ÚPRAVA VÝCHOVY A VÝŽIVY K NEZLETILÉMU DÍTĚTI PRO DOBU DO I PO ROZVODU - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

Úprava výchovy a výživy k nezletilému dítěti pro dobu do i po rozvodu
Návrh na zahájení řízení

 

I.

1.-- Rodiče jsou manželé, jejichž manželství bylo uzavřeno dne ……….před Obecním úřadem ve ………….. Do manželství oba účastníci vstupovali jako svobodní, oba jsou státní příslušnosti k ČR, národnosti české.

2.-- Z manželství účastníků se narodily dvě děti, a to již zletilá dcera Kateřina, nar. ………….., a dcera Štěpánka, nar……………….. Žádný z účastníků nemá vyživovací povinnosti k jiným dětem než z tohoto manželství. Spolu s tímto návrhem podává navrhovatelka k Okresnímu soudu v…………… žalobu o rozvod manželství rodičů, společnou domácnost rodiče neudržují již dva měsíce.

3.-- Výše uvedené skutečnosti matka prokáže výslechem rodičů, nahlédnutím do jejich občanských průkazů a rodným listem nezletilé dcery, jehož kopii přikládá.

II.

1.-- Dcera Štěpánka navštěvuje 8. třídu základní školy v…………………. Je zdravá a její potřeby odpovídají potřebám dítěte jejího věku. Otec však na ni žádné výživné neplatí. Matka pracuje jako soukromá podnikatelka – projektantka a její průměrný čistý měsíční příjem činí cca 15 500 Kč. Otec je taktéž soukromý podnikatel v oboru instalatér u firmy A + B v…………….. a jeho průměrný měsíční příjem není navrhovatelce znám.

2.-- Matka je toho názoru, že by dcera měla být svěřena do její péče, neboť má k dceři lepší vztah než otec, navíc dcera je na ni fixována poté, co byla v loňském roce dlouhodobě nemocná. Dcera navštěvuje kurzy plavání, které stojí……………Kč na půl roku, a hraje na klavír. Hodiny klavíru stojí …………..Kč ročně. V létě pojede na anglický tábor, který bude matku stát…………… Kč.

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: