SMLOUVA DAROVACÍ – NEMOVITOST - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

Smlouva darovací – nemovitost

dle ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku

 

 

Dárkyně:

 

...................................., r.č. ………….., bydliště Hradec Králové, ……………..

matka obdarované

(dále jen „dárkyně“ nebo „dárce“)

 

 

obdarovaná:

 

...................................., r.č. ……….., bydliště Hradec Králové, ……………..

dcera dárkyně

(dále jen „obdarovaná“ nebo „obdarovaný“)

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu darovací dle ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku:

 

I.

Dárkyně je na základě smlouvy kupní ze dne .................. s právními účinky vkladu vlastnického práva ke dni .................., výlučným vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. ..................  o výměře ..................  m2 (pozemek), zapsané hove veřejném seznamu Katastrálního úřadu pro …………… kraj se sídlem v ……………., katastrální pracoviště …………….., ......................................………. pro obec …………. a katastrální území ……………….. na LV č. ..................

 

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: