VZORY SMLUV KE STAŽENÍ

Smlouva o zápůjčce (uzavřená dle ust. § 2390 zákona 89/2012 Sb.) upřesňuje vztahy mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem při půjčování peněz mezi dvěma subjekty (fyzickými nebo právnickými osobami).
Nájemní smlouva je dokument, který upřesňuje vztah mezi nájemcem a pronajímatelem, kdy Pronajímatel přenechává pronajímaný prostor nájemci a nájemce se zavazuje platit nájemné. Nájemní smlouva může být použita při pronájmech bytu, domu, garáže, kancelářských prostor nebo jiných nemovitostí či částí nemovitostí. Nabízená Nájemní smlouva je formulován na pronájem bytu.
Kupní smlouvu na nemovitost (též Smlouva o koupi nemovitých věcí) uzavřená podle § 2079 a § 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, se využívá při koupi nebo prodeji nemovitosti. Obvykle se jedná o kupní smlouvu na dům, byt, pozemek nebo kupní smlouvu chatu či jiný rekreační objekt.
Kupní smlouva na movitou věc, uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, se dá použít při prodeji nebo koupi různých movitých věcí, např. automobilu.