PRÁVNÍ PORADNA

Na všechny Vaše dotazy odpovídá advokátka JUDr. Michaela Švecová, ve spolupráci s týmem dalších zkušených právníku z jednotlivých právních oborů, kteří Vám společně poradí, jaké kroky podniknout při řešení Vaší složité životní situace.


Odpověď na jeden právní dotaz je zpoplatněn částkou ve výši 199,- Kč.
 

Obsah odpovědi na právní dotazy je návodem či radou na možný postup či řešení problému v dané situaci, pro konkrétní právní kroky třeba posoudit vždy každý právní případ podrobně a individuálně, k čemuž potřebuje advokát dostatečné množství informací.

V průběhu měsíců duben/květen 2018 budou nově součástí služeb právní poradny ke stažení také právní vzory (návrhy, smlouvy, ostatní právní dokumenty) a webináře cílené na zajímavá právní témata z jednotlivých právních oblastí. Podmínky jejich užití najdete v obchodních podmínkách v sekci „pravidla pro využití služeb poskytovaných Portálem.“

V případě zájmu o konzultaci či právní pomoc kontaktujete advokátku JUDr. Michaelu Švecovou přes www.aksvecova.cz, za účelem podrobnějšího posouzení případu.

Projděte si již položené otázky, třeba tam najdete odpověď na Váš problém.

NOVINKA   VZORY SMLUV KE STAŽENÍ
DOTAZY A ODPOVĚDI

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

13.10.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 46.135.4xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
Manžel mi koupil k narozeninám auto,
daroval mi ho před svědky a je napsané na mě.
Nyní se rozvádíme . Patří auto do SJM ?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

darování mezi manželi je složitější téma. Nicméně obecně platí, že pokud jste neměli režim oddělených jmění, pak i v případě daru od manžela tento automobil nadále zůstává ve společném jmění manželů. O Váš výlučný majetek by se jednalo v případě, že by došlo k darování z výlučného majetku manžela do Vašeho výlučného majetku, kterým by se však automobil stal pouze v případě, že byste měli zákonem zúžený resp. oddělený režim SJM a do společného jmění byste tak žádný majetek od určitého okamžiku ani jeden z vás nenabývali.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
03.09.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 193.108.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
děkuji za Vaši pomoc s touto záležitostí.
Jsem čerstvě rozvedená. Za trvání manželství jsme postavili rodinný dům. Stavba nebyla ještě zcela dokončena, u notáře jsme sepsali Darovací smlouvu, kdy vlastníme s bývalým manželem každý id polovinu domu. Nyní jsme se s bývalým manželem dohodli, že mě moji polovinu vyplatí a celý dům bude přepsán na něj. Taktéž na částce jsme se dohodli. Návrh na vklad na katastrál. úřad bude sepisovat notář. Jaké dokumenty jsou k tomu potřebné? Měli jsme za to, že je dostačující Darovací smlouva a Rozsudek o rozvodu, ale soudkyně se vyjádřila ve smyslu, že to katastru stačit nebude. Jak máme postupovat?
Velmi děkuji za brzkou odezvu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,

je třeba mít ještě sepsanou samotnou dohodu o vypořádání společného jmění manželů. Tuto Vám může sepsat advokát nebo rovněž notář. Jejím obsahem musí být tedy přesně vymezení nemovitosti, která má být předmětem vypořádání a na základě této dohody spolu s rozsudkem o rozvodu lze následně nechat zapsat do katastru nemovitostí.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
16.08.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 86.49.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den ,chtěl bych se zeptat maminka se rozvedla s tatinkem a dostala nějakou část peněz ze SJM , kterou investovala přitelovi do baráku a platí s ním hypotéku na barák . Před rokem se vzali , ale její přítel dostal barák ještě před svatbou od maminky a maminka si s přítelem nyní koupili chatu , ale na kterou maminka dala 3/4 ceny , ale chata je psaná na ní a barák je psaný na maminky přítele jak to je , kdyby se rozvedli se SJM jak by se to dělilo popř. maminka by chtěla napsat chatu na mne , ale neví jestli potřebuje souhlas přítele.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pokud dům nabyl přítel (nyní již manžel) maminky ještě před uzavřením manželství, pak se jedná o jeho výlučný majetek a do SJM dům nepatří. Maminka by mohla v případě vypořádání požadovat co ze svého majetku nebo ze společného majetku, bylo investováno do výlučného majetku manžela, nicméně záleží na okamžiku, kdy tyto investice probíhali, zda již za trvání manželství nebo ještě před sňatkem. Co se týče chaty, tak ta naopak patří do společného jmění manželů a to i přesto, že jak uvádíte je tato psaná na maminku, jelikož byla již pořízena za trvání manželství. Maminka ji může darovat do Vašeho vlastnictví, ale pokud by s tím například současný manžel nesouhlasil, mohl by převod vlastnictví následně napadnout.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
28.07.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.24.4xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
moje žena odešla před 5 lety od rodiny za milencem a nechala mi dvě nezletilé děti, nyní již jedno dospělo. Teď přišla s tím, že se chce nechat rozvést a finančně vyrovnat. Vlastníme dva stejné byty, jen jeden je v lepší lokalitě. Já s dětmi a kdysi s manželkou, bydlím v lokalitě horší, v druhém bydlí sestra manželky. Já mám ve svém výhradním vlastnictví chatu, kterou jsem dostal darem od své tety a kam jsme jako rodina jezdili trávit víkendy.
Chatu jsme zvelebovali a opravovali společně. Poslední roky tam jezdím pouze já s dětmi. Manželka se vyjádřila tak, že chce vyplatit z našeho společného bytu a půlku investovaných peněz do chaty. Peníze na vyplacení nemám, chatu bych musel prodat a to kvůli dětem nechci, trávíme tam prázdniny a víkendy, jelikož na dovolené nejsou finance. Změnilo by něco, kdybych chatu daroval ještě před rozvodem již zletilému synovi? Mohl by soud nařídit synovi, aby svou matku vyplatil? Jak by pravděpodobně řešil soud rozdělení bytů?
Děkuji
Gabriel
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
soud při rozdělování majetku v SJM zohledňuje všechny skutečnosti. V případě rozdělení nemovitostí přihlíží například k tomu, kde byla vedena společná rodinná domácnost, jakož i zohledňuje zázemí a obydlí nezletilých dětí, pakliže je to reálně možné přikáže většinou nemovitost tomu, kdo ji fakticky v době rozhodování užívá. Za okolností, kdy uvádíte, že v bytě žijete i s dětmi, předpokládám, že tento byt by byl přikázán do Vašeho vlastnictví. V ostatním by soud rozhodoval dle pravidel pro rozdělení společného jmění manželů tedy dle ust. §§741 ve spojení s § 742 občanského zákoníku - podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné, soud přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí, přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost, přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění……v případě vyplacení podílu na chatě ve Vašem vlastnictví může manželka žádat, co bylo ze společného majetku investováno do Vašeho výlučného majetku. Jinak s chatou, jakožto s majetkem ve Vašem výlučném vlastnictví, můžete i za trvání manželství libovolně nakládat, nicméně na nároku manželky na výplatu prostředku do ní vložených se tímto pro Vás nic nezmění. Přičemž je třeba vzít na vědomí, že se vždy v těchto věcech jedná o individuální posouzení daného případu.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
18.06.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.203.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,

chtěla bych se zeptat. Pokud je před manželstvím založena firma a poté se společníci vezmou a následně v manželství jeden z manželů převede podíl této firmy na toho druhého je stále při rozvodu možnost dělení této firmy, nebo se to na to nevztahuje?

Předem moc děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
obchodní podíl ve společnosti automaticky nezakládá podíl druhého manžela v této společnosti, jako je tomu například u družstevního podílu, nicméně pakliže došlo k převodu tohoto podílu za trvání manželství pouze na jednoho z manželů, lze tedy podíl vnímat jako vlastnictví tohoto manžela. Přičemž pro účely následného vypořádání v rámci rozvodu platí, že nabude-li jeden z manželů za trvání manželství z prostředků patřících do společného jmění manželů obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, stává se tím získaný majetek (hodnota takového podílu) ze zákona součástí společného jmění manželů. Proto tedy v rámci vypořádání sjm po rozvodu manželství, bude předmětem i tento obchodní podíl.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
06.05.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.177.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, manžel před měsícem odešel a již nežijeme ve společné domácnosti, ale rozvádět se z mnoha důvodů budeme až příští rok na jaře..
On vlastní auto pořízené před manželstvím a po několika neshodách, jsem se rozhodla, že si auto pořídím svoje... Peníze budu mít půjčené od kamarádky a měsíčně jí částku splácet..
Chci se zeptat, jestli při rozvodovém řízení a rozdělení majetku, bude manžel na toto auto mít nějaký nárok i když jsem ho sice nabyla v manželství, ale v době kdy už jsme spolu prokazatelně nežili?
Bude pak stačit u soudu podat třeba čestné prohlášení o nabytí majetku v bodě společného nesoužití, nebo doložení nějakého důkazu, že v té době jsme už spolu nežili?
Nebo to prostě nejde a manžel na část bude mít nárok?
Děkuji za odpověď s pozdravem Pacovská
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
cokoliv pořídíte za trvání manželství, ať už oba nebo každý samostatně, bude automaticky spadat do společného jmění manželů, vyjma majetku nabytého jedním z manželů nebo oběma manželi darem či dědictvím. Tzn., že hodláte-li si pořídit auto a budete stále manželé, byť spolu již nežijete, tato movitá věc bude spadat do společného majetku a po rozvodu se tak stane předmětem vypořádání, takže manžel může tento majetek nárokovat. Pokud si chcete zajistit, že automobil zůstane po rozvodu Vám, museli byste ohledně vypořádání sepsat dohodu, kterou uzavřete ještě před rozvodem a tuto přiložíte k návrhu na rozvod manželství. V dohodě výslovně uvedete, kdo a co nabyde ze společného majetku do svého výlučného majetku po rozvodu. Pokud by dohoda nebyla možná, doporučuji s koupí automobilu počkat až po rozvodu, případně jako majitele automobilu uvést někoho jiného.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michela Švecová
14.04.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 85.160.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal na radu.

Kamarádka řeší, co bude dělat. Jde o to, že bydlí se synem v baráku bývalého manžela, se kterým se rozvedla letos v lednu. Exmanžel v domě nežije, protože od nich odešel. Syna mají ve střídavé pěči a prostě to nefunguje. Navíc se s exmanželem soudí za ublížení na zdraví.

Takže bych poprosil o radu, jak to bude s barákem, kdyže je psaný na exmanžela, ale 4 roky se o barák a domácnost stará právě moje kamarádka. Takže bychom potřebovali poradit, zda má kamarádka nárok na to získat dům či finanční vyrovnání.

Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
rozhodné je, zda dům byl pořízen za trvání manželství a rovněž z jakých prostředků, tj. zda investoval jen manžel do pořízení, jen manželka nebo společně ze společných prostředků. I přes zápis vlastnictví na jednoho z manželů, neznamená, že tento k němu má výhradní právo. Nicméně, pakliže by byl například dům pořízen exmanželem před uzavřením manželství, jedná se pouze o jeho majetek. Byl-li pořízen za doby trvání manželství, jedná se o majetek společný, byť napsán jen na jednoho z manželů, tzn., že v rámci vypořádání mají oba nárok na stejný díl. K vyhodnocení konkrétního nároku bych však musela mít bližší informace.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
24.03.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 31.30.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den
Známý jse rozvádí a potřeboval by poradit.
Známý udělal během manželství dluh milion korun, který splacel, výhradně ze svých peněz. Dluh zaplatil, ale teď při rozvodu, po něm chce manželka půlku ze placeného dluhu, má nějakou možnost se bránit?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
otázka o jaké výhradní peníze se má jednat. Jestliže to byly peníze, které pocházely z dědictví, daru nebo lze jinak prokázat, že se mělo jednat o výlučné prostředky jen manžela, pak manželka nemůže požadovat žádné kompenzace v rámci splácení dluhu. Nicméně pokud za výhradně svoje peníze považuje manžel například svoji mzdu nebo plat, pak bohužel musím konstatovat, že tyto prostředky spadají do společného jmění manželů a dle zákona platí, že manžel/manželka se v rámci vypořádání společného jmění po rozvodu může domáhat vrácení toho, co bylo ze společného jmění investováno do výlučného majetku (myšleno i pasiva ve formě dluhu) druhého manžela.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
14.03.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 212.79.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
jaký nárok si může dělat můj manžel (10let manželé, celkem spolu 15let) na byt, který jsem získala ještě před seznámením s ním jako služební, později družstevní byt. Do osobního vlastnictví přešel v době manželství. Hypotéku platím celé roky já, manžel v podstatě byt užívá jen jako hotel, nic v něm za celé roky neudělal, ani nic nepořídil. Trvalé bydliště mám v bytě jen já a dvě děti, manžel má trvalé bydliště v bytě svých rodičů (v témže městě). Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
do společného jmění manželů nepatří majetek nabytý před vznikem manželství. Takže pokud jste byt získala ještě před manželstvím, potom se jedná o Vaše výlučné vlastnictví a tento tedy v případě rozvodu, nebude předmětem vypořádání. Manžel by mohl nárokovat případné investice (vnosy), které by proběhly za doby trvání manželství a jsou brány jako investice ze společného majetku do Vašeho výlučného majetku. Takové patrně z toho co uvádíte, žádné nebyly. Z mého pohledu tedy manžel nemůže nárokovat z titulu společného jmění na Vaše vlastnictví ničeho.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
23.01.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 77.110.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám nějaký nárok na byt pořízený mým manželem. Ten koupil byt v panelovém domě v r. 2015 za 1 700 000, z toho 500 000 byla hypotéka. V r. 2018 jsme se vzali a v r. 2020 byla splacena hypotéka a manžel byl tedy zaveden v katastru nemovitostí jako majitel bytu. Já v katastru nejsem vedena vůbec, byď už jsme byli v době splacení hypotéky manželé. Manžel mě nechce nechat zapsat do SJM, nechce ani abych vlastnila menší podíl než polovinu. Nechce se o byt dělit v případě rozvodu, tvrdí, že byt je jeho. Máme malé dítě a tato majetková nejistota mě do budoucna děsí. Připadám si jak v pasti (zústávat za každou cenu v manželství, protože bych jinak neměla kde bydlet). Moc děkuji za Vaši odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
majetek pořízený před uzavřením manželství je skutečně ve výlučném vlastnictví manžela. Nicméně uvádíte, že hypotéka již byla splacena za trvání manželstvím, což znamená, že tato byla hrazena z prostředků tvořících společné jmění, přičemž ze zákona platí, že to co bylo vloženo ze společného majetku do výlučného majetku jednoho z manželů, musí tento druhému z manželů nahradit. Manžel by Vám tedy měl minimálně vyplatit náhradu do výše, ve které byla ze společného jmění splacena jeho hypotéka.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
07.01.2021 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 188.75.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
jsem OSVČ a moje manželka je taktéž OSVČ ( má 2 malé obchůdky). Každý máme své IČ. Nejsme ani jeden spolupracující osobou toho druhého. Manželka má na firmu auto, které nepoužívá k soukromým účelům. Za jakých podmínek mohu já, jako manžel, pomáhat prodávat v obchodě a mohu řídit toto firemní auto, např. pro převoz zboží mezi prodejnami? Případně za jakých podmínek, když dle zákona mě nemůže zaměstnat a ni já jí nemohu fakturovat za práci?
Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Mezi manželi nemůže být uzavřen základní pracovněprávní vztah, ale situaci lze řešit tzv. spolupracujícími osobami. V případě spolupráce manželů je důležité rozlišovat, zda spolupracující osoba takto vykonává hlavní nebo vedlejší činnost. V případě hlavní činnosti vzniká spolupracující osobě povinnost hradit si zálohy na zdravotní a sociální pojištění v zákonem předepsané výši. Institut spolupracující manželky/la sebou nese i jistá daňová zvýhodnění. Více podrobností Vám však k uvedenému sdělí daňový poradce.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
24.07.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 178.255.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, dcera se rozvádí a potřebovala by zjistit, jak může nakládat s bytem. Byt koupila před manželstvím na hypotéku, kde figuruje ona a já (matka) jako záruka (spoludlužník). Do katastru však byla zapsána jako majitelka po uzavření manželství a hypotéku splácí do dneška (já ji částku hradím, ovšem v hotovosti a nemám žádný doklad). Můj dotaz zní- může byt darovat nebo prodat ona sama nebo má ,,zatím,, její manžel na něco z bytu nárok? Byt je v panelovém domě v osobním vlastnictví dcery. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
uvádíte, že do katastru byla dcera zapsána jako vlastník, až po uzavření manželství. Což představuje důležitý okamžik, který určuje, zda je tedy nemovitost součástí společného jmění. Bohužel s ohledem na to, že vlastnictví k nemovitosti vzniká až okamžikem zápisu do veřejného rejstříku, tedy katastru nemovitostí, pak se tato nemovitost stala i součástí společného jmění manželů, s ohledem na uzavření manželství ještě před tímto zápisem. Z čehož plyne, že dokud nedojde k rozvodu manželství a vypořádání společného jmění, nemůže dcera s bytem volně nakládat a to zároveň s ohledem na další zákonné ustanovení, které se vztahuje k existenci rodinné domácnosti, která požívá ze zákona zvláštní ochrany. Pokud tedy byt, o který se jedná, představuje zároveň rodinnou domácnost, pak v případě, že se rodinná domácnost manželů nebo rodiny nachází v domě nebo bytě, s nímž má alespoň jeden z manželů právo nakládat, tento manžel je povinen se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel, který je oprávněn s domem nebo bytem nakládat, tak nesmí bez souhlasu druhého manžela zejména, takový dům nebo byt zcizit, nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
14.06.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 176.98.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý večer,mám dotaz.Jsem vlastníkem baráku,který jsem nabila před manželstvím.Nyní přemýšlím,že bych manžela chtěla udělat,jako spoluvlastníka.
Stačí sepsat smlouva a nebo musím manžela zapsat i do katastru.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pouhý sepis smlouvy nestačí. Jelikož se jedná o nemovitost, vlastnické právo k nemovitosti vzniká až okamžikem zápisu do veřejného seznamu tedy katastru nemovitostí. Takže nejprve je nutno sepsat smlouvu kupní, darovací……, ze které bude patrné, kdo a co nabývá. Tato smlouva s úředně ověřenými podpisy musí být přílohou k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, na základě kterého tedy poté dojde k zápisu a zároveň vzniku vlastnického práva.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
28.05.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 193.165.9xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, prosím o radu. S manželem jsme rozvedení ale majetkové vypořádaní neproběhlo. Máme dvě auta , každy mame jedno . Ja své stále splácím, bydleli jsme u rodičů jeho matky , kde jsme bydleli celé manželství.. Má otázka zní , v době manželství jsem dostala darem od strejdy peníze , které jsem použila na vybaveni do bytu a to vše manželovi zůstalo. Ráda bych po manželovi chtěla peníze za dar , který jsem investovala. Mám nárok po něm chtít své peníze z muj dar zpět? A jak se řeší vypořádaní majetku po rozvodu. Dohodnout se nepůjde.
Děkuji Matoušková
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže se skutečně jednalo o dar, který jste získala byť za trvání manželství, přesto jsou tyto prostředky ze společného jmění vyjmuty, tudíž se jednalo pouze o Vaše výlučné prostředky, které jste však investovala do jmění společného, zároveň toto jmění nyní užívá, jak uvádíte pouze bývalý manžel. V rámci vypořádání majetku tedy můžete tento Váš vnos do společného majetku po bývalém manželovi žádat v plné výši. Dle zákona má každý z manželů právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na majetek společný. Doporučuji pokud možno, uzavřít ohledně vypořádání společného jmění dohodu, pakliže tato nebude možná, budete se muset obrátit se svým návrhem na vypořádání k místně příslušnému soudu.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
25.05.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 193.165.9xx.xxx
Dotaz: Dobry den, mam prosbu. S manzelem jsem k dnešnímu dni rozvedeni a jiz spolu rok nežijem. Majetkově jsme se nedohodly protože podle neho nemam na nic narok. Je to tak ze, jsme zily u jeho mamky v baraku , ktery je jeji. Ja jsem do nej investovala na rekonstrukci cca 250 tisic pred manzelstvim. Jakym zpusobem tuto castku muzu po jeho matce chtit a zda mam narok vyzadovat sve penize Kdyz tam rok nebydlim. My v tom baraku bydleli zrekonstrovala jsem jej ale zadna smlouva o najmu nebyla. Muze po mne tedy chtit zpetne najem? A dar ,ktery jsem dostala od rodicu 150tisic jsem take dala do baraku , ktery neni muj. Mam narok od manzela na tyto penize zpet a to celou castku? A jakym zpusobem to mam nyni resit aby sve penize dostala zpet. O nejake dohode se neda mluvit nic mi nechce dat. Dekuji Polná
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jakékoliv vypořádání majetku po rozvodu se musí týkat především majetku, který je tedy součástí společného majetku/jmění vybudovaného za trvání manželství. Z toho co uvádíte, tedy žádné společné manželské jmění nevzniklo. V případech investic do majetku, který je ve vlastnictví někoho jiného, je velice důležité mít potřebné doklady od těchto investic, které by prokázaly, že jste tedy do domu, který je ve vlastnictví tchýně vložila svoje finanční prostředky. Jestliže nedisponujete žádnými písemnými dohodami mezi Vámi a bývalým manželem, případně mezi Vámi a tchýni, pak se velice těžko budete bez vzájemné domluvy něčeho zpětně domáhat, pakliže tyto investice nebudete schopna doložit. Stejně tak by nemohla domáhat matka bývalého manžela nějakých plateb za nájemné, bez písemné nájemní smlouvy s přesně stanovenou výší nájmu.
Jestliže tedy budete chtít svoje investice zpět, budete muset doložit všechny potřebné důkazy, které budou svědčit ve Vaše právo na navrácení financí.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
23.05.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 46.135.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den
S manželkou jsme v rozvodovém řízení,mám byt ve městě a chatu na horách obojí získané před manželstvím tudíž v mém soukromém vlastnictví a není součástí sjm, v bytě máme oba trvalý pobyt a chata slouží k rekreaci. Vzhledem k tomu že manželka mi dělá velké problémy tak jsem ji i za účasti policie nechal z chaty vykázat(kvůli chování a alkoholu) nyní je manželka v bytě a já vlastně bydlím na chatě(nevadí mi to), ale ona pořád tvrdí že má nárok chatu užívat a že mi tam bude jezdit (a opět dělat jen problémy) - chci se zeptat, má manželka právo užívat předmětnou chatu ikdyž není vlastník a nemá žádnou právní vazbu na tuto nemovitost? Už před 3 týdny jsem podal žádost o vydání předběžného opatření aby jí soud zakázal vstup na chatu a pozemek ale zatím mi nic nepřišlo, tak nevím, ona mi tvrdí že prý má nějaký papír že chatu užívat může ale moc tomu nevěřím, jak to tedy je podle zákona?? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jestliže jste výlučným vlastníkem nemovitosti a vlastnictví k chatě jste nabyl před manželstvím, pak skutečné Vaše manželka žádné užívací právo k chatě nemá. Co se týče jakékoliv listiny, kterou manželka zmiňuje, muselo by se jednat například o nějakou nájemní smlouvu, či jinou formu užívacího práva k nemovitosti například spoluvlastnický podíl, vlastnictví v režimu společného jmění.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
05.03.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 193.165.9xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, jak můžu zúžit SJM, ať finanční prostředky na vedené mé jméno nepatří do dědictví po manželovi.
Děkuji Jana
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
zúžení SJM lze provést u notáře, nicméně princip tohoto institutu spočívá v tom, že od okamžiku zúžení společného majetku, nastává nový režim nakládání s majetkem, který každý z maželů nabyde, byť za trvání manželství, a který tedy přestává být majetkem ve společném jmění. Což nesouvisí s majektem, který poté má či nemá spadat do dědictví v případě smrti jednoho z manželů. Předmětem dědictví se totiž stává majetek, který byl v okamžiku smrti ve vlastnictví zůstavitele, čili pakliže trvá společné jmění mezi manželi, dojde nejprve po smrti jednoho z manželů k jeho vypořádání, přičemž zbylý majetek dědí následně v první linii manžel a jeho děti všichni rovným dílem. Majetek, který má být předmětem dědictví lze ošetřít i některým opatřením pro případ smrti jako je závěť, dědická smlouva.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
26.01.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 46.135.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, před manželstvím v roce 2013 jsem prodal dům v mém výlučném vlastnictví. Prostředky z jeho prodeje jsem vložil, již za manželství, do koupě nového domu ve vyšší pořizovací hodnotě, než jakou jsem obdržel z předchozího prodeje. Nový dům je zapsaný na katastru jako SJM. Můj dotaz je, na co má exmanželka nárok. Zda-li jen na rozdíl mezi mými vloženými prostředky a hodnotou nového domu v době jeho pořízení / přípamdě v době rozvodu? Nebo tím, že jsem nový dům kupoval již v manželství, tak na celou polovinu nového domu. Případně, posuzuje soud aktuální tržní hodnotu domu v den jeho koupě nebo v den rozvodu. Děkuji předem za odpověď. Hezký den / hezký večer.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dům pořízený za trvání manželství spadá celý do společného jmění (SJM). Pakliže dojde v důsledku rozvodu na vypořádání SJM, bude se vycházet především z obvyklé ceny nemovitosti v daném místě v době rozhodování, avšak z jejího stavu v době zániku společného jmění manželů, tj. k okamžiku pravomocného rozhodnutí o rozvodu manželství. V rámci přístupu k nemovitosti jako společnému majetku je tedy potřeba vycházet z toho, že manželce by vznikal nárok na ½ tohoto společného majetku, nicméně po odečtení vnosů, které byly vloženy z Vašeho výlučného majetku na majetek společný. (Tedy prostředky z prodeje domu, který jste vlastnil před uzavřením manželství.)
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
17.01.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 109.81.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz, nabyla jsem nemovitost darem před manželstvím. Před manželstvím a během manželství jsme spolu s manželem na společné náklady dům zbourali a postavili nový. Stavební povolení, kolaudační rozhodnutí i v katastru nemovitostí
jsem zapsána pouze já jako vlastník - komu připadne dům po rozvodu popř. jak se postupuje? Moc děkuji za odpověď, Markéta
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pro rozdělení majetku po rozvodu manželství je nejprve důležité zjistit, co je tedy součástí společného jmění manželů a jak se tedy bude na základě toho majetek rozdělovat po rozvodu manželství. Uvádíte, že nemovitost jste nabyla ještě před manželstvím, budete se tedy jednat o Váš výlučný majetek, nicméně je třeba zohlednit, co bylo za dobu trvání manželství do nemovitosti vneseno, jak už ze společných prostředků, tak například z výlučných prostředků manžela, případně Vašich výlučných prostředků, pakliže jste tedy nový dům stavěli již za doby trvání manželství. Tyto finanční vnosy respektive zhodnocení nemovitosti bude třeba vyčíslit a případně se s manželem v nějaké finanční částce následně vypořádat.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
12.01.2020 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 2a00:1028:83ba:4...
Dotaz: S manželkou se po 29 letech rozvádíme,na vypořádání majetku, hlavně rodinného domu se nemůžeme dohodnout.V manželství jsme koupili pozemek a postavili rodinný dům, oboje bylo financováno výlučně z mých finančních prostředků- darů od mých rodičů a také jsem pouze já zapsán jako vlastník v KN. Manželka mi podepsala,že pozemek je pořizován výlučně z mých finančních prostředků. Následně jsem již nic neřešil a po stavbě a kolaudaci domu jsem si již nic podepsat od manželky nenechal a byl jsem si jist, že i dům je v mém výlučném vlastnictví. Manželka to také tak brala, že to vše bylo financováno z mých zdrojů. Nyní ale tvrdí, pozemek že je sice můj, dům že máme ale společně a bude chtít vyplatit podíl. Navíc spálila i darovací smlouvu od mých rodičů na financování domu, ta ale stejně nebyla sepsána u notáře, ani na ní nebyly ověřeny podpisy. Musím já dokazovat, že nemovitost byla pořizována pouze z mých prostředků, nebo musí dokazovat manželka, že se na pořizování nemovitosti podílela?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
součástí společného jmění manželů je veškerý majetek, který byl nabyt jedním z manželů nebo oběma za trvání manželství, vyjma majetku nabytého jedním z manželů za trvání manželství darem nebo dědictvím. Pakliže jste tedy jak pozemek, tak dům, pořídili za trvání manželství, tento majetek spadá všechen do společného jmění, pokud se tedy nejedná o majetek výlučný jen jednoho z manželů, pořízený tedy z výlučných prostředků tohoto manžela. Tuto skutečnost musí případně u soudu prokázat ten z manželů, který ji tvrdí (čili, že se jednalo o Vaše výlučné prostředky, budete prokazovat Vy). Tvrzení, která se budou zakládat na vnosech nějakých finančních prostředku, podílení se ze strany manželky, bude muset naopak prokazovat manželka. Musí se jednat skutečně o výlučné prostředky získané například před manželstvím, případně za trvání manželství darem, dědictvím, prostředky z prodeje výlučného majetku. Výlučnými prostředky nejsou plat nebo mzda jednoho z manželů.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
17.12.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.102.3xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, zdědil jsem před několika lety být po své babičce. Rád bych nechal manželku zapsat jako spolumajitelkou tzn. asi zápis jako SJM. Co je nutné udělat a případně kde. Moc děkuji za odpověď. Brabec
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
můžete si smluvně písemně ujednat rozšíření společného jmění manželů, a to jak do budoucna (ve vztahu k majetku či závazkům nabytým či vzniklým v budoucnu), tak i ve vztahu k majetku a závazkům, které již společné jmění manželů tvoří. Taková smlouva však musí být uzavřena formou notářského zápisu. Následně pak můžete podat návrhr na vklad do katastru nemovitostí, aby katastr zapsal nemovitost do společného jmění.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
03.12.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 193.150.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, žiji s manželem v domě, který dostal darem od rodičů po našem sňatku. V tomto domě jsme vybudovali z půdy podkrovní byt (z peněz od mých rodičů) , ve kterém bydlíme. Dům i zahrada a veškeré pozemky jsou v katastru zapsány na manžela. Během 30let našeho manželství jsme upravily zahradu a postavili skleník a dílnu. Pěstujeme býky, na které si manžel vyřídil dotace a z prodeje těchto býků si manžel nakoupil veškerou zemědělskou techniku (traktory, lis na balíky,vlečky...). Jelikož naše manželství se rozpadá vinou manželovi závislosti na alkoholu, chtěla bych vědět, zda mám právo na vyplacení z tohoto majetku i když nejsem nikde uvedena jako vlastník. Po celou dobu našeho manželství jsem byla zaměstnaná a moje výplata bývala často větší než manželova. Posledních deset let se starám o domácnost jenom sama, veškeré náklady na úpravy domácnosti hradím ze svých prostředků. Chci se s dcerou odstěhovat, ale manžel se nechce se mnou finančně vyrovnat. Mám prosím na něco nárok. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
obecně platí, že do společného jmění manželů patří vše, co jeden nebo oba manželé nabyli či získali za trvání manželství, vyjma majetku nabytého jedním z manželů darem či dědictvím. Čili dle toho co uvádíte, dům spadá do výlučného vlastnictví manžela. Do společného jmění však patří i mzda či plat každého z manželů, čili příjem každého z Vás tvoří po dobu trvání manželství společné jmění. Vaše odstěhování není podmíněno tím, že se s Vámi musí manžel nejprve nějak finančně vyrovnat, naopak tomu předchází nejprve samotný rozvod a až po pravomocném rozhodnutí o rozvodu manželství přichází na řadu vypořádání sjm, které tedy rozvodem zaniká. Můžete se však dohodnout ještě před rozvodem. Máte-li nezletilé dítě, tak musí být ještě před rozvodem upraveny poměry k tomuto dítěti, tj. komu bude dítě svěřeno do péče a jak bude druhý rodič přispívat na jeho výživu. Nedojde-li tedy k dohodě o vypořádání společného jmění, může jeden z manželů podat návrh na vypořádání soudní cestou. Pak platí, že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné, každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek, každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek, přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí, přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost, přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
15.11.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.187.1xx.xxx
Dotaz: dobrý den, je součástí vyrovnání SJM po rozvodu i výpis z bankovního účtu? Pokud ano, stačí poslední výpis zůstatku nebo pohyby za rok? Děkuji ,
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
ano zůstatky na účtech manželů jsou součástí vypořádání SJM, vychází se ze zůstatku, který se na účtech nachází ke dni zániku manželství, tj. k okamžiku nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
27.09.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 90.177.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,ráda bych se zeptala jaký a na co mám nárok,s manželem nežiji již dva roky,žiji na přechodné adrese a podařilo se mu mne a nezletilé dceři zrušit trvalý pobyt.Poprosila bych Vás o radu,nic jsem si z bytu krom čtyř židlí a našich osobních věcí neodnesla,na co mám nárok,co mohu uplatnit když teď jsem bez trvalého pobytu?Řádně pracuji,dcera chodí řádně do školy.Jen v dnešní hektické době to fakt finančně utáhnout je opravdu trávit v práci více hodin než je zdrávo.
Je možno aby manžel něco platil na mne,když nás dokázal zbavit trvalého pobytu???
Děkuji moc za odpověď.S pozdravem a přáním krásného dne.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
uvádíte, že máte nezletilou dceru, pokud tedy spolu s otcem nezletilé nežijete, především má manžel jako otec povinnost platit výživné na Vaše společné dítě. Pokud byste se rozváděli, můžete případně žádat o výživné na rozvedenou manželku, ale je třeba prokázat, že jste byla a nadále jste odkázána výživou na manžela. Co se týče trvalého pobytu, můžete si dodatečně nahlásiti s dcerou trvalý pobyt na obecním úřadě. V rámci rozvodu poté přichází na řadu vypořádání společného majetku, který jste vytvořili za trvání manželství.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
03.09.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 109.81.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, s manželkou jsme sepsali společné vypořádání majetku, kde jsem na ni přepsal i auto, poté nastal neskutečný obrat v chování manželky, přišel rozvod ale podotýkám se vším jsem souhlasil a na vše přistoupil tehdy dobrovolně. Ale to vše se stupňuje zažádala zvýšení alimentů následně podala trestní oznámení na neplacení alimentů podotýkám, vše platím a výpisy z banky to potvrdí volá na mne policii za napadení, ikdyz jsem ji nikdy neuhodil a podotýkám byli jsme 23 let manželé, auto prodala své setře za podhodnocenou cenu a platba bude provedena až příští rok s čím jsem absolutně nesouhlasil. Byl jsem nucen najít si nové bydlení, kde musím zaplatit kauci.Chtel jsem aspoň po ní vyplacení této kauce ale vysmala se. Domluvit se nedá, proto se chci zeptat, kde a na koho se mám obrátit ohledně vrácení auta, byl to účelově udělaný podvod a vše sepisováno její kamarádkou a bývalou soudkyni. Děkuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
za situace, tak jak ji popisujete, se obávám, že neexistuje žádný právní důvod či skutečnost, která by zakládala jakýkoliv právní nárok na navrácení automobilu. Jak sám uvádíte, dohodli jste se na vypořádání majetku, způsobem jaký uvádíte. Pokud dohoda o vypořádání sjm neobsahovala nějaké další závazky vůči sobě navzájem do budoucna (v podobě například podmínek za jakých má být dále naloženo s majetkem, případně s výnosem z tohoto majetku, který je dle dohody ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů), pak se nelze na bývalé manželce domáhat navrácení auta nebo zaplacení Vašeho bydlení. Pokud se domníváte, že dohoda o vypořádání sjm je z nějakých důvodů neplatná a jste schopen to něčím prokázat, pak se můžete obrátit na soud s žalobou na neplatnost tohoto právního jednání.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
23.08.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 37.44.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat jestli má vliv na vypořádání majetku (byt) v případě rozvodu kdo je zapsán z manželů v katastru nemovitostí jako vlastník. Jak by to bylo v případě, že jsou zapsáni oba manželé, nebo jen jeden z nich. Byt byl pořízen v době manželství. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Do společného jmění manželů patří vše, co bylo nabyto jedním z manželů nebo oběma společně za trvání manželství, tzn., i když bude v katastru nemovitosti zapsán jen jeden z manželů, neznamená to, že se jedná o výlučný majetek jen tohoto manžela. Výjimku by tvořil majetek, který například manžel nabyl za trvání manželství darem nebo dědictvím, pak by se jednalo o výlučný majetek jen tohoto manžela, který nespadá do společného jmění, a tudíž není předmětem vypořádání. V případě, že jsou zapsání oba manželé a je v katastru uvedeno v SJM, pak se jedná vždy o majetek, který je součástí společného jmění a tudíž má v případě vypořádání každý z manželů nárok na polovinu.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
23.08.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 89.24.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, s manželem máme v SJM byt a dům. Je možné nějakým způsobem (smlouvou apod) docílit toho, že by jeden z manželů přepsal svou část majetku v SJM na druhého tak, aby v případě rozvodu neměl již na tuto část nárok v rámci vypořádání majetku (když by se "rozmyslel" - nyní slibuje, vše bude Tvoje, nemusíš se bát a pak uvidí situaci jinak - jde tomu nějak právně předejít?)?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Možností je více. Můžete smlouvou resp. notářským zápisem zúžit SJM a zároveň tak vypořádat SJM, doposud vzniklé. Tj. rozdělit si již za trvání manželství majetek, který doteď tvořil společné jmění a zároveň bude platit, že vše co nabude každý z manželů od okamžiku zúžení, bude patřit do jeho výlučného majetku. Případně může manžel převést nemovitosti do Vašeho vlastnictví darovací smlouvou.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
31.07.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 83.208.9xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
od svých rodičů jsem dostal darem větší obnos finančních prostředků. Tyto finanční prostředky jsem tedy nabyl do svého výlučného vlastnictví přesto, že se svou manželkou máme SJM. Dotaz zní: mohu si za takto získané peněžní prostředky koupit nemovitost do mého výlučného vlastnictví (prohlášením v kupní smlouvě, že nemovitost kupuji výlučně z vlastních prostředků), tedy mimo SJM a bude v katastru nemovitostí nabytá nemovitost zapsána pouze na mou osobu? Velmi děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jedná-li se prostředky, které jste získal darem, pak jsou to opravdu Vaše výlučné prostředky, které nespadají do společného jmění manželů. Pakliže pořídíte z těchto výlučných prostředku nemovitost, stává se Vaším výlučný majetkem. Na katastr se zapisuje vlastník dle kupní smlouvy, tzn. pokud koupíte nemovitost jen Vy a podáte návrh na zápis vlastnického práva do Katastru na Vaši osobu, pak bude v Katastru tento zápis.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
26.07.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 193.86.6xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
s manželem se rozvádíme, on nechce já ano. Momentálně jsme podstoupili soudní tahanice o naše dvě děti 3 a 4 roky s verdiktem střídavé péče ke kterému se chystám odvolat.
Byli jsme manželé asi 6 let. Já jsem prodala byt po babičce cca 500 000,- jsme si s manželem nechali koupili rodinné auto a investovali do jeho družstevního bytu do kterého jsem se ještě před svatbou přestěhovala, který měl před manželstvím. Během našeho soužití, kdy jsem byla na mateřské dovolené se nám podařilo udělat nemalé dluhy, neříkám , že bylo vše jen manželovo, ale měl na nich zásadní podíl. Oba jsem si nežili zrovna skromně (zahraniční dovolené, nakupování nepotřebných věcí..). Minulý rok jsme se dostali do situace, kdy už bylo jasné že nebudeme mít na všechny splátky a tak jsme se rozhodli manželův byt prodat realitní kanceláři, která za nás zaplatila dluhy a byt jsme si vzali na hypotéku, kde jsem už spolumajitelka a byt spadá do SJM.
Momentálně se rozvádíme a manžel mi vyhrožuje že bude chtít půlku dluhů co bytem zaplatil po mě. Já se z bytu stěhuji ikdyž jsem navrhovala, že ráda zůstanu a hypotéku přeberu.
Jaké jsou tedy možnosti a co může tedy manžel po mě chtít potažmo já po něm?

děkuji
pěkný den
Lucie
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Do společného jmění manželů patří vše, co jeden z manželů nebo oba společně získali za trvání manželství. Vyjma majetku získaného jedním z manželů dědictvím, darem, výlučného majetku jednoho z manželů. A to jak aktiva, tak pasiva tj. společné dluhy. Pokud jste tedy za trvání manželství uzavřeli společně nějaké úvěry či půjčky, pak jste z nich zavázáni oba společně a nerozdílně. Každý z manželů má také nárok na vrácení toho, co do společného majetku vložil ze svého výlučného majetku. V rámci vypořádání společného jmění po rozvodu se bude vycházet z toho, co je součástí společného jmění ke dni zániku manželství. Ještě před přistoupením k samotnému rozvodu však můžete uzavřít dohodu o vypořádání majetkových poměrů a bydlení po rozvodu, přičemž v rámci této dohody si můžete nastavit, jak se vypořádáte s majetkem a s dluhy. Kdo tedy získá do vlastnictví například byt, kdo bude splácet hypotéku apod. Tuto dohodu lze uzavřít i po rozvodu, případně podat návrh na vypořádání SJM k soudu. Pokud však nebude vypořádání SJM vyřešeno do 3 let od rozvodu manželství ze zákona platí, že: se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné, c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
16.07.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 131.117.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den. Prosila bych radu pro svou dceru.Dcera ještě není rozvedená,ale velmi o tom uvažuje. Rodinný dům jsme ji darovali v době manželství.Na rekonstrukci domu si vzala s manželem hypotéku a pak ještě úvěr.Mají 2 děti.Jedna studuje a je jí 20 let a druhá taky studuje a bude ji v říjnu 18 let.Aby všechny splátky mohla dcera zaplatit,tak má 2 zaměstnání.Manžel jí nedává peníze na splátky dluhů a nepřispívá na děti a domácnost.Posílá jí 10 000,- a to má prý na všechno.Když přijde nějaký doplatek služby,tak ho to vůbec nezajímá.Přijde z práce sedne k počítači a sedí do večera.Holduje alkoholu a je silný kuřák.Ještě je neúnosně žárlivý,vypisuje jí sms,když ji nemá pod kontrolou.Můj dotaz zní,jak se bude řešit finanční vyrovnání v případě po rozvodu.Má půjčky,které nepodepsala.Je možné,že když teď dostatečně nepřispívá na dluhy, domácnost a děti.Pokud jí chybí peníze,tak ji vždycky pomohu. Mám pocit,že se na to spoléhá.Vzala jsem si úvěr na auto do jejího podnikání.Je možné napsat dar?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Do společného jmění manželů patří vše (movitý i nemovitý majetek), co manželé ať už oba nebo jen jeden z nich nabyli za trvání manželství a to jak aktiva, tak pasiva, tj. případné dluhy, půjčky a podobně. Pakliže však některý z manželů za trvání manželství něco zdědil nebo obdržel darem, toto pak do sjm nespadá a jedná se pak o výlučný majetek jednoho z manželů (který tedy dar či dědictví získal). Dluhy na domě v podobě půjček a úvěrů jsou tedy společné dluhy, tudíž ty si musí manželé po případném rozvodu plnit každý ½, dům pokud byl tedy dceři darován, pak je v jejím výlučném vlastnictví a do případného majetkového vyrovnání pak nespadá. Nicméně situace vztahující se pak ke společnému úvěru na dům, který je ve vlastnictví manželky může být poněkud složitější. Manželé mohou ještě před rozvodem uzavřít dohodu o vypořádání sjm, kterou spolu s návrhem na rozvod předloží soudu, ve které si stanoví, jak tedy bude s majetkem, který spadá do společného jmění naloženo, tj. rozdělí si podle dohody. Pakliže se manželé nebudou schopni dohodnout, rozhodne na návrh jednoho z manželů soud, popřípadě pokud nepodá tento návrh ani jeden z manželů do 3 let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, platí ze zákona, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné, c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
17.05.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP:
Dotaz: Dobrý den. Před dvěmi lety mi zemřel otec. Zdědila jsem určitý finanční obnos. Letos se budu rozvádět. Spadá toto dědictví do společného majetku manželů?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
do společného jmění manželů spadá veškerý majetek nabytý oběma společně nebo jedním z manželů za trvání manželství, s výjimkou toho, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů, nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl. Tento zděděný finanční obnos tedy do SJM nepatří.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
01.05.2019   |   IP: 46.167.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den
Prosím,syn řeší s ex bezúspěšně SJM Mají postavený domek ex syna vyhodila pouze s igelitkou... Ex bydlí s přítelem v domě syn tam nebydlí... Syn investoval po tátovi milion jako dědictví a chtěl by milion vrátit .Ex se nechce domu vzdát a synovi nabídla 200 000kč Žádná dohoda s ex není možná. Jak postupovat? Syn byl u právníka a ten si řekl o nehoráznou sumu zatím 100 000kč. kdyby zastupoval syna u soudu. Děkuji za každou radu .S pozdravem Bauerová
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
pokud není mezi bývalými manželi možná dohoda, pak je jediná možnost a to podat návrh na vypořádání společného jmění k soudu. Na vrácení uvedeného milionu korun má rozhodně syn nárok. Co se týče nákladů advokátů a soudních výloh ty se vypočítávají z poloviny hodnoty celého majetku, který náležel do společného jmění, případně z částky, o kterou je veden soudní spor. Soudní řízení tohoto typu jsou rovněž často velice složité a dlouhé, tudíž částky za právní pomoc bývají v těchto věcech obvykle vysoké.
V případě potřeby další právní pomoci mě můžete blíže kontaktovat
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
28.03.2019 | ARCHIVOVANÝ DOTAZ   |   IP: 46.135.3xx.xxx
Dotaz: Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat ohledně vypořádání sjm. V roce 2012 jsme zúžili naše sjm. Manželství jsme uzavřeli v r. 2010. Před rokem jsme se rozvedli. při zúžení sjm k žádnému vypořádání nedošlo. Lze si ještě nyní po rozvodu vypořádat věci, které jsme si pořídili od doby po uzavření manželství do zúžení sjm?
Jak by to prosím bylo se splátkami za auto, které jsem začal platit já po uzavření manželství a platí se do dneška? Lze učinit vypořádání ohledně splátek?
děkuji Hnidek
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
institut zúžení SJM má stejné důsledky jako zánik SJM po rozvodu manželství, přičemž nastupuje prostor pro jeho vypořádání. Pokud ve smlouvě o zúžení nemáte sjednáno, že její účastníci vypořádají mezi sebou nároky vzniklé v důsledku zúžení SJM až při (eventuálním) zániku manželství, pak mělo dojít k případné dohodě o vypořádání nebo měl být podán návrh na vypořádání k soudu do 3 let od zúžení. Pokud strany do tří let neuzavřou o tom dohodu nebo nepodají návrh na vypořádání u soudu, nastoupí vypořádání zákonnou domněnkou, tzn., majetek (včetně aktiv i pasiv), který to té doby tvořil SJM se rozdělí na ½.
Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
20.11.2018   |   IP: 178.17.6xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, můj partner se rozvádí. již proběhlo první stání o děti a druhé stání bude rozvod a vyrovnání majetku, na kterém se se ženou dohodli. Rádi bychom si pořídili byt a vzali si hypotéku. pokud bychom nemovitost nabili dříve než by byl partner rozvedený, má jeho žena nárok na nemovitost, kterou bychom dohromady koupili i když je podepsané majetkové vyrovnaní??

Děkuji za odpověď

Přeji hezký den
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
účinky dohody o vypořádání společného jmění manželů nastávají až okamžikem právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Do té doby trvá manželství a veškerý majetek, nabytý ať už jedním z manželů nebo oběma, za jeho trvání, spadá do společného jmění manželů. Proto s nabýváním nového majetku, počkejte až do okamžiku pravomocného rozhodnutí o rozvodu stávajícího manželství.

Na dotaz odpověděla JUDr. Michaela Švecová
30.10.2018   |   IP: 90.176.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den. Mám přítele, který je rozvedený, ale dosud nemá vypořádáno SJM, neboť bývalá manželka nechce přistoupit na žádnou dohodu. S přítelem trávíme víkendy na chalupě, která spadá do SJM. Exmanželka na chalupu jezdila maximálně 3x do roka na jedno odpoledne, nicméně po rozvodu se rozhodla, že tam bude jezdit, protože je to i její majetek, a nepřeje si, abych tam byla já. Může mne opravdu kdykoliv vyhodit, nebo na mne volat policii, nebo tam jako návštěva můžu být bez jejího souhlasu? Děkuji za odpověď. Marie
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
dokud nedojde k vypořádání společného jmění manželů, je majetek, který tvořil společné jmění stále v bezpodílovém vlastnictví obou manželů, tj.každá věc má stále dva majitele s právem k celé věci. Tzn. každý z bývalých manželů jí může užívat, určovat kdo bude mít k věci přístup, požívat užitky. Tzn., že bývalá žena Vašeho přítele rovněž nemusí souhlasit s Vaší přítomností v její nemovitosti.
Vypořádání společného jmění lze učinit i soudně, není tedy nutno čekat na přistoupení k dohodě. Popřípadě, že se bývalí manželé do 3 let od rozvodu nedohodnou nebo nepodají návrh na vypořádání SJM k soudu, nástupuje zákonná domněnka, že nemovitý majetek a hodnotnější movitý majetek zůstane nadále oběma manželům v podílovém vlastnictví. Movitý majetek menší hodnoty přechází do majetku toho z manželů, kterým byl převážně užíván.
23.09.2014   |   IP: 77.48.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,prosím o radu s manželskou smlouvou.Jedná se o to,že se chci rozvést s manželkou a nevidím důvod ,proč se dělit o majetek,který sme pracně vybudovali bez manželky.Manželka je s tím srozuměna a slíbyla,že mi vvyjde ve všem vstříc.Já těmto řečem moc nevěřím a proto se chci zeptat,jak a kde tuto smlouvu sepsat a právně ošetřit.

děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
otázky úpravy majetkového vypořádání společného jmění manželů se zpravidla řeší až po zániku manželství rozvodem. Nicméně pokud byste řešili rozvod manželství formou tzv. smluveného rozvodu, tzn., že by se druhý manžel k rozvodu připojil a souhlasil s ním, pak budete muset soudu doložit, spolu s návrhem na rozvod, dohodu o úpravě majetkových poměrů, bydlení, popřípadě výživného pro dobu po rozvodu. Taková dohoda vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, určitě doporučuji nechat sepsat advokátem, popřípadě notářem. Veškerá smluvní ošetření společného majetku za trvání manžeství musí mít formu veřejné listiny, tedy být sepsána formou notářského zápisu.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
23.09.2014   |   IP: 83.208.3xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, s manželkou jsme se rozvedli cca před měsícem a rozsudek dosud nenabyl právní moci. Manželka je majitelkou rodinného domu, kde dosud bydlíme, tento dostala od svého otce ještě před manželstvím. Těsně předtím než jsme se vzali, si manželka vzala na sebe hypotéku, za kterou se dům opravil. Současně, se také za část peněz vybavil věcmi do domácnosti. Já jsem se podílel fyzicky na části rekonstrukce domu. Manželka zprvu nechtěla žádné majetkové vyrovnání, protože ale požaduje, abych se okamžitě odstěhoval, chci si s sebou odnést nějaké věci. Rád bych se tedy zeptal, zda mohu požadovat nějaku náhradu za účast na rekonstrukci domu /pracovní/, popř., za věci zakoupené v domě, nábatek apod.. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
v rámci obecných pravidel pro rozdělení společného jmění manželů, po zániku manželství, se při vypořádání přihlíží k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění. Dům a hypotéka náleží do výlučného majetku manželky, jelikož tedy jak dům, tak závazek nabyla ještě před vznikem manžeství. Co se týče majetkové náhrady je nutno rozlišit, zda bylo tedy, ať už ze společných prostředků spadajících do sjm nebo vlastních prostředků, vynaloženo něco na tento výhradní majetek manželky, pak Vám samozřejmě náhrada náleží, popřípadě máte nárok na věci, které byly pořízeny z Vašich výlučných prostředků. Máte-li na mysli pouze fyzickou účast na případné rekonstrukci domu, pak bude tento nárok na jakoukoliv náhradu spíše nedosažitelný. Závěrem si dovoluji jen dodat, že k vypořádání sjm po rozvodu manželství nedochází automaticky nabytím právní moci rozsudku o rozvodu. Vypořádání je třeba provést úředně ověřenou dohodou nebo rozhodnutím soudu na základě podaného návrhu.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
28.08.2014   |   IP: 82.99.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, můj přítel se rozvedl a vypořádáním SJM bylo soudem potvrzeno, že dům a chata přecházejí do majetku bývalé manželky a posléze to přítel potvrdil darovací smlouvou a převodem v katastru nemovitostí. Součástí vypořádání bylo i to, že si bývalá manželka ponechá dluhy na spoření a jako kompenzaci za chatu vyplatí příteli 200.000.- korun. Částku nevyplatila, dluhy nesplácela a po nějaké době šla do insolvence pomocí splátkového kalendáře. Přítel se o její insolvenci dozvěděl až zpětně. Na mého přítele byla ovšem uvalena exekuce na plat, v částce daleko vyšší, než byl dluh původně (nyní 390.000, původně cca 170.000) Prosím o radu, jak v tomto případě postupovat. Od soudního rozhodnutí ještě neuplynuly tři roky. Může se z celého dluhu nějak vyvázat, když má v ruce rozhodnutí o vypořádání SJM? A pokud ne, má nárok na část nemovitosti? Mnohokrát děkuji za odpověď. K.Hamplová
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
uvádíte, že došlo k vypořádání společného jmění nicméně rozvodem sice zaniká společné jmění manželů a exekutor může postihnout jen majetek, který byl součástí společného jmění. To se však týká jen závazků, pod kterými je podepsán jeden z manželů. Pokud závazek podepsali oba manželé, pak může exekutor postihnout nejen společné jmění, ale i výlučný majetek obou z nich. Tzn., že i po rozvodu může dojít k vymáhání dluhu po druhém manželovi, jestliže vznikl za trvání manželství. Doporučuji však, aby si přítel raději prověřil o jaký dluh se přesně jedná, jelikož to nemusí být nutně dluh, který byl součástí vypořádání společného jmění. Došlo-li k vypořádání nemovitých věcí, které připadly do vlastnictví manželky, pak již nyní tyto patří do jejího vlastnictví.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
18.08.2014   |   IP: 85.71.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, jsem vdaná 14 let a před 4 roky si manžel založil s.r.o. se svým spolupracovníkem (v podílu 50:50). Já mám částečný invalidní důchod a jsem u nich zaměstnána, děti nemáme. Protože naše manželství spěje k rozvodu, tak se chci zeptat, zda mám právo na nějakou vyživovací povinnost ze strany manžela (o práci samozřejmě přijdu) a jestli mám právo na nějakou část peněz z výdělku jeho firmy. Děkuji za odpověď Mirka Kotačková
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
jestliže byste po rozvodu manželství zůstala úplně bez prostředků a po dobu trvání manželství jste byla odkázána na výživu manžela, tak Vám tzv.výživné na rozvedeného manžela náleží i po zániku manželství.
Občanský zákonik stanoví jistá pravidla, za kteých lze takové výživné přiznat.....tj. "Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neshopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, lze-li to na rozvedeném manželovi spravedlivě požadovat s ohledem na věk, jeho zdravotní stav..........atd. Více § 760 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Co se týče obchodního podílu ve společnosti, je rozhodující, zda tento byl nabyt z prostředků patřících do společného jmění manželů, pak se stává tím získaný majetek (hodnota takového podílu) ze zákona součástí společného jmění manželů a tudíž by měl být zohledněn při vypořádání společného jmění po rozvodu.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
09.07.2014   |   IP: 37.221.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den.S bývalým manželem jsme dva roky rozvedeni.Za manželství partner udelal dluhy ve výši cca 800 000 kč,které nebyly použity pro účely rodiny,ale prohrál je v automatech.Z toho 450000 kč u společnosti cetelem,kde jsem mu ručitelem.Po rozvodu na sebe nechal vyhlásit osobní bankrot.Také je vlastníkem pozemku a domu o kterém jsem nevěděla.Společně vlastníme městský byt, na který máme předkupní právo.Zajímalo by mě jak postupovat v majetkovém vyrovnání.Nemám totiž zájem platit jeho dluhy a zároven mu nechat byt v kterém v současnosti nebydlím,jelikož sdílet s ním domácnost je nemožné..V péči mám dvě děti 18 a 10 let.Moc děkuji za radu.S pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Okamžikem rozvodu dochází k zániku společného jmění a je třeba přistoupit k jeho vypořádání. Není-li mezi Vámi možná dohoda, budete se muset obrátit s návrhem na vypořádání SJM k soudu, přičemž zároveň navrhnete, jak si představujete majetek a dluhy rozdělit, jelikož součástí SJM jsou i dluhy převzaté za trvání manželství jedním z manželů za trvání manželství. Nedojde-li mezi vámi do tří let od zániku manželství k vypořádání společného jmění, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou, jejich podíly jsou stejné, ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma, jejich podíly jsou stejné.

Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
18.06.2014   |   IP: 85.207.1xx.xxx
Dotaz: Dobry vecer, v zari r.2011 jsem nastoupila pracovni neschopnost. Ve stejnem mesici si muj tehdejsi manzel zalozil vlastni konto a prestal platit vse co bylo tzv. vedeno na moje jmeno - telefon, pujcky , kontokorent, elekrinu, uver ze stavebniho sporeni atd. PN mi Byla ukoncena 1/2013. Pobirala jsem pouze 4500Kc mesicne, jelikoz jsem nemela to vse z ceho spacet jsou nyni proti mne vedeny prozatim 3 exekuce. V unoru 2013 jsme byli pravomocne rozvedeni a SJM nebylo rozdeleno. Chtela bych se tedy zeptat zda dluhy vznikle za spolecneho manzelsvi musim opravdu splacet jenom ja. Nadale jsem zjistila, ze si byvaly manzel vzal dalsi pujcku o ktere jsem tehdz nevedela, tu vsak radne splaci . Dekuji za odpoved
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Za závazky vzniklé za trvání manželství jednomu nebo oběma manželům, odpovídají oba manželé společně a nerozdílně. Jestliže si půjčku manžel vzal za trvání manželství, pak by její plnění mohl věřitel vymáhat i po Vás, byla-li půjčka sjednána až po rozvodu, pak se už jedná pouze o dluh manžela. Doporučuji však provést porozvodové vypořádání, abyste si jasně stanovily, které závazky přechází, na koho a jak si rozdělíte společný majetek. Nedojde-li k vypořádání společného jmění do 3 let od jeho zániku, platí, že se bývalí manželé vypořádali tak, že hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou -jejich podíly jsou stejné, ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma - jejich podíly jsou stejné.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
28.05.2014
Dotaz: Má manžel nárok či právo na zděděné vlastnictví druhého manžela. A co děti? A nebo až úmrtí tyto práva řeší? Jedná se o velkou částku peněz.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Majetek nabytý některým z manželů, byť za trvání manželství, darem nebo dědictvím do společného jmění manželů nespadá, tudíž se jedná o majetek ve výlučném vlastnictví tohoto manžela a druhý manžel si na něj nemůže nárokovat vlastnická práva. Pokud by však manžel zemřel a nezanechal závěť, potom se stává veškerý jeho majetek předmětem dědictví a v první dědické třídě dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
23.04.2014   |   IP: 62.209.2xx.xxx
Dotaz: Dobrý den,začnu tím, že s bývalým manželem jsme už měly stání ohledně úpravy dětí, u toho se nás ptaly jestli máme vyřešený majetek, řekli jsme, že prodáváme byt a z peněz které za něj dostaneme se rozdělíme. S manželem máme byt v jedné realitce a do druhé jsem ho dala sama . Nyní manžel říká, že byt neprodá . Mohu ho prodat bez něj a pak ho vyplatit? Potřebuji byt co nejrychleji prodat, bydlím u rodičů a manžel v tom bytě, můžete mi poradit jak na to ? Třeba i soudně? Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Do doby než dojde v důsledku zániku manželství k rozdělení společného jmění, by neměl žádný z manželů bez souhlasu druhého s majetkem nijak nakládat. Doporučuji tedy, je-li to možné sepsat dohodu o úpravě Vašich majetkových poměrů, bydlení a popřípadě výživného po dobu po rozvodu, kterou tedy necháte schválit soudem. Nebude-li možno dojít mezi Vámi k dohodě, rozhodne o vypořádání na návrh jednoho z manželů soud po rozvodu manželství.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová
02.04.2014   |   IP: 90.178.1xx.xxx
Dotaz: Dobrý večer a předem děkuji za odpovědi
V květnu 2011 můj přítel podal žalobu o vypořádání SJM a v listopadu 2013 prostřednictvím svého právního zástupce tuto žalobu stáhnul. V prosinci 2013 vydal OS Usnesení o neúčinnosti zpětvzetí žaloby, ve kterém bylo uvedeno právo na odvolání do 15 dnů. Toto Usnesení přítel neobdržel, ani od svého zástupce, ani od OS, který mu doposud veškeré písemnosti, v rámci tohoto řízení zasílal. Prosím o informaci, zda se toto neumožnění práva na odvolání dá využít v jeho prospěch.
Dále předem děkuji za tři odpovědi k vypořádání SJM - investice do nemovitosti:
Jestliže jeden investuje do oprav, úprav či jiného zhodnocení nemovitosti, vykazující dobrý stav, bez vědomí nebo souhlasu druhého, tedy provede vše svévolně, má při soudním vypořádání SJM tento „investor" nárok na vyplacení poloviny investované částky od druhého?
Prosím o odpověď při variantě a) manželé b) rozvedení c) rozvedení – již probíhá soudní řízení o vypořádání SJM.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Co se týče Vašeho prvního dotazu, ohledně nevyrozumění Vašeho přítele o Usnesení, pak je tento fakt důvodem pro odvolání se k soudu druhého stupně. Ten by již měl zohlednit vůli vašeho přítele, která byla majetek v SJM nevypořádávat.
Co se týče investic do oprav, pak je zde nutné se řídit dle § 3009, který tuto situaci upravuje. Pokud jeden jednal ve prospěch druhého a toto jednání nemá převážný užitek, tedy ve Vašem případě nebylo toto jednání nutné, pak nemá nárok na náhradu poloviny nákladů. Toto ustanovení platí pro všechny Vámi vyjmenované případy, tedy jak pro manželé, pak pro rozvedené osoby.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
26.02.2014   |   IP: 37.48.3xx.xxx
Dotaz: Dobrý den, jsem již rok rozvedená a nemáme uzavřeno majetkové výpořádání. Předmětem našeho sporu je společná chata.
Chata je na hypotéku, polovina z hypotéky už je zaplacená. Od rozvodu splácí hypotéku bývalý manžel, který si chatu chce nechat.
Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat když nedojde mezi námi k rozumné dohodě a naco mám ohledně finančního vyplacení nárok. Chata se postupně renovovala, účty má a že to bylo z peněz které dostal po prodeji RD jeho rodičů, jde o 200000,- že to doloží.Peníze zdědil v manželství. Děkuji přeji hezký den
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Ve vaší situaci máte nárok na vyplacení toho, co jste do vybudování chaty vložila. Nicméně tyto náklad budete muset doložit doklady od těchto investicí. Nejlepší je v tomto případě se samozřejmě dohodnout smírnou cestou s bývalým manželem. Tuto dohodu pak ještě vyhotovit v písemné formě v podobě smlouvy.
Na tento dotaz odpověděla Lucie Šimečková (studentka 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
19.02.2014
Dotaz: Dobrý den,jsem již rok rozvedená a nemáme uzavřeno majetkové vypořádání.Předmětem našeho sporu je společná chata.Chata je na hypotéku,polovina je zaplacená.
Od rozvodu splácí hypotéku bývalý manžel,který si chatu chce nechat.Chtěla bych se zeptat,jak v tomto případě postupovat když nedojde mezi námi k dohodě a naco mám ohledně finančního vyrovnání nárok. Děkuji za radu a hezký zbytek dne.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nedojde-li k dohodě o vypořádání společného jmění manželů, rozhodne na návrh jednoho z manželů o vypořádání soud. O vypořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly účinky zániku společného jmění (ve Vašem případě od okamžiku rozvodu manželství). Soud tedy přistupuje k vypořádání dle zákonných pravidel tj., vychází z toho, že podíly obou manželů na vypořádaném podílu jsou stejné (což však platí jak pro aktiva, tak pro pasiva), přičemž každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek a naopak, tzn. pokud byste do chaty např. investovala svoje vlastní finanční prostředky nepatřící do SJM, pak by Vám je manžel musel v rámci vypořádání nahradit. Jestliže si hodlá nemovitost manžel ponechat, potom by Vám podle správného náležel vypořádací podíl na nemovitosti, jestliže je však zatížena hypotékou, kterou splácel a nadále splácí manžel, potom může být Váš podíl o tento závazek zkrácen. Vše je však na podrobnější posouzení situace nejlépe s advokátem.
Na dotaz odpověděla Mgr. Michaela Švecová (právník)
18.12.2013
Dotaz: Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně SJM. Součástí SJM byly chaty, které jsme pronajímali. Podíl ze zisku tedy náleží oběma stejný. Pokud jsme se rozvedli, zaniklo také SJM. Samotné vypořádání SJM však proběhlo po 5-ti měsících nabití právní moci rozvodu.
Má nárok druhá (vyplacená) strana ještě na podíl ze zisku po rozvodu (za 5 měsíců), když se nepodílela ani na správě a údržbě o nemovitosti ? Popř. je možné účtovat do nákladů práci s údržbou?
Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Uvádíte, že jste již SJM vypořádali, ale nezmiňujete, jakým způsobem jste se vypořádali ohledně těchto nemovitostí, zda dohodou či soudním rozhodnutím, zda tyto byly rozděleny na id.1/2 spoluvlastníky nebo přikázány některému z Vás do výlučného vlastnictví a druhému by vyplacen podíl……jak správně uvádíte SJM již zaniklo, proto jakékoliv příjmy či výdaje z bývalého SJM již do společného jmění nespadají, nicméně i tyto otázky měly být upraveny případnou dohodou či rozhodnutím soudu o vypořádání SJM. Jste-li tedy i po vypořádání SJM oba vlastníky uvedených nemovitostí, pak máte oba ve vlastnictví tyto nemovitosti (chaty) a stejně tak jak jste povinni se podílet na údržbě, tak máte oba nárok na ½ zisku z nájemného. Pokud se tedy Vaše bývalá žena nepodílela ničím (od doby rozvodu) na obhospodařování nemovitostí, pak máte nárok tyto skutečnosti zohlednit při vyplacení podílu z nájemného.
S pozdravem a přáním krásných Vánoc a všeho dobrého v novém roce Mgr. Michaela Švecová
18.12.2013
Dotaz: Dobrý den.V roce 1993 jsem koupil rod.dům.Po svatbě v roce 2002 jsem polovinu domu daroval manželce.V roce 2009 jsme se rozvedly ale manželka s našima sp.dětma 14 a 10let v domě bydlý i já a každý užíváme asi polovinu domu.Ona se ale chce odstěhovat k příteli a po mě chce abych jí vyplatil 1000000.Kč . že dům má hodnotu 2000000.Kč.Vroce 2003 když jsem jí polovinu domu daroval byl znaleckým posudkem ohodnocen na cenu 525000.Kč.Nebo abych se z domu vystěhoval a prodal se,jinak že to dá k soudu.Já se ale nemám kam odstěhovat.Může soud přikázat abych se vystěhoval?Co když děti budou chtít zůstat v domě dál bydlet?Budu jí muset její polovinu proplatit,mohu žádat u soudu že jí to budu splácet v měsíčních částkách v případě že cena bude přiměřená?Mohu žádat aby si prodala polovinu a já v druhé polovině zůstal a dům se rozdělil na dva?Nebo jaké mám možnosti?V případě že by to soud prodával v dražbě mohu se jí zůčastnit?Jak dlouho může soud trvat a není prodej přes dražbu prodělečný?

Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jelikož máte tedy dům v podílovém spoluvlastnictví, aby mohlo být učiněno jeho rozdělení, musí nejprve některý ze spoluvlastníků (pokud se tedy nedohodnete) podat k soudu návrh na zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho následné vypořádání, do návrhu je tedy nutno rovněž uvést jakým způsobem má být nemovitost vypořádána (tj. kdo je oprávněn zůstat bydlet, komu má být vyplacen podíl, zda má být prodána a podíly rozděleny….) pokud tedy Vaše žena takový návrh podá a soud jí vyhoví, pak se z nemovitosti budete muset jeden z vás vystěhovat oproti vyplacení podílu. Co se týče hodnoty domu, za účelem jejího stanovení, bude muset být vypracován nový znalecký posudek, jelikož soud bude vycházet z aktuální hodnoty nemovitosti. Každopádně pro určení nakládání s domem, není-li reálná dohoda, bude nejprve třeba provést zrušení podílového spoluvlastnictví a následného rozdělení. Jestliže už teď víte, že nebude možné se s manželkou dohodnout, doporučuji, abyste tento návrh podal k soudu první a navrhl, komu žádáte přikázat nemovitost do vlastnictví a komu tedy náleží vyplacení podílu.
S pozdravem a přáním krásných Vánoc a všeho dobrého v novém roce Mgr. Michaela Švecová
27.11.2013
Dotaz: Jsem žalobkyně a žalovanému mám rozsudkem krajského soudu po nabytí právní moci do 3 dnů zaplatit větší částku peněz. Jedná se o vypořádání SJM. Žalovaný zatím odmítá sdělit číslo účtu, tak nevím kam peníze poslat abych splnila lhůtu 3 dnů, rozsudek očekáváme co nejdřív.Žalovaný byl už přes právníka vyzván. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud má žalovaný právního zástupce, pokuste se prostřednictvím svého právního zástupce komunikovat s ním. Nepodaří-li se Vám ani přes advokáta/ku protistrany zjistit, kam složit finanční plnění, můžete plnit přímo právnímu zástupci žalovaného, který je povinen svému klientovi částku předat. Nicméně tuto variantu plnění povinnosti z pravomocného rozsudku s právními zástupci předem projednejte.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
20.11.2013
Dotaz: Dobrý den,prosím o radu. po rozvodu bylo soudně rozhodnuto ve věci našeho společného obecního bytu,že bývalá žena má právo nájmu a mě má sehnat byt !ale ona vůbec neshání a říká mi kdy už vypadnu. děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Na základě pravomocného rozsudku o vypořádání SJM, můžete jeho plnění vyžadovat návrhem na výkon rozhodnutí, tzn., že se můžete výkonem rozhodnutí domáhat, aby bývala žena plnila dle pravomocného rozsudku soudu. Před výkonem rozhodnutí je možné, že soud přistoupí předvolání povinného (bývalou ženu) a vyzve ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá rozhodnutí. Jinak přistoupí přímo k nucenému výkonu rozhodnutí (případně exekuci) a určí lhůtu ke splnění povinnosti.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Dobrý den.Prosím o radu ohledně majetkového vyrovnání po rozvodu.Manžel navrhuje byt a zahrádku prodat ,já nesouhlasím,byli jsme dohodnuti na darování všeho dospělým dětem a předpokládám,že nedojde k dohodě .Budeme tedy absolvovat sporný rozvod .Manžel dobrovolně odešel z bytu k milence a ničím se nepodílí na chodu tohoto bytu.Pokud odejdu z bytu i já ,musíme udržovat tento byt finančně ,musí platit každý polovinu ?Budu navrhovat byt pronajmout ,nesouhlasím s prodejem a kdo je povinen nájemníka sehnat?Manžel navrhuje byt prodat,musí si on zařídit odhadce a věci spojené s prodejem a kdo hradí tyto výlohy?Soudní výlohy ohledně vyrovnání hradí oba ,nebo ten kdo to navrhuje?Mohu také darovat svůj díl již teď svým dětem a potřebuji k tomu souhlas manžela a jak by to bylo po rozvodu ?Na vyrovnání je určena doba 3 let a jakým způsobem bude soudně rozhodnuto o majetku pokud nedojde k dohodě ani do této doby?Mohu si vyměnit zámek po rozvodu ,pokud bych byt dále užívala?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Rozdělit nebo-li vypořádat společné jmění manželů je možno až po pravomocném rozsudku o rozvodu manželství. Do této doby společné jmění stále existuje a oba manželé jsou povinni podílet se na nákladech na jeho správu společně a nerozdílně. Po tuto dobu by tedy rovněž nemělo být se společným majetkem nijak nakládáno. Nedojde-li tedy mezi Vámi k dohodě o vypořádání zaniklého sjm, má možnost některý z manželů k soudu podat návrh na vypořádání zaniklého společného jmění k soudu. Náklady související s úhradou soudního poplatku nese navrhovatel. Ostatní výlohy např. na právní zastoupení si hradí každá strana sama, v případě, že by soud navrhl znalce k provedení ocenění majetku, hradí každý polovinu tohoto znaleckého posudku. Soud zpravidla postupuje tak, že vychází se ze stavu majetku v době zániku SJM, z jeho ceny v době rozhodování o vypořádání, aktiva a pasiva se rozdělí rovným dílem, ale pokud je k tomu důvod, mohou se rozdělit i nerovnoměrně, soud nemůže rozdělit majetek ze SJM jeho prodejem a rozdělením výtěžku, musí majetek některému z účastníků přikázat a druhému stanovit povinnost vyplatit náhradu v odpovídající výši, při rozdělování majetku musí soud postupovat tak, aby peněžitá náhrada za podíl na vypořádávaném majetku byla co nejmenší, soud může vypořádat jen ty části SJM, které účastníci řízení navrhli k vypořádání soudním rozhodnutím do tří let od zániku. Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí a k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Pokud nedojde k dohodě o vypořádání nebo nebude jedním z manželů podán návrh na vypořádání k soudu, nastupuje právní domněnka po uplynutí 3 let od pravomocného rozsudku o rozvodu a má se za to, že každý z manželů vlastní to, co v této chvíli sám užívá/splácí; u ostatních aktiv a pasiv se stávají stejným dílem podílovými spoluvlastníky.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Dobrý den.Mohu si před rozvodem odnést z bytu polovinu majetku do nového bydlení,např.postele , ledničku ?Manžel si odnesl televizi a 2 auta ? Z aut,která si odvezl budu požadovat finanční částku , musí si nechat manžel udělat odhad ceny a vyplatit mě, nebo jakým způsobem mám v tomto postupovat ? auta jsou psaná na manžela, zahrnují se do společného jmění manželů stejně jako vybavení domácnosti? Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Do společného jmění manželu se zahrnuje veškerý majetek (movitý i nemovitý, stejně tak jako pasiva), který některý z manželů nebo oba společně nabyli za trvání manželství, rozhodujícím je tedy okamžik, že jste již v době nabytí takového majetku byli ve svazku manželském. S výjimkou věcí nabytých darem nebo dědictvím. Do okamžiku rozvodu manželství (resp. pravomocného rozsudku o rozvodu manželství) společné jmění stále existuje, zaniká tedy až pravomocným rozsudkem o rozvodu manželství a je třeba přejít k jeho vypořádání, při zániku společného jmění se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do sjm, jsou stejné. Pokud si některé věci spadající do sjm přivlastníte ještě před rozvodem Vy nebo manžel, při vypořádání společného jmění si na ně může druhá strana činit nárok, jelikož se jedná o majetek patřící společně oběma stranám (mimo věci patřící do výlučného vlastnictví jednomu z manželů, jakož i věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jednoho z manželů). O vypořádání zaniklého společného jmění můžete uzavřít dohodu, nebude-li mezi vámi možno k takové dohodě dospět, může jeden z Vás podat k soudu návrh na vypořádání sjm, v případě, že tak ani jeden z Vás neučiní po uplynutí 3 let od pravomocného rozsudku o rozvodu se má za to, že každý z manželů vlastní to, co v této chvíli sám užívá/splácí; u ostatních aktiv a pasiv se stávají stejným dílem podílovými spoluvlastníky.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Dobrý den paní doktorko ,měla bych na vás dotaz jak postupovat při nevyplacení majetkového vyrovnání. Jsem 1rok a 8měsíců rozvedená. Rozvod byl dohodou bez soudního stání. Bývalý manžel mi má vyplatit 150 000kč po prodeji bytu. Bohužel to budou brzo 2 roky a jediné co se změnilo je to ,že si do bytu nastěhoval nájemníky. Bojím se abych vůbec nějaké finance viděla. Také aby to nebylo promlčené. Jaké kroky mám prosím podniknout. Ještě jeden dotaz co mám dělat, když manžel neplatí výživné ve stanoveném datu. Často se stává, že výživné přijde až příští měsíc. Moc vám děkuji za odpovědi.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Dle toho co uvádíte, mám tedy za to, že máte mezi sebou uzavřenou písemnou dohodu o vypořádání zaniklého společného jmění. Nedošlo-li tedy k plnění z této dohody, můžete svůj nárok z dohody uplatňovat u soudu žalobou (a to v 3 leté promlčecí době, tzn. že před uplynutím 3 let od povinnosti splnit obsah dohody, musí být podána žaloba u soudu), proto dlouho neotálejte. Podotýkám, že dohoda musí být písemná, opatřena Vašimi úředně ověřenými podpisy, případně soudně schválena. V případně, že již disponujete pravomocným rozhodnutím o schválení takové dohody, můžete uplatnit svůj nárok na zaplacení vypořádacího podílu návrhem na výkon rozhodnutí (návrhem na exekuci). Co se týče výživného, rodič je povinen hradit řádně a včas, to znamená ve stanovené výši a ve stanoveném termínu. Pokud otec dítěte nezasílá výživné (jedná-li se tedy o výživné na dítě) v řádném termínu, a to opakovaně, můžete na základě pravomocného rozsudku, kterým byla vyživovací povinnost stanovena, podat rovněž návrh na exekuci. Nejlépe nejprve povinného písemně vyzvat k tomu, aby Vám výživné hradil v plné výši a včas, tedy do data splatnosti určeného soudním rozhodnutím. Zároveň jej upozorněte, že při nedodržování termínu placení výživného, budete postupovat podáním návrhu na nařízení exekuce.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
13.11.2013
Dotaz: Dobrý den.Jsem velice zaměstnaný v podnikání a manželka se chce nechat rozvést,protože se jí prý dostatečně nevěnuji. Prosím o radu k majetkovému vypořádání po rozvodu.Za manželství jsem dědil po rodičích a za to jsme si pořídili chatu.Ještě máme rodinný dům,který jsme koupili z poloviny za hotovost a na hypotéku.Jsem OSVČ a mám účet pro účely podnikání a automobil zahrnutý v majetku firmy vedenou na moje jméno.Zajímalo by mě,jak se tento majetek vypořádá,zda náklady na hypotéku do majetkového vypořádání hradí oba rovným dílem i když ho bude prozatím užívat pouze jeden a jestli prostředky na firemním účtu ,který je veden na moje jméno a osobní automobil spadaní do vypořádání SJM. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Do společného jmění manželů spadá veškerý majetek, který nabyl některý z manželů nebo oba společně za trvání manželství s výjimkou majetku nabytého darem, dědictvím, majetku, který patří do výlučného vlastnictví jednoho manžela nebo majetku, který podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Vše co jste tedy s manželkou nabyli, za dobu trvání manželství, patří do vašeho společného jmění. Majetek či finanční prostředky Vaši firmy však do sjm nelze zahrnout, ovšem výnosy, příjmy či vklady ze SJM do podnikání, už ano. Finanční prostředky na finančním účtu tedy zahrnovány do vypořádání zaniklého společného jmění nebudou, ale pro veškerý ostatní majetek získaný za dobu trvání manželství platí, že se vychází ze stavu majetku v době zániku SJM, z jeho ceny v době rozhodování o vypořádání, aktiva a pasiva se rozdělí rovným dílem, ale pokud je k tomu důvod, mohou se rozdělit i nerovnoměrně, soud nemůže rozdělit majetek ze SJM jeho prodejem a rozdělením výtěžku, musí majetek některému z účastníků přikázat a druhému stanovit povinnost vyplatit náhradu v odpovídající výši, při rozdělování majetku musí soud postupovat tak, aby peněžitá náhrada za podíl na vypořádávaném majetku byla co nejmenší, soud může vypořádat jen ty části SJM, které účastníci řízení navrhli k vypořádání soudním rozhodnutím do tří let od zániku. Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí a k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Pokud mezi Vámi nedojde k dohodě o vypořádání zaniklého sjm nebo nebude jedním z manželů podán návrh na vypořádání k soudu, nastupuje právní domněnka po uplynutí 3 let od pravomocného rozsudku o rozvodu a má se za to, že každý z manželů vlastní to, co v této chvíli sám užívá/splácí; u ostatních aktiv a pasiv se stávají stejným dílem podílovými spoluvlastníky.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
16.10.2013
Dotaz: Dobrý večer.Koupil jsem rodiný dům v roce 1994.V roce 2002 jsem se oženil a půlku domu jsem darem převedl na ženu.V roce 2008 jsem se s ní rozvedl.Ona teď po mě požaduje abych jí polovinu domu dle znaleckého odhadu proplatil a odkoupil si ho ,nebo aby jsme dům prodaly a rozdělily se.Jsem ochoten jí něco zaplatit,ale ne tolik jak ona chce.Na to ona nechce přistoupit.Když z domu neodejdu co může následovat?Může mě někdo přinutit k vystěhování nebo k tomu abych si ho od ní odkoupil a splácel jí ho?Jaké mám možnosti?
Děkuji za odpověď
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Uvádíte, že jste převedl půlku domu na manželku za trvání manželství avšak darem, což značí, že ani Vaše ½ domu ani manželčina nespadají do společného jmění manželů. Nutno Vás tedy posuzovat jako podílové spoluvlastníky a takto rovněž přihížet i k rozdělení tohoto nemovitého majetku. Zásadní rozdíl mezi tímto institutem oproti sjm je především v možnostech jeho zrušení. Na rozdíl od sjm, může být spoluvlastnictví na návrh některého spoluvlastníka zrušeno a vypořádáno soudem. Pokud tedy nedojde mezi vámi k dohodě o zrušení spoluvlastnictví a následném vzájemném vypořádání, může Vaše bývalá žena podat návrh na jeho zrušení a vypořádání k soudu, aby rozhodl např. o prodeji nemovitosti a rozdělení výtěžku z prodeje dle podílů nebo přikázání nemovitosti jednomu ze spoluvlastníků a vypořádání druhého.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
09.10.2013
Dotaz: Dobrý den.Prosím o radu k majetkovému vypořádání před rozvodem.Darujeme byt a zahrádku dětem, jakým způsobem máme zahrnout vybavení bytu ,které věnujeme rovněž dětem ,máme vypsat vybavení na kterém jsme se dohodli a přiložit k darovací smlouvě ,aby do budoucna nedošlo ke zbytečným dohadům,nebo je lepší darovat pouze byt a zahradu .Jakým způsobem máme potom řešit vyrovnání vybavení bytu pokud se nedohodneme ?Je platný ověřený podpis ze zahraničí k darovací smlouvě v Čechách a nebo může bratr sestru zastupovat ?Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nejprve k samotnému darování. Vybavení bytu možno zahrnout přímo do předmětu darovací smlouvy nebo lze vytvořit seznam těchto věcí na samostatný list, který se stane nedílnou přílohou smlouvy. Co se týče vypořádání společného jmění, otázka jeho vypořádání přihází na řadu od okamžiku zániku manželství, tj. pravomocným rozhodnutím soudu o rozvodu manželství, kdy rovněž zaniká společné jmění. Nedojde-li tedy mezi vámi k dohodě o vypořádání SJM. Můžete podat návrh na vypořádání SJM k soudu, přičemž navrhnete soudu způsob, jak požadujete s věcmi náležejícími do SJM naložit. K ověření podpisu toliko uvádím, že má-li být v cizím státě uznána listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána, je ve většině států nutné, aby tato listina byla tzv. superlegalizována tzn. znovu ověřena pravost ověření podpisu či samotné listiny. Neuvádíte, kterým státem by byl podpis legalizován. K jakémukoliv zastupování v úkonech fyzické osoby, nutno doložit plnou moc, dokládající oprávnění k tomuto zastupování. Bez zplnomocnění nelze jiného zastupovat v žádných právních úkonech.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
09.10.2013
Dotaz: Dobrý večer pane doktore.
Měla bych na Vás jeden dotaz. Jsem čerstvě rozvedená, avšak na vypořádání společného majetku jsme se s manželem zatím nedohodli. Vlastníme firmu a tím pádem i několik aut. Všechny auta jsou však na leasing. Jedná se o 3 dodávková auta a 1 osobní, které však manžel nechal napsat také na firmu. U osobního auta jsme složili hotově 1 000 000 Kč a zbytek financovali leasingem. Pokud se s manželem nedohodnu , chci podat žalobu . Je možné tyto investice také uvést jako společný majetek ?
Předem děkuji za odpověď .
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Do společného jmění manželů patří veškerý majetek nabytý oběma nebo některým z manželů za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství anebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. Stejně tak jako závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.
Při vypořádání společného jmění se tedy zahrnuje veškerý shora uvedený majetek a vychází se z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Je-li tedy „firma“ jak uvádíte v SJM (což se však odvíjí od dalších skutečností, obchodní podíly, majetek…..), lze dle shora uvedeného zahrnovat do SJM. Co se týká aut na leasing, tyto jsou prozatím majetkem leasingové společnosti, při vypořádání nutno zohledňovat i zmiňované společné závazky.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
25.09.2013
Dotaz: Dobrý den,jsem pár dní rozvedená a býv.manžel má na nemovitost hypotéku,platí jí výhradně sám já u něho mám jen trvalý pobyt,nejsem zapsaná v katastru nemovitosti.Nyní po rozvodu chci aby mi splácel nebo dal najednou částku v hotovosti,kterou jsem mu investovala do bydlení!mám na to papír s razítkem od firmy,která tady pracovala na baráčku!vím že majetkové vyrovnání je do 3 let od rozvodu,já na právníka nemám,jsem na MD se synem,hledám si bydlení jiné nelze společně užívat domácnost!já jsem kč dala hotově,aby jsme tady mohli s malým synem bydlem tedy společně...peníze jsem mu dávala ještě před svatbou a narozením syna,nevím na koho se jinak obrátit,budu moc ráda pokud mi odepíšete jsem v této věci bezradná!on mi řekl,že mi to bude splácet,ale papír mi na to dát nechce,takže ani nevím kdy začne býv.partner mě tu částku splácet! děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Zánikem manželství tedy rozvodem zaniká i společné jmění manželů a po jeho zániku se provede vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Nenabyl-li manžel nemovitost do výlučného vlastnictví před uzavřením manželství, stejně tak jako hypotéku, platí, že uvedené spadá do společného jmění. Vypořádání společného jmění lze provést dohodou, přičemž platí, že každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. V dohodě si tedy můžete stanovit, jednak za jakých podmínek bude společný majetek rozdělen stejně tak jako kdo komu má co zaplatit. Pokud nebude možné dospět k dohodě, můžete požádat, aby o vypořádání rozhodl soud a to prostřednictvím návrhu (žaloby) na vypořádání společného jmění manželů. Pouze v případě, že mezi vámi nedojde k dohodě ani nebude podán návrh na vypořádání společného jmění k soudu, platí, že nedojde-l do tří let od zániku společného jmění k jeho vypořádání, ohledně movitých věci, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučné jako vlastník užívá. U nemovitostí platí, že podíly obou vlastníků jsou stejné.
S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Michaela Švecová
17.07.2013
Dotaz: Dobrý den, od r.2000 si každý hospodaříl s finančními prostředky samostatně. Po rozvodu v r.2013 jsem se dověděl, že bývalá manželka převáděla peníze na děti z prvního manželství. Zda je možné požádat při vypořádání SJM, kam všude odeslala peníze, banky nebo jiné finanční instituce. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Sám uvádíte, že jste si každý hospodařil s finančními prostředky samostatně. Při vypořádání společného jmění manželů bude soud zkoumat především, co vše lze do sjm zahrnout, tedy co skutečně spadá pod společné jmění manželů, pokud se jednalo o společné finanční prostředky spadající do sjm, pak si v rámci řízení o vypořádání může soud (pokud se budete vypořádávat soudně) vyžádat informace o toku těchto finančních prostředků a to pro lepší orientaci při určení výše vypořádacího podílu. Tyto informace bude muset popřípadě soudu poskytnout Vaše bývalá žena na Vaši žádost. Pokud vypořádání SJM bude probíhat dohodou, obávám se, že žádná banka ani jiná instituce, pokud se jednalo o účet na jméno bývalé ženy, Vám tyto informace neposkytne.
S pozdravem Mgr. Michaela Švecová
24.04.2013
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat na vypořádání SJM. S manželem se chci rozvést, jelikož mě podvádí s jinou ženou a taky mě i fyzicky napadl. Žijeme spolu v bytě ve Společenství vlastníků, na tento byt splácíme 2 půjčky, abychom byt měli v osobním vlastnictví. Máme dvě dcery, jedna studuje VŠ, druhá je postižená IV. stupeň invalidity a jsem její opatrovník. Byt je přizpůsoben potřebám dcery (schodišťová plošina, rozšířená koupelna pro vjezd na vozíku)Já pobírám příspěvek na péči 12.OOO,- Kč, dceřin důchod 9000,- Kč a svůj plný invalidní důchod 13000. Dcera je od pondělí do pátku umístěna ve stacionáři, kde platíme 15000,- měsíčně. Dále platím dceři i osobní asistenci. Ani jeden z nás nechce byt opustit. Manžel je vlastníkem 2 rodinných domů, v jednom bydlí jeho sestra s tetou(mentálně postižené) druhý dům je prázdný, ale neprodejný,jelikož je vázán věcným břemenem pro manželova strejdu a tetu,kteří tam však nebydlí. Domy manžel zdědil po zemřelé matce. Kdo má na náš byt nárok?Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Při vypořádání SJM se vychází především z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Proto na byt máte oba stejné nároky (pokud přejde do OS ještě za trvání manželství). Záleží na tom zda budete schopni se o vypořádání dohodnout nebo ponecháte vypořádání na rozhodnutí soudu (což bude nejspíš Váš případ), potom bude muset jeden z Vás podat návrh na vypořádání SJM spolu se způsobem jak navrhujete společné jmění vypořádat (přikázání nemovitosti jednomu a vyplacení podílu druhému, prodej nemovitosti-rozdělení zpeněžení dle podílů…..), při vypořádání soud přihlíží především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určování míry přičinění bere rovněž soud zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. Podotýkám, že vypořádání společného jmění přichází na řadu až po pravomocném rozvodu manželství. Z toho co uvádíte si myslím, že by soud měl rozhodnout o přikázání bytu do Vašeho vlastnictví oproti vyplacení podílu manželovi.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.04.2013
Dotaz: Dobrý den, jsem rozvedený. Bývalá žena nenárokovala u soudu rozdělení majetku, s tím, že se dohodneme. Máme vybavení s nábytkem v bytě mé matky s nájemníky, kteří užívají naše vybavení. Vše jsme pořizovali společně, nemáme vybavení ani jeden kam dát. Já i žena bydlíme u rodičů. Bývalá žena by chtěla auto, které je psané na mě. Bohužel mé rodiče jsou proti a já se nechci s nikým dohadovat, už toho bylo dost. Nevím jak to vyřešit, jak mám postupovat vůči bývalé ženě?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Při vypořádání společného jmění po rozvodu manželství je třeba brát v úvahu, že podíly obou manželů na majetku patřícím do společného jmění jsou stejné. Proto pokud jste nabyl automobil v manželství, má bývalá žena má na něj rovněž nárok. Upřímně to, že rodiče nesouhlasí se způsobem rozdělení Vašeho společného majetku, byť to nejspíš myslí dobře, není pro Vaši dohodu s bývalou ženou směrodatné. Řešíte majetek, který předpokládám patřil do společného jmění Vašeho a Vaší bývalé ženy, nikoliv rodičů. Píšete, že byt (ve vlastnictví Vaší matky), který jste užívali a kde máte rovněž převážnou část movitého majetku je v nájmu. Aby mohlo dojít k vypořádání, nebude asi jiné řešení tento majetek (nábytek) zpeněžit a to např. tak, že jej od Vás matka koupí, aby nenarušila nájemní vztah s nájemníky a výtěžek z tohoto prodeje si rozdělíte s rozvedenou manželkou na půl. Co se týká automobilu, chcete-li si jej ponechat ve vlastnictví, měl byste ženě vyplatit polovinu hodnoty tohoto automobilu nebo rovněž automobil zpeněžit a výtěžek rozdělit mezi sebe rovným dílem. Pro účely řádného vypořádání je vhodné sepsat dohodu u vypořádání společného jmění, která pro Vás bude zárukou, že v případě, že by nedošlo ke splnění dohody, bude možno se domáhat nároků na plnění soudně.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
10.04.2013
Dotaz: Dobry vecer! S byvalou manzelkou jsme majiteli bytu 1+3 v K. Varech. Rozvod v roce 2001,SJM nebylo vyporadano. V byte jsem se zdrzoval do roku 2003 nepravidelne. Mam tam nadale trvale bydliste. Pak vymenen zamek, nechtel jsem delat zle, v byte bydlely jeste nezl. dcery. Mel jsem kam jit. Zustaly mi pouze moje osobni veci. S manzelkou jsem o tom nemluvil. Pak jsem se odstehoval do SRN, odkud jsem se koncem roku 2012 vratil. Bydlim v dome matky. Od doby, co jsem odesel, platila naklady za byt pouze byvala manzelka. Mluvil jsem s ni telefonicky s tim, ze bych chtel vyplatit nebo se tam nastehuji. Nabidla mi 300 tisic, coz jsem odmitl jako nizkou castku. Za adekvatni jsem povazoval 500-600 tisic. Rekla, ze si necha udelat odhad a ozve se do konce ledna. Nic se nestalo, telefony mi nezveda na e-maily nereaguje. Jaky mam zvolit dalsi postup. Za odpoved dekuji.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Uběhly-li od rozvodu manželství 3 roky, platí dle zákona, že pokud nedošlo do této doby k dohodě o vypořádání společného jmění nebo nebyl podán návrh na vypořádání k soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá, o ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných. Proto jste již dávno ve vztahu podílových spoluvlastníků, přičemž třeba mít tuto skutečnost zapsanou v příslušném katastru nemovitostí ( a to podáním návrhu na zápis této změny s doložením pravomocného rozsudku o rozvodu). Jako podíloví spoluvlastníci, můžete kdykoliv provést jeho zrušení a buď na základě dohody nebo návrhem na soud přikázat nemovitost do vlastnictví jednomu oproti vyplacení podílu druhému, nebo prodeje a rozdělení peněz dle podílu (1/2).
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz ohledně zúžení SJM v průběhu soudního řízení.
Jsem ženatý 5 let, děti nemáme. Tři roky vím o nevěře manželky, teď jsme se začali s manželkou domlouvat na rozvodu. Manželka má právo na SJM, což je i část mého platu, která je vyšší. Mám důkazy o její nevěře v podobě e-mailu, fotografie ukrytých kondomů v bytě, poznamenané ve svém diáři, kdy psala sms milenci ( text sms nemám).
Otázka je:
Zúží mi soud v rámci rozvodu SJM nebo soud nevěra manželky v rámci SJM nezajímá? Jestli soud poníží SJM, můžete odhadnout v jaké výši?
Rozdíl mého platu a jejího platu je cca 8 000Kč.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Soud sám osobě SJM nezúží jen proto, že Vám byla manželka nevěrná. Ke zúžení SJM rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů dojde jen ze závažných důvodů na straně druhého z manželů (např. marnotratnost, gemblerství, těžký alkoholismus, závislost na drogách, nadměrné či neodůvodněné zadlužování, snížená schopnost rozeznat závažnost právního jednán apod.) či získání oprávnění k podnikání manžela jako fyzické osoby nebo z důvodu, že se manžel stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. Na vypořádání majetku tato skutečnost rovněž nemá vliv. Při vypořádání SJM bude soud přihlížet zejména k tomu jak se každý z manželů staral o rodinu a jak se podílel na nabytí a udržení společného jmění, v tomto ohledu bude SJM rozdělovat. K vypořádání SJM může dojít až po pravomocném rozsudku o rozvodu manželství.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Dobrý den. Letos vyprší 3 roky od rozvodu ale ještě neproběhlo majetkové vyrovnání, čekala jsem že bývalý manžel dostojí svému slibu a rodinný dům který před půl rokem prodal tak se z něj vyrovná aspoň dcerou ale do dnes tak neučinil a dohodnout se nechce. Tento rodinný dům koupil rok před naší svatbou a nikdy jsem nebyla připsána jako spoluvlastník i přesto že celých 23 let manželství jsem ho pomohla splatit,můj otec doplatil zbytek a pak na veškeré vybavení a provoz domů jsem finance sháněla sama a taky platila, protože bývalý manžel neměl takový příjem a ani zájem víc pracovat, tím že jsem řešila nedostatek financí i půjčkami ,které jsem splácela ještě po rozvodu sama, jsem nakonec skončila v insolvenci kterou řádně splácím. Z domu jsem odešla ,i moje dcera pouze s osobními věcmi. Mám doklady např. na kotel v hodnotě 30 tisíc a jiné a doklad kterým můj otec doplatil zbytek půjčky na dům. Prosím o radu jestli mám šanci uspět u soudu a kolik je poplatek.děkuji moc za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Nebylo-li dosud společné jmění vypořádáno na základě vzájemné dohody nebo na návrh rozhodnutím soudu, platí dle zákona, že nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných. Podotýkám rovněž, že nabyl-li manžel dům před uzavřením manželství, nespadá tento majetek do společného jmění manželů, tudíž byl a je jeho výlučným majetkem. V ostatním ohledně závazků, pohledávek platí shora uvedené, pokud tedy dojde k uplynutí 3leté lhůty od rozvodu manželství, zahájit soudní řízení ohledně vypořádání již bohužel nelze.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
03.04.2013
Dotaz: Dobrý den, naše dcera se z manželem rozvedla , ale mají byt na hypotéku/stavební spoření/, kde jim děláme ručitele. Dcera v bytu nebydlí a my platíme veškeré poplatky/FO, plyn, el.,splátky staveb.spoř/ aby nevznikly dluhy. Bývalý manžel s žádným řešením nesouhlasí, odstěhovat se nechce a platit také ne. Prosíme o radu zda existuje nějaké řešení? Děkujeme
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jsou-li dcera s manželem pravomocně rozvedení, zaniklo tímto okamžikem rovněž jejich společné jmění a je třeba přejít k jeho vypořádání. Nelze-li mezi rozvedenými manželi uzavřít dohodu o vypořádání, musí jeden z nich (nejspíš) podat soudu návrh na vypořádání společného jmění manželu, ve kterém je třeba určit jakým způsobem se má k takové vypořádání provést, tzn. např. že nemovitost zůstane ve výlučném vlastnictví dcery a manžel dostane vyplacen svůj podíl…..nebo opačné řešení, rovněž společné závazky, spoření apod. je třeba rozdělit, tak aby nepřišla žádná strana k újmě. Dodávám, že nedojde-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.03.2013
Dotaz: Moje dcera získala s manželem již za trvání manželství družstevní byt, nyní při převodu do osobního vlastnictví je v katastru zapsána jako vlastník bytu pouze dcera. Má tato skutečnost vliv na společné jmění manželů, nebo je nutné byt vyloučit písemně ze společného jmění manželů tak, aby v případě dědictví po manželovi (který je podstatně starší) dědily pouze děti ze stávajícího dceřina manželství (a ne děti z předchozího svazku jejího manžela) ?
Předem moc děkuji za radu.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Do společného jmění manželu (dále jen „SJM“) dle zákona spadá majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství. Proto pokud dcera byt získala za trvání manželství byť je zapsaná jako vlastník bytu pouze ona, spadá tento majetek rovněž do SJM. Nezbývá nic jiného než, aby využila dcera možnosti zúžit za trvání manželství smlouvou ve formě notářského zápisu společné jmění manželů. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost nebo byt. jednotka, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva o zúžení společného jmění účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Jelikož smlouva musí být učiněna formou notářského zápisu, veškeré důležité informace a podklady, které k jsou k takovému úkonu třeba Vám poskytne právě notář.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
13.03.2013
Dotaz: S býv.manželem jsme od 11/2010 rozvedeni, máme jednu plnoletou dceru nar.1992. SMJ máme již rok u soudu, kde se nemůžeme dohodnout o vypořádání podílu v družstevním bytě, který jsme nabyly za doby manželství. Nyní se chceme mimosoudně vyrovnat, ale býv.manžel si chce byt ponechat a mě vyplatit. Nechce však, aby s ním v bytě zůstávala dcera. Má nárok dcera také na vyplacení? Měla by se odhadní cena bytu rozdělit na 3 díly a býv.manžel by měl vyplatit jedení díl mně a jeden díl dceři?
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Vypořádání společného jmění manželů se týká pouze vás dvou jako bývalých manželů a jako společných vlastníků bytu, proto také hovoříme o společném jmění manželů nikoliv např. „o společném rodinném jmění“. Proto pokud bude SJM vypořádáno tak, že Váš bývalý manžel si nemovitost ponechá a Váš podíl Vám vyplatí, náleží výplata tohoto podílu pouze Vám. Svůj podíl nebo např. část svého podílu může odkázat dceři např. formou závětí jako dědictví, ale povinnost vyplácet ji nyní jakoukoliv část z ½ bytu nemá.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
20.02.2013
Dotaz: Dobrý den. Před 23 lety odešla bývalá manželka z našeho druž. bytu, který jsme nabili v manželství. Oba jsme založili nové rodiny, já se oženil. Bývalá manželka se nepodílí na opravách domu,ani nechce ukončit členství. Mohu svůj podíl odkázat své stávající manželce? Poradíte co s tím, nabídl jsem mimo soudní dohodu, nereaguje. Soud je asi drahý a na dlouho. Děkuji za odpověd.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Váš dotaz není úplně srozumitelný, přesto se pokusím na něj alespoň obecně odpovědět. Je-li vaše manželství již pravomocně tak dlouho rozvedeno, muselo rovněž dojít k vypořádání společného jmění, k čemuž i v případě, že jste se na vypořádání nedohodli, došlo ze zákona po 3 letech fikcí a to na 1/2. Co se týká družstevního bytu jedná se tedy o nájem a členská práva v Družstvu, načež jak jsem již uvedla na začátku, po tolika letech muselo již dojít k vypořádání v rámci SJM. Hovoříte-li tedy o svém podílu (svém majetku), potom s ním můžete nakládat bez ohledu na Vaši bývalou manželku.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
16.01.2013
Dotaz: Žiju v manželství od roku 2001. V roce 2004 jsme dostali „darem“ od rodičů manžela rodinný dům. Ale protože na dům měli nárok i sourozenci matky manžela, byl to takový dar s podmínkou vyplacení sourozenců. Matka manžela se svého podílu ústně zřekla, a podíl dvěma matčiným sourozencům byl vyplacen. Peníze na vyplacení byly z období mládí mého manžela.Byly to jeho naspořené peníze, s kterými vešel do manželství. Dům je napsaný na jméno manžela.Dům prošel rekonstrukcí v roce 2004 a v roce 2005 jsme se do něj společně s dětmi nastěhovali. Rekonstrukce byla hrazena společným úvěrem a společnými finančními prostředky – půjčky,výplaty- společné žití. V tuto chvíli by jsem se chtěla zeptat, zda mám nějaký právní nárok na tento dům? Jde mi o to, že mi manžel tvrdí, že nemám právo si v tomto domě cokoliv dělat.

