úřední adresu.Nemohla jsem auto odstranit,jelikož ho nevlastním ani neprovozuji , neměla jsem klíčky,tech.průkazy a nikdy jsem nevl.ani řidičské oprávnění.Zjistila jsem, že auto se předalo dál na magistrát kde je denně poplatek za parkovné cca 35.-Kč .Vůbec nevím zda má
m nějakou šanci se úspěšně bránit a zda mohu třeba požádat Ministerstvo spravedlnosti o náhradu škody za špatné úřední rozhodnutí a jak se vozu v registru zbavit? Moc děkuji za vaší odpovědˇ.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud jste již k datu, ke kterému Vám jsou účtovány poplatky za odtah vozidla nebyla jeho vlastníkem, nejste odpovědna za to, co s vozidlem aktuální vlastník dělal nebo způsobil, pokud tedy bylo vozidlo řádně přepsáno na nového majitele. Jestliže jste však již obdržela usnesení o nařízení exekuce, dále exekuční příkaz, je třeba proti tomuto rozhodnutí podat v zákonné lhůtě (15dní) odvolání, což jste již nejspíš nestihla. V tomto případě tedy navrhuji podat k exekutorovi návrh na zastavení exekučního řízení, z důvodu toho, že nejste ve věci osobou povinnou, s uvedením všech rozhodujících skutečností, které tomu nasvědčují, tj.doložením kupní smlouvy, plné moci udělené kupujícímu k provedení úkonů, dokladu o zaslání kupní smlouvy na příslušnou pojišťovnu. Podobně doložit příslušné listiny na registr, zejména tedy kupní smlouvu, s tím, že již nejste majitelkou vozidla a žádáte i přehlášení na nového majitele, což se obávám, že však nepůjde bez jeho přítomnosti. Proto se spíše bude jednat ve Vašem případě o odhlášení původního majitele. V případě, že bude soudem či exekutorem rozhodnuto, že osobou povinnou je někdo jiný, doporučuji se domáhat případné náhrady škody, která Vám tímto rozhodnutím vznikla.
17.10.2012
Dotaz: Jsme s přítelem 7 let a stále se s ním táhne jeden spor, Po návratu z vojny byl odsouzen k zaplacení částky přes 3000 Kč za oblečení armádě ČR, to bylo min před 4 lety, od té doby chodí nějaké doplatky. v Roce 2009 600 Kč za správní řízení, před půl rokem znovu 2156Kč opět uvedeno jako pohledávka.S usnesením, že se částka strhne z výplaty a opět částka 500 Kč za správní řízení. Dlužná částa se vztahuje k letům 2004 a 2005 (opět z vojny). Není to už promlčené a lze se proti tomu bránít?Zpětně stále chodí nějaké pohledávky a ani nevíme za co. Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Z Vašeho dotazu jsem nabyla dojmu, že se již současnosti jedná o exekuční příkazy, které tedy nařizují úhradu dluhu postižením mzdy (platu), každému exekučnímu příkazu předchází usnesení soudu o nařízení exekuce a nějaký exekuční titul osvědčující skutečnost, že je zde existující pohledávka oprávněného za dlužníkem. Takovými exekučními tituly jsou dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, zejména:
• vykonatelné rozhodnutí soudu, jiného orgánu činného v trestním řízení
• vykonatelný rozhodčí nález
• notářský zápis se svolením vykonatelnosti
• vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů
• vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního pojištění
• jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny
k uplatnění výkonu takových exekučních titulů je lhůta 10 let, tzn. že pokud je již pohledávka pravomocně přiznána, lze ji výkonem takového rozhodnutí ( exekucí, soudním výkonem rozhodnutí) požadovat po dlužníkovi do 10ti let od právní moci takového rozhodnutí. V případě, že se jedná o usnesení i nařízení exekuce nebo jiné rozhodnutí soudu, využijte práva na podání opravného prostředku proti takovému usnesení (odvolání). Jinak je třeba se dopátrat vzniku a existence pohledávek.
16.10.2012
Dotaz: Dobrý den,mám neslyšící dceru a zetě,kteří se dostali do velkých dluhů a kteří to museli řešit insolvencí,která je prakticky už schválená.Ale je tu jeden pro mě veliký problém,vypracovával jim to právník,který jim uměle navýšil příjem aby "prošli".Jejich skutečný příjem je cca 30000kč a mají 2 děti.Navýšil to o 3500,-kč měsíčně s tím že jsem jim "jako" darovala částku 200000 kč a že jim budu platit 3500 měsíčně.Teď mi napsal právník že může soud nebo insolvenční správce nařídit platbu přímo insolvenčnímu správci.Co mám dělat?mám důchod pouze 8 tisíc a z toho platím nájem 5000 kč,na živobytí by mi nezbylo nic.Jak máme postupovat,bojím se že když budu muset posílat 3500kč,tak mi nezbyde ani na jídlo ani na nájem.Chtěla jsem jim pomoci,ale nevěděla jsem ani jsem netušila,že toto může chtít soud doložit a posílat platbu přímo na insol.správceho,měla jsem za to že to bude pouze papírově mezi námi.Předem děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Upřímně se dle Vašeho dotazu domnívám, že pokud Vám nějaký právník poradil takovýto krok (resp. Vaší dceři), měl Vám rovněž objasnit následky, které z těchto úkonů vzniknou a rovněž by to měl být právě on, který Vám poradí jak dále postupovat a jak z této situace ven. Jak správně uvádíte veškeré platby budou nyní probíhat prostřednictvím insolvěnčního správce, jelikož na něj přechází dispozice s veškerým majetkem i závazky. V tomto případě Vám mohu jen poradit, v případě, že nastane situace o které mluvíte, aby jste se pokusila správce kontaktovat a zkusila se s ním domluvit na případných nižších platbách nebo postupných splátkách.
09.10.2012
Dotaz: Prosím o radu. Omylem jsem poslala na účet zřizovatele internetu 2x platbu. (2x 5000kč). Telefonicky i emailem jsem ho na toto upozornila a poprosila o vrácení přeplatku.Již to trvá 3týdny a stále jen výmluvy, že dotyčný nenavštěvuje internetové bankovnictví, tudíž musím čekat na jeho písemný výpis z účtu. Mám obavu, abych o peníze nepřišla zcela. Má tento člověk vůbec nárok na moje peníze? Není to tresné tak lehce se obohatit?
Právník Zárukakvalit.cz:
Jestliže si kdokoliv přivlastňuje něco bez právního důvodu, lze v tomto jednání spatřovat znaky bezdůvodného obohacení. Za bezdůvodné obohacení tedy Občanský zákoník považuje, majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Jestliže jste dotyčnému zaslala více než mu náleželo, má povinnost Vám přeplatek vrátit, jinak lze mít za to, že se bezdůvodně obohatil a je tedy ze zákona povinen takové obohacení vydat.
Proto bych dotyčného upozornila, že jeho jednání je v rozporu se zákonem a jestliže i přesto zůstane ve věci nečinný, můžete se vrácení peněz domáhat žalobou na vydání bezdůvodného obohacení u soudu.
05.10.2012
Dotaz: Dobrý den, jsem osoba OSVČ, mám závazek nezaplacenou jednu fakturu. s mym podpisem a se všim co k tomu patří.Třetí osoba chce můj závazek - fakturu příjmout na sebe. Co je prosím k tomu potřeba?
Právník Zárukakvalit.cz:
V případě, že má někdo zájem Váš závazek převzít, musí dojít ze strany současného věřitele (tedy držitele pohledávky) k jejímu postoupení na 3.osobu. Tento postup upravuje Občanský zákoník v ust.§ 524 s násl. Věřitel tedy může postoupit a to i bez souhlasu dlužníka svou pohledávku písemnou smlouvou jinému. Jedná se tedy o smlouvu o postoupení pohledávky, která musí obsahovat přesné označení současného věřitele (postupitele, převodce) nového věřitele (postupníka, nabyvatele) označení dlužníka, pohledávky o jakou se jedná, zda se bude jednat o úplatné postoupení, tedy za úplatu, popř. v jaké výši nebo půjde o bezúplatný postup. Povinností věřitele jako postupitele je rovněž bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi, že došlo k postoupení pohledávky.
03.10.2012
Dotaz: Dne 2.10.2012 uzavřela smlouvu od Bohemia Energy (jsem zákazníkem ČEZ) a po prostudování podmínek jsem od smlouvy od BE dnes 3.10. odstoupila e-mailem i doporučeně poštou. Co ale dělat v případě že bych od nich neobdržela akceptování mého odstoupení? Volala jsem pro jistotu i na Čez kde již evidují, že od nich odstoupit nechci. Nebude mi hrozit od Bohemia energy nějaká sankce za porušení smlouvy i když se má elektřina odebírat až za 3 měsíce kdy by vypršela výpovědní lhůta od společnosti Čez? Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Jestliže jsou splněny podmínky pro platné odstoupení od smlouvy, není třeba, aby bylo odstoupení nějak potvrzeno druhou stranou, pouze v případě, že by zpochybňovala jeho platnost, nejspíš by na odstoupení reagovala. V další části Vašeho dotazu se popravdě trochu ztrácím, jelikož dotaz není úplně srozumitelný. K uvedenému mohu pouze dodat, že odstoupení od smlouvy je možné pokud je sjednáno ve smlouvě nebo jej umožňuje zákon. Proto je třeba mít řádně nastudovány podmínky smlouvy.