Děkuji za Vaši reakci.

Přeji hezký den.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Občanský zákoník vymezuje společné jmění manželů jako:
- majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka a dále rovněž závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Pokud jste tedy dům nabyli sice za manželství, ale darem a vlastníkem nemovitosti je navíc zapsán jen na manžela, nelze bohužel tento majetek považovat za společně jmění. Pokud byla situace při darovaní domu taková jak popisujete, měla jste trvat alespoň na nabytí nemovitosti j do podílového spoluvlastníci každý id. ½ nemovitosti. Nyní se obávám, že situaci bez spolupráce manžela nijak nezvrátíte.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
08.11.2012
Dotaz: Manželé mají ve SJM nemovitost. Je možné aby jeden z nich tomu druhému svoji část prodal. Odkoupení by bylo za peníze z prodeje nemovitosti získané v dědictví. Děkuji
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Jestliže uvádíte, že nemovitost je ve společném jmění manželů (dále jen „SJM“), nejedná se o podílové spoluvlastnictví, ale ve smyslu ustanovení § 143 a následných ustanovení občanského zákoníku jde o vlastnictví, které užívají a udržují manželé společně a při jeho obvyklé správě se mohou vzájemně zastupovat, tudíž oba máte stejná práva a povinnosti k celé nemovitosti, nikoliv k ½ nebo jen k nějaké části, proto mezi manželi nelze uplatnit postup, který uvádíte, jelikož nemovitost, kterou vlastní manželé formou SJM, není vlastněna v podílovém spoluvlastnictví.
Manželé však mohou vlastnit nemovitost i mimo SJM, když ji například získají dědictvím či darem, nebo ji jeden z manželů vlastnil ještě před vznikem manželství. Manželé také mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Může tak vzniknout situace, kdy i mezi manžely existuje podílové spoluvlastnictví, které již není součástí SJM. V takovém případě již může každý z manželů se svým podílem libovolně nakládat nebo lze uzavřít u notáře smlouvu o zúžení SJM, na základě které se celá nemovitost stane výlučným vlastnictvím jednoho z manželů.resp. vkladem této smlouvy do katastru nemovitostí.
S pozdravem Mgr. Michaela Buchtelová
19.10.2012
Dotaz: Po rozvodu jsme si bývalým manželem vypořádali společné jmění manželů sepsanou smlouvou, smlouvu opatřily ověřenými podpisy, chtěla bych se zeptat, v případě exekuce či jiného vymáhání, je taková smlouva směrodatná? Resp. to co je na smlouvě vypořádáno, že není možné exukučně zabrat v případných dluzích bývalého manžela. Děkuji za odpověď.
Právník Zárukakvalit.cz:
Dobrý den,
Pokud jste si smluvně vypořádali SJM a smlouva je platná, ke dni uzavření této smlouvy tedy došlo k zániku Vašeho společného jmění manželů a majetek je tedy rozdělen dle smlouvy každému do jeho vlastnictví, tak jak jste se ve smlouvě dohodli, pokud se jednalo o rozdělené např. nemovitosti, je třeba tuto skutečnost dát na vědomí i příslušnému Katastrálnímu úřadu, aby bylo zřejmé, že již se nejedná o společný majetek, ale o podílové spoluvlastnictví v poměru vlastnických podílů v jakém jste si smluvili. Proto tedy v případě dluhů jak manžela, tak Vašich lze zabrat pouze majetek, který náleží nyní do výlučného vlastnictví každého z Vás, tedy nelze např. pro dluhy manžela postihnout Váš výlučný majetek, jelikož již po vypořádání SJM nespadá do majetku společného.
10.10.2012
Dotaz: Jsem vdaná 4 roky, máme 3letého syna a já jsem v osmém měsíci těhotenství. Manžel se koncem září od nás odstěhoval k milence a chce s ní žít. O rozvodu zatím neuvažuji, alespoň do doby než se seberu z porodu. Žádost o výživné jsem už podala k soudu, ale jde mi o to, že máme s manželem dluhy a společné auto. Chtěla jsem se zeptat jestli jde sepsat nějakou dohodu mezi námi o tom kdo a jak bude užívat auto, a kolik kdo bude platit na dluhy. Mám strach že za dobu než by jsme se rozvedli tak si manžel vezme další půjčku a já ji budu muset po rozvodu také platit. Vím, že jde udělat zúžení SJM, ale chtěla jsem vědět jestli nejde napsat jen nějaká dohoda, mezi náma.
Právník Zárukakvalit.cz:
Institut SJM má zcela zásadní význam právě v době trvání manželství, proto jakékoliv jeho změny a zásahy do něj jsou zcela pod dohledem zákona. Manželé si tedy mohou smluvně písemně ujednat rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, a to jak do budoucna (ve vztahu k majetku či závazkům nabytým či vzniklým v budoucnu), tak i ve vztahu k majetku a závazkům, které již společné jmění manželů tvoří. Veškeré smlouvy a dohody, v nichž si manželé ujednají rozšíření nebo zúžení společné jmění manželů, musejí být uzavřeny formou notářského zápisu, ve kterém je třeba přesně vymezit do jaké míry se kdo bude podílet na společném majetku a závazcích.